Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 345.37 Kb.
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/4
Дата30.06.2012
Розмір345.37 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

     1. library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.netПроблеми вищої школи

Поточний інформаційний список

за листопад 2011 року

^ 1. Вища школа
Україна. Кабінет Міністрів.

Про реорганізацію деяких вищих навчальних закладів: розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 991-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 195.- 21 жовтня. – С. 5.

// Офіційний вісник України. – 2011. – № 79. – С. 57.Україна. Кабінет Міністрів.

Про реорганізацію деяких вищих навчальних закладів: розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 992-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 197.- 25 жовтня. – С. 5.

// Офіційний вісник України. – 2011. – № 79. – С. 57. 1. 1.

Александрова, Б. Университет для пенсионеров появится на базе "Берегини" / Б.Александрова // Ваш шанс. – 2011. – № 42.- 19-26 октября. – С. 6А.

 1. 2.

Алтунина, В.В. Государственное и частное образование: мировой опыт и российские реалии / В.В.Алтунина // Высшее образование сегодня. – 2011. – № 4. – С. 8-10.

 1. 5.

Баженов, А.В. Эффективность социального инвестирования в науку и образование / А.В.Баженов // Alma mater. – 2011. – № 8. – С. 82-84.

 1. 7.

Белый, Е.М. О конкурентоспособности и рыночной устойчивости государственных вузов / Е.М.Белый, М.П.Беспалова, И.Б.Романова // Высшее образование сегодня. – 2011. – № 6. – С. 15-17.

 1. 15.

Вишнякова, И.В. Управление интеллектуальной собственностью в университетах США / И.В.Вишнякова // Высшее образование сегодня. – 2011. – № 4. – С. 11-13.

 1. 16.

Глинер, Р.Е. О реформировании высшего образования в области металловедения и термической обработки металлов / Р.Е.Глинер // Высшее образование сегодня. – 2011. – № 5. – С. 20-24.

 1. 17.

Глухова, А.Ю. Реализация принципов менеджмента качества [Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова] / А.Ю.Глухова, С.В.Щеблева // Высшее образование в России. – 2011. – № 10. – С. 77-84.

 1. 18.

Губина, Н.В. О социально-экономических последствиях модернизации высшего образования для монопрофильных городов / Н.В.Губина // Высшее образование сегодня. – 2011. – № 6. – С. 10-14.

 1. 68.

Домбровська, С.М. Механізм державного управління вищою освітою як один із головних важелів якості навчання / С.М.Домбровська // Держава та регіони. Серія Державне управління. – 2011. – № 2. – С. 97-100.

 1. 20.

Дубив, Н.В. Академическая мобильность на практике: стипендии немецких фондов / Н.В.Дубив // Высшее образование сегодня. – 2011. – № 7. – С. 39-41.

 1. 22.

Ефремова, Н.Ф. Проблемы формирования фондов оценочных средств вузов / Н.Ф.Ефремова // Высшее образование сегодня. – 2011. – № 3. – С. 17-21.Заплотинська, О. Вища освіта України: ілюзія реформ / О.Заплотинська // Маркетинг в Україні. – 2011. – № 2. – С. 37-40.

 1. 25.

Збільшено фінансування програми "Темпус": реалізація проектів у рамках програми "Темпус" щодо підтримки вищої освіти в державах Європейської політики сусідства (коротко) // Євробюлетень. – 2011. – № 7. – С. 7.

 1. 26.

Зволинська, О. Державні витрати на вищу освіту: час переглянути пріоритети / О.Зволинська // Фінансовий контроль. – 2011. – № 5. – С. 50-53.

 1. 27.

Іваненко, В.В. Університетська автономія як чинник забезпечення конкурентоспроможності України / В.В.Іваненко // Universitates. Наука и просвещение. – 2010. – № 3. – С. 4-10.

 1. 28.

Канте, К.К. Экономика знаний и качество бизнес-образования / К.К.Канте // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 9. – С. 331-342.

 1. 29.

Кирьякова, А.В. Аксиологическая парадигма современного университетского образования / А.В.Кирьякова // Высшее образование сегодня. – 2011. – № 1. – С. 19-21.

 1. 31.

Конышев, В.Н. Система индикаторов вузовской коррупции (гипотеза) / В.Н.Конышев, А.А.Сергунин // Высшее образование в России. – 2011. – № 10. – С. 152-159.

 1. 32.

Крук, М. В Україні стало більше дипломованих фахівців у галузі інтелектуальної власності [Інститут інтелектуальної власності Національного університету "Одеська юридична академія" у м. Києві] / М.Крук // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 8. – С. 62-64.

 1. 33.

Леонтьева, Т.И. Реализация инноваций учебного процесса высшей школы / Т.И.Леонтьева, Т.М.Ноздрачева, Т.А.Добровольская // Научные исследования в образовании. – 2011. – № 10. – С. 11a-15.

 1. 34.

Лисенко, В. Передумови впровадження системи управління якістю у вищому навчальному закладі / В.Лисенко, І.Тавлуй // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2011. – № 4. – С. 65-69.

 1. 38.

Микова, И.М. Академическая мобильность студентов в вузах США / И.М.Микова // Высшее образование сегодня. – 2011. – № 6. – С. 22-25.Морова, Н.С. Социальное партнерство с работодателем как стимул повышения качества образовательных услуг вуза / Н.С.Морова // Высшее образование сегодня. – 2011. – № 6. – С. 18-21.Новікова, І. Формування якісної економічної освіти у контексті ринкової трансформації банківської системи на теренах України наприкінці XIX - на початку XX ст. / І.Новікова // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 8. – С. 49-53.

 1. 41.

Обрамбальський, В. Сьогодні ваш день, студенти!: дедалі більше майбутніх фахівців пов'язують свою конкурентоспроможність зі здобуттям диплома міжнародного й українського зразка / В.Обрамбальський // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 214.- 17 листопада. – С. 5.

 1. 42.

Остапенко, А.Б. Гендерная должностная асимметрия и гендерные предпочтения в высшей школе / А.Б.Остапенко // Высшее образование сегодня. – 2011. – № 1. – С. 56-58.Проблемы российского инженерного образования // Ректор вуза. – 2011. – № 8. – С. 6-11.

 1. 45.

Прушківський, В.Г. Оцінка системи фінансування підготовки вищими навчальними закладами фахівців за держзамовленням / В.Г.Прушківський // Фінанси України. – 2011. – № 5. – С. 94-103.

 1. 47.

Резник, Г.А. Компетентностный подход как фактор успеха будущего специалиста на рынке труда / Г.А.Резник, Ю.С.Пономаренко // Alma mater. – 2011. – № 8. – С. 52-55.

 1. 48.

Росина, Н.Л. Индивидуализация вузовского обучения: проблемы и возможности / Н.Л.Росина // Высшее образование в России. – 2011. – № 10. – С. 123-128.

 1. 49.

Саякин, В.Ю. Специфика индивидуального когнитивного стиля студентов и его оптимизация в образовательном пространстве высшей школы / В.Ю.Саякин // Высшее образование сегодня. – 2011. – № 1. – С. 60-65.

 1. 50.

Сліпушко, О. Університети потребують свого "хай-теку": провідні виші мають стати осередками розвитку науки / О.Сліпушко // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 196.- 22 жовтня. – С. 6.

 1. 51.

Смовженко, Т. Сучасна економічна освіта - це насамперед інновації, поєднані з кращими традиціями та досвідом / Т.Смовженко // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 9. – С. 6-10.

 1. 52.

Соловьев, В.П. К вопросу о переходе на уровневую систему высшего профессионального образования / В.П.Соловьев, Ю.А.Крупин, Н.М.Золотарева // Высшее образование сегодня. – 2011. – № 7. – С. 21-26.Торкунова, Ю.В. Как в вузе управлять развитием инноваций / Ю.В.Торкунова // Alma mater. – 2011. – № 8. – С. 55-57.Трохимчук, І.М. Державний фінансовий контроль у вищій школі / І.М.Трохимчук // Наукові праці НДФІ. – 2011. – № 2 (55). – С. 130-137.Українські університети - серед переможців "Еразмус Мундус" // Євробюлетень. – 2011. – № 8-9. – С. 19.Формирование иерархического интегрированного информационного пространства образовательного учреждения с использованием интранет-технологий / Р.Н.Агапов, Г.Г.Куликов, Г.В.Старцев, М.А.Шилина // Открытое образование. – 2011. – № 4. – С. 29-37.

 1. 61.

Фролов, А.В. Глобализация высшего образования: противоречия и новации / А.В.Фролов // Alma mater. – 2011. – № 8. – С. 61-66.Хомин, О. Вишкіл МНСників потребує вдосконалення: щедрість за державний кошт / О.Хомин // Фінансовий контроль. – 2011. – № 7. – С. 49-51.

 1. 65.

Юрій Мірошниченко: "Університети мають бути орієнтовані на інновації в науці та прикладних сферах" : народний депутат Ю. Мірошниченко взяв участь у конференції "Шляхи свободи", на якій обговорювалася ситуація у вищих навчальних закладах // Голос України. – 2011. – № 195.- 19 жовтня. – С. 3.

^ 2. Організація вищої освіти
Актуальність післядипломної підготовки фахівців сімейної медицини з питань паліативної допомоги / А.В.Царенко, О.І.Висоцька, О.Г.Шекера, Г.М.Виноградова // Сімейна медицина. – 2011. – № 3. – С. 15-18.Анисимова, М.А. Проектирование основных образовательных программ в многопрофильном вузе: проблемы и предложения / М.А.Анисимова, М.С.Бляхеров, С.А.Руднев // Высшее образование в России. – 2011. – № 10. – С. 12-19.^ 3. Дистанційна освіта
Думанський, Н.О. Відкриті системи дистанційного навчання / Н.О.Думанський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі. – 2011. – № 699. – С. 94-103.

 1. 73.

Кухаренко, В.Н. Инновации в e-Learning: массовый открытый дистанционный курс / В.Н.Кухаренко // Высшее образование в России. – 2011. – № 10. – С. 93-99.

 1. 75.

Таппасханова, М.А. Дистанционное обучение - способ реализации образовательной траектории / М.А.Таппасханова // Alma mater. – 2011. – № 8. – С. 44-48.

 1. 76.

Чуб, Е.В. Новое образовательное пространство - важнейший фактор подготовки компетентного специалиста в условиях дистанционного обучения / Е.В.Чуб // Инновации в образовании. – 2010. – № 6. – С. 95-102.

^ 4. Працевлаштування випускників
Литовченко, Т. За кого конкурируем?..: насколько уровень вузовской подготовки в Украине соответствует запросам отечественного рынка труда? Интервью с директором по связям с общественностью и коммуникаций "Систем Кэпитал Менеджмент" Н. Емченко / Т.Литовченко // Роботодавець. – 2011. – № 7. – С. 14-15.Патрікац, Л. Молодь шукає роботу чи робота шукає фахівця? / Л.Патрікац // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 7. – С. 38-39.Пугач, В.Ф. Трудоустройство выпускников российских вузов (статистико-социологический анализ) / В.Ф.Пугач, Е.А.Федорова // Высшее образование в России. – 2011. – № 10. – С. 136-146.
  1   2   3   4

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи