Вимоги до конкурсних робіт Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Роботи, що подаються на конкурс Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Вбо «Фонду Віктора Пінчука соціальна ініціатива» icon

Вимоги до конкурсних робіт Стипендіальної програми "Завтра. Ua" Роботи, що подаються на конкурс Стипендіальної програми "Завтра. Ua" Вбо «Фонду Віктора Пінчука соціальна ініціатива»
НазваВимоги до конкурсних робіт Стипендіальної програми "Завтра. Ua" Роботи, що подаються на конкурс Стипендіальної програми "Завтра. Ua" Вбо «Фонду Віктора Пінчука соціальна ініціатива»
Дата29.06.2012
Розмір39 Kb.
ТипКонкурс

http://old.pinchukfund.org/zavtra/uk/competition/requirments/


Вимоги до конкурсних робіт Стипендіальної програми "Завтра.UA"


1. Роботи, що подаються на конкурс Стипендіальної програми "Завтра.UA" ВБО «Фонду Віктора Пінчука - соціальна ініціатива» (далі за текстом відповідно - Стипендіальна програма та Фонд), повинні мати характер самостійних досліджень, присвячених актуальним проблемам у різних галузях науки, суспільно-політичного життя та економіки.

2. Робота повинна складатися зі вступної частини, основної частини та висновків. У розгорнутій вступній частині формулюється досліджувана проблема, окреслюється її значення та сучасний стан вирішення, описуються обрані конкурсантом методи. В основній частині стисло, але зрозуміло подається виклад самостійної роботи конкурсанта. У висновках коротко формулюються основні результати роботи, їх можливе теоретичне і практичне застосування.

^ 3. Робота повинна супроводжуватися списком використаних джерел та літератури (до 25 назв).

4. Оцінювання конкурсних робіт. Кожну конкурсну роботу незалежно оцінюють за 20 (двадцяти) - бальною шкалою троє фахових експертів, згідно затверджених Фондом критеріїв оцінювання конкурсних робіт. Загальна оцінка становить суму оцінок трьох експертів, максимально – 60 (шістдесят) балів. Роботи передаються експертам на перевірку без зазначення прізвища автора роботи, курсу та ВНЗ, в якому навчається конкурсант. Імена експертів, що проводять оцінювання робіт, не розголошуються.

^ 5. При оцінюванні робіт увага звертатиметься на загальну ерудицію конкурсанта, його вміння сформулювати актуальну наукову проблему та окреслити її місце у відповідній галузі знання, рівень його обізнаності з сучасним станом відповідної галузі, оригінальність, системність, грамотність викладу, достовірність висновків, можливість подальшого розвитку й застосування результатів роботи в науці, виробництві, суспільному житті.

6. Конкурсна робота, що має реферативний характер, не містить елементів новизни, є відверто помилковою, або ж є плагіатом, оцінюється оцінкою 0 (нуль). На підставі мотивованого пояснення експерта Фонд має право відхилити роботу, оцінену в 0 (нуль) балів, навіть якщо двоє інших експертів оцінили її позитивними оцінками. У разі, якщо оцінку “нуль” виставили двоє й більше експертів, робота відхиляється автоматично. Учасники конкурсного добору, роботи яких згідно з рішенням Фонду були відхилені, до подальшої участі в конкурсі не допускаються.

^ 7. Кожен учасник подає тільки одну роботу згідно з затвердженим Фондом переліком наукових напрямів (дивись Перелік наукових напрямів).

8. Наукові роботи колективу авторів до участі у конкурсі не приймаються. Якщо наукова робота була опублікована в співавторстві з іншими авторами, то конкурсант має чітко вказати, що саме було зроблено ним, і подавати на конкурс опис своєї частини роботи. В іншому випадку робота буде вважатися плагіатом.

^ 9. Не допускається повторне подання робіт, які вже подавалися раніше на попередні конкурси Стипендіальної програми.

10. В разі, якщо конкурсант подає наукову роботу на конкурс Стипендіальної програми "Завтра.UA" не вперше, науковий керівник (або особа, яка рекомендує роботу) повинен окремо засвідчити у відгуку, що подана робота є новою і не є повтором робіт (вказати їхні назви), які подавалися на конкурс Стипендіальної програми раніше. Якщо робота є продовженням робіт, що подавалися на конкурс Стипендіальної програми раніше, у відгуку мають бути чітко вказані нові отримані результати й інші елементи наукової новизни порівняно з раніше поданими роботами.

11. Граничний обсяг роботи до 8 сторінок (або 16 000 знаків з пробілами) 14 шрифтом (бажано - Times New Roman) у текстовому редакторі (бажано, "Microsoft Word"). Вказаний обсяг включає: графічні зображення - таблиці, графіки, малюнки; посилання; перелік джерел та літератури, тощо.

^ 12. Мова конкурсної роботи: українська, російська або англійська (на вибір конкурсанта), мова роботи не впливає на її оцінювання.

13. Текст конкурсної роботи повинен розпочинатися з назви роботи й не містити жодних даних щодо автора, наукового керівника, курсу та ВНЗ.

14. Після назви вказуються науковий напрям та піднапрям, за яким виконана конкурсна робота, та наводиться перелік ключових слів (максимально п'ять).

15. Сторінки роботи нумеруються. В верхньому колонтитулу сторінки вказується шифр та назва роботи. ^ Шифр роботи - шість цифр у довільному порядку та чотири літери латинської абетки в довільному порядку (наприклад 568214FGKO) вказує сам автор роботи. Цей самий шифр обов'язково повинен бути вказаний в Заявці на участь у Конкурсі (дивись Зразок заявки на участь у Конкурсі).

16. Електрона версія роботи не повинна перевищувати 2 (двох) мегабайт (2МБ = 2048 КБ). Назва файлу з електронною версією роботи має збігатися з шифром роботи.

^ 17. Студенти, які подають документи для участі в Конкурсі безпосередньо до адміністрації Програми, мають надіслати необхідний пакет документів (дивись Умови проведення Конкурсу), до якого входить конкурсна робота, через форму реєстрації на сайті конкурсу http://zavtra.in.ua;

^ 18. Студенти, які подають документи до уповноваженого представника ВНЗ, мають надати один примірник роботи у паперовому вигляді разом з електронною версією на CD-диску, відповідність якої паперовому варіанту є обов'язковою, уповноваженому представнику свого ВНЗ та обов’язково завантажити файли через форму реєстрації на сайті конкурсу http://zavtra.in.ua

  1. Конкурсант, який подає роботу для участі в конкурсі, погоджується, що організатор конкурсу - Фонд залишає за собою право публікації конкурсних робіт (викладу основного змісту цих робіт, або основних їх положень) на сайті Програми та в інших виданнях із урахуванням авторських прав власника матеріалів. При цьому авторське право на подану конкурсну роботу залишається за конкурсантом (автором роботи). В разі подання плагіату, не вказуючи автора та джерело інформації, відповідальність за зміст конкурсної роботи несе конкурсант самостійно.

20. Конкурсант, який подає роботу для участі в конкурсі, погоджується, що матеріали (CD-диски, паперові варіанти конкурсних робіт), які містять конкурсні документи не повертаються.

Схожі:

Вимоги до конкурсних робіт Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Роботи, що подаються на конкурс Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Вбо «Фонду Віктора Пінчука соціальна ініціатива» iconВимоги до конкурсних робіт Стипендіальної програми "Завтра. Ua" Роботи, що подаються на конкурс Стипендіальної програми "Завтра. Ua" Вбо «Фонду Віктора Пінчука соціальна ініціатива»
Стипендіальної програми "Завтра. Ua" Вбо «Фонду Віктора Пінчука соціальна ініціатива» (далі за текстом відповідно Стипендіальна програма...
Вимоги до конкурсних робіт Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Роботи, що подаються на конкурс Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Вбо «Фонду Віктора Пінчука соціальна ініціатива» iconВимоги до конкурсних робіт Стипендіальної програми "Завтра. Ua"
Роботи, що подаються на конкурс Стипендіальної програми "Завтра. Ua" повинні мати характер самостійних досліджень, присвячених актуальним...
Вимоги до конкурсних робіт Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Роботи, що подаються на конкурс Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Вбо «Фонду Віктора Пінчука соціальна ініціатива» iconУмови проведення Конкурсу – 2011/12
Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива” (надалі за текстом – Фонд) в рамках реалізації Стипендіальної програми "Завтра. Ua"...
Вимоги до конкурсних робіт Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Роботи, що подаються на конкурс Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Вбо «Фонду Віктора Пінчука соціальна ініціатива» iconРозпорядження " 19 " вересня 2011 р м. Львів №96 Про оголошення конкурсного добору Стипендіальної програми "Завтра. Ua" 2011/2012
Відповідно до Договору, укладеного між Національним університетом «Львівська політехніка» та Всеукраїнською благодійною організацією...
Вимоги до конкурсних робіт Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Роботи, що подаються на конкурс Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Вбо «Фонду Віктора Пінчука соціальна ініціатива» icon51 від 13 cічня 2010 року
У жовтні 2009 року в нашому університету проводився відбірковий тур конкурсу студентських наукових робіт Стипендіальної програми...
Вимоги до конкурсних робіт Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Роботи, що подаються на конкурс Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Вбо «Фонду Віктора Пінчука соціальна ініціатива» iconПерелік наукових напрямів, за якими подаються студентські роботи на конкурс Стипендіальної програми “Завтра. Ua”

Вимоги до конкурсних робіт Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Роботи, що подаються на конкурс Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Вбо «Фонду Віктора Пінчука соціальна ініціатива» iconПерелік наукових напрямів, за якими подаються студентські роботи на конкурс Стипендіальної програми “Завтра. Ua”

Вимоги до конкурсних робіт Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Роботи, що подаються на конкурс Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Вбо «Фонду Віктора Пінчука соціальна ініціатива» iconПерелік наукових напрямів, за якими подаються студентські роботи на конкурс Стипендіальної програми "Завтра. Ua"

Вимоги до конкурсних робіт Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Роботи, що подаються на конкурс Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Вбо «Фонду Віктора Пінчука соціальна ініціатива» iconСтипендіальна програма Фонду Віктора Пінчука Всеукраїнська благодійна організація „Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива”
Всеукраїнська благодійна організація „Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива” в рамках реалізації cтипендіальної програми проводить...
Вимоги до конкурсних робіт Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Роботи, що подаються на конкурс Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Вбо «Фонду Віктора Пінчука соціальна ініціатива» iconКонкурс для добору найбільш обдарованих І цілеспрямованих студентів провідних вищих навчальних закладів (внз) України
Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива” (надалі за текстом – Фонд) в рамках реалізації Стипендіальної програми "Завтра. Ua"...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи