Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка4/4
Дата30.06.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4^ Сорос, Дж. Кредит як джерело нестабільності / Дж.Сорос //Фінансовий ринок України. – 2010. – № 11. – С. 3-5.Терещенко, Г.М. Шляхи забезпечення захисту вкладів членів кредитних спілок / Г.М.Терещенко, О.О.Луцишин // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С. 80-88.Щодо формування податкового кредиту на підставі виданих авансів: лист Державної податкової адміністрації України від 29.09.2010 р. № 20327/7/16-1517-13 // Фінансова справа. – 2010. – № 48. – С. 21.

25. Фондовий ринок
Лесовин, А. Качественное развитие фондового рынка невозможно без стратегии / А.Лесовин // Фондовый рынок. – 2010. – № 2. – С. 6-9.Лукач, Р.В. Чи бути ринкам капіталів в Україні: Сорос проти Баффета / Р.В.Лукач // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 11. – С. 7-8.Лямець, С. Український фондовий ринок: запланований обвал / С.Лямець, Є.Шпитко // Фондовый рынок. – 2010. – № 19. – С. 6-7.Москвин, С. Фондовый рынок Украины: место встречи можно изменить / С.Москвин // Фондовый рынок. – 2010. – № 11. – С. 6-9.Степанчук, С.С. Особливості регулювання біржового фондового ринку в Україні / С.С.Степанчук, І.В.Кравцова //Фондовый рынок. – 2010. – № 12. – С. 8-11.
^ 26. Цінні папери
Андрєєва, Г.І. Історичні аспекти формування строкового ринку (ринку похідних цінних паперів) і його роль в економіці країни / Г.І.Андрєєва // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 23-31.Мінаєва, Ю.І. Стратегія формування портфелю цінних паперів, подібного до ринку цінних паперів / Ю.І.Мінаєва //Містобудування та територіальне планування. – 2010. – № 38. – С.246-254.

^ 27. Економічне становище. Контроль економіки. Управління економікою
Україна. Міністерство охорони здоров'я.

Про затвердження Переліку харчових продуктів, щодо яких здійснюється контроль вмісту генетично модифікованих організмів: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 09.11.2010 № 971 / Україна. Міністерство охорони здоров'я //Офіційний вісник України. – 2010. – № 98. – С. 109-112.

Білошкурська, Н.В. Моделі адаптивної поведінки та їх роль у формуванні економічної безпеки підприємства /Н.В.Білошкурська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №12. – С. 101-105.Бондаренко, Н.В. Аналіз сучасного стану реформування державного сектора економіки України / Н.В.Бондаренко //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 4. – С. 31-35.Бондаренко, О.О. Розвиток корпоративного сектора як чинник стабілізації та конкурентноздатності національної економіки / О.О.Бондаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 5. – С. 36-39.Вплив на стан та розвиток електроенергетики впровадження "зеленого тарифу" та нової моделі ринку електроенергії в Україні /Б.А.Костюковський, Т.П.Нечаєва, М.В.Парасюк, С.В.Шульженко // Проблеми загальної енергетики. – 2010. – № 3 (23). – С. 13-18.Дрига, С.Г. Економічний стан підприємництва в Україні: інновація versus рецесія / С.Г.Дрига // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 1. – С. 18-23.Кудря, Я.В. Політика у системі управління корпораціями в машинобудуванні: принципи і основи менеджменту / Я.В.Кудря //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 1. – С. 59-63.Методика ранжування шахт України за перспективністю /В.М.Макаров, М.О.Перов, М.М.Макортецький, І.Ю.Новицький //Проблеми загальної енергетики. – 2010. – № 2 (22). – С. 26-30.Олійник, Т.І. Аналітична оцінка процесу відтворення основних засобів аграрних підприємств на основі економічної моделі / Т.І.Олійник // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №9. – С. 71-74.Осташко, Т.О. Актуальні питання формування ринку моторного біопалива в Україні / Т.О.Осташко, Г.С.Трипольська //Наука та інновації. – 2010. – Т. 6№ 6. – С. 14-21.Саліхова, О. Українським високотехнологічним виробництвам - "табель про ранги" / О.Саліхова, О.Крехівський //Економіст. Український журнал. – 2010. – № 6. – С. 24-27.Сіренко, К.В. Аналіз туристичного ринку України в сучасних умовах розвитку економіки / К.В.Сіренко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 70-74.

^ 28. Економічна криза
Бутко, В. Уроки кризиса: почему не удастся их извлечь? /В.Бутко // Фондовый рынок. – 2010. – № 5. – С. 16-18.Дорошенко, І.В. Причини й наслідки кризи єврозони: уроки для України / І.В.Дорошенко // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С. 58-68.Матюшенко, І.Ю. Перспективи розвитку і державної підтримки енергомашинобудування в Україні в умовах глобальної економічної кризи / І.Ю.Матюшенко, В.І.Чередник, Г.В.Заічко //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 2. – С. 47-52.Шумська, С.С. Непараметричний метод сигнальних оцінок попередження економічної кризи в Україні / С.С.Шумська, І.І.Серпак // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С.205-214.
^ 29. Економіка промислового виробництва
Бодрецький, М.В. Механізм логістичного управління формування позикового потенціалу підприємств машинобудування / М.В.Бодрецький // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №23. – С. 67-70.Валуєв, Б. Проблема вибору власником пріоритетних інвесторів у стратегії зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства / Б.Валуєв, Ю.Валуєв // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 5. – С. 21-25.Голляк, Ю.Б. Державна промислова політика як формування міжнародної міжгалузевої взаємодії / Ю.Б.Голляк //Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 45-54.Гончар, Т. Теоретико-методологические проблемы идентификации рисков внешнеэкономической деятельности металлургических предприятий Украины / Т.Гончар // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 5. – С. 26-30.Журило, Р.М. Розробка механізму підвищення конкурентоспроможності виробників наукомісткої продукції машинобудування / Р.М.Журило // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 1. – С. 54-58.Зборовська, О.М. Економічний механізм управління розвитком промислового підприємства / О.М.Зборовська //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 2. – С. 24-27.Кіндзерський, Ю. Цілі і завдання розвитку промисловості України на середньострокову перспективу / Ю.Кіндзерський //Економіст. Український журнал. – 2010. – № 6. – С. 15-17.Красовська, Т.В. Споживчий попит як основа формування товарної політики промислових підприємств / Т.В.Красовська //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 4. – С. 36-39.Царенко, О.В. Інноваційна інтеграція як ефективний механізм нарощення конкурентних переваг легкої промисловості регіональних економічних систем / О.В.Царенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 5. – С. 18-21.Царенко, О.В. Реінжиніринг малого бізнесу як засіб реалізації цільової стратегії інноваційного розвитку легкої промисловості регіонів / О.В.Царенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 9. – С. 62-65.
30. Конкуренція
Веселий, І.О. Регіональна банківська конкуренція: проблеми дефініції і оцінювання / І.О.Веселий // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 136-141.Карпенко, Н.М. Методичні підходи до антимонопольного контролю держави за процесами конкуренції та економічної концентрації / Н.М.Карпенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 84-88.Скворцов, І.Б. Обгрунтування значень нормального і економічного прибутку на ринку досконалої конкуренції /І.Б.Скворцов, У.О.Балик, О.Я.Загорецька // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 3. – С. 36-44.

31. Маркетинг
Бєліков, О. Факторингові операції / О.Бєліков // Юридичний журнал. – 2010. – № 12. – С. 79-82.Гончаренко, Т.П. Сучасна концепція стратегічного маркетингу: організаційно-економічний механізм / Т.П.Гончаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 200-207.Кириленко, О.В. Визначення результатів аукціону з купівлі-продажу електричної енергії / О.В.Кириленко, І.В.Блінов, Є.В.Парус // Проблеми загальної енергетики. – 2010. – № 3 (23). – С. 5-12.Крутова, А. Облік продажу товарів зі знижками / А.Крутова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 12. – С. 33-43.Окландер, М. Модернізація концепції маркетингу у ХХІ столітті в межах парадигми сталого розвитку України /М.Окландер, Н.Андрєєва // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 11. – С.23-25.Підлісна, О.В. Аналіз та перспективи розвитку вітчизняного ринку рекламних послуг / О.В.Підлісна // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 2. – С. 56-58.Романенко, К.М. Сутність та проблеми становлення державного маркетингу в Україні / К.М.Романенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 7. – С. 71-73.Романенко, К.М. Характеристики маркетингової моделі державного управління в контексті адміністративного реформування / К.М.Романенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 2. – С. 72-75.Шеньє, Л. Контент-маркетинг: можливості та поради застосування / Л.Шеньє // Фінансовий ринок України. – 2010. – №11. – С. 20-23.

^ 32. Митна політика
Гудов, Я. Співробітництво України й Європейського Союзу в галузі митної справи / Я.Гудов // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 11. – С. 45-48.Нестеров, В. Чи може громадянин України тимчасово ввезти автомобіль без сплати ввізного мита / В.Нестеров // Юридичний журнал. – 2010. – № 12. – С. 83-84.

^ 33. Міжнародна економіка
Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 р. №1088 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2010. – № 92, Ч.2. – С. 506-517.

Березянко, Т.В. Напрями реформування законодавчого регулювання корпоративного сектора у розвинених ринкових країнах / Т.В.Березянко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 9. – С. 38-42.Бобрун, Н.В. Аналіз просторового інтеграційного потенціалу України / Н.В.Бобрун // Містобудування та територіальне планування. – 2010. – № 38. – С. 64-69.Єгорченко, Н.О. Перспективність поширення спільного підприємництва у міжнародних економічних відносинах /Н.О.Єгорченко // Фондовый рынок. – 2010. – № 3. – С. 20-26.Зіньковський, С.В. Перспективи інтеграції України до Євросоюзу на сучасному етапі розвитку / С.В.Зіньковський //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 5. – С. 40-43.Лукьянов, Ф. Кризис евроинтеграции / Ф.Лукьянов //Фондовый рынок. – 2010. – № 17. – С. 2-3.Трофимова, В.В. Концептуальні засади розвитку інноваційної економічної культури українського суспільства в умовах глобальної інтеграції / В.В.Трофимова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 7. – С. 18-23.Чернова, О.В. Транснаціональні корпорації в міжнародній економічній системі / О.В.Чернова, О.В.Пазиніч // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 24-26.Чигир, С. СОТ шкодить Україні? / С.Чигир // Фондовый рынок. – 2010. – № 2. – С. 2-5.

^ 34. Управління. Менеджмент
Азарова, А.О. Вибір, планування і реалізація стратегії розвитку підприємства / А.О.Азарова, Н.С.Желюк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 91-100.Бондаренко, О.С. Сутність та значення матеріальних потоків у логістичному управлінні підприємствами /О.С.Бондаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 7. – С. 53-56.Грайченко, В. От новичка к коллеге: четыре шага адаптации / В.Грайченко, О.Пашигорова // Управление персоналом. – 2010. – № 12. – С. 14-18.Гусєв, В.В. Вартість бізнесу як системний критерій якості стратегічного управління компанією / В.В.Гусєв // Фондовый рынок. – 2010. – № 1. – С. 12-19.Добровенко, О.А. Конкурентна перевага в контексті розвитку концепцій стратегічного управління / О.А.Добровенко //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 133-141.Зверева, Н. День грядущий: развитие кадрового резерва /Н.Зверева // Управление персоналом. – 2010. – № 7. – С. 43-46.Злотников, А. Ресурсное состояние менеджера /А.Злотников // Управление персоналом. – 2010. – № 12. – С. 62-64.Іменинник, А. Методологія контролю витрат на оплату праці у порівнянні зі зростанням продуктивності праці на державних підприємствах / А.Іменинник // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 6. – С. 36-39.Коба, Н. Питання впровадження управління знаннями та оцінки його економічної ефективності на підприємстві / Н.Коба //Економіст. Український журнал. – 2010. – № 6. – С. 10-14.Комашко, О. Модели организационной структуры и системы менеджмента неприбыльных организаций / О.Комашко //Економіст. Український журнал. – 2010. – № 11. – С. 42-46.Лістрова, С. Винагороди, премії, матдопомоги наприкінці року в бюджетників: кому, коли, скільки / С.Лістрова // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 120.- 29 грудня. – С. 63-64.Марченко, С. Рынок рекрутинга на пороге большого передела / С.Марченко // Управление персоналом. – 2010. – № 12. – С. 57-59.Олійничук, В.М. Контролінг як інформаційно-інноваційний ресурс управління мікроекономічною системою / В.М.Олійничук, А.В.Фаїзов // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С.120-127.Филипская, Н. HR-профессии: «комплекты» компетенций /Н.Филипская // Управление персоналом. – 2010. – № 7. – С. 21-23.Юськив, В. Кнуты, пряники и любовь: тема мотивации сотрудников / В.Юськив // Управление персоналом. – 2010. – №7. – С. 66-67.Місця збереження документів:


Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх

Навчальний зал – 3 поверх

Науковий зал – 4 поверх

Патентно-ліцензійна група

Кафедра економічної теорії

Кафедра Фінансів
1   2   3   4

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи