Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 257.94 Kb.
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Дата30.06.2012
Розмір257.94 Kb.
ТипДокументи


Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

     1. library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.netПроблеми вищої школи

Поточний інформаційний список

за квітень 2012 року

1. Політика в галузі освіти
378.014.25(477) І-73

Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи : монографія / За заг. ред.: Ф.Г. Ващука. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 560 с. – (Євроінтеграція: український вимір; Вип.16). – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

Про затвердження Положення про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 р. № 1475 / Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – 2012. – № 7. – С. 3-7.

Медведська, Л. Дмитро Табачник: "Ми відновили систему підтримки обдарованої молоді" / Л.Медведська // Освіта України. – 2012. – № 16.- 16 квітня. – С. 3.Оголошення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України: оголошено конкурс з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном // Освіта України. – 2012. – № 15.- 9 квітня. – С. 6.

 1. 3.

Олександрів, С. Повноваження органів держуправління і вишів розмежують: реформування вищої освіти продовжують обговорювати науковці та експерти / С.Олександрів // Голос України. – 2012. – № 56.- 28 березня. – С. 4.Перелік навчальних закладів, наукових установ та організацій, що надіслали роботи на здобуття державної премії України в галузі освіти у 2012 році // Освіта України. – 2012. – № 14.- 2 квітня. – С. 6-11.Самостійно обирати навчальні дисципліни: експеримент з упровадження вільного вибору предметів розпочнеться вже наступного року в провідних ВНЗ України // Освіта України. – 2012. – № 15.- 9 квітня. – С. 2.

 1. 4.

У Піднебесній підписано угоду історичного значення: 28 березня 2012 року між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України і Міністерством освіти Китайської Народної Республіки було укладено Угоду про співробітництво в галузі освіти // Освіта України. – 2012. – № 14.- 2 квітня. – С. 2.

 1. 5.

Уряд збільшить державне замовлення на підготовку студентів для високотехнологічних галузей економіки // Вища школа. – 2012. – № 4. – С. 5.

^ 2. Організація вищої освіти
378(4):34 Є24

Європейська юридична освіта і наука : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів, 11-13 жовтня 2010 р., м. Ужгород / За заг. ред.: Ф.Г. Ващука, Ю.Л. Бошицького. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 344 с. – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

Бондар, М. Інноваційна парадигма сучасної бухгалтерської освіти та науки в університеті / М.Бондар, С.Свірко // Вища школа. – 2012. – № 4. – С. 54-66.

 1. 14.

Вітлінський, В. Наукова складова в системі інноваційної підготовки фахівців зі спеціальностей "Економічна кібернетика" та "Інтелектуальні системи прийняття рішень" / В.Вітлінський, С.Устенко, О.Шарапов // Вища школа. – 2012. – № 4. – С. 67-75.Євтух, М. Основи модернізації: Національна рамка кваліфікацій і європейська трансферна кредитно-накопичувальна система / М.Євтух // Педагогічна газета. – 2012. – № 3.- березень. – С. 6.Жигірь, В. Емпірична модель професійної компетентності менеджера освіти: проблема застосування компетентнісного підходу до підготовки менеджера освіти / В.Жигірь // Вища школа. – 2012. – № 4. – С. 33-45.Зущик, Ю. Сергій Баранов-Мохорт: "На часі - поєднання інтересів ВНЗ і роботодавців, зміцнення соціального партнерства" : інтерв'ю з членом Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради С. Барановим-Мохортом про роботу комітету та тенденції в реформуванні вищої школи / Ю.Зущик // Освіта України. – 2012. – № 14.- 2 квітня. – С. 4.Зущик, Ю. Юрій Коровайченко: "Департамент - налагоджений механізм, який не дає збоїв" : інтерв'ю з новим директором Департаменту вищої освіти Ю.М. Коровайченком / Ю.Зущик // Освіта України. – 2012. – № 16.- 16 квітня. – С. 4.

 1. 8.

Ирина Абанкина: «Резких колебаний не будет» : интервью с директором Института развития образования НИУ ВШЭ И.В. Абанкиной о перспективах развития образования в 2012 году // Ректор вуза. – 2012. – № 1. – С. 14-25.Кобець, В. Що забули закласти у фундамент інженерної освіти?: стан підготовки спеціалістів будівельної галузі у ВНЗ / В.Кобець // Охорона праці. – 2012. – № 3. – С. 16-17.Криштал, М.М. Генерация инноваций и оптимизация системы управления университетом / М.М.Криштал // Ректор вуза. – 2012. – № 1. – С. 51-53.Кулик, Н. Новий етап взаємного збагачення: осередок розвитку польської освіти за кордоном та Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України підписали угоду про співпрацю / Н.Кулик // Освіта України. – 2012. – № 15.- 9 квітня. – С. 3.

 1. 9.

Кутузов, А.Г. Конструирование новой модели подготовки кадров / А.Г.Кутузов // Ректор вуза. – 2012. – № 1. – С. 46-49.Нужненко, К. Соціально-економічні позиції української освіти в європейському просторі / К.Нужненко // Вища школа. – 2012. – № 4. – С. 25-32.Овчинникова, Ю.Г. Профессиональная подготовка психологов-консультантов / Ю.Г.Овчинникова // Alma mater. – 2012. – № 2. – С. 45-49.

 1. 17.

Райтер, Г. От реорганизации структуры университета к построению системы оплаты труда / Г.Райтер // Ректор вуза. – 2012. – № 1. – С. 54-57.Узкая, М.В. Мониторинг социально значимых качеств выпускников для совершенствования образовательной среды вуза / М.В.Узкая // Alma mater. – 2012. – № 2. – С. 42-45.Хохленко, О. Проблеми кредитування вищої освіти в Україні / О.Хохленко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 3. – С. 91-92.

 1. 11.

Шарата, Н. Імплементація Болонського процесу в Україні / Н.Шарата, О.Кунашенко, Д.Лукьяненко // Економіст. Український журнал. – 2012. – № 2. – С. 67-68.

 1. 12.

Шебанін, В. Інноваційно орієнтований університет: теорія і практика створення / В.Шебанін // Економіст. Український журнал. – 2012. – № 2. – С. 11-13.

^ 3. Рейтингові вимірювання
Фундамент для карьеры: рейтинг вузов страны, составленный на основе оценок лучших работодателей страны // Корреспондент. – 2012. – № 13. – С. 38-39.

^ 4. Управління якістю вищої освіти
А де ж система моніторингу якості?: про необхідність створення системи моніторингу якості освіти в Україні // Голос України. – 2012. – № 53.- 23 березня. – С. 12.Гуськова, М.В. Основные модели оценки качества образовательных проектов и программ / М.В.Гуськова // Alma mater. – 2012. – № 2. – С. 54-57.

5. Університети
378.4(477-25):61(035) Д58

Довідник кафедр вищих навчальних закладів України ІІІ - IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти, на яких викладаються навчальні дисципліни "Соціальна медицина та організація охорони здоров'я", "Економіка охорони здоров'я" / Уклад.: Т.С. Грузєва, О.П. Гульчій, Л.О. Прус та ін.; За ред. В.Ф. Москаленка. – К. : Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця; Кафедра соц. медицини та охорони здоров'я, 2009. – 148 с. – Дар.

^ Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

Анатолій Єпіфанов: "В академії прищеплюють смак до гідного життя" [Українська академія банківської справи НБУ] // Панорама. – 2012. – № 16.- 11-18 апреля. – С. V4.Берест, Я. Когда взятки не гладки: дело преподавателя СНАУ передано в суд / Я.Берест // Ваш шанс. – 2012. – № 12.- 21-28 марта. – С. 13А

 1. 23.

Віктор Мунтян: "Банківська академія - це найкраще місце для студента!": інтерв'ю зі студентом УАБС В. Мунтяном про навчання студентів, особистісний розвиток та набуття практичних навичок у даному виші // Панорама. – 2012. – № 16.- 11-18 апреля. – С. V4.

 1. 37.

Зіменковський, Б. Львівська вища медична школа: історія та сучасність, якими можна пишатися / Б.Зіменковський // Ваше здоров'я. – 2012. – № 9.- 9 березня. – С. 8-9.Лиман, І. Міжнародні зв'язки Бердянського державного педагогічного університету / І.Лиман // Вища школа. – 2012. – № 4. – С. 46-53.Матвєєва, В. Студентам СумДПУ дорога за кордон / В.Матвєєва // Панорама. – 2012. – № 16.- 11-18 апреля. – С. V8.

 1. 27.

На світовому рівні: пріоритетним завданням СНАУ є розвиток міжнародних зв'язків, освітніх та наукових проектів // Панорама. – 2012. – № 16.- 11-18 апреля. – С. V6.Навчально-науковий інститут економіки та управління МДАУ // Економіст. Український журнал. – 2012. – № 2. – С. 4-10.

 1. 29.

Нагребецька, І. "Свіжа кров" для реформ: понад 1700 слухачів Національної академії державного управління при Президентові України отримали дипломи магістрів / І.Нагребецька // Урядовий кур'єр. – 2012. – № 48.- 16 березня. – С. 7.Новые рубежи МГГЭИ [Московский государственный гуманитарно-экономический институт] // Ректор вуза. – 2012. – № 1. – С. 60-63.

 1. 31.

Рапіна, Л. Роки наполегливої роботи Академії: інтерв'ю з президентом Національної академії педагогічних наук України Василем Кременем про минуле і сьогодення, здобутки і перспективи Академії / Л.Рапіна // Педагогічна газета. – 2012. – № 3.- березень. – С. 1, 2.

 1. 32.

Секреты природы: химики, биологи и географы СумГПУ им. А.С. Макаренко двигают вперед мировую науку // Панорама. – 2012. – № 16.- 11-18 апреля. – С. V1.

 1. 33.

Студенти отримають сучасні телекомунікаційні навички: днями урочисто відкрили Авторизовану мережеву академію Huawei в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Голос України. – 2012. – № 57.- 29 березня. – С. 6.

 1. 34.

Сумы-Берлин-Париж-Лондон: в СумГПУ им. А.С. Макаренко готовят лучших специалистов по славянским и романо-германским языкам // Панорама. – 2012. – № 16.- 11-18 апреля. – С. V1.

 1. 35.

Сучасні аграрії: керівники найкращих аграрних підприємств, банківських установ, державні керманичі - це випускники СНАУ // Панорама. – 2012. – № 16.- 11-18 апреля. – С. V6.«Управління інноваційним розвитком: глобальний та національний виміри". Під такою назвою днями на базі СумДПУ ім. А.С. Макаренка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю // Сумщина. – 2012. – № 40.- 10 квітня. – С. 3.Филинов, Н.Б. Менеджмент в академическом формате, или Путь не для всех: факультет менеджмента в Высшей школе экономики НИУ / Н.Б.Филинов // Ректор вуза. – 2012. – № 1. – С. 40-41.

^ 6. Вища освіта за кордоном
Бакалавров вместо госэкзаменов ожидает государственная аттестация // Ректор вуза. – 2012. – № 1. – С. 35.Виханский, О. Российское бизнес-образование: итоги десятилетия / О.Виханский // Ректор вуза. – 2012. – № 1. – С. 26-31.Вуз в измерении информационных технологий: на III Международной конференции «Управление вузом в современных рыночных условиях: реструктуризация организации, управление персоналом и применение информационных технологий» был представлен практический опыт ведущих российских высших учебных заведений по построению эффективной системы управления образовательным учреждением // Ректор вуза. – 2012. – № 1. – С. 50.

 1. 54.

Гозман, О. Имидж МВА подорвали западные бизнес-школы: в бизнес-образовании России наметились новые тревожные тенденции / О.Гозман // Ректор вуза. – 2012. – № 1. – С. 36-37.Инженерное образование сегодня: проблемы и тенденции. Интервью с Президентом МГТУ им. Н.Э. Баумана, академиком РАН И.Б. Федоровым // Alma mater. – 2012. – № 2. – С. 7-12.

 1. 59.

Леонид Евенко: «Бизнес-образование могут уничтожить» : интервью с ректором Высшей школы международного бизнеса РАНХ при Президенте РФ Л.И. Евенком // Ректор вуза. – 2012. – № 1. – С. 38-39.

 1. 52.

Медведська, Л. Освітня "Антанта" у Франції: "школа без кордонів" розкриває обійми / Л.Медведська // Освіта України. – 2012. – № 15.- 9 квітня. – С. 7.Мясоедов, С.П. Пока в России существует бизнес, МВА будет развиваться / С.П.Мясоедов // Ректор вуза. – 2012. – № 1. – C. 32-34.Обзор проблемы подготовки и повышения квалификации специалистов в области энергосбережения и энергоэффективности в России / В.И.Бирюлин, А.Н.Горлов, О.М.Ларин, Н.В.Хорошилов // Инновации в образовании. – 2012. – № 1. – С. 22-26.

 1. 51.

Союз ректоров - за социальные гарантии государства в образовательной сфере: на заседании Комиссии по рассмотрению замечаний и предложений, поступающих в ходе обсуждения проекта Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», была представлена консолидированная позиция Российского Союза ректоров по третьей версии законопроекта // Ректор вуза. – 2012. – № 1. – С. 12-13.Шулікін, Д. На навчання - до країни вранішнього сонця: система освіти в Японії / Д.Шулікін // Освіта України. – 2012. – № 13.- 26 березня. – С. 11.

^ 7. Академічна мобільність.

Навчання іноземних студентів


 1. 66.

Журавська, Н. "За" і "проти" навчання за кордоном: автор на власному досвіді переконалася, як воно бути студентом зарубіжного вишу / Н.Журавська // Урядовий кур'єр. – 2012. – № 53.- 23 березня. – С. 8.

 1. 64.

За кордон - державним коштом: МОНмолодьспорту оголосило про початок конкурсу з відбору на навчання і стажування у найкращих ВНЗ світу // Освіта України. – 2012. – № 13.- 26 березня. – С. 4.

 1. 61.

Заглада, Л. Василь Шик: "Освітні послуги - це потужний інвестиційний проект": навчання в країні іноземних студентів - один з найприбутковіших видів зовнішньоекономічної діяльності, що приносить гроші не лише ВНЗ, а й державі. Інтерв'ю з тимчасово виконуючим обов'язки директора Українського державного центру міжнародної освіти В. Шиком / Л.Заглада // Освіта України. – 2012. – № 16.- 16 квітня. – С. 5.

 1. 62.

Иванова, Е. Альма-мачеха: украинские вузы теряют авторитет в глазах студентов, стремящихся по мере возможностей получать западное образование / Е.Иванова // Корреспондент. – 2012. – № 13. – С. 40-44.

 1. 63.

Крупина, М. За дипломом в Польшу: у сумчан появилась возможность получить высшее образование в одном из престижных учебных заведений Польши - Высшей школе еврорегиональной экономики им. Алкиде де Гаспари / М.Крупина // Панорама. – 2012. – № 14.- 28 марта-4 апреля. – С. А16.Мандриков, В.Б. Роль дисциплины "Физическая культура" в обучении иностранных студентов медицинского вуза / В.Б.Мандриков, И.А.Ушакова, Н.В.Замятина // Alma mater. – 2012. – № 2. – С. 49-53.

^ 8. Організація навчальної роботи. Методи та форми навчання


 1. 71.

Борисенко, Е.Н. Теоретико-методическое обоснование педагогического сопровождения формирования социальной компетентности студента / Е.Н.Борисенко // Инновации в образовании. – 2012. – № 1. – С. 84-94.

 1. 84.

Дєнєжніков, С.С. Виховний потенціал музеїв історико-педагогічного профілю в навчальному процесі вищої школи / С.С.Дєнєжніков // Матеріали ІХ Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції з міжнародною участю (24-25 листопада 2011 р.) / Ред.кол.: В.В. Турков, Н.М. Зленко. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2011. – С. 199-202.

 1. 76.

Злобін, Г. Використання вільного програмного забезпечення в закладах освіти України: спроба аналізу / Г.Злобін // Електроніка та інформаційні технології. – 2011. – Вип. 1. – С. 247-251.

 1. 72.

Лазарева, Л.И. Содержание формирования информационной культуры выпускника вуза в контексте нового ФГОС ВПО / Л.И.Лазарева // Инновации в образовании. – 2012. – № 1. – С. 5-21.

 1. 73.

Макарова, Ю.В. Формирование исследовательской культуры у будущих социальных работников / Ю.В.Макарова // Alma mater. – 2012. – № 2. – С. 61-64.Павлиш, В. Організація вивчення студентами навчальних дисциплін та захисту кваліфікаційних робіт іноземними мовами / В.Павлиш, А.Завгородній, Л.Пилипенко // Вища школа. – 2012. – № 4. – С. 86-91.Попов, А.И. От студенческих олимпиад - к олимпиадному движению / А.И.Попов // Alma mater. – 2012. – № 2. – С. 13-16.Рябов, В.Д. Психология общения преподавателя и студентов / В.Д.Рябов, О.Б.Чернова // Alma mater. – 2012. – № 2. – С. 92-94.

 1. 79.

Уткина, О.Н. Пантомимика педагога: изучение траектории передвижения педагога в аудитории / О.Н.Уткина // Инновации в образовании. – 2012. – № 1. – С. 73-83.

 1. 80.

Цяцько, А. Професоре, а ви он-лайн?: як відвідати лекції найвідоміших викладачів з усього світу, не виходячи з дому / А.Цяцько // Освіта України. – 2012. – № 13.- 26 березня. – С. 10.

 1. 83.

Чумаченко, Т.О. Розвиток професійної майстерності епідеміолога при виконанні науково-практичної роботи / Т.О.Чумаченко, А.П.Подаваленко, Г.С.Головчак // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2011. – № 4. – С. 11-14.

 1. 75.

Шорохова, Т.И. Моделирование дидактического обеспечения педагогического процесса распределенного вуза / Т.И.Шорохова // Инновации в образовании. – 2012. – № 1. – С. 95-107.

9. Працевлаштування


 1. 90.

Гарантоване місце роботи: СНАУ забезпечує працевлаштування кожному студенту // Панорама. – 2012. – № 16.- 11-18 апреля. – С. V7.

 1. 87.

Гриценко, Н.Н. Подготовка кадров с учетом потребностей рынка труда. Опыт стран Европейского Союза / Н.Н.Гриценко // Alma mater. – 2012. – № 2. – С. 65-69.

 1. 88.

Мірошніченко, М. Диплом є, роботи немає: навіть вища освіта сьогодні не гарантує успішного працевлаштування / М.Мірошніченко // Україна молода. – 2012. – № 45.- 27 березня. – С. 12.

 1. 89.

Рєпіч, А. Куди податись із дипломом?: чому випускники вишів не можуть знайти роботу / А.Рєпіч // Профспілкові вісті. – 2012. – № 13.- 29 березня. – С. 4-5.

^ 10. Післядипломна освіта


 1. 98.

Кліх, Л. Ретроспективний погляд на становлення магістратури в Україні на прикладі Національного університету біоресурсів і природокористування / Л.Кліх // Вища школа. – 2012. – № 4. – С. 92-99.

 1. 99.

Ушкварок, Л.Б. Об актуальности изучения экологической эпидемиологии в аспекте доказательной медицины в последипломном образовании врача / Л.Б.Ушкварок // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2011. – № 4. – С. 5-10.

^ 11. Зарахування до ВНЗ. Зовнішнє незалежне оцінювання.

Профорієнтаційна робота
Абітурієнти постраждали через футбол: через Євро-2012 випускники готуються до випробувань пришвидшеними темпами // Голос України. – 2012. – № 61.- 4 квітня. – С. 1, 7.Гамукин, В.В. От ценности образования - к цене обучения. Финансовые риски перехода / В.В.Гамукин // Alma mater. – 2012. – № 2. – С. 31-37.Зущик, Ю. МОНмолодьспорту піднімає планку: збільшення прохідного бала при вступі до ВНЗ поліпшить якість вищої освіти / Ю.Зущик // Освіта України. – 2012. – № 14.- 2 квітня. – С. 3.Ковальчук, С. Репетиція тестів: без мобілок, шпаргалок і нервів. Пробне ЗНО допоможе випускникам шкіл при складанні справжнього / С.Ковальчук // Урядовий кур'єр. – 2012. – № 55.- 27 березня. – С. 5.Короденко, М. Ірина Зайцева: "На участь у ЗНО-2012 зареєструвалося 329 тисяч осіб" : інтерв'ю з директором Українського центру оцінювання якості освіти І. Зайцевою про цьогорічне ЗНО, найпопулярніші предмети тестування і пильний контроль за чесністю учасників / М.Короденко // Освіта України. – 2012. – № 15.- 9 квітня. – С. 10.

 1. 112.

Право на бюджет: качество платного приема в вузы. НИУ ВШЭ презентовала результаты своего нового исследования по качеству приема на платные отделения бюджетных вузов и в негосударственные вузы // Ректор вуза. – 2012. – № 1. – С. 42-45.Радкевич, В. Серед робочих місць побільшало "зелених": професійна орієнтація молоді / В.Радкевич // Педагогічна газета. – 2012. – № 3.- березень. – С. 7.

^ 12. Формування та розвиток особистості.

Гуманізація освіти
Налётова, Н.Ю. Духовно-нравственное воспитание молодежи на основе отечественной культуры / Н.Ю.Налётова, Т.П.Довгий // Alma mater. – 2012. – № 2. – С. 27-30.Снагощенко, В.В. Впровадження традицій національного фізичного виховання в сучасному навчально-виховному процесі Сумщини / В.В.Снагощенко, О.В.Снагощенко // Матеріали ІХ Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції з міжнародною участю (24-25 листопада 2011 р.) / Ред.кол.: В.В. Турков, Н.М. Зленко. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2011. – С. 307-312.

^ 13. Студентське життя
Короденко, М. Про Євро-2012, студентство і гуртожитки / М.Короденко // Освіта України. – 2012. – № 16.- 16 квітня. – С. 7.Саркісян, М. Розвиток студентського самоврядування в контексті КНЕУ: [Київський національний економічний університет] / М.Саркісян, О.Чабанюк // Вища школа. – 2012. – № 4. – С. 76-85.Хоружий, Г. Студентоцентризм як принцип академічної культури: зародження і розвиток університетського руху в Європі / Г.Хоружий // Вища школа. – 2012. – № 4. – С. 7-24.Шумейко, Д. Сумские студенты - жертвы аферы: студентки Сумского педуниверситета не увидели ни Америки, ни своих денег / Д.Шумейко // Ваш шанс. – 2012. – № 15.- 11-18 апреля. – С. 10А.

^ 14. Навчальне обладнання, посібники
Афанасьев, А.Д. Стратегия организации управления выпуском учебных изданий для высшей школы / А.Д.Афанасьев // Alma mater. – 2012. – № 2. – С. 37-41.Окулова, Л.П. Эргономические аспекты проектирования электронного учебника / Л.П.Окулова // Alma mater. – 2012. – № 2. – С. 94-96.Перелік книг, яким надано гриф МОНМС України у лютому 2012 року // Вища школа. – 2012. – № 4. – С. 104-124.

^ 15. Технології викладання

Природничі наукиКозловцева, Т.Е. Зрительное воображение и визуальное мышление в изучении математики / Т.Е.Козловцева, И.В.Капранов // Alma mater. – 2012. – № 2. – С. 90-92.
Юридичні наукиРадзієвський, В. Вивчення курсу "Кримінальна субкультура": за і проти / В.Радзієвський // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 2. – С. 122-125.
Гуманітарні науки

 1. 124.

Анісімова, А.О. Специфічні особливості формування граматичних навичок говоріння німецькою мовою після англійської у майбутніх перекладачів / А.О.Анісімова // Філологічні трактати. – 2012. – Т.4, №1. – С. 5-10.
Медичні наукиПроблеми викладання дисципліни "Загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією)" на сучасному етапі / М.Д.Желіба, С.Д.Хіміч, І.Н.Ошовський, М.І.Бурковський // Український журнал хірургії. – 2012. – № 1. – С. 126-128.

^ 6. Професійно-технічна освіта


 1. 129.

Ничкало, Н. Перспективні напрями наукових пошуків: 15-літній шлях Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти (нині - Відділення професійної освіти і освіти дорослих), заснованого Академією педагогічних наук України / Н.Ничкало // Педагогічна газета. – 2012. – № 3.- березень. – С. 5.За оновлені професії: Уряд України затвердив Державну цільову програму розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки // Освіта України. – 2012. – № 16.- 16 квітня. – С. 2.Міністр про зміни й експерименти в профтехосвіті: Дмитро Табачник щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою // Освіта України. – 2012. – № 16.- 16 квітня. – С. 2.Ничкало, Н. Професійна освіта: оптимістичні й суперечливі роздуми / Н.Ничкало // Голос України. – 2012. – № 56.- 28 березня. – С. 10.

^ 17. Загальна освіта
37.016:908(477) Б90

Бугрій, В.С. Шкільне краєзнавство в Україні (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.) : монографія / В.С.Бугрій. – Суми : Вид-во "МакДен", 2011. – 340 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Гущина, Т.Н. Социально-педагогическое сопровождение социально одаренного старшеклассника / Т.Н.Гущина // Инновации в образовании. – 2012. – № 1. – С. 27-35.

 1. 137.

Ісіпчук, Н. Евристичне навчання - крок до "розкріпачення" школи : інтерв'ю із завідувачем кафедри педагогічної творчості та освітніх технологій Інституту педагогіки і психології СумДПУ ім. А.С. Макаренка, професором М.О. Лазарєвим / Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2012. – № 33-34.- 24 березня. – С. 4.

 1. 139.

Короденко, М. Олександр Удод: "Шкільні олімпіади - інвестиція в розвиток держави". Інтерв'ю з директором Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту О. Удодом / М.Короденко // Освіта України. – 2012. – № 15.- 9 квітня. – С. 5.Цяцько, А. Мені не цікаво навчатися!: чотири причини, чому кмітливі діти отримують двійки / А.Цяцько // Освіта України. – 2012. – № 14.- 2 квітня. – С. 15.Шулікін, Д. На сто відсотків...: Державна цільова програма впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій "100 відсотків" / Д.Шулікін // Освіта України. – 2012. – № 14.- 2 квітня. – С. 5.

^ 18. Спеціальні школи


 1. 142.

Амиридзе, С.П. Комплексное сопровождение профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья / С.П.Амиридзе, О.А.Степанова // Научные исследования в образовании. – 2012. – № 3. – С. 28a-37.

^ 19. Загальні питання освіти
371.65(477)(083.8) С91

Сучасна освіта в Україні - 2012 : XV ювілейна міжнародна виставка навч. закладів, 15-17 лютого 2012 р.: офіційний каталог виставки / МОН, молоді та спорту Укр., НАПН Укр., Київська торгово-промислова палата, Виставкова фірма "Карше". – К. : Нац. центр ділового та культурного співробітництва "Укр. дім", 2012. – 141 с. – Дар.

^ Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

Горностаев, А.О. Проблемы управления проектами в системе общего образования / А.О.Горностаев // Инновации в образовании. – 2012. – № 1. – С. 36-47.Деревянко, Б. Визначення критеріїв класифікації навчальних закладів / Б.Деревянко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 2. – С. 23-26.Завтрашній день визначатиметься двома напрямами: якісною освітою і сучасними технологіями. Інтерв'ю з членом Комітету з питань науки і освіти Сергієм Барановим-Мохортом // Освіта України. – 2012. – № 15.- 9 квітня. – С. 4.Кавалеров, В.А. Синергетика як парадигма філософії освіти: методологічний аналіз / В.А.Кавалеров // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Теорія культури і філософія науки. – 2012. – № 995, Вип. 46. – С. 91-94.Казиев, В.М. Образование и Интернет. Ценности мнимые и истинные / В.М.Казиев // Alma mater. – 2012. – № 2. – С. 80-82.

 1. 146.

Медведська, Л. Пора збирати розумне, добре, вічне: підсумки 2011 року довели, що українська освітня нива - багата, родюча і доглянута / Л.Медведська // Освіта України. – 2012. – № 13.- 26 березня. – С. 2-3.Мельничук, О. Інститут омбудсмана в механізмі захисту права людини на освіту / О.Мельничук // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 2. – С. 7-10.

 1. 147.

Новолодская, С.Л. Синергетический подход к исследованию педагогических проблем в поликультурном образовании / С.Л.Новолодская // Инновации в образовании. – 2012. – № 1. – С. 60-72.

^ 20. Сумський державний університет


 1. 152.

Афанасова, А. Братья Кличко поддерживают студентов СумГУ: Фонды Конрада Аденауэра и братьев Кличко помогают студентам СумГУ в реализации своих инициатив / А.Афанасова // Панорама. – 2012. – № 16.- 11-18 апреля. – С. V3.В высшей лиге чемпионата Украины по волейболу "Химпром-СумГУ" потерпел поражение, но несмотря на это сумские волейболисты продолжают возглавлять турнирную таблицу в своей группе // Панорама. – 2012. – № 13.- 21-28 марта. – С. А19. – кратко.В пятом туре чемпионата Украины среди вузов по футзалу "СумГУ" уверенно лидирует // Панорама. – 2012. – № 13.- 21-28 марта. – С. А19. – кратко.

 1. 153.

В Сумах дети помогли детям: "Клиника, дружественная к молодежи", а также студенты СумГУ передали гуманитарную помощь в детдом и социальное общежитие // Данкор. – 2012. – № 14.- 4 апреля. – С. А12.

 1. 154.

Вечканова, Е. Престижный вуз - успешные студенты: чемпион мира по боксу Тарас Шелестюк выбрал один из лучших вузов Украины - СумГУ, где учится на специальности "Административный менеджмент" / Е.Вечканова // Панорама. – 2012. – № 16.- 11-18 апреля. – С. V3.

 1. 155.

Вєчканова, О. СумДУ допомагає майбутнім зіркам футболу: у СумДУ пройшли проводи юних футболістів-аматорів на Перший міжнародний молодіжний проект "TriM" / О.Вєчканова // Сумщина. – 2012. – № 30-31.- 17 березня. – С. 3.Вєчканова, О. СумДУ має таланти! : в актовій залі СумДУ відбувся творчий конкурс для студентства "СумДУ має талант" / О.Вєчканова // Сумщина. – 2012. – № 33-34.- 24 березня. – С. 8.

 1. 157.

Вовченко, Е. Не упасть лицом в грязь: с 1 апреля стартует широкомасштабная акция "Что ты сделал для Евро-2012 в своем селе, поселке, городе?", в которой берет участие и СумГУ / Е.Вовченко // Ваш шанс. – 2012. – № 14.- 4-11 апреля. – С. 10А.Геренко, С. "Рідна Сумщина": робота продовжується. До проведення низки заходів у рамках проекту "Рідна Сумщина" долучився СумДУ / С.Геренко, О.Геренко // Сумщина. – 2012. – № 41-42.- 14 квітня. – С. 4.Гончарук, Н. Образование и работа за рубежом: выпускница мединститута СумГУ Владислава Дытко посетила заграницу с целью изучения опыта / Н.Гончарук // Панорама. – 2012. – № 14.- 28 марта-4 апреля. – С. А16-А17.Демидова, Н. "Папа, мама, я - спортивная семья!": в организации данного семейного фестиваля помогает СумГУ / Н.Демидова // Ваш шанс. – 2012. – № 14.- 4-11 апреля. – С. 19А.Дорошенко, А. Уверенный шаг "СумДУ": сумские студенты - чемпионы страны по мини-футболу / А.Дорошенко // Ваш шанс. – 2012. – № 15.- 11-18 апреля. – С. 29А.За гумориною - в Одесу? Ні, до Сум! : у Всесвітній день Сміху в театрі драми та музичної комедії ім. М. Щепкіна змагалися шість команд КВН, серед яких була і команда КВН СумДУ "Любимая" // Сумщина. – 2012. – № 38-39.- 7 квітня. – С. 8.Ісіпчук, Н. Wikiзація СумДУ: Сумський державний університет перший в Україні підписав меморандум про співпрацю з Громадською організацією "Вікімедіа Україна" / Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2012. – № 41-42.- 14 квітня. – С. 4.Ісіпчук, Н. Наукова, ювілейна, міжнародна! : у СумДУ на базі кафедр теорії та практики перекладу й германської філології відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція "Методологічні проблеми сучасного перекладознавства" / Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2012. – № 33-34.- 24 березня. – С. 4.Как студенты на концерте Стаса Пьехи побывали: фонд Александра Костенко "Ты не один - мы вместе" подарил СумГУ билеты // Ваш шанс. – 2012. – № 13.- 28 марта-4 апреля. – С. 30А.Кудлай, Е. Две победы с разным итогом: команда "СумГУ" на прошлой неделе выиграла две встречи во всеукраинских турнирах по футзалу / Е.Кудлай // Данкор. – 2012. – № 13.- 28 марта. – С. А13.Кудлай, Е. Урок от "педагогов": 24-25 марта в спорткомплексе СумГУ проходили последние матчи сумской команды по волейболу в регулярном чемпионате первой лиги / Е.Кудлай // Данкор. – 2012. – № 13.- 28 марта. – С. А13.Кудлай, Е. Цветочная феерия в СумГУ: второй Венский бал организовали студенты мединститута СумГУ / Е.Кудлай // Данкор. – 2012. – № 14.- 4 апреля. – С. А14.Кудлай, Е. Шестикратные!: команда Сумского госуниверситета стала шестикратным чемпионом Украины по футзалу среди вузов / Е.Кудлай // Данкор. – 2012. – № 15.- 11 апреля. – С. А13.Лауреат - звучит гордо: лучшими спортсменами Сумщины 2011 г. стали биатлонистка В. Семеренко и студент СумГУ боксер Т. Шелестюк // Ваш шанс. – 2012. – № 14.- 4-11 апреля. – С. 29А.Литовченко, Д. Люди и роботы: история из жизни одного простого робота, находящегося на кафедре компьютерных наук в Сумском государственном университете, и людей, которые управляют роботами / Д.Литовченко // Панорама. – 2012. – № 15.- 4-11 апреля. – С. А16-А17.Мальченков, С. С университетской парты на Олимпийские игры: студент СумГУ лыжник Алексей Красовский защищал честь родного университета, города Сумы и даже Украины на Первых зимних Юношеских играх в Австрии / С.Мальченков // Панорама. – 2012. – № 16.- 11-18 апреля. – С. V3.На пути в суперлигу: выиграв все три матча первого финального тура первенства Украины по волейболу в высшей лиге, сумской "Химпром-СумГУ" сделал еще один шаг к суперлиге // Данкор. – 2012. – № 15.- 11 апреля. – С. А13.Навчальний Центр "Проф-ІТ" СумДУ запрошує на новий сертифікований базовий курс "Азы программирования в системе "1С:Предприятие 8.2" // Ваш шанс. – 2012. – № 13.- 28 марта-4 апреля. – С. 8А.Область-Украина-"мир": недавно в Сумах прошел чемпионат области по тхэквондо. Среди вузов на втором месте - СумГУ // Ваш шанс. – 2012. – № 12.- 21-28 марта. – С. 29А.Ольшанская, Д. Приемные семьи открываются: в проекте общественной организации "Калинове гроно" примут участие студенты СумГУ по специальности "журналистика" / Д.Ольшанская // Данкор. – 2012. – № 14.- 4 апреля. – С. А11.Опанасенко, Г. Вибір навчального закладу: допомогти, зорієнтувати. У Сумах відбулася найбільша спеціалізована виставка "Абітурієнт-2012", в якій взяв участь Сумський державний університет / Г.Опанасенко // Ділові новини. – 2012. – № 1. – С. 11.Павлюк, П. Медична галузь на порозі реформ : Сумським управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації спільно з кафедрою соціальної медицини медичного інституту СумДУ проведено соціологічне опитування з приводу якості існуючої медичної допомоги та необхідності реформування медицини / П.Павлюк // Медицина і здоров'я. – 2012. – № 10.- 15 березня. – С. 1.Переможний "Мотор": втретє на базі СумДУ проводився конкурс "Мотор - молодіжний фестиваль аматорського відео" // Панорама. – 2012. – № 16.- 11-18 апреля. – С. V5.Поляченко, А. Двойной успех: в очередном туре чемпионата Украины среди команд первой лиги СумГУ одержал победу / А.Поляченко // Панорама. – 2012. – № 15.- 4-11 апреля. – С. А19.Поляченко, А. Из Польши - с наградами: сумчане завоевали пять медалей на турнире в Лодзи. В спорткомплексе СумГУ прошел очередной чемпионат области по Госоку Рю карате / А.Поляченко // Панорама. – 2012. – № 13.- 21-28 марта. – С. А19.Поляченко, А. Лучшие из лучших: лучшими спортсменами Сумщины в олимпийских видах спорта по версии традиционного рейтинга "Спортивна особистість Сумщини" стали боксер Тарас Шелестюк, студент СумГУ, и биатлонистка В. Семеренко / А.Поляченко // Панорама. – 2012. – № 15.- 4-11 апреля. – С. А19.Поляченко, А. Экзамен сдали на "пять": студенты СумГУ в шестой раз стали чемпионами Украины / А.Поляченко // Панорама. – 2012. – № 16.- 11-18 апреля. – С. А19.Пятница, Л. ЭлИТная учеба - трамплин в Европу: студенты факультета ЭлИТ Сумского государственного университета получают дипломы европейского образца / Л.Пятница // Панорама. – 2012. – № 16.- 11-18 апреля. – С. V3.Сикорский, А. Многообразие единства: Андрей Петрович Возный - доцент кафедры физподготовки и спорта СумГУ, автор военного марша, философ, поэт, спортсмен / А.Сикорский // Панорама. – 2012. – № 13.- 21-28 марта. – С. А8.Спасибі, Крафт Фудз Україна! : 7 квітня у актовій залі СумДУ відбувся фестиваль Сумської обласної ліги КВН // Сумщина. – 2012. – № 43.- 17 квітня. – С. 1.СумГУ договорился с Википедией: Сумской госуниверситет один из первых украинских вузов подписал меморандум о сотрудничестве с общественной организацией "Викимедиа Украина", Украинским отделением всемирно известной Wikimedia Foundation // Данкор. – 2012. – № 14.- 4 апреля. – С. А3.Сумский государственный университет приглашает выпускников школ, родителей и всех желающих на День открытых дверей 22 апреля 2012 года // Панорама. – 2012. – № 16.- 11-18 апреля. – С. V3.Сурков, В. Басы станут курортом?: уникальной помещичьей усадьбе на Басах собираются вернуть ее исторический вид и сделать студенческим санаторием-профилакторием СумГУ / В.Сурков // Данкор. – 2012. – № 15.- 11 апреля. – С. А8-А9.Терновая, А. Встречи с мировыми знаменитостями: в начале этого года студенты СумГУ получили возможность пообщаться с дочерью экс-президента США Челси Клинтон / А.Терновая // Панорама. – 2012. – № 16.- 11-18 апреля. – С. V2.Трудный путь на вершину: Кирилл Мачула, выпускник СумГУ по специальности "экономика предприятия", - чемпион Украины по самбо // Ваш шанс. – 2012. – № 12.- 21-28 марта. – С. 29А.Уникальные возможности [Сумский государственный университет] // Панорама. – 2012. – № 16.- 11-18 апреля. – С. V2.Чернова, Е. Фонд Александра Костенко подарил студентам концерт Стаса Пьехи: 22 марта студентки СумГУ посетили концерт известного певца / Е.Чернова // Панорама. – 2012. – № 14.- 28 марта-4 апреля. – С. А10.Ярич, Ю. Студенты СумГУ устанавливают спортивные рекорды: Владимир Супрун, студент специальности "Информационные технологии проектирования", стал участником многочисленных чемпионатов и достиг убедительных результатов / Ю.Ярич // Панорама. – 2012. – № 16.- 11-18 апреля. – С. V3.Місця збереження документів:


НавчЗ - Навчальний зал

НауЗ -Науковий зал

ДБВі

Схов – Книгосховище

Мед.Інст. -Мед. ін-т

Мед.інст.З - Читальнний зал


Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи