Про затвердження зразків бланків дипломів доктора І кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника: постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. icon

Про затвердження зразків бланків дипломів доктора І кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника: постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р.
Скачати 239.18 Kb.
НазваПро затвердження зразків бланків дипломів доктора І кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника: постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р.
Дата30.06.2012
Розмір239.18 Kb.
ТипДиплом

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

     1. library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.netПроблеми вищої школи

Поточний інформаційний список

за січень 2012 року

^ 1. Політика в галузі освіти
Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження зразків бланків дипломів доктора і кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника: постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. № 1183 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 90. – С. 23-27.Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1197 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 91. – С. 161-162.Україна. Міністерство культури.

Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури: наказ Міністерства культури України від 31 жовтня 2011 р. № 75 / Україна. Міністерство культури // Офіційний вісник України. – 2011. – № 92. – С. 62-84.Україна. Міністерство юстиції.

Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової освіти : наказ Міністерства юстиції України від 14 листопада 2011 р. № 3325/5 / Україна. Міністерство юстиції // Офіційний вісник України. – 2011. – № 91. – С. 205-212.

 1. 1.

Бутівщенко, С.В. Державні цільові програми як механізм реалізації державної політики у сфері вищої освіти / С.В.Бутівщенко // Нові технології навчання. – 2011. – № 68. – С. 23-29.

^ 2. Організація вищої освіти
378.4(09)Болон"1088/2011" К93

Курбатов, С. Університетська місія: історична ретроспектива та сучасний стан / С.Курбатов, А.Кашин. – К., 2011. – 44 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

Бушуева, Е.В. Разработка систем электронного документооборота в высших учебных заведениях / Е.В.Бушуева // Ректор вуза. – 2011. – № 10. – С. 80-85.Гутгарц, Р. Оптимизация подготовки документов в вузе: основные проблемы, возникающие в процессе подготовки документов в вузах с учетом особенностей работы профессорско-преподавательского состава, и предложены некоторые варианты их решения / Р.Гутгарц // Ректор вуза. – 2011. – № 11. – С. 52-56.Ильин, А. Культура потребления и образование / А.Ильин // Ректор вуза. – 2011. – № 11. – С. 64-69.

 1. 12.

Кекконен, А.Л. Проблема прогнозирования профессионально значимых компетенций: данная проблема рассматривается через взаимодействие государства, системы образования и работодателей в рамках национальных систем профессионального образования и подготовки / А.Л.Кекконен, С.В.Сигова // Высшее образование в России. – 2011. – № 12. – С. 84-89.Кирилловых, А.А. Трудовые отношения в организациях высшего профессионального образования / А.А.Кирилловых // Ректор вуза. – 2011. – № 10. – С. 72-79.

 1. 22.

Курбатов, С. "Ідея університету" в контексті суспільства знань / С.Курбатов // Світогляд - філософія - релігія. – 2011. – Вип. 1. – С. 50-57.Прошкін, В.В. Педагогічний університет і регіон: перспективні напрями наукового співробітництва / В.В.Прошкін // Нові технології навчання. – 2011. – № 68. – С. 3-7.Сауренко, Н.Е. Управление проектами в высшей школе / Н.Е.Сауренко // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 5. – С. 195-198.

 1. 15.

Суртаева, H.H. Трансформация социального взаимодействия в вузовской системе образования / H.H.Суртаева, Е.И.Бражник, Ж.Б.Суртаева // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 6. – С. 71-74.

 1. 16.

Хоменко, М. Навчально-методичний центр як осередок розвитку і впровадження інновацій в освіті / М.Хоменко, С.Жуковська // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 3-4. – С. 4-7.

 1. 23.

Цехмістрова, Г.С. Адміністративна культура в процесі формування психологічного клімату в освітньому просторі / Г.С.Цехмістрова // Нові технології навчання. – 2011. – № 68. – С. 126-131.

3. Університети
378.4(477.74)(09)"1920/1930" Л38

Левченко, В.В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920-1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту до 145-річчя від заснування Одеського національного університету імені І.І. Мечникова: монографія / В.В.Левченко. – Одеса : ТЕС, 2010. – 428 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 1. 25.

Александрова, Б. Учиться никогда не поздно: сумской "университет третьего возраста" приглашает в студенты пенсионеров / Б.Александрова // Ваш шанс. – 2012. – № 3.- 18 января-25 января. – С. 13А.Борис Якимович: "Каждый вуз должен использовать свои сильные стороны": ректор ИжГТУ считает, что региональные вузы несут в себе традиции советской высшей школы и каждый из них по-своему уникален // Ректор вуза. – 2011. – № 11. – С. 34-37.

 1. 26.

ДВФУ - форпост российской науки и образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе [Дальневосточный федеральный университет] // Ректор вуза. – 2011. – № 11. – С. 38-39.Жураковский, В.М. Развитие системы НИУ: некоторые итоги. Приведены итоги деятельности сети национальных исследовательских университетов (НИУ) / В.М.Жураковский, И.В.Аржанова // Высшее образование в России. – 2011. – № 12. – С. 47-54.Залог развития страны - качественное образование: Председатель Правительства РФ В.В. Путин посетил Московский государственный строительный университет и ознакомился с научными достижениями вуза // Ректор вуза. – 2011. – № 11. – С. 16-23.

 1. 27.

Лысов, И. Карьерный навигатор в пространстве непрерывного профессионального образования: в настоящий момент многие вузы занимаются разработкой образовательных траекторий в связи с введением новых образовательных стандартов [Северо-Западный государственный заочный технический университет] / И.Лысов // Ректор вуза. – 2011. – № 11. – С. 48-51.

 1. 28.

МГУПИ - инициатор прорывных технологий: Московский государственный университет приборостроения и информатики отметил свое 75-летие // Ректор вуза. – 2011. – № 11. – С. 46-47.

 1. 29.

Образование и наука – факторы эффективного инновационного развития региона: интервью с ректором Королёвского института управления, экономики и социологии Татьяной Старцевой о сегодняшнем и завтрашнем дне вуза // Ректор вуза. – 2011. – № 10. – С. 16-21.Прокофьев, А.Б. Механизмы эффективного взаимодействия структурных подразделений в исследовательском университете / А.Б.Прокофьев, А.Г.Прохоров, И.С.Ткаченко // Высшее образование в России. – 2011. – № 12. – С. 14-22.

 1. 31.

Сигов, А. Интерес к инженерным специальностям возрастает [Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА, технический университет)] / А.Сигов // Ректор вуза. – 2011. – № 10. – С. 6.

 1. 32.

Яновський, С. Сьогодні втратимо - завтра не знайдемо: через непорозуміння з будівельниками український виш може не отримати мільйони іноземних інвестицій [Херсонська державна морська академія] / С.Яновський // Голос України. – 2011. – № 240.- 20 грудня. – С. 12.
^ 4. Рейтингові вимірювання
Голець, М.І. Зарубіжні моделі формування національних систем оцінювання якості освіти / М.І.Голець // Нові технології навчання. – 2011. – № 68. – С. 48-56.Иванченко, С. О роли рейтингов в высшей школе / С.Иванченко // Ректор вуза. – 2011. – № 11. – С. 30-31.Прокопенко, О.В. Роль рейтинга в образовательном процессе ВУЗа / О.В.Прокопенко, А.М.Карминский, О.В.Клименко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 2. – С. 141-146.

^ 5. Управління якістю освіти
Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 р. № 1283 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 97. – С. 146-147.

 1. 40.

Україна. Кабінет Міністрів.

Деякі питання управління вищими навчальними закладами: розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1191-р [Сумський національний аграрний університет передано до сфери управління МОНмолодьспорту] / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 91. – С. 168-171. 1. 45.

Дягилева, В.В. Диверсификация образовательных услуг как фактор формирования индивидуальных образовательных потребностей студентов вуза / В.В.Дягилева // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 5. – С. 181-182.

 1. 44.

Іванова, В.В. Інноваційні підходи до інформаційного забезпечення освітянських послуг / В.В.Іванова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 2. – С. 131-136.

 1. 41.

Кретович, С.С. Сутнісні характеристики моніторингу розвитку вищого навчального закладу / С.С.Кретович // Нові технології навчання. – 2011. – № 68. – С. 137-143.Михайличенко, Т.А. О реализации ФГОС в техническом вузе / Т.А.Михайличенко, О.Б.Громова // Высшее образование в России. – 2011. – № 12. – С. 89-94.

^ 6. Вища освіта за кордоном
Андрей Колесников: «Реальные успехи скромнее, чем планировалось»: оправдались ли надежды правительства России относительно создания «инновационного пояса» вокруг учреждений российской государственной науки и высшей школы // Ректор вуза. – 2011. – № 10. – С. 60-65.Вища освіта потребує змін: Європейська Комісія презентувала стратегію реформування сфери вищої освіти Євросоюзу // Євробюлетень. – 2011. – № 10. – С. 9.Козарь, Т.П. Реформи в системі освіти та особливості державної освітньої політики в розвинутих європейських країнах / Т.П.Козарь // Держава та регіони. Серія Державне управління. – 2011. – № 3. – С. 31-35.Консолидирующая сила образования: интервью с членом правления РСР Г. Котельниковым о роли ректорского профессионального сообщества // Ректор вуза. – 2011. – № 11. – С. 26-27.О социальном положении студентов: Президент РФ Д.А. Медведев обсудил с ректорами, представителями студенческих организаций, главами ряда регионов России вопросы повышения стипендий, улучшения условий проживания студентов и развития студенческих городков: [выдержки из выступлений участников этой встречи] // Ректор вуза. – 2011. – № 11. – С. 4-15.Обсуждение продолжается...: образовательное сообщество продолжает обсуждать третий, дополненный вариант редакции нового закона «Об образовании в Российской Федерации» // Ректор вуза. – 2011. – № 10. – С. 54-59.Сенашенко, В.С. О проблемах и трудностях становления бакалавриата в структуре высшего профессионального образования России / В.С.Сенашенко // Высшее образование в России. – 2011. – № 12. – С. 77-84.

 1. 48.

Ярошко, О.З. Асоціація дослідницьких університетів Східної Азії / О.З.Ярошко // Освіта і наука у глобальному континуумі: збірник наукових праць. – К. : Друкарня Прінт Квік, 2011. – С. 79-81.Ярошко, О.З. Асоціація професійних шкіл міжнародних відносин / О.З.Ярошко // Освіта і наука у глобальному континуумі : збірник наукових праць. – К. : Друкарня Прінт Квік, 2011. – С. 75-77.Ярошко, О.З. Асоціація університетів Співдружності / О.З.Ярошко // Освіта і наука у глобальному континуумі : збірник наукових праць. – К. : Друкарня Прінт Квік, 2011. – С. 77-79.Ярошко, О.З. Визначення поняття "університет" у законодавстві країн Європейського простору вищої освіти / О.З.Ярошко // Освіта і наука у глобальному континуумі : збірник наукових праць. – К. : Друкарня Прінт Квік, 2011. – С. 5-8.Ярошко, О.З. Міжнародний союз дослідницьких університетів / О.З.Ярошко // Освіта і наука у глобальному континуумі : збірник наукових праць. – К. : Друкарня Прінт Квік, 2011. – С. 73-75.Ярошко, О.З. Освіта в процесах національного розвитку пострадянських країн / О.З.Ярошко // Освіта і наука у глобальному континуумі : збірник наукових праць. – К. : Друкарня Прінт Квік, 2011. – С. 10-13.Ярошко, О.З. Особливості типології вищих навчальних закладів пострадянських країн / О.З.Ярошко // Освіта і наука у глобальному континуумі : збірник наукових праць. – К. : Друкарня Прінт Квік, 2011. – С. 3-5.Ярошко, О.З. Роль університету в системі вищої освіти країн пострадянського простору / О.З.Ярошко // Освіта і наука у глобальному континуумі : збірник наукових праць. – К. : Друкарня Прінт Квік, 2011. – С. 8-10.Ярошко, О.З. Фінансування освіти країнами пострадянського простору / О.З.Ярошко // Освіта і наука у глобальному континуумі : збірник наукових праць. – К. : Друкарня Прінт Квік, 2011. – С. 47-49.
^ 7. Академічна мобільність.

Навчання іноземних студентів
Кайдалова, Л.Г. Проблеми адаптації іноземних студентів на початковому етапі навчання / Л.Г.Кайдалова, Ж.В.Черкашина // Нові технології навчання. – 2011. – № 68. – С. 83-88.Мобільна освіта: доступ до європейських університетів буде полегшено // Євробюлетень. – 2011. – № 10. – С. 25.

 1. 52.

Онлайн-механизм внутригосударственной академической мобильности / А.П.Клемешев, В.А.Смирнов, А.Ю.Шутов, О.В.Гаман-Голутвина // Высшее образование в России. – 2011. – № 12. – С. 3-8.

 1. 53.

Поздняков, И.А. Развитие системы подготовки иностранных студентов в отечественном высшем образовании / И.А.Поздняков // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 6. – С. 55-60.

^ 8. Організація навчальної роботи. Методи та форми навчання
378.147-054.62:61(477.54)(063) С91

Сучасний стан, проблеми та перспективи англомовного навчання у ХНМУ: матеріали XLV навчально-методичної конференції, 17 листопада 2011 р., м. Харків. Вип.2 / Ред. кол.: Л.В. Фоміна, С.О. Краснікова, І.В. Корнейко та ін. – Х. : ХНМУ, 2011. – 160 с. – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Кагакина, E.A. Система условий формирования компетенций студентов вузов / E.A.Кагакина // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 6. – С. 123-126.Кагакина, Е.А. Обоснование концепции компетентностного подхода к обучению студентов вуза / Е.А.Кагакина // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 5. – С. 208-211.Круміна, Т. Настановче заняття - вступ до вивчення навчальної дисципліни / Т.Круміна, О.Москаленко // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 3-4. – С. 32-34.Кутняя, И.А. Формирование и развитие у студентов навыков самообразования в образовательном процессе вуза / И.А.Кутняя // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 5. – С. 18-20.Марігодов, В.К. Стандарти для розв'язування педагогічних і науково-технічних задач / В.К.Марігодов // Нові технології навчання. – 2011. – № 68. – С. 18-23.Милованова, Н.Г. Совершенствование образовательного процесса в вузе на основе организации нелинейного обучения / Н.Г.Милованова, И.Г.Пчелинцева // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 5. – С. 193-195.

 1. 54.

Мороз, Л.В. Умови адаптації студентів першого курсу до кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Л.В.Мороз // Нові технології навчання. – 2011. – № 68. – С. 169-178.

 1. 55.

Ніколаєнко, С. Морально-психологічна підготовка студентів як світоглядний фактор професійної адаптації майбутнього спеціаліста / С.Ніколаєнко // Світогляд - філософія - релігія. – 2011. – Вип. 1. – С. 255-264.Оразалина, 3.3. Профессиональная деятельность преподавателей университета в условиях применения сетевых электронных учебных ресурсов / 3.3.Оразалина // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 6. – С. 36-39.Поцюрко, Р. Професіоналізм викладача - запорука формування кваліфікованого спеціаліста / Р.Поцюрко // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 3-4. – С. 18-20.Романчук, Н. Урізноманітнення змісту і форм практичної підготовки фахівців / Н.Романчук // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 3-4. – С. 57-60.Рыскулова, М.Н. Университетская лекция: традиции и инновации / М.Н.Рыскулова // Высшее образование в России. – 2011. – № 12. – С. 143-146.Ситор, О. Вільне володіння мовою - вагомий засіб впливу на студентську аудиторію / О.Ситор // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 3-4. – С. 70-74.Усачов, Ю.О. Фітнес-технології як засіб психологічної адаптації майбутнього фахівця / Ю.О.Усачов // Нові технології навчання. – 2011. – № 68. – С. 93-99.Чухров, А.С. К проблеме профессионального становления студентов технического вуза / А.С.Чухров // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 5. – С. 118-120.Шапарєва, О. Евристично-модульне навчання (формування професійно-творчих умінь студентів) / О.Шапарєва // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 3-4. – С. 21-24.Ямковий, О.Ю. Методика конструювання педагогічного тесту / О.Ю.Ямковий // Нові технології навчання. – 2011. – № 68. – С. 61-68.

9. Працевлаштування


 1. 60.

Рошаль: для студентов медвузов необходимо вернуть систему распределения. Директор НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии Л. Рошаль о необходимости распределения студентов по медучреждениям в сельской местности // Ректор вуза. – 2011. – № 11. – С. 33.

^ 10. Післядипломна освіта


 1. 66.

Дьяконов, С.Г. Дополнительное профессиональное образование в структуре исследовательского университета / С.Г.Дьяконов, В.Г.Иванов, В.В.Кондратьев // Высшее образование в России. – 2011. – № 12. – С. 61-64.

 1. 67.

Красовский, Ю.Д. Проблемные поля организации обучения в магистратуре / Ю.Д.Красовский // Ректор вуза. – 2011. – № 10. – С. 36-41.
^ 11. Органи управління


 1. 72.

Меднікова, Н. Володар обручів: ректор УАБС Анатолій Єпіфанов: "Якщо не ми, то хто?". Інтерв'ю із А. Єпіфановим про життя, політику та інші не менш цікаві речі / Н.Меднікова // Панорама. – 2012. – № 2.- 4-11 января. – С. А10-А11.Садовничий, В. Ректор - это лицо университета / В.Садовничий // Ректор вуза. – 2011. – № 11. – С. 24-25.

 1. 71.

Феклин, С.И. Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов вуза и учреждений ДПО / С.И.Феклин // Ректор вуза. – 2011. – № 10. – С. 66-71.

^ 12. Підготовка науково-педагогічних кадрів
Фоменко, Н.А. Викладач вищої школи як реалізатор галузевих стандартів: проблеми науково-методичної підготовки / Н.А.Фоменко // Нові технології навчання. – 2011. – № 68. – С. 157-162.Хорєв, І.О. Дослідження ресурсів викладача вищої школи з позицій синергетичної методології / І.О.Хорєв // Нові технології навчання. – 2011. – № 68. – С. 78-83.

^ 13. Наукова діяльність
Информационно-образовательная система управления научной деятельностью организации на основе технологии Web-порталов / С.Д.Каракозов, Е.М.Скурыдина, А.В.Овчаров, А.В.Вольф // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 5. – С. 163-166.

 1. 81.

Носенко, А.О. Проектная деятельность как оптимальное решение осуществления полноценной научно-исследовательской работы студентов / А.О.Носенко // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 5. – С. 76-78.

 1. 80.

Рижковський, В. Науково-дослідна робота - складова професійної компетентності майбутнього фахівця / В.Рижковський // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 3-4. – С. 51-53.Терентьев, И.Г. Научный потенциал студента медицинского вуза / И.Г.Терентьев, А.И.Абелевич, С.Н.Светозарский // Высшее образование в России. – 2011. – № 12. – С. 120-124.

 1. 79.

Шестаков, А. Из научных лабораторий - в производство: перевод фундаментальных научных открытий в прикладные и их дальнейшее внедрение в производство - одна из приоритетных задач, стоящих перед вузами / А.Шестаков // Ректор вуза. – 2011. – № 11. – С. 40-41.
^ 14. Стипендії. Гранти.

Фінансування наукових робіт
37.091.217(035) І-74

Інформаційний посібник грантодавчих установ та організацій. – Львів, 2011. – 107 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

Гончарук, Н. Стипендии за науку: два сотрудника СумГУ - Д. Криворучко и И. Сотник - получили именные стипендии парламента / Н.Гончарук, В.Евтушенко // Панорама. – 2012. – № 4.- 18-25 января. – С. А4.Наши таланты получили по заслугам: научные сотрудники СумГУ - Д. Криворучко и И. Сотник - вошли в число 30 талантливейших молодых ученых Украины // Ваш шанс. – 2012. – № 3.- 18 января-25 января. – С. 9А. – кратко.Четыри стипендии: четыре студента СумГУ будут получать академические стипендии Президента Украины и стипендии им. Грушевского (кратко) // Панорама. – 2012. – № 1.- 28 декабря-4 января. – С. А5.

^ 15. Зарахування до ВНЗ.

Зовнішнє незалежне оцінювання
Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в 2012 році : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 3 листопада 2011 р. № 1395/20133 / Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту // Офіційний вісник України. – 2011. – № 96. – С. 161-177.

Гришин, В.И. Смысла фетишизировать ЕГЭ нет / В.И.Гришин // Ректор вуза. – 2011. – № 10. – С. 12-13.

 1. 84.

Костина, В. ВНО стартует!: абитуриенты-2012 не спешат регистрироваться на ВНО / В.Костина // Панорама. – 2012. – № 3.- 11-18 января. – С. А3.

 1. 85.

Ольшанская, Д. С новым тестом!: 1 января началась регистрация абитуриентов на ВНО / Д.Ольшанская // Данкор. – 2012. – № 2.- 11 января. – С. А7.Пивовар, Е.И. ЕГЭ не должен быть единственным мерилом / Е.И.Пивовар // Ректор вуза. – 2011. – № 10. – С. 10-11.

 1. 82.

Сигнал для ректора : НИУ "Высшая школа экономики" и РИА "Новости" провели мониторинг качества приема государственных вузов России // Ректор вуза. – 2011. – № 11. – С. 70-85.

 1. 87.

Стартовала регистрация на тесты: с 1 января началась регистрация выпускников на ВНО-2012 // Ваш шанс. – 2012. – № 2.- 11-18 января. – С. 16А.

^ 16. Формування та розвиток особистості.

Гуманізація освіти
37.018.3(477.52) К27

Картавий, П.В. Світ осиротілих дітей: крізь біль і міфи - до справжності / П.В.Картавий. – Суми : МакДен, 2011. – 72 с. – З дарчим підписом автора.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

Акмалдінова, О.М. Гуманізація та підвищення освітніх стандартів / О.М.Акмалдінова, О.О.Письменна // Нові технології навчання. – 2011. – № 68. – С. 30-37.Бобкова, І. Професійне виховання майбутнього фахівця / І.Бобкова, Л.Дмитренко // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 3-4. – С. 94-95.Духовные приоритеты российского образования: интервью с ректором Восточной экономико-юридической гуманитарной академии Е. Миннибаевым // Ректор вуза. – 2011. – № 11. – С. 28-29.

 1. 91.

Івашковський, В.В. Створення належних педагогічних умов - визначна складова процесу виховання суб'єкта громадянського суспільства / В.В.Івашковський // Нові технології навчання. – 2011. – № 68. – С. 104-110.Ключка, С.І. Виховний потенціал природоохоронної діяльності: виявлення впливу виховного потенціалу природоохоронної діяльності на особистість під час навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі / С.І.Ключка // Нові технології навчання. – 2011. – № 68. – С. 8-14.Матьяш, О.И. О ценности коммуникативного образования / О.И.Матьяш // Ректор вуза. – 2011. – № 10. – С. 42-49.

 1. 88.

Опанасюк, А. Адаптація студентів до навчання у вищому навчальному закладі / А.Опанасюк // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 3-4. – С. 91-93.

 1. 90.

Панибратцев, А. Культурная глобализация и задачи современного образования / А.Панибратцев // Ректор вуза. – 2011. – № 11. – С. 58-63.

^ 17. Матеріальна база


 1. 92.

Окіпняк, Ж. Плата за проживання в гуртожитках ВНЗ: правові підстави, розмір, бухоблік, оподаткування / Ж.Окіпняк // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 118 (спецвипуск).- 23 грудня. – С. 23-25.

 1. 93.

Окіпняк, Ж. Туристичний збір за проживання в гуртожитках ВНЗ: як нараховують / Ж.Окіпняк // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 118 (спецвипуск).- 23 грудня. – С. 26-28.

^ 18. Технології викладання.

Організація самостійної роботи


 1. 97.

Біденко, Л. Організація самостійної роботи студентів в умовах застосування інфокомунікаційних технологій / Л.Біденко // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 3-4. – С. 64-67.

 1. 98.

Корнєєва, О. Організація індивідуальної роботи студентів / О.Корнєєва // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 3-4. – С. 68-69.

 1. 96.

Макаренко, Г. Демократизація - засіб формування партнерських стосунків викладачів та студентів / Г.Макаренко, О.Панченко // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 3-4. – С. 96-98.

 1. 99.

Панченко, О. Організація самостійної роботи студентів та проведення індивідуальних занять з економічних дисциплін / О.Панченко, О.Оката // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 3-4. – С. 61-63.

 1. 95.

Северина, В.Ф. К вопросу оценки уровня развития продуктивного учебного взаимодействия преподавателя и студентов вуза / В.Ф.Северина // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 5. – С. 80-83.

Технічні науки


 1. 101.

Єфремова, О.В. Побудова математичної моделі якості професійної підготовки фахівців інженерно-педагогічного профілю / О.В.Єфремова // Нові технології навчання. – 2011. – № 68. – С. 111-115.Инженерное образование: экспертная оценка, диагноз, перспективы (обзор) // Высшее образование в России. – 2011. – № 12. – С. 65-76.Как преодолеть системный кризис в подготовке инженеров? // Ректор вуза. – 2011. – № 10. – С. 50-53.Коляда, М.Г. Критерії та рівні ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців сфери інформаційної безпеки / М.Г.Коляда // Нові технології навчання. – 2011. – № 68. – С. 37-43.Федоров, И.Б. Инженерное образование: проблемы и задачи / И.Б.Федоров, В.Е.Медведев // Высшее образование в России. – 2011. – № 12. – С. 54-60.Яковенко, Н. Застосування методу доцільно підібраних задач у процесі навчання інформатики / Н.Яковенко // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 3-4. – С. 39-40.

Природничі науки
Дима, Я.Ю. Програми-емулятори фізичних приладів і вивчення тригонометричних функцій / Я.Ю.Дима, М.П.Красницький, О.В.Саєнко // Нові технології навчання. – 2011. – № 68. – С. 119-126.Демешкант, Н.А. Екологічна освіта в нормативно-правових документах Польщі / Н.А.Демешкант // Нові технології навчання. – 2011. – № 68. – С. 144-149.

Гуманітарні науки


 1. 109.

Миленкова, Р.В. Міждисциплінарний підхід до підготовки майбутніх юристів (на матеріалі викладання латинської мови) / Р.В.Миленкова // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 2(5). – С. 12-16.Можаровська, О. Використання комп'ютерних технологій - один з методів навчання іноземним мовам / О.Можаровська // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 3-4. – С. 41-42.Ковальчук, О.С. Рольові ігри на заняттях з англійської мови студентів юридичних спеціальностей / О.С.Ковальчук // Нові технології навчання. – 2011. – № 68. – С. 44-47.

^ 19. ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
Ключенко, В. Практичне навчання - пріоритетний напрям у навчальному процесі коледжу / В.Ключенко, Л.Проніна // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 3-4. – С. 54-56.Кузьменко, А. Актуальність проблемного навчання у медичних училищах і коледжах / А.Кузьменко, М.Пономаренко // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 3-4. – С. 8-10.Ніколаєнко, С.В. Особливості організації самостійної роботи студентів ВНЗ І-II рівнів акредитації / С.В.Ніколаєнко // Нові технології навчання. – 2011. – № 68. – С. 149-156.

 1. 112.

Окіпняк, Ж. Навчання за контрактом у коледжі: як обчислити вартість послуги / Ж.Окіпняк, А.Славська // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 118 (спецвипуск).- 23 грудня. – С. 20-22.Соловйов, В.І. Формування фахової компетентності молодших спеціалістів радіотехнічного профілю як проблема педагогічної науки і практики / В.І.Соловйов // Нові технології навчання. – 2011. – № 68. – С. 14-17.^ 20. Професійно-технічна освіта
Україна. Кабінет Міністрів.

Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1238 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 94. – С. 124-126.

// Орієнтир. – 2011. – № 49.- 21 грудня. – С. 15.

Пустолякова, Л.М. Критерії ефективності фізичного виховання учнів медичного ліцею / Л.М.Пустолякова // Нові технології навчання. – 2011. – № 68. – С. 99-104.

 1. 115.

Вайнтрауб, М.А. Методичні підходи до оцінювання компетентностей сучасного майбутнього кваліфікованого робітника з металообробки у ПТНЗ / М.А.Вайнтрауб // Нові технології навчання. – 2011. – № 68. – С. 69-77.Ілляш, І. На одного учня профтехучилища в столиці припадає 28 студентів ВНЗ [проблема розвитку системи профтехосвіти] / І.Ілляш // Голос України. – 2011. – № 243.- 23 грудня. – С. 2.

 1. 118.

Ментель, О. Профтехосвіта: реванш на рівні регіону. Підготовка кваліфікованих робітників у професійних навчальних закладах на Миколаївщині / О.Ментель // Голос України. – 2011. – № 245.- 27 грудня. – С. 5.

^ 21. Загальна освіта


 1. 120.

Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 р. № 1099 / Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту // Офіційний вісник України. – 2011. – № 92. – С. 100-120. 1. 121.

Беба, Ю. Лихо з розуму: нинішня система шкільної освіти навантажує 11-класників настільки, що дехто з них не витримує заданого темпу й закидає навчання / Ю.Беба // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 237.- 20 грудня. – С. 9.

 1. 122.

Михайлик, І.М. Суб'єктно-об'єктні відносини в державному управлінні системою загальної середньої освіти / І.М.Михайлик // Держава та регіони. Серія Державне управління. – 2011. – № 3. – С. 47-52.

^ 22. Загальні питання освіти
Медведев, И.Ф. Дидактические условия непрерывного самообразования / И.Ф.Медведев // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 6. – С. 27-31.Ефимов, В.А. Современная эпоха и система образования / В.А.Ефимов // Ректор вуза. – 2011. – № 10. – С. 28-34.

^ 23. Сумський державний університет


 1. 129.

Бельгийский экономист рассказал в Сумах о том, почему украинцы слабо доверяют банкам. В СумГУ прошла открытая лекция "Доверие к банкам" доктора философии Свободного университета Брюсселя, старшего экономиста Киевского экономического института, преподавателя Киевской школы экономики Тома Купе // Данкор. – 2011. – № 52.- 28 декабря. – С. 7.

 1. 134.

Дорошенко, А. Игра не по сценарию: "Химпром - СумДУ" возглавил турнирную таблицу чемпионата страны по волейболу / А.Дорошенко // Ваш шанс. – 2012. – № 3.- 18-25 января. – С. 23А.

 1. 135.

Ісіпчук, Н. Інший погляд: Сумський державний університет започаткував молодіжний фестиваль соціальної реклами "Інший погляд" / Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2011. – № 143-144.- 24 грудня. – С. 4.

 1. 130.

Литовченко, Д. Воины-философы: портрет современного сумчанина: какие качества отличают нас от жителей других украинских городов. Метафизик, преподаватель СумГУ Василий Чубур о менталитете жителей областного центра Сумщины / Д.Литовченко // Панорама. – 2012. – № 3.- 11-18 января. – С. А1, А14-А15.

 1. 137.

Поляченко, А. Не только ценный мех... но и первое сумское мировое боксерское золото, финал Кубка Украины на "Юбилейном", улетевшие "Вороны", допинговый скандал и другие спортивные события Сумщины ушедшего года. Игроки команды "СумГУ" продолжают подтверждать свое лидерство / А.Поляченко, А.Гринка // Панорама. – 2012. – № 2.- 4-11 января. – С. А14-А15.

 1. 127.

СумГУ - все выше, и выше, и выше!: 27 декабря СумГУ поднялся на три ступеньки по индексу Гирша в наукометрической базе данных Scopus и стал 20-м среди высших учебных заведений Украины // Ваш шанс. – 2012. – № 2.- 11-18 января. – С. 16А. – кратко.

 1. 1.

30 лет кафедре технической теплофизики Сумского государственного университета // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2011. – № 4. – С. 29-32.

^ 24. Розвиток вузівських бібліотек


 1. 8.

Клименко, О. Інформаційно-освітнє середовище бібліотеки галузевого ВНЗ: реалії та перспективи / О.Клименко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – 2010. – Вип. 28. – С. 111-117.

 1. 9.

Колесникова, Т. Інтеграція бібліотек ВНЗ України: сучасний стан та перспективи розвитку (за результатами соціологічного дослідження) / Т.Колесникова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – 2010. – Вип. 27. – С. 209-217.

 1. 10.

Валуєва, Є. Роль університетської бібліотеки в проведенні студентської науково-дослідної роботи / Є.Валуєва // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – 2010. – Вип. 27. – С. 239-246.Місця збереження документів:


НавчЗ - Навчальний зал

НауЗ -Науковий зал

ДБВі

Схов – Книгосховище

Мед.Інст. -Мед. інс-т

Мед.інст.З - Читальнний зал


Схожі:

Про затвердження зразків бланків дипломів доктора І кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника: постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. iconПро затвердження зразків бланків дипломів доктора І кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника: постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р.
Про затвердження зразків бланків дипломів доктора І кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника: постанова Кабінету...
Про затвердження зразків бланків дипломів доктора І кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника: постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. iconПро опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року №410, та пунктів 11 і 14 Порядку присудження наукових ступенів...
Про затвердження зразків бланків дипломів доктора І кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника: постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. iconПро опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року №410, та пунктів 11 і 14 Порядку присудження наукових ступенів...
Про затвердження зразків бланків дипломів доктора І кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника: постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. iconПро опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року №410, та пунктів 11 і 14 Порядку присудження наукових ступенів...
Про затвердження зразків бланків дипломів доктора І кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника: постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. iconПро опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року №410, та пунктів 11 і 14 Порядку присудження наукових ступенів...
Про затвердження зразків бланків дипломів доктора І кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника: постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. iconПро опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук Відповідно до
Та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року №410, та пунктів 11 І 14 Порядку присудження наукових...
Про затвердження зразків бланків дипломів доктора І кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника: постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. iconНаказ №1057 від 14 вересня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 р за №1133/19871 Про затвердження Переліку наукових спеціальностей
Кабінету Міністрів України від 01. 03. 99№309, та Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового...
Про затвердження зразків бланків дипломів доктора І кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника: постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. iconНаказ №1057 від 14 вересня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 р за №1133/19871 Про затвердження Переліку наукових спеціальностей
Кабінету Міністрів України від 01. 03. 99№309, та Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового...
Про затвердження зразків бланків дипломів доктора І кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника: постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. iconНаказ №1057 від 14 вересня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 р за №1133/19871 Про затвердження Переліку наукових спеціальностей
Кабінету Міністрів України від 01. 03. 99№309, та Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового...
Про затвердження зразків бланків дипломів доктора І кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника: постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. iconПро затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р.
Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи