Гринюк Р. Ф. Програма співбесіди для осіб, які отримують другу вищу освіту на спеціальність «Правознавство» у 2012 році icon

Гринюк Р. Ф. Програма співбесіди для осіб, які отримують другу вищу освіту на спеціальність «Правознавство» у 2012 році
Скачати 56.38 Kb.
НазваГринюк Р. Ф. Програма співбесіди для осіб, які отримують другу вищу освіту на спеціальність «Правознавство» у 2012 році
Дата29.06.2012
Розмір56.38 Kb.
ТипДокументи

затверджено

Вченою радою економіко-правового факультету

протокол № 4 від 23.12.2011 р.

Голова Вченої ради


_______________ Гринюк Р.Ф.


Програма співбесіди

для осіб, які отримують другу вищу освіту

на спеціальність «Правознавство»

у 2012 році


Співбесіда організується для осіб, які виявили бажання отримати другу вищу освіту і мають на це право відповідно до Правил прийому до Донецького національного університету у 2012 році.

Співбесіда представляє собою комплекс взаємопов’язаних заходів, що допоможуть виявити особисті, ділові якості, здібності та мотивації абітурієнтів до навчання за спеціальністю «Правознавство». Метою співбесіди є виявлення уявлень абітурієнта про майбутню спеціальність і мотиви її вибору, а також для визначення потенційних можливостей абітурієнта, що стосуються освоєння навчальних програм спеціальності, а також рівня підготовки з Основ правознавства.

З абітурієнтом, який виявив бажання вступити на спеціальність «Правознавство» ЕПФ та здобути другу вищу освіту, проводиться індивідуальна бесіда за наступними напрямками: щодо теоретичних знань з Основ правознавства; щодо мотивів вибору майбутньої спеціальності; щодо актуальних проблем суспільно-політичного життя України; щодо сучасних тенденцій розвитку держави і права України; щодо Конституції і Законів України тощо.

Підчас співбесіди абітурієнту може бути задано кілька питань, що дозволяють оцінити уявлення абітурієнта про майбутню спеціальність:

1. Чому Ви прийшли саме до Донецького національного університету на економіко-правовий факультет і обрали спеціальність «Правознавство»?

2. Що Ви знаєте про обрану спеціальність, і чим вона відрізняється від інших, близьких до неї?

3. Чи пов'язана обрана спеціальність з Вашою роботою?

4. Чи знаєте Ви професійні вимоги обраної спеціальності, і як співвідносяться Ваші можливості з цими вимогами?

5. Чи доводилося Вам зустрічатися з представниками даної професії, а якщо так, то де саме (удома, на роботі тощо) і з яких питань?

6. Як Ви самі намагалися «наблизитися» до обраної спеціальності (читали спеціальну літературу тощо)?

7. Як Ви уявляєте сферу діяльності, у якій Ви могли би проявити себе як фахівець-юрист?


Для виявлення інтелекту, інтересів і схильностей абітурієнта, члени комісії можуть задати й інші питання, а саме:

 1. Що являє собою політична система України?

 2. Коли була прийнята Конституція України? Назвіть її структурні елементи.

 3. Які Ви знаєте державні символи України? Дайте їм стислу характеристику.

 4. Хто Ви за характером (замкнутий, відкритий, урівноважений, витриманий тощо)?

 5. Ви віддаєте перевагу точним або гуманітарним дисциплінам?

 6. Чи володієте Ви комп'ютером (на рівні початківця або досвідченого користувача)? Чи знайомі Ви з операційною системою Windows, текстовим редактором Word, чи працюєте Ви в мережі Інтернет і вмієте користуватися електронною поштою?

 7. Яку іноземну мову вивчали? Рівень знання іноземної мови. Чи хочете Ви вдосконалювати знання іноземної мови? Чи вважаєте Ви, що це необхідно для майбутнього фахівця-юриста?


Для виявлення рівня знань з Основ правознавства можуть бути задані питання або проведене тестування з наступних блоків:
^

Основи теорії держави і права


 1. Поняття й ознаки держави.

 2. Характеристика основних теорій походження держави і права: патріархальної, договірної, теологічної та ін.

 3. Поняття та класифікація функцій держави. Характеристика внутрішніх і зовнішніх функцій держави.

 4. Поняття й ознаки права, його місце в системі соціального регулювання. Види соціальних норм.

 5. Поняття і види джерел права.

 6. Поняття законодавства, його система. Конституція, закони і підзаконні акти.

 7. Мета і форми систематизації нормативно-правових актів.

 8. Поняття системи права та її поділ на галузі, правові інститути і правові норми.

 9. Поняття і структура правових норм.

 10. Поняття і структура правовідносин.

 11. Поняття, ознаки, склад і види правопорушень.

 12. Поняття, підстави і види юридичної відповідальності.
^

Конституційне законодавство


 1. Поняття й ознаки державного суверенітету. Форма держави – Україна.

 2. Конституція України - Основний закон держави: поняття, функції та юридичні властивості.

 3. Державні символи України: поняття, конституційне закріплення і характеристика.

 4. Поняття громадянства України. Підстави набуття і припинення громадянства України.

 5. Поняття невід'ємних прав людини. Сучасні міжнародно-правові стандарти в області прав людини.

 6. Поняття і види конституційних прав і свобод людини і громадянина, їх стисла характеристика.

 7. Характеристика конституційних обов'язків людини і громадянина.

 8. Поняття і зміст конституційного права на освіту, його гарантії.

 9. Поняття та форми здійснення народного суверенітету в Україні.

 10. Поняття референдуму, його види. Порядок призначення Всеукраїнського референдуму.

 11. Поняття та зміст конституційного принципу поділу державної влади.

 12. Система державних органів за Конституцією України.

 13. Верховна Рада України: правовий статус, структура та повноваження.

 14. Президент України, його конституційний статус і повноваження.

 15. Кабінет Міністрів України: склад, порядок формування, повноваження.

 16. Центральні органи виконавчої влади в Україні.

 17. Конституційний статус місцевих державних адміністрацій, їх компетенція.

 18. Правовий статус Автономної Республіки Крим .

 19. Поняття та форми здійснення місцевого самоврядування в Україні.

 20. Характеристика судової влади України, система і задачі її органів.

 21. Система і повноваження судів загальної юрисдикції.
^

Адміністративне законодавство


 1. Поняття адміністративного проступку та характеристика його складових елементів.

 2. Адміністративна відповідальність: поняття, підстави, види адміністративних стягнень.

 3. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.
^

Кримінальне законодавство


 1. Поняття й ознаки злочину.

 2. Склад злочину.

 3. Поняття і види кримінальних покарань.

Цивільне законодавство

 1. Відносини, що регулюються цивільним правом.

 2. Фізичні особи як суб'єкти цивільного права: поняття і загальна характеристика їх правоздатності та дієздатності.

 3. Поняття, ознаки та види юридичної особи.

 4. Поняття і зміст права власності.

 5. Право приватної власності: поняття та зміст.

 6. Право інтелектуальної власності: поняття та зміст.

 7. Способи захисту права власності.

 8. Поняття, види і форма правочину.


Відповідати на питання абітурієнт повинен розгорнуто та обґрунтовано, а на тестові завдання – правильно та повно.

Членами комісії можуть буті задані й інші питання за вказаними напрямками.


За результатами співбесіди комісією приймається рішення (складається протокол) про рекомендацію до зарахування на відповідний курс.

Схожі:

Гринюк Р. Ф. Програма співбесіди для осіб, які отримують другу вищу освіту на спеціальність «Правознавство» у 2012 році icon3 курсу окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0305 «Економіка І підприємництво»
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0305 «Економіка І підприємництво»...
Гринюк Р. Ф. Програма співбесіди для осіб, які отримують другу вищу освіту на спеціальність «Правознавство» у 2012 році icon3 курсу окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0305 «Економіка І підприємництво»
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0305 «Економіка І підприємництво»...
Гринюк Р. Ф. Програма співбесіди для осіб, які отримують другу вищу освіту на спеціальність «Правознавство» у 2012 році icon3 курсу окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування”
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування”...
Гринюк Р. Ф. Програма співбесіди для осіб, які отримують другу вищу освіту на спеціальність «Правознавство» у 2012 році icon3 курсу окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0305 «Економіка І підприємництво»
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0305 «Економіка І підприємництво»...
Гринюк Р. Ф. Програма співбесіди для осіб, які отримують другу вищу освіту на спеціальність «Правознавство» у 2012 році icon4 курсу окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0305 «Економіка І підприємництво»
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0305 «Економіка І підприємництво»...
Гринюк Р. Ф. Програма співбесіди для осіб, які отримують другу вищу освіту на спеціальність «Правознавство» у 2012 році icon3 курсу окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0305 «Економіка І підприємництво»
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0305 «Економіка І підприємництво»...
Гринюк Р. Ф. Програма співбесіди для осіб, які отримують другу вищу освіту на спеціальність «Правознавство» у 2012 році icon4 курсу окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0305 «Економіка І підприємництво»
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0305 «Економіка І підприємництво»...
Гринюк Р. Ф. Програма співбесіди для осіб, які отримують другу вищу освіту на спеціальність «Правознавство» у 2012 році icon3 курсу окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0305 «Економіка І підприємництво»
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0305 «Економіка І підприємництво»...
Гринюк Р. Ф. Програма співбесіди для осіб, які отримують другу вищу освіту на спеціальність «Правознавство» у 2012 році icon3 курсу окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0305 «Економіка І підприємництво»
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0305 «Економіка І підприємництво»...
Гринюк Р. Ф. Програма співбесіди для осіб, які отримують другу вищу освіту на спеціальність «Правознавство» у 2012 році icon4 курсу окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0305 «Економіка І підприємництво»
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0305 «Економіка І підприємництво»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи