Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 321.99 Kb.
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/3
Дата30.06.2012
Розмір321.99 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0-542-33-10-39 library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net
Проблеми вищої школи

Поточний інформаційний список

за травень 2011 року


1. Вища школа
378(075.8) В55

Вітвицька, С.С. Основи педагогіки вищої школи (Авторизований доступ) : підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / С.С.Вітвицька. – К. : ЦУЛ, 2006. – 384 с. – Гриф МОН.378(477):316.346.32-053.6 В55

Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді : монографія / Авт. кол.: М. Михальченко, Т. Андрущенко, О. Бульвінська, М. Лукашевич та ін. – К. : Наукова думка, 2010. – 312 с. – Дар видавництва.

^ Кільк. прим.: 4 (Схов. – 2, КПСт. – 2)

Булат, С.А. Миссия высшего профессионального образования в контексте опережающего развития качества человека и обеспечения качества его жизни / С.А.Булат, С.Н.Белова // Инновации в образовании. – 2011. – № 3. – С. 17-31.Жигалев, Б.А. Сущность оценочной экспертизы в области качества профессионального образования в вузе / Б.А.Жигалев // Высшее образование в России. – 2011. – № 3. – С. 58-62.Зачем России столько университетов? : информационно-аналитическая программа на данную тему прошла на ТВЦ в рамках телепроекта «Тем временем» с Александром Архангельским. Наведены мнения экспертов // Ректор вуза. – 2011. – № 3. – С. 18-25.Зущик, Ю. Беруть тоді, коли дають: серед столичного студентства гуляє міф про те, що начебто є ВНЗ, де притисли корупцію... / Ю.Зущик // Освіта України. – 2011. – № 29-30. – 18 квітня. – С. 4.Короденко, М. Законодавство України про вищу освіту зміниться / М.Короденко // Освіта України. – 2011. – № 27-28. – 11 квітня. – С. 3.Нечаев, В.Д. О концепции современного гуманитарного образования / В.Д.Нечаев, А.А.Вербицкий // Высшее образование в России. – 2011. – № 3. – С. 14-22.О готовности вузов к «переходу» : переход на уровневую систему высшего профессионального образования // Высшее образование в России. – 2011. – № 3. – С. 96-120.Підвищувати конкурентоспроможність вітчизняної освіти в умовах глобалізації : доповідь президента Національної академії педагогічних наук України В.Г. Кременя // Освіта. – 2011. – № 18.- 6-13 квітня. – С. 6-7.Попович, С. Співпраця з місцевими вишами - запорука підготовки гідного кадрового резерву / С.Попович // Казна України. – 2011. – № 3. – С. 46-47.Программы развития вузов как фактор совершенствования высшего профессионального образования : очередное заседание Союза ректоров было посвящено обсуждению новой редакции проекта закона «Об образовании в РФ» и программ развития вузов // Ректор вуза. – 2011. – № 3. – С. 36-49.Роль и место вуза в современной экономической, национальной и региональной инновационных системах / К.И.Сафонова, В.Г.Белкин, С.А.Ерышева, Ю.Ю.Чмырь // Инновации в образовании. – 2011. – № 3. – С. 49-59.Романовський, О.О. Особливості і складові підприємницького університету / О.О.Романовський // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 160-176.Рось, О. Не наші університети: реформи Д.Табачника збільшили кількість українських студентів у Польщі / О.Рось // Дзеркало тижня. – 2011. – № 17.- 14-20 травня. – С. 1, 12.Рубан, Т. Пора на сесію: додаткові оплачувані відпустки для студентів-заочників / Т.Рубан // Профспілкові вісті. – 2011. – № 17.- 28 квітня. – С. 13.Семенова, Ю.И. Доступность и привлекательность получения высшего образования: опыт Финляндии / Ю.И.Семенова // Высшее образование в России. – 2011. – № 3. – С. 133-137.Собственные образовательные стандарты в контексте международных требований / В.Г.Захаревич, А.И.Сухинов, Ю.М.Вишняков, Ю.В.Чернухин // Высшее образование в России. – 2011. – № 3. – С. 3-14.Хабарі реклами не потребують: понад 37 відсотків студентів кажуть, що в університетах процвітає хабарництво // Україна молода. – 2011. – № 66. – 20 квітня. – С. 2.

2. Працевлаштування випускників ВНЗ
Шулікін, Д. Ринок праці: "покупці" вимагають якості. Безробіття з престижним дипломом у кишені - об'єктивна реальність сьогодення / Д.Шулікін // Освіта України. – 2011. – № 29-30. – 18 квітня. – С. 6.Шулікін, Д. Щодо питань працевлаштування випускників вищих навчальних закладів / Д.Шулікін // Освіта України. – 2011. – № 29-30.- 18 квітня. – С. 2.Щодо працевлаштування випускників ВНЗ // Освіта. – 2011. – № 18. – 6-13 квітня. – С. 1.

^ 3. Дистанційна освіта
Агаев, Ф.Т. Биометрическая идентификация пользователя в дистанционном образовании / Ф.Т.Агаев, Г.А.Мамедова, З.А.Зейналова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 3. – С. 13-17.Драпер, С.В. Каталитическая оценка: понимание того, как MCQs и EVS могут способствовать глубине обучения: дайджест зарубежных изданий / С.В.Драпер // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 3. – С. 119-120.  1. Організація вищої освіти


Захаров, П.Н. Особенности проявлений закона синергии в процессе стратегического развития университетского комплекса региона / П.Н.Захаров // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 14. – С. 46-49.Рєвнівцева, О.В. Система вищої освіти України: фінансові аспекти сучасних проблем розвитку / О.В.Рєвнівцева // Демографія та соціальна економіка. – 2010. – № 2. – С. 36-45.

^ 5. Керівництво університетів
Валентина Иванова: "Все мои устремления связаны с университетом": интервью с Валентиной Ивановой, ректором Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского // Ректор вуза. – 2011. – № 3. – С. 6-9.Наталья Тихомирова: «Нужно учиться постоянно»: интервью с Натальей Тихомировой, ректором Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ) // Ректор вуза. – 2011. – № 3. – С. 5.

^ 6. Організація навчальної роботи
Бейзеров, В.А. Обучение по комбинированным специальностям: проблемы и перспективы / В.А.Бейзеров // Инновации в образовании. – 2011. – № 3. – С. 4-16.Газалиев, А. Статистический анализ математической подготовки студентов технического вуза / А.Газалиев, В.Егоров, Г.Абдыгаликова // Ректор вуза. – 2011. – № 3. – С. 62-66.Лямин, А.В. Результаты экспериментальных исследований влияния интеллектуальной нагрузки на функциональное состояние студента в информационно-образовательной среде / А.В.Лямин, В.А.Разыграева // Открытое образование. – 2011. – № 1. – С. 21-33.Мингазова, Д.Н. От анкетирования студентов к обобщенной оценке качества образовательного процесса / Д.Н.Мингазова, Н.И.Мовчан, В.Ф.Сопин // Открытое образование. – 2011. – № 1. – С. 33-44.Педагогические инновации в оптимизации образовательного процесса основных субъектов учебной деятельности вуза / Б.П.Яковлев, А.А.Пасишников, А.В.Сальков, О.В.Булгакова // Теория и практика физической культуры. – 2011. – № 5. – С. 89-92.Чмыхова, Е.В. Проектирование индивидуальных образовательных траекторий на основе оценки поисковой активности / Е.В.Чмыхова, Д.Г.Давыдов // Инновации в образовании. – 2011. – № 3. – С. 103-115.

^ 7. Зарахування у ВНЗ
Бойкова, М. Ефективне вирішення безкорупційного якісного набору студентів у ВНЗ / М.Бойкова // Вісник державної служби України. – 2011. – № 1. – С. 22-23.Ковалів, І. Боротьба за абітурієнта буде жорстокою: вступна кампанія-2011. Випускники отримають більше шансів потрапити на бюджет, а для контрактників навчання практично не подорожчає / І.Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 77. - 28 квітня. – С. 6.Овдієнко, Н. Абітурієнтів кличуть на бюджет. А розплата потім? / Н.Овдієнко // Голос України. – 2011. – № 68. – 14 квітня. – С. 6.Шулікін, Д. "Електронний вступ - 2011" - триває навчання операторів / Д.Шулікін // Освіта України. – 2011. – № 29-30.- 18 квітня. – С. 2.

^ 8. Методи та форми навчання
3D печать – надежные инвестиции в повышение качества обучения студентов // Ректор вуза. – 2011. – № 3. – С. 68-69.Абышов, Н.А. Применение ИКТ повысит качество образования / Н.А.Абышов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 3. – С. 56-63.Александров, К.В. Можно ли обучить иностранному языку без ИКТ? / К.В.Александров // Высшее образование в России. – 2011. – № 3. – С. 80-86.Вайт, И. Простое дешевое стереографическое видео становится решающим в обучении психомоторным навыкам при использовании онлайнового образования: дайджест зарубежных изданий / И.Вайт // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 3. – С. 118-119.Дроздова, Д.В. Электронный образовательный ресурс для дистанционной поддержки преподавания латинского языка по учебнику Н.Л.Кацман / Д.В.Дроздова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 3. – С. 4-12.Комп'ютерні інформаційні технології в організації самостійної роботи студентів у системі вищої медичної освіти / В.А.Капустник, І.Ф.Костюк, О.О.Калмиков, Н.П.Стебліна // Проблеми сучасної медичної науки та освіти. – 2010. – № 4. – С. 16-18.Краснов, В.В. Якість засвоєння знань при роботі з електронними засобами навчання процедурного типу / В.В.Краснов // Проблеми сучасної медичної науки та освіти. – 2010. – № 4. – С. 9-12.Кулешова, Ю.А. Развитие языковой догадки студентов в процессе изучения иностранного языка в техническом вузе / Ю.А.Кулешова, Э.Г.Скибицкий // Инновации в образовании. – 2011. – № 3. – С. 41-48.Курзыбова, Я.В. Проектирование алгоритма функционирования адаптивных обучающих модулей в нотации UML / Я.В.Курзыбова // Открытое образование. – 2011. – № 1. – С. 16-21.Проблемы и задачи преподавания онкологии на современном этапе / Г.В.Бондарь, Ю.В.Думанский, А.Ю.Попович, В.Х.Башеев // Новоутворення. – 2009. – № 3-4. – С. 112-115.Федотова, В.С. Направления организации исследовательской деятельности студентов / В.С.Федотова // Высшее образование в России. – 2011. – № 3. – С. 128-132.Ярвилянина, Е.В. Проектная деятельность как средство развития творческих способностей и повышения качества профессиональной подготовки студентов / Е.В.Ярвилянина .// Научные исследования в образовании. – 2011. – № 4. – С. 60a-63.

^ 9. Студентське життя
Гончарук, Н. Власть веселых и находчивых : молодая лига "Фан-зона КВН" только что закончила свой первый сезон игр и уже вовсю готовится ко второму / Н.Гончарук // Данкор. – 2011. – № 20.- 18 мая. – С. А8-А9.Кращим студентам - профспілкові стипендії // Медицина і здоров'я. – 2011. – № 15.- 21 квітня. – С. 1.Погода, Т.А. Міжетнічні відносини у студентському середовищі / Т.А.Погода // Демографія та соціальна економіка. – 2010. – № 2. – С. 94-103.Порохняк, К. Путівки у майбутнє: на Щорічній церемонії вручення дипломів студентам Французько-Українського інституту управління (ФУІУ) магістерські дипломи отримали 23 випускники / К.Порохняк // Освіта. – 2011. – № 18.- 6-13 квітня. – С. 11.Скрипник, О. Навіщо та стипендія студентам?!: у вищих навчальних закладах за рахунок студентів "економлять" бюджетні кошти / О.Скрипник // Дзеркало тижня. – 2011. – № 15.- 23-28 квітня. – С. 13.Шиманская, О.К. Студенческий научно-дискуссионный политический клуб : анализ деятельности научно-дискуссионного политического клуба «Трибуна» НГЛУ им. Н.А. Добролюбова / О.К.Шиманская, Б.А.Ночвина // Высшее образование в России. – 2011. – № 3. – С. 91-95.
  1   2   3

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи