Правила прийому до Сумського державного університету у 2012 році суми 2012 icon

Правила прийому до Сумського державного університету у 2012 році суми 2012
НазваПравила прийому до Сумського державного університету у 2012 році суми 2012
Сторінка1/15
Дата29.06.2012
Розмір3.24 Mb.
ТипПравила
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Сумського державного університету у 2012 році


СУМИ 2012


Провадження освітньої діяльності у Сумському державному університеті (далі СумДУ) здійснюється відповідно до ліцензій МОНмолодьспорту України (серія АГ №582055, серія АВ №552315, серія АВ № 585994, серія АВ № 552316, серія АВ № 585995 від 29.09.2011р., термін дії до 01.07.2017р.).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією СумДУ (далі приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом МОНмолодьспорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 р. за № 1221/19959, 1222/19960. 1. Загальні положення
  1. СумДУ оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями (далі ОКР), напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (додаток 1), у тому числі у Шосткинському інституті СумДУ (далі ШІ), Конотопському інституті СумДУ (далі КІ), які є відокремленими структурними підрозділами, а також у Машинобудівному коледжі СумДУ (додаток 8), Політехнічному (додаток 9) та Індустріально-педагогічному (додаток 10) технікумах КІ та Хіміко-технологічному коледжі ім. І. Кожедуба ШІ (додаток 11), які є вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації як структурні підрозділи СумДУ.

  2. До СумДУ приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України. Прийом на всі ОКР здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  3. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано, в тому числі для відокремлених структурних підрозділів. Вступники забезпечуються місцями в кімнатах на два, три або чотири місця.
 1. Вимоги до рівня освіти вступників
  1. На навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста – при вступі за спеціальностями „Лікувальна справа” та „Медико-профілактична справа”) приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

  3. На навчання для здобуття ОКР спеціаліста приймаються особи, які здобули ОКР рівень бакалавра. На навчання для здобуття ОКР спеціаліста медичного спрямування також приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  4. На навчання для здобуття ОКР магістра приймаються особи, які здобули ОКР бакалавра, спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців ОКР магістра на основі здобутого ОКР спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Прийом на підготовку фахівців за спеціальностями “Бізнес-адміністрування”, “Державна служба” ОКР магістра здійснюється тільки на основі здобутого ОКР спеціаліста або магістра, а за спеціальністю “Лікувальна справа” ОКР магістра тільки на основі здобутого ОКР спеціаліста за спеціальністю “Лікувальна справа”.

  1. До позабазових структурних підрозділів І-ІІ рівня акредитації на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) приймаються особи, які здобули ОКР кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття ОКР молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (додаток 2).

  2. Прийом на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття ОКР бакалавра здійснюється за умови вступу на споріднений напрям підготовки (додаток 3).

  3. СумДУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки або для повторного навчання.


3. Фінансування підготовки фахівців


3.1. Фінансування підготовки фахівців здійснюється:

– за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів — за державним замовленням;

– за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

– за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


4. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання


4.1. Порядок роботи приймальної комісії:

– з 02 липня по 11 серпня 2012 року з понеділка по п’ятницю
з 9-00 до 18-00, у суботу та неділю 05 серпня 2012 року з 9-00 до 13-00, без перерви, вихідний неділя (крім 05 серпня 2012 року).

– з 12 по 25 серпня 2012 року з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 17-00, без перерви, вихідний субота, неділя.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в строки:

^ Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі освіти
базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної

загальної середньої
Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

2 липня 2012 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчі конкурси

17 липня 2012 року о 18-00
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени

20 липня 2012 року о 18-00
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

31 липня 2012 року о 13-00

31 липня 2012 року о 13-00
Строки проведення вступних екзаменів

21–31 липня 2012 року
Строки проведення творчих конкурсів

10–31 липня 2012 року у декілька сесій
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший – не пізніше 12 години 01 серпня 2012 року;

другий – не пізніше 12 години 05 серпня 2012 року;

третій – не пізніше 12 години 08 серпня 2012 року;

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням — не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) — не пізніше 25 серпня
4.3. Прийом заяв і документів на денну форму навчання, вступні випробування, що проводить СумДУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ОКР кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:

- прийом заяв і документів - з 2 по 20 липня;

- вступні випробування - з 21 по 31 липня;

- оприлюднення рейтингового списку вступників - не пізніше 1 серпня;

- зарахування за державним замовленням – не пізніше 11 серпня, за кошти фізичних (юридичних) осіб – не пізніше 25 серпня.

Прийом заяв і документів на навчання без відриву від виробництва, вступні випробування, що проводить СумДУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ОКР кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:

- прийом заяв і документів - з 2 по 25 липня;

- вступні випробування - з 26 по 31 липня;

- оприлюднення рейтингового списку вступників - не пізніше 1 серпня;

- зарахування за державним замовленням – не пізніше 11 серпня, за кошти фізичних (юридичних) осіб – не пізніше 25 серпня.

Прийом заяв і документів на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), конкурсний відбір та зарахування вступників для навчання за денною формою на основі ОКР молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

 • прийом заяв і документів - з 28 червня по 29 липня;

 • оприлюднення рейтингового списку вступників - не пізніше 1 серпня;

 • зарахування - не пізніше 25 серпня.

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування вступників для навчання без відриву від виробництва на основі ОКР молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

 • прийом заяв і документів - з 8 червня по 7 липня;

 • оприлюднення рейтингового списку вступників - не пізніше 1 серпня;

 • зарахування - не пізніше 25 серпня.

4.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування вступників на навчання на основі базової та повної вищої освіти проводиться в такі строки (крім спеціальностей «Фінанси і кредит», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Адміністративний менеджмент», «Інформатика» - для навчання без відриву від виробництва):

 • прийом заяв і документів - з 11 червня по 11 липня;

 • вступні випробування - з 12 липня по 31 липня;

 • оприлюднення рейтингового списку вступників - не пізніше 1 серпня;

 • зарахування - не пізніше 25 серпня.

Прийом документів, вступні випробування та зарахування на навчання без відриву від виробництва на основі базової та повної вищої освіти за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Адміністративний менеджмент», «Інформатика» проводиться в такі строки:

 • прийом заяв і документів - з 16 листопада по 15 грудня;

 • вступні випробування - з 16 грудня по 25 грудня;

 • оприлюднення рейтингового списку вступників - не пізніше 26 грудня;

 • зарахування - не пізніше 31 грудня.

Прийом документів, вступні випробування та зарахування на навчання при вступі за ОКР «магістр» за спеціальністю «Лікувальна справа» проводиться в такі строки:

 • прийом заяв і документів - з 01 по 31 серпня;

 • вступні випробування - з 01 по 10 вересня;

 • оприлюднення рейтингового списку вступників - не пізніше 11 вересня;

 • зарахування - не пізніше 15 вересня.

Прийом документів, вступні випробування та зарахування на навчання при вступі за ОКР «магістр» спеціальності «Державна служба» проводяться в такі строки:

 • прийом заяв і документів - з 1 квітня по 30 червня;

 • вступні випробування - з 1 липня по 20 липня;

 • оприлюднення рейтингового списку вступників - не пізніше 21 липня;

 • зарахування - не пізніше 1 серпня.


5. Порядок прийому заяв і документів


5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до СумДУ (далі – заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. У разі, якщо вступник подає заяви для вступу до СумДУ на декілька напрямів підготовки (спеціальність «Лікувальна справа» та «Медико-профілактична справа» включно), то ним особисто в кожній із наступних заяв вказуються всі заявлені напрями підготовки із зазначенням форми навчання та визначеної вступником бажаної пріоритетної послідовності при зарахуванні відповідно до п.13.2. За остаточний розподіл пріоритетів приймається розподіл, зазначений у останній за терміном подання заяві. У разі, якщо вступник бажає навчатися одночасно за денною формою навчання та за іншим напрямом підготовки за заочною (дистанційною, вечірньою, екстернатною) формою навчання, то це зазначається в заяві окремо.

У разі вступу на декілька напрямів підготовки одного факультету (інституту), вступником подається заява на кожен напрям підготовки і єдиний комплект інших зазначених нижче документів.

5.4. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

– документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

– медичну довідку за формою 086-о;

– документ, що засвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

– документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

– сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

– копію документа, що засвідчує особу та громадянство;

– медичну довідку за формою 086-о або її копію (для вступників, які вступають до ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, які є структурними підрозділами СумДУ, що надають робітничу професію, обов’язковим є медичний висновок про придатність до роботи за отриманою робітничою професією згідно п. 12 форми 086-о);

 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

При вступі на підготовку за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності «Лікувальна справа» до заяви встановленої форми вступник також додає документи, передбачені «Тимчасовими правилами про порядок підготовки магістрів медицини (фармації) у вищому медичному (фармацевтичному) закладі освіти IV рівня акредитації» (затверджені Наказом МОЗ України від 09.07.1993 р. № 157).

5.6. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами в приймальної (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються чи в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.8. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у СумДУ.

5.9. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів:

– громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до СумДУ;

– військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

– особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.10. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у СумДУ за їх вибором.

5.11. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у СумДУ за їх вибором.

5.12. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених правилами прийому до СумДУ, та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

5.13. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до СумДУ, наведеному у додатку 6.

5.14. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

5.15. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої правилами прийому мінімальної кількості балів, до конкурсного відбору не допускаються (крім випадків, передбачених абзацом четвертим пункту 6.1 розділу 6 цих правил).

5.16. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.17. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до СумДУ.

5.18. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі питань освіти фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.19. Вступники також можуть додати договір з цільової підготовки, інші документи, які обумовлені чинним законодавством України або цими Правилами у терміни, визначені для прийому документів.

5.20. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

5.21. Особи, які вступають на навчання без відриву від виробництва за дистанційними технологіями і перебувають у терміни подачі документів за межами України, можуть надіслати перелічені вище документи поштою або за допомогою електронної пошти у вигляді сканованих копій з подальшим наданням оригіналів.


6. Вступні випробування та конкурсний відбір


6.1. Приймальна комісія СумДУ допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань, творчих конкурсів (додаток 4):

– для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - не нижче 124 балів з конкурсних предметів;

– для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста зі спеціальностей «Лікувальна справа» та «Медико-профілактична справа») – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

СумДУ за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до СумДУ, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття ОКР молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста медичного спрямування), конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими Правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 5. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія.

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з двох предметів за переліком, що наведений
у додатку 4.

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 4.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття ОКР молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів, вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими Правилами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.6. При вступі на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста (крім спеціальностей “Лікувальна справа” та “Медико-профілактична справа”) та магістра вступники складають фахові вступні випробування у наступному порядку:

 • спеціальність “Переклад” - “Переклад та англійська мова” (письмово) та “Німецька мова” (усно);

 • спеціальність “Журналістика” – “Теорія, історія та методика журналістської творчості” (письмово);

 • спеціальності “Бізнес-адміністрування”, “Адміністративний менеджмент“, “Управління інноваційною діяльністю”, “Управління проектами”, “Якість, стандартизація та сертифікація”, “Економіка довкілля та природних ресурсів”, “Управління фінансово-економічною безпекою”, “Медіа-комунікації” – іспит зі спеціальності (письмово);

 • спеціальність “Лікувальна справа” за ОКР магістра – іспит зі спеціальності (письмово) та співбесіда;

 • спеціальність “Державна служба” – “Основи держави і права” (письмово), “Основи економіки” (письмово) та співбесіда з питань, що стосуються державного управління (усно);

 • інші спеціальності відповідно до додатку 1 цих Правил – комплексний іспит зі спеціальності (письмово).

За відсутності конкурсу за рішенням приймальної комісії фахові вступні випробування можуть проводитися у формі співбесіди. Процедура проведення співбесіди та регламент оцінювання визначається програмами проведення співбесід, тощо.

6.7. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та середнього балу оцінок додатка диплома бакалавра.

Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (крім спеціальностей “Лікувальна справа” та “Медико-профілактична справа”) на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування та середнього балу оцінок додатка диплома бакалавра.

Складові конкурсного показника (оцінки) визначаються за національною п’ятибальною шкалою оцінювання з округленням до сотої частини балу.

6.8. Для вступників, які закінчили вищі навчальні заклади III - IV рівня акредитації, у разі відповідності фахового спрямування освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності вступу відповідно до додатку 1, в якості фахового вступного випробування може бути зараховано оцінки результату державної атестації – державного екзамену (або результатів захисту кваліфікаційної роботи за відсутністю оцінки державної атестації).

6.9. Конкурсний показник вступників, які вступають за ОКР «магістр» за спеціальністю «Лікувальна справа», складається як сума оцінки результату іспиту зі спеціальності «Лікувальна справа», співбесіди з фахового спрямування та оцінки з іноземної мови.

6.10. За поданням атестаційних комісій, з прийняттям рішення окремо щодо кожної кандидатури, приймальна комісія може звільнити від фахового вступного випробування та рекомендувати до зарахування (при вступі на підготовку за освітньо-професійними програмами магістра - за умовою позитивного результату вступного випробування з іноземної мови) за наслідками співбесіди, яка проводиться на основі програм фахових вступних випробувань, таких осіб:

а) учасників міжнародних студентських предметних олімпіад, конкурсів за умови, якщо навчальна дисципліна, за якою проводилася олімпіада, конкурс є профільною спеціальності вступу до СумДУ;

б) призерів (в тому числі осіб, нагороджених заохочувальними дипломами) II етапу Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук та Всеукраїнських студентських олімпіад з навчальних дисциплін, напрямів підготовки та спеціальностей, які відзначені наказами МОНмолодьспорту України, за умови, якщо вони вступають на відповідні спеціальності, або навчальна дисципліна, за якою проводилася олімпіада, або наукова робота є профільною для спеціальності вступу до СумДУ;

в) випускників вищих навчальних закладів, які по закінченню навчання за відповідними освітньо-професійними програмами отримали диплом з відзнакою та вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста.

Якщо кількість вступників, які за наслідками співбесіди мають позитивні результати, перевищує 50 % обсягу прийому за держзамовленням, то зарахування здійснюється на умовах конкурсу.

6.11. Особи, які успішно витримали вступні випробування, зараховуються за конкурсом відповідно до кількості набраних балів за конкурсним показником, якщо інше не передбачено законодавством України. При цьому конкурсне зарахування проводиться за спеціальностями, освітньо-професійними програмами підготовки (спеціаліста або магістра), формами навчання (денна, заочна) та за джерелами фінансування відповідно до обсягів приведеному у додатку 1.

6.12. Поза конкурсом, при одержанні вступних позитивних оцінок, зараховуються на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, особи перелічені у п. 10.1 цих Правил. Кількість місць для вищезазначеної категорії осіб встановлюється у розмірі 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожної спеціальності, доведеного СумДУ.

Право на першочергове зарахування при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста мають особи перелічені у п. 11.1 Правил прийому.

За інших рівних умов під час вирішення питань про зарахування переважне право в переліченій послідовності мають особи:

 • які поглиблено займалися науково-дослідною роботою (навчалися за індивідуальними планами з поглибленою науковою складовою, виконували та захистили кваліфікаційні бакалаврські роботи з поглибленою науковою складовою, мають наукові публікації) та рекомендовані кафедрами, за погодженням з деканом та проректором з наукової роботи СумДУ, до включення до групи наукового резерву, що підтверджується відповідними особистими заявами вступників;

 • які вступають на умовах цільового прийому;

 • направлені на навчання підприємствами та установами за договорами на підготовку фахівця з частковою компенсацією витрат на цільову підготовку;

 • які не зараховані за наслідками співбесіди;

 • які мають більш високий середній бал за документом про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (з округленням до сотої частини балу);

 • які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» при вступі на підготовку за освітньо-професійною програмою магістра;

 • які брали активну участь в громадському житті СумДУ, мали високі досягнення у творчих конкурсах та спорті;

 • які мають більший стаж роботи;

 • військовослужбовці, звільнені в запас у 2012 році;

 • з малозабезпечених родин, що підтверджується відповідними документами;

У випадках рівних вищезазначених умов у абітурієнтів приймальна комісія може враховувати інші обставини.

6.13 Для конкурсного відбору осіб при прийомі на другий (третій) курс з нормативним терміном навчання підготовки бакалавра використовується конкурсний показник вступника, який визначається як сума середнього балу результатів попереднього навчання, що встановлюється за додатком до документу про здобутий ОКР молодшого спеціаліста і результатів фахового вступного випробування.

Складові конкурсного показника (оцінки) визначаються за національною п’ятибальною шкалою оцінювання з округленням до сотої частини балу.

6.14. Для конкурсного відбору осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника і вступають на навчання на споріднену спеціальність на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал формується, як сума балів вступного фахового випробування, середнього балу документа про повну загальну середню освіту та середнього балу диплома кваліфікованого робітника.

Конкурсне зарахування проводиться за напрямами підготовки, формами навчання (денна, вечірня, заочна (дистанційна)) та за джерелами фінансування на вакантні місця, відповідно до обсягів прийому, приведених у додатку 1.

6.15. Поза конкурсом при одержанні вступних позитивних оцінок зараховуються особи перелічені у п. 10.1 Правил прийому.

Право на першочергове зарахування мають особи перелічені у п. 11.1 Правил прийому.

За інших рівних умов під час вирішення питань про зарахування переважне право в переліченій послідовності мають вступники:

 • які вступають на умовах цільового прийому;

 • направлені на навчання підприємствами та установами за договорами на підготовку фахівця з частковою компенсацією витрат на цільову підготовку;

 • які мають більший стаж роботи;

 • військовослужбовці, звільнені в запас у 2012 році;

 • з малозабезпечених родин, що підтверджується відповідними документами.

При перелічених вище однакових умовах приймальною комісією враховуються загальний стаж роботи, нахили та здібності, необхідні для оволодіння обраним фахом, участь у творчих та інших професійних конкурсах, олімпіадах та інші обставини.

6.16.Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

6.17. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються за 200 - бальною шкалою окремо за кожний етап творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три.

6.18. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів.

6.19. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті СумДУ. З розкладом вступних випробувань вступники ознайомлюються самостійно.

Творчий конкурс проходить у формі професійно зорієнтованого іспиту, який проходить у два етапи:

– написання журналістського твору за темою прес-конференції або круглого столу, яка проводиться в межах першого етапу творчого конкурсу;

– аудіювання на володіння правильною вимовою, культурою українського мовлення за темою першого етапу творчого конкурсу.

6.20. Прийом заяв і документів та зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України (зі змінами), затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.12.95 № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.01.96 за № 1/1026 за спеціальностями (напрямами) згідно додатку 1, крім «Лікувальна справа», «Журналістика», «Енергетичний менеджмент», «Електротехнічні системи електроспоживання», «Хімічна технологія високомолекулярних сполук», «Якість стандартизація та сертифікація», «Економіка довкілля та природних ресурсів», «Бізнес-адміністрування», «Маркетинг» та напряму підготовки «Право».

6.21. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени та творчий конкурс у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено нижче 124 балів, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах, творчому конкурсі та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.22. Апеляції на результати вступних випробувань подаються в день проведення усного іспиту або не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки з письмового вступного іспиту і розглядаються апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня після їх подання. Склад та порядок роботи апеляційної комісії затверджуються наказом ректора.

6.23. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з тієї мови оцінки, з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.


7. Цільовий прийом


7.1. Цільовий прийом організовується відповідно до постанови КМ України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Особи, які вступають до СумДУ на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (для закладів I - II рівнів акредитації - відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

7.3. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності.

7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста медичного спрямування). Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

7.5. СумДУ укладає угоди на цільову підготовку за державним замовленням відповідно до чинного законодавства України.


8. Зарахування за співбесідою


8.1. За результатами співбесіди зараховуються до СумДУ особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижче передбачених у п.6.1. розділу 6 цих Правил, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.


9. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів


9.1. Зараховуються до СумДУ відповідно до розділу 12 цих Правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

– основи інформатики – при вступі на напрями «Прикладна математика», «Інформатика», «Комп’ютерні науки»;

– інформаційні технології – при вступі на напрями «Прикладна математика», «Інформатика», «Комп’ютерні науки», «Системна інженерія»;

– основи економіки – при вступі на напрями «Фінанси і кредит», «Економіка підприємства», «Маркетинг»;

 • основи правознавства – при вступі на напрям (спеціальність) «Правознавство»;

 • трудове навчання – при вступі на спеціальності «Професійна освіта»;

– історія – при вступі на напрям «Реклама і зв’язки з громадськістю», «Філологія»;

– біологія з екологією – при вступі на напрями «Хімічна технологія», спеціальності «Лікувальна справа» та «Медико-профілактична справа».

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

– особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

– особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

– особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1-9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним МОНмолодьспорту України.

9.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси або пройшли підготовку в інших структурах довузівської підготовки СумДУ, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до СумДУ для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, Механіка, Інженерне матеріалознавство, Інженерна механіка, Машинобудування, Теплоенергетика, Енергомашинобудування, Електротехніка та електротехнології, Електронні пристрої та системи, Хімічна технологія, Прикладна математика, Системна інженерія, Інформатика, Комп'ютерні науки, Мікро- та наноелектроніка) при вступі на відповідний напрям підготовки СумДУ додається до 20 балів (до 2 балів - при вступі на основі базової середньої освіти) за результатами підсумкової атестації з одного із профільних предметів (у відповідності до таблиці додатку 4), що проводиться відповідно до «Порядку проведення підсумкової атестації слухачів підготовчих курсів довузівської підготовки СумДУ» (додаток 7).

9.6. Норма, визначена пунктом 9.5 цього розділу, поширюється на підготовчі курси та інші структури довузівської підготовки СумДУ з очною або дистанційно-очною формою навчання, які діють відповідно до ліцензії на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

9.7. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 9.5 цього розділу і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією СумДУ до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.


10. Зарахування поза конкурсом


10.1. Зараховуються поза конкурсом:

а) особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

б) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94
№ 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

в) інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

г) особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (зі змінами) надане таке право;

д) особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

е) діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

є) члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 6 до постанови КМ України від 09.01.2008 № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників»;

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється рішенням приймальної комісії за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років у розмірі 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного СумДУ.

Зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

11. Право на першочергове зарахування у порядку додержання підстав для його набуття


11.1. Право на першочергове зарахування до СумДУ в переліченій послідовності мають:

а) особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

б) особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;

в) особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

г) особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

д) особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

е) особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

є) випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

ж) випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

11.2. Після зарахування абітурієнтів за п.11.1 за інших рівних умов під час вирішення питань про зарахування переважне право в переліченій послідовності мають:

а) при вступі на навчання без відриву від виробництва особи, які мають стаж роботи не менше одного року, військовослужбовці звільнені з військової служби, а також в установленому законодавством порядку військовослужбовці Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення та державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.

б) призери III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та призери II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів, науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (фахові спрямування), для яких є профільним предмет олімпіади або є профільним базовий предмет конкурсу-захисту;

в) особи, які направлені на навчання підприємствами та установами згідно з договорами про цільову підготовку;

г) призери Всеукраїнських олімпіад, турнірів, конкурсів, та тих, що проводилися СумДУ у 2011-2012 навчальному році, за наявності відповідного диплома та за умови, що ці абітурієнти вступають на напрями підготовки (фахові спрямування), для яких профільною є дисципліна, з якої вони були призерами вищезгаданих олімпіад або яка була базовою для турнірів або конкурсів, в яких вони були призерами;

д) діти, які не мають одного з батьків;

е) випускники вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, які отримали диплом з відзнакою при вступі на фахові спрямування, що відповідають одержаним професіям;

є) випускники ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які є структурними підрозділами СумДУ, випускники системи довузівської підготовки СумДУ: профільних класів навчальних закладів, які входять до навчального комплексу СумДУ, підготовчих курсів, центру науково-технічної творчості учнівської молоді СумДУ;

ж) випускники вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та професійних навчально-виховних закладів різних типів, які вступають на споріднені фахові спрямування;

з) особи, які мають більш високий бал із профільного сертифіката (вступного іспиту);

и) вступники, які мають більший стаж роботи (для денної форми навчання – не менше півроку за станом на 1 липня);

і) військовослужбовці, звільнені в запас у 2012 році при вступі за денною формою навчання;

ї) особи, які мають більш високий середній бал за документом про освіту з предметів, що відповідають профільним предметам відповідно до напряму підготовки (спеціальності);

к) випускники старшої школи, нагороджені похвальною грамотою “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, та призери (особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких ці предмети є профільними;

л) особи, які вступають на умовах цільового прийому.


12. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників


12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за кількістю балів від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:

– вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

– вступники, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

– учасники міжнародних олімпіад;

– вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються особи, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 категорії рейтинговий список впорядковується:

– за конкурсним балом від більшого до меншого;

– з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

– прізвище, ім’я, по батькові вступника;

– конкурсний бал вступника;

– наявність підстав для вступу поза конкурсом;

– наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

– наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах ПК та веб-сайті СумДУ та (або) його структурних підрозділів із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесені змін протягом строку проведення конкурсного відбору.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Правила прийому до Сумського державного університету у 2012 році суми 2012 iconПравила прийому до Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету в 2013 році суми 2012
Провадження освітньої діяльності у Політехнічному технікумі Конотопського інституту Сумського державного університету здійснюється...
Правила прийому до Сумського державного університету у 2012 році суми 2012 iconКількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом згідно правил прийому до Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету в 2012 році
Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету в 2012 році
Правила прийому до Сумського державного університету у 2012 році суми 2012 iconКількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом згідно правил прийому до Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету в 2012 році
Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету в 2012 році
Правила прийому до Сумського державного університету у 2012 році суми 2012 iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
move to 1812-2224
Правила прийому до Сумського державного університету у 2012 році суми 2012 iconДодаток 8 до Правил прийому до Сумського державного університету в 2014 році Порядок проведення підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки Сумського державного університету у 2014 році 1
Умов прийому до вищих навчальних закладів України”, затверджених Наказом Міністерства освіти І науки України від 29. 10. 2010 р....
Правила прийому до Сумського державного університету у 2012 році суми 2012 iconПравила прийому до Сумського державного університету в 2008 році
move to 0-17470302
Правила прийому до Сумського державного університету у 2012 році суми 2012 iconПравила прийому до Сумського державного університету у 2012 році суми 2012 Провадження освітньої діяльності у Сумському державному університеті (далі СумДУ) здійснюється
Провадження освітньої діяльності у Сумському державному університеті (далі СумДУ) здійснюється відповідно до ліцензій монмолодьспорту...
Правила прийому до Сумського державного університету у 2012 році суми 2012 iconПравила прийому до Рівненського державного аграрного коледжу в 2012 році Рівне 2011 Правила прийому до Рівненського державного аграрного коледжу в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Рівненському державному аграрному коледжі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
Правила прийому до Сумського державного університету у 2012 році суми 2012 iconПравила прийому до Сумського державного університету в 2008 році
України (затверджені Наказом Міністерства освіти І науки України від 25. 12. 2007 р. № 1172 та зареєстровані в Міністерстві юстиції...
Правила прийому до Сумського державного університету у 2012 році суми 2012 iconПравила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році
«Лікувальна справа», «Педіатрія»; до 01. 07. 2012 р для спеціальності «Стоматологія»; «Лабораторна діагностика» – до 01. 07. 2013...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи