Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка3/4
Дата30.06.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   421. Податки. Збори
Україна. Закони.

Податковий кодекс України: від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI /Україна. Закони // Офіційний вісник України. – 2010. – № 92, Ч.1. – С. 9-346.

// Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2010. – № 12. – С. 3-493. – Набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Бєліков, О. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів / О.Бєліков // Юридичний журнал. – 2010. – № 6. – C. 84-88.Власов, С.Ф. Оптимізації системи оподаткування в динамічній трансформації економіки України / С.Ф.Власов, Р.М.Безус // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 35-37.Дяків, В.В. Основні напрями удосконалення обліку в Україні / В.В.Дяків // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №2. – С. 45-46.Єфименко, Т.І. Податковий кодекс України як перший крок на шляху реформування вітчизняної податкової системи /Т.І.Єфименко // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С. 3-11.Іщенко, В.В. Теоретичні засади визначення впливу оподаткування на фінансову безпеку держави / В.В.Іщенко //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 40-43.Котіна, Г. Податкові важелі впливу на економіку в сучасних умовах: вітчизняний та світовий досвід / Г.Котіна, М.Степура //Економіст. Український журнал. – 2010. – № 5. – С. 31-35.Крушельницька, Т.А. Особливості розвитку податкової системи України і країн-членів Європейського Союзу /Т.А.Крушельницька // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №12. – С. 60-62.Лєкарь, С.І. Концептуальні основи моделювання податку на нерухомість фізичних осіб / С.І.Лєкарь // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 10. – С. 16-22.Лондар, С.Л. Моделювання надходжень із податку на прибуток підприємств в умовах українського економічного середовища / С.Л.Лондар // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С.12-20.Мурадов, Я. Особенности налогообложения иностранных инвестиций / Я.Мурадов // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 6. – С. 50-53.Налоговый кодекс Украины - результат компромиссов между государством, гражданским обществом и бизнес структурами //Голос Украины. – 2010. – № 247.- 28 декабря. – С. 1,11.Нікітішин, А. Податкове регулювання як інструмент подолання та запобігання негативних наслідків фінансово-економічної нестабільності / А.Нікітішин // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 11. – С. 6-9.Оніщик, Ю.В. Момент виконання податкового обов'язку: проблеми теорії та практики / Ю.В.Оніщик // Адвокат. – 2010. – №1. – С. 25-28.Оніщик, Ю.В. Податок і збір як системоутворюючі категорії податкового права: поняття, ознаки, сутність / Ю.В.Оніщик //Адвокат. – 2010. – № 2. – С. 32-35.Податковий кодекс - як користуватися його окремими положеннями // Голос України. – 2011. – № 8.- 18 січня. – С. 6.Салига, С.Я. Оцінка якості та ефективності аудиту податків / С.Я.Салига, Т.О.Меліхова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010.– № 1. – С. 34-38.Серкова, П.П. Новый Налоговый кодекс и налогообложение страховых компаний / П.П.Серкова // Фондовый рынок. – 2010. – №46. – С. 30-36.Степура, М.М. Проблеми та орієнтири бюджетно-податкової політики в сучасних умовах / М.М.Степура, Є.О.Малік // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 3. – С. 33-35.Ткаченко, В. Аналіз впливу податків за рахунок собівартості продукції на економічні результати діяльності підприємства /В.Ткаченко // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 11. – С.34-37.Юшко, С.В. Проблеми оподаткування заробітної плати в Україні: ретроспективний аналіз / С.В.Юшко // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С. 21-31.
^ 22. Гроші. Валюта
Україна. Правління Національного банку.

Про внесення змін до нормативно-правових актів з питань торгівлі іноземною валютою: постанова Правління Національного банку України від 14 грудня 2010 р. № 544 / Україна. Правління Національного банку // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 244.- 28грудня. – С. 14.

Башта, В. Куда идет евро? Спросите у доллара / В.Башта //Фондовый рынок. – 2010. – № 8. – С. 22-26.Гайдук, В.А. Грошово-кредитна політика як чинник впливу на конкурентоспроможність національної економіки / В.А.Гайдук //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 21-23.Дащенко, О.В. Готівковий обіг в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку / О.В.Дащенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 113-124.Єпіфанова, М.А. Науково-методичні засади класифікації валютно-курсових режимів / М.А.Єпіфанова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 295-301.Козюк, В.В. Глобалізаційні фактори фінансової доларизації /В.В.Козюк // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С. 44-57.Про введення в обіг пам'ятних монет "125 років Національному технічному університету "Харківський політехнічний інститут" //Вісник Національного банку України. – 2010. – № 11. – С. 55.Сомик, А. Особливості дії трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в період кризи: канали цін активів, обмінного курсу та очікувань суб'єктів ринку / А.Сомик // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 11. – С. 21-29.Топоровська, А. Теоретичні та організаційні підходи до виділення історичних етапів розвитку платіжних карткових систем / А.Топоровська // Економіст. Український журнал. – 2010. – №11. – С. 50-52.
^ 23. Банки. Банківська справа
Україна. Правління Національного банку.

Про окремі питання діяльності банків: постанова Правління Національного банку України від 26 листопада 2010 р. №514 /Україна. Правління Національного банку // Офіційний вісник України. – 2010. – № 98. – С. 83-84.

Аманжаєв, Д.Г. Шляхи підвищення конкурентоспроможності банківської системи Туркменістану в контексті розвитку світової економіки / Д.Г.Аманжаєв // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 234-242.Афанасьєва, О.Б. Зарубіжний досвід антикризового управління в банках / О.Б.Афанасьєва // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 159-167.Березовский, А. Проблемные банки: дорогие и мертвые /А.Березовский, Ю.Сколотяный // Фондовый рынок. – 2010. – №16. – С. 14-18.Бондаренко, А.Ф. Ефективність паблік рілейшнз у контексті формування позитивної репутації банку / А.Ф.Бондаренко, С.В.Дубовик // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 40-52.Вахнюк, С.В. Використання методів штучного інтелекту в ризик-менеджменті сучасного банківського бізнесу / С.В.Вахнюк //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 52-60.Гойванюк, М. Роль тимчасової адміністрації в процесі регулювання діяльності проблемних банків / М.Гойванюк // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 11. – С. 42-45.Довірчі операції банків з векселями // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 11. – С. 6.Долгальова, М.О. Щодо ліквідності банківської системи України / М.О.Долгальова, А.М.Чуйко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 323-330.Домрачев, В.М. Забезпечення стабільності банківської системи України у післякризовий період / В.М.Домрачев //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 142-147.Кльоба, В.Л. Вдосконалення аналізу і прогнозування банківської діяльності / В.Л.Кльоба, Р.Л.Кльоба // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С. 62-64.Крилова, В.В. Світовий досвід функціонування "брідж-банків" та основні засади їх створення в Україні / В.В.Крилова, М.В.Ніконова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 186-193.Марущак, М.В. Інституційна модель процесу управління банківською ліквідністю / М.В.Марущак // Фондовый рынок. – 2010. – № 2. – С. 10-16.Мельник, К.К. Транспарентність як необхідна умова забезпечення ефективності системи комунікацій центрального банку / К.К.Мельник // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 207-215.Мірошниченко, Г.О. Дослідження факторів рівноважного стану банківської системи / Г.О.Мірошниченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип.29. – С. 193-199.Осадча, Т.І. Визначення зацікавлених сторін в корпоративному управлінні банків / Т.І.Осадча // Фондовый рынок. – 2010. – № 23. – С. 13-16.Пересадько, Г.О. Інноваційний розвиток, стан і перспективи державного ощадного банку України / Г.О.Пересадько, О.В.Радченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 215-218.Понеділко, О.В. Державна політика щодо банківського фінансового інвестування / О.В.Понеділко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 4. – С. 6-9.Понеділко, О.В. Інституційно-правове середовище банківської сфери / О.В.Понеділко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 5. – С. 44-46.Поправка, О.Г. Сутність банківського нагляду: терміни, визначення / О.Г.Поправка // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 330-337.Рябініна, Л.М. Проблеми післякризового розвитку банківської системи України та шляхи їх вирішення / Л.М.Рябініна // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 157-170.Сапо, І.В. Необхідність аналізу показників прибутку банку /І.В.Сапо, О.О.Лисянська // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 6-13.Сидоренко, О.Ю. Роль звіту про фінансову стабільність у діяльності центрального банку / О.Ю.Сидоренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип.29. – С. 243-255.Сколотяный, Ю. Банковский капитал: размер имеет значение / Ю.Сколотяный, В.Пасочник // Фондовый рынок. – 2010. – № 45. – С. 10-15.Степаненко, А.І. Тенденції посткризового розвитку світового банківського сектора / А.І.Степаненко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип.29. – С. 263-271.Стефанишина, А. Характеристика та аналіз методик оцінювання фінансової стійкості банків України та зарубіжжя /А.Стефанишина // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 11. – С. 62-66.Стечишин, Т.Б. Особливості організації інвестиційного департаменту в банківських установах України / Т.Б.Стечишин //Фондовый рынок. – 2010. – № 15. – С. 8-13.

//Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 3. – С. 17-21.Тимошенко, О.П. Проблеми банківської системи України: шляхи вирішення / О.П.Тимошенко // Фондовый рынок. – 2010. – № 3. – С. 8-15.Труш, А. Методичний підхід до визначення внесків структурних підрозділів у загальний фінансовий результат роботи організації (на прикладі комерційного банку) / А.Труш, Ю.Труш, Н.Котенко // Вісник Національного банку України. – 2010. – №11. – С. 53-55.Філонова, І. Банк розвитку як запорука економічного зростання в Україні / І.Філонова // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 11. – С. 33-36.Філонова, І.Б. Методи злиття і поглинання вітчизняних банків іноземними інвесторами / І.Б.Філонова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 14-17.Чорна, О.Є. Вплив іноземного капіталу на розвиток банківського сектора та економічне зростання держави / О.Є.Чорна, Т.О.Блажийчук // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 348-355.Шалига, Т.С. Ефективна стратегія обслуговування клієнтів на ринку альтернативних банківських послуг / Т.С.Шалига //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 302-313.Шиндер, О.В. Місце регіональних банків на фінансовому ринку: досвід Німеччини / О.В.Шиндер // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 356-363.

^ 24. Кредит. Кредитна справа
Баріда, Н.П. Оцінка вартості застави як складова системи управління кредитним ризиком банку / Н.П.Баріда // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 9. – С. 52-55.Верхуша, Н.П. Методичне забезпечення управління індивідуальним кредитним ризиком банку / Н.П.Верхуша //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 70-78.Воробйова, О.І. Регіональні особливості кредитної діяльності банків України / О.І.Воробйова // Фондовый рынок. – 2010. – № 12. – С. 12-19.Гаврилечко, Ю. НБУ - на страже интересов кризиса /Ю.Гаврилечко // Фондовый рынок. – 2010. – № 14. – С. 16-18.Грек, Т.Б. Загальна характеристика поняття «кредитор». Права кредитора в процесі банкрутства / Т.Б.Грек // Адвокат. – 2010. – № 5. – С. 36-40.Гринько, Е.Л. Имплементация экспертной оценки чрезмерной диверсификации кредитного портфеля банка при управлении кредитным риском / Е.Л.Гринько, А.С.Корягина //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 88-102.Кльоба, В.Л. Управління проблемною заборгованістю за кредитними операціями банку / В.Л.Кльоба // Фондовый рынок. – 2010. – № 13. – С. 12-16.

// Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 6. – С. 45-48.Курищук, В.В. Банківське кредитування експортної діяльності підприємств в Україні / В.В.Курищук // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 1. – С. 64-69.Невмержицький, Є.І. Кредитне бюро як інструмент визначення довіри при кредитуванні в інфраструктурі фінансової системи держави / Є.І.Невмержицький // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С. 42-46.
1   2   3   4

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи