Метеорологія з основами кліматології” icon

Метеорологія з основами кліматології”
Скачати 207.73 Kb.
НазваМетеорологія з основами кліматології”
Дата29.06.2012
Розмір207.73 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти та науки України

Сумський державний університет


Методичні вказівки до виконання

контрольної роботи

з дисципліни „Метеорологія з основами кліматології”
для студентів першого курсу спеціальності 7.07.0800

заочної форми навчання


Суми
Вид-во СумДУ,

2008

Вступ


Метеорологія – одна з фундаментальных наук, яка необхідна при подальшому вивченні загальної екології. Метеорологія вивчає стан нижнього шару атмосфери (тропосфери ), який є складовою частиою біосфери, вона вивчає природні процеси, які впливають на її стан, а також зміни, що відбуваються в ній під впливом антропогенного фактора.

Дані методичні вказівки з предмета «Метеорологія з основами кліматології» дають можливість планово вивчати предмет згідно робочої програми у кількості 130 годин.

1 Методичні вказівки до опрацювання
навчального матеріалу


Вивчення предмета «Метеорологія з основами кліматології» може проводитися згідно рекомендованій літературі, перелік якої наводиться нижче. Він включає і методичні вказівки з виконання лабораторних робіт.

Студенти згідно з навчальним планом повинні виконати протягом семестру контрольну роботу, яка обов’язково містить теоретичні питання(2) і розрахункові блоки(2). Кожне питання і кожна задача мають десять варіантів ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10). Варіант завдання вибирається згідно з останньою цифрою залікової книжки.

Послідовність вивчення дисципліни викладена у програмі.


2 Програма курсу


Курс «Метеорологія з основами кліматології » складається з таких основних розділів:

1 Атмосфера, її будова , склад. Світовий океан. Основні особливості океанічної води.

2 .Основні метеорологічні елементи, які визначають стан атмосфери

3 Клімат, його основні характеристики.

4 Повітряні маси, їх циркуляція.

5 Основні екологічні проблеми, які виникають у атмосфері.

Вивчення матеріалу даного предмета проводиться в І семестрі першого курсу навчання.

3 Основні питання розділів програми

3.1 Атмосфера, ї будова, склад

Основні етапи розвитку науки про атмосферу. Предмет, структура , завдання, які ставлять перед наукою. Будова атмосфери. Тропосфера. Основні гази в тропосфері. Нагрів тропосфери. Густина газів, їх зміна з висотою. Поняття „погода”, „Метеорологічні елементи”, „атмосферні явища”.

Стратосфера. Основні гази в стратосфері. Виникнення озона, його основні функції.

Мезосфера і термосфера - іонізовані шари атмосфери. Екзосфера і „корона” Землі.


3.2 Основні метеорологічні елементи, які визначають стан нижнього шару атмосфери


Сонячна радіація (сонячний вітер), її інтенсивність. Сонячна стала. Зміни сонячної радіації в атмосфері. Відбита радіація.

Поглинута радіація. Тепловипромінювання Землі та атмосфери. Радіаційний баланс поверхні Землі за добу, сезон, рік.

Тепловий баланс поверхні Землі. Температурний режим діючої поверхні та повітря. Поняття континентальності та термічного екватора.

Атмосферний тиск. Баричне поле. Баричні центри дії атмосфери. Розподіл тиску на поверхні Землі.

Вітер, його характеристики. Виникнення геострофічного та градієнтного вітру. Закономірності загальної циркуляції нижнього шару атмосфери.

Вологість повітря. Процеси, що обумовлюють вологість повітря. Основні характеристики вологості. Продукт конденсації та сумації біля поверхні Землі. Туман.

Утворення хмар. Рівень конденсації. Хмари різних ярусів тропосфери. Опади, їх утворення. Розповсюдження на поверхні Землі. Зволоження території.

Розділ 3.3 Клімат

Основні кліматичні характеристики. Мікроклімат. Мікроклімат міста; лісу, гірських масивів. Кліматоутворення. Класифікація клімату. Описання різних видів клімату Землі. Клімат України. Клімат Сумської області.


Розділ 3.4 Повітряні маси.


Повітряні маси, їх типи. Атмосферні фронти. Утворення головних фронтів. Переміщення головних фронтів. Внутрішньо-масові фронти.

Утворення вихрів у тропосфері. Циклони помірних та тропічних широт. Стадії циклонів. Оклюзія в циклоні. Погода у попередній та тепловій частинах циклону.

Антициклони, їх види. Антициклони, що пов’язані з циклонами. Зимові антициклони. Погода антициклонів. Інверсії в антициклонах.

Маломасштабні вихори. Смерчі та тромби (торнадо).

Основні екологічні проблеми, що виникають в атмосфері внаслідок антропогенної діяльності. Озонові „дірки”, причини зниження кількості озону у стратосфері.

Отрубні тумани. Тумани „лондонські” та „лос-анжельські”.

Підвищення СО2 у тропосфері, виникнення „парникового” ефекту як наслідок порушення радіаційного балансу Землі.

„Кислі” дощі – наслідок забруднення атмосфери промисловими та транспортними засобами.

Значення атмосферних процесів в екологічних явищах та житті на Землі.

5 Контрольні питання для проведення заліку


1 Предмет і задачі метеорології . Зв’язок метеорології з екологією та іншими науками.

2 Поняття „погода”, „клімат”. Метеорологічні елементи, що визначають погоду.

3 Будова атмосфери. Вміст основних газів у різних шарах атмосфери.

4 Сонячна радіація, її інтенсивність на різних широтах. Поняття „сонячна стала”.

5 Сумарна радіація, її склад у ясну та похмуру погоду. Закон Буге.

6 Відбита радіація. Альбедо різних поверхонь та Землі в циклоні.

7 Поглинена радіація. Коефіцієнт поглинання сонячної енергії різними поверхнями.

8 Закон Стефана - Больцмана. Випромінювання Землі та зустрічне випромінювання атмосфери. Закономірності ефективного випромінювання.

9 Радіаційний баланс поверхні Землі.

10 Тепловой баланс поверхні Землі. Залишкова радіація як прибуткова частина теплового балансу.

11 Порушення теплового балансу на Землі. „Парниковий ефект”.

12 Добовий хід температури на водяній та континентальній поверхні та у повітрі.

13 Зміна температури з висотою. Інверсії, причини їх виникнення.

14 Типи річного ходу температур приземного шару повітря.

15 Розподіл температури повітря у приземному шарі повітря. Термічний екватор.

16 Амплітуди коливань температури. Континентальність.

17 Атмосферний тиск, його зміна з висотою. Баричний ступінь. Одиниці виміру тиску.

18 Баричне поле Землі, його характеристики і зображення на картах. Баричний градієнт.

19 Зміна тиску на поверхні Землі у січні і липні. Постійні та сезонні центри дії.

20 Вітер, його характеристика. Адвекція.

21 Геострофічний і градієнтний вітер у різних системах ізобар. Вплив сили тертя на напрям вітру.

22 Загальна схема циркуляції у січні. Головні постійні вітри.

23 Загальна схема циркуляції у липні. Виникнення тропічних мусонів.

24 Мусони помірних широт. Райони їх активної дії.

25 Місцеві вітри. Бриз.

26 Місцеві вітри на фоні загальної циркуляції. Бора. Фен.

27 Випаровування і випаровуваність, їх розподіл на різних поверхнях.

28 Характеристики вологості повітря.

29 Конденсація і сублімація водяної пари біля поверхні Землі.

30.Тумани, їх утворення. Види туманів. Отруйні тумани

31.Адіабатичні процеси в атмосфері. Визначення рівня конденсації.

32 Виникнення хмар. Дві групи хмар за генезисом.

33 Міжнародна класифікація хмар. Хмари нижнього шару тропосфери.

34 Міжнародна класифікація хмар. Хмари середнього та третього шару тропосфери.

35 Хмарність, Добовий і річний хід хмар.

36 Атмосферні опади .Їх види.

37 Утворення газу та снігові крупи.

38 Сезонність випадання опадів.

39 Річна кількість опадів. Карти розподілу опадів.

40 Сніговий покрив, його характеристика і розподіл.

41 Зволоження території. Визначення зволоження.

42 Повітряні маси, їх типи.

43 Головні атмосферні фронти, їх міграція.

44 Внутріньоасові фронти: теплі та холодні І та ІІ роду. Погода під час проходження фронту.

45 Виникнення вихорів на фронтах у помірних широтах. Види руху повітря в циклонах.

46 Стадії розвитку циклонів. Погода, яка характеризує різні стадії.

47 Тропічні циклони, райони виникнення . Відмінні риси. Погода.

48 Малі атмосферні вихри. Смерчі. Тромби.

49 Антициклони висотні та приземні. Інверсія стискання.

50 Кліматоутворення, основні фактори.

51 Класифікація клімату за Б.П.Алісовим.

52 Вплив теплих та холодних течій на клімат.

53 Вплив рельєфу та рослинності на клімат.

54 Мікроклімат. Мікроклімат лісу.

55 Мікроклімат. Мікроклімат міста.

56 Клімат різних широт.

57 Метеорологічні дослідження. Світова мережа метеостанцій.

58 Клімат України.

59 Клімат Сумської області

60 Сучасне потепління. „Парниковий” ефект, який пов’язаний зі збільшенням СО2 и СН4.


6 Теоретичні питання для контрольної роботи з предмета „Метеорологія з основами кліматології”


Питання 1

1 Атмосфера, її склад та будова. Вміст основних газів у різних шарах атмосфери. Зміна температури в тропосфері та стратосфері. Озон, його роль для існування біосфери. Проблеми „озонових дірок”.

2 Радіаційний баланс поверхні Землі. Прибуткова та витрата частина балансу. Порушення радіаційного балансу Землі внаслідок збільшення СО2 в тропосфері. „Парниковий” ефект як загроза глобального потепління.

3 Розподіл температури повітря біля поверхні Землі у січні та липні. Континентальність температурного режиму. Розподіл амплітуд коливань температури повітря.

4 Атмосферний тиск, його зміна з висотою. Баричний ступінь. Баричний градієнт. Розподіл тиску у січні та липні на рівні моря.

5 Вітер. Виникнення геострофічного вітру. Основні сили, які діють на виникнення характеристик вітру. Поняття „загальна циркуляція атмосфери”, її схеми дії у січні та липні.

6 Вода в атмосфері. Випаровування та випаровуваність, розподіл над морем та суходолом протягом року. Характеристики вологості повітря.

7 Тумани, їх утворення. Види туманів. Смоги – отруйні тумани. Виникнення „лондонських” та „лос-анжелеських” туманів. Боротьба з туманами.

8 Виникнення хмар. Хмари водяні і крижані. Хмари вертикального розвитку, групи „Сите вод”.

9 Електрика у хмарах. Грози. Міжнародна класифікація хмар.

10 Атмосферні опади, їх види. Утворення видів опадів у хмарах. Сезонність випадання опадів залежно від основних напрямків вітру у місцевості. Вплив рельєфу на кількість опадів.

11 Умови зволоження території. Коефіцієнт зволоження та індекс сухості. Річна кількість опадів та величина випаровуваності, їхній розподіл по поверхні землі.


Питання 2

1 Повітряні маси, їх типи. Стан повітря у середині маси. Головні атмосферні фронти, їх міграції.

2 Внутрішньомасові фронти, теплі ї холодні І та ІІ роду. Ознаки наближення. Погода при проходженні.

3 Циклони помірних широт, райони виникнення. Види руху повітря в циклонах.

4 Циклони помірних широт. Стадії розвитку. Погода на різних стадіях розвитку.

5 Тропічні циклони, райони виникнення . Відмінні риси від циклонів помірних широт. Погода.

6 Виникнення смерча (тромба).

7 Антициклони, їх види та виникнення. Наявність інверсії стискання. Погода залежно від потужності інверсії стискання.

8 Основні кліматоутворюючі фактори. Навести приклади впливу факторів на клімат.

9 Поняття „мікроклімат”. Порівняльна характеристика мікроклімату ліса та відкритого простору сільськогосподарських полів.

10 Поняття „мікроклімат”. Порівняльна характеристика мікроклімату міста та приміських районів.


7 Практичні питання до контрольної роботи з предмета „Метеорологія з основами кліматології”


1 Задача. Повітря з початковими характеристиками:

температурою 17,50 та фактичною пружніст’ю вологості 19,5 мб адіабатично піднімається вгору на висоту 1200 м. Визначте характеристики того повітря на другому боці гори у підніжжя.

2 Задача. Повітря з початковими характеристиками:

температурою 140 та фактичною пружніст’ю вологості

21 мб піднімається по схилу гори висотою 1000 м. Визначить характеристики того повітря на другому боці гори у підніжжя.

3 Задача. Повітря з початковими характеристиками:

температурою 18,30 та фактичною пружніст’ю вологості 13 мб адіабатично піднімається вгору на висоту 1000 м. Визначить характеристики того повітря на другому боці гори у підніжжя.

4 Задача.Насиченне повітря з температурою 190 піднімається на висоту 1000м. Визначити відносну вологість того повітря, коли воно спуститься на другий бік гори до підніжжя.

5 Задача. Тиск повітря був визначений на висоті 1100 м і склав 486 мб. Привести значення тиску до рівня моря, якщо барична ступінь дорівнює 11 м.

6 Задача. При топографічній з’ємці був визначений тиск повітря: у підніжжя гори він склав 1015 мб, а на верхівці тієї гори – 798 мб. Визначте висоту тієї гори, якщо барична ступінь дорівнює 11 м.

7 Задача. За допомогою формули радіаційного балансу визначте його величину за добу на одній і тій же широті над океаном та суходолом: Іпрям=20 кал/см2; Іроз=8 кал/см2; А=0,35; Изем=3 кал/см2; Изустр=1 кал/см2.

8 Задача. Визначити кількість сонячної радіації, яка надходить до поверхні Землі у районі м. Київ та у районі антарктичної станції „Вернадського” при висоті сонця 300 над обрієм та коефіцієнті прозорості 0,5 (м. Київ) та 0,8 (ст.Вернадського).

9 Задача. Визначити кількість сонячної радіації, яка надходить до атмосфери у м. Суми 22 06. и 22.12.

10 Визначити кількість сонячної радіації, яка надходить до атмосфери у м. Суми та у м. Ялта 21.03 та 22.06.


8 Практична частина за варіантами 1 - 10 для контрольної роботи з предмета „Метеорологія з основами кліматології”


Дати кліматичну характеристику пункту за планом :

а) широта міста, наявність гірських хребтів, близькість до теплого моря та теплих течій;

б)радіаційний баланс та температурний режим найбільш холодного та найбільш теплого місяця, амплітуда коливань температур;

в)основні напрями вітру по сезонах;

г)річна кількість опадів та сезонність їх випадання;

д) режим зволоження (річну кількість опадів порівняти з величиною випаровуваністі);

е)визначити, до якого кліматичного поясу та області належить даний пункт.

1 Місто Лондон.

2 Місто Київ.

3 Місто Асуан.

4 Місто Якутськ.

5 Місто Владивосток.

6 Місто Рим.

7 Місто Пекін.

8 Місто Калькутта.

9 Місто Львів.

10 Місто Ялта.

Список використаної літератури


1.Тюленева В.О. Конспект лекцій з курсу „Метеорологія та кліматологія” для студентів спеціальності 6.070810 усіх форм навчання Частина І та ІІ.Суми, СумДУ, 2006.-141c.

2.Тюленева В.О. Методичні вказівки до вивчення курсів „Метеорологія з основами кліматології” та „Загальна гідрологія”,Поняття ,терміни.- Суми, СумДУ,2001-71c.

3.Тюленева В.О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Метеорологія та кліматологія” для студентів 1-го курсу спеціальності 6.0708000 денної форм навчання-. Суми,СумДУ, 2001.-441c.

4.Хроиов В.П Метеорология с основами климатологии.:-М.:Наука,1986. -441c.

5.Неклюкова Н.П.Общееземлеведение.-М., Просвещение, 1978.-205c.

6. Шубаев И.П. Общее землеведение. -М.: Просвещение, 1978.-455c.


Додаток А

(обов’язковий)


Темпе-

ратура

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

6.1

6.2

6.2

6.2

6.3

6.3

6.4

6.4

6.5

6.5

1

6.6

6.6

6.7

6.7

6.8

6.8

6.9

6.9

6.9

7

2

7

7.1

7.2

7.2

7.3

7.3

7.4

7.4

7.5

7.5

3

7.6

7.6

7.7

7.7

7.8

7.8

7.9

8

8

8.1

4

8.1

8.2

8.2

8.3

8.4

8.4

8.5

8.5

8.6

8.7

5

8.7

8.8

8.8

8.9

9

9

9.1

9.2

9.2

9.3

6

9.4

9.4

9.5

9.5

9.6

9.7

9.7

9.8

9.9

9.9

7

10

10.1

10.2

10.2

10.3

10.4

10.4

10.5

10.6

10.6

8

10.7

10.8

10.9

10.9

11

11,1

11,2

11,2

11,3

11,4

9

11.5

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

12

12

12.1

12.2

10

12.3

12.4

12.4

12.6

12.6

12.7

12.8

12.9

13

13

11

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.8

13.9

12

14

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

13

15

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

14

16

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

15

17.1

17.2

17.3.

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

18

18.1

16

18.2

18.3

18.4

18.5

18.7

18.8

18.9

19

19.1

19.3

17

19.4

19.5

19.6

19.8

19.9

20

20.1

20.3

20.4

20.5

18

20.6

20.8

20.9

21

21.2

21.3

21.4

21.6

21.7

21.8

19

22

22.1

22.3

22.4

22.5

22.7

22.8

23

23.1

23.2

20

23.4

23.5

23.7

23.8

24

24.1

24.3

24.4

24.6

24.7

21

24.9

25

25.2

25.4

25.5

25.7

25.8

26

26.1

26.3

22

26.5

26.6

26.8

26.9

27.1

27.3

27.4

27.6

27.8

27.9

23

28.1

28.3

28.5

28.6

28.8

29

29.2

29.3

29.5

29.7

24

29.9

30

30.2

30.4

30.6

30.8

31

31.1

31.3

31.5

25

31.7

31.9

32.1

32.3

32.5

32.7

32.9

33

33.2

33.4

26

33.6

33.8

34

34.2

34.4

34.6

34.9

35.1

35.3

35.5

27

35.7

35.9

36.1

36.3

36.5

36.8

37

37.2

37.4

37.6

28

37.8

38.1

38.3

38.5

38.7

39

39.2

39.4

39.6

39.9

29

40,1

40,3

40,6

40,8

41

41,3

41,5

41,8

42

42,2

30

42,5

42,7

43

43,2

43,5

43,7

44

44,2

44,5

44,7Схожі:

Метеорологія з основами кліматології” iconНавчальна програма дисципліни «Метеорологія та кліматологія»
«Метеорологія та кліматологія» є складовою циклу природничо-наукової підготовки, яка входить до навчального плану підготовки студентів...
Метеорологія з основами кліматології” iconЗміст програми Дефектологія з основами психопатології
Державний екзамен з дефектології з основами психопатології, основами шкільних дисциплін та методикою їх викладання передбачає перевірку...
Метеорологія з основами кліматології” iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма з біології для вступних випробувань
«Ботаніка та клітинна біологія», «Фізіологія з основами анатомії людини», «Загальна біологія», «Біохімія з основами молекулярної...
Метеорологія з основами кліматології” iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Метеорологія І кліматологія " для студентів напряму 040106 екологія
Метеорологія І кліматологія ” для студентів напряму 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування...
Метеорологія з основами кліматології” iconПрограма Курсу математичні методи в біології
Передбачається, що студенти, що вивчатимуть курс, володіють основами роботи на комп'ютері, знайомі з елементарною математикою та...
Метеорологія з основами кліматології” iconРобоча програма з гістології з основами ембріології
Програма розроблена на основі типової навчальної програми з гістології з основами ембріології 1986 р
Метеорологія з основами кліматології” iconРобоча програма з гістології з основами ембріології
Програма розроблена на основі типової навчальної програми з гістології з основами ембріології 1986 р
Метеорологія з основами кліматології” iconРобоча програма з гістології з основами ембріології
Програма розроблена на основі типової навчальної програми з гістології з основами ембріології 1986 р
Метеорологія з основами кліматології” iconВесь жіночий склад університету вітаємо
П 78 Прогнозування наслідків лікування бронхіальної астми : метод рек. / Крим респ установа нді фізичних методів лікування та мед...
Метеорологія з основами кліматології” iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Метеорологія І кліматологія», (для студентів 2 курсу денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи