Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. icon

Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р.
Скачати 234.33 Kb.
НазваПро затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р.
Дата30.06.2012
Розмір234.33 Kb.
ТипДокументиСумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

     1. library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.netПроблеми вищої школи

Поточний інформаційний список

за березень 2012 року

^ 1. Політика в галузі освіти
Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 / Україна. Кабінет Міністрів // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – 2012. – № 4-5. – С. 3-56.Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році (зі змінами, внесеними листом МОНмолодьспорту від 14.02.2012 р. № 1/9-111) : лист МОНмолодьспорту України від 27 січня 2012 р. № 1/9-61 / Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – 2012. – № 6. – С. 4-31. 1. 1.

Високі технології підвладні освіченим: уряд збільшить державне замовлення на підготовку студентів для високотехнологічних галузей економіки, зокрема ІТ-технологій // Урядовий кур'єр. – 2012. – № 41.- 2 березня. – С. 1. – коротко.

 1. 3.

ІТ-спеціалісти радяться: на робочій нараді під головуванням першого заступника міністра освіти і науки, молоді та спорту України Є. Суліми обговорювалися питання щодо підвищення якості підготовки кадрів з вищою освітою для ІТ-галузі // Освіта України. – 2012. – № 12.- 19 березня. – С. 2.

 1. 2.

ІТ-шники - в ціні: уряд збільшить державне замовлення на підготовку студентів для ІТ-галузі // Освіта України. – 2012. – № 10-11.- 5 березня. – С. 3.

 1. 4.

Коваленко, С. Уряд внесе новий законопроект про вищу освіту / С.Коваленко // Голос України. – 2012. – № 35.- 23 лютого. – С. 3.Основні положення проекту Закону України "Про вищу освіту" (нова редакція) // Вища школа. – 2012. – № 2. – С. 5-6.Степанчук, І. Проект сируватий - готуйте далі!: уряд відкликає скандальний законопроект про вищу освіту / І.Степанчук // Україна молода. – 2012. – № 29.- 23 лютого. – С. 3.

 1. 10.

Сухарніков, Ю. Концептуальні підстави розробки і впровадження Національної рамки (академічних) кваліфікацій України / Ю.Сухарніков // Вища школа. – 2012. – № 3. – С. 16-38.

 1. 6.

Уряд підготує низку рішень, які сприятимуть розвитку ІТ-галузі в Україні // Вища школа. – 2012. – № 3. – С. 5.

 1. 5.

Уряд схвалив розпорядження щодо діяльності вищих медичних закладів МОНМС України // Вища школа. – 2012. – № 2. – С. 4-5.

^ 2. Організація вищої освіти
Бавина, П.О. Структурирование содержания уровневых образовательных программ: рассматриваются основные требования к формированию учебных планов уровневых образовательных программ / П.О.Бавина // Высшее образование в России. – 2012. – № 2. – С. 3-9.Зущик, Ю. Олег Ворошиловський: "Без залучення інвестицій освітню галузь не підняти" : інтерв'ю з директором Департаменту управління справами МОНмолодьспорту О. Ворошиловським про інвестиції в освіту й навчання проректорів / Ю.Зущик // Освіта України. – 2012. – № 12.- 19 березня. – С. 5.Короденко, М. Віктор Андрущенко: "Навчання не повинно перетворитися на "легку прогулянку бульваром" : інтерв'ю з ректором Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова В. Андрущенком про особливості підготовки сучасних учителів, нові державні стандарти та доопрацювання проекту Закону "Про вищу освіту" / М.Короденко // Освіта України. – 2012. – № 10-11.- 5 березня. – С. 7.Кузинa, Л.Л. Квалиметрическое обеспечение оценки качества профессиональной подготовки студентов технического вуза / Л.Л.Кузинa, Б.Н.Гузанов // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 6-2. – С. 176-181.

 1. 13.

Лєсной, В. Недоструктурований інтелект як чинник бідності нації: особлива роль у розвитку інтелекту нації належить системі навчання / В.Лєсной // День. – 2012. – № 35.- 28 лютого. – С. 4.Суліма, Є. Вища освіта в контексті національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки / Є.Суліма // Вища школа. – 2012. – № 3. – С. 7-15.

 1. 16.

Темпус-проект "Студентський інноваційний центр сприяння підприємництву": основною ідеєю проекту є оновлення, організація правової та управлінської складової в інноваційній діяльності ВНЗ України // Вища школа. – 2012. – № 2. – С. 4.

3. Університети
378.4(477=25):78 А38

Академія музичної еліти України: історія та сучасність : до 90-річчя Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського / Упоряд.: А.П. Лащенко, О.І. Малозьомова, Т.В. Гусарчук та ін. – K. : Музична Україна, 2004. – 560 c. – З обмінного фонду Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)378.096:61(477-25)"1921/2011" Б63

Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця : у 2-х кн. Кн.1. Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи (1841-1919). Короткі біографічні нариси та бібліографія / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова; За ред. В.Ф. Москаленка. – К. : ВЦ "Авіцена", 2011. – 256 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)378.096:61(477-25)"1921/2011" Б63

Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця : у 2-х кн. Кн.2. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця: традиції розвитку (1921-2011). Біографічний словник / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова; За ред. В.Ф. Москаленка. – К. : ВЦ "Авіцена", 2011. – 340 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)378.096:61(477-25)"1941/1919"(09 Д28

Декани медичного факультету Університету Св. Володимира (Національного університету імені О.О. Богомольця). (1841-1919) : біографічні нариси та бібліографія / В.Г. Коляденко, Я.В. Цехмістер, О.П. Яворовський, І.М. Полякова; За ред. В.Ф.Москаленка. – К. : ВЦ "Авіцена", 2011. – 152 с. – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

Абламейко, С.В. Белорусский государственный университет: развитие партнерского сотрудничества в рамках СНГ / С.В.Абламейко, В.В.Самохвал // Высшее образование в России. – 2012. – № 2. – С. 122-130.Александрова, Б. Компьютерный класс для пенсионеров: в "Университете третьего возраста" открыли факультет современных технологий / Б.Александрова // Ваш шанс. – 2012. – № 10.- 7-14 марта. – С. 21А.Бородюк, В. Науково-дослідний інститут економічного розвитку [КНЕУ]: вектор діяльності та розвитку / В.Бородюк, Г.Фролова // Вища школа. – 2012. – № 3. – С. 59-64.

 1. 18.

Ісіпчук, Н. Бабусі нині в "Skype": в Університеті третього віку відкрили факультет сучасних технологій / Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2012. – № 27.- 6 березня. – С. 2.Короденко, М. Пригоди українців у туманному альбіоні: молоді науковці з Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка розповідають про тримісячне стажування в британському університеті / М.Короденко // Освіта України. – 2012. – № 12.- 19 березня. – С. 8-9.Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" - флагман юридичної освіти та науки України // Право України. – 2012. – № 1-2. – С. 552-566.Онищенко, В. Інвестиції в знання є найкращими: Володимир Онищенко, ректор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, про результати стажування науково-педагогічних працівників закладу / В.Онищенко // Освіта України. – 2012. – № 12.- 19 березня. – С. 9.Сучасні біотехнології на службі економіки країни: інтерв'ю з директором Київського інституту молекулярної біології і генетики Ганною Єльською // Діловий вісник. – 2012. – № 3. – С. 18-21.Щербак, О. Щедрый дар россиян: Дом Русского Зарубежья им. Солженицына передал СГПУ им. Макаренко мини-библиотеку / О.Щербак // Ваш шанс. – 2012. – № 9.- 29 февраля-7 марта. – С. 17А.

^ 4. Вища освіта за кордоном
Зварич, І. Впровадження стандартів оцінювання педагогічної компетентності викладачів у вищих навчальних закладах США / І.Зварич // Вища школа. – 2012. – № 2. – С. 42-51.Кофанова, О. Якісні та кількісні аспекти хімічної підготовки студентів-екологів у ВНЗ Канади та США / О.Кофанова // Вища школа. – 2012. – № 2. – С. 30-41.

 1. 20.

Пак, Ю.Н. Компетентностно-ориентированные образовательные программы в контексте ГОС нового поколения / Ю.Н.Пак, Д.Ю.Пак // Высшее образование в России. – 2012. – № 2. – С. 130-136.

^ 5. Академічна мобільність.

Навчання іноземних студентів
Навчальні програми (довузівська підготовка іноземних громадян) (Авторизований доступ). Ч.1. Українська мова. Основи економіки. Біологія. Основи економічної та соціальної географії світу / Уклад.: Л.Г. Новицька, О.Ф. Гудзенко, М.І. Дудка та ін. – К. : Політехніка, 2003. – 56 с.Навчальні програми (довузівська підготовка іноземних громадян) (Авторизований доступ). Ч.2. Фізика. Хімія. Математика. Основи інф-ки та обчисл. техніки. Креслення. Історія України. Рос. мова. Укр. і зарубіж. л-ра. Основи психології. Образотв. Мистецтво / Уклад.: Б.М. Андрющенко, Ю.М. Іващенко, Ю.О. Колтаков та ін. – К. : Політехніка, 2005. – 168 с.

Демиденко, А.В. Педагогические аспекты контроля качества подготовки и самоподготовки иностранных студентов / А.В.Демиденко, И.В.Визир // Запорожский медицинский журнал. – 2012. – № 1. – С. 58-62.

 1. 24.

Канада запрошує на навчання: проведення виставки "Освіта в Канаді" в українських містах сприятиме залученню наших студентів для отримання освіти в провідних канадських навчальних закладах // Голос України. – 2012. – № 36.- 24 лютого. – С. 11."Образование без границ": благодаря этой программе можно поступить в польский вуз, не выезжая из Сум. Интервью с координатором проекта в Сумской области С. Лустенком и образовательным консультантом О. Кореневой // Ваш шанс. – 2012. – № 11.- 14-21 марта. – С. 13А.

 1. 22.

Поздняков, И.А. Развитие системы подготовки иностранных студентов в отечественном высшем образовании / И.А.Поздняков // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 6-1. – С. 55-60.
^ 6. Організація навчальної роботи. Методи та форми навчання
Галиця, І. Інноваційні технології активізації творчості / І.Галиця, О.Розметова // Вища школа. – 2012. – № 2. – С. 62-73.Господарик, Ю.П. Использование Интернет-технологий в организации НИРС / Ю.П.Господарик // Высшее образование в России. – 2012. – № 2. – С. 115-121.Грипич, С. Зміст, форми та методи навчання і виховання як об'єкт наукового дослідження (на матеріалах фондів наукової бібліотеки РДГУ) / С.Грипич // Вища школа. – 2012. – № 2. – С. 119-124.Добрянський, І. Адаптація першокурсників у приватному ВНЗ: складові психолого-педагогічного супроводу / І.Добрянський, І.Кузнєцова // Вища школа. – 2012. – № 3. – С. 51-58.Еш, С. Відкриті заняття у вищих навчальних закладах як форма контролю процесу навчання / С.Еш // Вища школа. – 2012. – № 3. – С. 84-91.Кагакина, E.A. Система условий формирования компетенций студентов вузов / E.A.Кагакина // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 6-1. – С. 123-126.Ковалів, І. Оцінку ставить хакер: замість нудних рефератів студенти пишуть цікаві статті для української Вікіпедії. На факультеті соціології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка викладачі практикують давати студентам оригінальні завдання / І.Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2012. – № 44.- 7 березня. – С. 6.Ковальчук, Л. Застосування методологічних підходів у науково-педагогічних дослідженнях / Л.Ковальчук // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2011. – Вип. 27. – С. 13-24.

 1. 30.

Кравець, Л. Інноваційні форми та методи формування рефлексії у майбутніх педагогів / Л.Кравець // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2011. – Вип. 27. – С. 42-50.Кравченко, А. Педагогічно-правові засади забезпечення комунікативної взаємодії курсантів вищих військових навчальних закладів / А.Кравченко // Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 3. – С. 9-63.

 1. 27.

Меркулова, О.П. Проблемы оценивания учебного процесса студентами / О.П.Меркулова // Высшее образование в России. – 2012. – № 2. – С. 18-24.Оразалина, З.З. Профессиональная деятельность преподавателей университета в условиях применения сетевых электронных учебных ресурсов / 3.3.Оразалина // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 6-1. – С. 36-39.

 1. 28.

Оцінка студентами застосовування "лідер-груп" у вищій школі: представлені результати анкетування студентів технічних та економічних напрямів навчання з приводу ставлення до впровадження "лідер-груп" у навчальний процес Національної металургійної академії України / О.Величко, А.Должанський, О.Бондаренко, І.Ломов // Вища школа. – 2012. – № 2. – С. 52-61.Равчина, Т. Посередницька діяльність викладача вищої школи у формуванні наукових понять студентів у навчальному процесі / Т.Равчина // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2011. – Вип. 27. – С. 75-83.Трофименко, А.Е. Особенности методологии развития информационно-аналитических компетенций студентов в вузе / А.Е.Трофименко // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 6-2. – С. 197-199.

 1. 29.

Шогенова, Ф.А. Совершенствование методики учебно-исследовательской деятельности студентов в условиях университета / Ф.А.Шогенова // Научные исследования в образовании. – 2012. – № 2. – С. 37-40.

7. Працевлаштування
Віленський, Ю. У світ широкий: у НМУ імені О.О. Богомольця відбувся розподіл випускників 2012 року на перші місця працевлаштування / Ю.Віленський // Ваше здоров'я. – 2012. – № 6.- 17 лютого. – С. 8.

 1. 33.

Зіньковський, Ю. Новий етап взаємодії системи освіти та ринку праці / Ю.Зіньковський // Вища школа. – 2012. – № 3. – С. 39-50.

 1. 32.

Рєпіч, А. Проблема працевлаштування молоді в Україні: освіта в Україні дуже далека від практики, тож роботодавцям часто доводиться перенавчати молодих працівників / А.Рєпіч // Профспілкові вісті. – 2012. – № 10.- 8 березня. – С. 3.

^ 8. Післядипломна освіта
Виноград, Н.О. Досвід використання інтерактивних технологій на етапі післядипломного навчання епідеміологів, паразитологів і дезінфекціоністів / Н.О.Виноград, Л.П.Козак, З.П.Василишин // Проблеми та еволюція епідемічного процесу і паразитарних систем провідних інфекцій сучасності : тези доповідей / Уклад.: Ю.Л. Волянський, С.І. Похил, А.В. Мартинов та ін. – Х. : Ін-т мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова, 2011. – С. 26-27.

 1. 36.

Гусева, И.А. Научная магистратура: мечта или реальность? / И.А.Гусева // Высшее образование в России. – 2012. – № 2. – С. 9-17.

 1. 37.

П'ятакова, Г. Особливості підготовки магістрів за спеціальністю "українська філологія" у Львівському та Вроцлавському університетах / Г.П'ятакова // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2011. – Вип. 27. – С. 155-162.

^ 9. Підготовка науково-педагогічних кадрів. Підвищення кваліфікації викладачів
Біляковська, О. Інноваційна активність як компетенція сучасного педагога / О.Біляковська, Н.Заячківська // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2011. – Вип. 27. – С. 25-29.

 1. 41.

Ігнатюк, О. Теоретичний аспект творчого саморозвитку викладача / О.Ігнатюк // Педагогічні науки. – 2011. –Вип. 3. – С. 17-21.Мезенцева, О.И. Индивидуальная образовательная программа как условие компетентностного развития педагога в системе повышения квалификации / О.И.Мезенцева // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 6-1. – С. 143-146.

 1. 40.

Подповетная, Ю.В. Теоретико-методологический анализ развития научно-методической культуры преподавателя высшей школы / Ю.В.Подповетная // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 6-2. – С. 187-190.Пономаренко, В. Проблеми підготовки наукових кадрів / В.Пономаренко // Вища школа. – 2012. – № 2. – С. 7-19.Хоменко, А. Особистісна фасцинація як компонент підготовки викладача-тьютора / А.Хоменко // Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 3. – С. 53-58.

^ 10. Органи управління та керівництво університетів


 1. 45.

Геренко, С. Потужна і ніжна сила душі: Людмила Левченко - директор Інституту педагогіки і психології СумДПУ ім. А.С. Макаренка / С.Геренко, О.Геренко // Сумщина. – 2012. – № 28-29.- 10 березня. – С. 1, 5.

 1. 44.

Зущик, Ю. Вуж на пательні: ректор Ужгородського національного університету Микола Вегеш вживає всіх засобів, щоб утриматися на посаді / Ю.Зущик // Освіта України. – 2012. – № 10-11.- 5 березня. – С. 4.

 1. 43.

Карпенко, Е. Взгляд не со стороны. А. Епифанов: "Любому руководителю время от времени стоит оглядываться назад и учиться на достойных примерах прошлого": интервью с ректором УАБД А. Епифановым / Е.Карпенко // Ваш шанс. – 2012. – № 10.- 7-14 марта. – С. 14А.

^ 11. Професорсько-викладацький склад
Базелюк, В.В. Роль и значение рейтинговой системы для оценки эффективности научно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава вуза / В.В.Базелюк, Т.А.Шульгина, Н.А.Белоусовa // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 6-2. – С. 236-237.

 1. 48.

Казьмирчук, М.Г. Професорсько-викладацький склад відновленого Київського державного університету (1933-1941 pp.) / М.Г.Казьмирчук // Український історичний журнал. – 2012. – № 1. – С. 102-119.

 1. 47.

Мірошниченко, Г. Вплив видатних педагогічних персоналій на розвиток університетської освіти у другій половині XIX ст. / Г.Мірошниченко // Вища школа. – 2012. – № 2. – С. 94-101.

^ 12. Зарахування до ВНЗ. Зовнішнє незалежне оцінювання


 1. 50.

Костина, В. Волноваться рано: какие изменения для абитуриентов внес новый закон о высшем образовании / В.Костина // Панорама. – 2012. – № 9.- 22-29 февраля. – С. А18. – кратко.Кушнір, Л. Абітурієнте, ви ризикуєте: вступ до вишів знову може перетворитися на змагання гаманців, а не знань / Л.Кушнір // Україна молода. – 2012. – № 28.- 22 лютого. – С. 6.

 1. 52.

Ольшанская, Д. Абитуриентов стало больше: в этом году намерены поступать 8,5 тысячи жителей Сумской области / Д.Ольшанская // Данкор. – 2012. – № 11.- 14 марта. – С. А4.Пасова, Т. Кошмар для гаманця, або Прощавай, школо! : ЗНО перетворюється на бізнес, причому легальний / Т.Пасова // Голос України. – 2012. – № 42.- 3 березня. – С. 1, 14.

^ 13. Плата за навчання
Циганенко, В. Податкова знижка з навчання: нюанси відшкодування / В.Циганенко // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – № 12 (спецвипуск).- 3 лютого. – С. 35-38.^ 14. Формування та розвиток особистості.

Гуманізація освіти


 1. 55.

Бойко, А. Упровадження педагогічної інноватики в масову практику виховної діяльності / А.Бойко // Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 3. – С. 5-16.Зіньковський, Ю. Виховання і навчання. Протиріччя в єдності / Ю.Зіньковський // Вища школа. – 2012. – № 2. – С. 20-29.

^ 15. Технології викладання.

Організація самостійної роботи


 1. 68.

Дем'яненко, Н. Самостійна робота магістрантів у системі модульного навчання: організаційно-управлінські засади / Н.Дем'яненко // Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 3. – С. 42-46.Медведев, И.Ф. Дидактические условия непрерывного самообразования / И.Ф.Медведев // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 6-1. – С. 27-31.Михайлишин, Р. Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів / Р.Михайлишин // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2011. – Вип. 27. – С. 90-100.

 1. 66.

Модестова, Т. Самостійна робота як складова педагогічної підготовки студентів магістратури / Т.Модестова // Вища школа. – 2012. – № 2. – С. 80-86.Усачев, А.С. "Информационные навигаторы" и организация самостоятельной работы студентов: возможности создаваемых Научной библиотекой РГГУ специализированных справочно-информационных ресурсов / А.С.Усачев // Высшее образование в России. – 2012. – № 2. – С. 110-115.
Природничі науки

 1. 75.

Використання екологічних термінів у навчальному процесі кафедри фармакогнозії і ботаніки / В.С.Доля, В.І.Мозуль, Л.І.Бородін, Б.П.Зоря // Запорожский медицинский журнал. – 2011. – № 4. – С. 78-79.

 1. 76.

Демидов, С. Імуногенетика як науково-практична і навчальна дисципліна / С.Демидов, Ж.Мінченко, Т.Гавриленко // Вища школа. – 2012. – № 3. – С. 92-102.
Юридичні наукиЛекция профессора С. Максимова: Введение в курс "Философия права" // Право України. – 2011. – № 11-12. – С. 248-261.Лекция профессора С. Стеценко: Введение в курс "Медицинское право Украины" // Право України. – 2011. – № 11-12. – С. 385-397.
Економічні наукиРодіонова, Л. Концептуальні засади вивчення історії економіки та економічної думки / Л.Родіонова // Вища школа. – 2012. – № 2. – С. 87-93.

 1. 80.

Тинкалюк, О. Формування готовності майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування за допомогою системи вправ з англійської мови / О.Тинкалюк // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2011. – Вип. 27. – С. 51-59.

^ 16. ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
Уварова, Н.М. Индивидуальная образовательная траектория как необходимое условие личностно-профессионального становления студентов колледжа / Н.М.Уварова, Т.В.Максимченко // Научные исследования в образовании. – 2012. – № 2. – С. 19-24.

^ 17. Професійно-технічна освіта


 1. 83.

Бурбан, В. "Працедавці потребують фахівців з технічно складних, наукоємних професій": інтерв'ю із заступником голови Громадської ради освітян і науковців України В. Петровичем про стан розвитку профтехосвіти / В.Бурбан // Урядовий кур'єр. – 2012. – № 42.- 3 березня. – С. 18.

 1. 84.

Лицей передали государству: Сумской лицей с усиленной военно-физической подготовкой имени И.Г. Харитоненко приобрел статус государственного // Данкор. – 2012. – № 8.- 22 февраля. – С. А3.

 1. 85.

Павлова, Л. Профтехобразование Сумщины отметили в столице: учреждения профтехобразования Сумщины получили награды на ІІІ Международной выставке "Современные учебные заведения-2012" в Киеве / Л.Павлова // Ваш шанс. – 2012. – № 11.- 14-21 марта. – С. 13А.

 1. 86.

Петрушенко, М. Не забувати про особистість учня: профтехосвіта отримає нові державні стандарти / М.Петрушенко // Урядовий кур'єр. – 2012. – № 42.- 3 березня. – С. 18.Створення Національної рамки кваліфікацій - одна з новацій у професійно-технічній освіті // Вища школа. – 2012. – № 3. – С. 5-6.

^ 18. Загальна освіта
Аверіна, О. Заняття в школі призупинено: скільки повинні трудитися вчителі та як оплачувати їхню працю / О.Аверіна // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – № 22.- 5 березня. – С. 62-63.Випускники про життєві плани: проведено опитування випускників щодо цінностей, життєвих планів та вибору майбутньої професії // Голос України. – 2012. – № 41.- 2 березня. – С. 12.

^ 19. Спеціальні школи
Крикун, В.М. Принципы применения ИКТ в программах непрерывного интегрированного образования инвалидов / В.М.Крикун, О.Л.Бобкова // Высшее образование в России. – 2012. – № 2. – С. 93-97.Кут, В. Математичне та програмно-алгоритмічне моделювання системи дистанційного навчання осіб з особливими потребами / В.Кут, Ю.Нікольський, В.Пасічник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2011. – № 710. – С. 113-122.Репина, Т. Барьер тишины. Воспитанники Косовщинской школы-интерната для слабослышащих вынуждены учиться тому, что обычные люди умеют с рождения: слышать звуки и разговаривать / Т.Репина // Панорама. – 2012. – № 9.- 22-29 февраля. – С. А9.Чешко, С.Л. О проектировании образовательных программ профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья / С.Л.Чешко // Научные исследования в образовании. – 2012. – № 2. – С. 24a-31.Швецов, В.И. Задачи развития тифлокомпьютеризации в сфере образования: использование компьютерных тифлотехнологий - важнейшее средство социальной интеграции инвалидов по зрению / В.И.Швецов, М.А.Рощина // Высшее образование в России. – 2012. – № 2. – С. 98-104.

^ 20. Загальні питання освіти


 1. 94.

Вітенко, З. Освіта українських земель в першій половині ХІХ ст. у складі Австрійської та Російської імперії / З.Вітенко // Вісник студентського наукового товариства інституту історії, етнології і права. – 2011. – Вип. Х. – С. 52-57.

 1. 93.

Гнатышина, E.A. Актуальные варианты укрупнения образовательных учреждений и управление их реализацией / E.A.Гнатышина // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 6-1. – С. 6-10.Карпенко, М.М. Перспективи реалізації в Україні концепції освіти протягом життя: чинники і механізми / М.М.Карпенко // Стратегічні пріоритети. – 2011. – № 4 (21). – С. 45-51.Костенко, А. Юридическое образование и правовое воспитание как средства обеспечения правопорядка (о юридическом образовании и правовом воспитании "социально-натуралистского" типа) / А.Костенко // Право України. – 2011. – № 11-12. – С. 198-205.

 1. 95.

Криворучко, С. Українізація освітніх закладів в УСРР в 1920-х рр. / С.Криворучко // Вісник студентського наукового товариства інституту історії, етнології і права. – 2011. – Вип. Х. – С. 113-115.Лозинська, Н. Феномен адаптації студентів у процесі переходу зі школи у вищий навчальний заклад / Н.Лозинська // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2011. – Вип. 27. – С. 84-90.Мельничук, О. Захист права на освіту державно-громадськими органами управління освітою / О.Мельничук // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 1. – С. 6-9.Рєпіч, А. Проблеми підготовки фахівців із соціології. В Академії праці і соціальних відносин ФПУ відбулася Міжнародна наукова конференція на тему: "Проблеми підготовки фахівців із соціології у вищих навчальних закладах" / А.Рєпіч // Профспілкові вісті. – 2012. – № 9.- 1 березня. – С. 10.

 1. 92.

Соловьева, B.K. Программно-целевой подход в управлении качеством образования на региональном уровне / B.K.Соловьева // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 6-1. – С. 68-71.Шеламова, Г.М. Оценка и сертификация профессиональных квалификаций: представлена модель Центра оценки и сертификации профессиональных квалификаций выпускников образовательных учреждений профессионального образования / Г.М.Шеламова, В.Н.Орлова, А.А.Теров // Научные исследования в образовании. – 2012. – № 2. – С. 31a-36.^ 21. Сумський державний університет
"Авангард" в авангарде: очередной чемпионат области по госоку рю каратэ традиционно прошел в гостеприимных стенах СумГУ // Данкор. – 2012. – № 12.- 21 марта. – С. А13. – кратко.В высшей лиге чемпионата Украины "Химпром-СумГУ" после двух уверенных побед продолжает возглавлять турнирную таблицу // Панорама. – 2012. – № 9.- 22-29 февраля. – С. А21. – кратко.Визначені фіналісти VI міжнародного студентського конкурсу PR-проектів "Золотий компас" : учасником фіналу конкурсу став і Сумський державний університет // Вища школа. – 2012. – № 2. – С. 3.В СумГУ выбрали иностранного Мистера: 28 февраля в вузе прошел традиционный конкурс "Мистер иностранный студент СумГУ-2012" // Данкор. – 2012. – № 10.- 7 марта. – С. А14.В СумГУ выбрали красавиц: в общежитии № 2 СумГУ прошел конкурс "Мисс Общежитие 2012" // Данкор. – 2012. – № 11.- 14 марта. – С. А14.В чемпионате Украины по футзалу среди вузов после двух туров группового турнира впереди футболисты "СумГУ" // Панорама. – 2012. – № 10.- 29 февраля-7 марта. – С. А21. – кратко.Дебати про свято: студенти СумДУ та СумДПУ ім. А.С. Макаренка провели дебати про 8 Березня // Сумщина. – 2012. – № 28-29.- 10 березня. – С. 1.Демидов, И. Усадьбу Штеричевой передали СумГУ: в историческом особняке разместят студенческий санаторий / И.Демидов // Ваш шанс. – 2012. – № 8.- 22-29 февраля. – С. 5А.Евтушенко, В. Дубль-3: 24 февраля в СумГУ были подведены итоги третьего фестиваля "Мотор!" / В.Евтушенко // Панорама. – 2012. – № 10.- 29 февраля-7 марта. – С. А20.Евтушенко, В. Лучшие учителя: 24 февраля в СумГУ были подведены итоги второго этапа конкурса "Учитель года-2012" / В.Евтушенко // Панорама. – 2012. – № 10.- 29 февраля-7 марта. – С. А3.Ивченко, В. В Сумы приезжал Андрей Курков: во время пребывания в Сумах писатель встретился со студентами СумГУ / В.Ивченко // Данкор. – 2012. – № 10.- 7 марта. – С. А14.Ісіпчук, Н. Як іноземні парубки Україну підкоряли: під такою назвою в СумДУ відбувся вже традиційний конкурс "Містер іноземний студент СумДУ-2012" / Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2012. – № 28-29.- 10 березня. – С. 8.Кудлай, Е. Волейбольный уик-энд: "Химпром-СумГУ" одержал очередную победу в рамках первенства Украины / Е.Кудлай // Данкор. – 2012. – № 8.- 22 февраля. – С. А13.Кудлай, Е. Код Якушко: Сергей Якушко, сумской ученый, доцент кафедры процессов и оборудования химических и нефтеперерабатывающих производств СумГУ, сделал открытие, которое может перевернуть наше представление о мире / Е.Кудлай // Данкор. – 2012. – № 11.- 14 марта. – С. А12.Кудлай, Е. Мотор! Дубль три: в СумГУ прошел ІІІ молодежный фестиваль любительского видео "Мотор" / Е.Кудлай // Данкор. – 2012. – № 9.- 29 февраля. – С. А14.Кудлай, Е. На три фронта: команда "СумГУ" продолжает сражаться сразу в трех турнирах / Е.Кудлай // Данкор. – 2012. – № 10.- 7 марта. – С. А13.Кудлай, Е. Поделились с "аграрниками": "Химпром-СумГУ" разделил очки с винницкой командой "СДЮСШ-ВНАУ" в 13-м туре первенства Украины среди команд высшей лиги / Е.Кудлай // Данкор. – 2012. – № 12.- 21 марта. – С. А13.Кудлай, Е. СумГУ помогает юным футболистам: 2 марта в СумГУ состоялись "проводы" юных футболистов-любителей на первый международный молодежный турнир "TriM", посвященный уличному футболу / Е.Кудлай // Данкор. – 2012. – № 11.- 14 марта. – С. А10.Некролог. Світлій пам'яті Юрія Береста, завідувача кафедри фізичного виховання СумДУ // Сумщина. – 2012. – № 21.- 21 лютого. – С. 3.Обыграли "железнодорожников": в 16-м туре первенства Украины по футзалу "СумГУ" на выезде обыграл харьковский "Локомотив-2" // Данкор. – 2012. – № 12.- 21 марта. – С. А13.О чем шутят девушки?: 10 марта в СумГУ проходила Сумская открытая лига "Фан-зона КВН" // Ваш шанс. – 2012. – № 11.- 14-21 марта. – С. 21А.Поляченко, А. Областная ничья: "Импульс" и "СумГУ" победителя не выявили / А.Поляченко // Панорама. – 2012. – № 11.- 7-14 марта. – С. А21.Самая умная газета: в чемпионате Сум по интеллектуальным головоломкам среди команд СМИ второе место заняли студентки СумГУ, будущие маркетологи // Ваш шанс. – 2012. – № 8.- 22-29 февраля. – С. 27А.Соколенко, Л. Новая жизнь знаменитого брэнда "Сумщина": будущее индустриального парка "Свема" будет реализовано в построенном к весне Шосткинском институте СумГУ, на базе которого заработают бизнес-инкубатор и Малая академия наук / Л.Соколенко // Данкор. – 2012. – № 8.- 22 февраля. – С. А11.Стасова, И. На здоровье!: университету отдали землю под санаторий. На Басах появится молодежный санаторий-профилакторий как клиническое лечебно-профилактическое учреждение мединститута СумГУ / И.Стасова // Панорама. – 2012. – № 9.- 22-29 февраля. – С. А2.СумГУ передали усадьбу на Басах: участок на Басах передано для строительства санатория-профилактория СумГУ // Данкор. – 2012. – № 8.- 22 февраля. – С. А5.

 1. 2.

СумГУ принял корпоративный кодекс: данный кодекс определяет коллективные ценности и основные приоритеты поведения членов университетского сообщества // Данкор. – 2012. – № 8.- 22 февраля. – С. А5. – кратко."СумКа" стартовала фестивалем: фестиваль областной открытой лиги КВН "СумКа" выиграл "Целеустремленный топинамбур" из СумГУ // Данкор. – 2012. – № 12.- 21 марта. – С. А14.

 1. 8.

Сумський державний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Сумщина. – 2012. – № 28-29.- 10 березня. – С. 3.

 1. 11.

Сумчанин стал заместителем министра обороны: уроженец Сум Дмитрий Пляцук, бывший студент СумГУ, указом Президента Украины от 18 февраля назначен на должность заместителя министра обороны Украины // Данкор. – 2012. – № 11.- 14 марта. – С. А6."Химики" продолжают лидировать: сумская волейбольная команда "Химпром-СумГУ" дважды выиграла в Донецке у местной "Альтеры" // Данкор. – 2012. – № 11.- 14 марта. – С. А13.Місця збереження документів:


НавчЗ - Навчальний зал

НауЗ -Науковий зал

ДБВі

Схов – Книгосховище

Мед.Інст. -Мед. інс-т

Мед.інст.З - Читальнний зал

Схожі:

Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. iconПро затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р.
Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р....
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. iconНаказ №1456 Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої...
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. iconПро затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом "Росток", на 2013/2014 навчальний рік
Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. №462 та...
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. iconНаказ №503 Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток», на 2013/2014 навчальний рік
Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. №462 та...
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. iconНаказ №504 Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада...
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. iconНаказ №572 Про Типові навчальні плани початкової школи
Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. №462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти", на виконання...
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. iconНаказ №572 Про Типові навчальні плани початкової школи
Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. №462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти", на виконання...
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. iconПрограма з історії україни
України розроблено з урахуванням вимог Державного стандарту базової І повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету...
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. iconПро затвердження зразків бланків дипломів доктора І кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника: постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р.
Про затвердження зразків бланків дипломів доктора І кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника: постанова Кабінету...
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. iconПро затвердження зразків бланків дипломів доктора І кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника: постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р.
Про затвердження зразків бланків дипломів доктора І кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника: постанова Кабінету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи