Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 368.96 Kb.
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/3
Дата30.06.2012
Розмір368.96 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0-542-33-10-39 library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net
Проблеми вищої школи

Поточний інформаційний список

за лютий 2011 року
  1. Вища школа


^ Україна. Кабінет Міністрів.

Про віднесення державних вищих навчальних закладів та установи до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту: розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 2357-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 10.- 20 січня. – С. 4.Україна. Міністерство освіти і науки.

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.94 №79 "Про затвердження Положення про сприяння в працевлаштуванні випускників державних вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів України": наказ Міністерства освіти і науки України від 3 грудня 2010 р. № 1199 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник України. – 2010. – № 100. – С. 193-194.Україна. Міністерство освіти і науки.

Щодо формування пропозицій обсягу прийому та випуску фахівців з вищою освітою на 2011 рік: лист Міністерства освіти і науки України від 6 січня 2011 № 1/9-3 / Україна. Міністерство освіти і науки // Освіта. – 2011. – № 1.- 5-12 січня. – С. 2.

Антонян, Ю.М. Обеспечение высшей школы научными кадрами / Ю.М.Антонян // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 11. – С. 45-48.Армагеддон высшего образования в Украине?: по мнению министра образования Дмитрия Табачника, количество вузов Украины нужно значительно сократить // Ваш шанс. – 2011. – № 5.- 2-9 февраля. – С. 2А.Бабаев, Б.Д. Высшее профессиональное образование как общегосударственный приоритет / Б.Д.Бабаев, А.А.Кисель // Экономика образования. – 2010. – № 2. – С. 55-61.Барзак, Д. Юридична клініка та університет: практичні аспекти взаємодії / Д.Барзак // Міжнародний науковий вісник. – 2010. – Вип. 1 (20). – С. 375-379.Бейзеров, В.А. Франчайзинг как форма развития высшего образования / В.А.Бейзеров // Инновации в образовании. – 2010. – № 5. – С. 4-14.Бердашкевич, А.П. Потребитель образовательных услуг на российском рынке / А.П.Бердашкевич // Экономика образования. – 2010. – № 1. – С. 22-26.Біржакова, Є.О. Майстер-клас як складова міжнародного співробітництва у сфері освіти / Є.О.Біржакова // Міжнародний науковий вісник. – 2010. – Вип. 1 (20). – С. 415-422.Богдан, Н.Н. Взаимосвязь организационной культуры вуза и качества профессионального образования / Н.Н.Богдан, И.Ю.Парфенова // Университетское управление: практика и анализ. – 2010. – № 4. – С. 18-27.Бонюшко, Н.А. Перспективы развития высшего профессионального образования в России в условиях инновационной экономики / Н.А.Бонюшко // Экономика образования. – 2010. – № 2. – С. 144a-152.Бунда, В.В. Інноваційна політика та місія університетів України в умовах європейської інтеграції / В.В.Бунда, С.О.Бунда, А.Фегер // Міжнародний науковий вісник. – 2010. – Вип. 1 (20). – С. 169-173.Васильева, Е.Ю. Удовлетворенность работодателей качеством принимаемых выпускников вузов в высокотехнологичном сегменте рынка профессионального труда РФ / Е.Ю.Васильева // Университетское управление: практика и анализ. – 2010. – № 4. – С. 28-36.Ващук, Ф. Інформатизація вищої освіти України в контексті європейського вибору: з досвіду Закарпатського державного університету / Ф.Ващук, О.Ващук // Геополітика України: історія і сучасність. – 2010. – Вип. 2. – С. 168-191.Влад, А. Актуальні питання міжнародного співробітництва в системі європейської вищої освіти / А.Влад // Студентська наука: погляд у майбутнє. – 2010. – Вип. 10. – С. 159-168.Вузы большие и малые // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 12. – С. 82.Галянтич, М.К. Договір про підготовку фахівців-юристів у вищому навчальному закладі / М.К.Галянтич // Міжнародний науковий вісник. – 2010. – Вип. 1 (20). – С. 125-128.Горбушина, С.Н. Способ прогнозирования и оценки конкурентоспособности выпускников вуза / С.Н.Горбушина, А.Ф.Сафина, Е.Н.Скворцова // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 12. – С. 24-26.Гордєєва, К. Міжнародне співробітництво та студентська взаємодія у вищих навчальних закладах / К.Гордєєва // Міжнародний науковий вісник. – 2010. – Вип. 1 (20). – С. 369-374.Дідич, Т.О. Правове регулювання інноваційних технологій навчання у вищій школі / Т.О.Дідич // Міжнародний науковий вісник. – 2010. – Вип. 1 (20). – С. 206-207.Дульзон, А.А. К проблеме ресурсоэффективности вуза / А.А.Дульзон // Университетское управление: практика и анализ. – 2010. – № 3. – С. 78-82.Дятлов, С.А. Использование информационно-инновационных технологий в образовательном процессе / С.А.Дятлов, Г.М.Толстобров // Экономика образования. – 2010. – № 1. – С. 73a-80.Ефимов, В.С. Высшее образование в России: вызовы XXI века / В.С.Ефимов, А.В.Лаптева // Университетское управление: практика и анализ. – 2010. – № 4. – С. 6-17.Ефимов, В.С. Корпоративная культура - инструмент развития университета / В.С.Ефимов, А.В.Лаптева // Университетское управление: практика и анализ. – 2010. – № 1. – С. 23-29.Жильцов, Д.Е. Социально-экономическая природа бесплатного и платного образования / Д.Е.Жильцов // Экономика образования. – 2010. – № 2. – С. 16a-20.Каракозов, С.Д. Информатизация высшего образования в России / С.Д.Каракозов, Д.П.Тевс // Мир науки, культуры, образования. – 2010. – № 3. – С. 202-204.Картавых, М.А. Высшее профессионально-экологическое образование студентов в области экологического менеджмента и аудита: компетентностный формат / М.А.Картавых // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 12. – С. 29-32.Кириченко, И.А. Экономико-психологический анализ научного потенциала и инвестиционной привлекательности образовательных учреждений / И.А.Кириченко, Т.В.Коксановская, В.В.Спасенников // Экономика образования. – 2010. – № 2. – С. 168-179.Кіпа, О. Впровадження принципів Болонського процесу в систему освіти України: переваги і недоліки / О.Кіпа // Студентська наука: погляд у майбутнє. – 2010. – Вип. 10. – С. 26-36.Кіпа, О. Глобальні освітні мережі як засіб оптимізації у галузі міжнародного співробітництва вишів / О.Кіпа // Міжнародний науковий вісник. – 2010. – Вип. 1 (20). – С. 332-339.Клюев, А.К. Программы инновационного развития региона и университетов: поиск соответствия / А.К.Клюев // Университетское управление: практика и анализ. – 2010. – № 1. – С. 30-34.Криворотов, В.В. Инженерно-экономическое образование: назад в будущее / В.В.Криворотов // Университетское управление: практика и анализ. – 2010. – № 3. – С. 32-35.Кузьмина, Ю.О. Компетентностный подход в образовательном процессе высшей школы / Ю.О.Кузьмина // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 11. – С. 22-23.Курбатов, С. Університетські рейтинги: у пошуках елітного навчального закладу, адекватного сьогоденню / С.Курбатов, Л.Ткаченко // Освіта. – 2011. – № 2-3.- 12-19 січня. – С. 8.Кушнір, Л. Доктор без філософії: уже найближчим часом на розгляд Верховної Ради пропонують винести проект закону "Про вищу освіту", ухвала якого, як побоюються фахівці, не принесе вищій школі очікуваних дивідендів, а навіть навпаки, може загальмувати розвиток українських університетів / Л.Кушнір // Україна молода. – 2011. – № 13.- 27 січня. – С. 7.Кушнір, Т. Інноваційні підходи до розвитку вищих навчальних закладів України в умовах формування єдиного європейського освітнього простору / Т.Кушнір // Геополітика України: історія і сучасність. – 2010. – Вип. 2. – С. 220-246.Любавцев, А.В. Методологические основы оценки экономической устойчивости государственного вуза в образовательной экономической системе / А.В.Любавцев // Экономика образования. – 2010. – № 1. – С. 69-73.Майданик, Р.А. Питання впровадження стандартів Болонського процесу в юридичній освіті України та його науково-методичне забезпечення / Р.А.Майданик, О.В.Дзера // Міжнародний науковий вісник. – 2010. – Вип. 1 (20). – С. 247-254.Матушкин, Н.Н. О междисциплинарных образовательных программах подготовки кадров высшей квалификации / Н.Н.Матушкин, Т.А.Кузнецова, С.И.Пахомов // Университетское управление: практика и анализ. – 2010. – № 4. – С. 55-59.Меренков, А.В. Проблемы взаимодействия промышленных предприятий с вузами региона глазами социолога / А.В.Меренков, Н.И.Сивкова // Университетское управление: практика и анализ. – 2010. – № 2. – С. 68-74.Мірошниченко, Ю. Треба поліпшити якість вищої освіти / Ю.Мірошниченко // Голос України. – 2011. – № 9.- 19 січня. – С. 5.Нюденова, Э.К. Проблема интеграции высшего и среднего профессионального образования в условиях регионального вуза / Э.К.Нюденова // Мир науки, культуры, образования. – 2010. – № 3. – С. 93-95.Осядла, М. Міжнародне співробітництво у сфері юридичної освіти / М.Осядла // Міжнародний науковий вісник. – 2010. – Вип. 1(20). – С. 308-312.Порохняк, К. Бути чи не бути молодшому спеціалісту?: питання організаційно-методичного забезпечення підготовки молодших спеціалістів обговорювали на з'їзді голів обласних рад директорів ВНЗ І-ІІ р.а. / К.Порохняк // Освіта. – 2011. – № 2-3.- 12-19 січня. – С. 3.Резник, С.Д. Работодатели и студенты: о путях формирования конкурентоспособности студенчества / С.Д.Резник, А.А.Сочилова // Университетское управление: практика и анализ. – 2010. – № 3. – С. 70-77.Резник, С.Д. Система и механизмы управления репутацией высшего учебного заведения / С.Д.Резник, Т.А.Юдина // Университетское управление: практика и анализ. – 2010. – № 2. – С. 51-57.Руденко, О. Інноватика в системі вищої освіти: методологія інноваційних фільтрів / О.Руденко // Геополітика України: історія і сучасність. – 2010. – Вип. 2. – С. 247-260.Савицкая, И.Б. Последипломное обучение врачей скорой помощи: опыт и перспективы развития / И.Б.Савицкая // Проблеми сучасної медичної науки та освіти. – 2010. – № 3. – С. 11-14.Салимова, Т.А. Сравнительная характеристика потребителей высшего учебного заведения / Т.А.Салимова, Н.Ш.Ватолкина // Университетское управление: практика и анализ.– 2010. – № 1. – С. 71-77.Свиридова, Н.В. Эффективность функционирования высших учебных заведений / Н.В.Свиридова // Университетское управление: практика и анализ. – 2010. – № 3. – С. 83-86.Семиволос, П. «Вавилон» вищої освіти: перший крок до «есперанто»: в стінах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту пройшов круглий стіл „Майбутнє вищої освіти в Україні“ / П.Семиволос // Дзеркало тижня. – 2011. – № 6.- 18 лютого.Соловьев, А.В. Болонская система реформирования высшего образования: инфицирование, манифестация и путь развития в Украине / А.В.Соловьев // Новости медицины и фармации. – 2010. – № 20.- ноябрь. – С. 28.Трушников, Д.Ю. Стратегия управления качеством образования студентов инженерных вузов / Д.Ю.Трушников, Е.В.Закалюкина // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2010. – № 2. – С. 38-40.Фадеева, И.М. Проблемы и перспективы интеграции научной и образовательной деятельности в рамках НОЦ исследовательского университета / И.М.Фадеева, Е.А.Гутковская // Университетское управление: практика и анализ. – 2010. – № 4. – С. 71-79.Фридман, М. Проблемы высшего образования / М.Фридман, Р.Фридман // Экономика образования. – 2010. – № 1. – С. 106-115.Цукерман, Г.А. Эффективность отечественного образования / Г.А.Цукерман // Экономика образования. – 2010. – № 2. – С. 62-69.Что сулит уровневая система высшего образования // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 12. – С. 82.Шадрин, А.В. Классический университет в модернизации образования, науки и промышленного производства / А.В.Шадрин // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2010. – № 2. – С. 41-46.Шевнін, О. Молодший спеціаліст має залишитись у вищій школі / О.Шевнін // Освіта України. – 2011. – № 5.- 18 січня. – С. 7.Шульга, Н. Дорогу здолає той, хто правильно вибрав напрямок: національний рейтинг, створений згідно з місцем ВНЗ у таблиці „Вебометрики“ / Н.Шульга // Дзеркало тижня. – 2011. – № 6.- 18 лютого.Ященко, Н.В. Возможности технологий обучения в современном образовании / Н.В.Ященко // Мир науки, культуры, образования. – 2010. – № 2. – С. 40-45.  1. Дистанційна освіта


Дадюк, В. Проблеми і перспективи дистанційної освіти та віртуальних університетів в Україні / В.Дадюк // Міжнародний науковий вісник. – 2010. – Вип. 1 (20). – С. 340-345.Дистанційне навчання - дієва форма міжнародного співробітництва у впровадженні інноваційних технологій у вищій школі / Є.І.Крижанівський, М.О.Галущак, С.А.Чеховський, Н.М.Піндус // Міжнародний науковий вісник. – 2010. – Вип. 1(20). – С. 81-84.Дубів, О.В. Сучасні міжнародні стандарти та інструменти дистанційних курсів / О.В.Дубів, О.С.Куруца, В.О.Нелюбов // Міжнародний науковий вісник. – 2010. – Вип. 1 (20). – С. 238-246.Хіхловська, І.В. Впровадження дистанційного навчання в Одеській національній академії зв'язку ім. О.С. Попова / І.В.Хіхловська, М.О.Іщенко // Міжнародний науковий вісник. – 2010. – Вип. 1 (20). – С. 192-195.  1. Органи управління та керівництво університетів


Гаффорова, Е.Б. Формирование общего подхода к управлению научно-инновационной деятельностью в системе менеджмента качества вуза / Е.Б.Гаффорова, Т.И.Елисеева, Т.В.Синдеева // Университетское управление: практика и анализ. – 2010. – № 3. – С. 48-53.Егорова, Е.М. Управленческий учет как концептуальный подход к повышению эффективности управления государственным вузом / Е.М.Егорова // Экономика образования. – 2010. – № 1. – С. 98-102.Ивашкевич, Т.В. Эффективность управления вузом / Т.В.Ивашкевич // Экономика образования. – 2010. – № 1. – С. 60-63.Келлер, Н.Л. Интеллектуальная поддержка управленческих решений в вузе (на примере структурных преобразований) / Н.Л.Келлер, М.Г.Гриф // Университетское управление: практика и анализ. – 2010. – № 2. – С. 16-23.Мусинов, П.А. Правовая и нравственно-правовая культуры руководителя современного образовательного учреждения: проблемы содержательного аспекта / П.А.Мусинов // Мир науки, культуры, образования. – 2010. – № 3. – С. 119-122.Салимова, Т.А. Цели и методы управления взаимоотношениями с потребителями в вузе / Т.А.Салимова, Н.Ш.Ватолкина // Университетское управление: практика и анализ. – 2010. – № 2. – С. 32-38.  1. Вчена рада


Гуров, В.Н. Ученый совет в контексте инновационной деятельности факультета повышения квалификации / В.Н.Гуров, С.В.Степанов // Инновации в образовании. – 2010. – № 5. – С. 71-83.Змінено склад вченої медичної ради // Новости медицины и фармации. – 2010. – № 19.- ноябрь. – С. 3.  1. Професорсько-викладацький склад


Бедный, Б.И. Подготовка научных кадров в сфере нанотехнологий (библиометрический анализ) / Б.И.Бедный, А.А.Миронос, Т.В.Серова // Университетское управление: практика и анализ. – 2010. – № 4. – С. 44-49.Босина, Л.В. Анализ уровня удовлетворенности информационных потребностей ученых СО РАН в зарубежных периодических изданиях / Л.В.Босина, П.П.Шабурова // Мир науки, культуры, образования. – 2010. – № 3. – С. 88-93.Гайдамакин, Н.А. Методологические и математические основы количественно-рейтинговых систем оценки деятельности профессорско-преподавательского состава вузов / Н.А.Гайдамакин, А.А.Ялпаев // Университетское управление: практика и анализ. – 2010. – № 4. – С. 37-43.Зеленко, Г.Н. Прогнозирование в системе подготовки педагога к решению профессиональных педагогических задач / Г.Н.Зеленко // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 11. – С. 51-53.Клюев, Ю.Б. Профессор - ключевой движитель модернизации образования в федеральном университете / Ю.Б.Клюев // Университетское управление: практика и анализ. – 2010. – № 3. – С. 27-31.Корнеева, А.А. Разработка и внедрение системы мотивации профессорско-преподавательского состава кафедр в Российском государственном социальном университете / А.А.Корнеева // Экономика образования. – 2010. – № 1. – С. 88-97.Котляров, И.Д. Оптимизация алгоритма замещения должностей профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений / И.Д.Котляров // Университетское управление: практика и анализ. – 2010. – № 3. – 87-95.Лыгина, Н.И. Работа в команде как профессиональная компетенция преподавателя высшей школы / Н.И.Лыгина, О.В.Макаренко, Е.А.Лебедева // Мир науки, культуры, образования. – 2010. – № 2. – С. 109-113.Львов, Л.В. Конкретно-научный уровень исследования качества управления подготовкой педагогов профессионального обучения / Л.В.Львов, М.В.Чернышева // Инновации в образовании. – 2010. – № 5. – С. 25-43.Особенности расчета численности профессорско-преподавательского состава при реализации информационно-коммуникационных дистанционных образовательных технологий / М.П.Карпенко, Т.Ю.Семенова, А.В.Сечина, Т.С.Кузина // Инновации в образовании. – 2010. – № 4. – С. 17-38.

6. Організація навчальної роботиБулат, С.А. Качество образовательного процесса в вузе как инновационный обьект оценивания / С.А.Булат, С.Н.Белова // Инновации в образовании. – 2010. – № 5. – С. 15-24.Кляп, М. Використання сучасних платформ електронного навчання як засіб створення єдиного освітнього простору / М.Кляп // Міжнародний науковий вісник. – 2010. – Вип. 1 (20). – С. 391-400.Кредитно-модульная система и менталитет студентов Восточной Украины / С.Ю.Масловський, Т.В.Деева, И.И.Шеститко, Л.В.Самосудова // Медицина сьогодні і завтра. – 2010. – № 1. – С. 173-175.Крих, С.Б. Рейтинговые системы: принципы и логика моделирования / С.Б.Крих // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 11. – С. 83-89.378.14 Л37

Левицький, Д. Використання віртуальних інтерактивних моделей у навчанні / Д.Левицький // Міжнародний науковий вісник. – 2010. – Вип. 1 (20). – С. 384-390.Ляшенко, Т.В. Мультимедийные образовательные технологии: психолого-педагогические основания их разработки и внедрения / Т.В.Ляшенко // Перспективы науки. – 2010. – Т. 4, № 2. – С. 36-45.Моніторинг у вищому навчальному закладі // Освіта України. – 2011. – № 8.- 28 січня. – С. 6.Пиралова, О.Ф. Потенциал профессиональных дисциплин в формировании компетентности студентов технических вузов / О.Ф.Пиралова, Ю.Н.Хмельницкий // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 11. – С. 24-26.Сазонов, Б.А. Академические часы, зачетные единицы и модели учебной нагрузки / Б.А.Сазонов // Экономика образования. – 2010. – № 1. – С. 31a-44.  1. Зарахування у ВНЗ

Україна. Міністерство освіти і науки.

Щодо створення і запровадження системи електронної подачі заяв вступниками та функціонування у 2011 році інформаційно-пошукової системи "Конкурс": лист Міністерства освіти і науки України від 6 січня 2011 № 1/9-5 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник України // Освіта. – 2011. – № 1.- 5-12 січня. – С. 2.

Павлова, Л. Минобразования предложило урезать госзаказ: но сумские вузы количество бюджетных мест оставили на уровне прошлого года / Л.Павлова // Ваш шанс. – 2011. – № 4.- 26 января-2 февраля. – С. 16А.Подавати документи на вступ до ВНЗ можна буде через Інтернет // Освіта України. – 2011. – № 8.- 28 січня. – С. 2.  1. Методи навчання


Баланюк, Н.А. Использование метода фасилитации при проведении лабораторных работ / Н.А.Баланюк // Мир науки, культуры, образования. – 2010. – № 2. – С. 134-136.Белоусова, І.А. Проблемні питання викладання економічного аналізу при підготовці фахівців економічного профілю / І.А.Белоусова // Міжнародний науковий вісник. – 2010. – Вип. 1 (20). – С. 181-184.Гнатышина, Е.А. Векторы внедрения педагогической фасилитации в организацию самостоятельной работы студентов вузов / Е.А.Гнатышина // Мир науки, культуры, образования. – 2010. – № 2. – С. 60-62.Гончаренко, Т.Є. Ретроспективний аналіз методик викладання іноземної мови з урахуванням сучасних реалій / Т.Є.Гончаренко // Міжнародний науковий вісник. – 2010. – Вип. 1(20). – С. 289-294.Елизова, Е.А. Урок как педагогический текст: проблема понимания / Е.А.Елизова // Мир науки, культуры, образования. – 2010. – № 1. – С. 157-159.Еремин, А.С. Обеспечение учебной работы с использованием кейс-метода / А.С.Еремин // Инновации в образовании. – 2010. – № 4. – С. 77-90.Еремин, А.С. Подготовка к обсуждению кейса в аудитории / А.С.Еремин // Инновации в образовании. – 2010. – № 5. – С. 84-105.Зозуля, І. Внесок у скарбницю української науки : наукова робота у вищих медичних навчальних закладах / І.Зозуля, Р.Процюк // Ваше здоров'я. – 2011. – № 1.- 7 січня. – С. 3.Инновационный потенциал научно-исследовательской деятельности студентов и аспирантов / В.М.Лопаткин, Г.А.Калачев, О.А.Бокова, Л.Г.Куликова // Мир науки, культуры, образования. – 2010. – № 3. – С. 200-202.Іваненко, М. Кейси як засіб інтегрування теорії у практику під час навчання в юридичному вищому навчальному закладі / М.Іваненко // Міжнародний науковий вісник. – 2010. – Вип. 1(20). – С. 313-318.Іщук, Т.Т. Інноваційні методи навчання іноземних мов у вищій школі. Гуманістична спрямованість навчального процесу / Т.Т.Іщук // Міжнародний науковий вісник. – 2010. – Вип. 1 (20). – С. 267-273.Кузнецова, Е.Ю. Активные формы обучения в уровневой подготовке / Е.Ю.Кузнецова // Университетское управление: практика и анализ. – 2010. – № 3. – С. 36-40.Кузьмина, Ю.О. Самостоятельная работа студентов как средство формирования профессиональной компетентности / Ю.О.Кузьмина, О.И.Донина // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 12. – С. 27-28.Павлов, Є. Сучасні програмні засоби для розробки мультимедійних навчальних матеріалів / Є.Павлов // Міжнародний науковий вісник. – 2010. – Вип. 1 (20). – С. 406-414.Уразгалиева, Р.И. К проблеме формирования умений самообразовательной деятельности студентов в условиях кредитной системы организации обучения / Р.И.Уразгалиева // Мир науки, культуры, образования. – 2010. – № 3. – С. 141-144.Юшина, С.І. Використання інноваційних технологій навчання при викладанні підприємницького права в Україні / С.І.Юшина // Міжнародний науковий вісник. – 2010. – Вип. 1(20). – С. 185-191.
  1   2   3

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи