Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни \"Організація обліку\" icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку"
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку"
Сторінка1/6
Дата29.06.2012
Розмір0.75 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Методичні вказівки

до практичних занять та самостійної роботи

з дисципліни "Організація обліку"


(для студентів 5 курсу денної форми навчання

спеціальності 7.050.106 "Облік і аудит" )


Харків - ХНАМГ - 2004


Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.050.106 "Облік і аудит). - Укл.: Карпушенко М.Ю. - Харків: ХНАМГ, 2004.- 32 с.


Укладач : к.е.н. М.Ю.Карпушенко


Рецензент: доц., к.е.н. Н.І.Гордієнко


Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту, протокол № 4 від 25.12.2004 р.


1. Загальні положення

1.1. Практичні заняття проводяться з метою закріплення теоретичних знань і набуття практичних навичок з організації обліку на підприємствах, в організаціях і установах.

Завдання: вивчення організації техніки обліку, контролю й аналізу на підприємстві, раціональної структури облікового, контрольного й аналітичного процесів, організації роботи виконавців.

^ Предмет дисципліни - об’єкти й методи організації облікового, контрольного та арифметичного процесів, праця людей, зайнятих на цих процесах, та його забезпечення для нормального функціонування.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:

 • знати принципові основи й методи організації обліку на підприємстві;

 • вміти:

  • в умовах діяльності підприємства раціонально створювати організаційні структури облікового, контрольного й аналітичного процесу;

  • формувати носії інформації;

  • організовувати роботу виконавців;

  • розв’язувати питання інформаційного, організаційного забезпечення;

  • практично вирішувати всі нетипові ситуації в галузі організації обліку, контролю й аналізу в межах діючих підприємств.

На практичних заняттях студенти виконують запропоновані їм завдання під керівництвом викладача, користуючись літературними джерелами і конспектом лекцій.


1.2. Метою самостійної роботи студента є:

 • засвоєння програми дисципліни шляхом поглибленого вивчення теоретичного матеріалу;

 • формування самостійних суджень щодо окремих теоретичних положень;

 • розв'язування аналітичних завдань з обліку як найпоширеніших, так і специфічних міжнародних економічних операцій.

До кожної теми дисципліни додаються питання для самостійного вивчення і завдання.

Розподіл часу практичних занять відповідно до кожної теми наведений у таблиці:

Найменування теми

№ занять

Кількість годин

1

2

3

Тема 1. Концептуальні основи організації бухгалтерського обліку

1

2

Тема 2. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку

2

2

Тема 3. Організація облікового процесу

3,4

4

Тема 4. Організація обліку необоротних активів

5,6

4

Тема 5. Організація обліку оборотних активів

7,8,9

6

Тема 6. Організація обліку власного капіталу

10

2

Тема 7. Організація обліку зобов’язань

11,12

4

Тема 8 Організація обліку оплати праці

13

2

Тема 9. Організація обліку витрат, доходів і результатів діяльності підприємства

14,15

4

1

2

3

Тема 10. Організація праці виконавців, зайнятих бухгалтерським обліком, контролем та аналізом

16

2

Тема 11. Організація обліку на малих підприємствах

17

2

Тема 12. Планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку.

18

2

Всього
36^ 2. Вказівки до проведення практичних занять

Заняття №1

Мета заняття:

- розглянути роль бухгалтерського обліку в системі управління господарством, а також основні вимоги, що ставляться керівництвом до організації бухгалтерського обліку;

- засвоїти методи організації бухгалтерського обліку;

- розглянуті форми організації бухгалтерського обліку;

- розглянути види відповідальності працівників.

^ Обговорити наступні питання:

1. Яку роль виконує організація бухгалтерського обліку в системі управління підприємством?

2. У чиїй компетенції знаходиться організація бухгалтерського обліку на підприємстві?

3. Яких принципів необхідно дотримуватися для раціональної організації бухгалтерського обліку?


Завдання №1.1

Визначити переваги й недоліки в кожній з нижченаведених форм ведення бухгалтерського обліку: введення до штату підприємства посади бухгалтера; користування послугами фахівця з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець; ведення бухгалтерського обліку аудиторською фірмою; самостійне ведення бухгалтерського обліку і складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства.


^ Завдання № 1.2

Необхідно:

- визначити, в яких з наведених випадків працівники підприємства несуть повну матеріальну відповідальність.

Дані для виконання:

№ п/п

Випадки

Відповідальність

(повна/неповна)

1

2

3

1

Матеріальну шкоду заподіяно не при виконанні трудових обов'язків
2

Матеріальну шкоду заподіяно зайвими грошовими виплатами
3

Причиною матеріальної шкоди є недостача, навмисне знищення матеріалів
1

2

3

4

Матеріальну шкоду завдано неправильною організацією обліку і зберігання матеріальних або грошових цінностей
5

Матеріальна шкода виникла з вини працівника, з яким укладений письмовий договір про повну матеріальну відповідальність
6

Матеріальну шкоду завдано через недбалість
7

Відсутні цінності, що були отримані працівником у підзвіт за разовим дорученням.

^ Запитання для самостійної роботи:

 1. В яких випадках виникає колективна матеріальна відповідальність?

 2. За яких умов може бути укладений договір про повну матеріальну відповідальність?
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни \"Організація обліку\" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" для студентів 5 курсу...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни \"Організація обліку\" iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни \"Організація обліку\" iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія»...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни \"Організація обліку\" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до практичних занять, виконання самостійної роботи та графічної роботи з курсу
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни \"Організація обліку\" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять з курсу "організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу "Організація облікуі" для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни \"Організація обліку\" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства автоматика І квп
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни \"Організація обліку\" iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни \"Організація обліку\" iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни \"Організація обліку\" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „система національних рахунків”
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Система національних рахунків” (для студентів денної...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни \"Організація обліку\" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Облікова політика підприємства"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Облікова політика підприємства" (для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи