Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Організація І регулювання дорожнього руху» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Організація І регулювання дорожнього руху»
Скачати 91.59 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Організація І регулювання дорожнього руху»
Дата30.06.2012
Розмір91.59 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Організація і регулювання дорожнього руху»


Основи організації дорожнього руху

Організація дорожнього руху

Основи теорії транспортних процесів і систем

Безпека руху транспортних засобів

Технічні засоби організації дорожнього руху

Транспортне планування міст


Програми дисциплін


Основи організації дорожнього руху


Загальні принципи організації дорожнього руху

Основні напрямки діяльності з організації дорожнього руху. Система «учасник дорожнього руху - дорожні умови». Структура та управління системою. Водії. Пішоходи. Транспортні засоби. Дорожні умови. Правові аспекти організації дорожнього руху.

Характеристика дорожнього руху

Транспортний потік та його характеристики. Закономірності формування транспортних потоків. Інтенсивність руху. Об’єм руху. Динамічний габарит транспортних засобів. Щільність транспортного потоку. Затримки та нерівномірності руху. Швидкість руху. Зміна характеристик транспортного потоку та його основна діаграма. Пішохідний рух у містах. Закономірності формування пішохідних потоків.

Дослідження дорожнього руху

Класифікація і характеристика методів дослідження дорожнього руху. Натурні дослідження та облік руху. Вивчення транспортних потоків рухомими засобами. Неперервний та вибірковий облік. Методи обробки статичних даних на транспорті. Документальне вивчення та моделювання руху.

Організація дорожнього руху на міських вулично-дорожніх мережах

Види перехресть. Особливості руху на перехрестях. Регульовані та нерегульовані перехрестя вулиць та доріг в одному рівні. Саморегульовані перехрестя. Характеристика елементів кільцевого руху. Зони переплетення. Організація одностороннього руху. Каналізація дорожнього руху та вирівнювання складу транспортного потоку.

Оцінка безпеки руху та впровадження змін в організації дорожнього руху

на основі аналізу конфліктних точок

Види маневрів на проїзній частині. Аналіз конфліктних точок на перехресті. Оцінка безпеки руху на перетинах міських вулиць та доріг за методом коефіцієнта відносної аварійності.


Література

1. Системологія на транспорті. Організація дорожнього руху : кн. 1 / Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля та ін.; під ред. М.Ф. Дмитриченка. – К. : Знання України, 2005. – 452 с.

2. Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения / Г.И. Клинковштейн. – М. : Транспорт, 1982. – 220 с.

3. Организация и регулирование дорожного движения / В.И. Коноплянко и др. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. – 236 с.


Організація дорожнього руху


Організація дорожнього руху системами світлофорної сигналізації

Основи програмного управління світлофорною сигналізацією та пофазний роз’їзд транспортних засобів. Управління рухом за окремим напрямком перехрестя. Розрахунок тривалості циклу та його елементів. Світлофорний цикл з повністю пішохідною фазою. Затримки транспортних засобів на регульованих перехрестях. Координоване управління рухом. Основи координованого управління. Методи розрахунку програми координації. Загальна та місцева корекція програм.

Пропускна здатність проїзних частин

Пропускна здатність нерегульованих перехресть в одному рівні. Пропускна здатність саморегулюваних перехресть. Пропускна здатність регульованих перехресть. Пропускна здатність смуги руху міської магістралі. Пропускна здатність багатосмугової проїзної частини. Пропускна здатність вулиць із світлофорним регулюванням. Оптимізація швидкісного режиму та зниження рівня завантаження дороги.

Перетин вулиць та доріг у різних рівнях

Перетини проїзних частин у різних рівнях. Повні та неповні перетини в різних рівнях. Пропускна здатність та оцінка руху на перетинах у різних рівнях.


Література

1. Системологія на транспорті. Організація дорожнього руху : кн. 1 / Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля та ін.; під ред. М.Ф. Дмитриченка. – К. : Знання України, 2005. – 452 с.

2. Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения / Г.И. Клинковштейн. – М. : Транспорт, 1982. – 220 с.

3. Организация и регулирование дорожного движения / В.И. Коноплянко и др. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. – 236 с.


Основи теорії транспортних процесів і систем


Теорії руху потоку автомобілів і пропускна здатність автомобільних доріг

Транспортний потік та його моделі. Способи моделювання: фізичні і математичні. Класифікація математичних моделей руху потоку автомобілів. Загальна оцінка моделей і методи визначення пропускної здатності доріг. Вплив елементів дороги і складу руху на пониження максимальної пропускної здатності. Експериментальне дослідження руху потоку автомобілів. Методи визначення.

Вплив інтенсивності і складу руху на основні характеристики потоку

Швидкість руху. Інтервали між автомобілями, мінімальні інтервали між автомобілями та проміжки безпеки. Режими окремих груп автомобілів у потоці. Закономірності розподілу автомобілів у потоці. Вплив дорожніх умов на розподіл інтервалів і швидкостей у потоці автомобілів. Підйоми і спуски, населені пункти, перетини і примикання доріг в одному рівні. Особливості формування потоків автомобілів на двосмугових дорогах. Формування потоків автомобілів на міських магістралях. Границі застосування різних моделей руху потоків автомобілів.

Використання моделей руху потоків автомобілів для оцінки характеристик потоку

і пропускної здатності доріг

Імовірнісна модель здатності руху потоків автомобілів на горизонтальній ділянці дороги. Розрахунок пропускної здатності смуги руху з використанням динамічних моделей. Оцінка пропускної здатності і умови руху на окремих елементах дороги. Ділянки підйомів. Розрахунок втрат часу і середніх швидкостей руху для автомобілів, що швидко рухаються на підйомах. Пропускна здатність ділянок підйомів.

Оцінка пропускної здатності на перетині і швидкостей руху на автомобільних дорогах

Пропускна здатність ділянок злиття. Пропускна здатність зон переплетення. Пропускна здатність смуги руху під час світлофорного регулювання. Оцінка умов руху одиночних автомобілів. Визначення пропускної здатності дороги. Побудова графіка зміни пропускної спроможності і оцінка рівня завантаження рухом. Принципи вибору заходів з підвищення пропускної здатності автомобільних доріг.


Література

1. Сильянов В.В. Теория транспортных потоков в проектировании дорог и организации движения / В.В. Сильянов. – М. : Транспорт, 1977. – 303 с.

2. Дрю Д. Теория транспортных потоков и управление ими / Д. Дрю. – М. : Транспорт, 1972. – 424 с.

3. Кероглу Л.А. Теория транспортных потоков в проектировании дорог и организации движения /Л.А. Кероглу, Ю.С. Крылов, В.В. Сильянов. – М. : Транспорт, 1977. – 303 с.


Безпека руху транспортних засобів


Основні поняття про безпеку дорожнього руху. Аналіз умов безпеки

Активна безпека. Пасивна безпека. Післяаварійна безпека. Екологічна безпека. Метод оцінки доріг за допомогою балів. Метод конфліктних ситуацій. Метод коефіцієнтів безпеки, застосований на аналізі епюри швидкості руху. Метод коефіцієнтів аварійності, застосованих на аналізі впливу окремих елементів дороги за допомогою відповідних коефіцієнтів. Метод аналізу статистичних даних на основі теорії ймовірності. Метод коефіцієнтів пригод.

Аналіз аварійності на дорогах загального користування

Стан аварійності на дорогах України. Динаміка ДТП та їх наслідки. Аварійність на найнебезпечніших дорогах країн Європи. Розподіл ДТП за видами. Розподіл даних ДТП за роками, місяцями, днями тижня, годинами доби з вини учасників дорожнього руху.

Підвищення безпеки руху за складних погодних умов

Методи аналізу умов і безпеки дорожнього руху. Вплив складних погодних умов на безпеку дорожнього руху. Підвищення безпеки руху в складних погодних умовах. Способи підвищення безпеки дорожнього руху в темну пору доби. Підвищення безпеки руху дорожніми методами. Безпека руху на вулицях і площах. Характеристика основних заходів і напрям науково-дослідних робіт із забезпечення безпеки руху.


Література

1. Бабков В.Ф.Дорожные условия и безопасность движения / В.Ф. Бабков. – М. : Транспорт, 1989. – 252 с.

2. Гончаренко Ф.П. Керування безпекою руху засобами дорожньої служби / Ф.П. Гончаренко. – К. : Київ, 1999. – 274 с.

3. Гончаренко Ф.П. Підвищення безпеки руху в темну пору доби / Ф.П. Гончаренко, Ю.Ф. Гончаренко. – К. : Київ, 1999. – 157 с.


Технічні засоби організації дорожнього руху


Основні поняття про управління дорожнім рухом

Терміни і визначення. Класифікація технічних засобів. Показники оцінки ефективності застосування технічних засобів. Принципи визначення основних показників ефективності застосування ТЗ.

Дорожні світлофори, детектори та контролери

Значення і чергування сигналів. Типи транспортних і пішохідних світлофорів. Світлотехнічні параметри світлофорів. Конструкція світлофорів. Джерело світла. Відбивачі. Світлофільтри. Антифантомні пристрої. Розміщення і способи встановлення світлофорів. Призначення і класифікація дорожніх контролерів. Структурна схема контролера. Контролери жорсткого і адаптивного управління. Принцип побудови програмно-логічних і силових пристроїв. Призначення і класифікація. Основні характеристики детекторів. Прохідні детектори. Детектори повної і обмеженої присутності. Чутливі елементи контактного типу. Розміщення детекторів транспорту.

Дорожні знаки та розмітка

Призначення і класифікація дорожніх знаків. Конструкція дорожніх знаків. Дорожні знаки індивідуального проектування. Встановлення і зони дії дорожніх знаків. Види дорожньої розмітки та її призначення. Застосування розмітки в різних дорожніх умовах. Матеріали і обладнання для нанесення розмітки.

Технічні засоби управління в особливих умовах. Монтаж і експлуатація технічних засобів

Управління рухом на залізничних переїздах. Управління рухом в транспортних тунелях, на мостах і шляхопроводах. Управління рухом в місцях проведення робіт на проїжджій частині. Задачі монтажно-експлуатаційної служби. Проектування світлофорних об’єктів. Організація технічного обслуговування.


Література

1. Кременец Ю.А. Технические средства организации дорожного движения / Ю.А. Кременец. – М. : Транспорт, 1990. – 255 с.

2. Кременец Ю.А. Технические средства организации дорожного движения / Ю.А. Кременец, М.П. Печерский, М.Б. Афанасьев. – М. : ИКЦ «Академкнига», 2005. – 279 с.


Транспортне планування міст


Планувальна структура міста і особливості міського руху

Функціональне зонування та транспортні проблеми сучасного міста. Причини і наслідки транспортних проблем, їх характер. Методи вирішення транспортних проблем. Генеральний план. Формування планувальної структури міста. Характеристика вулично-дорожньої мережі міста. Вулично-дорожня мережа міста. Зв’язок зовнішніх автомобільних доріг з вуличною мережею міста. Вводи автомобільних доріг у місто. Особливості міського руху. Закономірності автомобілізації міст. Рухомість міського населення. Міський пасажирський транспорт. Закономірності руху на міських вулицях. Поперечні профілі міських вулиць. Елементи поперечного профілю. Ширина роздільних і спеціальних смуг на міській магістралі вулиці. Стадійний розвиток поперечного профілю.

Магістралі міста. Транспорт, пішоходи і автостоянки

на міжмагістральних територіях міста

Особливості вантажного руху в містах. Принципи організації вантажного руху. Загальні принципи виділення у вуличній мережі міста доріг для вантажного руху. Транспорт в центрі міста, спортивному і промисловому центрах і сельбищній зоні. Пішохідний рух у містах. Закономірності формування пішохідних потоків. Визначення інтенсивності пішохідного руху. Параметри міських пішохідних потоків. Тротуари. Наземні і позавуличні пішохідні переходи. Стоянки і гаражі. Класифікація стоянок. Планувальні характеристики автостоянок. Способи обмеження часу стоянки і обладнання стоянок. Стоянки спеціального призначення. Стоянки у системах транспорту майбутнього.

Планування перехресть, транспортних майданів та інженерне облаштування вулиць

Планування перехресть і площ. Інженерне обладнання вулиць. Інженерні мережі на міських вулицях. Освітлення вулиць. Озеленення вулиць і доріг. Вертикальне планування. Завдання ВП міських територій. Поздовжні і поперечні ухили вулиць. Методи ВП. ВПВ з переломами у поздовжньому профілі. Ділянки з малими ухилами. Ділянки зі складним рельєфом. ВП майданів, перетинів вулиць і транспортних розв’язок. Водовідвід на міських вулицях.


Література

1. Лобанов Е.М. Транспортная планировка городов / Е.М. Лобанов. – М. : Транспорт, 1990. – 240 с.

2. ДБН 360-92. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Організація І регулювання дорожнього руху» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Організація перевезень І управління на транспорті (автомобільному)»
Основні напрямки діяльності з організації дорожнього руху. Система «учасник дорожнього руху – дорожні умови». Структура та управління...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Організація І регулювання дорожнього руху» icon"Затверджую" Ректор В. М. Бабаєв
Транспортні технології (за видами транспорту)", спеціальності 07010104 "Організація І регулювання дорожнього руху" для прийому на...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Організація І регулювання дорожнього руху» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
move to 0-21563264
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Організація І регулювання дорожнього руху» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Організація І регулювання дорожнього руху» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Організація І регулювання дорожнього руху» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Організація І регулювання дорожнього руху» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
move to 0-21563266
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Організація І регулювання дорожнього руху» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів І матеріалів»
Конструкції промислових споруд. Вироби І конструкції цивільних будівель. Вироби для дорожнього І транспортного будівництва. Вироби,...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Організація І регулювання дорожнього руху» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами»
Розімкнуті, замкнуті та комбіновані розімкнуто-замкнуті системи автоматичного регулювання. Класифікація систем автоматичного регулювання...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Організація І регулювання дорожнього руху» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика»
Незгасаючі та згасаючі гармонічні коливання з одним та багатьма ступенями вільності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи