Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування»
Скачати 313.88 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування»
Дата30.06.2012
Розмір313.88 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності

«Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування»


Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

Основи автоматизації виробничих процесів

Електроніка та мікропроцесорна техніка

Машини та устаткування галузі

Основи інформаційних процесів у виробництві

Механічна технологія та обладнання підприємств

^ Основи розрахунку та конструювання типових машин

Хімічна технологія та обладнання підприємств

Основи технологій легкої промисловості


Програми дисциплін


Гідравліка, гідро- та пневмоприводи


Функції гідро- та пневмоприводу

Гідропривід – основні функції, переваги та недоліки, історія розвитку. Принцип дії гідроприводу. Основні функції гідро- та пневмоприводу. Основні параметри гідро- та пневмоприводу.

Типові схеми гідравлічного та пневматичного приводу автоматизованого обладнання

Типова схема гідроприводу. Типова схема пневмоприводу. Основні параметри гідравлічного та пневматичного приводу.

Основні властивості робочого середовища

Рідини та гази як робоче середовище. Основні властивості рідин та газів. Основне рівняння гідростатики. Закон збереження енергії. Рівняння Бернуллі. Кількість завдань. Рівняння Бернуллі для реальної рідини. Система підготовки стиснутого повітря.

Втрати тиску рідини та газу у трубопроводах

Витікання рідини та газу через малий отвір. Гідравлічні втрати у гідроприводі. Режими протікання рідини через трубопровід. Втрати тиску за умов протіканні рідини та стиснутого повітря через трубопровід. Рівняння нерозривності потоку. Трубопроводи. Розрахунок прохідного січення трубопроводів.

Гідравлічні насоси

Основні параметри гідромашин. Гідравлічні насоси. Аксіально-поршневий гідронасос Шестерінчастий гідронасос. Пластинчастий гідронасос. Пластинчастий гідронасос подвійної дії. Радіально-поршневий гідронасос. Способи регулювання продуктивністю гідронасоса.

Апарати керування та розподілення. Гідравлічні клапани

Гідроклапани. Запобіжний та переливний клапан. Типові схеми використання запобіжного та переливного клапанів. Зворотний клапан. Типові схеми використання зворотного клапана. Редукційний клапан, схеми використання. Типи розподілювачів. Золотникові розподільники. Типові схеми використання розподілювачів. Гідравлічні дроселі. Схеми використання. Регулятор витрат, схеми використання. Гідрозамки. Типові схеми використання гідрозамків. Гідравлічні допоміжні апарати.

Гідроакумулятори

Гідроакумулятори, типи, способи використання, вибір та розрахунок. Використання гідроакумуляторів для оптимізації гідросистем. Радіально-поршневий гідронасос.

Пневматичні апарати керування

Пневматичні редукційні клапани. Пневматичні клапани витримки часу та тиску. Пневматичні допоміжні апарати.

Ущільнення елементів гідро- та превмоприводу

Ущільнення. Ущільнення рухомих та нерухомих з’єднань. Матеріали та конструкції ущільнень, технічні вимоги.

Логічні схеми керування

Гідропневмоавтоматика. Побудова логічних систем керування. Логічні функції, їх реалізація.

Гідравлічні та пневматичні двигуни

Гідроциліндри. Типи гідроциліндрів Розрахунок гідроциліндрів Диференціальний спосіб під’єднання

Гідроциліндра. Гідромотори. Основні параметри гідромоторів. Пневмоциліндри та пневмокамери, їх

типи та розрахунок. Гідравлічні та пневматичні моментні двигуни.

Способи регулювання швидкості руху виконавчих органів

Ступінчасте регулювання швидкості руху виконавчих органів. Об’ємне регулювання швидкості руху виконавчих органів. Дросельне регулювання швидкості руху виконавчих органів.

Підсилювачі потужності

Гідравлічні та пневматичні підсилювачі потужності. Гідропідсилювач без зворотного зв’язку. Гідропідсилювач з кінематичним зворотним зв’язком. Гідропідсилювач з гідромеханічним зворотним зв’язком. Гідропідсилювач з силовим зворотним зв’язком за положенням.

Гідравлічний стежний привід

Гідравлічні стежні пристрої. Однощілинний гідравлічний стежний привід. Двощілинний гідравлічний стежний привод. Чотирищілинний гідравлічний стежний привід.

Проектування гідравлічного та пневматичного приводу

Основні етапи проектування гідравлічних та пневматичних приводів. Циклограми роботи виконавчих органів. Реалізація елементів циклу гідравлічними та пневматичними засобами

Послідовність розрахунку гідроприводу. Послідовність розрахунку пневмоприводу.

Регулювання швидкості руху виконавчих органів

Способи регулювання швидкості руху виконавчих органів. Ступінчасте, об’ємне та дросельне регулювання швидкості.

Підсилювачі гідропотужості

Гідравлічні та пневматичні підсилювачі потужності. Типи гідравлічних та пневматичних підсилювачів.

Гідропневмоавтоматика

Побудова логічних систем керування. Логічні функції, їх реалізація. Елементи пневмоавтоматики.

Гідравлічні стежні пристрої

Однощілинний гідравлічний стежний привод. Двощілинний гідравлічний стежний привід.

Чотирищілинний гідравлічний стежний привод.

Гідравлічні та пневматичні приводи

Проектування гідравлічних та пневматичних приводів. Циклограми роботи виконавчих органів. Реалізація елементів циклу гідравлічними та пневматичними засобами.

Параметри пристроїв в гідравлічних та пневматичних приводах

Вибір параметрів пристроїв в гідравлічних та пневматичних приводах. Об’єднання елементів циклу в загальну принципову схему.

Розрахунки гідроприводу

Послідовність розрахунку гідроприводу. Складання принципової схеми. Складання циклограми. Складання витратної характеристики.


Література

1. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы : учебн. для машиностроит. вузов / Т.М. Башта, С.С. Руднев, Б.Б. Некрасов и др. – 2-е изд., перераб. – М. : Машиностроение, 1982. – 423 с.

2. Штеренлихт Д.В. Гидравлика : учеб. для вузов в 2 кн. / Д.В .Штеренлихт. – М. : Энергоатомиздат, 1991. – 367 с.

3. Гидравлика : учеб. пособие в 2 т. – К. : Фесто, 2002.

4. Пневматика : учеб. пособие. – К. : Фесто, 2002.


Основи автоматизації виробничих процесів


Основні поняття та визначення

Історія автоматизації. Етапи автоматизації. Механізація. Автоматизація. Автомат. Напівавтомат. Автоматична лінія. Тенденції розвитку автоматизованого виробництва. Принципи створення автоматизованого виробництва.

Автоматизація виробництва та його складові елементи

Технологічний процес та його структура. Класифікація автоматизованого обладнання і технологічних процесів. Основні передумови автоматизації.

Загальна характеристика технічних засобів автоматизації виробничих процесів

Види технічних засобів автоматизації виробничих процесів. Поняття технологічної машини. Технічні засоби різних ступенів автоматизації виробничих процесів. Технічні засоби гнучкого автоматизованого виробництва. Загальні принципи створення технічних засобів автоматизації та підвищення їх гнучкості.

Основні положення теорії продуктивності робочих машин

Основи теорії продуктивності. Технологічна, циклова, технічна, фактична продуктивності. Коефіцієнт продуктивності. Відмови в роботі автоматизованого обладнання. Показники надійності автоматів та автоматичних ліній.

Системи машин автоматичної дії

Технологічні принципи побудови автоматів і автоматичних ліній. Компонування автоматизованого обладнання. Принципи побудови систем технологічних машин. Класифікація технологічних ліній.

Системи керування автоматизованими технологічними комплексами

Системи керування. Системи автоматизованого регулювання технологічних процесів. Програмне керування технологічними комплексами. Синтез алгоритму керування технологічною машиною.

Автоматичні транспортні і завантажувальні пристрої, автоматизація складання, сортування, лічення виробів та їх контроль. Роботизація виробництва

Автоматичні завантажувальні пристрої. Вібраційні бункерні завантажувальні пристрої, вібраційні конвеєри. Автоматизація складання, сортування, лічення виробів та їх контроль. Роботизація виробництва.


Література

1. Пальчевський Б.О. Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва : навч. посіб. / Б.О. Пальчевський. – Львів : Світ, 1994. – 208 с.

2. Кодра Ю.В. Завантажувальні пристрої технологічних машин. Розрахунок і конструювання : навч. посіб. / Ю.В. Кодра, З.А. Стоцько, О.В.Гаврильченко; за ред. З.А. Стецька. – Львів : Бескид БІТ, 2008. – 356 с.

3. Повідайло В. Вібраційні процеси та обладнання : навч. посіб. / Володимир Повідайло. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. – 248 с.

4. Силин Р.И. Автоматизация производственных процессов в машиностроении : учеб. пособие / Р.И. Силин. – Хмельницкий : ХНУ, 2004. – 270 с.

5. Силин Р.И. Автоматизация загрузки оборудования в машиностроении : учеб. пособие / Р.И. Силин. –Хмельницкий : ТУП, 2003. – 225 с.

6. Сілин Р.І. Збірник задач з основ автоматики і автоматизації виробничих процесів / Р.І. Сілин, Я.Ф. Стадник, В.В. Третько. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 211 с.


Електроніка та мікропроцесорна техніка


Напівпровідникові прилади

Власна та домішкова провідності напівпровідників (н/п). Фізичні процеси в р-n-переході. Будова, особливості роботи, вольт-амперна характеристика та основні параметри випрямних діодів. Явище електричного пробою, основні параметри та вольт-амперна характеристика стабілітронів. Особливості будови діодів Шоткі. Світлодіоди, фотодіоди, діодні оптрони – основні параметри та особливості використання. Керовані двополюсні елементи (варікапи, фоторезистори, резисторні оптрони). Будова та принцип роботи біполярних транзисторів. Умовні позначення. Типові схеми включення – схема зі спільною базою, схема зі спільним емітером та схема зі спільним колектором. Багатошарові н/п (динистори, тиристори) – особливості будови, основні характеристика.

Аналогова техніка

Стабілізоване джерело живлення, одно та двопівперіодні випрямлячі, згладжувальні фільтри, параметричні та компенсаційні стабілізатори. Підсилювач змінного та постійного струму. Операційні підсилювач (ОП), аналогові схеми на ОП. Підсилювач потужності

Цифрова техніка

Основні логічні функції (І, АБО, НЕ). Основи алгебри логіки, синтез та мінімізація комбінаційних логічних функцій. Ключовий режим роботи транзисторів. Логічні елементи на біполярних та польових транзисторах. Комбінаційні інтегральні схеми (ІС) середньої інтеграції (суматори, дешифратори, мультиплексори, арифметичні логічні пристрої). Інтегральні тригери. ІС середньої інтеграції з пам’яттю (лічильники, регістри). Інтегральні запам’ятовувальні пристрої.

Мікропроцесорна техніка

Архітектура мікропроцесора (МП) – акумулятор, буферні регістри, лічильник команд, регістр команд, шина даних, адресна шина. пам’ять програм та пам’ять даних. Система команд та способи адресації. Основи програмування МП.


Література

1. Дружинін А.О .Твердотільна електроніка. Фізичні основи і властивості напівпровідникових приладів : навч. посіб. / А.О. Дружинін. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – 332 с.

2. Будіщев М.С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка / М.С. Будіщев. – Львів : Афіша, 2001.

3. Дудикевич В.Б. Електроніка та мікросхемотехніка : Ч. 1. Електроніка / В.Б. Дудикевич, Г.В. Кеньо, І.В. Петрович. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2010.

4. Колоннтаєвський Ю.П. Електроніка і мікросхемотехніка : підруч. / Ю.П. Колоннтаєвський, А.Г. Сосков; за ред. А.Г. Соскова. – 2-е вид. – К. : Каравела, 2009. – 416 с.

5. Мілих В.І. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : підруч. / В.І. Мілих, О.О. Шавьолкін; за ред. В.І. Мілих. – К .: Каравела, 2007. – 688 с.


Машини та устаткування галузі


Класифікація металорізального обладнання

Історія розвитку верстатобудування. Система позначення металорізальних верстатів. Місце і роль верстатобудівної промисловості у машинобудуванні. Стан випуску верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК), автоматів і напівавтоматів. Класи точності верстатів. Особливість позначення верстатів з ЧПК залежно від типу системи керування і способу зміни інструменту.

Кінематичні основи металорізальних верстатів

Рухи в металорізальних верстатах. Механізми керування рухами. Кінематичні ланцюги. Робочі і допоміжні рухи. Муфти, гальмівні, блокувальні, реверсивні пристрої. Ступеневі і безступеневі приводи верстатів.

Загальні відомості про верстати з програмним керуванням

Способи задавання програми в аналоговому вигляд. Циклове програмне керування верстатами. Числове програмне керування. Історія розвитку систем ЧПК. Системи керування кулачками, упорами, копіювальні системи. Позиційні, прямокутні, контурні, комбіновані, групові, розімкнені, замкнені, адаптивні системи ЧПК. Системи координат і умови раціонального використання верстатів з ЧПК.

Токарні верстати

Токарно-гвинторізні верстати. Токарно-револьверні верстати. Токарно-лобові і карусельні верстати. Універсальні і спеціалізовані верстати. Формотвірні рухи, основні розміри, призначення. Складені структури. Ланка збільшення кроку. Ланцюги прискореного переміщення вузлів верстатів. Призматичні і циліндричні револьверні головки. Пристрої для нарізування різі різцем або гребінкою. Забезпечення ступенево-постійної швидкості під час оброблення торців. Планетарний механізм у ланцюзі головного руху.

Токарні напівавтомати і автомати

Одношпиндельні горизонтальні напівавтомати. Фасонно-відрізні автомати. Автомати фасонно-поздовжнього точіння. Токарно-револьверні автомати. Багатошпиндельні горизонтальні автомати. Вертикальні багатошпиндельні напівавтомати. Багаторізцеві, копіювальні, багаторізцево-копіювальні напівавтомати. Пруткові і бухтові фасонно-відрізні автомати. Механізм подавання і випрямлення дроту. Сполучення обертового руху прутка і його переміщення разом зі шпиндельною бабкою для обробки конічних і фасонних поверхонь. Ліве обертання шпинделя, обумовлене зменшенням кількості перемикань шпинделя під час нарізування різі. Швидкосвердлильний пристрій для малих отворів. Метод обгону під час нарізування різі. Напівавтомати послідовної, паралельної і послідовно-паралельної дії.

Токарні верстати з програмним керуванням

Тенденції розвитку токарних верстатів з ЧПК. Автоматична коробка швидкостей. Переміщення супорта і полозків від крокових двигунів. Гідропідсилювачі обертових моментів. Обточування валів одночасно з двох боків. Відрізання деталей дисковою фрезою. Пристрої для нарізування різі.


Свердлильні і розточувальні верстати

Свердлильні верстати. Розточувальні верстати. Тенденції розвитку універсальних свердлильних верстатів. Радіально-свердлильні, горизонтально-свердлильні верстати. Автоматизація свердління на універсальних верстатах. Горизонтально-розточувальні, координатно-розточувальні, алмазно-розточувальні верстати. Змінні багатошпиндельні головки.

Верстати свердлильно-розточувальної групи з ЧПК

Особливості побудови свердлильних верстатів з ЧПК. Особливості побудови розточувальних верстатів з ЧПК. Позиційна система ЧПК. Зміна інструментів за допомогою револьверної головки. Замкнена система зворотного зв’язку на базі безконтактних сельсинів. Три різні швидкості переміщення деталі, закріпленої на столі верстата.

Фрезерні верстати

Горизонтально-фрезерні верстати. Вертикально-фрезерні верстати. Універсальні ділильні головки. Особливості побудови фрезерних верстатів з ЧПК. Фрезерні верстати неперервної дії – карусельні і барабанно-фрезерні. Одностоякові консольні, безконсольні і двостоякові. Універсальні лімбові ділильні і оптичні головки. Компонування фрезерних верстатів з ЧПК. Принцип роботи висувної фрезерної головки. Контурна система ЧПК. Дискретність переміщень стола.

Стругальні і довбальні верстати

Поперечно-стругальні верстати. Поздовжньо-стругальні верстати. Довбальні верстати. Регулювання довжини ходу і зони стругання повзуна. Схеми швидкостей кулісного механізму. Схема храпового механізму ланцюга подавання. Колове подавання стола.

Протяжні верстати

Горизонтально-протяжні верстати. Вертикально-протяжні верстати. Тенденції розвитку протяжних верстатів. Особливість забезпечення подачі. Основні параметри, що характеризують протяжні верстати. Особливість фіксування заготовки на горизонтально-протяжних верстатах. Повний і неповний цикли роботи верстата. Вертикально-протяжні верстати з одним і двома повзунами. Протягування загартованих деталей інструментами з алмазним покриттям та протягування з обертанням.

Шліфувальні і заточувальні верстати

Круглошліфувальні верстати. Безцентрово-шліфувальні верстати. Особливості побудови шліфувальних верстатів з ЧПК. Круглошліфувальні центрові і безцентрові верстати. Внутрішньошліфувальні звичайні і з планетарним рухом шліфувального круга. Плоскошліфувальні з прямокутним і круглим столом, що шліфують периферією і торцем круга. Безцентрове шліфування «на прохід», «врізне» і до упору. Абразивне, електроіскрове і анодно-механічне заточування інструментів.

Різеобробні верстати

Різефрезерні верстати. Різенакатні верстати. Різешліфувальні верстати.Різефрезерні верстати, що працюють дисковими і гребінчастими фрезами. Швидкісне або вихрове фрезерування різі. Різенакатні верстати, що працюють плоскими плашками, різевими роликами, роликом і дуговою плашкою.

Зубообробні верстати

Зубодовбальні верстати. Зубофрезерні верстати. Зубостругальні верстати. Особливості побудови зубообробних верстатів з ЧПК. Оброблення багаторізцевими зубодовбальними головками. Додаткові можливості зубодовбальних верстатів з ЧПК. Протягування зубчастих коліс. Періодичне осьове пересування черв’ячної фрези на зубофрезерних верстатах. Особливість настроювання верстата для нарізування прямозубчастих коліс з простою кількістю зубців. Верстат для нарізування конічних прямозубчастих коліс двома дисковими фрезами. Підвищення продуктивності зубообробних верстатів.

Агрегатні верстати

Силові механізми агрегатних верстатів. Компонування агрегатних верстатів з ЧПК. Перспективи розвитку агрегатних верстатів. Електромеханічні, плоскокулачкові, пневмогідравлічні, гідравлічні силові головки. Гвинтові головки і столи, шпиндельні коробки і насадки, інструментальні бабаки. Агрегатні верстати з ЧПК.

Багатоцільові верстати

Основні переваги багатоцільових верстатів. Конструктивні особливості багатоцільових верстатів. Тенденції розвитку багатоцільових верстатів. Компонування багатоцільових верстатів. Приводи головного руху і подавань. Пристрої для зміни заготовок і інструментів.

Гнучкі виробничі модулі

Компонування технологічного обладнання гнучких виробничих модулів. Основні конструктивні особливості модуля. Трирівнева автоматизація гнучких виробничих модулів. Гнучкі виробничі модулі для корпусних, плоских і деталей у формі тіл обертання.

Роботизовані технологічні комплекси (РТК)

Складання циклограми обслуговування верстата промисловим роботом. Роботизовані технологічні лінії. Варіанти компонувань РТК. Обслуговування токарного верстата промисловим роботом. Робототехнологічні лінії на базі портальних промислових роботів. Робототехнологічні лінії на базі стаціонарних промислових роботів. Робототехнологічні дільниці верстатів з ЧПК, що обслуговуються рухомими роботами.

Гнучкі виробничі системи

Гнучкі автоматизовані дільниці для обробки корпусних деталей. Перспективи розвитку гнучких виробничих систем. Оцінка економічної ефективності гнучких виробничих систем. Створення на базі гнучких виробничих систем автоматизованих заводів.


Література

1. Бочков В.М. Обладнання автоматизованого виробництва / В.М. Бочков, Р.І. Сілін. – Львів : вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка», 2000. – 380 с.

2. Бочков В.М. Металорізальні верстати : навч. посіб. / В.М. Бочков, Р.І. Сілін, О.В. Гаврильченко. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – 268 с.


Основи інформаційних процесів у виробництві


Представлення інформації в цифрових інформаційних системах

Використання двійкової системи числення у цифрових інформаційних системах. Математичні та логічні операції в інформаційних системах над двійковими числами. Використання шістнадцяткової та двійково-десяткової системи для представлення інформації. Методика перетворення чисел з різних систем числення в інформаційних системах.

Використання тригерів та операційних підсилювачів в інформаційних системах

Елементи логіки в інформаційних системах. Використання тригерів для обробки інформації. Застосування RS-тригера, JK-тригера в цифрових інформаційних системах. Застосування D-тригера (синхронні та асинхронні) для зберігання інформації та Т-тригера для лічення в інформаційних системах. Використання операційного підсилювача для підсилення сигналів давачів.

Характеристики вимірювальних схем

Статичні характеристики вимірювальних схем. Види похибок вимірювання. Клас точності вимірювальної структури. Число розрізнювальних ступенів результатів вимірювання. Кількість інформації, одержаної за допомогою аналогових та цифрових вимірювальних систем. Зв’язок інформативності з класом точності вимірювальної системи. Час заспокоєння (встановлення) вимірювального приладу. Пропускна здатність каналу вимірювальної системи. Пропускна здатність АЦП та цифрових вимірювальних приладів. Розімкнені структури вимірювальних схем. Коефіцієнти передачі. Замкнені структури вимірювальних схем. Коефіцієнти передачі. Властивості схем з від’ємним та додатним зворотнім зв’язком. Структурні схеми вимірювальних систем.

Методи подання аналогових сигналів в цифровій формі

Імпульсно-кодова модуляція (ІКМ). Дельта-модуляція (ДМ). Диференційно-імпульсна кодова модуляція (ДІКМ). Визначення частоти дискретизації під час ІКМ Визначення частоти дискретизації під час ДМ. Визначення частоти дискретизації під час ДІКМ.

Основи цифрової обробки сигналів

Дискретне перетворення Фур’є. Цифрові фільтри. Особливості взірцевих і тестових сигналів. Одиничні імпульси та послідовності як взірцеві сигнали. Прямокутні імпульси та періодичні послідовності з них. Співвідношення сигнал/шум.

Давачі

Типи давачів внутрішньої та зовнішньої інформації робота. Контактний давач величини та напрямку проковзування. Електроконтактні давачі. Геркони. Тактильні давачі дотику. Резистивні давачі. Електромеханічні давачі сили, тиску. Тензорезисторні давачі. Схема вимірювання. Тензоакселерометр. Індуктивні давачі переміщень одинарного та диференційного типів. Трансформаторні (взаємоіндуктивні) давачі переміщень. Індуктивний тахометр. Індуктивні давачі вібрацій. Індукційні давачі проковзування. Системи із сельсин-давачами. Магнесинна система передачі кута. Обертові трансформаторні давачі. Лінійні та поворотні індуктосини. Світлові величини та одиниці. Метод фотометричних (світлотехнічних) вимірювань на основі зовнішнього фотоефекту. Метод фотометричних (світлотехнічних) вимірювань на основі внутрішнього фотоефекту та фотогальванічного ефекту. Прилади з лазерами для вимірювання геометричних величин. Електричні термометри опору. Термоелектричні термометри. Кварцові термометри.


Література

1. Волочій Б. Ю. Передавання сигналів у інформаційних системах: навч. посіб. для підготовки студ. вузів. Ч. 1 / Б.Ю. Волочій. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005.– 196 c.

2. Погрібний В.О. Основи інформаційних процесів у роботизованому виробництві / В.О. Погрібний, І.В. Рожанківський., Ю.П. Юрченко; за ред. В.О. Погрібного. – Львів : Світ, 1995. –304 с.

3. Основи метрології та вимірювальної техніки : підруч. для вузів у 2 т. / М. Дорожовець, В. Мотало, Б. Стадник та ін.; за ред. Б. Стадника. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. – Т. 1 : Основи метрології. – 532 c. T. 2 : Вимірювальна техніка. – 656 с.


^ Механічна технологія та обладнання підприємств


Вступ

Номенклатура виробів легкої промисловості. Класифікація матеріалів. Шляхи отримання заготовок деталей та напівфабрикатів. Класифікація технологічних процесів та операцій.

Процеси формоутворення заготовок або виробів

Процеси формоутворення заготовок або виробів з порошкоподібних матеріалів. Процеси формоутворення заготовок або виробів з волокнистих матеріалів. Процеси формоутворення заготовок або виробів з гранульованих матеріалів. Процеси заготовок для виробів з природних матеріалів – натуральні фабрикати та напівфабрикати.

Процеси формоутворення деталей шляхом обробки різанням

Процес точіння. Процес свердління. Процес фрезерування. Процес шліфування та інше.

Геометричні параметри та конструктивні елементи різальних інструментів

Інструментальні матеріали та область їх використання. Типи, конструкція та геометрія форми різального інструменту.

Процеси формоутворення виробів (заготовок) шляхом обробки тиском

Процес кування. Процес штампування. Процес накатування. Віброобробка та галтування.

Термічна та хіміко-термічні види обробки матеріалів

Термічна та хіміко-термічні види обробки матеріалів.

Процеси складання деталей

Класифікація та характеристика з’єднань.

Загальна характеристика та вимоги, що висуваються до технологічного обладнання

Загальна характеристика та вимоги, що висуваються до технологічного обладнання.

Узагальнена структурна схема (модель) одиниці технологічного обладнання

Види або типи приводу технологічного обладнання. Передавальні ланки, вузли та механізми: муфти, редуктори, варіатори, види передач (зубчасті, ланцюгові, пасові, фрикційні) та їх передавальні відношення, множильні структури – коробки швидкостей та коробки подач. Механізми міжопераційного транспорту: подавальні, переорієнтовувальні, фіксувальні (затиску, розтиску та інші). Виконавчі механізми. Механізми регулювання та керування, контрольно-вимірювальні пристрої та механізми, що використовуються в технологічному обладнанні легкої промисловості. Умовні позначення в зображенні елементів технологічного обладнання на кінематичних схемах, електричних схемах, схемах гідро- та пневмоприводу.

Засоби внутрішньоцехового і заводського транспортування виробів і заготовок

Візки, тельфери, крани. Транспортери та конвеєри. Допоміжні підіймальні пристрої та підйомники.

Штампувальне обладнання: принцип дії та класифікація

Типові конструкції вузлів і систем. Преси-автомати

Обладнання для виготовлення плівкових матеріалів

Обладнання для виготовлення поліетилену. Обладнання для виготовлення поліпропілену. Обладнання для виготовлення поліетилентерефталату. Екструдери та екструзійні установки

Обладнання підприємств шкіряної промисловості

Загальна характеристика та класифікація. Чани, баркаси, барабани, прохідні шнекові апарати, автоклави, прохідні агрегати, сушарки: конструкція, принцип дії, основи розрахунку. Машини шерстезгінні, міздрильні, чистильні, подвоювання, щетиновисмикуючі, розвідні, стругальні, шліфувальні, бланшувальні, різання шкіри, вимірювання товщини і площі шкіри й інші: конструкція, принцип дії основи розрахунку.

Обладнання підприємств для виготовлення натурального та штучного хутра

Обладнання підприємств для виготовлення натурального та штучного хутра.

Обладнання взуттєвого виробництва

Загальна характеристика та класифікація. Обладнання для розкрою та формування низу та верху взуття. Швейне обладнання взуттєвої промисловості: класифікація, характеристика, будова та принцип роботи, основи розрахунку. Обладнання для приклеювання та вулканізації низу взуття. Прес-автомати та прес-форми.

Обладнання швейного виробництва

Загальна характеристика, класифікація, будова, принцип роботи та особливості розрахунку. Обладнання для розкрою тканих матеріалів. Обладнання для з’єднання матеріалів. Обладнання для волого-термічної обробки матеріалів.

Автоматичні лінії, роботизовані комплекси та ГВС в легкій промисловості

Автоматичні лінії, роботизовані комплекси та ГВС в легкій промисловості та побутовому обслуговуванні.


Література

1. Булгаков В. Выделка кож. / В. Булгаков. – Донецк : БАО, 2003. – 127 с.

2. Зенкін М.А. Методи підвищення надійності та довговічності деталей та вузлів машин легкої промисловості : підруч. для студ. спец. «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» / М.А. Зенкін. – К., 2003. – 263 с.

3. Альошкова С.М. Машини для виробництва взуття : навч. посіб. для студ. вузів ННІ технологій та дизайну в 3 ч. / С.М. Альошкова, А.І. Бабич. – К., 2003.

4. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин : підруч. / В.Т. Павлище. – К. : Вища шк., 1993. – 556 с.


Основи розрахунку та конструювання типових машин


Теоретичні основи конструювання

Структура і класифікація машин легкої промисловості. Структура машин і призначення їх елементів. Основні вимоги, що ставляться до машин легкої промисловості. Конструктивні матеріали. Основні питання розрахунку і конструювання машин і автоматів. Передпроектні технологічні дослідження. Основні стадії проектування машин – ескізний проект, технічний проект, робочий проект. Побудова кінематичної схеми і циклограми роботи машини. Конструктивне компонування машин. Основні фактори, що впливають на конструктивне компонування машин. Принципи розділення машин на вузли і підвузли. Основи силового розрахунку машин. Кінетостатичний розрахунок. Складання розрахункових схем. Визначення сил і моментів, діючих на робочі органи машин.

Розрахунок і конструювання базових механізмів

Схеми і конструктивні елементи кулачкових механізмів. Загальні підходи вибору типу кулачкового механізму. Вибір конструктивних матеріалів, розмірів заготовок. Розрахунок геометричних параметрів кулачка. Вплив конструктивних факторів і умов роботи на ККД кулачкового механізму. Графічно-аналітичний метод аналізу кутів тиску передачі кулачок–штовхач. Основи конструювання кулачка, типи кулачків, вибір посадки і кріплення кулачків на валу. Конструкції штовхачів, роликів, напрямних. Основи вибору способів замикання механізму. Визначення характеристики пружин у разі їх силового замикання. Визначення розмірів ролика штовхача. Максимальний обертовий момент на валу кулачка. Розрахунок ККД кулачкового механізму. Розрахунок радіуса початкової шайби кулачка з умови довговічності механізму. Просторові кулачкові механізми з перервним одностороннім рухом веденої ланки. Розрахунок мальтійських механізмів із зовнішнім зачепленням. Розрахунок і проектування кулісних механізмів.

Розрахунок і конструювання транспортувальних засобів

Основи розрахунку і конструювання транспортувальних елементів машин легкої промисловості. Спеціальні транспортні засоби у технологічних процесах переробки шкірсировини. Стрічкові, ланцюгові і канатні конвеєри. Основи їх розрахунку і конструювання. Розрахунок основних елементів на міцність. Розрахунок зосереджених і розподілених сил опору руху конвеєрів. Визначення продуктивності і потужності приводу засобів транспортування. Загальна будова і елементи розрахунку елеваторів. Основи розрахунку і конструювання трубопровідного транспорту. Визначення продуктивності, кінематичних параметрів і потужності приводу. Типові конструкції валкових транспортувальних механізмів. Розрахунок тягового зусилля.

Основи розрахунку і проектування станин

Станини машин. Основні вимоги, що ставляться до станин машин легкої промисловості. Матеріали, які використовуються для виготовлення станин. Визначення частоти власних коливань елементів станини. Вивід диференціального рівняння коливання елементів станини. Граничні умови для консольного елемента станини і визначення частот вільних коливань. Граничні умови для елемента станини, закріпленого з двох боків і визначення кутових частот вільних коливань. Опис закономірностей руху центрів ваги станини і робочих органів машини. Визначення співвідношення ваги нерухомих частин машини до рухомих під час обертового руху робочого органа машини. Визначення співвідношення ваги нерухомих частин машини до рухомих під час зворотно-поступального руху робочого органа машини.

Конструювання ємностей і апаратів

Основи конструювання ємностей і апаратів. Загальна характеристика і призначення ємностей. Конструкція ємностей (типи обичайок, днищ, кришок, фланців, вікон, патрубків і ін.). Нормалізація елементів ємностей і апаратів. Розрахунок ємностей на внутрішній тиск. Визначення товщини стінки ємності для внутрішнього тиску за нормами Держтехнагляду. Розрахунок ємності на зовнішній тиск. Визначення сумарного згинального моменту у січенні стінки ємності під час розрахунку її на зовнішній тиск. Диференціальне рівняння стану напруженої стінки ємності під дією зовнішнього тиску .Основи розрахунку фланцевих з’єднань. Типові конструкції фланцевих з’єднань. Умова щільності фланцевого з’єднання під дією внутрішнього тиску. Визначення жорсткості болтів і розрахунок зусилля їх затягування.

Основи розрахунку і проектування спеціальних машин легкої промисловості

Основи розрахунку теплообмінних апаратів. Кожухотрубні теплообмінні апарати, конструктивні схеми. Визначення товщини стінок сталевих плит теплообмінних кожухотрубних апаратів, закріплених розпиральними болтами або зв’язками. Основи конструювання ємностей і апаратів з деревини. Механічні, технологічні і експлуатаційні властивості деревини. Вплив вологості на механічні властивості деревини. Ізотропія властивостей деревини. Основи конструювання дерев’яних ємностей з деревини. Конструкції і розрахунок елементів ємностей. Основи розрахунку та конструювання механізмів і машин для дозування пластичних речовин. Розрахунок шнекових, поршневих нагнітальних пристроїв. Конструювання механізмів для різання пластичних речовин: основні виконавчі органи, конструкція ножів. Основи конструювання і розрахунку подрібнювальних машин. Дискові і молоткові машини, вальцеві машини. Розрахунок продуктивності, потужності приводу і основних технологічних параметрів. Елементи розрахунку машин для змішування сипучих речовин. Розрахунок барабанних, шнекових і лопатевих змішувачів. Елементи розрахунку машин для перемішування пластичних речовин і рідин. Основні конструктивні типи змішувачів і визначення їх основних технологічних параметрів. Цільові машини-автомати легкої промисловості. Фасувально-пакувальні автомати. Основні типи. Технологічні схеми і їх компонування.


Література

1. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунку деталей машин : підруч. / В.Т. Павлище. – 2-ге вид., перероб. – Львів : Афіша, 2003. – 560 с.

2. Шувалов В.Н. Машини-автоматы и поточные линии / В.Н. Шувалов. – Л. : Машиностроение, 1973. – 599 с.

3. Кіницький Я.Т. Теорія механізмів і машин / Я.Т. Кіницький. – К.: Наук. думка, 2002. – 661 с.

4. Іванченко Ф.К. Підйомно-транспортні машини / Ф.К. Іванченко. – К., 1993.


Хімічна технологія та обладнання підприємств


Загальні основи хімічної технології

Загальні відомості про основні хімічні процеси та явища, які лежать в основі технологій галузей легкої промисловості (л/п). Основні поняття та класифікація хімічних процесів у галузях л/п. Характеристика і фактори, які впливають на протікання технологічних процесів л/п. Поверхнево-активні речовини, застосування загальні властивості. Каталізатори хіміко-технологічних процесів л/п.

Основні процеси та обладнання хімічної технології в галузях легкої промисловості

Механічні і гідромеханічні процеси в легкій промисловості. Подрібнення твердих матеріалів. Розділення сипких матеріалів. Сепаратори. Сита і ситовий аналіз. Розділення суспензій і емульсій. Відстоювання. Фільтрування. Центрифугування. Дозування, змішування і зберігання сипких матеріалів. Теплові та масообмінні процеси, хімічні реактори в легкій промисловості. Теплопередавання, теплообмін, основні поняття. Технологічні параметри теплових процесів. Конструктивні схеми теплообмінних апаратів. Сушіння, загальні поняття. Будова і розрахунок сушарок. Реактори, їх класифікація. Випарювання. Способи випарювання. Будова і основні типи випарних апаратів.

Хімічна технологія виробництва виробів легкої промисловості із шкіри.

Хіміко-технологічні основи та обладнання для переробки шкіри. Шкіряна сировина. Загальна характеристика. Хімічний склад неконсервованої (парної) шкіри. Загальна характеристика і класифікація технологічних процесів шкіряного виробництва. Основні технологічні параметри шкіряного виробництва.

Хіміко-технологічні основи виробництва деталей взуття

Хімічні процеси та матеріали у виробництві деталей взуття. Гігротермічні процеси у виробництві виробів зі шкіри. Зволоження. Сушіння. Волого-теплова обробка взуття. Клейові з’єднання у виробництві виробів зі шкіри. Теоретичні основи процесу склеювання виробів зі шкіри. Фактори, що впливають на міцність клейових з’єднань. Асортименти й класифікація клеїв. Обробка низу й верху взуття. Методи зварювання у виробництві виробів зі шкіри. Метод гарячої вулканізації низу на взутті. Литтєві методи кріплення й формування низу взуття.


Пластичні маси в легкій промисловості

Методи виготовлення деталей з пластичних матеріалів. Поліпропілен: властивості та застосування поліпропілену. Поліетилен: поліетилени високого, низького та середнього тиску, їх властивості та використання у галузях л/п. Полістирол. Властивості та використання у л/п. Полівінілхлорид. Основні властивості та застосування. Пластичні маси на основі полівінілхлориду. Поліуретани. Основні властивості.


Література

1. Альтзицер В.С. Производство обуви из полимерных материалов / В.С. Альтзицер, В.Н. Красовский, В.Д. Меерсон; под ред. В.А. Берестнева. –Л. : Химия, 1987. – 232 с.

2. Справочник кожевника (сырье и материалы) / Р.Я. Афанасьева, Н. С. Афонская, М.М. Бернштейн и др.; под ред. К.М. Зурабяна. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984. – 384 с.

3. Гвоздев Ю.М. Химическая технология изделий из кожи : учеб. пособие / Ю.М. Гвоздев. – 2-е изд., стер. – 2006. – 256 с.

4. Машини і устаткування підприємств будівельних матеріалів. Конструкції та основи експлуатації : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Назаренко, О.В.Туманська. – К. : Вища шк., 2004. – 590 с.


Основи технологій легкої промисловості


Основи технології виготовлення виробів у шкіряній промисловості.

Шкіряна сировина. Способи консервування. Автоліз. Основні матеріали, що використовуються для консервування. Збереження сировини.

Підготовчі процеси й операції. Механічні операції обробки сировини і голини. Призначення і сутність відмочування. Основні чинники, що впливають на процес відмочування. Призначення зневолошування і зоління. Таврування. Видалення навала. Міздріння. Підстригання чубчиків і воротків. Висмикування щетини. Виведення волоса. Кантування голини й обрізка бахроми. Чищення лицевої поверхні. Розпилювання голини. Чепракування.

Знезолювання і м’якшення. Пікелювання. Хімічне чищення голини. Основні матеріали, що застосовуються для знезолювання і м’якшення голини. Сутність пікелювання. Основні чинники, що впливають на процес пікелювання.

Дублення. Ціль і сутність дублення. Основні методи дублення.

Післядубильні операції. Операції, що передують фарбуванню і жируванню. Пролежування. Відтискування. Розпилювання. Сортування і комплектування напівфабрикату. Стругання. Додублювання шкір хромового дублення. Знетовщення шкір хромового дублення. Промивання і нейтралізація шкір хромового дублення. Фарбування.

Жирування, наповнення, додублювання, обробка фіксаторами. Сушіння і зволоження. Призначення і сутність жирування. Основні матеріали, що жирують. Призначення і сутність наповнення. Основні матеріали, що використовуються для наповнення шкір. Додублювання шкір хромового дублення. Обробка фіксаторами. Операції, що передують сушінню. Призначення сушіння і зволоження. Основні способи сушіння і зволоження. Основні чинники, що впливають на сушіння і зволоження.

Викінчувальні операції. Механічні викінчувальні операції. Розбивання лап і країв. Провалювання сухих шкір у барабані. Тягнення шкір хромового дублення і юхти. Прокатування. Обрізання країв шкір. Спилювання лицевого шару. Шліфування. Знепилювання шкір хромового дублення. Сортування під час вироблення шкір хромового дублення і юхти. Лощіння. Плюсування. Гладке пресування. Нарізання. Прасування.

Основи технології виготовлення виробів у взуттєвій промисловості.

Основи технології взуттєвого виробництва. Шкіри. Матеріали для деталей низу взуття. Замінники шкіри. Матеріали для деталей верху взуття. Шкіри для верху взуття. Підкладкові шкіри. Взуттєві тканини. Замінники шкіри. Розкрій взуттєвих матеріалів. Основні відомості про розкрій. Обробка деталей низу взуття. Обробка деталей верху взуття. Вимірювання площі матеріалів. Виробництво заготовок. Шви, що скріплюють деталі верху взуття. Загальні нормативи складання заготовок. Складання заготовок. Процеси складання взуття. Операції, що передують формуванню заготовок на колодці. Формування заготовок на колодці. Підготовка до кріплення підошов. Прикріплення підошов і каблуків. Оздоблення взуття. Вулканізація взуття.

Хутряна сировина і напівфабрикати.

Визначення і класифікація хутряних товарів. Хутро. Хутряні шкіри сільськогосподарських і домашніх тварин. Шкіри морських звірів. Характеристика волосяного покриву. Топографія і товарні властивості шкір. Знімання, знежирювання і консервування шкір. Вироблення шкірок. Основні і підготовчі процеси. Оздоблювальні процеси й операції. Виготовлення хутряних виробів. Класифікація. Виготовлення хутряних скроїв. Підготовка підкладки, прокладу і утеплювальних матеріалів. Складання скрою, підкладки і прокладу у виріб.

Основи технології виготовлення виробів в текстильній промисловості

Прядіння. Мета і сутність процесів прядильного виробництва. Загальна схема виробничого процесу прядильного виробництва. Системи прядіння. Пряжа. Прядіння бавовни. Прядіння вовни. Схеми виробничого процесу за різними системами прядіння. Сировина, що застосовується у бавовнопрядінні. Кардна система прядіння бавовни. Гребінчаста система прядіння бавовни. Апаратна система прядіння. Прядіння інших волокон. Крутильне виробництво і виробництво високооб’ємних (текструрованих) ниток. Крутіння. Ткацтво. Підготування пряжі до ткацтва. Поняття про структуру тканини та її утворення на ткацькому верстаті. Характеристика пряжі. Схема технологічного процесу ткацького виробництва. Переметування основної пряжі. Шастання основних ниток. Шліхтування основної пряжі. Перебирання і прив’язування основних ниток. Підготовка утокової пряжі до ткацтва.

Основи технології виготовлення виробів трикотажної промисловості

Технологія гладкого одинарного трикотажу. Загальні поняття про трикотаж. Кулірна гладь, її будова і властивості. Процес виробництва гладі. Виробництво одинарного основов’язаного трикотажу. Технологія гладкого подвійного трикотажу. Ластик, його будова і властивості. Виробництво ластику. Дволастикове, або інтерлочне переплетення, його будова і властивості. Гладкі подвійні осново’вязальні переплетення. Технологія візерунчатого трикотажу. Поперечносмугастий і поздовжньо-з’єднаний трикотаж. Трикотаж неповних переплетень. Трикотаж пресових переплетень .Трикотаж перехресних переплетень. Трикотаж платированих переплетень. Трикотаж кіперних переплетень. Трикотаж очкових і філейних переплетень. Трикотаж ажурних переплетень. Трикотаж утокових переплетень. Основов’язаний трикотаж, що мало розтягується. Трикотаж футерованих переплетень. Трикотаж плюшевих переплетень. Трикотаж жакардових переплетень. Трикотаж комбінованих переплетень.

Основи технології виготовлення виробів в швейній промисловості

Розкрійне виробництво. Основи технології розкрою. Процеси розкрійного виробництва. Проектування технологічних процесів підготовки і розкрою матеріалів. Основи технології виготовлення одягу. Ниткові з’єднання: стібки, строчки і шви. Процес утворення машинних стібків і стрічок. Технологічна характеристика і застосування швейних машин. Оздоба деталей одягу на швейних машинах. Клейові з’єднання і зварювання деталей одягу. Волого-теплова обробка швейних виробів. Методи обробки деталей одягу. Виготовлення швейних виробів. Верхній одяг. Білизна та легка жіноча сукня. Трикотажні, хутряні вироби, виробничий і спеціальний одяг. Комплексна механізація й автоматизація обробки і складання деталей, вузлів і виробів. Технічний контроль якості швейних виробів. Проектування технологічних процесів швейних цехів. Характеристика процесів швейних цехів. Принципи побудови й елементи розрахунку потоків. Вибір фасонів виробів, методів обробки і потоків. Узгодження часу операцій і упорядкування технологічних потоків. Планування робочих місць і технологічний розрахунок процесів та обладнання.


Література

1. Введение в профессию инженера-педагога швейного профиля : учеб. пособие. – Симферополь, 2006. – 171 с.

2. Альошкова С.М. Машини для виробництва взуття : навч. посіб. для студ. вузів ННІ технологій та дизайну в 3 ч. / С.М. Альошкова, А.І. Бабич. – К. : 2003.

3. Справочник кожевника / под ред. Н.А. Балберовой. – М. : Легпромиздат, 1987. – 254 с.

4. Булгаков В. Выделка кож / В. Булгаков. – Донецк : БАО, 2003. – 127 с.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування»
Гідропривід – основні функції, переваги та недоліки, історія розвитку. Принцип дії гідроприводу. Основні функції гідро- та пневмоприводу....
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» iconЗі спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування»
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання переробних І харчових виробництв»
...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв»
...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання електронної промисловості»
Гідропривод – основні функції, переваги та недоліки, історія розвитку. Принцип дії гідроприводу. Основні функції гідро- та пневмоприводу....
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання електронної промисловості»
Гідропривод – основні функції, переваги та недоліки, історія розвитку. Принцип дії гідроприводу. Основні функції гідро- та пневмоприводу....
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
move to 0-21563264
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи