Миколаїв 2011 Офіційні видання icon

Миколаїв 2011 Офіційні видання
Скачати 78.69 Kb.
НазваМиколаїв 2011 Офіційні видання
Дата29.06.2012
Розмір78.69 Kb.
ТипДокументи

Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова


Наукова бібліотека

Інформаційно-бібліографічний відділ

Миколаїв 2011
Офіційні видання
Україна. Закон

Про Державний бюджет України на 2011 рік // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 246. – С. 5-8.
Навчальні посібники, підручники
Александрова, М. М.

Гроші. Фінанси. Кредит : навч. посібник / М. М. Александрова, С. О. Маслова. – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : ЦУЛ, 2002. – 336 с.

(13 прим.)Артус, М. М.

Гроші та кредит : навч. посібник / М. М. Артус. – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 166 с.

(1 прим.)Белоусов, Л. Ю.

Деньги и кредит : учеб. пособие / Л. Ю. Белоусов. – Х. : Прапор, 2004. – 296 с.

(1 прим.)Борисов, Е. Ф.

Экономическая теория в вопросах и ответах : учеб. пособие / Е. Ф. Борисов. – М. : Юристъ, 2003. – 272 с.

(2 прим.)Бофони: грошові документи ОУН і УПА / авт.-упоряд. О. О. Клименко ; за ред. В. М. Даниленка. – К. : УБС НБУ, 2008. – 192 с.

(1 прим.)Внукова, Н. М.

Ощадна справа : навч. посібник / Н. М. Внукова, П. М. Куліков, В. А. Череватенко. – К. : СМІТ, 2005. – 480 с.

(20 прим.)Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях : навч. посібник / за ред. Б. Л. Луціва. – 2-е вид., переробл. – Т. : Карт-бланш, 2000. – 225 с.

(9 прим.)Гроші та кредит : курс лекцій / за ред. С. І. Кручка. – К. : Дія, 2000. – 132 с.

(5 прим.)Гроші та кредит : навч.-метод. посібник / М. І. Миру та ін. – 2-е вид., допов. і переробл. – К. : КНЕУ, 2002. – 124 с.

(1 прим.)Гроші та кредит : підручник / за ред. М. І. Савлука. – К. : КНЕУ, 2001. – 602 c.

(2 прим.)Гроші та кредит : підручник / за ред. Б. С. Івасіва. – Т. : Карт-бланш, 2000. – 510 с.

(16 прим.)Грошово-кредитна політика в Україні / В. С. Стельмах та ін. ; за ред. В. І. Міщенка. – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2003. – 421 с.

(4 прим.)Демківський, А. В.

Гроші та кредит : навч. посібник / А. В. Демківський. – К. : Дакор, 2003. – 528 с.

(8 прим.)Иванов, В. М.

Деньги и кредит : курс лекций / В. М. Иванов. – 2-е изд., стер. – К. : МАУП, 2001. – 232 с.

(1 прим.)Как размножаются деньги : фильм. – Электрон. дан. – Луганск, 2010. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). – Загл. с этикетки видеодиска.

(1 прим.)Крамаренко, О. М.

Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи студентів з дисципліни "Центральний банк та грошово-кредитна політика" (для студентів спеціальності "Фінанси") / О. М. Крамаренко, В. М. Ангелова. – Миколаїв : НУК, 2009. – 32 с. + ел. копія.

(81 прим.)Кузьменко, Л. В.

Фінансовий менеджмент : навч. посібник / Л. В. Кузьменко, В. В. Кузьмін, В. М. Шаповалова. – Херсон : Олді-плюс, 2003. – 256 с.

(1 прим.)Кунгурякова, Е. Н.

Финансы и кредит : курс лекций / Е. Н. Кунгурякова, М. С. Синявина. – М. : Дашков и К, 2002. – 258 с.

(1 прим.)Куценко, В. М.

Міжнародний менеджмент : навч. посібник / В. М. Куценко. – К. : МАУП, 2006. – 296 с.

(1 прим.)Лагутін, В. Д.

Гроші та грошовий обіг : навч. посібник / В. Д. Лагутін. – 4-е вид., допов. і переробл. – К. : Знання, 2002. – 199 с. – (Вища освіта XXI ст.).

(2 прим.)Макроекономічна теорія : навч. посібник / за ред. Г. І. Башнянина, Л. С. Томашик. – 2-е вид., стер. – Л. : Новий Світ-2000, 2006. – 552 с. – (Вища освіта в Україні).

(1 прим.)Михайловська, І. М.

Гроші та кредит : навч. посібник / І. М. Михайловська, К. Л. Ларіонова. – Л. : Новий Світ-2000, 2007. – 432 с.

(1 прим.)Мочерний, С. В.

Політекономія : підручник / С. В. Мочерний. – К. : Вікар, 2003. – 386 с.

(3 прим.)Мэнкью, Г.

Принципы макроэкономики / Г. Мэнкью. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2003. – 576 с. – (Учебник для вузов).

(1 прим.)Пуховкіна, М. Ф.

Центральний банк і грошово-кредитна політика : навч.-метод. посібник / М. Ф. Пуховкіна, Т. П. Остапішин, В. С. Білошапка. – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : КНЕУ, 2003. – 180 с.

(5 прим.)Райзберг, Б. А.

Основы экономики : учеб. пособие / Б. А. Райзберг. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 408 с. – (Высшее образование).

(1 прим.)Селезнева, Н. Н.

Финансовый анализ : учеб. пособие / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. – М. : ЮНИТИ-Дана, 2003. – 479 с.

(1 прим.)Смолянська, О. Ю.

Фінансовий ринок : навч. посібник / О. Ю. Смолянська. – К. : ЦУЛ, 2004. – 384 с.

(10 прим.)Тренев, Н. Н.

Управление финансами : учеб. пособие / Н. Н. Тренев. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 496 с.

(2 прим.)Трускова, Л. В.

Финансы и кредит : учеб. пособие / Л. В. Трускова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 384 с. – (Учебники ХХІ века).

(1 прим.)Финансы, денежное обращение, кредит : учеб. пособие / под ред. А. П. Ковалева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 480 с.

(1 прим.)Финансы, деньги, кредит : учеб. пособие / под ред. Е. Г. Черновой. – М. : Проспект, 2004. – 208 с.

(3 прим.)Щетинін, А. І.

Гроші та кредит : підручник / А. І. Щетинін. – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : ЦУЛ, 2005. – 432 с.

(10 прим.)Статті з періодичних видань
Гриценко, А.

Концептуальні засади переходу до нової парадигми монетарної політики / А. Гриценко // Економіка України. – 2009. – № 2. – С. 31-41.
Зарубина, Н. Н.

Трансформации рациональности в глобализирующемся мире: влияние денег / Н. Н. Зарубина // Социологические исследования. – 2009. – № 4. – С. 38-48.
Коваленко, Ю. М.

Структуризація сучасного фінансового ринку / Ю. М. Коваленко // Фінанси України. – 2010. – № 9. – С. 91-99.
Мамонтова, H. A.

Управління вартістю компанії: теоретико-методологічні аспекти / H. A. Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 8. – С. 135-139.
Набруско, І.

Соціокультурна роль грошей у процесі споживання / І. Набруско // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2011. – № 1. – С. 147-155.
Некіпєлов, О.

Ризики грошово-кредитної політики та сучасні фінансові кризи /  О. Некіпєлов // Економіка України. – 2009. – № 2. – С. 24-30.
Паливода, К. В.

Валютні резерви держави як інвестиційний ресурс / К. В. Паливода // Фінанси України. – 2009. – № 10. – С. 36-42.
Попов, В. Ю.

Статистичні параметри руху грошей в Україні / В. Ю. Попов // Фінанси України. – 2010. – № 6. – С. 50-61.
Ставицький, А. В.

Ефективність монетарного трансмісійного механізму в Україні / А. В. Ставицький, В. Р. Хом'як // Фінанси України. – 2010. – № 7. – С. 50-57.
Старинський, М.

Окремі теоретико-методологічні аспекти дослідження валютних правовідносин / М. Старинський // Юридична Україна. – 2011. – № 4. – С. 44-51.
Сухораба, І. В.

Сутність кредитного ринку та прояви його змісту в умовах трансформації суспільства / І. В. Сухораба // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 2. – С. 15-19.
Швайка, М.

Світова фінансова криза: причини виникнення та шляхи подолання / М. Швайка // Банківська справа. – 2009. – № 6. – С. 3-10.
Шевчук, В. О.

Вплив бюджету на макроекономічні показники / В. О. Шевчук, Р. І. Копич // Фінанси України. – 2010. – № 3. – С. 3-12.


Схожі:

Миколаїв 2011 Офіційні видання iconНаказ №740-уч м. Миколаїв від " 8 " серпня 2011 р
На підставі Правил прийому до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у 2011 році та рішення приймальної...
Миколаїв 2011 Офіційні видання iconНаказ №741 -уч м. Миколаїв від "  8  " серпня 2011 р
На підставі Правил прийому до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у 2011 році та рішення приймальної...
Миколаїв 2011 Офіційні видання iconНаказ №803 -уч м. Миколаїв від " 25 " серпня 2011 р. § 1
На підставі Правил прийому до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у 2011 році та рішення приймальної...
Миколаїв 2011 Офіційні видання iconНаказ №796 уч м. Миколаїв від "25 " серпня 2011 р
На підставі Правил прийому до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у 2011 році та рішення приймальної...
Миколаїв 2011 Офіційні видання iconНаказ №804-уч м. Миколаїв від "  25  " серпня 2011 р
На підставі Правил прийому до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у 2011 році та рішення приймальної...
Миколаїв 2011 Офіційні видання iconНаказ №795 уч м. Миколаїв від "25 " серпня 2011 р
На підставі Правил прийому до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у 2011 році, на виконання листа...
Миколаїв 2011 Офіційні видання iconПротокол №1 від 15 листопада 2011 року Миколаїв, 2011 р. 1
Макарова на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами підготовки...
Миколаїв 2011 Офіційні видання iconН аціональний університет кораблебудування
Текст] : дайджест / уклад.: О. В. Бєлодєд, К. С. Диндеренко. – Миколаїв : нук, 2011. – 6 с
Миколаїв 2011 Офіційні видання iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень
Д8 У45 Україна І світ (країни/теріторії світу, показники соціально-економічного розвитку, зв'язки з Україною, офіційні контакти)...
Миколаїв 2011 Офіційні видання iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень
Д8 У45 Україна І світ (країни/теріторії світу, показники соціально-економічного розвитку, зв'язки з Україною, офіційні контакти)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи