Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/4
Дата30.06.2012
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИдо виконання практичних завдань за змістовим модулем

«Виробнича діяльність та ефективність господарювання

житлово-комунальних підприємств» з дисципліни ”Особливості

економіки підприємств міського господарства”(для студентів

всіх форми навчання спеціальності 6.050100 - “Економіка підприємства”

спеціалізації „Економіка підприємств міського господарства”)


^ ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до виконання практичних завдань за змістовим модулем «Виробнича діяльність та ефективність господарювання житлово-комунальних підприємств»до дисципліни «Особливості економіки підприємств міського господарства» (для студентів спеціальності 6.050100 –„Економіка підприємств”, спеціалізації „Економіка підприємств міського господарства”) Укл. Славута О.І., Бурак О.М. - Харків: ХНАМГ, 2007.– 35 с.


Укладачі: О.І. Славута, О.М. Бурак


Рецензент: В.М. Тюріна


Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки,

протокол № 3 від 01.10.2007р.


Метою цих методичних вказівок є розширення та поглиблення теоретичних знань студентів щодо ефективності господарювання житлово-комунальних підприємств у сучасних умовах; набуття студентами навичок у розв’язанні практичних завданнь і аналізу ситуаційних вправ, розроблених авторами на основі реальних даних діяльності підприємств ЖКГ.

Комплекс завдань за окремою темою розрахований для виконання під час проведення практичних занять і самостійної роботи студента над опрацюванням кожного навчального елемента. Результати опрацювання є складовою комплексної оцінки за змістовим модулем 3.

Вказаний змістовий модуль передбачає вивчення таких тем:

 • Калькулювання собівартості продукції комунальних підприємств

 • Ціна і ціноутворення продукції підприємств міського господарства

 • Фінансово – економічні результати та ефективність діяльності комунальних підприємства

З метою поглиблення знань студентів у специфіці діяльності кожної галузі міського господарства завдання методичних вказівок угруповані за окремими видами підприємств і дозволяють комплексно опрацювати окремі елементи кожної теми.

Завдання викладено за трьома основними галузями житлово-комунального господарства: комунальне господарство, міський благоустрій, житлове господарство. Зважаючи на специфічні умови діяльності підприємств міського благоустрою завдання за цією галуззю містять стисле викладення необхідних теоретичних положень.

З метою самостійного вивчення частини програмного матеріалу, систематизації, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичного застосування знань студентів у навчальному курсі, розвитоку навичок самостійної роботи методичні вказівки містять індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ). ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних, практичних занять і охоплює декілька тем навчального курсу, а саме:

 • Виробнича програма та виробнича потужність комунальних підприємств

 • Основні фонди підприємств міського господарства

 • Оборотні кошти підприємств міського господарства

 • Виробництво і якість продукції підприємств міського господарства

 • Калькулювання собівартості продукції комунальних підприємств

 • Ціна і ціноутворення продукції підприємств міського господарства

 • Фінансово – економічні результати та ефективність діяльності комунальних підприємства1. Комунальне господарство


Санітарно-технічні підприємства

Задача 1. Визначити витрати на електроенергію, яка споживається насосними станціями водопроводу. За рік обсяг перекачки води складає: станцією І підйому – 12647 тис.м3, станцією ІІ підйому – 11980 тис.м3, станцією перекачки - 6213 тис.м3.

Норма витрат електроенергії на перекачку 1 тис.м3 води складає: для станції І підйому – 465 кВт-год., для станції ІІ підйому - 396 кВт-год., для станції перекачки – 502 кВт-год. Тариф на електроенергію становить 26,54 коп.


Задача 2. Підприємство ВКГ перекачує і очищає 265,7 тис.м3 стічної рідини. Визначити прямі матеріальні витрати каналізації, якщо витрачаються: електроенергія – 350 Вт-год./ м3 за ціною 23,56 коп./ кВт-год.; хлор – 1,38 кг/ тис.м3 за ціною 1208 грн./ т; флокулянт – 30 г/ м3 за ціною 32 грн./ кг.


Задача 3. Підприємством ВКГ за рік було відведено 750 тис.м3 стічної рідини, з якої 620 тис.м3 складають тарифні стоки, а саме: від населення – 430 тис. м3, від бюджетних установ – 36 тис. м3, від комерційних підприємств – 154 тис. м3. Визначити величину матеріальних витрат, враховуючи, що нетарифні стоки(дощові, талі, ґрунтові води) не підлягають біологічній очистці. Питомі витрати матеріалів наведено в табл.1.1.

Таблиця 1.1 - Характеристика матеріальних ресурсів

Показники

Одиниці виміру

Норма витрат на 1 тис.м3 стічної рідини

Ціна, грн. /од. виміру ресурсу

1. Електроенергія:

- на перекачку

кВт-год.


186

0,2153

- на очистку

182

2. Флокулянт

кг

5,2

54

3. Хлор

т

0,0023

980


Задача 4. Діяльність підприємства ВКГ приазовського містечка України характеризується даними, що представлені у табл.1.2.

Таблиця 1.2 - Показники виробничої програми водопровідно-каналізаційного підприємства, тис.м3

Показники

2004 рік

1. Піднято води

1151,3

2. Витрати води на власні потреби

57,3

3. Подано води в мережу

1094

4. Втрати води в мережі

41,6

5. Реалізовано води споживачам - разом

у тому числі: населення

1052,4

605,6

5. Відведено стічної рідини – разом

у тому числі: населення

560,1

257,6

Визначити величину собівартості 1 м3 реалізованої води і відведеної стічної рідини на підставі обчислень прямих матеріальних витрат (табл.1.3).

Таблиця 1.3 - Характеристика витрат матеріалів на ВКГ

Показники

Норма витрат

Ціна

Водопровід

1. Електроенергія:- на підйом води

458 кВт-год./ тис.м3

0,2348 грн./кВт-год.

- на подачу води в мережу

502 кВт-год./ тис.м3

2. Коагулянт

0,43 кг/ тис.м3

37 грн./ кг

3. Хлор

4 кг/ тис.м3

1,12 грн./кг

4. Питома вага матеріальних витрат у загальній собівартості виробництва і реалізації питної води

75%

Каналізація

1. Електроенергія:- на перекачку

165 кВт-год./ тис.м3

0,2348 грн./кВт-год.

- на очистку

173 кВт-год./ тис.м3

2. Флокулянт

0,6 кг/ тис.м3

44 грн./ кг

3. Хлор

4 кг/ тис.м3

1,12 грн./кг

4. Питома вага матеріальних витрат у загальній собівартості відведення і очистці стічної рідини

80%


Задача 5. За умовами попередньої задачі визначити доходи підприємства ВКГ, фінансовий результат і точку беззбитковості діяльності окремих підрозділів і підприємства в цілому, якщо встановлені такі тарифи: для населення – 0,38 грн./1 м3 питної води і 0,16 грн./ 1 м3 стічної рідини; для інших категорій споживачів – 0,5 грн./ 1 м3 питної води і 0,24 грн./ 1 м3 стічної рідини.


Ситуаційна вправа 1

Якість води = якість життя?!1

Проблема поліпшення якості води є дуже важливою. Невідповідність її стандартам може привести до погіршення санепідеміологічної ситуації в населеному пункті. Так, в одному з міст України викиди відходів гірничо-збагачуваним комбінатом призвели до масових захворювань серед населення на альвеолит. На лікування хворих альвеолитом у санаторії - профілакторії виділяються значні грошові кошти( близько 1,3 млн. грн.), організована школа для хворих, що перенесли альвеолит, у якій навчають правилам користування інгаляторами й медикаментами.

Більш раціональним є вкладення коштів у використання нових очисних матеріалів для поліпшення якості води й тим самим усунення причини захворювання. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я частота захворювань, що розповсюджуються через воду, найвища. І як показують аналітичні оцінки, витрати на оздоровлення водних джерел і підвищення бар'єрної ролі водоочисних станцій на 25-30% менше, ніж на реабілітаційні заходи.


Таблиця 1.4 - Якісні показники річкової води до й після очищення пропонованими матеріалами

^ Показники якості

р. Десна

р. Дніпро

р. Тетерев

місто

Київ

місто Запоріжжя

місто

Київ

місто

Житомир

1. Мутність, мг/дм3

- до очистки

2,6-3,9

0,8-1,2

2,6-4,6

4,6-5,4

- після очистки

0,3-0,5

0,4

0,3-0,5

0,6-0,8

- вимоги стандарту

1,5

2. Кольоровість, градуси

- до очистки

37-46

54-60

76-116

30-46

- після очистки

14-19

12-15

11-19

15-17

- вимоги стандарту

20

3. Алюміній, мг/дм3

- після очистки

0,13-0,19

0,05-0,19

0,14-0,23

0,05-0,13

- вимоги стандарту

0,5

4. Загальне мікробне число

- до очистки

136-450

14-127

74-980

40-720

- після очистки

2-15

2-4

6-21

11-37

- вимоги стандарту

100

Виходячи з результатів аналізу якості вихідної води в районі водозабору даного міста для одержання питної води високої якості доцільно використовувати комплекс хімічних реагентів (табл. 1.5).


Таблиця 1.5 - Види і дози реагентів

^ Види реагентів

Період використання

Норма витрат,

г / 1 л води

Ціна, грн./1 т

Сульфат алюмінію

Травень - жовтень

85

679

ПОЛВАК

Листопад – квітень

65

765

Флокулянт

Травень - жовтень

0,5

3

Хлор

Січень – грудень

4,5

780

Активоване вугілля

Травень - вересень

2,0

12540

Крім матеріалів на очистку води, передбачаються також витрати хімічних реагентів на санітарну обробку очисних споруд тощо. Дані щодо призначення та обсяги цих матеріалів наведено в табл.1.6.

В результаті використання запропонованої схеми очистки води показники якості питної води значно покращаться, що доводиться досвідом використання цих матеріалів в інших містах України (табл.1.4).


Таблиця 1.6 - Витрати матеріалів на санітарну обробку

^ Види матеріалів

Призначення матеріалів

Обсяг витрат,

кг

Ціна, грн./ 1 кг

Гіпосульфіт


Для дегазації хлору

720

8,6

Кальцинована сода

1400

1,5

Гідрокарбонат натрію

Для очищення поверхні стін фільтрів

288

2

Сірчанокисле залізо

Для обробки вихрового змішувача, фільтрів

437

3,2

За діючою системою очистки води підприємство, яке піднімає і очищає за рік 11255 м3 води, витрачає на хімічні реагенти 212,8 тис. грн. Чи є економічно доцільним використання нових матеріалів для очистки води, як вважаєте? Які інші аргументи можна привести на їх користь?


Задача 6. У даний час актуальною у всьому світі є проблема поводження з відходами(побутовими і промисловими), ситуація з якими в Україні характеризується такими цифрами:

 • щорічно в Україні утворюється близько 1 млрд. т відходів;

 • річне накопичення відходів - 625 кг/чол. (при нормі 225 кг/чол.);

 • рівень утилізації відходів – 5%;

 • обсяг накопиченого сміття на звалищах України - 27 млрд. т;

 • кількість полігонів – 5848 од.;

 • частка переповнених полігонів - близько 90%;

 • кількість несанкціонованих звалищ – 3298.

Певна частка вирішення зазначеної проблеми лежить у сфері діяльності підприємств санітарної очистки міст, що займаються вивозом, утилізацією і знешкодженням твердих побутових відходів(ТПВ), і передбачає підвищення рівня утилізації відходів(їх переробки і повторного використання).

Впровадження системи сортування й переробки відходів дозволить вирішити сировинну, енергетичну й екологічну проблеми України. От лише кілька цифр. З відходами щорічно викидається 3,3 млн. т брудного паперу, 550 тис. т металів, 660 тис. т полімерів, 770 тис. т скла, 550 тис. т текстилю. Більшу частину цих матеріалів Україна імпортує, хоча сучасні технології дозволяють переробляти майже все компоненти побутових відходів. Структура твердих побутових відходів в Україні наведена на рис.1Рис. 1. Структура побутових відходів в Україні


Щорічно на виробництво 500 тис. т паперових виробів використовується приблизно 349,5 тис. т брудного паперу. Переробка тонни пластмаси дасть до 7,5 тис. л бензину, однієї алюмінієвої консервної банки – заощадить достатню кількість електроенергії, щоб віщати в телеефірі 3 години. Якщо ж переробити одну скляну пляшку, можна заощадити стільки електроенергії, щоб 100-ватна лампа світила 4 години. Використавши тонну вже непридатного паперу, можна врятувати 17 дерев і 26,5 тис. л води (на річний випуск газет зараз рубають більше 30 млн. дерев). В Україні, що страждає проблемою «облісіння» Карпат, це більш ніж актуально.

Для того щоб зміст смітників став ліквідним товаром, потрібно відібрати корисні «копалини»: папір, картон, ганчір'я, гуму, метал. Дуже важливе питання: скільки в смітті коштовної сировини? Експерти називають різні цифри – від 40 до 70 %, – але найчастіше звучить цифра 50%. Тобто половина всього сміття – це живі гроші.

Визначити потенційну величину річного доходу від утилізації вторинної сировини( скло – за ціною 1,5 грн. /кг, папір – за ціною 0,2 грн. /кг, пластик – за ціною 0,3 грн. /кг) в житловому районі із чисельністю мешканців 15 тис. чол.


Задача 7. Визначити величину матеріальних витрат пральні, якщо обсяг прання білизни складає 30 т на рік.


Таблиця 1.7 - Вихідні дані для розрахунку матеріальних витрат

Показники

Од. виміру

Величина

Норма витрат холодної води ( із наступним підігрівом)

л/1 кг

3

Норма витрат холодної води

л/1 кг

10

Норма витрат електроенергії

кВт-год./1 кг

1,5

Норма витрат теплоенергіїна підігрів холодної води

Гкал/1м3

0,102

Норми витрат миючих засобів:а) пральний порошок

г/1 кг

40

б) крохмаль

г/1 кг

15

в) відбілювач

г/1 кг

4

Тариф на теплоенергію

грн. /1 Гкал

90

Тариф на електроенергію

грн. /1 кВт-год.

0, 2452

Тариф на каналізацію

грн./1 м3

0,84

Тариф на холодну воду

грн./1 м3

1,36

Вартість миючих засобів:а)пральний порошок

грн. /1 кг

8,24

б)крохмаль

грн. /1 кг

2,83

в) відбілювач

грн. /1 кг

6,67


Задача 8. За умовами попередньої задачі визначити точку беззбитковості пральні, якщо матеріальні витрати складають 60% від загальної собівартості, а середня ринкова ціна на такі послуги – 2,5 грн./кг.

Задача 9. Для організації роздільного збору сміття (з метою його подальшої реалізації як вторинної сировини) необхідне спеціальне обладнання: євроконтейнери і спеціальні сміттєвози.

Контейнери різняться за призначенням, мають відповідну маркіровку на корпусі і різняться за кольором:

 • жовтий – для збирання ПЕТ- пляшок та пластикової упаковки;

 • зелений – для збирання скла;

 • білий – для збирання паперу.

В кожному контейнері передбачено захист відходів від крадіжок, а також систему відводу вологи та газів. Ціна такого євроконтейнеру, місткістю 1,1 м3, – 2700 грн.

Сміттєвоз має три відсіки для збору окремих видів вторинної сировини. Загальний обсяг машини складає 16 м3, середня ціна – 150 тис. грн.

Слід визначити потребу у євроконтейнерах і сміттєвозах, річну величину їх амортизаційних відрахувань, якщо підприємство санітарної очистки вивозить сміття 1 раз на 2 дні у районі, де річний обсяг сміття становить 10 тис.м3, з яких 5% - скло, 15% - папір, 25% - ПЕТ і пластикова упаковка.


Енергетичні підприємства


Задача 10. Згрупувати витрати підприємства теплопостачання за статтями калькуляції, визначити структуру витрат і причини її зміни у 2004р.

Таблиця 1.8 - Види витрат підприємства теплопостачання, грн.

Показники

2003р.

2004р.

Паливо на технологічні потреби

37938,7

123413,0

Електроенергія на технологічні потреби

7581,7

26764,9

Інші енергоносії (покупне тепло)

35916,0

73027,5

Вода на технологічні потреби

2784,0

4321,2

Матеріали

1512,3

4302,8

Витрати на оплату праці

5977,2

19029,7

Відрахування на соціальні заходи

2277,9

7252,2

Амортизація

13012,7

19943,0

Загальновиробничі витрати

9181,8

28305,5


Задача 11. Визначити абсолютне і відносне зниження витрат на газ підприємства теплопостачання, якщо при виробництві тепла для населення закупівля газу буде здійснюватись не за ціною реалізації для промислових підприємств – 201,25 грн./тис.м3 (без ПДВ), а за ціною реалізації для населення - 145,83 грн. /тис.м3 (без ПДВ). Обсяг газу на виробництво теплової енергії для населення - 464374,285 тис.м3.

^

Задача 12. Визначити величину витрат газового підприємства за статтею „Амортизація основних фондів”.


Таблиця 1.9 - Основні фонди підприємства

Види основних фондів

на 01.01.2005р.

на 01.01.2006р.

1. Виробничого призначення:- будівлі, споруди, передавальні пристрої

65854

65957

- машини і обладнання

4812

4828

- транспортні засоби

1904

1911

- інші основні фонди

930

944

2.Невиробничого призначення:

8208

8274
^

На підприємстві прийнято такий термін корисного використання:


 • будівель, споруд та передавальних пристроїв – 20 років;

 • машин та обладнання – 6 років;

 • транспортних засобів, обчислювальної техніки – 4 роки;

 • приладів, інвентарю – 4 роки;

 • інших основних засобів – 6 років.
^

Задача 13. Визначити суму і структуру доходів підприємства газопостачання. Доходи від звичайної діяльності складаються з таких видів:


 • доход (виручка) від реалізації товарів та послуг з транспортування та постачання газу в сумі 65478 тис. грн.;

 • від виконання робіт по монтажам газового обладнання - 241 тис. грн. ;

 • від технічного та планового обслуговування газового обладнання на комунально-побутових об’єктах – 80 тис. грн.;

 • від надання послуг з проектування та видання технічних умов у сумі 142 тис. грн.

До складу інших операційних доходів віднесено:

 • доходи від списання кредиторської заборгованості, по якій минув термін позивної давності в сумі 587 тис. грн.;

 • пені, які одержані за несвоєчасні розрахунки за надані товари, роботи та послуги у сумі 10 тис. грн.;

 • доход від операційної оренди у сумі 23 тис. грн.;

 • відхилення цін, пов’язаних з коливанням курсу долару в сумі 114 тис. грн.;

 • відшкодування раніше списаних активів 207 тис. грн.;

 • інші доходи від операційної діяльності 4873 тис. грн., в тому числі списання податкової заборгованості та пені –2762 тис. грн., фінансова допомога –120 тис. грн. та інші 1991 тис. грн.

До складу інших доходів віднесено доходи в сумі 217 тис. грн., які не знайшли відображення у вище наведених доходах.


Задача 14. У структурі собівартості виробництва електроенергії на ТЕС, крім витрат на паливо, значну питому вагу мають витрати на сировину й матеріали, а саме – трансформаторні масла. Щомісяця станція використовує 3 т трансформаторного масла вартістю 2 тис.грн./1 т. З метою зниження собівартості електроенергії на станції запропоновано регенерація (очищення) і повторне використання відпрацьованого трансформаторного масла.

Для регенерації масла використовується синтетична речовина - цеоліт, що являє собою молекулярне сито й служить для затримки домішок. Для регенерації 1 т масла використовується 4,5 кг цеоліти за ціною 12 грн. за 1 кг.

Визначити суму витрат підприємства для двох варіантів: 30% і 70% регенерація, і порівняти їх з базовими витратами на трансформаторне масло.


Задача 15. Обґрунтувати економічну доцільність встановлення лічильників теплової енергії на промислових підприємствах. Виконати порівняльний аналіз споживання теплової енергії підприємствами. Підприємства характеризуються такими показниками:

Підприємство А – площа опалення 1200 м2;

Підприємство Б – площа опалення 800 м2;

Підприємство В - площа опалення 3000 м2

Вартість 1 Гкал при наявності лічильника 129,23 грн.; середня величина витрат теплоенергії– 0,147 Гкал/м2; при відсутності лічильника вартість опалення 1 м2 загальної площі в опалювальний період– 4,24 грн. на місяць.


Задача 16. Розрахувати середню вартість послуги теплопостачання у м. Хмельницькому для гуртожитків без лічильників, спираючись на дані таблиці.

Таблиця 1.10 - Характеристики показників

^ Норма витрат,

Гкал / міс.

Питома вага споживачів, %

Вартість послуги, грн.

0,07318

60

5,13

0,08783

30

6,16

0,11707

5

8,20

0,13174

5

9,23Ситуаційна вправа 2

Регулювання тарифів2

ЗАТ “Бердянське підприємство теплових мереж”(БПТМ) уклало договір з ДК “Газ України” у 2006 р. на закупівлю газу для забезпечення тепловою енергією бюджетних організацій, промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання.

   Згідно з даним договором вартість 1 тис. м3 газу  складає 991,68 грн. з ПДВ (або 826,40 грн. без ПДВ), у тому числі: вартість природного газу  за  1 тис. м3 - 720,00 грн.; цільова надбавка - 14,40 грн.; ПДВ на вартість природного газу -  146,88 грн.; транспортування природного газу за 1 тис. м3    -   92,00 грн.; ПДВ на вартість транспортування -  18,40 грн.

 Надані  ЗАТ „БПТМ” до  виконкому розрахунки тарифу на послуги з теплопостачання для бюджетних організацій, промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання показали, що для виробництва теплової енергії, яка надається  іншим  споживачам в обсягах 55529 Гкал на рік, підприємству потрібно 9190,0 тис м3 природного газу. Витрати на його покупку в розрахунках діючих тарифів за ціною до 01.01.2006 р. складали 5253,6 тис. грн.

Проаналізувати структуру вартості 1 м3 газу. Обґрунтувати зміни в тарифі на теплопостачання підприємства. Сформулювати основну причину зміни тарифу.


Підприємства міського пасажирського транспорту

Задача 17. Визначити вартість робіт із виготовлення поверхневої реклами на трамвайному вагоні за формою, наведеною у табл. 1.11.


Таблиця 1.11 - Вартість виготовлення реклами

Показники

Сума, грн.

Вартість лакофарбових матеріалів


?

Витрати на оплату праці


?

Відрахування на соціальні заходи

?

Прибуток (25%)

?

ПДВ

?

Разом

?


Таблиця 1.12 - Розрахунок вартості лакофарбових матеріалів

^ Найменування матеріалів

Норма витрат, кг.

Ціна, грн.

Сума витрат, грн.

Емаль ПФ 115 біла

0,4

7,13

?

Емаль ПФ 115 кремова

13

7,13

?

Емаль ПФ 115 зелена

1,5

7,13

?

Емаль ПФ115 червона

12,6

7,13

?

Емаль ПФ 115 сіра

1,9

7,13

?

Оліфа «Оксоль»

2,5

5,80

?

Лак ПФ 170

1,5

6,30

?

Лак бітумний чорний

0,5

6,10

?

Грунт ПФ-010М

5,0

6,45

?

Лак ко-916

1,2

28,10

?

Емаль електроізоляційна

ГФ-92ХС

0,6

27,80

?

Вартість малярних робіт визначається при повному фарбуванні одного вагона з частковим зніманням старої фарби. Роботи виконуються мулярами, для яких годинна тарифна ставка становить 2,75 грн.

Таблиця 1.13 - Розрахунок вартості малярних робіт

^ Види робіт

Норма часу, год.

Сума витрат, грн.

Фарбування: • кузова й укосів

13,88

?

 • міжвіконних прорізів

2,07

?

 • середньої частини вагона

14,1

?

 • фальшбортів

5,28

?

 • внутрішньої поверхні салону

26,55

?

 • кабіни водія

3,59

?

 • каркасів середніх, передньої підніжок, маршрутних покажчиків

6,72

?

 • дверей кузова

2,95

?

 • низу кузова, рами вагона, рами візка

4,17

?

 • зчіпного приладу, підбуферної скоби, бандажів

1,5

?

Виконання художніх робіт на вагоні

7,0

?

Задача 18. Згідно з переліком пільгового контингенту Дніпропетровським метрополітеном в середньому за добу перевозиться: ветеранів війни – 13,15 %; ветеранів праці – 71,75 %; ветеранів військової служби – 3,65 %; учасників ЧАЕС – 2,53 %; дітей-сиріт – 0,54%; інвалідів – 6,24 %; дітей до 7 років – 2,14% ( разом 100 %). Середньодобова кількість перевезених пасажирів - 14 340, середньодобовий продаж жетонів – 27 155 шт, відсоток пільговиків від загальної кількості пасажирів – 52,8. Виходячи з вартості проїзду – 60 копійок, і кількості пільговиків, розрахувати суму, яку потрібно компенсувати метрополітену за квартал за перевезення пільгових категорій.


Ситуаційна вправа 3


Витрати автобусних перевезень3

Структура фактичної собівартості транспортних послуг в цілому по міського пасажирському транспорту в м. Дніпропетровську представлена в табл. 1.14.

На сьогодні для визначення фінансової забезпеченості діяльності міського пасажирського транспорту найбільш вагоме значення має відповідність фактичного наповнення калькуляційних статей затвердженим нормативам.


Таблиця 1.14 - Характеристика витрат

Показники

Питома вага у собівартості, %

Електроенергія та паливно –мастильні матеріали

27,3

Фонд оплати праці і відрахування на соц.заходи

25,5

Капітальний ремонт рухомого складу

11,6

Технічне обслуговування та поточний ремонт

11,3

Амортизація

9

Податки та збори

8

Інші витрати

6

Автошини

1,3

Разом

100

Аналіз фактичних витрат на автобусні перевезення виявив, що сумарні фактичні витрати складають 83 % від нормативу. Недофінансування по статтях складають: фактичні витрати на мастильні матеріали –14 % від нормативу; технічне обслуговування та ремонт автобусів – 23%; автошини – 49 %; паливо – 92%. Розрахувати абсолютні розміри недофінансування у цілому та за окремими статтями, у разі якщо за квартал автобусними підприємствами здійснюються витрати 10 450 грн. Виконати аналіз проведених розрахунків.

^ 2. Зовнішній міський благоустрій


Зовнішній міський благоустрій
Утримання і будівництво доріг

(шляхове господарство)
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи