Господарства в. Д. Жван Методичні вказівки icon

Господарства в. Д. Жван Методичні вказівки
Скачати 332.47 Kb.
НазваГосподарства в. Д. Жван Методичні вказівки
Дата29.06.2012
Розмір332.47 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки україни


ХарківськА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА


В.Д. Жван


Методичні вказівки

до виконання практичних занять та самостійної роботи

з дисципліни «Зведення будівель та споруд»

(для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.092100 «Промислове та цивільне будівництво»)


Харків – ХНАМГ - 2008

Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Зведення будівель та споруд» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.092100 «Промислове та цивільне будівництво»/ Укл.: Жван В.Д. – Харків: ХНАМГ, 2008. - 24 с.


Укладач: В.Д. Жван


Рецензент: зав. кафедрою технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів О.М. Болотських


У методичних вказівках наведені вихідні дані та приклади проектування процесів улаштування покрівлі з рулонних матеріалів та бетонної підлоги потоковим методом. Видання спрямоване на поглиблення засвоєння матеріалу курсу «Зведення будівель та споруд».


Рекомендовано кафедрою технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів, протокол № 11 від 1.07.2008.


В сучасних умовах розвитку будівництва все більше уваги приділяється гідроізоляційним роботам, особливо покрівельним роботам та роботам із улаштування великих площ підлог. За останні роки різко зросла кількість нових сучасних гідроізоляційних матеріалів та матеріалів для великих площ підлог супермаркетів та промислових підприємств, які прийшли на зміну застарілим та менш ефективним, що виходять із використання. Це змушує вдосконалювати технологію будівельних процесів, де використовуються ці матеріали.

Мета методичних вказівок – допомогти студентам на конкретних прикладах вивчити технології улаштування покрівлі та підлоги з використанням сучасних матеріалів.


Т е м а. ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ УЛАШТУВАННЯ ПОКРІВЛІ З РУЛОННИХ МАТЕРІАЛІВ ПОТОКОВИМ МЕТОДОМ


Мета курсу – запроектувати виконання процесів улаштування покрівлі із рулонних матеріалів потоковим методом.


В и х і д н і д а н і


В даному курсі розглядається плоске покриття промислової споруди. Несучі конструкції покриття – збірні залізобетонні плити.


Схема споруди подана на рис. 1.

Конструкція покрівлі подана на рис. 2.

Варіанти вихідних даних подані у табл. 1.


Таблиця 1 – В а р і а н т и в и х і д н и х д а н и х


Варіант

Ширина прогону, А, м

Кількість прогонів

n

Довжина секцій, В, м

Кількість секцій,

шт.

Примітки

0

18

5

60

2

У виробничих умовах площа покрівлі вимірюється за фактом. В учбових цілях площа визначається по контуру плану покрівлі, помноженому на коефіцієнт 1,28*.

1,2,3

4,5,6

7,8,9

18

24

30

2,3,4

2,3,4

2,3,4

72

84

96

2,2,1

2,2,1

2,2,1

10,11,12

36

2,3,4

108

2,2,1


*) цей коефіцієнт враховує кривизну покриття, додаткові витрати матеріалів на з’єднання рулонів між собою та їх приєднання до вертикальних поверхонь

Рис. 1. Схема (план і розріз) одноповерхової промислової будівлі:

^ 1 – водоприймальні вирви; 2 – температурний шов; 3 – номери захваток

С – довжина захватки; А – ширина прогону; В – довжина секції

Рис. 2. Конструкції покрівлі:

а) «холодна»

б) «тепла» (технологія улаштування якої буде далі розроблена)


В к а з і в к и


Для проектування організації робіт з улаштування покрівлі потоковим методом необхідно визначити:

 1. Технологічну структуру спеціалізованого потоку, тобто кількість складових часткових потоків.

 2. Просторову структуру потоку, тобто кількість захваток m.

 3. Ритм спеціалізованого потоку k і кількість виконавців N в кожному частковому потоці.

 4. Ув’язку у часі і просторі окремих потоків за допомогою циклограми або лінійного графіка.Р о з в’ я з а н н я


 1. Визначення технологічної структури спеціалізованого потоку


Технологічна структура спеціалізованого потоку (без урахування робіт з організації робочих місць – установлення та демонтажу кранів і ін.) включає наступні окремі потоки та операції:

1. Перший потік включає операції:

- очищення основи;

- ґрунтування основи мастикою.

2. Другий потік включає операцію з улаштування пароізоляції, що складається з одного шару підплавлюваного бітумно-полімерного рулонного матеріалу.

3. Третій потік включає операцію з улаштування теплоізоляції із керамзиту товщиною 300 мм.

4. Четвертий потік включає операцію з улаштування вирівнюючого шару (стяжки) із цементно-піщаного розчину товщиною 30ч40 мм.

5. П’ятий потік включає операції:

- ґрунтування вирівнюючого шару;

- облаштування водоприймальних вирв;

- облаштування єндов, місць приєднання покрівлі до парапетів.

6. Шостий потік включає операції з улаштування першого (нижнього або підстиляючого) шару гідроізоляції.

7. Сьомий потік включає операції з улаштування другого (верхнього) шару гідроізоляції.

8. Восьмий потік включає операції з улаштування місць приєднань карнизних звисків, хребтів, фартуків, ковпаків та ін.

^ Склад робіт та організація робочих місць ланок покрівельників


Очищення основи здійснюється за допомогою компресорної установки з шлангами. До складу робіт, що нормується ЄНіР, входять:

  • вмикання компресора;

  • очищення основи стисненим повітрям;

  • прибирання сміття;

  • вимикання компресора;

  • переміщення компресора і перенесення шлангів.

Робота здійснюється ланкою з двох покрівельників (3-го та 2-го розрядів) за схемою, показаною на рис. 3.

Рис. 3. Схема виконання робіт з очищення основи

1 – компресор; 2 – пневмоскребок; 3 – форсунка; 4 – шланги для подавання стисненого повітря; 5 – очищена основа; 6 – неочищена основа;

7 - робочі місця покрівельників; 8 – напрямок руху робітників

Ґрунтування основи здійснюється бітумно-полімерною мастикою механізованим способом із використанням рухомої покрівельної установки СО-100А за технологічною схемою, що вказана на рис. 4.

Робота виконується ланкою з двох покрівельників - 4-го і 2-го розрядів. Установкою СО-100А здійснюється підігрів, перемішування, транспортування мастики на покрівлю та нанесення мастики на основу.Рис. 4. Схема виконання роботи з ґрунтування основи

^ 1 – мобільна покрівельна установка; 2 – форсунка; 3 – матеріальний та повітряний шланги; 4 – очищена основа; 5 – огрунтована основа;

6 – робочі місця покрівельників; 7 - напрямок руху робітників


^ Улаштування пароізоляції виконується із одного шару бітумно-полімерного рулонного матеріалу товщиною 2-3 мм, який укладається шляхом підплавлення його нижньої сторони.

Робота виконується одним покрівельником 4-го розряду та двома 3-го розряду за схемою, вказаною на рис. 5.

У ЄНіР нормується наступний склад робіт:

- розкочування рулонів із нарізанням і зворотнім скочуванням;

- підплавлення нижнього боку матеріалу;

- приклеювання матеріалу з розгладжуванням і прикочуванням за допомогою катка.

Розплавлення нижнього шару здійснюється за допомогою газового пальника.

Газовий пальник може бути одно-, трьох-, або шести ріжковий

^ Улаштування теплоізоляції здійснюється з керамзиту товщиною у середньому 300 мм, утворюючи нахил поверхні покрівлі в розмірі 3% (див. рис. 2). Керамзит на покрівлю подається в цебрах об’ємом 2 - 4 м3. Укладається керамзит по покрівлі на покрівлю за допомогою лопат. Рівень поверхні визначається за допомогою рейок.

У ЄНіР нормується наступний склад робіт:

- приймання керамзиту і розрівнювання з перекиданням на відстань до 3 м;

- засипання керамзиту по маячним рейкам.

Роботи виконуються одним робітником 3-го розряду та двома робітниками 2-го розряду.


^ Улаштування вирівнюючого шару товщиною 30 – 40 мм виконується із цементно-піщаного розчину щільністю 100 кг/см3. Розчин на покрівлю подається бетононасосом, де він укладається і вирівнюється відносно направляючих рейок.

У ЄНіР нормується наступний склад робіт:

- укладання цементно-піщаного розчину шаром товщиною до 30 мм вздовж направляючих рейок;

- перенесення шлангів під час роботи та очищення їх від розчину;

- встановлення та зняття маячних рейок.

Робота виконується трьома покрівельниками – одним 4-го розряду та двома 3-го розрядів.


Ґрунтування вирівнюючого шару із цементно-піщаного розчину здійснюється бітумно-полімерною мастикою механізованим способом, що аналогічний способу ґрунтування основи.

Склад робіт та склад ланки такий самий.


^ Опорядження покрівлі виконується в місцях з’єднання покрівлі з водоприймальними вирвами, трубами, які проходять крізь покрівлю. Для цього наклеюють допоміжні шари гідроізоляційного бітумно-полімерного матеріалу, армованого склополотном.

У ЄНіР нормується наступний склад робіт:

- нарізання та підгонка рулонного матеріалу;

- послідовне приклеювання до вирви рулонного матеріалу, армованого склополотном, у два шари, зміщуючи один шар відносно другого на 900. Приклеювання відбувається за рахунок розплавлення нижньої сторони рулонного матеріалу пальником (горіння газу пропан-бутан).

Роботи виконуються одним покрівельником 3-го розряду.


^ Покриття розжолобків, місць з’єднання покрівлі з парапетами здійснюється двома покрівельниками 3-го та 4-го розряду в один шар.

Склад робіт відповідно до ЄНіР такий:

- розкладання рулонів;

- приміряння рулонів з розкочуванням, нарізанням, зворотнім скочуванням;

- приклеювання рулонного матеріалу з розгладжуванням та прикочуванням катком.

Розплавлення нижньої сторони матеріалу здійснюється за допомогою пальника.


^ Улаштування нижнього (підстиляючого) шару виконується аналогічно процесу улаштування пароізоляції.

У ЄНіР нормується наступний склад робіт:

- розкочування рулону, приміряння, обрізання та скочування;

- установлення рулону на каток-розкотувальник;

- розплавлення нижньої сторони рулону;

- розкочування та приклеювання рулону;

- розрівнювання та прикочування приклеєного рулону.

Роботи виконуються ланкою з двох робітників 4-го та 3-го розрядів.


^ Улаштування верхнього гідроізолюючого шару покрівлі здійснюється зі зміщенням кожної смуги матеріалу на 500 мм (по ширині) відносно раніше укладеної смуги (див. рис. 5). Склад робіт той же, що зазначений вище.

Рис. 5. Схема виконання роботи з наклеювання

гідроізоляційного матеріалу

^ 1 – балон із пропан-бутаном; 2 – робочі місця покрівельників; 3 – пальник; 4 – гідро ізолюючий матеріал; 5 – раніше укладений гідро ізолюючий матеріал; 6 – каток-розкотувальник; 7 – нахил покрівлі

2. Просторове проектування процесу


Визначаємо кількість захваток m, виходячи з необхідності створення рівноритмічного спеціалізованого потоку, який має стабільну частину. При цьому повинна виконуватись умова:Враховуючи об’ємно-планувальні рішення споруди, приймаємо m=30.

Розмір захватки складає 24 х 18 х 1,28 = 552,96 м2 (див. рис. 1).


^ 3. Визначення ритму спеціалізованого потому k і кількості виконавців N по кожному окремому потоку


Для визначення ритму спеціалізованого і окремих потоків, а також кількості виконавців, користуючись [4], заповнюємо таблицю технологічних розрахунків (табл.. 2). За ритм спеціалізованого потоку приймаємо час улаштування одного гідроізоляційного шару із бітумно-полімерних наплавлюваних матеріалів на одній захватці.

90 х 144 х 1,28 = 1659 м2 / m (30) = 553 м2

Загальна трудомісткість улаштування одного гідроізоляційного шару складає 99,54 люд.-змін. Із урахуванням коефіцієнта перевиконання норм 10% вона складає 90,0 люд.-змін.

Тоді ритм (час виконання робіт на одній захватці) складаєВідповідно до ритму даного окремого потоку організовуємо роботу інших окремих потоків за рахунок зміни (збільшення чи зменшення) числа виконавців та коефіцієнта перевиконання норм виробітку, при цьому ланка не повинна складатися із числа робітників менше двох.


^ 4. Побудова циклограми


Алгоритм побудови враховує наступні вимоги:

- виконання окремих потоків здійснюється точно у технологічній послідовності із додержанням необхідних технологічних перерв;

- під час ув’язання окремих потоків у часі та по захватках необхідно забезпечити їх безперервність виконання та вимоги техніки безпеки.

Перед побудовою циклограми визначаємо тривалість окремих потоків за формулоюПри двозмінному режимі роботи А = 2, тоді час улаштування покрівлі буде:

дібтоді

Рис. 6. Циклограма потокового виконання робіт з улаштування теплої покрівлі

^ 1 – очищення та ґрунтування основи; 2,3,4 – відповідно улаштування пароізоляції, теплоізоляції і вирівнюючого шару; 5 – відповідно облаштування водоприймальних вирв, єндов та місць з’єднання покрівлі з парапетами, термошвами; 6,7 – відповідно улаштування першого та другого шарів гідроізоляції; 8 – улаштування захисту парапетів і температурних швів


* на графіку не враховано час монтажу крану, розвантаження та перенесення матеріалів


Таблиця 2 – Таблиця технологічних розрахунків

№ пп

Обґрунтування норм (параграф ЄНіР)

Найменування процесів

Од вим.

Об’єм робіт на захватці

Норма часу, л.-г.

м.-г.

Трудомісткість, люд.-зм.

маш.-зм.

Коефіцієнт перевиконання норм

Склад ланки

К-сть ланок у зміні

Змінність

Тривалість робіт, дні

Номери ланок

норм.

прив.

професія, розряд

кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

ТК

Монтаж-демонтаж крана підйомника

1000 м2

16,59

8,8

-

18,25

-

15

-

2,217

Покр-ник

IV розр.-1

III розр.-2

II розр.-2


5

1

1

3

-

2

ТК

Розвантаження та перенесення ґрунтовки

1000 м2

16,59

2,76

-

5,72

-

5

-

1,145

III розр.-1

II розр.-1

2

1

1

2,5

-

3

ТК

Розвантаження та перенесення рулонів покрівельних матеріалів

1000 м2

16,59

0,72

-

1,49

-

1,25

-

1,195

III розр.-1

II розр.-1

2

1

1

0,63

-

4

Є 7-4, п.2

Очищення основи від сміття механізованим способом

100 м2

165,9

0,41

-

8,5

-

7

-

1,214

III розр.-1

II розр.-1

2

1

1

3,5

0,5

5

Є 7-4, п.5

Ґрунтування основи бітумною мастикою механізованим способом

100 м2

165,9

0,65

-

13,48

-

11

-

1,225

IV розр.-1

1

1

1

11

6

Є 7-2, п.1

Улаштування пароізоляції одного шару наплавлюваного рулонного матеріалу армованого склотканиною

100 м2

165,9

4,8

-

99,54

-

90

-

1,106

IV розр.-1

III розр.-2

3

1

2

15

1,0

7

Є 7-14, п.16,17

Улаштування теплоізоляції із керамзиту товщиною 300 мм

100 м2

165,9

13,8

-

286,18

-

270

-

1,59

III розр.-1

II розр.-2

3

3

2

15

1,0

8

Є 7-15, п.6

Улаштування вирівнюючого шару з цементно-піщаного розчину по керамзиту товщиною 30-40 мм

100 м2

165,9

8,8

-

435,49

-

360

-

1,21

IV розр.-1

III розр.-2

3

4

2

15

1,0

9

Є 7-4, п.5

Ґрунтування основи бітумною мастикою механізованим способом

100 м2

165,9

0,65

-

13,48

-

11

-

1,225

IV розр.-1

1

1

1

11

0,5

10

Є 7-4, п.5

Улаштування водоприймальних вирв

1 шт

36

1,3

-

5,85

-

5

-

1,124

V розр.-1

III розр.-1

2

1

1

2,5

11

Є 7-4, п.8

Улаштування місць приєднання до парапетів, єндов додатковим шаром рулонного бітумно-полімерного матеріалу

100 м2

13,68*

4,6

-

7,87

-

7

-

1,124

IV розр.-1

III розр.-1

2

1

1

3,5

12

Є 7-2, п.1

Улаштування нижнього гідроізолюючого шару з наплавлюваного бітумно-полімерного матеріалу армованого склополотном

100 м2

165,9

4,8

-

99,54

-

90

-

1,106

IV розр.-1

III розр.-2

3

1

2

15

1,0

13

Є 7-2, п.1

Улаштування верхнього гідроізолюючого шару з наплавлюваного бітумно-полімерного матеріалу армованого поліестером

100 м2

165,9

4,8

-

99,54

-

90

-

10,6

IV розр.-1

III розр.-2

3

1

2

15

1,0

14

Є 7-6, п.7

Покриття покрівельним листовим матеріалом парапетів при ширині до 1 м

1 м.п.

468

0,29

-

16,96

-

14

-

1,211

III розр.-1

1

1

1

11,2

0,5

15

Є 7-6, п.16

Улаштування температурних швів

1 м.п.

90

0,34

-

3,83

-

3,5

-

1,09

III розр.-1

1

1

1

12,0?1087,7

?979,7

?17,888
Примітка. В єндовах укладається додатковий гідроізоляційний шар шириною 2 м, біля парапетів та в температурних швах – шириною 1 м. Тоді площа додаткового покриття складає: біля парапетів – 468м х 1м = 468 м2, температурного шва – 90м х 2 х 1м = 180 м2 (із двох сторін), єндов – 90м х 4 х 2м = 720 м2. Загальна площа складає 1368 м2.


Т е м а. ПРОЕКТУВАННЯ ПОТОКОВОГО ВИКОНАННЯ РОБІТ

^ ІЗ УЛАШТУВАННЯМ ПІДЛОГИ ПРОМИСЛОВОГО БУДИНКУ


Мета курсу – запроектувати потокове виконання робіт із улаштування монолітної бетонної підлоги.


В и х і д н і д а н і


Схема будівлі представлена на рис. 7. Конструкція підлоги – на рис. 8.

Рис. 7. Схема плану промислової будівлі:

А – ширина прогону; В – крок колон; С – довжина секції

Рис. 8. Конструкція підлоги

Варіанти вихідних даних наведені у табл. 3.


Таблиця 3 – Варіанти вихідних даних

Варіант

Ширина прогону, А, м

Кількість прогонів,

шт.

Кількість секцій,

шт.

Довжина секцій,

В, м

Примітки

0

24

2

1

72

У виробничих умовах площа підлоги вимірюється за фактом. В учбових цілях площу визначаємо по ширині та довжині прогонів

1,2,3

4,5,6

7,8,9

18

24

30

2,3,4

2,3,4

2,3,4

2,2,1

2,2,1

2,2,1

60

72

84

10,11,12

36

2,3,4

2,2,1

96В к а з і в к и


Щоб запроектувати потокове улаштування бетонної підлоги, необхідно визначити:

1. Технологічну структуру спеціалізованого потоку, тобто кількість складових окремих потоків n.

2. Просторову структуру потоку, тобто кількість захваток m.

3. Ритм спеціалізованого потоку k та кількість виконавців N щодо кожного часткового потоку.

4. Ув’язку у часі та просторі складових часткових потоків за допомогою циклограми або лінійного графіку.


Р о з в’я з а н н я


 1. Визначення структури спеціалізованого потоку


Технологічна структура спеціалізованого потоку включає наступні окремі часткові потоки:

 1. Ущільнення ґрунту підстилаючого шару II групи круглими електротрамбівками із додаванням щебіню.

 2. Укладання готової сітки із арматури.

 3. Улаштування бетонної підготовки товщиною 150 мм.

 4. Улаштування фібробетонного покриття товщиною 30 мм.

Технологічну перерву, що виникає після влаштування бетонної підготовки, приймаємо рівною 2k.

^ Організація робочих місць ланок


Ущільнення основи


Передбачається застосування електротрамбівок марок «ИЭ-4505» та «ИЭ-4502» згідно з круглими та прямокутними башмаками.

Технічні характеристики електротрамбівок наведені у табл. 4.


Таблиця 4 – Технічні характеристики електротрамбівок

Найменування показника

Од.

виміру

Марка електротрамбівок

ИЭ-4505

ИЭ-4502

Глибина ущільнення (за два проходи))

См

20

40

Діаметр трамбувального башмака

Мм

220

-

Розміри трамбувального башмака

Мм

-

350х450

Характеристика електродвигуна:

потужність

напруга

частота струму


кВт(л.с.)

В

Гц


0,6 (0,8)

222

50


0,4 (0,5)

220

50

Частота ударів

Гц

6,3

9,3

Габарити

Мм

255х440х785

970х475х960

Вага

кг

27

81,5


Трамбування ґрунту виконують шарами, починаючи із країв площини, що трамбується, з подальшим наближення до її середини. З кожним наступним ударом трамбівки повинна захоплюватися частина вже ущільненої площини.

До складу робіт, які підлягають нормуванню за ЄНіР, входять:

  • підготування електротрамбівки до роботи;

  • трамбування ґрунту;

  • обслуговування електротрамбівки.Улаштування бетонного підстиляючого шару


Роботи з улаштування бетонного підстиляючого шару здійснюються ланкою, що складається з 2-х бетонувальників. Організація робочих місць бетонувальників наведена на рис. 9.

Ланка із двох бетонувальників (3-го і 2-го розрядів) виконує встановлення маячних кілків і рейок, укладання бетонної суміші з вирівнюванням, ущільнення бетонної суміші віброрейкою, вирівнювання поверхні бетону рейкою, зняття маячних кілків та рейок та бетонуванням борозд від рейок.
Рис. 9. Схема виконання робіт з улаштування підстиляючого

шару з бетону

1 – автобетоновіз; 2 – віброрейки; 3 – робочі місця бетонувальників;

4 – маячні рейки; 5 – електротрамбівка; 6 – бетон


Улаштування бетонної підлоги


На робочий майданчик бетон доставляється у автобетоновозах. У випадку, коли підлога не армується, бетон укладається з автобетоновоза безпосередньо у центр секції, що підлягає бетонуванню. Спочатку, відповідно до рівня підлоги, визначеного за допомогою нівеліра, через 2 ч 2,5 м встановлюються і закріплюються цементно-піщаним розчином маячні рейки, які розділяють загальну площину на карти. Бетонування карт виконується через одну; після твердіння бетону в суміжних картах, що укладені між маячними рейками, виконують бетонування проміжних карт (рис. 9). Для утворення деформаційних швів бічні грані забетонованих карт перед бетонуванням проміжних карт обмазують гарячим бітумом шаром товщиною 1,5 – 2 мм.

Процес бетонування включає операції укладання, розрівнювання та ущільнення бетонної суміші та затирання поверхні свіжо укладеного бетону.

Другий шар бетону укладається по поверхні карти, розміри якої обмежуються температурними швами. Розчин із пластифікуючи ми добавками самовирівнюється відносно позначок чистої підлоги, отриманих під час нівелювання. Шліфування другого шару починається після набирання ним необхідної міцності і безперервно продовжується до отримання гладкої рівної поверхні.

Загладжування поверхні бетону дисковою або лопатною затирочними машинами. Дискова машина використовується для попереднього грубого загладжування, а лопатна – для чистого затирання поверхні.

Згідно з [3] нормуванню підлягають наступні роботи:

  • змочування основи водою;

  • встановлення маячних рейок;

  • приймання та укладання бетонної суміші з розрівнюванням;

  • ущільнення бетонної суміші віброрейкою;

  • вирівнювання бетонної поверхні;

  • приймання та укладання бетону другого шару

  • зняття, очищення рейок та бетонування борозд від рейок;

  • загладжування дисковими машинами;

  • затирання лопатними машинами.


^ 2. Просторове проектування потоку


Визначаємо кількість захваток m, виходячи із необхідності утворення рівноритмічного спеціалізованого потоку, що встановився (рис. 10). При цьому повинна виконуватись умова:

Враховуючи об’ємно-планувальне рішення будинку, приймаємо m=8, що відображено на рис. 10. Розмір захватки складає 24х18=432 м2.
Рис. 10. Розбивка плану будівлі на захватки

1, 2 … 8 – номери захваток спеціалізованого потоку


^ 3. Визначення параметрів потоку влаштування підлоги


Для визначення параметрів потоку, а також кількості виконавців N у кожному окремому потокові, використовуючи [3], складаємо таблицю технологічних розрахунків (табл. 5).

За ритм спеціалізованого потоку k приймаємо час улаштування шару бетонної підлоги.

72 х 48 / 8 = 432 м2

Загальна трудомісткість улаштування бетонної підлоги складає 20,5 люд.-зм. Із урахуванням коефіцієнта перевиконання норм 25%, вона складатиме 16,0 люд.-зм.

зміни

Відповідно до ритму даного окремого потоку організуємо роботу інших окремих потоків за рахунок зміни (збільшення чи зменшення) числа виконавців та коефіцієнта перевиконання норм виробітку.


^ 4. Побудова циклограми


При побудові циклограми необхідно керуватися наступними вимогами:

  • виконання часткових потоків здійснюється строго у технологічній послідовності із дотриманням необхідних технологічних перерв;

  • під час ув’язання часткових потоків за часом та за захватками необхідно забезпечити їх безперервність та безпечне виконання.

Циклограма, що наведена на рис. 11, виконана з урахуванням вказаних вимог.

Перед побудовою циклограми необхідно визначити тривалість спеціалізованих потоків за формулою:
При двозмінному режимі роботи А = 2, тоді

днів


Після ув’язання часткових потоків у часі та по захватках за допомогою циклограми визначаємо коефіцієнт розмірності спеціалізованого потоку улаштування бетонних підлог:

;Під час проектування потокової організації влаштування бетонної підлоги можливе варіювання кількості складових часткових потоків і захваток, а також змінність робіт.

Таблиця 5 – Таблиця технологічних розрахунків


№ пп

Обґрунтування норм (параграф ЄНіР)

Найменування процесів

Од вим.

Об’єм робіт на захватці

Норма часу, л.-г.

м.-г.

Трудомісткість, люд.-зм.

маш.-зм.

Коефіцієнт перевиконання норм

Склад ланки

К-сть ланок у зміні

Змінність

Тривалість робіт, дні

Номери ланок

норм.

прив.

професія, розряд

кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Є 2-1-59

Ущільнення ґрунту електротрамбівками

100 м2

4,32

2,3

1,21

-

1,0

-

1,21

Землекоп

III розр.


1

1

1

1

1

2
Укладання готових арматурних сіток

100 м2

4,32

15,7

8,48

8,0

1,059

Арматурник

IV розр.

III розр.


1

1

1

2

1,0

2,3

3

Є 19-38

Улаштування бетонного підстиляючого шару

100 м2

4,32

9,6

5,06

-

4,0

-

1,26

Бетонник

III розр.

II розр


1

1

1

2

1

4,5

4

Є 19-31

Улаштування бетонного другого шару

100 м2

4,32

29,5

9,5

20,5

5,0

16

4

1,25

Бетонник

IV розр.

III розр.

II розр.


1

1

1

2

2

1

6,7


Примітка. За ритм спеціалізованого потоку приймається тривалість ведучого часткового потоку «Влаштування бетонних підлог» на захватці

Рис. 11. Циклограма потокового виконання робіт з улаштування

підлог:

1 – ущільнення ґрунту; 2 – укладання готових арматурних сіток;

3 – улаштування підстиляючого шару; 4 - улаштування бетонних підлог (другого шару)


* на графіку під час роботи двох ланок врахований середній ритм

Список літератури


1. Технологія будівельного виробництва/ Під ред. М.Т. Ярмоленко. – К.: Вища школа, 2005. -341 с.

2. ЕНиР. Сборник Е4: Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Вып.1. Здания и промышленные сооружения. –М.: Стройиздат, 1987. -64с.

3. ЕНиР. Сборник Е19: Устройство полов. –М.: Прейскурантиздат, 1987. -48с.

4. 3ЕНиР. Сборник Е7: Кровельные работы. –М.: Прейскурантиздат, 1987. -23с.

5. Технологічна карта на ремонт рулонних покрівельних покриттів житлово-цивільних будинків з використанням нових покрівельних матеріалів фірм INDEX (Італія). –К.: НИИСП, 1996.

6. Методические указания к практическим занятиям «Технология устройства кровли и полов» / Сост. Д.Ф. Гончаренко, В.П. Матохин, И.В. Шумаков, -Харьков: ХИСИ, 1991.


Зміст


Тема: Проектування процесів улаштування покрівлі з рулонних матеріалів потоковим методом

Вихідні дані. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Вказівки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

6

 1. Визначення технологічної структури спеціалізованого потоку. . . . . .

 2. Просторове проектування потоку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 3. Визначення ритму спеціалізованого потоку k і кількості виконавців по кожному окремому потокові. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4. Побудова циклограми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тема: Проектування потокового виконання робіт з улаштування підлог промислового будинку

Вихідні дані. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вказівки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. Визначення структури спеціалізованого потоку. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2. Просторове проектування потоку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 3. Визначення параметрів потоку влаштування підлог. . . . . . . . . . . . . . .

 4. Побудова циклограми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Список літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


6

11


11

11


15

16

16

19

20

20

23

^ Навчальне видання


Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Зведення будівель та споруд» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.092100 «Промислове та цивільне будівництво»


Укладач: Віктор Денисович Жван


Відповідальний за випуск: О.М. Болотських


Редактор: М.З.Аляб’єв


План 2008, поз. 36 М

Підп. до друку 02.07.08 Формат 60 х 84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Обл.-вид. арк. 1,3 Ум. друк. арк. 1,6

Зам. № Тираж 70 прим

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12
Схожі:

Господарства в. Д. Жван Методичні вказівки iconВ. В. Жван Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Тендерна діяльність» (для студентів денної І заочної форм...
Господарства в. Д. Жван Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства чеканова л. Г., Тараруєв ю. О., Жван в. В. Методичні вказівки
Комплексна контрольна робота з дисципліни «Ціноутворення в будівнцтві» (для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання спеціальності...
Господарства в. Д. Жван Методичні вказівки iconВ. Д. Жван, М. Д. Помазан, В. В. Жван методичні вказівки щодо виконання практичних занять, самостійної роботи та розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Зведення будівель І споруд»
«Зведення будівель І споруд» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 060101 (0921) «Будівництво»
Господарства в. Д. Жван Методичні вказівки iconВ. В. Жван Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Основи економіки будівництва»
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Основи економіки будівництва» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр...
Господарства в. Д. Жван Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господаства жван В. Д., Помазан М. Д., Жван О. В. До друку дозволяю Проректор з інформаційних та інноваційних технологій
Михайлович (Державний навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»), Торкатюк Володимир Іванович...
Господарства в. Д. Жван Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ”Особливості економіки підприємств міського господарства” (для студентів...
Господарства в. Д. Жван Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства о. М. Колесников Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсовоїї роботи з дисципліни “Маркетинг готельного І ресторанного господарства” для студентів 4...
Господарства в. Д. Жван Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства в. Д. Жван програма І робоча програма навчальної дисципліни «зведення будівель І споруд»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «зведення будівель І споруд» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм...
Господарства в. Д. Жван Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства а. І. Усіна, І. С. Баландіна Методичні вказівки
Методичні вказівки до виробничої практики в закладах ресторанногоо господарства для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму...
Господарства в. Д. Жван Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до лабораторного заняття “Підготовка залів підприємств ресторанного господарства готельних, курортних І туристських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи