Перелік публікацій викладачів кафедри icon

Перелік публікацій викладачів кафедри
Скачати 461.89 Kb.
НазваПерелік публікацій викладачів кафедри
Сторінка2/4
Дата28.07.2012
Розмір461.89 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
английского и русского языков)


Кемерово: (издательство), 2011. – 400 с. – С.339-343
3

Онтологические характеристики слов замещения

стаття

ні

Білорусь

Сборник научных трудов : в 2 ч. / УО МГПУ им. И. П. Шамякина; редкол.: С. Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2011. – Ч. 1. – 216 с. (С.6)12000 зн.

так

ні

Кобякова І.К.

ІФСК

К-ра ГФ

4

Семантичне буття термінів різних ситем

стаття

ні

Укріїна

Функциональная лингвистика: Сб. науч. работ / Крымский республиканский інститут последипломного педагогического образования; науч. ред.. А.Н. Рудяков. - №2. Том № 2. – Сімферополь, 2011. – 332с. (С.289-292).11000 зн.

так

ні

Кобякова І.К.

ІФСК

К-ра ГФ

5

Засоби позначення силенціального ефекту

стаття

ні

Україна

Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 7-8 квітня 2011 р., ТНЕУ – Тернопіль: Економічна думка, 2011. –С.129-132. - 410 с.

так

6

Сага про сяйво забутих слів

стаття

ні

Україна

Запорізький нац.. ун-т. – С.147-152

так

7

Статус паузи в англомовному драматичному дискурсі

стаття

ні

Україна

Наукові записки. Серія «Філологічні науки (мовознавство)». Вип.96(1). - Кіровоград, 2011. – 608 с. – С.272-275

так

ні

Свєтлова А.І.

ІФСК

К-ра ТПП

8

Інтегральні аспекти ФО в англійському та українському дискурсах

стаття

ні

Україна

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 березня 2011) «СУЧАСНІ НАУКОВІ ПАРАДИГМИ».

Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011. – 148 с.. – С.133-136

так

9

Стилістичні засоби позначення комуніка-тивного мовчання (на матеріалі англомовного та україномовного художніх дискурсів)

стаття

ні

Україна

Філологічні трактати. – 2011, Т.3. – С.67-73

так

так

Ващук І.
Гр. ПР-71

10

^ САГА ПРО ЛЕКСЕМУ «ONE» (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ)

стаття

ні

Україна

Філологічні трактати. – 2011, Т.3. – С.74-79

так

так

Джой А.
Гр. ПР-71


11

Екстеріоризація комунікативного мовчання у поетичних текстах-трансляторах

стаття

ні

Україна

Актуальні проблеми художнього і галузевого перекладу. Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семі-нару 20 березня 2011 р. – Горловка:Вид-во

так

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ГДПІІМ, 2011. – 72 с. – С.64-66
12

Лінгвокогнітивні аспекти гендерної парадигми

тези

ні

Україна

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Гендерна мапа центрально-східної Європи» 21-22 квітня 2011 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2011.

так

13

Інтралінгвальні аспекти фразеологічних одиниць в англомовному та україномовному дискур-сах (на матеріалі числівників)

стаття

ні

Україна

Вісник Житомирського державного університет ім. Івана Франка, 2011 – №56. – 232 с. – С.28-32

так

14

Онтологічне буття квантитативних іменників англомовного дискурсу

стаття

ні

Україна

МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. V (141). – 456 с. –C.389-392

так

15

Статус лакунарності у мові та мовленні

стаття

ні

Україна

Знак-свідомість-знання (зб.наук. пр.. / голов..ред. В.І. Теркулов). – Горловка: Вид-во ГДППМ, 2011. – Вип.1. – 280 с.

так

16

Синтаксичні та семантичні лакуни у діалогічному дискурсі лінгвокогнітивні аспекти

стаття

ні

Україна

Вісник ХНУ ім.. В.Н.Каразіна №954. – Випуск 66. – Харків, 2011.- 199 с.- С.53-59

так

17

Семантична девіація денумеральних конструювань

стаття

ні

Україна

Проблеми зіставної семантики :збірник наукових статей. – Вип. 10 / Відп.ред. Корольова А.В. – К.: Вид.центр КНЛУ, 2011. – Ч.1. -397 с. – С.382-287

так

18

Сага про лексему ONE

тези

ні

Україна

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій СумДУ, (Суми, 18-23 квітня 2011 року). Частина І. – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. - 203 с. - С.10-11

так

так

Горенко В.


ІФСК

ПР-61

19

"Предметность vs  нумеральность (на материале числительных английского языка)"

стаття

ні

Україна

Науковий журнал "Освіта, менеджмент і бізнес: світовий вимір. Серія: Філологічні науки, 2011, № 1, с. 79-83.

так
^ Баранова С.В.

20

Юридический перевод как вид профессионально ориентированного

тези

ні

Росія

6-я Международная научно-методическая интернет-конференция «Профессионально ориентированный перевод: реальность и перспективы». – Москва: Российский

так

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
перевода


университет дружбы народов, 2011. – С. 1 – 7 (12 000 знаків).

http://www.gavrilenko-nn.ru/conference/772/
21

Статус квантитативності у семантичному просторі

тези

ні

Україна

Сага про нумеральні слова (on-line lesson) http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/

123456789/7775 Вид документа: Article

Appears in Collections: Навчальні видання ІФСК Issue Date: 26-Apr-2011 URI

так

22

English Greetings as Form of the Speech Etiquette

стаття

ні

Україна

Наукові записки. Серія «Філологічні науки (мовознавство)». Вип.96(2). - Кіровоград, 2011. – 608 с.

так

ні

Свирид А.М.

ІФСК

Каф. ГФ

23

Комунікативна ситуація освідчення в коханні в англомовному матримоні-альному дискурсі

стаття

ні

Україна

^ М74 МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. IІ (138). – 436 с. – C.42

так

ні

Проценко О.В.

ІФСК

Каф. ГФ

24

Особливості дитячого мовлення (С.33-34)

тези

ні

Україна

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій СумДУ, (Суми, 18-23 квітня 2011 року). Частина І. – Суми: Вид-во СумДу, 2011. - 203 с.

так

так

Козак А.А.

ІФСК

ПР-71

25

Етика та естетика мовленнєвого спілкування (С.39-40)

тези

ні

Україна

так

так

Лековкіна О.

ІФСК

ПР-71

26

Лінгвокомунікативні особливості матримоніального дискурсу (С.66-67)

тези

ні

Україна

так

так

Сергієнко А.

ІФСК

ПР-72

27

Денумеративи в частиномовній представленості

стаття

ні

Україна

Філологічні трактати. – 2011. - № 3. – С.11 – 17.

так

так

Сергієнко А.

ІФСК

ПР-72
Медвідь О.М.

28

Польова експлікація лексичних квантитативних одиниць англійської мови

стаття

ні

Україна

Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Філологічні науки. Мовознавство, 2011. - №6. – С. 73-79

так

29

Роль мови в межах медіапростору

стаття

ні

Україна

М74 МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. VI (142). – 432 с. – C. 280-285

так

ні

Волков О.М.

ІФСК

Каф. ТПП

30

Иерархия семантической структуры языкового поля количества

стаття

ні

Україна

Функциональная лингвистика : сборник научных работ. - Крымский республ.ин-тут последипломного педагогического образования, науч.ред. А.Н.Рудякова. - №1. -Т.2. – Симферополь, 2010.- С.68-71

так

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

31

Средства речевого воздействия политспичей

стаття

ні

Білорусь

Текст. Язык. Человек. Неделя русской филологии в Мозырском государственном педагогическом университете имени И. П. Шамякина : сборник научных трудов : в 2 ч. / УО МГПУ им. И. П. Шамякина; редкол.: С. Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2011. – Ч. 1. – 216 с.- С.163-171.

ISBN 978-985-477-445-9.

так

ні

Прокопенко А.В.

ІФСК

Каф. ТПП

32

Невербальні засоби комунікації у політичному дискурсі (С.12)

тези

ні

Україна

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. - Суми : СумДУ, 2011. - Ч.1. – 203 с..

так

так

Демченко К.

ІФСК

ПР-73

33

Фразеологічні одиниці у політичних спічах (С.61)

тези

ні

Україна

так

так

Пугачова К.

ІФСК

ПР-73

34

Засоби вираження осуду в соціальному дискурсі (С. 16)

тези

ні

Україна

так

так

ДьяченкоЮ.

ІФСК^ Косенко Ю.В.

35

Лексико-графічні особливості комп‘ютерного дискурсу

стаття

ні

Україна

Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2011. – №2. – Т.1. - С. 298-301

так

36

Єгипетський етикет (С.20)

тези

ні

Україна

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій СумДУ, (Суми, 18-23 квітня 2011 року). Частина І. – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. - 203 с.

так

так

Забара Ю.


ІФСК

ПР-91

37

Діловий етикет у спілкуванні людей (С.41)

тези

ні

Україна

так

так

Літюга Ю.


ІФСК

ПР-91
^ Чернюк Н.І.

38

Специфіка військової лексики в англійській мові (С.7-8)

тези

ні

Україна

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій СумДУ, (Суми, 18-23 квітня 2011 року). Частина І. – Суми: Вид-во СумДу, 2011. - 203 с.

так

так

Волік Л.А.

ІФСК

ПР-72

39

Засоби передачі негативної оцінки в англійській мові (С.52-53)

тези

ні

Україна

так

так

Ніженець О.А.

ІФСК

ПР-72
1   2   3   4

Схожі:

Перелік публікацій викладачів кафедри iconПерелік публікацій кафедри
Перелік публікацій кафедри германської філології за 2012 рік1
Перелік публікацій викладачів кафедри iconПерелік публікацій викладачів кафедри управління проектами та прикладної статистики
Модель системної динаміки як основа побудови інструменту процесу моніторингу якості освітніх проектів
Перелік публікацій викладачів кафедри iconРозпорядження " " 2009 р. № м. Кременчук Про створення баз даних наукових публікацій студентів, аспірантів І викладачів на кафедрах університету
З метою визначення рейтингу викладачів створити на кафедрах окремі комп’ютерні бази даних наукових публікацій студентів, аспірантів...
Перелік публікацій викладачів кафедри iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Перелік публікацій викладачів кафедри iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Перелік публікацій викладачів кафедри iconТеорії та практики перекладу
Перелік публікацій викладачів кафедри теорії та практики перекладу Чернюк Ніни Іванівни
Перелік публікацій викладачів кафедри iconПерелік публікацій викладачів кафедри історії України за 2008 р
Матеріали міжнародної науково – практичної конференції “Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки,...
Перелік публікацій викладачів кафедри iconПерелік публікацій викладачів кафедри історії України за 2008 р
Матеріали міжнародної науково – практичної конференції “Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки,...
Перелік публікацій викладачів кафедри iconТеорії та практики перекладу
Перелік публікацій викладачів кафедри теорії та практики перекладу
Перелік публікацій викладачів кафедри iconПерелік публікацій викладачів кафедр Інституту хімічних технологій
Вид роботи (учб посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, авторефер.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи