Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Організація перевезень І управління на транспорті (автомобільному)» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Організація перевезень І управління на транспорті (автомобільному)»
Скачати 82.42 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Організація перевезень І управління на транспорті (автомобільному)»
Дата30.06.2012
Розмір82.42 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності

«Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)»


Основи організації дорожнього руху

Організація пасажирських автомобільних перевезень

Основи теорії транспортних процесів і систем

Вантажні перевезення

Взаємодія видів транспорту


Програми дисциплін


Основи організації дорожнього руху


Загальні принципи організації дорожнього руху

Основні напрямки діяльності з організації дорожнього руху. Система «учасник дорожнього руху – дорожні умови». Структура та управління системою. Водії. Пішоходи. Транспортні засоби. Дорожні умови. Правові аспекти організації дорожнього руху.

Характеристика дорожнього руху

Транспортний потік та його характеристики. Закономірності формування транспортних потоків. Інтенсивність руху. Об’єм руху. Динамічний габарит транспортних засобів. Щільність транспортного потоку. Затримки та нерівномірності руху. Швидкість руху. Зміна характеристик транспортного потоку та його основна діаграма. Пішохідний рух у містах. Закономірності формування пішохідних потоків.

Дослідження дорожнього руху

Класифікація і характеристика методів дослідження дорожнього руху. Натурні дослідження та облік руху. Вивчення транспортних потоків рухомими засобами. Неперервний та вибірковий облік. Методи обробки статичних даних на транспорті. Документальне вивчення та моделювання руху.

Організація дорожнього руху на міських вулично-дорожніх мережах

Види перехресть. Особливості руху на перехрестях Регульовані та нерегульовані перехрестя вулиць та доріг в одному рівні. Саморегульовані перехрестя. Характеристика елементів кільцевого руху. Зони переплетення. Організація одностороннього руху. Каналізація дорожнього руху та вирівнювання складу транспортного потоку.

Оцінка безпеки руху та впровадження змін в організації дорожнього руху

на основі аналізу конфліктних точок

Види маневрів на проїзній частині. Аналіз конфліктних точок на перехресті. Оцінка безпеки руху на перетинах міських вулиць та доріг за методом коефіцієнта відносної аварійності.


Література

1. Системологія на транспорті. Організація дорожнього руху : кн. 1 / Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля та ін.; під ред. М.Ф. Дмитриченка. – К. : Знання України, 2005. – 452 с.

2. Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения / Г.И. Клинковштейн. – М. : Транспорт, 1982. – 220 с.


Організація пасажирських автомобільних перевезень


Формування рухомості населення в містах та сільській місцевості

Види проектних розрахунків пасажироперевезень. Основні етапи прогнозування розвитку пасажироперевезень; системний підхід під час розв’язання задач. Методи визначення потреб населення у пасажироперевезеннях. Факторний аналіз. Закони формування та прогнозування пересувань населення у місті та сільській місцевості.

Технологія перевезень пасажирів

Процес перевезення як система. Показники ефективності процесу перевезення для одиночного автомобіля. Показники використання парку рухомого складу. Економічна діагностика роботи парку автомобілів та діяльності АТП і організацій. Нерівномірність перевезень. Автобусні маршрути та лінійні споруди. Автовокзали (АВ) й автостанції (АС) та їх класифікація. Технологічний процес роботи АВ і АС.

Організація автомобільних пасажирських перевезень

Види міського транспорту. Маршрутна система МПТ. Організація роботи на маршрутах. Розклад руху автобусів. Шляхи підвищення ефективності використання автобусів на міських маршрутах. Організація роботи автобусів в години «пік» та у позапіковий період. Кількість перевезень пасажирів. Тарифи та білетні системи на автомобільному пасажирському транспорті.

Управління пасажирськими автомобільними перевезеннями

Особливості та принципи управління автомобільними пасажирськими перевезеннями. Організаційна структура управління. Диспетчерське керівництво рухом автобусів та легкових автомобілів. Автоматизація управління перевезеннями пасажирів.

Регулювання та ліцензування діяльності пасажирських АТП

Загальні принципи регулювання автотранспортної діяльності в умовах ринку. Досвід ліцензування автотранспортної діяльності за кордоном. Основні положення ліцензійної системи на автотранспорті України.


Література

1. Пассажирские автомобильные перевозки : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. «Эксплуатация автомобильного транспорта» / Л.Л. Афанасьев, А.И. Воркут, А.Б. Дьяков и др. – М. : Транспорт, 1986. – 220 с.

2. Ігнатенко О.С. Організація автобусних перевезень у містах / О.С. Ігнатенко, В.С. Марунич. – К. : УТУ, 1998. – 196 с.

3. Спирин И. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками / И. Спирин. – М. : Академия, 2003. – 400 с.


Основи теорії транспортних процесів і систем


Теорії руху потоку автомобілів і пропускна здатність автомобільних доріг

Транспортний потік та його моделі. Способи моделювання: фізичні і математичні. Класифікація математичних моделей руху потоку автомобілів. Загальна оцінка моделей і методи визначення пропускної здатності доріг. Вплив елементів дороги і складу руху на пониження максимальної пропускної здатності. Експериментальне дослідження руху потоку автомобілів. Методи визначення.

Вплив інтенсивності і складу руху на основні характеристики потоку

Швидкість руху. Інтервали між автомобілями, мінімальні інтервали між автомобілями та зазори безпеки. Режими окремих груп автомобілів в потоці. Закономірності розподілу автомобілів в потоці. Вплив дорожніх умов на розподіл інтервалів і швидкостей в потоці автомобілів. Підйоми і спуски, населені пункти, перетини і примикання доріг в одному рівні. Особливості формування потоків автомобілів на двосмугових дорогах. Формування потоків автомобілів на міських магістралях. Границі застосування різних моделей руху потоків автомобілів.

Використання моделей руху потоків автомобілів для оцінки характеристик потоку

і пропускної здатності доріг

Імовірнісна модель здатності руху потоків автомобілів на горизонтальній ділянці дороги. Розрахунок пропускної здатності смуги руху з використанням динамічних моделей. Оцінка пропускної здатності і умови руху на окремих елементах дороги. Ділянки підйомів. Розрахунок втрат часу і середніх швидкостей руху для автомобілів, що швидко рухаються на підйомах. Пропускна здатність ділянок підйомів.

Оцінка пропускної здатності на перетині і швидкостей руху на автомобільних дорогах

Пропускна здатність ділянок злиття. Пропускна здатність зон переплетення. Пропускна здатність смуги руху під час світлофорного регулювання. Оцінка умов руху одиночних автомобілів. Визначення пропускної здатності дороги. Побудова графіку зміни пропускної спроможності і оцінка рівня завантаження рухом. Принципи вибору заходів з підвищення пропускної здатності автомобільних доріг.


Література

1. Сильянов В.В. Теория транспортных потоков в проектировании дорог и организации движения / В.В. Сильянов. – М. : Транспорт, 1977. – 303 с.

2. Дрю Д. Теория транспортных потоков и управление ими / Д. Дрю. – М. : Транспорт, 1972. – 424 с.


Вантажні перевезення


Показники перевізного процесу та використання автомобільного транспорту

Групи перевезень вантажів за економічним змістом. Характеристика виробничо-транспортних систем. Обсяг перевезень. Вантажопотік. Транспортний шлях. Транспортний час. Парк рухомого складу. Пробіг рухомого складу і його використання. Використання вантажопідйомності рухомого складу. Продуктивність вантажного автомобіля. Провізні здатності рухомого складу. Вибір типу вантажного рухомого складу.

Технологія та організація вантажних автомобільних перевезень

Види вантажних автомобільних перевезень і їх класифікація. Основні принципи технології перевізного процесу. Прямі та змішані автомобільні сполучення. Цикл транспортного процесу. Прогресивні технологічні процеси перевезення вантажів. Основи організації перевізного процесу. Перевізний комплекс. Організаційна структура АТП.

Математичні методи при управлінні та визначенні ефективності перевізного процесу

Суть методів оптимізації в технології, організації і управлінні автомобільними перевезеннями. Маршрутизація перевезень. Розв’язання задач в мережній формі. Симплекс-метод. Мережне планування в управлінні. Застосування теорії масового обслуговування в організації перевезень. Величини, які впливають на ефективність перевізного процесу. Диспетчерське управління перевезеннями.


Література

1. Босняк М.Г. Вантажні автомобільні перевезення / М.Г. Босняк. – К. : вид. дім «Слово», 2010. – 408 с.

2. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки / А.И. Воркут. – К.: Вища шк., 1986. – 447 с.


Взаємодія видів транспорту


Транспортна система країни

Транспортно-технологічні системи. Місце та роль транспортно-технологічних систем у народному господарстві. Класифікація транспортно-технологічних систем, їх переваги та можливості. Планування роботи транспортних систем (фондовіддача, рентабельність), укрупнені показники ефективності. Часткові та інтегральні показники ефективності роботи транспортно-технологічних систем.

Управління взаємодією транспорту у вузлах

Транспортні вузли. Визначення «транспортний вузол». Показники роботи транспортних вузлів, їх завантаження. Досвід роботи транспортних вузлів, їх завантаження. Математичні методи дослідження роботи транспортних вузлів. Методи оптимального планування; задача узгодження розкладів руху залізничного та автомобільного транспорту. Робота складів станцій. Управління транспортними вузлами. Структура органів управління транспортом у вузлі; робота суміжників; автоматичні системи управління транспортних вузлів.

Контейнери та пакети в неперервному процесі перевезень

Організація контейнерних перевезень. Перевезення вантажів багатотонажними контейнерами; контейнерні терміни; організація роботи обмінних контейнерних пунктів. Організація пакетних перевезень. Перевезення вантажів у пакетах; пакетні перевезення під час взаємодії видів транспорту. Організація перевантажувальних процесів. Транспортно-складські операції, основні системи складського господарства. Основні транспортно-складські операції. Комп’ютерний облік та обробка вантажів.

Взаємодія різних видів транспорту та транспортних систем

Експлуатація залізничних станцій. Характеристика роботи залізничних станцій. Оптимізація числа вагонів під час подачі локомотивом. Маршрутизація перевезень. Взаємодія залізничного та автомобільного транспорту. Технологія взаємодії, перевантажувальні терміни. Продуктивність перевантажувальних засобів. Вдосконалення централізованих перевезень. Ефективність вдосконалення взаємодії транспортних систем. Вдосконалення господарського механізму управління, ефективність автоматизації операцій. Планування собівартості технологічних операцій у загальнотранспортному вузлі. Трубопровідний транспорт. Особливості транспортних систем трубопровідного транспорту. Географія трубопровідного транспорту. Взаємодія транспортних систем різних видів транспорту. Суть і сучасний стан проблем. Проблеми взаємодії транспортних систем.

Література

1. Правдин Н.В. Взаимодействие различных видов транспорта / Н.В. Правдин, В.Я. Негрей, В.А. Подкопаев. – М. : Транспорт, 1989. – 208 с.

2. Резер С.М. Взаимодействие транспортных систем / С.М. Резер. – М. : Наука, 1992. – 320 с.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Організація перевезень І управління на транспорті (автомобільному)» iconЗі спеціальності «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)»
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Організація перевезень І управління на транспорті (автомобільному)» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Організація перевезень І управління на транспорті (автомобільному)» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Організація перевезень І управління на транспорті (автомобільному)» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Організація перевезень І управління на транспорті (автомобільному)» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
move to 0-21563264
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Організація перевезень І управління на транспорті (автомобільному)» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Адміністративний менеджмент»
...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Організація перевезень І управління на транспорті (автомобільному)» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Адміністративний менеджмент»
...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Організація перевезень І управління на транспорті (автомобільному)» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
move to 0-21563266
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Організація перевезень І управління на транспорті (автомобільному)» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою»
Глинський Я. М. Практикум з інформатики. Вид 12, доп. – Львів, спд глинський, 2010 – 304 с
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Організація перевезень І управління на транспорті (автомобільному)» icon"Затверджую" Ректор В. М. Бабаєв
Транспортні технології (за видами транспорту)", спеціальності 07010102 "Організація перевезень І управління на транспорті" для прийому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи