Міністерство охорони здоров\

Міністерство охорони здоров'я україни
НазваМіністерство охорони здоров'я україни
Сторінка1/4
Дата30.06.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ


Н А К А З


N 243 від 15.12.93

м.Київ


vd931215 vn243


Про організацію і удосконалення ревматологічної

допомоги населенню України


В Україні реєструється прогресуюче зростання поширеності

тяжких ревматичних захворювань. Число хворих на дифузні хвороби

сполучної тканини, ревматоїдний артрит та хворобу Бехтерєва за

останні 5 років збільшилось з 141 тис. до 206 тис. чоловік, або на

40 відсотків. За цей час подвоїлась чисельність хворих на

остеоартрози і сольові артропатії.

Виникла стійка тенденція до зростання захворюваності з

тимчасовою втратою працездатності та інвалідності при ряді

ревматичних хвороб, насамперед ураженнях кістково-м'язової системи

і сполучної тканини. У структурі причин первинної інвалідності

ревматичні хвороби займають друге місце після серцево-судинної

патології.

Значною мірою така ситуація пов'язана з прорахунками в

організації діяльності ревматологічної служби, відсутністю

належної послідовності в роботі лікарів-терапевтів, ревматологів і

ортопедів. Залишається низьким рівень реабілітації хворих на

ревматизм, не розроблено уніфікованих форм медичної документації,

яка б забезпечила надійний інформаційний зв'язок між зазначеними

спеціалістами з метою налагодження ефективного комплексу

діагностичних і лікувальних методик.

Не вирішено проблеми медичної допомоги ревматологічним хворим

на рівні центральних районних лікарень, в штатному розкладі яких

не зареєстровані посади лікарів-ревматологів і лікування

проводиться терапевтами, що не мають спеціальної підготовки.

У практичній ревматології вкрай обмежено застосовуються

імунологічні методи діагностики і немедикаментозні форми лікування

при медичній реабілітації.

При плануванні науково-дослідних робіт не враховується

необхідність вивчення факторів ризику ревматичних хвороб, в тому

числі генетично детермінованих, не проводяться епідеміологічні

дослідження їх розповсюдженості.

З метою подальшого удосконалення організації роботи

ревматологічної служби і медичної допомоги хворим на

ревматологічні хвороби НАКАЗ У Ю:


1. Затвердити і ввести в дію:

1.1. Положення про обласні (міські) ревматологічні центри

(додається).

1.2. Положення про ревматологічний кабінет (додається).

1.3. Положення про ревматологічне відділення (додається).

1.4. Положення про головного позаштатного ревматолога

(додається).

1.5. Перелік орієнтовних показників поширеності основних

ревматичних хвороб (додається).

1.6. Перелік необхідних методів обстежень ревматичних хворих

(додається).

1.7. Додаткові дані до витягу з історії хвороби

амбулаторного, стаціонарного ревматичного хворого (додається).

1.8. Інструкцію по проведенню діагностичних та лікувальних

внутрішньосуглобових маніпуляцій (додається).

1.9. Інструкцію по відбору для лікування хворих в

ревматологічних відділеннях, центрах (додається).

1.10. Інструкцію по медичному відбору хворих ревматичними

вадами серця на кардіохірургічне лікування (додається).

1.11. Інструкцію по медичному відбору хворих ревматичними

хворобами суглобів на ортопедичне лікування (додається).

1.12. Порядок та показання по медичному відбору на

доліковування в профілакторіях та санаторіях профспілок

(додається).

1.13. Інструкцію по проведенню первинної та вторинної

профілактики ревматизму (додається).

1.14. Інструкцій по використанню пульс-терапії та методів

екстракорпоральної детоксикації (додається).

1.15. Рекомендації по термінології та класифікації основних

ревматичних хвороб (додається).

1.16. Державна статистична звітність по ревматичних хворобах

(додається).

1.17. Рекомендації диспансерного нагляду за ревматичними

хворими (додається).


2. Перейменувати республіканський ревматологічний центр в

Український ревматологічний центр. В організації його роботи

керуватися наказом МОЗ України від 5 грудня 1991 року N 173 "Про

стан і заходи щодо поліпшення медичної допомоги хворим

ревматичними хворобами".


3. Начальнику Головного управління організації медичної

допомоги і медичного страхування А.П. Картишу та Головному

ревматологу МОЗ України В.М. Коваленку:

3.1. Систематично проводити поглиблений аналіз стану

ревматологічної допомоги населенню, результати обговорювати на

семінарах головних спеціалістів та апаратних нарадах МОЗ України і

втілювати їх в практику шляхом видання відповідних інструктивних

та методичних документів.

3.2. До 30.12.93 вивчити потребу в спеціалізації та

удосконаленні знань і практичних навичок лікарів-ревматологів та

терапевтів в інститутах і на факультетах удосконалення лікарів,

курсах стажування та інформації з питань ревматології. Підготувати

відповідні пропозиції на 1994 - 1995 роки.


4. Головному управлінню учбових закладів, кадрів і науки МОЗ

України С.М. Бєлан передбачити розширення наукової тематики з

питань епідеміології, ранньої діагностики, етапної системи

медичної реабілітації ревматичних хвороб.


5. Проблемній комісії "Ревматологія" (Г.В. Дзяк) передбачити

розробку і видання в 1993 - 1995 рр. методичних документів з

питань діагностики, лікування та медичної реабілітації ревматичних

хвороб.


6. Українському ревматологічному центру (В.М.Коваленку),

Українському НДІ курортології та медичної реабілітації (К.Д.

Бабову) та відповідним кафедрам медичних інститутів та інститутів

удосконалення лікарів розробити проект Державної програми

профілактики, ранньої діагностики та медичної реабілітації хвороб

суглобів.


7. Завідуючій виробничим відділом Українського центру

інформаційних технологій та національного реєстру Р. М. Львовій до

01.12.93 р. підготувати рекомендації по втіленню програми

комп'ютеризації ревматологічної служби, необхідні документи до її

реалізації.


8. Українському ревматологічному центру (В.М. Коваленку):

8.1. Протягом 1994 - 1995 років провести аналіз роботи

обласних ревматологічних центрів (відділень).

8.2. Підвищити рівень організаційно-методичного керівництва

обласними (міськими) ревматологічними центрами (відділеннями).

8.3. Організувати планове навчання лікарів-ревматологів на

курсах стажування та інформації, на семінарах з актуальних питань

ревматології.

8.4. Використовувати можливості Українського ревматологічного

центру для апробації та розробки нових протиревматичних засобів,

нової діагностичної апаратури та технологій.

8.5. Розробити з залученням провідних учених систему

первинної профілактики ревматичних хвороб.

8.6. Активізувати втілення в практику ревматології

імунологічних методів дослідження, немедикаментозних методів

лікування, механотерапії, фізіотерапевтичного лікування.


9. Рекомендувати начальникам управлінь охорони здоров'я

обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій,

завідуючому відділом охорони здоров'я Ради міністрів Республіки

Крим, генеральному директору департаменту Київської міської

державної адміністрації:

9.1. Організувати ревматологічні центри згідно з Положенням

про обласні (міські) ревматологічні центри та укомплектувати

ревматологічні відділення і кабінети кваліфікованими

спеціалістами.

9.2. Встановити посади лікарів-ревматологів і медичних сестер

в штаті поліклінік міських, центральних районних та районних

лікарень з розрахунку одна посада на 50 тисяч дорослого населення,

а в районах з меншою кількістю населення - одна посада на район.

9.3. Провести спільні засідання колегій управлінь та вчених

рад медичних ВУЗів з питань розробки заходів подальшого

удосконалення ревматологічної допомоги населенню.

9.4. Направити в Головне управління учбових закладів, кадрів

та науки для узгодження плани-заявки для підготовки і підвищення

кваліфікації лікарівревматологів в інститутах і на факультетах

удосконалення лікарів, курсах стажування та інформації на

1994-1995 рр.


10. Надати право головним лікарям обласних, міських, районних

та центральних районних лікарень:

10.1. Встановлювати орієнтовні нормативи навантаження

лікарів-ревматологів амбулаторно-поліклінічних закладів у

залежності від конкретних умов (поширеність, первинна

інвалідність, демографічний склад, географічні особливості тощо).

10.2. Дозволити надавати медичну допомогу ревматичним хворим

лікарям-терапевтам (в лікарнях, де не зареєстровані посади

лікарів-ревматологів) після відповідної їх підготовки з

ревматології та проводити в таких випадках доплату в розмірі

30-50% від основного окладу з урахуванням навантаження і кінцевих

результатів діяльності (в межах фонду заробітної плати).

10.3. Вирішити за погодженням з державними адміністраціями

використання ліжок в місцевих санаторіях і

санаторіях-профілакторіях відновного лікування ревматологічних

хворих.

10.4. Залучати на контрактній основі для надання медичної

допомоги ревматичним хворим на базі спеціалізованих центрів

висококваліфікованих працівників науково-дослідних медичних

інститутів.


11. Вважати таким, що не застосовується, наказ МОЗ СРСР від

16 квітня 1964 року N 420 "Про заходи подальшого розвитку та

удосконалення медичної допомоги хворим ревматичними

захворюваннями".


12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на

заступника Міністра В.І. Мальцева.


Міністр Ю.П. Спіженко


Затверджено

наказом Міністерства охорони

здоров'я України

від 15 грудня 1993 р. N 243


Положення

про обласний (міський) ревматологічний центр


1. Обласний (міський) ревматологічний центр організується в

складі спеціалізованого відділення, спеціалізованого кабінету,

кафедри терапії (при наявності інституту або факультету), а також

підрозділів, які забезпечують спеціалізовану діагностику та

лікування (лабораторії, кабінети ЛФК та відновного лікування

тощо). Останнє забезпечується як створенням окремих лабораторій,

кабінетів, так і закріпленням окремих спеціалістів та

обслуговуючого медичного персоналу в складі існуючих медичних

підрозділів, які мають відношення до лікування ревматичних хворих.

В таких випадках закріплений за центром спеціаліст проходить

відповідну підготовку, йому надається постійна

організаційно-методична допомога. Забезпечення статистичної

звітності (при необхідності по розширеній програмі) досягається

шляхом закріплення статистики за спеціалізованим центром, якому

керівником центру ставиться завдання по формуванню статистичної

звітності по спеціалізованій службі.

2. Ревматологічний центр являє собою єдину

організаційно-методичну систему, яка забезпечує керівництво,

організацію, координацію, етапність діагностики, лікування та

реабілітації ревматичних хворих.

3. Керівництво центру забезпечується висококваліфікованим

спеціалістом-ревматологом. Можливо сумісництво обов'язків

керівника центру та головного позаштатного ревматолога. Оплата

праці за керівництво центром може визначатися як на контрактній

основі, так і шляхом відповідних доплат, обумовлених чинним

законодавством за сумісництво або за розширення зони діяльності і

інтенсивності праці.

4. Для надання консультативної допомоги ревматичним хворим

центру можуть залучатися на контрактній основі співробітники

науково-дослідних або медичних інститутів.

5. Надання спеціалізованої медичної допомоги в районах і

містах з населенням менше 50 тисяч, при відсутності ревматолога,

покладається на одного з терапевтів, який пройшов спеціалізацію з

ревматології.

6. Медичний персонал ревматологічного центру в своїй

діяльності керується Положенням про обласну (міську) лікарню та її

структурні підрозділи, а також діючим законодавством.

7. Керівництво ревматологічним центром здійснюється

завідуючим ревматологічним відділенням лікарні, при відсутності

відділення - лікарем-ревматологом ревматологічного кабінету

консультативної поліклініки, обласної (міської) поліклініки.


8. Основними завданнями ревматологічного центру є:

8.1. Надання кваліфікованої лікувально-діагностичної та

консультаційної допомоги ревматологічним хворим (як в центрі, так

і при виїздах на місця).

8.2. Організаційно-методична допомога

лікувально-профілактичним установам по наданню медичної допомоги

хворим на ревматичні захворювання (дорослому та дитячому населенню

в районі його діяльності).


9. Згідно з поставленими задачами медичний персонал

ревматологічного центру здійснює слідуючі функції:

9.1. Надання консультативної допомоги хворим ревматичного

профілю в важких для діагностики випадках, а також в разі

неефективності терапії, що проводиться по місцю проживання.

9.2. Разом з головним позаштатним ревматологом (а при його

відсутності - з головним терапевтом) відповідного органу охорони

здоров'я та організаційно-методичним відділом лікарні:

9.2.1. Щорічно проводити аналіз захворюваності, тимчасової

непрацездатності, інвалідності та смертності, а такої діяльності

лікувально-профілактичних установ, що надають медичну допомогу

ревматологічним хворим.

9.2.2. Організує та бере участь у перевірках якості надання

медичної допомоги хворим на ревматичні хвороби.

9.2.3. Розробляє та представляє керівникові відповідного

органу охорони здоров'я заходи по удосконаленню організації та

покращанню якості надання лікувальнопрофілактичної допомоги хворим

ревматичними хворобами.

9.2.4. Бере участь в визначенні потреб в лікарських

препаратах, що застосовуються в ревматології, а також в

спеціальній апаратурі, приладах та інструментах для діагностики,

лікування та реабілітації хворих ревматичними захворюваннями.

9.2.5. Бере участь в плануванні та проведенні заходів по

підвищенню рівня знань лікарів з ревматології.

9.2.6. Сприяє впровадженню нових методів профілактики,

ранньої діагностики, лікування та реабілітації.

9.2.7. Вивчає та впроваджує досвід роботи ревматологічних

відділень, кабінетів.

9.2.8. Організує проведення роботи серед населення по

профілактиці ревматичних захворювань.


10. Лікарі центру працюють в контакті з головним

травматологом-ортопедом територіального органу охорони здоров'я,

разом здійснюють контроль за впровадженням в практику ортопедичних

відділень хірургічних методів лакування хворих хронічними

захворюваннями суглобів.

11. Ревматологічний центр щорічно звітує відповідному органу

охорони здоров'я про проведену ним роботу.


Затверджено

наказом Міністерства охорони

здоров'я України

від 15 грудня 1993 р. N 243


Положення

про ревматологічний кабінет


1. Ревматологічний кабінет організується в складі

поліклініки.

2. В своїй роботі медичний персонал ревматологічного кабінету

керується даним Положенням та чинним законодавством.

3. Основним завданням ревматологічного кабінету є:

- профілактика, виявлення та надання кваліфікованої

лікувально-діагностичної допомоги хворим хронічними ревматичними

захворюваннями суглобів та хребта, ревматизмом, хворобами

сполучної тканини.


4. У відповідності з зазначеними завданнями медичний персонал

кабінету здійснює:

4.1. Профілактичні заходи, диспансерний нагляд та лікування

хворих з тяжким прогресуючим перебігом, які потребують прийому

глюкокортикостероїдів, цитостатиків, базисної терапії, а також

методів лікування, які можуть мати тяжкі ускладнення:

- ревматизм та ревматичні вади серця;

- ревматоїдний артрит;

- анкілозуючий спонділоартрит;

- деформуючий остеоартроз з ураженням крупних суглобів;

- дифузні захворювання сполучної тканини;

- подагра;

- системний васкуліт.

4.2. Диспансерний нагляд і профілактичні заходи серед родичів

хворих на ревматизм, ревматоїдний артрит, хворобу Бехтерєва та

інші ревматичні хвороби, де виявлена генетична детермінація.

4.3. Надання консультативної допомоги хворим на ревматичні

хвороби в поліклініці та на дому.

4.4. Проведення організаційно-методичної роботи щодо

поліпшення профілактики, діагностики, диспансеризації хворих

ревматичними хворобами.

З цією метою:

4.4.1. Щорічно проводить аналіз захворюваності, тимчасової

непрацездатності, інвалідності та смертності від ревматичних

хвороб, а також ефективності профілактичних заходів та

диспансерного нагляду за хворими на ревматичні захворювання.

4.4.2. Забезпечує впровадження в практику роботи поліклініки

сучасних методів профілактики, діагностики та лікування хворих

ревматоїдного профілю.

4.4.3. Разом з керівництвом поліклініки організує та

проводить заходи щодо підвищення знань лікарів поліклініки з

ревматології.

4.4.4. Організує та проводить роботу по профілактиці

ревматичних захворювань серед населення.


5. Лікарі кабінету приймають участь в профілактичних оглядах,

в складанні індивідуальних комплексів реабілітаційних заходів

хворим на ревматичні захворювання, в оглядах підлітків та розробці

комплексних планів лікувально-оздоровчих заходів в цій віковій

групі.

6. Разом з завідуючим терапевтичним відділенням поліклініки

проводить відбір хворих для госпіталізації в ревматичне відділення

лікарні, в лікарню (відділення) доліковування та відновлюючого

лікування.

7. На посаду лікаря-ревматолога призначається лікар, що має

стаж роботи по терапії не менше 3-х років та пройшов спеціальну

підготовку по ревматології.

8. Лікар-ревматолог представляє звіт про свою діяльність по

затвердженим формам та в установлені терміни.


Затверджено

наказом Міністерства охорони

здоров'я України

від 15 грудня 1993 р. N 243


Положення

про ревматологічне відділення стаціонару


1. Ревматологічне відділення входить до структури обласної

(міської, районної) лікарні.


2. Головними завданнями ревматологічного відділення є:

2.1. Надання висококваліфікованої діагностичної та

лікувальної допомоги хворим на ревматичні захворювання.


3. Згідно з основними завданнями медичний персонал відділення

здійснює:

3.1. Обстеження та лікування хворих на слідуючі захворювання:

- ревматизм в активній фазі;

- ревматичні вади серця;

- ревматоїдний артрит;

- реактивні артрити;

- хвороба Бехтерєва;

- деформуючий остеоартроз з ураженням крупних суглобів;

- дифузні хвороби сполучної тканини;

- вузликовий периартеріїт та інші системні васкуліти;

- інші ревматичні хвороби згідно з МКХ-IX та МКХ-X;

- хворих з підозрою на вищеперераховані захворювання для

уточнення діагнозу.

3.2. Систематичне опанування новими ефективними методами

діагностики, лікування та профілактики ревматичних хвороб та

впровадження їх в практику.

3.3. Розробку заходів по поліпшенню якості

лікувально-діагностичної допомоги та зниженню госпітальної

летальності при ревматичних захворюваннях.

3.4. Підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров\Лекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи