Мета конференції icon

Мета конференції
Скачати 88.81 Kb.
НазваМета конференції
Дата29.06.2012
Розмір88.81 Kb.
ТипДокументи

Шановний колего!


Запрошуємо Вас взяти участь у третій міжнародній науково-технічній конференції “Моделювання і комп’ютерна графіка”, яка відбудеться 7─9 жовтня 2009 року в м. Донецьку.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:


розгляд методів, алгоритмів, технологій і засобів побудови та застосування систем моделювання і візуалізації у науці, техніці та освіті, сприяння активному обміну досвідом спеціалістів цієї галузі.


ОСНОВНІ НАПРЯМКИ:

 • методологія моделювання і побудови моделюючих систем;

 • чисельні методи моделювання безперервних і дискретних систем;

 • розподілені та паралельні моделюючі середовища;

 • апаратна і програмна організація систем моделювання та візуалізації;

 • моделювання і візуалізація в САПР;

 • моделювання і наукова візуалізація;

 • моделювання комп’ютерних систем та мереж, електронних схем;

 • геометричне моделювання в системах візуалізації;

 • моделювання і візуалізація в системах віртуальної реальності;

 • методи і алгоритми синтезу 2D- та 3D- зображень;

 • бази даних зображень і робота з ними.


Робочі мови конференції:

 • українська;

 • російська;

 • англійська;

 • німецька.

^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Мінаєв Олександр Анатолійович

Ректор Донецького національного технічного університету, д.т.н., проф., голова оргкомітету

^ Башков Євген Олександрович

Проректор Донецького національного технічного університету з наукової роботи, д.т.н., проф., заступник голови

Святний Володимир Андрійович

Завідувач кафедри електронних обчислювальних машин Донецького національного технічного університету, д.т.н., проф., заступник голови

^ Зорі Сергій Анатолійович

Доцент кафедри прикладної математики і інформатики Донецького національного технічного університету, к.т.н., доц., секретар конференції


Члени організаційного комітету:

^ Анопрієнко Олександр Якович

Декан факультету обчислювальної техніки і інформатики Донецького національного технічного університету, к.т.н., доц.

^ Брейман Михайло Григорович

Генеральний директор ВАТ НПП «АМІ»

Валькман Юрій Роландович

Завідуючий відділом розподілених інтелектуальних систем Міжнародного науково- навчального центру ЮНЕСКО/МПИ інформаційних технологій та систем, д.т.н., проф.

^ Дмитрієва Ольга Анатоліївна

Доцент кафедри прикладної математики і інформатики Донецького національного технічного університету, к.т.н., доц.

Жуков Ігор Анатолійович

Директор інституту комп’ютерних технологій Національного авіаційного університету, д.т.н., проф.

^ Зінченко Юрій Євгенович

Доцент кафедри електронних обчислювальних машин Донецького національного технічного університету, к.т.н., доц.

Зорі Анатолій Анатолійович

Завідувач кафедри електронної техніки Донецького національного технічного університету, д.т.н., проф.

^ Карабчевський Віталій Владиславович

Заступник декана факультету обчислювальної техніки та інформатики Донецького національного технічного університету, к.т.н., доц.

^ Каргін Анатолій Олексійович

Завідувач кафедри комп’ютерних технологій Донецького національного університету, д.т.н., проф.

Кравченко Павло Павлович

Завідувач кафедри математичного забезпечення і застосування ЕОМ Технологічного інституту Південного федерального університету в м.Таганрозі, д.т.н., проф.

^ Костюкова Наталя Стефанівна

Доцент кафедри прикладної математики і інформатики Донецького національного технічного університету, к.т.н., доц.

Лі Валерій Георгійович

Завідувач кафедри інженерної графіки і комп’ютерного дизайну Технологічного інституту Південного федерального університету в м.Таганрозі, д.т.н., проф.


^ Лапко Володимир Васильович

Доцент кафедри електронних обчислювальних машин Донецького національного технічного університету, к.т.н., доц.

П’явченко Олег Миколайович

Завідувач кафедри мікропроцесорної техніки Технологічного інституту Південного федерального університету в м.Таганрозі, д.т.н., проф.

^ Саух Сергій Євгенович

Провідний науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова, д.т.н., проф.

Скидан Іван Андрійович

Завідувач кафедри нарисної геометрії і інженерної графіки Донецького національного технічного університету, д.т.н., проф.

^ Фельдман Лев Петрович

Професор кафедри прикладної математики і інформатики Донецького національного технічного університету, д.т.н., проф.

СЕКРЕТАРІАТ


Зорі Сергій Анатолійович

Відповідальний секретар конференції, доцент кафедри прикладної математики і інформатики Донецького національного технічного університету

^ Костюкова Наталя Стефанівна

Доцент кафедри прикладної математики і інформатики Донецького національного технічного університету

Назарова Ірина Акопівна

Доцент кафедри прикладної математики і інформатики Донецького національного технічного університету

^ Бабков Віктор Світозарович

Викладач кафедри прикладної математики і інформатики Донецького національного технічного університету


Адреса:

Оргкомітет конференції „Моделювання і комп’ютерна графіка”, ДонНТУ, науково - дослідна частина.

вул. Артема, 58,

83001, м. Донецьк

Україна.

^ Довідки за телефонами:

(062) 3053567 – Башков Євген Олександрович

(062) 3325538 – Святний Володимир Андрійович

(062) 3010762 – Зорі Сергій Анатолійович

(062) 3010729,

(062) 3358523 – Костюкова Наталя Стефанівна


E-mail: shozda@r5.dgtu.donetsk.ua , svjatnyj@cs.dgtu.donetsk.ua


Web-сайт конференції: www.scg.dgtu.donetsk.ua

^

ЗАЯВКА – ДОГОВІР


№ ____ від „___”______2009р

на участь у третій міжнародній науково-технічній конференції

"Моделювання і комп’ютерна графіка"


Прізвище, ім'я, по батькові _________________

_________________________________________


Місце роботи ____________________________

__________________________________________________________________________________


Посада __________________________________

_________________________________________


Науковий ступінь, вчене звання _____________

_________________________________________


Адреса __________________________________

_________________________________________


Телефон, факс ____________________________


Е-mail: __________________________________


Тема доповіді ____________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________


Форма участі: ____________________________

(доповідь, повідомлення)


Потреба у готелі ________________________________


Підпис ______________ Дата___________

Вимоги до оформлення статей:

 • Аркуш формату А4.

 • Поля: ліворуч – 30 мм, праворуч – 30 мм, зверху – 30 мм, знизу– 30 мм.

 • Текст – через 1 інтервал, із вирівнюванням по ширині.

 • Шрифт Times New Roman Cyr, 14 пт.

 • УДК у лівому верхньому кутку (12 пт).

 • З наступного рядка – назва статті великими літерами без перенесення слів, вирівнювання по центру; нижче – ініціали і прізвища авторів; під ними – назва організації; далі - анотація українською мовою (не більше 6 рядків).

 • Абзац – 1,25 см.

 • Графічний матеріал, математичні формули та іноземні слова виконуються тільки з використанням комп'ютерної техніки і розташовуються в тексті, виконання рисунків за допомогою вбудованого в MS Word графічного редактору не дозволяється.

 • Наприкінці подаються бібліографічні посилання і дата надходження до редколегії (12 пт).

До друку приймаються статті, набрані у редакторі MS Word '95-2003 (у форматі rtf або doc) і оформлені за вимогами, обсягом 3 - 5 повних сторінок. Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора.

Право відбору наукових статей залишається за оргкомітетом.

Матеріали конференції будуть опубліковані у вигляді збірника наукових праць на CD-ROM та розповсюджені по бібліотеках України.


^ Для участі у конференції необхідно:

 • До 15 травня 2009 року надіслати до оргкомітету заявку на участь на кожного учасника, текст статей (3-5 повних сторінок) у надрукованому вигляді (2 примірники) з дискетою або через e-mail (shozda@r5.dgtu.donetsk.ua). Статті повинні направлятися із супроводжувальним листом організації, де працюють автори.

 • До 15 червня 2009 року учасникам буде надіслано повідомлення щодо внесення доповіді до програми конференції.

 • До 15 серпня 2009 року надіслати поштовим переказом організаційний внесок:

  • оплата в гривнях - у розмірі 350 грн. (з ПДВ) на р/р №35228001000010 у УДК у Донецькій області; МФО 834016, код ОКПО 02070826 ДонНТУ, карта 910, з позначкою: "Оргвнесок за участь у конференції „Моделювання і комп’ютерна графіка";

  • оплата в російських рублях – у розмірі 1700 рублів. Получатель: Центральный АКБ "Укрсоцбанк", г. Киев.
   К/счет УСБ 30231810400000000230 в Сбербанке России г. Москва. Банк получателя: Сбербанк России, МФО 044525225 к/с 30101810400000000225 В ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, INN-7707083893, ОКПО 00032537, ОКОНХ 96130. Назначение платежа: Для Донецкого областного филиала Укрсоцбанка, Счет № 39019150020 в пользу Донецкого национального технического университета, на счет № 25302150656763 “оргвзнос за участие в конференции „Моделювання і комп’ютерна графіка"”.Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції і видання збірника наукових праць на оптичному носії (CD-ROM). Витрати на відрядження, проживання та харчування не враховані.


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”


ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ПІВДЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В М. ТАГАНРОЗІ


ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


ТОВ „Технопарк ДонНТУ „УНІТЕХ”


З А П Р О Ш Е Н Н Я
Третя міжнародна науково-технічна конференція


"МОДЕЛЮВАННЯ І

КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА"


7-9 жовтня 2009 року


м. Донецьк

Схожі:

Мета конференції iconЗапрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингова освіта в Україні», яка відбудеться в м. Києві 10-12 жовтня 2013 р. Мета конференції
Мета конференції – визначення основних тенденцій розвитку маркетингової освіти в Україні, знайомство з новітніми технологіями маркетингу...
Мета конференції iconЗаявка на участь в конференції
Мета конференції: підвищення ефективності застосування авіації у широкому спектрі народногоcпо-дарських процесів України
Мета конференції icon«Адміністративне право та процес очима молодих вчених» м. Запоріжжя, 28-29 лютого 2008 року Мета конференції
України та подальшого розвитку правових інститутів адміністративного права та адміністративної юстиції. За результатами конференції...
Мета конференції icon«Адміністративне право та процес очима молодих вчених» м. Запоріжжя, 28-29 лютого 2008 року Мета конференції
України та подальшого розвитку правових інститутів адміністративного права та адміністративної юстиції. За результатами конференції...
Мета конференції iconМета конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у третій міжнародній науково-технічній конференції “Моделювання І комп’ютерна графіка”, яка відбудеться...
Мета конференції iconМета конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у другій міжнародній науково-технічній конференції “Моделювання І комп’ютерна графіка”, яка відбудеться...
Мета конференції iconМета конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у першій міжнародній науково-технічній конференції Моделювання І комп’ютерна графіка, яка відбудеться...
Мета конференції iconXix міжнародна конференція з автоматичного управління Програма конференції автоматика/automatics – 2012 Київ
...
Мета конференції iconМета та програма конференції
Вас про проведення VІІ mіжнародної науково-практичної конференції “Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми,...
Мета конференції iconЗаявка на участь в роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики»
Мета конференції – обговорення наукових і практичних проблем соціально-економічного розвитку України та її регіонів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи