Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни “регіональний менеджмент” для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050200 – „Менеджмент організацій” icon

Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни “регіональний менеджмент” для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050200 – „Менеджмент організацій”
НазваМетодичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни “регіональний менеджмент” для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050200 – „Менеджмент організацій”
Сторінка1/8
Дата29.06.2012
Розмір1.14 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Харківська національна академія міського господарства

Методичні рекомендації

до виконання практичних завдань

з навчальної дисципліни

РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

(для студентів денної і заочної форм навчання

спеціальності 6.050200 – „Менеджмент організацій”)
Харків – ХНАМГ - 2007

Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з дисципліни “Регіональний менеджмент” (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 6.050200 - „Менеджмент організацій”) /Укл. : Новікова М.М. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 31 с. (Укр. мов.)


Укладачі: М.М. Новікова


Рецензент: Кайлюк Є.М.


Виконання практичних завдань дозволяє студентам використовувати теоретичні знання, отримані на лекціях і у процесі самостійної підготовки за навчальною дисципліною “Регіональний менеджмент”, в практиці управління економічним і соціальним розвитком території.

Методичні рекомендації адаптовані до кредитно-модульної системи.


Затверджено на засіданні кафедри

менеджменту та маркетингу в міському господарстві.

Протокол № 3 від 22.10.2007 р.

ВСТУП


В Україні повинні бути створені умови для формування в кожному регіоні сучасного виробничого комплексу, здатного до розвитку й забезпечення економічних і соціальних потреб населення. Внаслідок дії різноманітних факторів, а також неоднакових умов регіонального розвитку в регіонах України збільшилася територіальна диференціація щодо економічного розвитку та можливостей соціального забезпечення населення, що призводить до негативних наслідків. Основною причиною цього є відсутність ефективної системи регіонального управління, що негативно вливає на прискорення розвитку регіонів на основі раціонального використання їх природного, економічного, трудового, наукового потенціалу. Тому метою вивчення навчальної дисципліни “Регіональний менеджмент” є підготовка фахівців на основі ознайомлення та практичного закріплення методології регіонального управління. Для досягнення вказаної мети необхідно вирішити наступні завдання:

виконання практичних завдань як інструменту закріплення теоретичних знань та отримання навичок практичного використання інструментарію управління регіональним розвитком;

практичне використання законодавчої бази регіонального управління;

практичне освоєння методики визначення економічного розвитку регіону;

визначення фінансової основи регіонального управління;

практичне визначення змісту й процесу реалізації основних функцій регіонального управління.

Викладання матеріалу здійснюється шляхом виконання практичних завдань.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1


Завдання 1.1. Тестування залишкових знань. Відповіді подати у табл. 1.

Таблиця 1 - Результати тестування

№ тесту

Відповідь

№ тесту

Відповідь

1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12Тест № 1

Валовий внутрішній продукт (ВВП) – це:

а) валова ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених за рік;

б) сукупна вартість кінцевих товарів і послуг, створених на території даної країни;

в) різниця між випуском і проміжним споживанням;

г) усе разом.

Тест № 2


До основних секторів економіки відносять:

а) сільське господарство; рибальство; видобуток корисних копалин;

б) галузі переробної промисловості;

в) галузі сфери послуг;

г) усі разом.

Тест № 3


Вторинний сектор економіки складається з галузей:

а) сільського господарства; рибальства; видобувних;

б) переробної промисловості;

в) сфери послуг;

г) усіх разом.

Тест № 4


В економіці виділяють наступні головні форми власності:

а) державну, приватну, змішану;

б) кооперативну, державну, корпоративну;

в) приватну, особисту, загальнодержавну;

г) усі разом.

Тест № 5


Рівень зайнятості – це:

а) відношення кількості зайнятого економічно активного населення до кількості економічно активного населення;

б) відношення кількості зайнятого населення, що знаходиться в працездатному віці до кількості населення працездатного віку;

в) відношення кількості зайнятого економічно активного населення до кількості економічно активного населення, помножене на 100%;

г) відношення кількості зайнятого населення, що знаходиться в працездатному віці до кількості населення працездатного віку, помножене на 100%;

д) усі разом.

Тест № 6


Економічно активне населення – це:

а) населення у віці 15-70 років;

б) населення у віці 15-70 років, що забезпечує пропозицію робочої сили на ринку праці;

в) особи, які зайняті економічно активною діяльністю, що приносить дохід;

г) усі разом.

Тест № 7


ВВП складається з наступних складових:

а) особистих споживчих, валових інвестицій, державних витрат;

б) особистих споживчих, валових інвестицій, державних витрат, чистого експорту;

в) особистих і валових інвестицій;

г) усього разом.

Тест № 8


Номінальний ВВП і ВНП – це:

а) ВВП і ВНП, підраховані в постійних цінах;

б) ВВП і ВНП, підраховані в цінах базового року;

в) ВВП і ВНП, підраховані в поточних цінах;

г) усе разом.

Тест № 9


У 1990 р. було вироблено 100 т апельсинів, а в 2000 р. – 110 т. Ціна 1 т. апельсинів виросла з 3,5 тис. грн. до 4 тис. грн. На скільки відсотків збільшився номінальний валовий продукт?

а) 35,7%;

б) 25,7%

в) 15,7%

г) 27,5%.

Тест № 10


У 1990 р. було вироблено 100 т. апельсинів, а в 2000 р. – 110 т. Ціна 1 т. апельсинів виросла з 3,5 тис. грн. до 4 тис. грн. На скільки відсотків збільшився реальний валовий продукт?

а) 35%;

б) 25%;

в) 15%;

г) 10%.

Тест № 11


У структуру витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) входять:

а) матеріальні витрати, амортизація, відрахування на соціальні заходи, інші операційні витрати;

б) матеріальні витрати, амортизація, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, інші операційні витрати;

в) матеріальні витрати, амортизація, витрати на оплату праці, інші операційні витрати;

г) матеріальні витрати, амортизація, витрати на оплату праці.

Тест № 12


Ріст заробітної плати найманих робітників, що не сприяє негативному росту інфляції, можливий на основі:

а) зниження матеріальних витрат у структурі витрат на виробництво;

б) грошової емісії;

в) фінансових позик у міжнародних організацій;

г) ліквідації податків на заробітну плату.Завдання 1.2.  Визначіть річні й середньорічні темпи приросту основних економічних показників, що характеризують розвиток області. Вихідні дані - за варіантами (додаток А, табл. А.1-А.5). Визначіть річні темпи приросту основних економічних показників за період з 2000 по 2005 рр., прийнявши за базовий 2000 р., а також динаміку показників за вказаний період. Результати представте в таблиці й зробіть висновки щодо характеру виявленої динаміки економічних показників. Визначіть, скільки гривень в річних приростах валової доданої вартості було отримано за рахунок інфляції?

^ Таблиця 2 - Вихідні дані


Варіант

12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

12

22

23

24

25

Область

Вінницька

Волинська

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

закарпатська

Запорізька

Івано-Франківська

Київська

Кіровоградська

Луганська

Львівська

Миколаївська

Одеська

Полтавська

Рівненська

Сумська

тернопільська

Харківська

Херсонська

Хмельницька

Черкаська

Чернівецька

Чернігівська

АРК  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни “регіональний менеджмент” для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050200 – „Менеджмент організацій” iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент»
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 050200...
Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни “регіональний менеджмент” для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050200 – „Менеджмент організацій” iconМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Операційний менеджмент»
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Операційний менеджмент» (для студентів 3 курсу денної форм навчання...
Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни “регіональний менеджмент” для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050200 – „Менеджмент організацій” iconМ. М. Новікова програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання...
Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни “регіональний менеджмент” для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050200 – „Менеджмент організацій” iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни “регіональний менеджмент” для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050200 – „Менеджмент організацій” iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "міжнародні економічні відносини" для студентів денної та заочної форм навчання
Менеджмент організацій” (у тому числі скорочений термін навчання), 050200 – “менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни “регіональний менеджмент” для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050200 – „Менеджмент організацій” iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Міжнародні економічні відносини” для студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни “регіональний менеджмент” для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050200 – „Менеджмент організацій” iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної І заочної форм навчання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій" фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни “регіональний менеджмент” для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050200 – „Менеджмент організацій” iconО.І. Юдін, С. О. Россохін методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з дисципліни “ Менеджмент в будівництві”
...
Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни “регіональний менеджмент” для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050200 – „Менеджмент організацій” iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Стратегічний менеджмент”
Менеджмент” спеціальності 050201 “Менеджмент організацій” денної та заочної форми навчання
Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни “регіональний менеджмент” для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050200 – „Менеджмент організацій” iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Основи менеджменту”
«Основи менеджменту» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 050200 “Менеджмент...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи