Миколаїв 2011 Навчальні посібники, підручники, словники icon

Миколаїв 2011 Навчальні посібники, підручники, словники
Скачати 100.65 Kb.
НазваМиколаїв 2011 Навчальні посібники, підручники, словники
Дата29.06.2012
Розмір100.65 Kb.
ТипДокументиНаціональний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова


Наукова бібліотека

Інформаційно-бібліографічний відділ

Миколаїв 2011
Навчальні посібники, підручники, словники
Англо-русский морской словарь сокращений / редкол.: И. А. Деева, О. С. Каплун. – О. : Негоциант, 1999. – 305 с.

(1 прим.)Богацкий, И. С.

Бизнес-курс английского языка : учеб. пособие / И. С. Богацкий, Н. М. Дюканова. – 5-е изд., испр. – К. : Логос, 2003. – 352 с. 

(1 прим.)Бориско, Н. Ф.

Самоучитель немецкого языка. В 2 т. Т. 2 / Н. Ф. Бориско. – Изд. испр. – К. : Логос, 2006. – 512 с.

(1 прим.)Видищева, Т. В.

Английский язык в морском бизнесе и праве : учеб. пособие / Т. В. Видищева, О. И. Монастырская. – О. : ОНМА, 2008. – 204 с.

(1 прим.)Голицынский, Ю. Б.

Грамматика : сб. упражнений / Ю. Б. Голицынский. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : КАРО, 2002. – 512 с. 

(1 прим.)Журавель, І. О.

Correspondence Course of English : англ. мова для студ.-заочників : навч. посібник / І. О. Журавель, Р. М. Роман. – Т. : Астон, 2001. – 96 с.

(1 прим.)Завьялова, В. М.

Практический курс немецкого языка (для начинающих) / В. М. Завьялова, Л. В. Ильина. – Изд., испр. и доп. – М. : ЧеРо, 1999. – 336 с.

(1 прим.)Игнатова, Т. Н.

Английский язык. Интенсивный курс : учебник / Т. Н. Игнатова. – 2-е изд., стер. – М. : Высш. шк., 1990. – 256 с.

(1 прим.)Иллюстрированный англо-французско-немецко-русский разговорник Сольмана / ред. Г. М. Андреева. – М. : Кредо, 1992. – 272 с.

(1 прим.)Карабан, В. І.

Переклад англійської наукової і технічної літератури / В. І. Карабан. – 4-е вид., випр. – Вінниця : Нова кн., 2004. – 576 с.

(2 прим.)Китайско-русский словарь / гл. ред. Ся Чжунъи ; пер. с кит. В. И. Антонова. – М. : Вече, 2008. – 1280 с.

(3 прим.)Практична граматика англійської мови з вправами : базовий курс : навч. посібник / за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. – Вінниця : Нова кн., 2007. – 248 с.

(1 прим.)Практична граматика англійської мови з вправами : навч. посібник. Т. 1. Речення, іменник, прикметник, прислівник, займенник, категорія кількості, прийменник, система часу та способу дієслова / за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. – Вінниця : Нова кн., 2006. – 276 с.

(1 прим.)Практична граматика англійської мови з вправами : навч. посібник. Т. 2. Modality, non-finite verb group... / за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. – Вінниця : Нова кн., 2006. – 284 с.

(1 прим.)Сиротина, Т. А.

Большой современный англо-русский, русско-английский словарь : 170 000 слов и выраж. совр. англ. языка / Т. А. Сиротина. – Донецк : БАО, 2008. – 688 с.

(1 прим.)Современный французско-русский, русско-французский словарь : 40 000 слов / сост.: Э. В. Белик, Е. Н. Опанасенко. – Донецк : БАО, 2008. – 448 с.

(3 прим.)Спілкуємося англійською мовою (середній рівень) = Getting on in English (intermediate) : підручник / за ред. І. М. Байбакової, О. Л. Гасько, М. С. Федоришина. – 3-є вид., випр. і допов. – Л. : Бескид Біт, 2008. – 252 с.

(30 прим.)Харітонов, І. К.

Теоретична граматика сучасної англійської мови : навч. посібник / І. К. Харітонов. – Вінниця : Нова кн., 2008. – 352 с.

(1 прим.)Хоменко, Е. Г.

Граматика англійської мови = A Grammar of the English Language : навч. посібник / Е. Г. Хоменко. – 2-е вид., випр. – К. : Знання, 2007. – 606 c.

(1 прим.)


Acklam, R.

Premium. B2 Level : coursebook / R. Acklam, A. Crace. – Harlow : Pearson : Longman, 2008. – 208 p. + CD.

(1 прим.)Alexander, K.

Lifestyle. English for Work, Socializing & Travel : pre-intermediate teacher's book / K. Alexander. – Harlow : Pearson : Longman, 2010. – 160 p. + CD.

(1 прим.)Baxter, S.

Pearson Test of English. General. Skills Boosters. Level 2 : student's book / S. Baxter, T. Cook, S. Thompson. – Harlow : Pearson : Longman, 2010. – 144 p. + audio CD.

(1 прим.)Baxter, S.

Pearson Test of English. General. Skills Boosters. Level 2 : teacher's book / S. Baxter, T. Cook, S. Thompson. – Harlow : Pearson : Longman, 2010. – 160 p. + audio CD.

(1 прим.)Cosgrove, A.

Premium. C1 Level : workbook with key / A. Cosgrove. – Harlow : Pearson : Longman, 2009. – 144 p. + CD.

(1 прим.)Dubicka, I.

Lifestyle. English for Work, Socializing & Travel : intermediate coursebook / I. Dubicka, M. O'Keefe. – Harlow : Pearson : Longman, 2010. – 176 p. + audio CD.

(1 прим.)Dubicka, I.

Premium. B2 Level : workbook with key / I. Dubicka, M. O'Keeffe. – Harlow : Pearson : Longman, 2008. – 142 p. + CD.

(1 прим.)Harrison, L.

Lifestyle. English for Work, Socializing & Travel : intermediate workbook / L. Harrison. – Harlow : Pearson : Longman, 2010. – 80 p. + audio CD.

(1 прим.)Hollett, V.

Lifestyle. English for Work, Socializing & Travel : pre-intermediate coursebook / V. Hollett, N. Whitby. – Harlow : Pearson : Longman, 2010. – 176 p. + CD.

(1 прим.)Hutchison, S.

Premium. B1 Level : teacher's book / S. Hutchison, R. Roberts. – Harlow : Pearson : Longman, 2008. – 160 p. + CD.

(1 прим.)Hutchison, S.

Premium. C1 Level : teacher's book / S. Hutchison. – Harlow : Pearson : Longman, 2009. – 144 p. + CD.

(1 прим.)Hutchison, S.

Premium. B1 Level : workbook with key / S. Hutchison. – Harlow : Pearson : Longman, 2008. – 110 p. + CD.

(1 прим.)Longman. Exam Activator : classroom and self-study exam preparation / B. Hastings et al. – Harlow : Pearson : Longman, 2010. – 232 p. + 2 audio CDs.

(1 прим.)Newbrook, J.

Lifestyle. English for Work, Socializing & Travel : intermediate teacher's book / J. Newbrook. – Harlow : Pearson : Longman, 2010. – 142 p. + CD.

(1 прим.)Nikolenko, A. G.

English Lexicology: Theory and Practice = Лексикологія англійської мови: теорія і практика : навч. посібник / A. G. Nikolenko. – Вінниця : Нова кн., 2007. – 528 с.

(1 прим.)Roberts, R.

Premium. B1 Level : coursebook / R. Roberts. – Harlow : Pearson : Longman, 2008. – 174 p. + CD.

(1 прим.)Stoudenets, H. I.

The English Article in Communicative Pattern = Англійський артикль в комунікативних моделях : навч. посібник / H. I. Stoudenets. – К. : Ленвіт, 2006. – 71 c.

(1 прим.)Sydes, J.

Lifestyle. English for Work, Socializing & Travel : pre-intermediate workbook / J. Sydes, M. Kavanagh. – Harlow : Pearson : Longman, 2010. – 80 p. + audio CD.

(1 прим.)Taylore-Knowles, J.

Premium. B2 Level : teacher's book / J. Taylore-Knowles. – Harlow : Pearson : Longman, 2008. – 188 p. + CD.

(1 прим.)Ukraine, my Ukraine! = Україно, моя Україно! : навч. посібник / уклад. С. В. Гапонова. – К. : Знання, 2008. – 336 с.

(1 прим.)Wyatt, R.

Premium Plus. B1 Level : photocopiables pack / R. Wyatt. – Harlow : Pearson : Longman, 2009. – 116 p.

(1 прим.)Wyatt, R.

Premium Plus. C1 Level : photocopiables pack / R. Wyatt. – Harlow : Pearson : Longman, 2009. – 134 p.

(1 прим.)^

Статті з періодичних виданьАрістова, Н.

Формування критеріїв діагностики рівнів сформованості мотивації вивчення іноземної мови студентів вищих нелінгвістичних закладів освіти / Н. Арістова // Вища освіта України. – 2008. – № 1. – С. 58-64.
Воронова, Є.

Проблеми навчання професійно-орієнтованій іноземній мові в технічних ВНЗ / Є. Воронова // Новий колегіум. – 2009. – № 1. – С. 46-47.
Гаврилюк, Л.

Форми та методи науково-дослідницької роботи студентів засобами іноземної мови та їх вплив на навчально-виховний процес /  Л. Гаврилюк // Новий колегіум. – 2010. – № 3. – С. 33-37.
Готлиб, Р. А.

Социальная востребованность знания иностранного языка / Р. А. Готлиб // Социологические исследования. – 2009. – № 2. – С. 122-127.
Загірняк, М.

До вирішення проблеми підготовки з іноземної мови для професійного спілкування майбутніх інженерів / М. Загірняк, М. Гордієнко // Вища освіта України. – 2007. – № 4. – С. 107-111.
Ивасюк, Н. А.

Английский язык в ОНМА: сегодня, завтра / Н. А. Ивасюк, Н. Ф. Королев // Морська освіта. – 2009. – № 1-2. – С. 45-47.
Колбіна, Т.

Формування міжкультурної комунікації засобами іноземної мови / Т. Колбіна // Новий колегіум. – 2008. – № 5. – С. 57-65.
Косарева, Т. Б.

Психологические аспекты обучения студентов инностранному языку студентов старших курсов / Т. Б. Косарева // Высшее образование сегодня. – 2009. – № 4. – С. 48-50.
Кочмина, Г. С.

Чтение текстов как средство формирования иноязычной коммуникативной компетениции у студентов инженерно-технических специальностей / Г. С. Кочмина // Высшее образование сегодня. – 2008. – № 8. – С. 83-85.
Кулик, О.

Вивчення іноземних мов за умов входження до європейського освітнього простору / О. Кулик, Л. М. Любчик // Новий колегіум. – 2009. – № 1. – С. 19-23.
Лазарук, Г.

Комп'ютерне тестування як засіб перевірки якості знань з іноземної мови студентів ВТНЗ / Г. Лазарук // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 43-47.
Лимар, Л. В.

Конфлікти при вивченні іноземних мов у немовному вузі /  Л. В. Лимар // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 11. – С. 41-44.
Листопад, Е. А.

О новой методике обучения иностранным языкам слушателей специализированных вузов / Е. А. Листопад // Высшее образование сегодня. – 2009. – № 3. – С. 86-88.
Литвиненко, Н.

Классификация иноязычных терминов как способ оптимизации преподавания иностранных языков / Н. Литвиненко, Н. Лалазарова, Ю. Сычев // Новий колегіум. – 2009. – № 3. – С. 42-44.
Романовська, Ю.

Соціокультурний та лінгвокультурологічний аспекти як важливі компоненти змісту навчання іноземних мов / Ю. Романовська // Освіта і управління. – 2010. – № 1. – С. 63-72.
Сахневич, І.

Умови ефективної організації самостійної роботи із вивчення іноземної мови майбутніми технічними перекладачами в позааудиторний час / І. Сахневич // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 48-56.
Склярова, Н.

Взаємодія функціонально-семантичного поля альтернативності з іншими польовими утвореннями (на матеріалі англійської мови) / Н. Склярова // Вісник Національної академії наук України. – 2009. – № 9. – С. 55-63.
Сторчак, О.

Метод моделирования аналитических форм глагола английского языка в информационной среде / О. Сторчак // Новий колегіум. – 2008. – № 6. – С. 22-26.
Сукнов, М.

Педагогічні умови використання комп'ютерної технології з метою контролю навчальних досягнень студентів з іноземної мови /  М. Сукнов // Новий колегіум. – 2008. – № 3. – С. 43-47.
Чикін, О.

Вивчаємо іноземну мову за поліекранною технологією / О. Чикін // Персонал. – 2009. – № 1. – С. 64-67.


Схожі:

Миколаїв 2011 Навчальні посібники, підручники, словники iconПоложення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу (Затверджено наказом ректора №529 від 24 жовтня 2011 року) І. Види навчально-методичної літератури
Підручники та навчальні посібники – основні книги для навчальної діяльності студентів
Миколаїв 2011 Навчальні посібники, підручники, словники iconДодаток до наказу №529 від 24. 10. 2011р. Положення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники (далі посібники)
Миколаїв 2011 Навчальні посібники, підручники, словники iconМиколаїв 2011 Довідники, підручники, навчальні посібники та методичні вказівки
Справочное руководство по химии: для студентов нехимических специальностей / А. И. Артеменко, В. А. Малеванный, И. В. Тикунова. –...
Миколаїв 2011 Навчальні посібники, підручники, словники iconІнструкція про порядок комплектування та облік підручників І навчальних посібників
До бібліотечного фонду вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, загальноосвітніх І професійно-технічних навчальних закладів...
Миколаїв 2011 Навчальні посібники, підручники, словники iconПідручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2010-2011 р
move to 0-15609839
Миколаїв 2011 Навчальні посібники, підручники, словники iconРішення Експертної комісії щодо присудження премій за кращі підручники, навчальні посібники та монографії. В номінації «Монографії з актуальних напрямів розвитку науки І техніки» премії присуджено таким монографіям: І премію
Ухвалою Вченою Ради Національного університету «Львівська політехніка» (4 березня 2008 р.) затверджено рішення Експертної комісії...
Миколаїв 2011 Навчальні посібники, підручники, словники iconПідручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2010-2011 р
Формування та реалізація кредитної політики банку: методологія та практика: Монографія
Миколаїв 2011 Навчальні посібники, підручники, словники iconПідручники, навчальні посібники і монографії, видані викладачами академії у 2010-2011 р
Формування та реалізація кредитної політики банку: методологія та практика: Монографія
Миколаїв 2011 Навчальні посібники, підручники, словники iconПоложення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу (додається). Увести в дію вказане Положення з 1 грудня 2011 року
Для належної організації роботи щодо написання та підготовки до друку підручників, навчальних посібників, навчально-методичних посібників,...
Миколаїв 2011 Навчальні посібники, підручники, словники iconМетодичні Вказівки Конспекти Підручники Навчальні посібники Монографии Общий План 2012

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи