В. Б. Юскаєв 2725 методичні вказівки icon

В. Б. Юскаєв 2725 методичні вказівки
Скачати 278.66 Kb.
НазваВ. Б. Юскаєв 2725 методичні вказівки
Дата29.06.2012
Розмір278.66 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління В.Б.Юскаєв


2725 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи

“Дослідження природного виробничого освітлення” з курсу "Охорона праці"

для студентів економічних спеціальностей

усіх форм навчання

Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні

відомості перевірені,

запис одиниць

відповідає стандартам


Укладач А.Ф. Денисенко

Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук

Декан факультету економіки

та менеджменту О.А. Лук’янихіна


Суми

Видавництво СумДУ

2009

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


^ 2725 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи

“Дослідження природного виробничого освітлення”

з курсу "Охорона праці"

для студентів економічних спеціальностей

усіх форм навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2009


Методичні вказівки до лабораторної роботи “Дослідження природного виробничого освітлення” з курсу "Охорона праці" / Укладач А.Ф. Денисенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009.–18 с.


Кафедра прикладної екології

Мета роботи – практична оцінка ефективності природного освітлення в навчальній аудиторії, розробка та перевірка дієвості заходів щодо його поліпшення у відповідності до ДБН В.2.5-28-2006[1].

^

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯОдним з основних питань охорони праці є забезпечення раціонального освітлення виробничих приміщень та робочих місць.

Виробниче освітлення, правильно спроектоване і виконане, вирішує такі питання:

 • покращення умов зорової роботи;

 • зниження стомлюваності працюючих;

 • підвищення продуктивності праці та якості продукції, що випускається;

 • сприятливо впливає на виробниче середовище, яке, в свою чергу, здійснює позитивний психологічний вплив на працюючих;

 • підвищує безпеку праці та зменшує травматизм на виробництві.

Приміщення з постійним перебуванням людей повинні мати, як правило, природне освітлення. Без природного освітлення допускається проектувати приміщення, які визначені державними будівельними нормами на проектування будинків і споруджень, нормативними документами з будівельного проектування будинків і споруд окремих галузей промисловості, затвердженими у встановленому порядку, а також приміщення, розміщення яких дозволено в підвальних поверхах будинків.


^ 1 ПРИРОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ

1.1 Природне освітлення поділяють на бічне, верхнє й комбіноване (верхнє й бічне). Характеризувати природне освітлення на робочому місці абсолютним значенням неможливо через його зміну в часі залежно від часу доби, хмарності та періоду року. Тому для нормування його взята відносна величина – коефіцієнт природного освітлення ( КПО ) як відношення освітленості в деякій точці в середині приміщення Ев до одночасної освітленості зовні Ез , яка створюється світлом всього відкритого небосхилу, %, тобто


. (1)


1.2 Нормоване значення КПО е (%), з урахуванням зорової роботи , для будівель, розташованих у різних регіонах України, варто визначати за формулою

е = ен · m, (2)

де ен - значення КПО за ДБН В.2.5-28-2006 залежно від характеристики зорової роботи. Для робіт середньої точності, які характерні для навчальної аудиторії ен=1,5%;

т - коефіцієнт світлового клімату за таблицею 1.

Отримані за формулою (1) значення варто округляти до десятих часток.


Таблиця 1

Світлові прорізи

Орієнтація світлових прорізів за сторонами горизонту

Коефіцієнт світлового клімату т

Автономна Республіка Крим, Одеська область

Інша територія України

У зовнішніх стінах будинків

ПЧ

0,85

0,90

ПЧС, ПЧЗ

0,85

0,90

з,С

0,80

0,85

ПДС, ПДЗ

0,80

0,85

ПД

0,75

0,85

Примітка. ПЧ - північ; ПЧС - північний схід; ПЧЗ - північний захід; С - схід; 3 - захід; ПДС - південний схід; ПДЗ - південний захід.^ 2 ПРИЛАДИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В РОБОТІ

Фотоелектричний люксметр типу Ю-16 призначений для вимірювання освітленості ( з безпосереднім відліком за шкалою, лк ) при штучному освітленні лампами розжарювання.

При вимірюванні природного освітлення покази люксметра необхідно помножити на поправочний коефіцієнт К= 0,8.

Принцип дії люксметра ґрунтується на явищі фотоелектричного ефекту. При освітленні фотоелемента в замкнутій ланці, що складається з фотоелемента і вимірювача, виникає електричний струм, який відхиляє стрілку вимірювача. Величина струму і, отже, відхилення стрілки вимірювача пропорційні освітленості робочої поверхні фотоелемента.

Люксметр Ю-16 має три основні межі вимірювання, лк (25, 100, 500 ), та три додаткових (2500, 10000, 50000 ). На корпусі приладу розміщені дві клеми та перемикач меж вимірювання. Селеновий фотоелемент має форму прямокутника розмірами 50х60 мм з робочою площею 25 см2. На корпус фотоелемента надягають поглинач, який дозволяє розширити основні межі вимірювання в 100 разів ( під час застосування поглинача покази приладу помножують на 100 ).

Похибка приладу має найбільше значення на початку шкали. Тому для підвищення точності вимірювання при малих відхиленнях стрілки необхідно перемкнути прилад на меншу межу вимірювання.

Під час використання в роботі люксметра іншої марки, необхідно керуватися інструкцією щодо його застосування.


^ 3 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 3.1

Визначити коефіцієнт природного освітлення за експериментальними даними. Під час проведення вимірів штучне освітлення необхідно вимкнути.

3.1.1 Ознайомитися з улаштуванням люксметра.

3.1.2 Виміряти освітленість у приміщенні аудиторії на відстані 1,2,3,4,5 м від вікна вздовж лінії, що проходить через Ваше робоче місце перпендикулярно до вікна. При цьому повернуту догори пластинку фотоелемента тримати паралельно підлозі на рівні висоти робочої поверхні (0,8 м від підлоги ). Одночасно виміряти освітленість зовні.

Оскільки зовнішню освітленість необхідно визначати на горизонтальній площині, яка освітлюється всією небесною напівсферою, вимір необхідно здійснювати на відкритій з усіх боків ділянці, на якій небосхил не затемнений будівлями та деревами, що розташовані поблизу. Виміри здійснюють дві бригади студентів одночасно в раніше обумовлений час у середині та зовні приміщення.

У випадку неможливості точно визначити зовнішню освітленість, як наведено вище, можна фотоелемент розмістити за відкритим вікном на відстані зовнішньої стіни, дотримуючись вимог безпеки. У цьому випадку покази люксметра необхідно подвоїти тому, що пластину фотоелемента освітлює лише половина небосхилу ( інша половина закрита будівлею ) . Такий варіант можливий, коли вікно не затемнюється деревами або будинками.

3.1.3 За формулою1 для кожної з п’яти точок розрахувати значення КПО.

3.1.4 За отриманими даними побудувати графік залежності КПО від відстані від вікна.

3.1.5 За формулою 2 визначити нормоване значення КПО та нанести на графік.


3.1.6 Зробити висновки про відповідність КПО в навчальній аудиторії вимогам ДБН В.2.5-28-2006.

Завдання 3.2


3.2.1 Для навчальної аудиторії виконати в масштабі схему розрахунку природного освітлення і обов’язково проставити значення розмірів, зазначених на рис.3.1.
Рисунок 3.1 – Схема розрахунку природного освітлення навчальної аудиторії


На схемі позначено:

 • А – довжина приміщення ( це завжди розмір довжини стіни з вікнами );

 • Б – глибина приміщення ( відстань від вікна до протилежної стіни );

 • D – ширина вікна;

 • l - відстань від вікна до розрахункової точки О ( до робочого місця якнайдалі розміщеного від вікна)

 • B - висота вікна;

 • hп – висота підвіконня;

 • h1 – висота від рівня умовної робочої поверхні до верху вікна;

 • Р.Р.П. – рівень робочої поверхні, який завжди знаходиться на висоті 0,8 м від підлоги;

 • Н – висота приміщення.


3.2.2 За формулою 2 визначити нормоване значення КПО.


3.2.3 Фактичне значення коефіцієнта природного освітлення ( КПО ) для досліджуваної навчальної аудиторії можна вивести з формули

, (4)

звідки

, (5)

де Sв – площа усіх вікон у приміщенні, м2;

Sn – площа підлоги приміщення, м2;

?з – загальний коефіцієнт світлопроникності віконного прорізу, який визначають за формулою

, (6)

де - коефіцієнт світлопроникності матеріалу, який визначають за таблицею 2;

- коефіцієнт, що враховує втрати світла в рамах віконного прорізу, який визначають за таблицею 2;

- коефіцієнт, що враховує втрати в несучих конструкціях, який визначають за таблицею 2 (при бічному освітленні ?3 = 1);

- коефіцієнт, що враховує втрати світла в сонцезахисних пристроях, який визначають за таблицею 3;

- коефіцієнт, що враховує втрати світла в захисній сітці, що встановлюють під ліхтарями, беруть таким, що дорівнює 0,9;

Для віконних прорізів адміністративно-управлінських будівель, які не обладнані сонцезахисними пристроями, загальний коефіцієнт світлопроникності можна взяти ?з =0,4–0,5;

r1 - коефіцієнт, який враховує відбиття світла від внутрішніх поверхонь приміщення. Його значення залежить від розмірів приміщення: довжини, а це розмір стінки з вікнами, глибини приміщення (відстані від вікна до протилежної йому стінки), висоти від верху вікна до рівня робочої поверхні, відстані розрахункової точки від вікна, середньозваженого коефіцієнта відбиття світла від стін, стелі, підлоги, ?сз. Для світлих приміщень із світлими меблями ?сз можна орієнтовно взяти таким, що дорівнює 0,5, для темних – 0,3, для середніх між ними – 0,4. Значення коефіцієнта r1 береться з таблиці 4. За відсутності точного значення воно визначається приблизно, як середнє арифметичне відомих сусідніх;

?в – світлова характеристика вікна, яку вибирають з таблиці 5 аналогічно до r1;

Кбуд – коефіцієнт, що враховує затемнення вікон розміщеними навпроти іншими будинками, якщо будинків немає, то Кбуд = 1;

Кз – коефіцієнт запасу береться в межах Кз = 1,3 –1,5.

Порівнюючи значення нормованого коефіцієнта природного освітлення і фактичного освітлення, можна зробити висновок про необхідність додаткових заходів щодо поліпшення природного освітлення у навчальній аудиторії. Ефективність додаткових заходів щодо поліпшення природного освітлення необхідно перевірити відповідними розрахунками.


Таблиця 2 – Значення коефіцієнтів ?1, ?2, ?3Вид світлопропускаючого матеріалу

Значення

?1

Вид рами

Значення

?2

Несучі конструкції перекрить

Значення

?3


Скло віконне листове:
Рами для вікон і ліхтарів промислових будівель:
Сталеві ферми

0,9

одинарне

0,9

а) дерев'яні:


подвійне

0,8

одинарні

0,75потрійне

0,75

спарені

0,7Скло вітринне товщиною 6 – 8 мм

0,8

подвійні окремі

0,6

Залізобетонні й дерев'яні ферми й арки

0,8

Скло листове армоване

0,6

б) сталеві:

одинарні, які відкриваються

0,75

Балки й рами суцільні при висоті перетину:

50 см і більше


0,8
одинарні глухі

0,9

менше 50 см

0,9подвійні глухі

0,8

Продовження таб. 2

Вид світлопропускаючого матеріалу

Значення

?1

Вид рами

Значення

?2

Несучі конструкції перекрить

Значення

?3


Скло листове візерункове

0,65

Рами для вікон житлових,
громадських і допоміжних
приміщень:


Скло листове зі спеці-
а)дерев'яні:


альними властивостями:
одинарні

0,8солнцезахисне

0,65

спарені

0,75контрастне

0,75

подвійні

0,65

окремі
з потрійним

0,5

заскленням


Органічне скло:
б) металеві:


прозоре

0,9

одинарні

0,9молочне

0,6

спарені

0,85Порожнисті скляні локи:
подвійні окремі

0,8світлорозсіюючі

0,5

з потрійним

0,7світлопрозорі

0,55

заскленням


Склопакети

0,8Таблиця 3 – Значення коефіцієнта ?4Сонцезахисні пристрої, вироби й матеріали

Значення ?4

Регулюючі складні жалюзі й штори (міжсклянні, внутрішні та зовнішні)

1

Стаціонарні жалюзі й екрани із захисним кутом не більше 45°

при розміщенні пластин жалюзі або екрана під кутом до 90° до площини вікна:

горизонтальні

вертикальні

0,65 0,75

Горизонтальні козирки:

із захисним кутом не більше 30°

із захисним кутом від 15° до 45° (багатоступінчасті)


0,8

0, 9-0,6Таблиця 4 – Значення коефіцієнта r1 при боковому однобічному освітленні

Відношення глибини приміщення до висоти від рівня умовної робочої поверхні до верху вікна

Відношення відстані розрахункової крапки від зовнішньої стіни до глибини приміщення

Середньозважений коефіцієнт відбиття стелі, стін, підлоги сер

сер = 0,5

сер = 0,4

Відношення довжини приміщення до його глибини

0,5

1

2 і більше

0,5

1

2 і більше

1

2

3

4

5

6

7

8

Від 1 до 1,5

0,1

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1
0,5

1,4

1,3

1,2

1,2

1,15

1,1
1

2,1
Від 1,5 до 2,5

0,1

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05
0,3

1,3

1,2

1,1

1,2

1,15

1,1
0,5

1,85

1,6

1,3

1,5

1,35

1,2
0,7

2,45

2,15

1,7

2,0

1,7

1,4
1

3,8

3,3

2,4

2,8

2,4

1,8

Від 2,5 до 3,5

0,1

1,1

1,05

1,05

1,05

1,1

1
0,2

1,15

1,1

1,05

1,1

1

1
0,3

1,2

1,65

1,1

1,15

1,1

1
0,4

1,35

1,25

1,2

1,2

1,15

1,1

Продовження табл. 4

1

2

3

4

5

6

7

8
0,5

1,6

1,45

1,3

1,35

1,25

1,2
0,6

2

1,75

1,45

1,6

1,45

1,3
0,7

2,6

2,2

1,7

1,9

1,7

1,4
0,8

3,6

3,1

2,4

2,35

2

1,55
0,9

5,3

4,2

3

2,9

2,45

1,9
1,0

7,2

5,4

4,3

3,6

3,1

2,4

Більше 3,5

0,1

1,2

1,15

1,1

1,1

1,1

1,95
0,2

1,4

1,3

1,2

1,2

1,15

1,1
0,3

1,75

1,5

1,3

1,4

1,3

1,2
0,4

2,4

2,1

1,6

1,6

1,4

1,3
0,5

3,4

2,9

2,5

2

1,8

1,5
0,6

4,6

3,8

3,1

2,4

2,1

1,8
0,7

6

4,7

3,7

2,9

2,6

2,1
0,8

7,4

5,8

4,7

3,4

2,9

2,4
0,9

9

7,1

5,6

4,3

3,6

3
1,0

10

7,3

5,7

5

4,1

3,5Таблиця 5 – Значення світлової характеристики в світлових прорізів при бічному освітленні


Відношення довжини приміщення до його глибини

Значення світлової характеристики 0 при відношенні глибини приміщення до його висоти від рівня умовної робочої поверхні до верху вікна

1

1,5

2

3

4

5

7,5

10

4 та більше

6,5

7

7,5

8

9

10

11

12,5

3

7,5

6

8,5

9,6

10

11

12,5

14

2

8,5

9

9,5

10,5

11,35

15

17

17

1,5

9,5

10,5

13

15

17

19

21

23

1

11

15

16

18

21

23

26,5

29

0,5

18

23

31

37

45

54

66

^

4 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ1 Значення раціонального виробничого освітлення.

2 Основні світлотехнічні поняття та визначення.

3 Класифікація систем виробничого освітлення.

4 Дайте визначення коефіцієнта природного освітлення.

5 Як здійснюється нормування природного освітлення?

6 За якою формулою визначається фактичне значення коефіцієнта природного освітлення при боковому освітленні?

7 Що таке глибина приміщення при розрахунку природного освітлення?

8 Що таке довжина приміщення при розрахунку природного освітлення?

9 Від яких показників залежить значення світлової характеристики вікна?

10 Від яких показників залежить значення коефіцієнта, який враховує світло, яке відбите від внутрішніх поверхонь приміщення?

11 У чому полягає розрахунок природного освітлення?

12 Якими заходами можна підвищити значення фактичного КПО в приміщенні?

^

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. ДБН В.2.5-28-2006. Природне та штучне освітлення. – К.: Мінбуд України, 2006. – 75 с.


2. Охорона праці: конспект лекцій / Укладач А.Ф. Денисенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – 128 с.


Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи

“Дослідження природного виробничого освітлення” з курсу "Охорона праці"

для студентів економічних спеціальностей

усіх форм навчання


Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук

Редактор Н.З. Клочко

Комп’ютерне верстання А.Ф. Денисенка


Підписано до друку 4.11.2009, поз.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 1,16. Обл.-вид. арк. 0,63. Тираж 50 пр. Зам. №

Собівартість видання грн к.


Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12. 2007.

Схожі:

В. Б. Юскаєв 2725 методичні вказівки iconВ. Б. Юскаєв методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Тепломасообмін»/ Укладачі
В. Б. Юскаєв 2725 методичні вказівки iconВ. Б. Юскаєв методичні вказівки
Методичні вказівки щодо структури І правил оформлення курсових, випускних та дипломних робіт для студентів спеціальності 070801 „Екологія...
В. Б. Юскаєв 2725 методичні вказівки iconВ. Б. Юскаєв методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Загальна гідрологія" для студентів 2-го курсу спеціальності 070801 „Екологія...
В. Б. Юскаєв 2725 методичні вказівки iconВ. Б. Юскаєв методичні вказівки
Екологія та охорона навколишнього середовища” та 090220 „Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів”
В. Б. Юскаєв 2725 методичні вказівки iconВ. Б. Юскаєв методичні вказівки
Усі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені, запис одиниць відповідає стандартам
В. Б. Юскаєв 2725 методичні вказівки iconВ. Б. Юскаєв Методичні вказівки
Клініко-епідеміологічні особливості поліомієліту у дітей та особливості лікування на сучасному етапі”
В. Б. Юскаєв 2725 методичні вказівки iconВ. Б. Юскаєв методичні розробки
Методичні розробки завдань до домашнього читання. До самостійної роботи з навчальної дисципліни “Практичний курс німецької мови”...
В. Б. Юскаєв 2725 методичні вказівки iconДокументи
move to 2210-2725
В. Б. Юскаєв 2725 методичні вказівки iconДокументи
1. /stradch.doc
В. Б. Юскаєв 2725 методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи