З в І т про наукову діяльність кафедри інтелектуальної власності за 2010 рік icon

З в І т про наукову діяльність кафедри інтелектуальної власності за 2010 рік
Скачати 281.33 Kb.
НазваЗ в І т про наукову діяльність кафедри інтелектуальної власності за 2010 рік
Дата29.06.2012
Розмір281.33 Kb.
ТипДокументи

З в і т

про наукову діяльність

кафедри інтелектуальної власності за 2010 рік


Загальнокафедральним напрямком наукової діяльності є "Дослідження чинників вдосконалення системи інтелектуальної власності в умовах розвитку інноваційної діяльності підприємств та організацій України". Згідно до цього напрямку викладачі кафедри інтелектуальної власності (ІВ) досліджують наступні питання:

1. Корогод Н.П., доц. – Проблеми та перспективи розвитку системи управління у сфері інтелектуальної власності.

2. Петренко В.О., проф. – Практичні засади розпорядження правами об’єктів промислової власності.

3. Трегубенко Г.М., проф. – Практика інноваційної діяльності металургійної галузі промисловості.

4. Резнік М.А., доц. – Винахідницька діяльність як основа інтелектуального потенціалу організацій та підприємств.

5. Рулікова Н.С., доц. – Законодавчо-нормативне забезпечення охорони та набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності: протиріччя та перспективи розвитку.

6. Сулім-Тимовті А.О., ас. – Соціально-психологічні аспекти взаємодії суб’єктів правовідносин у сфері інтелектуальної власності.


Відповідно до зазначених напрямків затверджено план наукових семінарів кафедри на 2010/2011 навч. рік:


^ П л а н

наукових семінарів кафедри на 2010/2011 навч. рік


Тема

Термін

Доповідач

Фінансова підтримки інноваційних проектів науково-освітніх установ: протиріччя та шляхи їх усуненняВересень 2010

Трегубенко Г.М.

проф.

Проблеми та перспективи розвитку системи управління у сфері інтелектуальної власності ВНЗ

Жовтень

2010

Корогод Н.П.

доц.


Аналіз чинного законодавства з питань комерціалізації науково-технічних розробок

Листопад

2010

Рулікова Н.С., доц.

Драч І.Є., асп.

Сучасні інформаційні технології при проведенні патентних досліджень в ДП КБ «Південне»

Грудень

2010

представники ДП КБ «Південне»

Воротніков В.А.,

Філяєв С.В.

Оцінка трудових ресурсів проектно-орієнтованих організацій при плануванні проектів.

Січень

2011

Сулім-

Тимовті А.О., ас.

Практичні засади розпорядження правами об'єктів промислової власності: внесення змін у типові договори на виконання науково-технічних робіт

Лютий

2011

Петренко В.О.

проф.

Винахідницька діяльність - основа інтелектуального потенціалу організацій та підприємств


Березень

2011

Резнік М.А.

доц.

Дослідження бази даних ОПІВ у НМетАУ та механізм їх правового захисту

Квітень

2011

Рулікова Н.С.

доц.

Оцінка освітніх технологій в умовах їх комерціалізації

Травень

2011

Корогод Н.П., доц.

КовальчукД.К.,асп.

Теорія вирішення винахідницьких задач як технологія підготовки професіоналів інтелектуальної власності

Червень

2011

Резнік М.А.

доц.Результати досліджень на кафедрі мають науково-теоретичний характер у вигляді публікацій у наукових виданнях та доповідей, тез на конференціях або науково-практичних семінарах, отримання охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності (патенти, свідоцтва). У 2010 році кафедра ІВ взяла участь в організації і проведенні на базі НМетАУ 2-х Міжнародних науково-практичних семінарів:

- "Комерціалізація інтелектуальної власності. Наукове співробітництво з міжнародних програм" (21 жовтня 2010р.);

- "Договір про патентну кооперацію (РСТ). Актуальні питання" (17 грудня 2010 р.).

За підсумками наукової діяльності викладачів кафедри ІВ загальна кількість публікацій у наукових виданнях – 50; з них статті у фахових виданнях України – 9, у складі монографії – 1; отримано патентів – 2; авторських свідоцтв – 2. Здійснено рецензування підручника з грифом МОН України - 1.


2010 рік відзначено на кафедрі плідною участю студентів у конференціях, конкурсах робіт та олімпіадах.

Найбільша кількість опублікованих тез доповідей за результатами участі студентів (21 осіб) у Всеукраїнській науковій конференції "Молода академія"-НМетАУ (перелік надано у загальному списку наукових праць кафедри ІВ).

Призове ІІІ місце за участь у ІІ-му Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напрямку "Інтелектуальна власність", який проводився у березні 2010 р. у Приазовському державному технічному університеті (м. Маріуполь), зайняла магістрант гр. ИС-05 Рибакіна Катерина (науковий керівник доц. Резнік М.А.) і отримала диплом ІІІ ступеню. Також Подяку за участь у цьому конкурсі отримала студентка гр. ИС-05вк Новородовська Тетяна (науковий керівник доц. Корогод Н.П.)

На 2011 рік від кафедри ІВ подано заявку на участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напрямку "Інтелектуальна власність" у Приазовському державному технічному університеті (м. Маріуполь). студентки гр. ИС-06 Погорілої М.О. (науковий керівник доц. Резнік М.А.).


8 червня 2010 р. в урочистій обстановці у залі Палацу студентів були оголошені переможці щорічного конкурсу "Інтелект-Творчість-Успіх", який проводила міська організація роботодавців. Серед них і студенти спеціальності «Інтелектуальна власність»:

• Диплом ІІ ступеня і сертифікат на 1000 гривень отримала студентка гр. ИС-05 Рибакіна Катерина за роботу "Розробка організаційних заходів підвищення ефективності захисту прав інтелектуальної власності" (науковий керівник доц. Резнік М.А.);

• Дипломом ІІІ ступеня нагороджена студентка гр. ИС-05 Драч Ірина за роботу "Організаційні умові використання людських та інтелектуальних ресурсів в управлінні проектами" (науковий керівник ас. Сулім-Тимовті А.О.).

Також за участь у цьому конкурсі отримали Подяку студенти гр. ИС-05вк Новородовська Тетяна і гр. ИС-05 Кузьменко Анастасія (наукові керівники доц. Корогод Н.П. і доц. Рулікова Н.С.).


За результати участі у ^ Всеукраїнській олімпіаді з інтелектуальної власності (м. Київ, Державний інститут інтелектуальної власності, квітень 2010р.) номінантами стали студенти нашої кафедри: Сталь Тетяна, Кузьменко Анастасія, Драч Ірина, Рибакіна Катерина.

У квітні 2011 року у Всеукраїнській олімпіаді з інтелектуальної власності будуть брати участь студенти гр. ИС-06.

На кафедрі ІВ ведеться керівництво науково-дослідною роботою студентів з підготовки магістерських робіт і випускних дипломних робіт спеціалістів відповідно до затверджених тем. У 2010 році такий перелік тем був наступним:

- Формування системи прийняття управлінських рішень у сфері інтелектуальної власності наукової організації

- Соціально-економічне прогнозування розвитку сфери інтелектуальної власності у відповідності до галузі її використання

- Підвищення ефективності процесу комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, що є результатом науково-дослідної діяльності

- Розвиток системи мотивуючих засобів у сфері управління інтелектуальною власністю сучасного підприємства (організації)

- Формування портфелю об’єктів права інтелектуальної власності як функція управління сучасним університетом

- Розробка системи експертних досліджень, пов’язаних із порушенням прав на об’єкти інтелектуальної власності, що є результатами науково-дослідної діяльності

- Вдосконалення системи забезпечення охорони комерційної таємниці в умовах Інституту чорної металургії НАН України

- Виявлення потенційних об’єктів авторського права та розпорядження ними на прикладі науково-технічної діяльності Інституту чорної

- Особливості захисту прав інтелектуальної власності на результати науково-технічної діяльності ВНЗ

- Вдосконалення системи контролю сумлінної конкуренції суб’єктів права інтелектуальної власності у сфері цивільного обігу

- Інтелектуальна власність як продукт інноваційної діяльності підприємства сільськогосподарської галузі

- Підвищення ефективності договірних взаємовідносин у сфері інтелектуальної власності наукової організації

- Особливості розпорядження результатами науково-дослідних робіт на замовлення підприємств гірничо-металургійного комплексу

- Умови підвищення ефективності використання інтелектуального потенціалу в системі "наука-підприємництво"

- Моделювання системи охорони комерційної таємниці у вищих навчальних закладах

- Переклад як об’єкт авторського права в системі інтелектуальної власності

- Формування бази даних, що містить комерційну таємницю в умовах діяльності Державтоінспекції України

- Набуття права на комерційні позначення як засіб підвищення конкурентноздатності дитячо-юнацьких організацій

- Розробка регламенту укладання договору комерційної концесії на використання торговельної марки закордонного підприємства


- Вдосконалення механізму використання раціоналізаторських пропозицій на металургійному підприємстві

- Створення віртуального бізнес-інкубатора в умовах сучасного вищого навчального закладу

- Способи ідентифікації об’єктів інтелектуальної власності у складі інноваційного продукту

- Вдосконалення системи методів управління у сфері інтелектуальної власності сучасного підприємства

- Розробка заходів інжинірингового супроводження ліцензійного договору на використання патенту на винахід

- Розробка механізму виявлення об’єкту інтелектуальної власності в галузі біотехнологій

- Системний підхід щодо виявлення об’єкту права інтелектуальної власності в процесі розробки інноваційної технології

- Розробка методики визначення патентно-здатної ситуації щодо об’єктів права інтелектуальної власності в умовах ЗАТ "Ана-Темс"

- Особливості надання правової охорони раціоналізаторської пропозиції

- Систематизація результатів патентно-інформаційних робіт в умовах сучасної організації (підприємства)

- Знаки для товарів і послуг як правовий інструмент господарювання малого підприємства

- Системний підхід щодо набуття та охорони прав на об’єкти художнього конструювання на підприємстві ДП УкрДІПроМез

- Моделювання системи набуття та охорони прав на програмні продукти в умовах ВНЗ

- Розробка системи регулювання відносин у сфері об’єктів інтелектуальної власності, що створені у зв’язку із виконанням службових завдань науково-педагогічних працівників

- Вдосконалення системи захисту прав на об’єкти авторського права на підприємстві ДП УкрДІПроМез

- Створення портфелю інноваційних конкурентоспроможних проектів наукових установ, що містять об’єкти права інтелектуальної власності

- Впровадження комплексу маркетингу при визначенні патентної чистоти результатів наукових розробок

- Виявлення потенційних об’єктів права інтелектуальної власності в процесі розробки технологій металургійного виробництва

- Визначення механізмів трансформації інтелектуальної власності в інтелектуальний продукт металургійної галузі використання

- Умови ефективного використання системи авторського права малого підприємства інформаційної сфери діяльності

- Використання інтелектуального ресурсу в процесі управління юридичною фірмою


Перелік

наукових праць науково-педагогічних співробітників

кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у

вітчизняних виданнях у 2010 році№ з/п

Назва праці

Назва видання,

його №

Відміти-ти фахові видання

Місто і рік видання, сторінки

Прізвище та ініціали всіх автор. (в т.ч.студ)

1

2

3

4

5

6

^ 1. Статті, опубліковані у вітчизняних наукових виданнях

1.

Інтелектуальна власність в управлінні конкурентоспроможністю вищого навчального закладу

Витоки педагогічної майстерності. Зб. наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Випуск 7.

фахове

Полтава, 2010. – Серія «Педагогічні науки».

– С. 119-124.

Корогод Н.П.

2.

Інтелектуальна влас-ність у системі управ-ління результатами наукової та інновацій-ної діяльності ВНЗ

Педагогіка формування творчої особистості у вищий і загальноосвітній школах: зб. наук. праць

фахове

Запоріжжя. – 2010. – Вип. 11 (64).

– С. 201-207

Корогод Н.П.

3.

Практичні аспекти створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу України

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. /редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред) та ін.– Вип. 6 (59). 436 с. (с.190-195)

фахове

Запоріжжя. 2010. C. 244-250

Корогод Н.П., Новородовська Т.С студентка

4.

Розвиток сфери інтелектуальної власності засобами підвищення кваліфікації та науково-методичної роботи

Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні /Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції.Київ: Дер-жавний ін-т інтелектуальної власнос-ті, 2010 р., С. 130-136

Корогод Н.П.

5.

Комерційні аспекти інтелектуальної влас-ності: регіональний контекст

Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів: Монографія.
Дніпропет-ровськ: ІМА-прес, 2010.

– C. 256-260.

Корогод Н.П.,

Коваль- чук Д.К. – аспірант

6.

До питання про захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України

Сборник «Теоретические и практические аспекты экономики и интеллектуальной собственности»

фахове

Мариуполь, 2010,

с. 58 – 62

Резнік М.А.

7.

Організаційні заходи підвищення ефектив-ності захисту прав в сфері інтелектуальної власності

Сборник «Теоретические и практические аспекты экономики и интеллектуальной соб-ственности», Мариуполь, 2010

фахове

Мариуполь, 2010,

с. 111 – 116


Резнік М.А

^ Погоріла М.О.Риба-кіна К О., студенти

8.

Развитие способностей к интеллектуальному творчеству: Методичес-кая разработка по тео-рии и практике форми-рования личности с высоким уровнем креативности.

Главное Управление образования и науки Днепропетровской облгосадминистрации, ДОЦ НТТ и ИТ УМ,
Дніпро-петровск, Герта, 2010,

52 с.

Резнік М.А.

9.

Авторская программа учебного предмета «Креатология»


Главное Управление образования и науки Днепропетровской облгос- администрации,ДОЦ НТТ и ИТ УМДнепропет-ровск, ДОЦ НТТ и ИТ УМ, 2010,28с

Резнік М.А.,

Резнік К.О.

10.

Збірник задач для юних винахідників і раціоналізаторів


Головне Управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, ДОЦ НТТ і ІТ УМ.Днепропет-ровск, ДОЦ НТТ и ИТ УМ, 2010,16 с

Резнік М.А.,

Мазур І.П.

11.

Всеукраїнська студентська олімпіада (деякі організаційно-методичні питання підготовки і проведення)

Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні /Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції.Київ: Дер-жавний ін-т інтелектуальної власності 2010 р., С. 268-274

Резнік М.А.

12.

Формирование единого тезауруса проекта

Восточно-Европейский журнал передовых технологий

фахове

Харьков, 2010 р., С. 64-67

Кармази-

на Л.Л., Руликова Н.С.

13.

Управлінське рішення як інструмент реаліза-ції інноваційного потенціалу науково-освітньої установи

Науковий вісник НГУ, 2010, № 11-12

фахове

Дніпропетровськ: НГУ, 2010 р., С. 128-130

Рулікова Н.С.,

^ Драч І.Є. –аспірант

14.

Визначення очікуваних трудовитрат по проекту у проектно-орієнтованих організаціях

Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. 58.

фахове

Дн-вск, ПГАСА, 2010. - C. 174-180

Сулім- Тимовті А.О.Тріфо-нов І.В., Корнієн- ко Є.О.

15.

Забезпечення стратегії проектно-орієнтованих організацій шляхом створення умов для реалізації внутрішніх інновацій проекту

Вісник Хмельницького національного університету.

№ 3.


фахове

Хмельниць-кий., 2010. - С. 73-76

Сулім- Тимовті А.О., Сивопляс Ю.В.

^ 2. Доповіді науково-технічних конференцій, симпозіумів, форумів, виставок, круглих столів, опубліковані у вітчизняних наукових виданнях

1.

Система захисту авторського права в Інтернеті на прикладі

віртуальних освітніх технологій

Проблеми реалізації науково-творчого потенціалу молоді: пошуки, перспективи: Збірник матеріалів ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вченихДніпропет-ровськ: ІМА-прес, 2010.-192с.

Корогод Н.П.,

Коваль- чук Д.К. –аспірант

^ 3. Тези доповідей науково-технічних конференцій, симпозіумів, форумів, виставок, круглих столів, опубліковані у вітчизняних наукових виданнях

1.

Інтелектуальна власність як передумова інновацій-ного розвитку

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Економіка і управління у промисловості"Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2010.- С.341-343

Корогод Н.П.

2.


Проблемні аспекти процесу комерціаліза-ції об’єктів права інтелектуальної влас-ності, створених у ВНЗ

Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару "Комерціалізація інтелектуальної власності. Наукове спів робіт-ництво з міжнародних програм"Дніпропет-ровськ: ГУОН, 2010. –С. 11-13

Корогод Н.П., Пройдак Ю.С.

3.

Підготовка фахівців у сфері інтелектуальної власності як пріоритетна складова системи «наука-підприємництво»

Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару "Комерціалізація інтелектуальної власності. Наукове співробітництво з міжнародних програм"Дніпропет-ровськ: ГУОН, 2010. –С. 14-16

Корогод Н.П., Клімашев-ський Л.М

^ Драч І.Є. –аспірант

4.

Формування портфелю об’єктів права інтелек-туальної власності як складової технологічної політики університету

Зб. тез Всеукраїнської науково-технічної студентської конференції "Молода академія 2010"Днепропет-ровск, 2010, – С. 166

Корогод Н.П., ^ Філінсь- ка Т.Г. – студент

5.

Технічний аудит як фактор розвитку інноваційної економіки

Зб. тез Всеукраїнської науково-технічної студентської конференції "Молода академія 2010"Днепропет-ровск, 2010, – С. 166

Корогод Н.П., коваль- чук Д.К. – аспірант

6.

Особливості комер-ціалізації об’єктів інтелектуальної власності, що є результатом науково-дослідної діяльності

Зб. тез Всеукраїнської науково-технічної студентської конференції "Молода академія 2010"Днепропет-ровск, 2010, – С. 167

Корогод Н.П.,

^ Смок І.Є. – студент

7.

Практичні аспекти використання інтелек-туального потенціалу як головної переду-мови інноваційного розвитку України

Зб. тез Всеукраїнської науково-технічної студентської конференції "Молода академія 2010"Днепропет-ровск, 2010, – С. 167

Корогод Н.П.,

^ Новородовська Т.С. – студент

8.

Трансформація інтелектуальної влас-ності в інноваційний продукт як спосіб ко-мерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Економіка і управління у промисловості"Дніпропет-ровськ: ІМА-прес, 2010.- С. 85-86

Петренко В.О., Бєлікова Є.С.

9.

Комерціалізація об’єк-тів права інтелектуаль-ної власності (ОПІВ) –

шлях до створення інноваційного продукту

Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару "Комерціалізація інтелектуальної власності. Наукове співробітництво з міжнародних програм"Дніпропет-ровськ: ГУОН, 2010. – С. 16-19

Петренко В.О., Бєлікова Є.С.

10.

Особливості розпорядження об'єктами авторського

права на прикладі науково-технічної діяльності

Зб. тез Всеукраїнської науково-технічної студентської конференції "Молода академія 2010"Днепропет-ровск, 2010, – С. 168

Петренко В.О.,

^ Журав-льова К.О. – студент

11.

Особливості розпоряд-ження результатами науково-дослідних робіт на замовлення підприємств

Зб. тез Всеукраїнської науково-технічної студентської конференції "Молода академія 2010"Днепропет-ровск, 2010, – С. 168

Петренко В.О.,

^ Санніко- ва А.І. – студент

12.

Підвищення ефектив-ності договірних взаємо- відносину сфері інте-лектуальної власності

Зб. тез Всеукраїнської науково-технічної студентської конференції "Молода академія 2010"Днепропет-ровск, 2010, – С. 169

Петренко В.О.

^ Пустова О.М. студ

13.

Розробка системи експертних досліджень, пов’язаних із порушен-ням прав на об’єкти інтелектуальної влас-ності, що є результами науково-дослідної діяльності

Зб. тез Всеукраїнської науково-технічної студентської конференції "Молода академія 2010"Днепропет-ровск, 2010, – С. 169

Петренко В.О.,

Бонда-ренкоМ.Є.–студент

14.

Особенности коммерциализации интеллектуальной собственности в Черной металлургии Украины

Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару "Комерціалізація інтелектуальної власності. Наукове співробітництво з міжнародних програм"Дніпропет-ровськ: ГУОН, 2010. –С.19-21

Трегубен- ко Г.М.

15.

Розробка організаційних заходів підвищення ефективності захисту в сфері інтелектуальної власності

Збірник тез доповідей конференції 4 березня 2010 р.
Маріуполь, 2010,

с. 40-45


Резнік М.А., ^ Рибакіна К.О. - студент

16.

Торговельні знаки для товарів і послуг як правовий інструмент господарювання малого підприємства

Зб. тез Всеукраїнської науково-технічної студентської конференції "Молода академія 2010"Днепропет-ровск, 2010, – С. 170

Резнік М.А., ^ Циган- ков С.К. – студент

17.

Систематизація результатів патентно-інформаційної роботи в умовах сучасного підприємства

Зб. тез Всеукраїнської науково-технічної студентської конференції "Молода академія 2010"Днепропет-ровск, 2010, – С. 174

Резнік М.А., ^ Дудник О.П. – студент

18.

Регулювання відно-син у сфері об'єктів інтелектуальної влас-ності, що створені на-уковими працівниками у зв’язку з виконанням службових завдань

Зб. тез Всеукраїнської науково-технічної студентської конференції "Молода академія 2010"Днепропет-ровск, 2010, – С.174-175

Резнік М.А., ^ Ключка Ю.П. – студент

19.

Визначення патенто-здатної ситуації щодо потенційних об'єктів права інтелектуальної власності

Зб. тез Всеукраїнської науково-технічної студентської конференції "Молода академія 2010"Днепропет-ровск, 2010, – С.175

Резнік М.А., ^ Креховецька І.І. – студент

20.

Особливості надання правової охорони раціоналізаторської пропозиції як об’єкту інтелектуальної власності

Зб. тез Всеукраїнської науково-технічної студентської конференції "Молода академія 2010"Днепропет-ровск, 2010, – С.176

Резнік М.А., ^ Топор О.В. – студент

21.

ВНЗ як основний інструмент інноваційного розвитку регіону

Зб. тез "Управління проектами: стан та перспективи"Миколаїв, 2010

Рулікова Н.С., Малий В.В.

22.

Нормативно-правові аспекти комерціалізації результатів науково-технічної та інновацій-ної діяльності

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Економіка і управління у промисловості"Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2010.- С. 155-156

Рулікова Н.С., ^ Драч І.Є. –аспірант

23.

Бізнес-інкубатор як інструмент інноваційного розвитку країни

Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару "Комерціалізація інтелектуальної власності. Наукове співробітниц-тво з міжнародних програм"Дніпропет-ровськ: ГУОН, 2010. – С. 44-46

Рулікова Н.С., ^ ЛосєвА.О – студент

24.

Розробка критеріїв відбору інноваційних проектів для формува- вання конкурентоспро-можного портфелю наукової установи

Зб. тез Всеукраїнської науково-технічної студентської конференції "Молода академія 2010"Днепропет-ровск, 2010, – С. 170

Рулікова Н.С., ^ Кузьмен- ко А.О. – студент

25.

Впровадження комп-лексу маркетингу при визначенні патентної чистоти результатів наукових розробок

Зб. тез Всеукраїнської науково-технічної студентської конференції "Молода академія 2010"Днепропет-ровск, 2010, – С. 171

Рулікова Н.С., ^ Сталь Т.В. – студент

26.

Модель набуття та охорони прав на програмний продукт у ВНЗ

Зб. тез Всеукраїнської науково-технічної студентської конференції "Молода академія 2010"Днепропет-ровск, 2010, – С. 171

Рулікова Н.С., ^ СоловейА.С – студент

27.

Підвищення надійності експертних оцінок при формуванні команди проекту

VI Международная конференция "Стратегия качества в промышленности и образовании".Днепропет-ровск-Болгария, 2010.

– C. 623-626

Сулім- Тимовті А.О., Рас чубкін В.Г. ^ Хачатрян Є.А.- студ

28.

Сучасні напрямки використання методів інноваційної діяльності підприємства

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Економіка і управління у промисловості"Дніпропет-

ровськ: ІМА-прес, 2010.

– C. 154-155

Сулім- Тимовті А.О., Сивопляс Ю.В.

29.

Система внутрішніх інновацій проекту в проектно-орієнтованих організаціях

Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Комерціалізація інтелектуальної власності. Наукове співробітниц-тво з міжнародних програм»Дніпропет-ровськ: ГУОН, 2010. – С. 46-48

Сулім- Тимовті А.О., Сивопляс Ю.В.


30.

Формування системи прийняття управлін-ських рішень у сфері інтелектуальної власності наукових організацій

Зб. тез Всеукраїнської науково-технічної студентської конференції "Молода академія 2010"Днепропет-ровск, 2010, – С. 173-174

Сулім- Тимовті А.О.,

^ Драч І.Є. –аспірант

31

Використання інтелектуальних ресурсів у процесі управління юридичною фірмою

Зб. тез Всеукраїнської науково-технічної студентської конференції "Молода академія 2010"Днепропет-ровск, 2010, – С.172

Резнік М.А. БабенкоО.В

^ Топор О.В. – студент

32

Визначення меха-нізмів трансформації інтелектуальної влас-ності в інтелектуаль-ний продукт металур-гійної галузі

Зб. тез Всеукраїнської науково-технічної студентської конференції "Молода академія 2010"Днепропет-ровск, 2010, – С. 172

Бабенко О.В., Ісаєва М.О - студент

33

Ефективність викорис-тання інформаційних технологій на підпри-ємстві з використанням авторського права

Зб. тез Всеукраїнської науково-технічної студентської конференції "Молода академія 2010"Днепропет-ровск, 2010, – С. 173

Бабен-

ко О.В., ^ Краснікова О.І. - студент

34

Виявлення потенційних об’єктів права інтелек-туальної власності в процесі розробки техно-логій металургійного виробництва

Зб. тез Всеукраїнської науково-технічної студентської конференції "Молода академія 2010"Днепропет-ровск, 2010, – С. 173

Бабен-

ко О.В.,^ Манако-ва В.В.- студен

Рецензії

1.

Рецензія на підручник Інтелектуальна влас-ність

Інтелектуальна власність

^ Підруч-ник з грифом МОН

– Харків: Кроуссроуд, 2010. – 356 с.

Автори: Дейниченко Г.В. та ін.

РецензентиКорогод

Н.П. та ін.

Патенти, заявки

з/п

Назва охоронного документа

Назва об’єкта права інтелектуальної власності

охорон-ного документа

Кому нале-жать автор-ські права

Автор

1.

Патент на винахід

Колосникове сито

№ 90387

Авторські майнові права належать НМетАУ

БергеманГ.В

Пелих І.В., ІващенкоВП

Учитель О.Д

^ Петренко В.О., Юна-цький С.М., Шибко О.В.

2.

Патент на корисну модель

Спосіб керування ходом доменної печі

№ 55807

Авторські майнові права належать НМетАУ

Усенко В.А., Ковшов В.М ^ Петренко В.О.,

Бочка В.В., Сулименко Є.І., Гера-щенко Є.А.

3.

Свідоцтво про реєстр-рацію авторського права на твір

Твір образотворчого мистецтва "МЕТОС"


№ 35876

Авторські майнові права належать НМетАУ

Величко О.Г ІващенкоВП

Ясєв О.Г., Рожков О.Д Каршаков В.А., Рулікова НС

4.

Свідоцтво про реєстр-рацію авторського права на твір

Твір образотворчого мистецтва "ДЖЕРЕЛО"
Авторські майнові права належать ДЮЦ "Джерело"

Кравчен-

ко В.О.,

студентка

гр.ИС-05вк
Завідувач кафедри

Інтелектуальної власності Н.П. Корогод

Схожі:

З в І т про наукову діяльність кафедри інтелектуальної власності за 2010 рік iconЗ в І т про наукову діяльність кафедри інтелектуальної власності за 2010 рік
Дослідження чинників вдосконалення системи інтелектуальної власності в умовах розвитку інноваційної діяльності підприємств та організацій...
З в І т про наукову діяльність кафедри інтелектуальної власності за 2010 рік iconНа X семестр 2010/20 1 1 навчального року
Основна поняття і визначення. Система інтелектуальної власності в Україні. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності....
З в І т про наукову діяльність кафедри інтелектуальної власності за 2010 рік iconНа X семестр 2010/2011 навчального року
Основна поняття І визначення. Система інтелектуальної власності в Україні. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності....
З в І т про наукову діяльність кафедри інтелектуальної власності за 2010 рік iconПоложення про право інтелектуальної власності Поняття права інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності. Суб’єкти права інтелектуальної власності
Відповідно до ч. 1 ст. 41 Конституції України „кожен має право володіти, користуватися І розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної,...
З в І т про наукову діяльність кафедри інтелектуальної власності за 2010 рік iconН. П. План-графік проведення методичних семінарів на кафедрі інтелектуальної власності
Про стан та затвердження плану підвищення кваліфікації викладачів кафедри інтелектуальної власності
З в І т про наукову діяльність кафедри інтелектуальної власності за 2010 рік icon24. 02. 2010 Розпочато відбір учасників до другої Міжнародної літньої школи з інтелектуальної власності Всесвітньої організації інтелектуальної власності (воів)
Ою воів, яка охоплює базові аспекти інтелектуальної власності. Школа розрахована на студентів, викладачів та молодих фахівців, досвід...
З в І т про наукову діяльність кафедри інтелектуальної власності за 2010 рік iconПоложення про інтелектуальну власність Інтелектуальна діяльність та її місце в соціально-економічному розвитку суспільства Види інтелектуальної діяльності Особливості літературної діяльності Науково-технічна діяльність
Розділ Права І обов’язки суб’єктів інтелектуальної власності, що випливають з охоронних документів
З в І т про наукову діяльність кафедри інтелектуальної власності за 2010 рік iconПро запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність"
Х закладах основ інтелектуальної власності, рішення колегії Міністерства освіти І науки України від 20 червня 2002 р протокол n 6/3-16"Про...
З в І т про наукову діяльність кафедри інтелектуальної власності за 2010 рік iconЗвіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри Національного університету фізичного виховання І спорту України за 20 рік Завідувач кафедри
Загальні відомості про проблеми і теми, що виконувались на кафедрі у звітному році: 3
З в І т про наукову діяльність кафедри інтелектуальної власності за 2010 рік iconЗвіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри Національного університету фізичного виховання І спорту України за 20 рік Завідувач кафедри
Загальні відомості про проблеми і теми, що виконувались на кафедрі у звітному році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи