Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 210.68 Kb.
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Дата30.06.2012
Розмір210.68 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0542-33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.netСучасна економіка:

проблеми та перспективи

Поточний інформаційний список

за вересень 2011 року

^ 1. Економіка. Економічні явища
Ангелко, І.В. Методичні основи оцінки обсягів тіньового сектору економіки / І.В.Ангелко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – № 1. – С. 180-189.Даниленко, А. Очікувані зовнішні фактори розвитку та ризики для української економіки у 2011-2012 роках /А.Даниленко, В.Домрачев // Вісник Національного банку України. – 2011. – №5. – С. 10-15.

 1. 1.

Економіка України за січень-липень 2011 року // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 157.- 30 серпня. – С. 6.Єрмошенко, А.М. Управління ризиками взаємодії страхових компаній з банками / А.М.Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 191-200.

 1. 2.

Коваленко, Ю.М. Ефективність фінансового сектору економіки: інституційний підхід / Ю.М.Коваленко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 11-17.Козюк, В. Макроекономічний аналіз рівня та структури доларизації вітчизняної економіки / В.Козюк, Н.Атамась // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 5. – С. 30-34.

 1. 3.

Мамонтова, І.В. Проблеми використання фінансових важелів у забезпеченні розвитку економіки України /І.В.Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 43-47.

 1. 4.

Хмеловський, Т.Г. Інформаційна технологія багатокритеріальної оптимізації в економіці / Т.Г.Хмеловський //Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 294-298.
2. Капітал


 1. 13.

Масюк, Ю.В. Особливості оптимізації управління капіталом в умовах кризи / Ю.В.Масюк, Л.І.Бревко // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 2. – С. 181-184.

 1. 14.

Чернишова, Л. Регулювання процесу формування структури банківського капіталу / Л.Чернишова // Економіст. Український журнал. – 2011. – № 5. – С. 70-72.

3. Інвестиції


 1. 16.

Гіндес, О.Г. Ефективність реалізації інвестиційних проектів екологічного та природно-ресурсного спрямування / О.Г.Гіндес //Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2011. – № 15-16. – С. 15-19.Гоблик, В.В. Інвестиції країн ЄС в економіку Закарпатської області / В.В.Гоблик // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 2. – С. 9-13.Грицай, Т.Л. Інвестиційне кредитування, його сутність та значення в сучасних умовах господарювання / Т.Л.Грицай //Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 14. – С. 7-10.Дюгованець, О.М. Особливості венчурного інвестування в Україні / О.М.Дюгованець // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 2. – С. 70-73.

 1. 17.

Огородник, В.О. Регіональні особливості інвестиційної діяльності Закарпатської області / В.О.Огородник // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 2. – С. 201-204.Російські інвестиції: експансія чи провал? // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2011. – № 15-16. – С. 4-8.

 1. 19.

Федулова, Л. Прямі іноземні інвестиції у забезпеченні технологічної модернізації виробництва: світові тенденції та проблеми в Україні / Л.Федулова // Економіст. Український журнал. – 2011. – № 5. – С. 44-48.4. Інновації
Базь, М.О. Комплексна процедура оцінювання конкурентоспроможності інноваційного продукту / М.О.Базь //Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 14. – С. 18-24.

 1. 24.

Гвоздю, С.Ю. Кошти іноземних інвесторів як джерело фінансової підтримки інноваційної діяльності підприємств /С.Ю.Гвоздю // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С.67-74.

 1. 25.

Загородній, А.Г. Методичний підхід до вибору інноваційної стратегії підприємства / А.Г.Загородній, В.М.Чубай // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 95-100.

 1. 26.

Красовська, О.В. Регіональні інноваційні програми як інструмент регіональної інноваційної політики в Україні /О.В.Красовська // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 2. – С. 118-124.

 1. 27.

Мельник, О.Г. Формування методологічних підходів у дослідженнях інновацій та інноваційного розвитку / О.Г.Мельник //Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 18-25.

 1. 28.

Наливайченко, К.В. Системно-синергетична парадигма інформаційно-інноваційної діяльності держави / К.В.Наливайченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 14. – С. 11-17.

^ 5. Праця. Організація праці
Грищенко, В.Ф. Методичні підходи до стабілізації трудових колективів підприємств у ринкових умовах / В.Ф.Грищенко, Л.Ю.Коваленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – № 1. – С. 134-141.Лендєл, М.А. Тенденції трудової міграції з України до країн СНД / М.А.Лендєл, Є.А.Єрфан, Є.Ковач // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 2. – С. 152-158.Любимова, К.О. Світовий досвід професійного навчання персоналу підприємств / К.О.Любимова // Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 3-4. – С. 58-61.

 1. 30.

Надрага, В. Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2012 рік / В.Надрага // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 165.- 9 вересня. – С. 11.Павлюков, Р. Чи захищає закон працю інвалідів /Р.Павлюков // Праця і зарплата. – 2011. – № 28.- 27 липня. – С. 4-5.Чорний, Р.С. Фінансове забезпечення розвитку трудового потенціалу просторових форм організації українського суспільства / Р.С.Чорний, Г.І.Румянцева // Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 3-4. – С. 66-68.

^ 6. Заробітна плата
Україна. Міністерство праці та соціальної політики, Міністерство охорони здоров'я.

Про внесення зміни до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення: наказ Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства охорони здоров'я України від 20 травня 2011 року № 190/298 / Україна. Міністерство праці та соціальної політики, Міністерство охорони здоров'я // Офіційний вісник України. – 2011. – № 43. – С. 73.

Лістрова, С. 20-відсоткова надбавка педагогам з вересня 2011 року: кому, коли, скільки / С.Лістрова // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 74.- 10 серпня. – С. 44-47.

7. Відрядження


 1. 36.

Пантелійчук, Н. Нове про відрядження в межах України та за кордон / Н.Пантелійчук // Праця і зарплата. – 2011. – № 29.- 3 серпня. – С. 22-23.

 1. 37.

Рорат, В. Як оформити продовження відрядження / В.Рорат // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 64.- 13 липня. – С. 49-50.^ 8. Охорона праці
Україна. Закони.

Про внесення змін до статей 19 та 43 Закону України "Про охорону праці": Закон України від 2 червня 2011 року № 3458-VI /Україна. Закони // Офіційний вісник України. – 2011. – № 48. – С.44-45. 1. 39.

Сторожук, В.М. Особливості отримання дозволу на викиди шкідливих речовин в атмосферу / В.М.Сторожук, О.В.Мельников //Поліграфія і видавнича справа. – 2010. – № 1(51). – С. 155-160.

^ 9. Ринок праці. Працевлаштування


 1. 41.

Батченко, Л.В. Ринок праці в Україні: стан і перспективи розвитку / Л.В.Батченко, М.М.Дєліні // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 157-163.Збільшено витрати на перше робоче місце для молоді //Праця і зарплата. – 2011. – № 24.- 22 червня. – С. 7.Курило, І. Молодь і ринок праці / І.Курило // Праця і зарплата. – 2011. – № 27.- 20 липня. – С. 4-5.

^ 10. Регіональна економіка. Територіальна економіка
Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Порядку та умов надання у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів: постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2011 року № 730 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 53. – С. 142-143. 1. 46.

Гордієнко, Т.М. Проблеми інформаційного забезпечення економічної безпеки регіону / Т.М.Гордієнко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 137-142.Готько, Н.М. Проблеми функціонування та розвитку сільських територій прикордонного регіону / Н.М.Готько // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 2. – С. 34-37.Грига, В.Ю. Сутність та оцінка конкурентоспроможності галузей промисловості у регіональному контексті / В.Ю.Грига, С.І.Лихолет // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 2. – С. 45-51.Древаль, О.Ю. Проблеми управління економічним потенціалом регіону з урахуванням вимог еколого-економічної безпеки / О.Ю.Древаль, І.В.Грищенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – № 1. – С. 21-26.Дронь, Ю.П. Категорія "регіон": сутність і напрями досліджень / Ю.П.Дронь // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – № 1. – С. 52-58.Жуков, С.А. Формування комплексної регіональної моделі входження України в Європейський Союз / С.А.Жуков // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 143-149.Іщук, С. Комплексна оцінка інвестиційної привабливості областей західного регіону України / С.Іщук, Т.Кулініч //Економіст. Український журнал. – 2011. – № 5. – С. 13-16.Козоріз, М. Концептуальні засади управління фінансовим потенціалом регіону / М.Козоріз, І.Сторонянська // Економіст. Український журнал. – 2011. – № 5. – С. 24-27.Колодинський, С.Б. Інноваційні кластери, як базис структурної трансформації регіонів / С.Б.Колодинський, О.О.Маєвська // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 2. – С. 108-112.Лендєл, М.А. Регіональні засади розвитку підприємництва: аналітичний аспект / М.А.Лендєл, Н.Ю.Волощук, М.Й.Черевко // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 2. – С. 147-151.Шевчук, Л. Просторовий розвиток регіонів України: теоретичні проблеми і практичні завдання / Л.Шевчук, Я.Шевчук, С.Щеглюк // Економіст. Український журнал. – 2011. – № 5. – С.17-19.
^ 11. Економіка землі. Економіка житла
Гриджук, І.А. Системні засади формування організаційно-економічного забезпечення житлово-комунального обслуговування населення / І.А.Гриджук // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 13. – С. 50-55.Сухіна, О. Теоретико-методологічні підходи до удосконалення податкової, інноваційної та екологічної політики у сфері надрокористування / О.Сухіна // Економіст. Український журнал. – 2011. – № 5. – С. 61-64.Третяк, А. Економічна теорія власності на землю: основи формування прав власності / А.Третяк // Земельне право України: теорія і практика. – 2011. – № 8. – С. 8-17.

 1. 48.

Щербініна, С.А. Визначення економічного потенціалу ринку житлового будівництва в регіоні / С.А.Щербініна // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – №1. – С. 190-196.

^ 12. Форми організації в економіці
Базилевич, П.Р. Структуризація і реструктуризація організацій на основі ієрархічного кластерного аналізу виробничих процесів / П.Р.Базилевич // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 248-257.Божкова, В.В. Механізм стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств / В.В.Божкова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 48-53.Бутко, М. Роль малого підприємництва у прискоренні процесів інноваційного розвитку в Україні / М.Бутко, О.Попело //Економіст. Український журнал. – 2011. – № 5. – С. 49-53.

 1. 63.

Вертіль, О. Кращий працівник - одержуй премію: у Сумському НВО ім. Фрунзе відродили традицію матеріального стимулювання / О.Вертіль // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 152.- 19 серпня. – С. 4.Лаврова, Ю.В. Оцінювання функцій управління оборотними активами на машинобудівному підприємстві / Ю.В.Лаврова // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 2. – С. 134-141.

 1. 64.

Познанська, А.О. Аналіз упровадження систем стимулювання керівництва: вітчизняний та зарубіжний досвід /А.О.Познанська // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – № 1. – С. 158-164.Приймак, Н.С. Ефективна амортизаційна політика підприємства як об'єкт управління / Н.С.Приймак // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 14. – С. 40-42.Приходько, С. Моніторинг рівня економічної безпеки національного промислового виробництва / С.Приходько //Економіст. Український журнал. – 2011. – № 5. – С. 82-83.

 1. 67.

Труш, І. Порядок створення акціонерного товариства комунального сектора економіки / І.Труш // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 6. – С. 59-63.Фецович, Т.Р. Стратегічний аналіз в контексті сучасного розвитку підприємств / Т.Р.Фецович // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 2. – С. 289-294.

13. Фінанси


 1. 72.

Іванов, С.В. Планово-контрольні параметри реалізації проекту / С.В.Іванов // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 14. – С. 25-29.

 1. 73.

Москаленко, Н.В. Інформаційна складова фінансового моніторингу / Н.В.Москаленко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 273-277.Проскура, К.П. Управління структурою фінансових ресурсів за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків / К.П.Проскура // Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 3-4. – С. 36-39.Романишин, В. Фінансування інноваційного розвитку економіки як чинник підвищення конкурентоспроможності України / В.Романишин // Банківська справа. – 2011. – № 3. – С. 21-30.Чугаєв, О.А. Ісламський банкінг та його фінансові інструменти в контексті концепції потенційної моделі фінансової системи / О.А.Чугаєв, А.В.Чередниченко // Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 3-4. – С. 13-16.

^ 14. Фінансова криза
Линник, О.О. Світова фінансова криза та глобальні дисбаланси / О.О.Линник // Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 3-4. – С. 20-24.Удовиченко, В.П. Вплив фінансово-економічної кризи на місцевий соціально-економічний розвиток у контексті міжнародного досвіду / В.П.Удовиченко, С.О.Маюренко //Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 3-4. – С. 62-65.Уманців, Ю. Злиття та поглинання компаній у контексті фінансово-економічної кризи / Ю.Уманців // Банківська справа. – 2011. – № 3. – С. 48-55.

^ 15. Державний бюджет


 1. 76.

Україна. Закони.

Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2011 рік": Закон України від 5 липня 2011 року № 3562-VI / Україна. Закони // Офіційний вісник України. – 2011. – № 57. – С. 13-16.

// Офіційний вісник України. – 2011. – № 47. – С. 13-169.

Добрик, А.О. ПДВ в Україні: проблеми адміністрування та напрями удосконалення / А.О.Добрик, А.А.Літовченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 14. – С. 34-36.

 1. 79.

Пастухова, І. Прозорість і відкритість - основні принципи казначейської роботи / І.Пастухова // Казна України. – 2011. – № 5. – С. 43-44.^ 16. Банки. Банківська справа
Базарний, Д.В. Ефективність банківської діяльності з позиції акціонерів / Д.В.Базарний // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 14. – С. 50-53.Барановський, О. Банківський сектор економіки Росії: стан, проблеми, перспективи / О.Барановський // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 5. – С. 46-50.Василенко, В.В. Ціноутворення на ринку банківських металів України / В.В.Василенко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 184-190.Веселов, А.И. Управление прибылью банка в средне- и долгосрочной перспективах / А.И.Веселов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 24. – С. 34-37.Вовк, В.Я. Сутність та зміст конкурентоспроможності банку / В.Я.Вовк // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 2. – С. 23-28.Вядрова, І. Статистичні оцінки узгодженості між заощадженнями населення та їх коштами на депозитних рахунках у банках / І.Вядрова, І.Добровольська // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 5. – С. 35-37.Головко, В. Статистика Національного банку України у світлі сучасних викликів / В.Головко // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 5. – С. 4-9.Гончаренко, О.В. Основи комплексного управління банківськими портфелями / О.В.Гончаренко, Я.С.Білодід, О.В.Путій // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 14. – С. 37-39.Дмитрик, Ю.В. Передумови виникнення кризових явищ в банківському секторі України / Ю.В.Дмитрик // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 2. – С. 61-69.Жулінська, К.М. Взаємозв'язок банківської системи та реального сектору економіки у процесі циклічного розвитку /К.М.Жулінська // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – № 1. – С. 150-157.Захарченко, О.М. Банківське обслуговування в мережі Інтернет / О.М.Захарченко // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 2. – С. 74-78.Ігнатова, О.М. Статистичний аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку депозитної бази українських банків /О.М.Ігнатова, В.В.Романченко // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 2. – С. 78-91.

 1. 95.

Кіндзерський, Ю. До питання створення і забезпечення дієвості банку розвитку в Україні / Ю.Кіндзерський // Економіст. Український журнал. – 2011. – № 5. – С. 65-69.

 1. 96.

Кльоба, Л. Вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю в Україні / Л.Кльоба // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 5. – С. 51-53.

 1. 97.

Коваль, В.В. Перспективи і шляхи розвитку діяльності українських банків на глобальному ринку / В.В.Коваль // Фондовый рынок. – 2011. – № 31. – С. 12-17.

 1. 98.

Колесник, О.О. Удосконалення системи антикризового менеджменту банку за допомогою методу сценарного прогнозування / О.О.Колесник // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 201-208.Котковський, В.С. Регіональні аспекти розвитку банківської системи України (на прикладі Дніпропетровського регіону) / В.С.Котковський // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 2. – С. 113-117.Лєонов, С.В. Інноваційний пакет послуг як інструмент антикризового управління банківськими установами України /С.В.Лєонов, О.О.Котенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – № 1. – С. 174-179.Лобозинська, С. Державне регулювання ліквідності банківської системи України: шляхи вдосконалення /С.Лобозинська // Банківська справа. – 2011. – № 3. – С. 11-20.

 1. 99.

Пшик, Б. Арт-банкінг: новий напрям діяльності банків у сфері інвестиційного бізнесу / Б.Пшик // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 5. – С. 15-19.Степаненко, А. Лобіювання банківських інтересів у процесі реалізації пріоритетних цілей / А.Степаненко, І.Чамара // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 5. – С. 54-57.Тарасова, О.В. Роль держави в управлінні банківською системою / О.В.Тарасова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 216-219.Трохименко, В.І. Державне регулювання ринку банківських послуг за умов посилення нестійкості світової фінансової системи /В.І.Трохименко // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 2. – С. 268-271.

 1. 102.

Федирко, В.В. Механизм двухуровневой сегментации клиентов как важный инструмент управления клиентской базой банка / В.В.Федирко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – № 1. – С. 165-173.

 1. 103.

Філонова, І.Б. Функціонування іноземного капіталу у банківській системі України в умовах фінансової нестабільності /І.Б.Філонова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С.220-225.

 1. 104.

Чижов, О.В. Організаційно-правові засади впливу банків і страхових організацій на зменшення обсягів тіньової економіки /О.В.Чижов // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С.233-241.

 1. 106.

Шоломінська, Т.Г. Моделювання функції реакції монетарної політики національного банку України /Т.Г.Шоломінська // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 299-304.

^ 17. Гроші. Валюта
Ангеловская, А.А. Методы управления денежными потоками в холдинговой организации / А.А.Ангеловская //Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 24. – С.26-29.Бойко, Д.І. Використання норм обов'язкових резервів у грошово-кредитній політиці України / Д.І.Бойко, О.О.Коковихіна //Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 3-4. – С. 45-47.Про введення в обіг пам'ятної монети "Пересопницьке Євангеліє" // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 5. – С. 20.

 1. 124.

Туглук, В. Викарбувана Незалежність України: Національний банк увів в обіг пам'ятні монети "20 років незалежності України" / В.Туглук // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 152.- 19 серпня. – С. 4.Туглук, В. Незалежність починалася з гривні: п'ятнадцять років тому в Україні стартувала грошова реформа і введено в обіг національну грошову одиницю / В.Туглук // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 160.- 2 вересня. – С. 1, 8-9.Федяєва, О.О. Валютний ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку / О.О.Федяєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 13. – С. 56-59.

^ 18. Фондовий ринок
Андрєєва, Г.І. Роль і місце арбітражних операцій на строковому ринку / Г.І.Андрєєва // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – № 1. – С. 130-133.Иванов, М.Е. Повышение эффективности и модернизация бизнес-процессов на российском рынке ценных бумаг / М.Е.Иванов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 24. – С.30-33.Фищук, І.М. Структура фондового ринку в контексті ІРО /І.М.Фищук // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 14. – С.54-57.

^ 19. Кредит. Кредитна справа
Мироненко, В. Перспективи розвитку національної системи іпотечного кредитування з урахуванням зарубіжного досвіду /В.Мироненко, Г.Мироненко // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 5. – С. 38-41.Прасолова, С.П. Актуальні аспекти удосконалення оцінки індивідуального кредитного ризику підприємств-позичальників та їх роль у розширенні можливостей національних банків до кредитування реального сектора економіки / С.П.Прасолова //Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 2. – С. 224-231.Смирнов, Е. Кредиты? Только в гривне / Е.Смирнов //Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2011. – № 15-16. – С. 9-10.

20. Туризм
Бондаренко, М.П. Роль держави в процесі реалізації туристичного потенціалу України на міжнародному ринку /М.П.Бондаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 13. – С. 63-66.Гулич, О. Регіональні рекреаційно-туристичні комплекси: проблеми і перспективи розвитку / О.Гулич // Економіст. Український журнал. – 2011. – № 5. – С. 41-43.

21. Торгівля
Єрмолаєв, О.В. Динаміка та структура світової торгівлі сировинними ресурсами / О.В.Єрмолаєв // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 14. – С. 77-79.Литвин, А.Є. Світовий ІТ-ринок крізь призму Світової організації торгівлі / А.Є.Литвин // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 14. – С. 58-61.

 1. 156.

Тучковська, І.І. Дослідження та вплив чинників на процес формування конкурентних стратегій торговельних підприємств споживчої кооперації України / І.І.Тучковська // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 2. – С. 272-275.

22. Маркетинг
Войтович, К.В. Визначення найбільш ефективного варіанта маркетингової стратегії страхової компанії / К.В.Войтович //Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 14. – С. 62-66.Гареева, Т.Ш. Банкомат как наиболее эффективное средство целевой рекламы для организаций / Т.Ш.Гареева // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 13. – С. 60-62.Гудзенко, Н.М. Облік лізингових операцій / Н.М.Гудзенко, С.Ю.Дьяконова // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 2. – С. 57-60.
^ 23. Митна політика
Україна. Закони.

Митний кодекс: Кодекс України від 11 липня 2002 р. № 92-IIV зі змінами та доповненнями станом на 26 липня 2011 р. / Україна. Закони // Кодекси України. – 2011. – № 8: Митний кодекс України. – С. 1-271.Україна. Кабінет Міністрів.

Про внесення зміни до Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов'язковій сертифікації в Україні: постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року № 601 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 44. – С. 81.

Міщенко, І.В. Митні посередники в Україні: проблеми сьогодення та перспективи розвитку / І.В.Міщенко // Митна справа. – 2011. – № 3. – С. 44-48.Оніщик, Ю. Митне законодавство як системоутворююча категорія правового регулювання митних відносин / Ю.Оніщик //Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 7. – С. 34-37.

^ 24. Міжнародна економіка


 1. 172.

Андрійчук, В.Г. Ідентифікація Україною європейських соціально-економічних стандартів: реальний стан та шляхи досягнення / В.Г.Андрійчук, Є.В.Хрупов // Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 3-4. – С. 6-9.Будкін, В.С. Імітація як головна проблема зовнішньої політики України / В.С.Будкін // Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 3-4. – С. 3-6.Гончарова, О.В. Альянсні форми управління у глобальному середовищі / О.В.Гончарова // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 14. – С. 43-49.Компанець, І.В. Військово-історичний аспект євроатлантичної інтеграції незалежної України / І.В.Компанець //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Держава та армія. – 2011. – № 693. – С. 239-246.Кузнецов, О.В. Англосаксонська модель капіталізму та економічний розвиток Європи / О.В.Кузнецов // Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 3-4. – С. 10-13.Мачок, Є.В. Основні етапи конвергенції промислових політик Євросоюзу / Є.В.Мачок // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2011. – № 15-16. – С. 24-32.Мікула, Н. Розвиток нових форм транскордонного співробітництва / Н.Мікула, Є.Матвєєв // Економіст. Український журнал. – 2011. – № 5. – С. 20-23.Омельченко, А. Організаційно-правові засади інтеграції України у світовий економічний простір / А.Омельченко //Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 7. – С. 42-45.Оніщенко, А.В. Україна та Китай: нові реалії та перспективи зовнішньоекономічного співробітництва в XXI сторіччі /А.В.Оніщенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 2. – С. 205-207.Паламарчук, М.В. Глобальний економічний цикл та синхронізація поточної світової рецесії / М.В.Паламарчук //Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 3-4. – С. 24-27.

^ 25. Управління. Менеджмент
Астапова, Г.В. Неоінституціональні підходи щодо відтворення основних фондів підприємств / Г.В.Астапова, С.Т.Пілецька // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – № 1. – С. 113-119.Власова, Н.М. Система организации эффективного управления персоналом предприятий в условиях рыночной экономики / Н.М.Власова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 54-59.Даниленко, О.А. Методичні підходи до оцінювання ефективності управління персоналом організації / О.А.Даниленко //Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 89-94.Жарінова, А.Г. Методологічний підхід до управління формуванням інтелектуального капіталу підприємства /А.Г.Жарінова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С.4-10.Лук'янихіна, О.А. Визначення напрямків розвитку альтернативної енергетики у контексті виробництва біопалива /О.А.Лук'янихіна, І.А.Вакуленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – № 1. – С. 27-33.Лутай, Л.А. Обгрунтування концептуальних засад і формування стратегії управління дисциплінарними відносинами /Л.А.Лутай // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 2. – С. 172-177.

 1. 1.

Петрушенко, М.М. Принципи моделювання організаційно-економічного механізму екологізації промислового підприємства /М.М.Петрушенко, Т.В.Бондар, Т.Г.Гриценко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – № 1. – С. 72-82.

 1. 3.

Рибальченко, С.М. Формування системи показників стратегічного управління підприємствами в рамках стратегії соціо-еколого-економічного розвитку регіонів / С.М.Рибальченко //Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – № 1. – С. 66-71.Тєлєтов, О.С. Управлінські та податкові аспекти регулювання діяльності громадських організацій в Україні /О.С.Тєлєтов, О.В.Ревенко, В.О.Дементов // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – № 1. – С. 120-129.

 1. 9.

Шевченко, Т.И. Выявление и анализ факторов, влияющих на результат процесса восстановления ресурсов из отходов /Т.И.Шевченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – № 1. – С. 45-51.Місця збереження документів:


Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх

Навчальний зал – 3 поверх

Науковий зал – 4 поверх

Патентно-ліцензійна група

Кафедра економічної теорії

Кафедра Фінансів
Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи