Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 261.44 Kb.
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/3
Дата30.06.2012
Розмір261.44 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0542-33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.netСучасна економіка:

проблеми та перспективи

Поточний інформаційний список

за грудень 2011 року

1. Економіка. Економічна наука


 1. 1.

Вовканич, С. Модернізація економіки і суспільства: аксіологічний, соціогуманістичний та інтелектуально-інноваційний контекст / С.Вовканич, С.Шульц // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. – 2011. – № 706. – С. 15-30.

 1. 2.

Глазьев, С. Об альтернативной системе мер государственной политики модернизации и развития отечественной экономики / С.Глазьев // Российский экономический журнал. – 2011. – № 4. – С. 68-85.

 1. 3.

Економіка України у січні-жовтні 2011 року // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 225.- 2 грудня. – С. 7.Іванова, В.В. Якісні аспекти інформаційного забезпечення економіки, заснованої на знаннях, інформаційними суб'єктами кластерів / В.В.Іванова // Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 9-10. – С. 65-68.Нижегородцев, Р.М. Нелинейные функции потребления и сбережения в современной экономике Украины / Р.М.Нижегородцев, Н.П.Горидько // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 37. – С. 13-20.

 1. 5.

Основные тенденции развития реального сектора экономики // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 35. – С.64-83.Основные тенденции социально-экономического развития Российской Федерации в июле 2011 г. // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 37. – С.78-84.

 1. 6.

От перераспределения благ к созданию процветания: выводы из Индекса глобальной конкурентоспособности: из доклада Всемирного экономического форума и Евразийского института конкурентоспособности // Вопросы экономики. – 2011. – № 8. – С.4-40.Покришка, Д.С. Відтворювальна динаміка ВВП і стійкість економічного зростання в Україні / Д.С.Покришка, А.П.Павлюк // Стратегічні пріоритети. – 2011. – № 3 (20). – С. 45-52.Савченко, В.Ф. Проблеми посилення екологізації продуктивних сил в умовах ринкової економіки / В.Ф.Савченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – № 2. – С. 43-50.

 1. 10.

Стефанюк, О.Д. Амортизация: понятия, методы, начисление / О.Д.Стефанюк // Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 9-10. – С. 34-36.Чигвинцева, Е.С. Оценка влияния государственных программ на рост общественного благосостояния: метод разложения индекса Джини по источникам дохода / Е.С.Чигвинцева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 36. – С. 45-54.

2. Інвестиції
Воронина, Л.А. Управление рисками инвестиционной деятельности промышленных холдингов в рамках сбалансированной системы показателей / Л.А.Воронина, Н.И.Бабенко // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 39. – С. 2-9.

 1. 13.

Грищенко, А.В. Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности / А.В.Грищенко // Финансовый менеджмент. – 2011. – № 5. – С. 66-74.Иванов, М.Е. Активизация долгосрочных инвестиций для строительства и модернизации объектов инфраструктуры региона посредством инфраструктурных облигаций / М.Е.Иванов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 41. – С.27-31.

 1. 14.

Кистерева, Е.В. Выбытие активов из инвестиционного проекта: как избежать ошибок в расчетах / Е.В.Кистерева // Финансовый менеджмент. – 2011. – № 4. – С. 91-97.Кобушко, І.М. Роль та місце інвестиційних активів у проведенні операцій на інвестиційному ринку / І.М.Кобушко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – № 2. – С. 123-131.Костюк, О.В. Інвестиційні перспективи України крізь призму світових рейтингів / О.В.Костюк, О.О.Гирба // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2011. – Вип.32. – С. 173-181.

 1. 15.

Лившиц, В. Каких ошибок следует избегать при оценке инвестиционных проектов с участием государства / В.Лившиц, А.Швецов // Вопросы экономики. – 2011. – № 9. – С. 80-92.Мицель, А.А. Инвестиционный портфель пенсионных накоплений / А.А.Мицель, О.И.Рекундаль // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 40. – С. 2-5.Остап'юк, Н.І. Система моніторингу інвестиційної активності в економіці міста / Н.І.Остап'юк // Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 9-10. – С. 47-50.

 1. 16.

Подшиваленко, Г.П. Некоторые инвестиционные аспекты модернизации и инноватизации в России / Г.П.Подшиваленко, C.C.Леонтьева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 35. – С. 12-17.

 1. 17.

Шамсутдинова, М.Р. Анализ инвестиционного климата муниципального образования / М.Р.Шамсутдинова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 39. – С. 26-31.

3. Інновації
Васильев, В.П. Финансовое планирование инноваций / В.П.Васильев // Финансовый менеджмент. – 2011. – № 4. – С. 29-45.

 1. 23.

Колісник, О.П. Механізм державного управління науково-технічним та інноваційним розвитком регіонів України / О.П.Колісник // Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 9-10. – С.51-53.Куценко, Е. Кластеры и инновации в субъектах РФ: результаты эмпирического исследования / Е.Куценко, Д.Тюменцева // Вопросы экономики. – 2011. – № 9. – С. 93-107.

 1. 25.

Посель, И. Инновации в экономической науке: французский вклад за последние 70 лет / И.Посель // Вопросы экономики. – 2011. – № 9. – С. 66-79.

 1. 26.

Савина, О.Н. Современное состояние налогового стимулирования инновационной деятельности в России / О.Н.Савина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 37. – С. 31-42.

 1. 27.

Тебенькова, Е.А. Инновационная инфраструктура новой генерации: социально-инженерный подход / Е.А.Тебенькова // Инновации в образовании. – 2011. – № 10. – С. 146-154.Хрусталёв, Е.Ю. Новые тенденции в организации партнерских отношений государства и бизнеса в инновационной сфере / Е.Ю.Хрусталёв, С.Н.Ларин // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 34. – С. 2-10.Яньшина, М.Н. Применение системного подхода для оценки инновационного потенциала российской экономики / М.Н.Яньшина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 34. – С. 11-17.

^ 4. Праця. Організація праці
Україна. Кабінет Міністрів.

Про перенесення робочих днів у 2012 році: розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1210-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 226.- 3 грудня. – С. 4.

Белкина, Е. Внутреннее обучение vs. Внешнее обучение: что лучше? / Е.Белкина // Управление персоналом. – 2011. – № 7. – С. 21-24.

 1. 39.

Голубинская, Е. HR-пионеры: от удачного старта к эффективной работе / Е.Голубинская // Управление персоналом. – 2011. – № 8. – С. 65-67.Плану - время. Как эффективно планировать работу сотрудников // Управление компанией. – 2011. – № 8. – С. 20-27.Плиева, Ю. Больше чем мотивация: изменение системы стимулирования в компании "Галичина" / Ю.Плиева // Управление компанией. – 2011. – № 5. – С. 31-37.Рорат, В. Службові відрядження: основні правила / В.Рорат// Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 112.- 7 грудня. – С. 50-52.Скрибка, Т. С рынка по нитке: виды HR-стратегий / Т.Скрибка // Управление персоналом. – 2011. – № 8. – С. 22-24.

^ 5. Заробітна плата. Оплата


 1. 44.

Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Про упорядкування умов оплати праці окремих бюджетних наукових установ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2011 р. № 1202 / Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України // Офіційний вісник України. – 2011. – № 87. – С. 135-136. 1. 45.

Вакулович, М. Чи зараховують держслужбовцю відпустку по догляду за дитиною до страхового стажу для оплати лікарняних/ М.Вакулович // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 108.- 23 листопада. – С. 62.

 1. 46.

Крикунов, Д. Больничные серьезно сократили: теперь государство будет оплачивать только 5 дней болезни, остальное за свой счет / Д.Крикунов // Панорама. – 2011. – № 48.- 23-30ноября. – С. А2.

^ 6. Ринок праці
Бражник, К. Рынок труда 2011: лучше, чем вчера / К.Бражник // Управление персоналом. – 2011. – № 9. – С. 56-57.Грищенко, В.Ф. Прогнозування трудового потенціалу території з урахуванням екологічного фактора / В.Ф.Грищенко, Л.Ю.Коваленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – № 2. – С. 22-27.

 1. 52.

Мустафаев, И.А. Рынок труда в системе глобализации мировой экономики и инновационной модели социально-экономического развития / И.А.Мустафаев // Инновации в образовании. – 2011. – № 11. – С. 64-72.

 1. 53.

Сергеева, М.Г. Маркетинговая служба как инструмент рынка труда и рынка образовательных услуг / М.Г.Сергеева // Alma mater. – 2011. – № 11. – С. 60-67.

^ 7. Регіональна економіка
Україна. Кабінет Міністрів.

Про запровадження оцінки ефективності здійснення спільних заходів, передбачених угодою щодо регіонального розвитку: постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1187 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2011. – №229.- 8 грудня. – С. 20.

Балацький, Є.О. Методологічні засади стратегічного планування соціально-економічного розвитку міста / Є.О.Балацький // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – № 2. – С. 194-200.

 1. 55.

Іванова, В.О. Дослідження сучасного стану природоохоронних територій міста Києва / В.О.Іванова // Містобудування та територіальне планування. – 2011. – № 41. – С.184-189.

 1. 56.

Кубіна, К.В. Фінансування природоохоронних територій західноєвропейських країн та України / К.В.Кубіна // Містобудування та територіальне планування. – 2011. – № 41. – С.232-235.Перович, Л. Сучасний стан та перспективи розвитку кадастрової системи України / Л.Перович // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2011. – Вип. 2 (22). – С. 40-42.Романюк, О. Пріоритетні напрями розвитку територій з урахуванням туристичного потенціалу на прикладі Карпатського регіону / О.Романюк // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2011. – Вип. 2 (22). – С. 204-207.

 1. 58.

Трач, О.Ю. Імідж, бренд та репутація: їх взаємозв'язок і вплив на розвиток територій, організацій та окремих осіб / О.Ю.Трач, О.І.Карий // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. – 2011. – № 706. – С. 182-187.

^ 8. Форми організації в економіці


 1. 67.

Вертіль, О. "Фрунзе" означає розвиток і оновлення: інтерв'ю з генеральним директором підприємства Олексієм Цимбалом / О.Вертіль // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 224.- 1 грудня. – С. 9."Горобина" выходит на международный рынок // Панорама. – 2011. – № 51.- 14-21 декабря. – С. А7.Кіріченко, Д. Не зупинятися на досягнутому: [Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе] / Д.Кіріченко // Профспілкові вісті. – 2011. – № 49.- 8 грудня. – С. 11.Кудлай, Е. Юбилей "Фрунзе": 28 ноября исполнилось 115лет со дня основания Сумских машиностроительных мастерских, которые сейчас известны как ПАО "Сумское НПО им.М.В. Фрунзе" / Е.Кудлай // Данкор. – 2011. – № 48.- 30 ноября. – С.А8-А9.Камарицкий, Ю.С. Определение стоимости основных средств предприятия, учитывая тест на наличие экономического износа / Ю.С.Камарицкий // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – № 2. – С. 154-157.Ляпін, Д.В. Основні моделі розвитку малого підприємництва в Україні / Д.В.Ляпін // Стратегічні пріоритети. – 2011. – № 3 (20). – С. 91-96.115 років Сумському НВО ім. Фрунзе // Суми і сумчани. – 2011. – № 49.- 9 грудня. – С. 8.
  1   2   3

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи