Тези лекції на тему: Медико-психологічні та соціально-правові питання уживання та залежності від психоактивних речовин (пар). Психологічні механізми та вияви донозологічних форм уживання психоактивних речовин icon

Тези лекції на тему: Медико-психологічні та соціально-правові питання уживання та залежності від психоактивних речовин (пар). Психологічні механізми та вияви донозологічних форм уживання психоактивних речовин
Скачати 36.83 Kb.
НазваТези лекції на тему: Медико-психологічні та соціально-правові питання уживання та залежності від психоактивних речовин (пар). Психологічні механізми та вияви донозологічних форм уживання психоактивних речовин
Дата30.06.2012
Розмір36.83 Kb.
ТипДокументи


ТЕЗИ лекції на тему: Медико-психологічні та соціально-правові питання уживання та залежності від психоактивних речовин (ПАР).

Психологічні механізми та вияви донозологічних форм

уживання психоактивних речовин.


Зміст лекції згідно робочої програми

Уживання ПАР без синдрому залежності, його психологічні механізми та вияви. Епідеміологія, загальні закономірності етіології та патогенезу уживання й залежності від ПАР. Роль соціальних, психологічних, фізіологічних і біологічних чинників в етіології цих станів. Уживання та залежність від ПАР як соціальна, правова та медична проблема. Медико-психологічні та соціально-правові питання уживання та залежності від ПАР. Психологічні механізми та вияви уживання ПАР без синдрому залежності. Клінічні ознаки гострої інтоксикації та постінтоксикаційного стану, терміни формування залежності. Систематичне уживання. Форми уживання.

В етіології і патогенезі залежності від ПАР враховують комплекс біологічних, психологічних і соціальних чинників.

^ Біологічні механізми залежності від ПАР

Вплив ПАР на організм людини виявляється переважно у 3-х різних напрямках.

 • ПАР специфічно впливають на певні системи і структури мозку, викликаючи, таким чином, розвиток синдрому залежності.

 • Наркотики і алкоголь володіють токсичним впливом практично на усі внутрішні органи та системи організму.

 • На сьогодні чітко установлено вплив нарологічної патології у батьків на дітей. Численні медико-генетичні дослідження показали, що у дітей, які народилися від хворих на алкоголізм чи наркоманію, існує підвищений ризик розвитку цих захворювань

Як свідчать сучасні наукові факти, нейрофізіологічні механізми розвитку залежності від ПАР формуються у стовбурових та лімбічних структурах головного мозку, у тих його областях, де знаходиться так звана “система підкріплення”.

Вивчення механізмів дії ПАР показало, що кожна із них має свій фармакологічний спектр дії. Але в усіх речовин, які здатні викликати синдром залежності, є спільна ланка фармакологічної діїце характерний вплив на катехоламінову нейромедіацію у лімбічних структурах мозку, конкретно – у “системі підкріплення”.

Важливу роль в реалізації дії наркотиків відіграють і інші біологічно активні речовини – так звані ендогенні опіоїди пептидної і непептидної природи (приймають участь у механізмах болі, емоційних і мотиваційних процесах), серотонінергічна і ГАМК-ергічна нейромедіаторні системи, холецистокінін та інші нейропептиди.

Однак розлади діяльності цих систем не виявляють чіткої кореляції з розвитком синдрому залежності, хоча вони, безсумнівно, визначають деякі симптоми захворювання. Необхідно також враховувати тісний функціональний зв’язок усіх нейрохімічних систем мозку. Зміни діяльності однієї із них завжди призводять до розладу інших. Тому для розуміння патогенезу наркологічних захворювань важливо виділяти саму першу, провідну ланку патології.
^

Психологічні механізми залежності від ПАР


Суттєва роль у виникненні залежності від ПАР відводиться психологічним механізмам. Найчастіше цей напрямок включає вивчення преморбідної особистості хворих на алкоголізм і наркоманії.

^ Самими важливими психологічними чинниками ризику розвитку залежності від ПАР є такі:

 • психопатична структура особистості з вираженою агресивністю, схильністю до невиправденого ризику та антисоціальних вчинків;

 • низький інтелект або слабкість мотивації до навчання, результатом якої є бідність інтересів;

 • синдром мінімальної дисфунуції мозку в дитинстві;

 • тяжкий пубертат з переважанням психічного інфантилізму.
^

Соціальні чинники залежності від ПАР


Соціологічна теорія алкоголізму у якійсь мірі пояснює високу частоту захворювання в окремих групах населення або в різних культурах і субкультурах. Однак ця теорія не в змозі пояснити, чому у певного індивіда виник алкоголізм, а в багатьох інших членів тієї ж групи захворювання немає.

Вважається, що алкоголізм і наркоманії частіше виникають у майбутньому у тих дітей, в сім’ях яких порушені взаємостосунки між батьками, є конфлікти між ними, а також подібні взаємовідносини між батьками та дітьми, у відношенні яких визначається ризик.

Неповна сім’я – одна із причин, які сприяють формуванню делінквентності та аддиктивної поведінки.

Найбільш важливим чинником вважаються асоціальні сім’ї з пиятикою, криміналами батьків і жорстокими стосунками між подружжям. Діти та підлітки з таких сімей “стають вуличними”, групуються з такими ж у своєму мікрорайоні. Головною розвагою для них стає уживання ПАР.

Поштовхом до розвитку аддиктивної поведінки може бути також емоційна холодність з боку батьків, особливо матері.

Порушення традицій і ритуалів життя сім’ї (наприклад, збір сім’ї за обідом, спільні способи проведення вільного часу, сумісні відвідування родичів у дні св’ят тощо) також відносять до чинників, які полегшують передачу залежності до ПАР від покоління до покоління.

Використана література


 • Болотовский И.С. Наркомании. Токсикомании. – Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 1989. – С. 13-16.

 • Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. – К.: Здоров’я, 1993. – С. 88-107.

 • Психіатрія / За ред. проф. О.К.Напрєєнка. – К.: Здоров’я, 2001. – С. 257-322.

 • Руководство по психиатрии / Под ред. Г.В.Морозова. – В 2-х т. –

Т. ІІ. – М.: Медицина, 1988. – С. 204-207.


Схожі:

Тези лекції на тему: Медико-психологічні та соціально-правові питання уживання та залежності від психоактивних речовин (пар). Психологічні механізми та вияви донозологічних форм уживання психоактивних речовин iconКалендарний план лекцій з „ основ профілактики алкоголізму та наркоманій " для студ. 4 курсу медичного факультету №2 за спеціальністю „Лікувальна справа" на весняний семестр 2010-2011 навчального року
Предмет І завдання наркології. Визначення понять. Сучасна класифікація психічних І поведінкових розладів внаслідок уживання психоактивних...
Тези лекції на тему: Медико-психологічні та соціально-правові питання уживання та залежності від психоактивних речовин (пар). Психологічні механізми та вияви донозологічних форм уживання психоактивних речовин iconБуковинський державний медичний університет
Змістовий модуль “Клінічні вияви та терапія залежності від    психоактивних речовин”
Тези лекції на тему: Медико-психологічні та соціально-правові питання уживання та залежності від психоактивних речовин (пар). Психологічні механізми та вияви донозологічних форм уживання психоактивних речовин iconТези лекції на тему: Діагностичні критерії та клініка уживання І залежності від спиртних напоїв. Стадії алкоголізму. Поведінкові, психічні та сомато-неврологічні розлади
Етапи розвитку залежності від спиртних напоїв. Психологічні розлади, що супроводжують розвиток алкоголізму постінтоксикаційного стану,...
Тези лекції на тему: Медико-психологічні та соціально-правові питання уживання та залежності від психоактивних речовин (пар). Психологічні механізми та вияви донозологічних форм уживання психоактивних речовин icon“затверджено”
Змістовий модуль Психічні розлади внаслідок вживання психоактивних речовин та залежності від них
Тези лекції на тему: Медико-психологічні та соціально-правові питання уживання та залежності від психоактивних речовин (пар). Психологічні механізми та вияви донозологічних форм уживання психоактивних речовин icon“затверджено”
Змістовий модуль Психічні розлади внаслідок вживання психоактивних речовин та залежності від них
Тези лекції на тему: Медико-психологічні та соціально-правові питання уживання та залежності від психоактивних речовин (пар). Психологічні механізми та вияви донозологічних форм уживання психоактивних речовин icon“затверджено”
Змістовий модуль Психічні розлади внаслідок вживання психоактивних речовин та залежності від них
Тези лекції на тему: Медико-психологічні та соціально-правові питання уживання та залежності від психоактивних речовин (пар). Психологічні механізми та вияви донозологічних форм уживання психоактивних речовин iconТематичний план семінарських занять з основ профілактики алкоголізму та наркоманій
Змістовий модуль Клінічні прояви та терапія залежності від психоактивних речовин
Тези лекції на тему: Медико-психологічні та соціально-правові питання уживання та залежності від психоактивних речовин (пар). Психологічні механізми та вияви донозологічних форм уживання психоактивних речовин iconКалендарний план лекцій з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу мед фак. №2 за спеціальністю «Лікувальна справа» (англом.) на весняний семестр 2010-2011навчального року
Змістовий модуль Психічні розлади внаслідок вживання психоактивних речовин та залежності від них
Тези лекції на тему: Медико-психологічні та соціально-правові питання уживання та залежності від психоактивних речовин (пар). Психологічні механізми та вияви донозологічних форм уживання психоактивних речовин iconЗміст лекції згідно робочої програми
Роль детоксикаційної, загальнозміцнювальної та стимулювальної терапії. Боротьба з потягом. Роль психотерапії та соціотерапії. Терапія...
Тези лекції на тему: Медико-психологічні та соціально-правові питання уживання та залежності від психоактивних речовин (пар). Психологічні механізми та вияви донозологічних форм уживання психоактивних речовин iconНазва Модуля: Психологія управління та конфліктологія
Знати соціально-психологічні особливості управління та основні підходи до вивчення конфліктів їх типологію, психологічні основи управлінської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи