Інноваційний менеджмент” (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050107 “Економіка підприємства”) Харків – хнамг – 2007 icon

Інноваційний менеджмент” (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050107 “Економіка підприємства”) Харків – хнамг – 2007
Скачати 456.86 Kb.
НазваІнноваційний менеджмент” (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050107 “Економіка підприємства”) Харків – хнамг – 2007
Сторінка1/6
Дата30.06.2012
Розмір456.86 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять з дисципліни

Інноваційний менеджмент”

(для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання

спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства”)


Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інноваційний менеджмент» (для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.050107 "Економіка підприємства") Укл. С.В. Дворкін – Харків: ХНАМГ, 2007р. – 40 с.


Укладач: Дворкін С.В.


Рецензент: Димченко О.В.


Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки,

протокол № 8 від 23.01.2007р.


Зміст

Вступ................................................................................................................

4

Практичне заняття 1. Предмет і сутність інноваційного менеджменту...

5

Практичне заняття 2. Основні етапи інноваційного процесу та їх характеристика.................................................................................................7

Практичне заняття 3. Методи пошуку інноваційних ідей...........................

8

Практичне заняття 4. Організація творчості як процесу.............................

12

Практичне заняття 5. Джерела і механізми фінансування інноваційної діяльності..........................................................................................................15

Практичне заняття 6. Форми інноваційної діяльності на підприємствах.................................................................................................18

Практичне заняття 7. Організаційні форми інноваційних підприємств і стратегія їх дії..................................................................................................20

Практичне заняття 8. Оцінка ефективності інновацій.................................

22

Практичне заняття 9. Правове регулювання інноваційної діяльності.......

32

Приклади задач .................................................................................................

36Вступ


Дисципліна “Інноваційний менеджмент” посідає особливе місце в системі економічної вищої освіти. Бурхливий розвиток економіки, глобалізаційні тенденції спонукають до більш уважної роботи управлінця в сфері розробки, впровадження інновацій та стимулювання інноваційної роботи на підприємстві. Інновації є рушієм позитивних змін, що безсумнівно ведуть до покращення економічного стану підприємства й країни в цілому, підвищують конкурентоспроможність.

Практичні заняття мають на меті закріпити лекційний матеріал у ході розв’язання задач, семінарських дискусій, вирішення управлінських проблем. Тематика, коло питань, що освітлюються на заняттях, звісно, можуть бути розширені, особлива увага може бути приділена темам, що стали актуальними у зв’язку з міжнародними процесами, змінами в законодавстві й ін. Ці вказівки мають на меті служити довідковим і методичним посібником при проведенні й підготовці до практичних занять.


Практичне заняття 1

Предмет і сутність інноваційного менеджменту


Основні питання для обговорення:

  1. Поняття інноваційного менеджменту та його базові категорії.

  2. Інновація й нововведення. Класифікація інновацій.

  3. Наукові підходи до інноваційного менеджменту.

  4. Інноваційна діяльність як об'єкт управління.


Ключові поняття: інновація, менеджмент, інноваційний менеджмент, теорія економічного розвитку Й. Шумпетера, теорія еволюційної економіки Р. Нельсона – С. Уінтера, наукові підходи до інноваційного менеджменту, методи інноваційного менеджменту.

^

Загальні відомості


У практичному занятті (проходить у вигляді семінарського) пропонують розглянути історичний розвиток і сучасний стан інноваційної теорії, поняття й сутність інноваційного менеджменту.

Менеджмент — це процес планування, організації, приведення в дію й контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного досягнення завдань. Менеджмент пронизує всю організацію, торкається практично всіх сфер її діяльності.

Інноваційний менеджмент - це комплексна система управління інвестиціями, що вкладає власник у розвиток усіх видів інновацій. Вона включає побудову організаційних структур, вибір напрямів інновацій, оптимізацію інвестицій, різні аспекти управління персоналом.

Інновація - конкретний результат інноваційної діяльності, що одержав реалізацію у вигляді нового або вдосконаленого продукту, реалізованого на ринку, нового або вдосконаленого процесу, використовуваного в практичній діяльності.

З поняттям "інновація" тісно зв'язані поняття новація, винахід, відкриття.

Інновація - нововведення, перетворення в економічній, технічній, соціальній і іншій областях, пов'язане з новими ідеями, винаходами, відкриттями.

Інновація в підприємництві - комерційне використання економічних або технологічних нововведень. У вузькому значенні тут інновація - перше використання винаходу, за яким відбувається його поширення (дифузія). Інновація становить інтерес для бізнесу, оскільки дає тому, хто її використовує, тимчасове монопольне положення на ринку.

Новація - нововведення, якого не було раніше: нове теоретичне знання, новий метод, принцип і т.д.

Винахід - технічне рішення, що володіє новизною, практичною застосовністю, корисністю для господарської діяльності. Щоб бути визнаним винаходом, це рішення також повинне мати винахідницький рівень, тобто, не бути очевидним, виходячи з поточного рівня знань фахівців. Об'єктами винаходу можуть визнаватися: пристрій, спосіб, речовина, штам мікроорганізму, культури кліток рослин і тварин, а також нове застосування відомих раніше пристрою, способу, речовини, штаму.

Винахід є об'єктом промислової власності. Права на винахід захищаються патентним правом. Виходячи із закону, автор винаходу одержує монопольне право на використання свого винаходу. Це право обмежене певним строком, а також деякими іншими умовами. Це право може бути переуступлене автором іншій особі. Право на винахід виникає при його державній реєстрації.

Відкриттям звичайно визнається встановлення невідомих раніше об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей і явищ матеріального світу, що вносять корінні зміни у рівень пізнання.

Наукові підходи до інноваційного менеджменту: системний, відтворювально-еволюційний, функціональний, маркетинговий, нормативний, комплексний, інтеграційний, процесний, оптимізаційний, директивний, поведінковий та ситуаційний.

До методів інноваційного менеджменту відносять: методи аналізу, прогнозування, методи дослідження операцій (лінійного й нелінійного програмування), стратегічного й тактичного маркетингу, методи ціноутворення.

Наука, технологія, економіка й освіта є компонентами цілісної системи інноваційної діяльності. Елементами комплексного забезпечення інноваційної діяльності є правове забезпечення, нормативно-методичне забезпечення, фінансове і матеріальне забезпечення, інформаційне забезпечення.


Практичне заняття 2

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Інноваційний менеджмент” (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050107 “Економіка підприємства”) Харків – хнамг – 2007 iconКонспект лекцій з дисципліни "Інноваційний менеджмент" для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм навчання
Конспект лекцій з дисципліни “Інноваційний менеджмент” (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050107...
Інноваційний менеджмент” (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050107 “Економіка підприємства”) Харків – хнамг – 2007 iconКонспект лекцій з дисципліни "Інноваційний менеджмент"
Конспект лекцій з дисципліни “Інноваційний менеджмент” (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050107...
Інноваційний менеджмент” (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050107 “Економіка підприємства”) Харків – хнамг – 2007 iconГ. В. Стадник методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент» (для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм...
Інноваційний менеджмент” (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050107 “Економіка підприємства”) Харків – хнамг – 2007 iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «підприємництво та бізнес культура» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050107 «економіка підприємства»
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050107 – «економіка підприємства»
Інноваційний менеджмент” (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050107 “Економіка підприємства”) Харків – хнамг – 2007 iconВ. В. Величко конспект лекцій для студентів 2-3 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" харків хнамг 2004 Величко В. В. Економіка підприємства: конспект
Величко В. В. Економіка підприємства: конспект лекцій – Харків: хнамг, 2004. 114 с
Інноваційний менеджмент” (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050107 “Економіка підприємства”) Харків – хнамг – 2007 icon“Економіка підприємства”
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу “Економіка підприємства” (для студентів заочної форми навчання спеціальності...
Інноваційний менеджмент” (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050107 “Економіка підприємства”) Харків – хнамг – 2007 iconПотенціал підприємства: формування та оцінювання” (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 050100   „Економіка підприємства”)
Робоча програма навчальної дисципліни Потенціал підприємства: формування та оцінювання” (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної...
Інноваційний менеджмент” (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050107 “Економіка підприємства”) Харків – хнамг – 2007 iconМіністерство освіти І науки україни
«Кошторисна справа». Частина I. Кошторисні нормативи. (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки...
Інноваційний менеджмент” (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050107 “Економіка підприємства”) Харків – хнамг – 2007 iconА.І. Зіньковська Методичні вказівки
«Кошторисна справа». Частина Обґрунтування договірної ціни. (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму...
Інноваційний менеджмент” (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050107 “Економіка підприємства”) Харків – хнамг – 2007 iconКонспект лекцій з курсу „ системи технологій" для студентів 1-3 курсів усіх форм навчання спеціальностей 050107 "
Конспект лекцій з курсу „Системи технологій” (для студентів 1-3 курсів усіх форм навчання спец. 050107 „Економіка підприємства” І...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи