Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технології та устаткування зварювання» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технології та устаткування зварювання»
Скачати 54.24 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технології та устаткування зварювання»
Дата30.06.2012
Розмір54.24 Kb.
ТипРозрахунок

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Технології та устаткування зварювання»


Теорія зварювальних процесів

Зварювання плавленням

Зварювання тиском

Джерела живлення

Зварні конструкції


Програми дисциплін


Теорія зварювальних процесів


Зварювальні джерела нагрівання

Історія розвитку зварювальних процесів. Енергетичні параметри зварювальних джерел нагрівання. Будова зварювальної дуги. Виділення теплової енергії в дузі. Особливості будови різних видів зварювальних дуг. Магнітогідродинаміка зварювальних дуг. Променеві джерела нагрівання.

Розрахунок температурних полів при зварюванні

Розрахунок температур при дії миттєвих нерозподілених джерел в нескінченних тілах. Розрахунок температ. Розрахунок проплавлення основного металлу. Розрахунок нагрівання та плавлення електродного металлу.

Металургійні процеси при зварюванні плавленням

Перенесення електродного металу в зварювальній дузі. Кінетичні та термодинамічні особливості процесів, що мають місце у зварювальній реакційній зоні. Загальна характеристика металургійних процесів в системі «метал-газ». Загальна характеристика металургійних процесів в системі «метал-шлак-газ». Особливості металургійних процесів при дуговому зварюванні в середовищі захисних газів. Особливості металургійних процесів при зварюванні електродами з покриттям. Особливості металургійних процесів при зварюванні під шаром флюсу та електрошлаковим.зварюванням. Природа пороутворення та неметалевих включень в зварних швах.

Термодеформаційні та структурні перетворення при зварюванні

Первинна та вторинна кристалізація зварних швів. Будова зони сплавлення. Особливості структурних перетворень в зоні термодеформаційного впливу при зварюванні залізовуглецевих сплавів. Гарячі тріщини при зварюванні сталей. Холодні тріщини при зварюванні сталей. Зварність залізовуглецевих сплавів та кольорових металів.


Література

1. Теория сварочных процессов. / под ред. В.М. Неровного.  М. : МГТУ им. Баумана, 2007. – 750 с.

2. Палаш В.М. Металознавчі аспекти зварності залізовуглецевих сплавів. / В.М. Палаш. – Львів : 2003. – 235 с.


Зварні конструкції


Сутність і техніка способів зварювання плавленням

Ручне дугове зварювання. Дугове зварювання під шаром флюсу. Дугове зварювання в захисних газах. Дугове зварювання порошковими дротами. Електрошлакове зварювання плавленням.

Матеріали та устаткування для зварювання плавленням

Присадний зварювальний дріт. Класифікація та номінальні ознаки. Металеві електроди з покриттям; класифікація та позначення. Зварювальні флюси та захисні гази, класифікація, вимоги до якості та умови. Обладнання для дугового та електрошлакового зварювання.

Технологія зварювання сталей та чавунів

Технологія зварювання вуглецевих сталей. Технологія зварювання низьколегованих сталей. Технологія зварювання середньолегованих сталей. Технологія зварювання високолегованих сталей. Особливості техніки і технології зварювання чавунів.


Література

1. Технологія електродугового зварювання : підруч. / І.В. Гуменюк, О.В. Іваськів, О.В. Гуменюк.  К. : Грамота, 2007.  512 с.

2. Технология электрической сварки плавлением : учеб. пособие. / под ред. Б.Е. Патона.  М. : Машиностроение, 1997.  432 с.


Зварювання тиском


Теоретичні основи

Історія розвитку зварювання тиском. Термодинаміка зварювання. Кінетика зварювання. Класифікація способів зварювання за основними параметрами. Теплові і електричні процеси при зварюванні. Роль пластичної деформації при формуванні з’єднань. Формування структури з’єднань при різних способах зварювання тиском. Вплив оксидних плівок і способи їх усунення.

Обладнання для зварювання тиском

Установка та експлуатація зварювального обладнання. Техніка безпеки при роботі на машинах для зварювання тиском. Потужність і зовнішня характеристика контактних машин. Режим роботи. Принцип роботи і конструкція зварювальних трансформаторів. Вторинний контур контактних машин. Регулювання струму в контактних машинах. Контактори і переривачі. Механічна частина машин для зварювання тиском. Електроди контактних машин.

Технологія зварювання тиском

Технологія холодного зварювання. Технологія контактного стикового зварювання опором. Технологія контактного стикового зварювання оплавленням. Технологія точкового зварювання. Технологія шовного і шовностикового зварювання. Технологія рельєфного зварювання. Технологія зварювання тертям. Технологія дифузійного зварювання. Технологія ультразвукового зварювання. Технологія зварювання струмами високої частоти. Технологія зварювання вибухом.


Література

1. Технология и оборудование контактной сварки. / под ред. Б.Д. Орлова. – М. : Машиностроение, 1985. – 456 с.

2. ???????? КУчук-Яценко С.И. Контактная стыковая сварка оплавлением. / С.И. КУчук-Яценко. – К. : Наукова думка, 1991. – 378 с.


Джерела живлення


Джерела живлення. Загальні відомості

Види джерел живлення зварювальної дуги, їх призначення та класифікація. Вимоги до джерел живлення, режими робіт джерел живлення. Технічне обслуговування, налагодження та ремонт джерел живлення. Головні правила експлуатації джерел живлення, вибір, монтаж та пуск джерел живлення. Суть і оцінка зварювальних властивостей джерел живлення. Стійкість енергетичної системи «джерело-дуга».

Конструктивне виконання та робота джерел живлення

Зварювальні трансформатори. Зварювальні генератори, перетворювачі, агрегати. Зварювальні випрямлячі. Спеціалізовані джерела живлення. Пристрої для збудження, стабілізації дуги та придушення постійної складової струму. Пристрої фазо-імпульсного керування та зворотнім зв’язком за струмом і напругою.


Література

1. Повстень В.О., Посвятенко Е.К. Фізичні основи та джерела живлення зварювальної дуги : навч. посіб. / В.О. Повстень, Е.К. Посвятенко. – К. : Арістей, 2004. – 168 с.

2. Голошубов В.І. Зварювальні джерела живлення : навч. посіб. / В.І. Голошубов.  К. : Арістей, 2005.  448 с.

Зварні конструкції


Зварні з’єднання

Механічні напруження та деформації у зварних конструкціях. Граничний стан, умови міцності, основні залежності для визначення напружень.

Зварні конструкції

Матеріали для зварних конструкцій. Неоднорідності зварних з’єднань та заходи впливу на них. Типи зварних з’єднань та швів. Загальні вимоги до зварних з’єднань. Розрахунок типових зварних з’єднань.

Проектування типових зварних конструкцій

Загальні принципи проектування та класифікація зварних конструкцій. Проектування зварних балок. Проектування зварних колон. Проектування зварних ферм. Проектування зварних листових конструкцій.


Література

1. Чертов І.Н. Зварні конструкції. / І.Н. Чертов.  К. : Арістей, 2006. 376 с.

2. ДСТУ Б В.2.6-75:2009. Конструкції металеві будівельні. З’єднання зварні. – Режим доступу : www.cct.com.ua/2011/008.doc.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технології та устаткування зварювання» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технології та устаткування зварювання»
Енергетичні параметри зварювальних джерел нагрівання. Будова зварювальної дуги. Виділення теплової енергії в дузі. Особливості будови...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технології та устаткування зварювання» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технології та устаткування зварювання» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
move to 0-21563264
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технології та устаткування зварювання» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технології та устаткування зварювання» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технології та устаткування зварювання» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології»
ДО. Основні поняття до: операція, оперувальна сторона, стратегія, стан, діючі фактори операції, критерії ефективності
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технології та устаткування зварювання» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
move to 0-21563266
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технології та устаткування зварювання» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Геоінформаційні системи І технології»
Знімок – як центральна проекція. Горизонтальний, плановий, перспективний знімки. Геометричні зміщення на знімку. Елементи внутрішнього...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технології та устаткування зварювання» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології»
ДО. Основні поняття до: операція, оперувальна сторона, стратегія, стан, діючі фактори операції, критерії ефективності
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технології та устаткування зварювання» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Геоінформаційні системи І технології»
Знімок – як центральна проекція. Горизонтальний, плановий, перспективний знімки. Геометричні зміщення на знімку. Елементи внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи