Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 197.71 Kb.
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Дата30.06.2012
Розмір197.71 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0542-33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.netСучасна економіка:

проблеми та перспективи

Поточний інформаційний список

за січень 2012 року

^ 1. Економіка. Економічні явища
Бараник, С.Ю. Економічні проблеми та перспективи використання нетрадиційних відновлюваних джерел енергії в Україні / С.Ю.Бараник, А.О.Доценко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – № 3. – С. 27-33.Болотин, А.А. Человеческий капитал как фактор экономического развития современного предприятия / А.А.Болотин// Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 46. – С.13-20.Боярко, І.М. Сучасні тенденції розвитку державного сектору економіки під впливом трансформаційних процесів / І.М.Боярко, О.В.Дейнека // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – №9. – С. 7-12.

 1. 1.

Економіка України за січень-листопад 2011 року // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 242.- 27 грудня. – С. 7.Кондратьев, В. Инфраструктура и экономический рост / В.Кондратьев // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – № 11. – С. 18-24.

 1. 2.

Тенденции реального сектора экономики // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 42. – С. 65-84.Тищенко, О.М. Науково-технічний розвиток як фактор економічного зростання в Україні / О.М.Тищенко, В.О.Шликова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – Вип.2. – С. 91-95.
2. Інвестиції
Вишницька, О.І. Формування організаційно-економічного механізму управління екологічно орієнтованими інвестиційними проектами / О.І.Вишницька // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – № 3. – С. 58-63.

 1. 9.

Тихомирова, А. Прямые инвестиции ведущих стран ЕС/А.Тихомирова // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – № 12. – С. 49-56.Халилов, А.Э. Инвестиционно-инновационный механизм управления как фактор обеспечения устойчивого развития региона/ А.Э.Халилов // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 8. – С. 23-28.

 1. 10.

Чомаева, Р.А. Формирование внутренних источников инвестирования на макро- и микроэкономическом уровне/Р.А.Чомаева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 44. – С. 50-55.

3. Інновації


 1. 13.

Александровский, С.В. Барьеры развития инновационного предпринимательства в Нижегородской области / С.В.Александровский, Н.Н.Бутрюмова, М.Г.Назаров // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 46. – С. 21-33.Басанцов, І.В. Засади державної інноваційної економічної політики в Україні / І.В.Басанцов, І.В.Баласюкова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 2. – С. 13-23.Бєлякова, О.В. Екологічні інновації – шлях розвитку ринку екологічно чистих товарів / О.В.Бєлякова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 2. – С. 268-272.Божкова, В.В. Розроблення комплексу стимулювання збуту освітніх послуг зі спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» / В.В.Божкова, Я.О.Тимохіна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 1. – С. 75-79.

 1. 14.

Валеева, Ю.С. Роль инноваций в деятельности торговых предприятий / Ю.С.Валеева // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – № 3. – С. 118-125.Васильєва, Т.А. Проблеми управління інноваційним розвитком / Т.А.Васильєва, С.В.Лєонов, Я.М.Кривич // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 1. – С. 160-171.

 1. 15.

Гращенко, І.С. Інноваційні фактори розвитку та активізації діяльності підприємств сфери послуг / І.С.Гращенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 9. – С. 22-26.Касьяненко, В.О. Зарубіжний досвід управління інноваційним потенціалом економіки та можливості його використання в Україні / В.О.Касьяненко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 2. – С. 200-204.

 1. 16.

Кірдіна, О.Г. Обмеження та орієнтири техніко-технологічного розвитку України в умовах глобалізації /О.Г.Кірдіна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т.1. – С. 179-184.Крикуненко, Д.О. Проблеми впровадження інновацій на підприємствах / Д.О.Крикуненко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 1. – С. 45-49.Лобунець, В.І. Зарубіжний досвід державної підтримки інноваційної діяльності / В.І.Лобунець // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – Вип. 2. – С. 49-53.

 1. 17.

Ночевкина, Л. Необходимы ли отраслевые предпочтения для инноваций? / Л.Ночевкина // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – № 12. – С. 13-21.

 1. 18.

Овєчкіна, О.А. Сучасні проблеми управління трансформацією інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств: культурологічний аспект / О.А.Овєчкіна, К.В.Іванова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 1. – С. 190-195.

 1. 19.

Островська, О.А. Інновації у фінансовій діагностиці вітчизняних підприємств / О.А.Островська // Фінанси України. – 2011. – № 9. – С. 110-119.

 1. 20.

Смолінська, Н.В. Методичні підходи до оцінювання рівня інноваційної спроможності підприємства / Н.В.Смолінська // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 1. – С. 215-221.Солоха, Д.В. Концептуальні основи управління інноваційним потенціалом соціально-економічної системи регіону / Д.В.Солоха // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т.2. – С. 210-221.

 1. 21.

Федулова, Л.І. Фінансування інновацій у посткризовий період: збалансованість фінансової й інвестиційної політик / Л.І.Федулова // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 15-28.Хлобистов, Є.В. Інноваційний потенціал забезпечення екологічної безпеки у контексті структурно-динамічної теорії продуктивних сил / Є.В.Хлобистов, Л.В.Жарова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 2. – С. 257-267.

 1. 23.

Хуснутдинов, А.З. Инновационно-инвестиционный механизм модернизации рыночной экономики / А.З.Хуснутдинов//Компрессорная техника и пневматика. – 2011. – № 6. – С. 36-40.Шевлюга, О.Г. Дослідження впливу технологічних інновацій на ринок технологій і розвиток підприємства / О.Г.Шевлюга, О.М.Олефіренко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 1. – С. 38-44.Шипуліна, Ю.С. Розвиток теоретико-методолігічних засад переходу підприємств на інноваційний шлях розвитку / Ю.С.Шипуліна, С.М.Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 1. – С. 103-112.

 1. 24.

Шнипко, О.С. Інноваційно-технологічне оновлення економіки як показник цивілізаційної успішності країни (компаративне співвіднесення США та України) / О.С.Шнипко // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 3-14.

^ 4. Праця. Організація праці
Україна. Кабінет Міністрів.

Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві: постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 / Україна. Кабінет Міністрів // Орієнтир. – 2011. – № 49.- 21грудня. – С. 9-14.Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Порядку обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги, та її виплати: постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1191 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 91. – С. 142-143.Україна. Міністерство соціальної політики.

Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2012 рік: лист Міністерства соціальної політики України від 23 серпня 2011 р. №8515/о/14-11/13 / Україна. Міністерство соціальної політики // Діалог. – 2012. – № 2.- 12 січня. – С. 2.

Валентинова, Т. Положення про відрядження: як розробити/ Т.Валентинова // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 117.- 21 грудня. – С. 52-55.

 1. 31.

Зарахування до страхового стажу: роз'яснює завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Наталія Шамбір // Праця і зарплата. – 2011. – № 45.- 7 грудня. – С. 20.

 1. 33.

Ройко, Д.В. Оцінка результатів діяльності керівників маркетингових служб / Д.В.Ройко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 2. – С. 155-166.Рынок труда и денежные доходы населения // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 44. – С. 75-77.

^ 5. Регіональна економіка


 1. 38.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження плану заходів на 2012 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. №1237-р / Україна. Кабінет Міністрів // Орієнтир. – 2011. – № 50.- 28 грудня. – С. 15.Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Порядку розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку: постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. №1186 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 91. – С. 126-133. 1. 41.

Суева, Ю.В. Совершенствование взаимосвязи социальных и экономических факторов динамического развития региона / Ю.В.Суева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 43. – С. 55-65.

^ 6. Форми організації в економіці
Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Державної цільової програми розвитку індустріального (промислового) парку "Свема" в м. Шостці Сумської області на 2012-2015 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. №1265 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 96. – С. 14-22.Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю: постанова Кабінету Міністрів України від 16листопада 2011 р. № 1182 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 90. – С. 17-22.

Белозеров, В.А. Стационарные компрессоры концерна "Укрросметалл": от идеи до готовой продукции / В.А.Белозеров // Компрессорная техника и пневматика. – 2011. – № 6. – С. 6-7.Борисов, К. Як правильно припинити бути підприємцем: етапи великого шляху / К.Борисов // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 116.- 19 грудня. – С. 49-52.Ватаманюк-Зелінська, У.З. Розвиток промислових галузей за рахунок підтримки високотехнологічних виробництв у підприємницькому секторі економіки / У.З.Ватаманюк-Зелінська // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 9. – С. 17-21.Домашенко, М.Д. Формування зон економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / М.Д.Домашенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №4, Т. 2. – С. 181-185.Елисеев, Д.О. Институциональные и экономические особенности слияний и поглощений в России / Д.О.Елисеев, В.В.Дорошенко // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 46. – С. 7-12.Императорское решение: 115 лет назад были созданы "Сумские машиностроительные мастерские" // Панорама. – 2012. – № 4.- 18-25 января. – С. В17.Индекс кредитного благоприятствования развитию малого бизнеса // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – №42. – С. 55-64.Ільницький, Ю. Модельний статут ТОВ - перший пішов: коментар до постанови КМУ "Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю" від 16 листопада 2011 р. № 1182 / Ю.Ільницький // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 116.- 19 грудня. – С. 17-18.Каменщиков, А. Конкурентоспособность предприятия / А.Каменщиков // Управление качеством. – 2011. – № 10. – С. 44-49.Нестеренко, Н.В. Сутність та структура фінансового механізму підприємства / Н.В.Нестеренко, В.В.Немченко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – Вип. 2. – С.62-64.

 1. 46.

Сливка, Т.О. Особливості формування та розвитку корпоративної власності в Україні / Т.О.Сливка // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 8. – С. 11-15.У "Імпульса" пульс нормальний [Шосткинський казенний завод "Імпульс"] // Діловий вісник. – 2011. – № 12. – С. 24.Фещенко, О.М. Управління потенціалом інноваційного розвитку підприємств АПК на експортних ринках / О.М.Фещенко, В.М.Ільченко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 2. – С. 229-236.

 1. 55.

Хрусталёв, Е.Ю. Финансово-промышленные группы: методология и модели формирования / Е.Ю.Хрусталёв, О.Е.Хрусталёв // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 43. – С. 2-9.
7. Фінанси
Аландаров, Р.А. Анализ теоретических подходов к финансированию фундаментальных научных исследований и их применение в российской практике / Р.А.Аландаров // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 43. – С. 17-22.Груздев, А. "Финансовые платформы" местных правительств и их роль в кредитном буме в Китае (2009-2010 г.) / А.Груздев // Вопросы экономики. – 2011. – № 11. – С. 122-132.Зайцев, О.В. Квадрат еквівалентності ставок процента / О.В.Зайцев // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – № 3. – С. 90-98.

 1. 61.

Пазинич, В.І. Напрями державної підтримки впровадження схем проектного фінансування в Україні / В.І.Пазинич, К.П.Штепенко, Ю.М.Попова // Фінанси України. – 2011. – № 9. – С.120-126.Тельнова, А.В. Подсистема экономической диагностики финансового состояния в системе финансового менеджмента предприятия / А.В.Тельнова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 2. – С. 222-228.Чернявська, О.В. Теоретичні аспекти дослідження фінансової спроможності торговельного підприємства / О.В.Чернявська, О.А.Горбунова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. –Вип. 2. – С. 95-104.

^ 8. Державний бюджет


 1. 69.

Україна. Закони.

Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2011 рік": Закон України від 4 листопада 2011 р. №4012-VI / Україна. Закони // Офіційний вісник України. – 2011. – № 91. – С. 61-107.

 1. 70.

Україна. Закони.

Про Державний бюджет України на 2012 рік: Закон України від 22 грудня 2011 р. № 4282-VI / Україна. Закони // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 244.- 29 грудня. – С. 18-19.

Васюнина, М.Л. Методологические подходы к формированию программного бюджета / М.Л.Васюнина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 42. – С.20-25.Затонацька, Т.Г. Зарубіжний досвід середньострокового планування в бюджетному процесі / Т.Г.Затонацька, О.А.Шиманська // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 90-100.Зварич, О.В. Середньострокове прогнозування доходів бюджету та їх взаємозв'язок з макроекономічними показниками / О.В.Зварич // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 59-75.Мулюкова, Г.Р. Бюджетное планирование и бюджетный контроль в организациях АПК / Г.Р.Мулюкова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 46. – С. 53-59.Рябушка, Л.Б. Концептуальні засади політики міжбюджетних відносин в соціально-економічному розвитку держави / Л.Б.Рябушка // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – № 3. – С. 106-117.

 1. 71.

Чирва, Р. Бюджет-2012: що приховано за соціальними обіцянками? / Р.Чирва // Профспілкові вісті. – 2012. – № 1-2.- 12 січня. – С. 8-9.

^ 9. Податки. Оподаткування
Україна. Закони.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності: Закон України від 4 листопада 2011 р. № 4014-VI / Україна. Закони // Офіційний вісник України. – 2011. – № 91. – С. 108-124.Україна. Міністерство фінансів.

Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість: наказ Міністерства фінансів України від 7листопада 2011 р. № 1394 / Україна. Міністерство фінансів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 95. – С. 222-276.Україна. Міністерство фінансів.

Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної: наказ Міністерства фінансів України від 1 листопада 2011 р. №1379 / Україна. Міністерство фінансів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 95. – С. 210-221.

Баліцька, В.В. Соціальна справедливість оподаткування крізь призму платоспроможності суб'єктів економіки України / В.В.Баліцька // Фінанси України. – 2011. – № 9. – С. 33-44.Боровикова, Е.В. Налоговое планирование как подсистема финансового планирования в кредитной организации / Е.В.Боровикова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 45. – С. 15-20.

 1. 77.

Єдиний податок - 2012: роз'яснює головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Тетяна Добродій // Праця і зарплата. – 2011. – № 45.- 7 грудня. – С. 21-24. – Закінчення. Початок у № 44.Кучерявенко, М.П. Природа нормотворчих процедур при регулюванні відносин оподаткування / М.П.Кучерявенко // Юридична наука і практика. – 2011. – № 2. – С. 80-84.Мельник, В.М. Податкові важелі підтримки вітчизняних товаровиробників у посткризовий період: новації податкового кодексу / В.М.Мельник, Г.С.Мельничук // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 51-58.

 1. 81.

Рощупкина, В.В. Механизм развития налогового потенциала макрорегиона / В.В.Рощупкина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 44. – С. 56-60.Соколовська, А.М. Дискусійні питання реформування ПДФ / А.М.Соколовська, В.О.Твардієвич // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 35-50.^ 10. Банки. Банківська справа
Україна. Правління Національного банку.

Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України: постанова Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 р. №373 / Україна. Правління Національного банку // Офіційний вісник України. – 2011. – № 90. – С. 40-158.

Бортніков, П.Г. Можливості антикризових комунікацій банку на рівні взаємовідносин із зовнішніми сторонами / П.Г.Бортніков // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 1. – С. 132-137.Гусєв, Я.О. Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України / Я.О.Гусєв // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – № 3. – С. 99-105.

 1. 86.

Кирилова, Л.І. Управління ризиками комерційного банку / Л.І.Кирилова, К.О.Драган // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – Вип. 2. – С. 22-26.Ковальчук, Т.Г. Роль комерційних банків у діяльності фондового ринку / Т.Г.Ковальчук, А.В.Лабунець // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – Вип. 2. – С.26-29.Ногина, С.Н. Управління активними операціями комерційного банку / С.Н.Ногина, Ю.А.Профатило // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – Вип. 2. – С.73-76.

 1. 88.

Омельченко, А.Н. Моделирование процессов накопления и использования кредитно-инвестиционных ресурсов банковской системы России / А.Н.Омельченко, О.Е.Хрусталёв // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 46. – С. 34-42.Плотнікова, М.В. Правова форма регуляторної діяльності Національного банку України / М.В.Плотнікова // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 2(5). – С. 81-84.Українець, О. Банки та страхові компанії в одному човні: що вони приховують і що замовчують / О.Українець // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 117.- 21 грудня. – С. 29-31.

 1. 91.

Філонова, І.Б. Значення сек'юритизації у підвищенні конкурентоспроможності банків / І.Б.Філонова // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 9. – С. 27-30.

^ 11. Гроші. Валюта
Инфляция. Денежно-кредитная политика // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 43. – С. 66-73.Колосова, В.П. Співробітництво з МВФ: реформа квот країн-членів Міжнародного валютного фонду / В.П.Колосова // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 29-34.Полозенко, Д.В. Історія грошей та кредиту / Д.В.Полозенко // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 125-126.Хмыз, О.В. Расстановка сил в современном мире валют / О.В.Хмыз // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 42. – С. 7-19.

^ 12. Фондовий ринок
Україна. Президент.

Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку: указ Президента України від 23 листопада 2011 р. № 1063/2011 / Україна. Президент // Офіційний вісник України. – 2011. – № 94. – С. 18-31.Україна. Президент.

Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: указ Президента України від 23листопада 2011 р. № 1070/2011 / Україна. Президент // Офіційний вісник України. – 2011. – № 94. – С. 41-53.

Аристова, Е.В. Роль финансового рынка в современной экономике / Е.В.Аристова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 44. – С. 61-64.Ситуация на финансовых рынках и состояние банковского сектора // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 43. – С. 74-80.

// Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – №46. – С. 68-80.Стаценко, В.В. Исследование структуры инвесторов на российском фондовом рынке / В.В.Стаценко // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 46. – С. 43-52.

^ 13. Економічне становище. Управління економікою


 1. 119.

Гліненко, Л.К. Вплив способу інтегрування бізнес-системи у бізнес-простір на вибір інноваційної стратегії / Л.К.Гліненко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 1. – С. 172-178.Зикіна, В.О. Аналіз та аудит інноваційної діяльності машинобудівних підприємств Запорізької області / В.О.Зикіна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 1. – С. 207-214.Иванов, Н. Мировой кризис и рынок труда / Н.Иванов // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – №11. – С. 3-17.Мащак, Н.М. Стратегічна узгодженість логістичної діяльності підприємства на екологічних засадах / Н.М.Мащак // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 2. – С. 273-282.Пєтєшова, Т.А. Діагностичні підходи до визначення рівня інтенсивності конкуренції на галузевому ринку / Т.А.Пєтєшова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 2. – С. 111-117.Пономарьова, Н.М. Формування механізму взаємодії автотранспортного підприємства із суб’єктами ринку міжнародних вантажних перевезень / Н.М.Пономарьова, А.М.Пономарьов // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 1. – С. 196-201.Шатохін, О.Г. Проблеми вибору альтернатив при ухваленні рішень / О.Г.Шатохін // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – № 3. – С. 157-162.14. Маркетинг
Васильченко, А.О. Маркетинговая стратегия управления конкурентоспособностью строительных предприятий / А.О.Васильченко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 1. – С. 138-147Должанский, И.З. Особенности маркетинга анимационных фильмов и дуализм видеопродукта / И.З.Должанский, Н.В.Крачковская // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 2. – С. 75-82.Звягінцева, О.Б. Основні принципи і закони маркетингу / О.Б.Звягінцева // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 9. – С. 13-17.Івашова, Н.В. Місце брендингу в сучасних маркетингових концепціях / Н.В.Івашова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 2. – С. 89-97.Квятковська, Л.А. Механізм оцінки маркетингової стратегії / Л.А.Квятковська // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 2. – С. 98-104.Криковцев, А.А. Холистический маркетинг в системе бизнес-взаимодействий предприятия / А.А.Криковцев // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 1. – С. 85-89.Криковцева, Н.О. Маркетингові диференціатори інноваційності і їх використання при формуванні стратегії підприємства / Н.О.Криковцева // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 1. – С. 185-189.Лозюк, В.Н. Методика анализа ассортимента на основе применения моделей оптимизации / В.Н.Лозюк // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 1. – С. 90-95.Мазуренко, В.П. Розвиток мобільного маркетингу в Україні / В.П.Мазуренко, Н.О.Матвієнко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 2. – С. 24-29.Махнуша, С.М. Аналіз ролі промислового зразка у маркетингу інновації та вдосконалення підходів до його вартісної оцінки / С.М.Махнуша // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 1. – С. 25-32.Мельник, Ю.М. Маркетингові стратегії антикризового управління: класифікаційні ознаки та умови їх застосування / Ю.М.Мельник // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 2. – С. 105-110.Олефиренко, О.М. Проблемы теории и практики брендинга территорий на примере концепции формирования бренда Сумской области / О.М.Олефиренко, М.Ю.Карпищенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 2. – С. 30-40.Пересадько, Г.А. Жизненный цикл мобильных устройств / Г.А.Пересадько, С.И.Науменко, Т.В.Рогаль // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 2. – С. 41-45.Рассихіна, В.Є. Маркетингова інтеграція інноваційного процесу на основі концепції життєвого циклу товару / В.Є.Рассихіна, О.В.Мартинова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 2. – С. 46-51.

^ 15. Міжнародна економіка
Внешнеэкономическая деятельность // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 44. – С. 65-74.Кривоус, В.Б. Діалектика посткризової світової економічної системи: контури майбутніх змін / В.Б.Кривоус // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – Вип. 2. – С.44-48.

 1. 150.

Мельник, Т.М. Інноваційний регрес у товарній структурі зовнішньої торгівлі України / Т.М.Мельник, О.В.Зубко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 2. – С. 192-199.Снігір, Л. Лізинг - чому це вигідно? / Л.Снігір // Вісник Центру комерційного права. – 2011. – № 36. – С. 8-10.

 1. 155.

Чигринская, А.П. Интеграция депозитарной инфраструктуры фондовых рынков стран СНГ / А.П.Чигринская // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 45. – С.60-63.^ 16. Управління. Менеджмент
Башук, Т.О. Визначення доцільної стратегії бренда відповідно до його цінової категорії / Т.О.Башук, Н.Є.Косолап // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 1. – С. 113-119.Бродецкий, Г.Л. Новые возможности повышения качества решений при управлении запасами / Г.Л.Бродецкий // Менеджмент качества (+Доступ с локальной сети СумГУ). – 2011. – № 4. – С.316-326.Голишева, Є.О. Споживчий капітал промислових підприємств-інноваторів: сутність, структура та роль / Є.О.Голишева // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 2. – С. 175-180.Круглов, М.Г. Управление процессами компании на основе протоколов соглашения об уровне обслуживания / М.Г.Круглов, А.В.Черняев, С.В.Черняева // Менеджмент качества (+Доступ с локальной сети СумГУ). – 2011. – № 4. – С. 244-257.Перерва, П.Г. Синергетичний ефект бенчмаркінгу конкурентних переваг / П.Г.Перерва, Н.П.Ткачова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 1. – С. 55-66.Тишков, Ю.С. Финансовый результат как производная бизнеса / Ю.С.Тишков // Менеджмент качества (+Доступ с локальной сети СумГУ). – 2011. – № 4. – С. 258-269.Тур, О.М. Науково-методичні підходи до визначення формоутворювальних елементів стратегії еколого-орієнтованого розвитку національної економіки / О.М.Тур // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – № 3. – С. 19-26.

 1. 1.

Фокин, Г. Менеджмент без премудростей / Г.Фокин // Управление качеством. – 2011. – № 10. – С. 32-39.Фундин Андерс. Непрерывное обучение с использованием информации о неудовлетворенности клиентов при разработке нового продукта / Фундин Андерс, Элг Маттиас // Менеджмент качества (+Доступ с локальной сети СумГУ). – 2011. – № 4. – С.270-289.Місця збереження документів:


Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх

Навчальний зал – 3 поверх

Науковий зал – 4 поверх

Патентно-ліцензійна група

Кафедра економічної теорії

Кафедра Фінансів


Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи