2727 методичні вказівки icon

2727 методичні вказівки
Скачати 100.97 Kb.
Назва2727 методичні вказівки
Дата29.06.2012
Розмір100.97 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


2727 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи

“Дослідження штучного виробничого освітлення”

з курсу "Охорона праці"

для студентів економічних спеціальностей

усіх форм навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2009


Методичні вказівки до лабораторної роботи “Дослідження штучного виробничого освітлення” з курсу "Охорона праці" / Укладач А.Ф. Денисенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 10 с.


Кафедра прикладної екології

Мета роботи – практична оцінка ефективності штучного освітлення в навчальній аудиторії, розробка та перевірка дієвості заходів щодо його поліпшення у відповідності до ДБН В.2.5-28-2006[1].

^

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯОдним з основних питань охорони праці є забезпечення раціонального освітлення виробничих приміщень та робочих місць.

Виробниче освітлення, правильно спроектоване і виконане, вирішує наступні питання:

  • покращення умов зорової роботи;

  • зниження стомлюваності працюючих;

  • підвищення продуктивності праці та якості продукції, що випускається;

  • сприятливо впливає на виробниче середовище, яке, в свою чергу, здійснює позитивний психологічний вплив на працюючих;

  • підвищує безпеку праці та зменшує травматизм на виробництві.

1 ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

1.1 Штучне освітлення підрозділяють на робоче, аварійне, охоронне й чергове.

Аварійне освітлення розділяють на освітлення безпеки й евакуаційне.

Штучне освітлення може бути двох систем - загальне й комбіноване.

Для загального штучного освітлення приміщень варто використовувати, як правило, розрядні джерела світла, віддаючи перевагу при однаковій потужності джерелам світла з найбільшою світловою віддачею й терміном служби.

Використання ламп розжарювання допускається для загального освітлення тільки для забезпечення архітектурно-художніх вимог і у вибухонебезпечних приміщеннях.

1.2 Робоче освітлення варто передбачати для всіх приміщень будинків, а також ділянок відкритих просторів, призначених для роботи, проходу людей і руху транспорту. Для приміщень, що мають зони з різними умовами природного освітлення й різними режимами роботи, повинне передбачатися роздільне керування освітленням таких зон.

За необхідності частина світильників робочого або аварійного освітлення може використовуватися для чергового освітлення.

Нормовані характеристики освітлення в приміщеннях і зовні будинків можуть забезпечуватися як світильниками робочого освітлення, так і спільним з ними освітленням безпеки й (або) евакуаційним освітленням.

1.3 Для місцевого освітлення, крім розрядних джерел світла, рекомендується використовувати лампи розжарювання, у тому числі галогенні. Застосування ксенонових ламп у приміщеннях не допускається.

^ 2 ПРИЛАДИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В РОБОТІ

Фотоелектричний люксметр типу Ю-16 призначений для вимірювання освітленості ( з безпосереднім відліком за шкалою, лк ) при штучному освітленні лампами розжарювання.

Принцип дії люксметра ґрунтується на явищі фотоелектричного ефекту. При освітленні фотоелемента в замкнутій ланці, що складається з фотоелемента і вимірювача, виникає електричний струм, який відхиляє стрілку вимірювача. Величина струму і, отже, відхилення стрілки вимірювача пропорційні освітленості робочої поверхні фотоелемента.

Люксметр Ю-16 має три основні межі вимірювання, лк (25, 100, 500 ), та три додаткових (2500, 10000, 50000 ). На корпусі приладу розміщені дві клеми та перемикач меж вимірювання. Селеновий фотоелемент має форму прямокутника розмірами 50х60 мм з робочою площею 25 см2. На корпус фотоелемента надягається поглинач, який дозволяє розширити основні межі вимірювання в 100 разів ( під час застосування поглинача покази приладу треба помножити на 100 ).

Похибка приладу має найбільше значення на початку шкали. Тому для підвищення точності вимірювання при малих відхиленнях стрілки необхідно перемкнути прилад на меншу межу вимірювання.

Під час використання в роботі люксметра іншої марки необхідно керуватися інструкцією щодо його застосування.


3 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ


Для оцінки ефективності штучного освітлення в навчальній аудиторії необхідно порівняти значення фактичної освітленості та нормованого значення за ДБН В.2.5-28-2006.

3.1 Нормоване значення освітлення для аудиторій, навчальних кабінетів, лабораторій вищих начальних закладів при загальному освітленні за ДБН В.2.5-28-2006 становить при використанні газорозрядних ламп – 400 лк, при використанні ламп розжарювання – 300 лк.

Освітленість робочої поверхні, створювана світильниками загального освітлення в системі комбінованого, повинна становити не менше 10 % нормованої для комбінованого освітлення при тих джерелах світла, які застосовуються для місцевого освітлення. При цьому освітленість повинна бути не меншою ніж 200 лк при розрядних лампах, не меншою ніж 75 лк – при лампах розжарювання. Створювати освітленість від загального освітлення в системі комбінованого більшою ніж 500 лк при розрядних лампах і більшою ніж 150 лк при лампах розжарювання допускається тільки за наявності обґрунтувань.

3.2 Для навчальної аудиторії виконати в масштабі схему розрахунку штучного освітлення і обов’язково проставити значення розмірів, зазначених на рис.3.1.

На рисунку світильники з лампами розжарювання позначаються кружечками, а з лампами газорозрядними – прямокутниками.

Рисунок 3.1 – Схема розміщення світильників


На схемі позначено:

А та Б - габарити приміщення;

L - відстань між світильниками або рядами світильників;

l - відстань від світильників до стіни.


3.3 Значення фактичного освітлення, лк, у приміщенні можна обчислити за допомогою методу коефіцієнта використання світлового потоку з формули


, (3.1)


звідки

, лк, (3.2)


де Fл –світловий потік однієї лампи, лм (дивись табл. 3.1);


Таблиця 3.1 – Технічні характеристики існуючих джерел штучного світла


Лампи розжарювання

Люмінесцентні лампи

Тип

Світловий потік Fл, лм

Тип

Світловий потік Fл, лм

В-125-135-15*

135

ЛДЦ 20

820

В 215-225-15

105

ЛД 20

920

Б 125-135-40

485

ЛБ 20

1180

Б 120-230-40

460

ЛДЦ 30

1450

БК 125-135-100

1630

ЛД 30

1640

БК 215-225-100

1450

ЛБ 30

2100

Г 125-135-150

2280

ЛДЦ 40

2100

Г 215-225-150

2090

ЛД 40

2340

Г 125-135-300

4900

ЛБ 40

3120

Г 215-225-300

4610

ЛДЦ 80

3740

Г 125-135-1000

19100

ЛД 80

4070

Г 215-225-1000

19600

ЛБ 80

5220

* Перші два числа показують діапазон допустимої напруги, В, третє – потужність, Вт


?в – коефіцієнт використання світлового потоку. Для світильників, які використовуються в адміністративних будівлях для традиційних розмірів приміщення і кольорового оздоблення, може набувати значення в межах ?в = 0,4 - 0,6;

N – кількість світильників у приміщенні, яке досліджується, шт.;

n – кількість ламп у кожному світильнику, шт.;

S – площа приміщення, м2;

k – коефіцієнт запасу, k = 1,5 –2;

z – коефіцієнт нерівномірності освітлення: для ламп розжарювання z = 1,15; для люмінесцентних ламп z = 1,1.


3.4 За наявності в навчальній аудиторії штор затемнення, закрити їх. У затемненій аудиторії за допомогою люксметра виміряти значення освітленості від природного світла, яке потрапляє в приміщення крізь щілини.

3.5 Ввімкнути штучне освітлення в аудиторії, витримати паузу не менше 7 хвилин та за допомогою люксметра виміряти значення освітленості на своєму робочому місці.

3.6 Скорегувати значення освітленості на робочому місці шляхом зменшення його значення на величину, отриману в п. 3.4.

3.7 Зробити висновок про ефективність штучного освітлення в навчальній аудиторії, порівнюючи нормативне значення освітленості з фактичним.

Допустимим відхиленням фактичного освітлення від нормативного є +20% - 10%.

3.8 Якщо освітлення недостатнє або надмірне, необхідно запропонувати заходи щодо його покращення. Дієвість запропонованих заходів необхідно підтвердити розрахунками.

^

4 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ1 Значення раціонального виробничого освітлення.

2 Основні світлотехнічні поняття та визначення.

3 Класифікація систем виробничого освітлення.

4 Якими приладами можна заміряти значення освітленості в приміщенні? Принцип їх дії.

5 Від яких показників залежить вибір нормованого значення штучного освітлення на робочому місці?

6 Що таке стробоскопічний ефект при використанні газорозрядних ламп? Назвіть заходи, якими його можна знизити.

7 Назвіть основні методи розрахунку штучного освітлення. Напишіть формулу одного з названих методів.

8 Назвіть переваги та недоліки існуючих джерел штучного освітлення.

9 Яким вимогам повинне відповідати аварійне освітлення?

10 За якою формулою можна визначити величину фактичного штучного освітлення в приміщенні?

11 За якою формулою можна визначити кількість світильників для створення в приміщенні нормованого освітлення?

12 В чому полягає розрахунок штучного освітлення?

13 Якими заходами можна підвищити значення штучного освітлення в приміщенні?


^

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. ДБН В.2.5-28-2006. Природне та штучне освітлення. – К.: Мінбуд України, 2006. – 75 с.
  1. Охорона праці: конспект лекцій / Укладач А.Ф. Денисенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – 128 с.Навчальне видання


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи

“Дослідження штучного виробничого освітлення”

з курсу "Охорона праці"

для студентів економічних спеціальностей

усіх форм навчання


Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук

Редактор Н.З. Клочко

Комп’ютерне верстання А.Ф. Денисенка


Підписано до друку 4.11.2009, поз.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 0,58. Обл.-вид. арк. 0,35. Тираж 50 пр. Зам. №

Собівартість видання грн к.


Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12. 2007.

Схожі:

2727 методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
2727 методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
2727 методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
2727 методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
2727 методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
2727 методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
2727 методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
2727 методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
2727 методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
2727 методичні вказівки icon2654 Методичні вказівки
Методичні вказівки та вимоги до виконання обов’язкового домашнього завдання з соціології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи