Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 161.92 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата29.06.2012
Розмір161.92 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п.2.6.14

Заступник першого проректора

Начальник організаційно-

методичного управління В.Б. Юскаєв


Плани лекційних і практичних занять

з дисципліни „Ландшафтна архітектура”

для студентів спеціальності 070801

„Екологія та охорона навколишнього середовища”

усіх форм навчання


Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал,

бібліографічні

відомості перевірені,

написання одиниць

відповідає стандартам


Укладач О.М.Яхненко

Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук

В.о. декана інженерного факультету О.Г.Гусак

Декан заочного факультету В.Я. Стороженко


Суми

Вид-во СумДУ

2008


Плани лекційних і практичних занять з дисципліни „Ландшафтна архітектура” для студентів спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” усіх форм навчання / Укладач О.М.Яхненко – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 14 с.


Кафедра „Прикладна екологія”


^ I. Мета і завдання вивчення курсу.

Метою даного курсу є формування уявлення про ландшафтну архітектуру як частину екологічного містобудівництва, що пов‘язане з вирішенням однієї з найважливіших проблем сучасності – формування середовища, придатного для існування людини та природи.

Ознайомити з основними шляхами вирішення проблеми, що викликана погіршенням санітарно-гігієнічних умов (загазованості, запиленості, зростанням рівня транспортного та виробничого шумів тощо), з вирішенням естетичних проблем соціальної екології, а також з вирішенням проблем цілеспрямованого перетворення ландшафту та його охорони.

Отриманні знання допоможуть формуванню у студентів-екологів більш широкого екологічного світогляду, нададуть цим знанням прикладну направленість.


^ II. Міждисциплінарні зв’язки.

Вивчення дисципліни спирається на системний зв'язок з іншими навчальними дисциплінами зокрема з ландшафтною екологією, соціальною екологією, біологією, методами вимірювання параметрів навколишнього середовища тощо.


№ п/п

Тема розділу.

Кількість годин


лекції

практ.

сам.

1.

Стисла характеристика розвитку паркового мистецтва


2


2


2

2.

Історичні сади і парки

2

-

2

3.

Використання рослинного матеріалу в ландшафтній архітектурі

-

6

2

4.

Типологія об‘єктів ландшафтної архітектури

221

5.

Архітектурно-ландшафтні взаємозв‘язки міста та природи


2

6.

Особливості проектування об‘єктів ландшафтної архітектури


2

2

7.

Озеленення територій міста, їх класифікація, нормування та розташування


23


1

8.

Території промислових підприємств та санітарно-захисні зони


2


2

9.

Архітектурно-ландшафтна організація житлових районів та мікрорайонів


2


4

9.

Заміські парки

2

2

2

10.

Зелена зона

2

1

-
Всього

20

16

18
III. Тематичний план курсу.


^ IV. Використання методів активного навчання.

У процесі проведення лекційних та практичних занять з дисципліни «Ландшафтна архітектура» застосовуються наступні методи навчання:

- співбесіда;

- логічні вправи;

- тести контролю знань.

Вивчення даного курсу окрім лекційних та семінарських занять передбачає і самостійну роботу студентів:

- підготовка рефератів та їх захист;

- розв’язування тестових завдань;

- вивчення особливостей ландшафтної організації де-яких об’єктів з насадженнями обмеженого користування


^ V. Форми поточного та підсумкового контролю.

Поточно контроль рівня знань студентів денної форми навчання здійснюється у формі колоквіумів, усного опитування, виконання контрольних робіт з використанням модульно-рейтингової системи контролю оцінки знань та заліку.

Для студентів заочної форми навчання пропонуються тестові завдання контролю рівня знань та залік.


^ VI. Зміст тем семінарських занять курсу.


Тема 1: Історія озеленення та передумова виникнення ландшафтної архітектури. (2 години)

План.

 1. Озеленення як мистецтво творення культурного ландшафту. Садово-паркове мистецтво. Передумови виникнення ландшафтної архітектури.

 2. Основні стильові напрями. Особливості регулярного і пейзажного стилів.

 3. Особливості архітектурних напрямків та садово-паркового мистецтва в різні історичні періоди.

Основні поняття: озеленення, об’єкт озеленення, ландшафт природний та антропогенний, архітектура, градобудівництво, садово-паркове мистецтво, ландшафтна архітектура, стиль, витвір архітектури.

Методичні рекомендації: при підготовці до заняття використовуючи вище наведені питання плану розглянути розвиток мистецтва озеленення (садово-паркового мистецтва) водночас з архітектурою та будівництвом до сучасного часу та прослідкувати як кожна епоха відповідно до естетичних уявлень людей та їх технічних можливостей залишала після себе певні принципи і прийоми, які формували тогочасний образ культурних ландшафтів.

Тематика доповідей:

1. Садово-паркове мистецтво – основа ландшафтної архітектури.

2. Особливості садово-паркового мистецтва у рабовласницьку епоху.

3. Особливості садово-паркового мистецтва у Давній Греції.

4. Особливості садово-паркового мистецтва у Давньому Римі.

5. Середньовічне садово-паркове мистецтво. Монастирські будівлі.

6. Садово-паркове мистецтво епохи Відродження.

7. Розвиток садово-паркового мистецтва в Росії.

8. Садово-паркове мистецтво України.

9. Сучасне садово-паркове мистецтво.

Список літератури:

 1. Кучерявий В.П. Озеленення населених міст. – Львів: «Світ», 2005р.

 2. Кучерявий В.П.Фітомеліорація. – Львів: «Світ», 2003р.

 3. Родичкин И.Д. Ландшафтная архитектура. Краткий справочник архитектора. – Киев: «Будівельник», 1990р.Тема 2: Використання рослинного матеріалу в ландшафтній архітектурі . (6 години)

План.

1. Урбанізація і озеленення.

2. Функції зелених рослин:

а) екологічні (гігієнічні) функції;

б) містобудівельна й архітектурно-художня функції;

в) історико-культурна та економічна функції;

г) рекреаційна та естетична функція.

3. Життєві форми рослин. Загальний та річний (фенологічний) цикл розвитку рослин.

4. Деревні та чагарникові рослини. Їх характеристика за величиною, за формою, розміром та щільністю крони, за періодом життя, за декоративністю.

5. Трав’янисті рослини. Газони. Квітучі рослини.

6. Отруйні рослини.

7. Елементи і прийоми озеленення.

Основні поняття: урбанізація, життєва форма рослини, дерева першої (другої, третьої…) величини, декоративна форма, форма крони, габітус, швидкоростучі рослини, повільно ростучі рослини, газони: партерний, декоративний, спортивний, парковий, лучний, маврітанський, отруйність, алкалоїди, масиви, гаї, групи, солітер, алея, боскет, жива огорожа, бордюр, вертикальне озеленення, пергола, трельяж, клумба, рабатка, міксбордер, модульний квітник, рокарій, альпінарій.

Методичні рекомендації: При підготовці до семінарського заняття необхідно ознайомитися з літературою з даної теми і не лише визначити основні функції рослин, а й додатково визначити види рослин, які володіють окремою визначеною чи відразу декількома функціями в більшій чи меншій мірі (наприклад, найбільшою фітонцидною властивістю визначаються - дуб звичайний, клен гостролистий, сильно фітонцидні - береза повисла, береза пухнаста, сосна звичайна, ялина звичайна, ялівець звичайний тощо).

При розгляданні питань щодо деревних та чагарникових рослин та їх характеристик за декоративним зовнішнім виглядом спробувати запропонувати в яких насадженнях та з якою метою можна використовувати той чи інший вид відомих Вам рослин цієї життєвої форми.

При розгляді питань, щодо газонів спробуйте також запропонувати видовий склад трав’янистих рослин, що могли б бути використані в екологічних умовах нашої місцевості для нормального виконання своїх функцій.

Вивчаючі отруйні рослини, необхідно зазначити характер шкідливої дії на організм людини та до яких наслідків призводить, а також визначити отруйні рослини, що найчастіше зустрічаються в нашій місцевості. (Наприклад, білена чорна (Hyoscyamus niger) дуже отруйна рослина досить широко поширена на території Сумської області і всієї України. Зустрічається на смітниках, біля житла, доріг, на полях та клумбах як бур’ян. Містить отруйну речовину атропін та скополамін, що виявляють психотропну, нейротоксичну дію. Смертельна доза для орослого-100мг. Для дитини -10мг тощо).

При розгляданні останнього питання визначить, які елементи і прийоми озеленення використані для озеленення території СумДУ.

Тематика доповідей:

 1. Роль зелених рослин у формуванні мікроклімату (фітоклімату).

 2. Роль зелених рослин у кисне збагаченні та регулюванні вмісту CO2.

 3. Фільтрувальна здатність зелених насаджень.

 4. Газозахисні властивості зелених насаджень.

 5. Фітонцидні властивості та іонізація повітря зеленими рослинами.

 6. Шумопоглинальна властивість зелених рослин.

 7. Рекреаційна та естетична функція зелених рослин.

 8. Містобудівельна та архітектурно-художня функція зелених насаджень.

 9. Засоби ландшафтної композиції.

 10. Формування садово-паркових пейзажів.

 11. Елементи і прийоми озеленення з використанням деревних рослин та чагарників(масиви, гаї, групи, солітери, алеї, боскети).

 12. Живі огорожі та вертикальне озеленення.

 13. Елементи і прийоми озеленення з використанням квіткових і декоративних трав’янистих рослин.

 14. Газони. Особливості створення та догляду.

Список літератури:

 1. Кучерявий В.П. Озеленення населених міст. – Львів: «Світ», 2005р.

 2. Кучерявий В.П.Фітомеліорація. – Львів: «Світ», 2003р.

 3. Родичкин И.Д. Ландшафтная архитектура. Краткий справочник архитектора. – Киев: «Будівельник», 1990г.

 4. Рубцов Л И., Лаптев А.А. Справочник по зеленому строительству. – Киев: «Будівельник», 1971 г.

 5. Рубцов Л.И. Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре. - Киев: «Наукова думка», 1977г

 6. Губенко Т.Г., Ганжа М.Т. інш. Декоративное садоводство и садово-парковое строительство: справочное пособие. – Киев: «Будівельник», 1985Тема 3: Ландшафтно - планувальні особливості озеленення. Проектування об’єктів ландшафтної архітектури. (2 години)

План.

 1. Загальні поняття про планування населених місць.

 2. Комплексна зелена зона міста (КЗЗМ) та її структура.

 3. Особливості проектування об’єктів ландшафтної архітектури.

3.1. Тематика та категорії об’єктів озеленення.

3.2. Основні етапи створення об’єкту озеленення.

Основні поняття: проект районного (регіонального) планування, проект планування міста (генеральний план), проект детального планування (населеного пункту чи частини міста), проект забудови (міської території житлових мікрорайонів тощо), комплексна зелена зона, макроструктура КЗЗМ, мезоструктура КЗЗМ, мікроструктура КЗЗМ, насадження загального користування, насадження обмеженого користування, насадження спеціального призначення, зелена зона міста.

Методичні рекомендації: При підготовці до семінарського заняття особливу увагу звернути на питання щодо особливостей проектування об’єктів ландшафтної архітектури: спочатку виділити об’єкти виходячи з їх масштабного (ієрархічного) рівня (макро-, мезо-, мікрорівня), а потім ознайомитися з рекомендаціями щодо їх створення з врахуванням в першу чергу екологічного аспекту, пов'язаного з природоохоронними заходами. Також звернути увагу на особливості проектування об’єктів на залісених територіях, на порушених територіях(з провалами. кар’єрами, териконами), при проектуванні об’єктів, що мають історично-культурне та художнє значення.

Тематика доповідей:

1. Взаємозв’язок міста та природного середовища.

2. Відкриті та пов’язуючи простори.

3. Архітектурно-ландшафтний аналіз території.

4. Ландшафтно-містобудівна оцінка території.

5. Екологічний аспект проектування об’єктів ландшафтної архітектури.

6. Проектування об’єктів на заселених територіях.

7. Проектування об’єктів на порушених територіях.

8. Проектування об’єктів, які мають історико-культурне значення.

9. Суть комплексної багатофакторної оцінки при проектуванні паркового ландшафту.

10. Основні організаційно-методичні етапи розробки проектів.

11.Нормативна база проектування об’єктів озеленення.

Список літератури:

 1. Кучерявий В.П. Озеленення населених міст. – Львів: «Світ», 2005р.

 2. Кучерявий В.П.Фітомеліорація. – Львів: «Світ», 2003р.

 3. Родичкин И.Д. Ландшафтная архитектура. Краткий справочник архитектора. – Киев: «Будівельник», 1990г.

 4. Брохина В.И.и др. Озеленение населенных мест. – Москва: «Стройиздат». 1987 г


Тема 4: Система озеленення в містах. (4 години)

План.

 1. Класифікація озеленених територій за територіальними ознаками та функціональним призначенням.

 2. Насадження загального користування (парки, міські сади і сквери, бульвари та набережні).

 3. Насадження обмеженого користування (насадження житлових районів та мікрорайонів, культурно-побутових, адміністративних і громадських установ, дитячих дошкільних закладів, ЗОШ, ВУЗів, лікарень, промислових територій тощо).

 4. Насадження спеціального призначення (вуличні насадження, захисні смуги, дендрологічні сади тощо).

Основні поняття: внутрішньоміські зелені простори, насадження загального користування – спеціалізовані парки, міські сади, сквери, бульвари, набережні; насадження обмеженого користування, мікрорайон, санітарно-захисна зона, насадження спеціального призначення - вуличні насадження, захисні смуги.

Методичні рекомендації: При підготовці до семінарського заняття при вивченні особливостей кожного типу зелених насаджень звертати увагу на особливості функціонального зонування території кожного об’єкта, планувальну структуру, композиційні прийоми, що найкраще використовувати саме для цих видів територій і зелених насаджень, а також на екологічні особливості рослин та принцип підбору рослин, що застосовуються в озелененні того чи іншого об’єкту в залежності від його призначення.

Тематика доповідей:

1. Система озеленення територій.

2. Класифікація озеленених територій.

3. Насадження загального користування (парки, міські сади і сквери, бульвари та набережні).

4. Насадження обмеженого користування.

5. Особливості озеленення житлових мікрорайонів.

6. Особливості озеленення територій дитячих дошкільних установ.

7. Особливості озеленення територій загальноосвітніх шкіл.

8. Особливості озеленення територій лікарень.

9. Принцип ландшафтної організації територій промислових підприємств. Санітарно-захисні зони.

10. Насадження спеціального призначення (вуличні насадження, захисні смуги, дендрологічні сади тощо

Список літератури:

 1. Кучерявий В.П. Озеленення населених міст. – Львів: «Світ», 2005р.

 2. Кучерявий В.П.Фітомеліорація. – Львів: «Світ», 2003р.

 3. Родичкин И.Д. Ландшафтная архитектура. Краткий справочник архитектора. – Киев: «Будівельник», 1990г.

 4. Брохина В.И.и др. Озеленение населенных мест. – Москва: «Стройиздат». 1987 гТема 5: Зелена зона міста. Сучасні заміські парки (2 години).

План.

 1. Зелена зона. Розмір та функції зеленої зони.

 2. Сучасні заміські парки. Особливості планування.

 3. Особливості проектування та експлуатації лісопарків, гідропарків, лугопарків.

 4. Особливості центрів відпочинку «на порозі міста» та міжселищних центрів відпочинку.

 5. Особливості проектування та використання природних парків.

 6. Благоустрій територій заміських парків.

Основні поняття: Зелена зона, заміський парк, лісопарк, гідропарк, лугопарк, природний парк.

Методичні рекомендації: При підготовці до семінару виділити основні ознаки, на основі яких об’єкт відноситься до заміських парків; виявити які основні функції виконує, на які групи поділяються в залежності від функціонального значення та які особливості облаштування та експлуатації кожного з об’єктів.

Тематика доповідей:

1. Зелені зони та їх функції.

2.Основні положення щодо проектування заміських парків різних типів.

3. Лісопарки.

4. Лугопарки.

5. Гідропарки.

6. Центри відпочинку «на порозі дому».

7. Державні природні парки.

Список літератури:

 1. Кучерявий В.П. Озеленення населених міст. – Львів: «Світ», 2005р.

 2. Кучерявий В.П.Фітомеліорація. – Львів: «Світ», 2003р.

 3. Родичкин И.Д. Проектирование современных загородных парков. – Киев: «Будівельник», 1981г.

 4. Родичкин И.Д. Ландшафтная архитектура. Краткий справочник архитектора. – Киев: «Будівельник», 1990г.

 5. Брохина В.И.и др. Озеленение населенных мест. – Москва: «Стройиздат». 1987 г


VII. Питання для визначення необхідного рівня знань.

 1. Озеленення як мистецтво творення культурного ландшафту. Передумови виникнення ландшафтної архітектури.

 2. Садово-паркове мистецтво.

 3. Основні стильові напрями. Особливості регулярного і пейзажного стилів. Еклектика.

 1. Особливості архітектурних напрямків та садово-паркового мистецтва в різні історичні періоди.

 2. Урбанізація і озеленення.

 3. Екологічні (гігієнічні) функції зелених рослин.

 4. Містобудівельна й архітектурно-художня функції зелених рослин.

 5. Історико-культурна та економічна функції зелених рослин.

 6. Рекреаційна та естетична функція зелених рослин.

 7. Життєві форми рослин. Загальний та річний (фенологічний) цикл розвитку рослин.

 8. Деревні та чагарникові рослини. Їх характеристика за величиною, за формою, розміром та щільністю крони, за періодом життя, за декоративністю.

 9. Трав’янисті рослини. Газони. Квітучі рослини.

 10. Отруйні рослини.

 11. Елементи і прийоми озеленення.

 12. Загальні поняття про планування населених місць.

 13. Комплексна зелена зона міста (КЗЗМ) та її структура.

 14. Особливості проектування об’єктів ландшафтної архітектури.

 15. Класифікація озеленених територій за територіальними ознаками та функціональним призначенням.

 16. Насадження загального користування (парки, міські сади і сквери, бульвари та набережні).

 17. Насадження обмеженого користування (насадження житлових районів та мікрорайонів, культурно-побутових, адміністративних і громадських установ, дитячих дошкільних закладів, ЗОШ, ВУЗів, лікарень, промислових територій тощо).

 18. Насадження спеціального призначення (вуличні насадження, захисні смуги, дендрологічні сади тощо).

 19. Зелена зона. Розмір та функції зеленої зони.

 20. Сучасні заміські парки. Особливості планування.

 21. Особливості проектування та експлуатації лісопарків, гідропарків, лугопарків.

 22. Особливості центрів відпочинку «на порозі міста» та міжселищних центрів відпочинку.

 23. Особливості проектування та використання природних парків.

 24. Благоустрій територій заміських парків.


Навчальне видання


Плани лекційних і практичних занять

з дисципліни „Ландшафтна архітектура”

для студентів 070801

„Екологія та охорона навколишнього середовища”

усіх форм навчання


Редактор Н.О. Кравченко

Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук

Комп’ютерне верстання О.М.Яхненко,

В.В.Фалько


Підп. до друку , поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж 60 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК N 2365 від 17.12.2007 р.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007,м.Суми,вул.Р.-Корсакова,2


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Плани лекційних і практичних занять

з дисципліни „Ландшафтна архітектура”

для студентів спеціальності 070801

„Екологія та охорона навколишнього середовища”

усіх форм навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи