Т. О. Мамаєва Методичні вказівки до виконання розділу «тео в будівництві» (Ч. 1 «Одноповерхові житлові будинки») диплом icon

Т. О. Мамаєва Методичні вказівки до виконання розділу «тео в будівництві» (Ч. 1 «Одноповерхові житлові будинки») диплом
НазваТ. О. Мамаєва Методичні вказівки до виконання розділу «тео в будівництві» (Ч. 1 «Одноповерхові житлові будинки») диплом
Сторінка1/2
>Т.О. Мамаєва <><><><> Методичні вказівки <><> <><>до виконання
Дата29.06.2012
Розмір0.67 Mb.
ТипДиплом
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Т.О. Мамаєва


Методичні вказівки

до виконання розділу

«ТЕО в будівництві»

(Ч. 1 «Одноповерхові житлові будинки»)

дипломної роботи студентів спеціальності 7.092103,

8.092103 –«Міське будівництво і господарство»,

напряму підготовки 0921 – «Будівництво»)


ХАРКІВ - ХНАМГ - 2008

Методичні вказівки до виконання розділу «ТЕО в будівництві» (Ч. 1 «Одноповерхові житлові будинки») дипломної роботи студентів спеціальності 7.092103, 8.092103 –«Міське будівництво і господарство», напряму підготовки 0921 – «Будівництво») /Укл.: Мамаєва Т.О. - Харків: ХНАМГ, 2008. - 31 с.


Укладач: Т. О. Мамаєва


Рекомендовано кафедрою економіки будівництва,

протокол № 5 від 25.12.2007 р.


ЗМІСТ

Стр.

Вступ………………………………………………………………………..

4

1.Нормативно-інформаційна база………………………………………..

6

2. Кошторисна документація……………………………………………..

8

3. Порядок визначення кошторисної вартості…………………………..

12

4. Локальний кошторис…………………………………………………..

14

5. Об’єктний кошторис……………………………………………………

24

6.Зведений кошторисний розрахунок…………………………………...

25

7. Техніко-економічні показники…………………………………………

27

8. Прямі витрати за кошторисом………………………………………...

28

9. Питомі витрати на 1 м2 площі забудови………………………………

29

Висновки…………………………………………………………………...

30ВСТУП


У період самостійності України її можна представити у вигляді величезного будівельного майданчика, на якому одночасно здійснюються як нове будівництво, так і реконструкція, модернізація чи технічне переозброєння об'єктів. При цьому зростає роль проектування, тому що від його результатів залежать економічні показники використання запроектованого і побудованого об'єкта протягом усього терміну його експлуатації.

У роботі проектувальника застосовуються найбільш прогресивні рішення, а також раніше накопичений досвід окремих регіонів, що може бути корисним при навчанні студентів будівельних і економічних спеціальностей. У зв'язку з цим у даній роботі використана передова практика проектування на прикладі фактичних даних, , що може знадобитися в подальшій роботі молодого фахівця.

У роботі наведені техніко-економічнІ обґрунтування і розрахунки різних варіантних рішень проектних, науково-дослідних організацій для різних видів проектування. Особливе місце відведене визначенню техніко-економїчного обґрунтування показників.

В економічній частині дипломного проекту проводиться розрахунок одноповерхових і зблокованих готельних номерів, багатоповерхових будинків.

Розраховуються:

 1. Локальний кошторис на загальбудівельні роботи №1. До його складу входять кошторисні розрахунки: земляні роботи, фундаменти, надземна частина, внутрішня й зовнішня обробка та ін.. роботи.

 2. Сантехничні роботи, внутрішні електромонтажні роботи, монтаж і налагодження устаткування, меблів, інвентарю.

 3. Зведений кошторисний розрахунок. У ньому розраховують показники за кошторисами: благоустрій і озеленення, витрати на тимчасові будинки, збори й платежі, резерви.

 4. Техніко-економічні показники і й розрахунок питомих ТЭП.


Ефективність інвестиційного проекту характеризується системою показників, що відображають співвідношення витрат і результатів стосовно до інтересів його учасників. Це:

• показники комерційної (фінансової) ефективності, що враховують фінансові наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників;

показники бюджетної ефективності, що відображають фінансові наслідки здійснення проекту для федерального, регіонального або місцевого бюджету;

• показники економічної ефективності, що враховують витрати й результати, пов'язані з реалізацією проекту, які виходять за межі прямих фінансових інтересів учасників інвестиційного проекту й допускають вартісний вимір. Для великомасштабних проектів, що зачіпають інтереси міста, регіону або всієї України, рекомендується обов'язково оцінювати економічну ефективність.

У процесі дослідження проектів проводять оцінку їх соціальних й екологічних наслідків, а також витрат, пов'язаних із соціальними заходами й охороною навколишнього середовища.


^ 1. НОРМАТИВНО - ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА


ДЕРЖБУДОМ УКРАЇНИ встановлені Державні норми України (ДБН 1У - 16 - 98) (замість СНиП 1У - 16- 84), на підставі яких розробляється кошторисна документація у базисних цінах 2008 р.

КНУ - 93 - кошторисні норми України;

ОРУ - 97 - одиничні розцінки України ; ДБН 1У - 4 - 97 - збірник єдиних середніх кошторисних цін на матеріали, вироби та конструкції:

 • Частина І. Будівельні матеріали.

 • Частина П. Будівельні конструкції і вироби.

 • Частина Ш. Матеріали та вироби для санітарно-технічних робіт.

 • ЧастинаIV. Місцеві матеріали.

 • Частина V. Матеріали, вироби й конструкції для монтажних і спеціальних будівельних робіт.:

ДБН IV - 5 - 97 - вказівки щодо застосування кошторисних норм та одиничних розцінок на будівельні конструкції і роботи .

НМУ - 93 - кошторисні норми на монтаж обладнання.

ТКН - територіальні кошторисні нормативи - призначаються для будівництва, що здійснюється на території відповідного регіону.

ФКН - фірмові кошторисні нормативи – індивідуальні нормативи конкретної організації.

ЕКН - елементні кошторисні норми на будівельні конструкції і роботи - первісні кошторисні нормативи.

ДБН Д.1.1—2-99. Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. – К., 2000.

ДБН Д.2.2-1-99 36. 1 - Земляні роботи. К., 2000.

ДБНД.2.2-6-99 36.6- Бетонні й залізобетонні конструкції монолітні.

ДБНД-2.2-7-99. 36.7- Бетонні й залізобетонні конструкції збірні.

ДБН Д.2.2-8-99. 36 .8 - Конструкції з цегли та блоків.

ДБН Д.2.2- 9-99 36. 9- Металеві конструкції.

ДБН Д.2.2-10-99 36.10 - Дерев'яні конструкції.

ДБНД.2.2-12-99 36.12- Покрівлі.


Поточні розцінки до ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи:

ДБН - Вказівки щодо застосування кошторисних норм та одиничних розцінок на ремонтно-будівельні роботи.

ДБН Д.2.2-99 - доповнення № 3 ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи.

ДБН Д.2.3 - 99 доповнення № 4 на монтаж обладнання.

ДБН Д.2.4-2000-доповнення № 5 Сб. „Ціноутворення в будівництві" №42, дек. 2002, НПФ „ІНПРОЕКТ» - РЄСНр,

ДБН Д.2.7-2000. - ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів - РСНЄМ.


СИСТЕМА ТЕОПР включає технічні, економічні, соціальні показники.

До технічних показників відносяться:

1) показники економічності генерального плану (коефіцієнт використання території, здійснення земельних робіт з вертикального планування, коефіцієнт компактності);

2) показники об'ємно-планувального рішення (робоча площа на одиницю потужності -кількість, пропускна здатність);

3) будівельний обсяг па одиницю потужності;

4) відношення робочої площі до загальної.

Робоча площа будинку   це всі приміщення за винятком коридорів, тамбурів, проходів, приміщень інженерного обладнання;

Загальна площа - це площа підлоги всіх наземних і підземних поверхів (технічні, цокольні й підвальні. Лоджії і балкони не враховують).

Будівельний об'єм будинків включає весь об'єм надземної частини будівлі + об'єм підвальних приміщень, у тому числі неопалювані приміщення. Не включаються об'єм технічного підпілля, відкриті приміщення (навіси, лоджії, балкони).

Економічні показники включають:

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПРОЕКТНИХ РОБІТ, що складається з витрат на освоєння території, водозниження, знос старих будівель, компенсацію за відчуження землі, вирубку лісу, корчування пеньків і т.п.

ВАРТІСТЬ ПРОЕКТНИХ РОБІТ - ВАРТІСТЬ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ - це виражені у грошовій формі всі суспільно необхідні витрати на його проектування.


^ 2. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ


Державним комітетом будівництва, архітектури затверджені Державні норми України, в які входять:

  «Правила складання кошторисної документації і визначення базисної й розрахункової кошторисної вартості будівництва» (ДБН IV-16-99, частина 1);

  «Порядок визначення вартості будівництва, ремонту житла, об'єктів соціальної сфери. комунального призначення і містобудування» (ДБН IV-16-99, частина 1);

«Правила» призначені для використання на території України всіма учасниками інвестиційного процесу незалежно від форм власності відомчої приналежності й діляться за видами будівництва.

«Порядок» має рекомендаційний характер для визначення вартості будівництва, що здійснюється за рахунок недержавних капітальних вкладень, при визначенні у складі договірної ціни будівельно-монтажних робіт у ринкових умовах.

«Порядок» розроблений, виходячи з умов дії в галузі дворівневої системи цін:

  базисної кошторисної вартості на стадії розробки проектно-кошторисної документації (розділ А «Зведений кошторисний розрахунок»), що є основою для визначення вартості будівництва;

  вартості будівництва, що визначається на стадії укладання контракту й містить у собі всі витрати замовника з наступним виконанням будівельно-монтажних робіт у ринкових умовах.

Кошторисна документація розробляється з використанням:

а) видів робіт, на які немає робочих креслень, вартість яких визначається об'єктними (локальними) кошторисними розрахунками: індексів робіт, які наведені в додатках 6, 6а,6б до «Порядку», індексів для визначення у графах 1...7 зведеного кошторисного розрахунку базисної вартості й наведені в додатку 7 до «Порядку»;

б) коефіцієнтів для визначення надбавок, що враховують збільшення базисного кошторисного рівня прямих витрат, накладних витрат, інвентарю понад враховані в базисній кошторисній вартості додатках 7д й 8;

в) кошторисних норм України на будівельні роботи й монтаж устаткування (СНУ-99; НМО-99);

г) одиниць розцінок України на будівельні роботи (ЕРУ-99);

д) розцінок на монтаж устаткування (РМО-99);

е) кошторисних норм і розцінок на експлуатацію будівельних машин і механізмів, які використаються на території України (СН І РУ-99);

ж) середніх районних кошторисних цін на привізні матеріали, вироби й конструкції (СЕСЦ-99), скоректованих для умов будівництва в Україні;

з) єдиних для України середніх кошторисних цін на елітні будівельні матеріали, вироби й конструкції (СЕСЦ-99);

и) кошторисних цін на перевезення вантажів для будівництва (СЦПТ-99), скоректованих для умов будівництва в Україні;

к) граничних цін на матеріали, вироби й конструкції;

л) норм накладних витрат;

м) норм планових накопичень у розмірі 30% від загальної суми прямих і накладних витрат.

Кошторисна документація розробляється в цінах 2008 р. в традиційному порядку з урахуванням ринкових умов здійснення будівництва й окремих особливостей.

Зведені кошторисні розрахунки розробляються за формами й у порядку, щонаведені в ДБН IV-16-99, частина 1.

Лімітовані витрати та інші, що містяться в главах 1,8...12 зведених кошторисних розрахунків, розраховуються відповідно до «Порядку» визначення витрат, які включаються у зведені кошторисні розрахунки, будівництва й доповнення 5 до «Порядку».

Діючими в наш час державними будівельними нормами визначений «Порядок» розрахунку вартості будівництва, що здійснюється на території України (ДБН).

Даним дипломним проектом передбачене використання наявної в достатній кількості нормативної бази 1999 р. з наступним перерахунком в ціни 2008 р.

При складанні об'єктного кошторису кошторисні вартості різних робіт повинні бути рознесені за видами. В об'єктному кошторисі показують кошторисну трудомісткість і кошторисну заробітну плату. Становлячи об'єктний кошторис, розрахованої по локальному кошторисі. Вартість інших видів робіт в об'єктному кошторисі визначають укрупненим розрахунком, для якого використають дані, потім визначають показник одиничної вартості. Кошторисний розрахунок вартості будівництва складають за формою №1.

У главу 1 «Підготовка території будівництва» включаются кошти на роботи й витрати, пов'язані з відводом й освоєнням витрат зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, приймають за додатком 6.

У главу 2 «Основні об'єкти будівництва» включають кошторисну вартість будинків, споруд і видів робіт, розрахованих в об'єктному кошторисі.

У главах 3-7 ураховують витрати, призначені для обслуговування основного об'єкта будівництва.

У главу 3 «Об'єкти підсобного й обслуговуючого призначення», включають об'єкти, до яких належать господарські корпуси, прохідні, сміттєзбиральники й т.п., розташовані в межах території, відведеної для будівництва, споруд.

У главу 4 «Об'єкти енергетичного господарства» включають вартість електростанцій, трансформаторних підстанцій, кіосків та ін.

У главі 5 «Об'єкти транспортного господарства й зв'язку» визначається вартість автомобільних і під'їзних внутрішніх доріг, гаражів, площадок для стоянки автомашин та ін.

У главі 6 «Зовнішні мережі й спорудження водопостачання, каналізації, теплопостачання» визначається вартість зовнішніх мереж каналізації, водопроводу й т.п.

Глава 7 «Благоустрій і озеленення територій» враховує вартість влаштування доріжок, спортивних та ігрових площадок, спортивних споруд, посадки дерев і т.п.

Глава 8 «Тимчасові будинки й споруди». Розмір тимчасових будинків і споруд був раніше встановлений у розділі «Технологія будівельного виробництва» для визначення вартості тимчасових будинків і споруд використовуають усереднені процентні показники, надані Держбудом. Ці показники розраховують за видами будівництва у відсотках від вартості будинків будівельно-монтажних робіт з підсумку глав 1-7 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва. Показники приймають відповідно до додатку 9.

Глава 9 «Інші роботи й витрати». У цій главі враховують витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період, які визначені за додатком 10, у відсотках від вартості будівельно-монтажних робіт з підсумку глав 1-8. Для ремонтно-будівельних робіт витрати визначають за додатком 11.

У цій главі також ураховують витрати з перевезення робітників будівельно-монтажних організацій автомобільним транспортом, які визначені у відсотках (1,5%) від загальної вартості будівництва за підсумком глав 1-8 зведеного кошторисного розрахунку.

У главі 10 «Зміст служби замовника й авторський нагляд» необхідно врахувати витрати, пов'язані зі здійсненням авторського нагляду в розмірі 2,5% від загальної вартості будівництва за підсумком глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку.

Глава 11 «Підготовка експлуатаційних кадрів». Витрати по цій главі обчислюють тільки для промислового будівництва (1% від суми по главах 1-9).

Глава 12 «Проектні й дослідницькі роботи». Вартість проектних і дослідницьких робіт визначають у відсотках від загальної кошторисної вартості будівництва за підсумком глав 1 -9 зведеного кошторисного розрахунку.

У зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва після підсумку глав 1-12 включають:

 • кошторисний прибуток (П);

 • кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р);

 • кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (И);

 • податки, збори (обов'язкові платежі), установлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (комунальний податок і податок на додану вартість).

Останнім рядком у зведеному кошторисному розрахунку вказують поворотні суми в розмірі 15% кошторисної вартості тимчасових будинків і споруд.


^ 3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ


Для визначення кошторисної вартості розробляють кошторисну документацію, що складається з локального кошторису, об'єктного кошторису й зведеного кошторисного розрахунку.

Локальні кошториси є первинними кошторисними документами складаються на окремі види робіт у складі робочого проекту, робочої документації (робочих креслень).

Об'єктний кошторис поєднує в цілому дані з локальних кошторисів і в необхідних випадках уточнюється на основі робочої документації.

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва підприємств, будинків і споруд визначають на основі об'єктного кошторису, на окремі види витрат.

 1. Для вирішення завдання «Розробка локального кошторису на будівництво житлового будинку» насамперед складається «Відомість обсягів будівельних робіт», що відповідає технологічної послідовності проведення робіт.

 2. Потім визначають прямі кошторисні витрати на одиницю робіт відповідно до шифрів ЕРУ-97.

 3. Далі визначають загальну суму прямих витрат по кожному виду робіт, витрати праці робітників.

 4. Прямі витрати обчислюють шляхом їхнього перерахування в цінах 2008 року.

 5. Визначають вартість матеріалів, виробів і конструкцій, заробітну плату основних робітників, зайнятих обслуговуванням машин, суму накладних витрат, які визначаються окремим розрахунком, трудовитрати й заробітну плату, враховані у складі накладних витрат, загальну кошторисну вартість загальбудівельних робіт.

Для визначення кошторисної вартості об'єкта складають об'єктний кошторис за формою №2 на основі кошторисів на окремі види робіт і витрат.

Приклад 1

4. Локальний кошторис

Загальбудівельні роботи Найменування робіт і витрат Одноповерхові зблоковані номери Найменування об'єктів

Кошторисна вартість 1036,734 тис. грн.

У тому числі:

Будівельних робіт 1036,734 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 17,194 тис. чіл.-ч

Кошторисна заробітна плата 150,508 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,4 розряд

Таблиця 1   Складена в поточних цінах за станом на «18» травня 2008 року

№ п/п

Шифр й № позиції нормативу

Найменування

робіт і витрат ,

од. виміру

В

Коштує. одиниця, грн.

Загальна вартість, грн.

Витрати праці робітників, чол./год., не зайнятих обсл. машин

усього

експл.

машин

Усього

заробітної плати

експл. машин

обсл. машин

заробіт-на плата

у т.ч. заробітної плати

у т.ч. зарплата

на од.

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Розділ №1. Підземна частина.Земляні роботи

1

Е1-18-2

Розробка ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] мЗ, група ґрунтів 2

1000 м3

0,457

4090,71

227,01
3863,70

1270,00


1869

104

1765

580


30,43

122,41


14

56Продовження табл.1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

Е1-164-2

Розробка ґрунту вручну в траншеях глубиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2

100 м3


0,38

1900,67

1900,67


-

-


722

722
261,80

-


99

-


3

Е1-27-2

Засипання траншії і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 К.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000 м3


0,114

365,82

-


625,82

179,33


71
71

20


-

17,672


4

Е!-134-1

Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1-2

100 м3


1,14

291,58

149,27


142,31

49,62


332

170

162

57


18,36

5,52


21

6

1.2. Фундаменти


5

Е11-1-2

Ущільнення ґрунту щебенем

100 м2


0,87

566,16

85,86


32,18

8,87


493

75

28

8


10,76

0,94


9

1


6

Е6-1-1

Влаштування бетонної підготовки

100 м3


0,58

29915,96

1460,30


811,20

264,25


17351

847

470

153


195,75

24,86


114

14


7

Е6-3-1

Влаштування бетонних фундаментів загального призначення обємом до 5 м3

100 м3


2,03

37866,50

4598,97
3640,26

1242,62


76869

9336

7390

2523


571,30

112,21


1160

228


Продовження табл.1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8

Е11-11-1

Влаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

100 м2


5,8

1358,43

425,81


59,61

44,42


7879

2470

346

258


56,25

5,81


326

34


9

Е11-4-1

Влаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перша верстка

100 м2


5,8

2382,29

705,94


154,17

57,51


13817

4094

894

334


65,73

7,08


381

41


10

Е11-4-2

Влаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступна верстка

100 м2


5,8

1512,37

227,01


75,64

28,21


8772

2471

439

164


39,66

3,47


230

20


11

Е11-11-1

Влаштування захисної стяжки.

100 м2


5,8

1358,43

425,81


59,61

44,42


7879

2470

346

258


56,25

5,81


326

34


Разом прямі витрати з розділу №

13054

22759

11911

4355

2680

436Продовження табл.1.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Розділ №2. Надземна частина2.1. Перекриття


12

Е6-22-1

Влаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м

100 м3


0,23

59394,28

9630,09


2545,92

793,99


13661

2215

586

183


1168,70

79,03


269

18


13

З111-1165

Прокат для армірування з/б конструкцій круглий і періодичний профіль, клас А-11, діаметр 22 мм

т

1,76

2173,58

3826

14

Е7-13-1

Укладання плит перекриттів

100 шт.

0,76

9443,26

2583,76


3441,56

1115,16


7177

1964

2616

848


298,70

112,06


227

85


15

ДО78-4211-2001

Панелі перекриттів з/б многопустотні

Шт.


0,457

619
470582.2. Стіни


16

Е8-6-1

Кладка зовнішніх простих стін із цегли (керамічної) (силікатної) (пустотілої) при висоті стелі до 4 м

м3


430,85

180,96

61,23


30,64

11,70


77967

26381

13201

5041


7,17

1,30


3089

560


Продовження табл.1


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

17

З1422-10936

Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250Ч120Ч65 мм, марка М100

1000 шт.

163,6

1069,87

175031

18

Е8-6-7

Кладка внутрішніх стін із цегли (керамічної), (силікатної), (пустотілої), при висоті стелі до 4 м

м3


42,77

178,72

58,61


31,10

11,88


7644

2507

1330

508


6,92

1,32


296

56


19

З1422-10936

Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміром 250Ч120Ч65 мм, марка М100

1000 шт.

16,252

1069,87

173882.3. Покрівля

20

Е10-16-1

Установка дерев'яних елементів покрівлі

30,4

1516,64

227,01


3863,70

1270,00


1869

104

1765

580


30,43

122,41


14

56


21

Е12-20-1

Влаштування пароізоляції обклеювальної в 1 верству

100м2


5,57

1166,64

220,17


14,06

4,80


6498

1226

78

27


24,49

0,48


136

3


22

Е12-20-2

Влаштування пароізоляції обклеювальної на кожну наступну версту

100м2


5,57

901,04

143,48


13,77

4,69


5019

799

77

26


15,96

0,47


89

3


23

Е12-18-3

Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати на бітумній мастиці в одну верству

100м2

5,57

1808,85

576,85


51,45

18,12


10075

3213

287

101


63,67

1,85


355

10


Продовження табл.1


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

24

Е10-14-1

Підшивка стель дошками, обшивання

100м2

5,57

4726,64

684,83


46,37

17,30


26327

3815

258

96


83,11

2,13


463

12


25

Е12-12-1

Влаштування покрівель двосхилих з металочерепиці «Монтерей»

100м2

5,57

1691,31

1013,65

43,73

13,91

9421

5646

244

77

124,68

1,45

694

8

26

ДМ-21

Металочерепица

м2


557,0

55,00

306352.4 Прорізи2.4. 1. Вікна

27

Е10-20-2

Заповнення віконних прорізів готовими одинарними блоками площею до 2 м2 з металопластика (виробництво Німеччина, США) у кам'яних стінах

100м2


0,457

4090,71

227,01


3863,70

1270,00


1869

104

1765

580


30,43

122,41


14

56


28

З123-33

Блоки металопластикові

93,0

307,05
285562.4. 2. Двіри

29

Е10-28-1

Заповнення двірних прорізів готовими імпортними двірними блоками площею до 2 м2 з металопластика “RENAU” (виробництво Німеччина) або “CONCORDE INTERNATIONAL” (виробництво США) у кам'яних стінах

100м2

0,967

1700,86

882,01


818,85

263,57


1633

847

786

253


98,11

27,20


94

26


Продовження табл.1


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

30

З123-199-1

Блоки двірні металопластикові

м2


96,0

766,71

73604
2.5. Внутрішня обробка

2.5. 1. Потолки

31

Е15-60-2

Проста штукатурка стель

100м2


4,68

1612,37

867,84


64,95

56,47


7546

4061

304

264


97,84

7,46


458

35


32

Е15-183-5

Оздоблювальна шпаклівка стель вручну шпаклівкою «Вероніт»

4,68

2054,76

696,74


3,19

1,19


9616

3261

15

6


85,70

0,1


401

1


33

Е15-180-4

Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними складами по штукатурці

100м2


4,68

1690,04

690,46


13,67

6,75


7909

3231

64

32


80,85

0,86


378

4
2.5. 2. Внутрішня обробка стін

34

Е15-60-5

Поліпшена штукатурка вапняним розчином по каменю й бетону стін

100м2


4,41

1942,92

968,35


70,77

61,63


8568

4270

312

272


105,60

8,14


466

36


35

Е15-183-4

Оздоблювальна шпаклівка стін вручну шпаклівкою «Бетоніт»

100м2


4,41

1886,47

528,45


3,19

528,45


8319

2330

14

5


65,00

0,15


287

1


Продовження табл.1


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

36

Е15-180-3

Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водо-емульсійними складами по штукатурці

100м2


4,41

1566,22

549,55


12,43

6,10


6907

2424

55

27


64,35

0,77


284

3


37

Е15-17-1

Гладке облицювання стін, стовпів, пілястр, укосів (без карнизних, плінтусних і кутових плиток) без установки плиток туалетного гарнітура по цеглі й бетону плитками керамічними глазурованими

100м2


4,05

6063,71

2818,20


12,43

6,10


6907

2424

55

27


64,35

0,77


284

3

2.6. Статі


38

Е11-27-2

Влаштування покриттів на цементному розчині з керамічних багатобарвних плиток

100м2


0,73

8273,70

1398,46


230,02

149,73


6040

1021

168

109


168,48

19,45


122

14


39

Е11-35-1

Влаштування покриттів із щитів паркетних

100м2


4,68

20093,42

833,77


93,33

55,86


94037

104

437

261


89,46

7,20


419

34


40

Е11-33-2

Влаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм

100м2


0,457

4090,71

227,01


3863,70

1270,00


1869

104

1765

580


30,43

122,41


14

56


Продовження табл.1


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
2.7. Зовнішня обробка


41

Е15-51-1

Поліпшена штукатурка цементно-вапняним розчином по каменю стіни

100м2


4,03

1823,26

980,88


44,36

35,30


7348

3953

179

142


100,81

4,67


406

19


42

Е15-185-1

Шпаклівка стін фасадів мінеральною шпаклівкою «CEREZIT»

100м2


0,457

4090,71

227,01


3863,70

1270,00


1869

104

1765

580


30,43

122,41


14

56


43

Е15-162-3

Полівінілацетатне фарбування фасадів колисок по підготовленій поверхні

100м2


4,03

387,53

165,89


9,94

4,94


1562

669

40

20


18,31

0,63


74

3


Разом прямі витрати з розділу:


820906

104832

23982

9307

12284

1042


Разом прямі витрати за кошторисом:


956960

127591

35893

13662

14964

1478


Прямі витрати за кошторисомГрн.

956960

Вартість матеріалів, виробів, конструкційГрн.

793476

Усього заробітна платаГрн.
141253


Усього трудомісткістьлюд./год.

16442

Продовження табл.1


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Загальвиробничі витратиГрн.

79774

Трудомісткість у загальвиробничих витратахлюд./год.

752

Заробітна плата у виробничих витратахГрн.
9255


Усього за кошторисомГрн.

1036734

Кошторисна трудомісткість:люд./год.

17194

Кошторисна заробітна плата:Грн.
1505080,457

4090,71

227,01


3863,70

1270,00


1869

104

1765

580


30,43

122,41


14

56Приклад 2

Форма №3

ДБН Д.1.1.1-2000, додаток Г

Одноповерхові зблоковані готельні номери

  1   2

Схожі:

Т. О. Мамаєва Методичні вказівки до виконання розділу «тео в будівництві» (Ч. 1 «Одноповерхові житлові будинки») диплом iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „комерційна діяльніссть в будівництві”
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Комерційна робота в будівництві” для студентів 6 курсу заочної форми...
Т. О. Мамаєва Методичні вказівки до виконання розділу «тео в будівництві» (Ч. 1 «Одноповерхові житлові будинки») диплом iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Пожежна профілактика в будівництві” (для студентів І магістрів спеціальності...
Т. О. Мамаєва Методичні вказівки до виконання розділу «тео в будівництві» (Ч. 1 «Одноповерхові житлові будинки») диплом iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства г. В. Фесенко методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Пожежна профілактика в будівництві» (для студентів 5-го курсу денної...
Т. О. Мамаєва Методичні вказівки до виконання розділу «тео в будівництві» (Ч. 1 «Одноповерхові житлові будинки») диплом iconМетодичні вказівки до практичних занять з розділу " гідродинамічні муфти " та завдання для виконання
Методичні вказівки до практичних занять з розділу “Гідродинамічні муфти” та завдання для виконання розрахунково-графічної роботи...
Т. О. Мамаєва Методичні вказівки до виконання розділу «тео в будівництві» (Ч. 1 «Одноповерхові житлові будинки») диплом iconВ. М. Охріменко, Т. Б. Воронкова Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „електротехніка у будівництві”
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Електротехніка у будівництві” (для студентів 2 курсу І слухачів...
Т. О. Мамаєва Методичні вказівки до виконання розділу «тео в будівництві» (Ч. 1 «Одноповерхові житлові будинки») диплом iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін пожежна профілактика в будівництві-і та
Пожежна профілактика в будівництві І” та “Пожежна профілактика в будівництві іі” (для студентів 4,5-го курсів денної форми навчання...
Т. О. Мамаєва Методичні вказівки до виконання розділу «тео в будівництві» (Ч. 1 «Одноповерхові житлові будинки») диплом iconМетодичні вказівки щодо виконання розділу " охорона праці" дипломного проекту для студентів
Методичні вказівки щодо виконання розділу “Охорона праці” дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами:...
Т. О. Мамаєва Методичні вказівки до виконання розділу «тео в будівництві» (Ч. 1 «Одноповерхові житлові будинки») диплом iconНаціональна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Вибір І обґрунтування колективних засобів захисту від виробничого шуму” з дисципліни...
Т. О. Мамаєва Методичні вказівки до виконання розділу «тео в будівництві» (Ч. 1 «Одноповерхові житлові будинки») диплом iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розділу „Охорона праці” в дипломних проектах спеціальності 090605 «Світлотехніка та джерела світла»...
Т. О. Мамаєва Методичні вказівки до виконання розділу «тео в будівництві» (Ч. 1 «Одноповерхові житлові будинки») диплом iconМетодичні вказівки до кожного розділу про-грами. Тема Економічні основи радіотехнічного виробництва
Самостійна робота студентів включає підготовку до практичних занять І виконання контрольних робіт №№1, 2, підготовку до екзамену....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи