Перелік публікацій викладачів кафедри icon

Перелік публікацій викладачів кафедри
Скачати 461.89 Kb.
НазваПерелік публікацій викладачів кафедри
Сторінка3/4
Дата28.07.2012
Розмір461.89 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4^ Роботи студентів, опубліковані під науковим керівництвом викладачів
Швачко С.О.

1

Вербалізація мовчання в поетичному дискурсі (С.14-15)

тези

ні

Україна

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій СумДУ, (Суми, 18-23 квітня 2011 року). Частина І. – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. - 203 с.

так

так

Джой А.

ІФСК

ПР-71

2

Лінгво-когнітивні аспекти афоризмів у корелюючих текстах (на матеріалі текста оригінала та транслятора) (С.64-65)

тези

ні

Україна

так

так

Сенченко Ю.

ІФСК

ПР-61
^ Баранова С.В.

3

Тлумачення терміну «реалія» (С.5)

тези

ні

Україна

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій СумДУ, (Суми, 18-23 квітня 2011 року). Частина І. – Суми: Вид-во СумДу, 2011. - 203 с.

так

так

Бойко О.

ІФСК

ПР-71

4

Ознакові слова в англомовному дискурсі (С.23)

тези

ні

Україна

так

так

Зінченко П.Д.

ІФСК

ПР-71

5

Загальна характеристика концепту «ВІК» в англійській мові (С.25)

тези

ні

Україна

так

так

Казбан Л.

ІФСК

ПР-71

6

Вживання дискурсу звертання у різних стилях (С.42-43)

тези

ні

Україна

так

так

Ляшенко В.

ІФСК

ПР-71
^ Медвідь О.М.

7

Лінгвістичні елементи комунікативного домінування в соціальному дискурсі (С. 19)

тези

ні

Україна

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. - Суми : СумДУ, 2011. - Ч.1. – 203 с.

так

так

Журавльова Є. М.

ІФСК

ПР-71

8

Функціонування інновацій в англійській мові

тези

ні

Україна

так

так

Плигун О.А.

ІФСК

ПР-71

9

Гендерні чинники в політичному дискурсі (С.3-4)

тези

ні

Україна

так

так

Бєлокопитова А.

ІФСК^ Косенко Ю.В.

10

Етика ділового спілкування (С.9)

тези

ні

Україна

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій СумДУ, (Суми, 18-23 квітня

так

так

Гавриленко А.В.

ІФСК

ПР-92
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
2011 року). Частина І. – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. - 203 с.
11

Лексичні особливості комп‘ютерного дискурсу (С.49)

тези

ні

Україна

так

так

Мозгова К.О.

ІФСК

ПР-73

12

Реклама як вид маніпулятивної комунікації (семантико-лінгвістичний аспект) (С.54)

тези

ні

Україна

так

так

Олейніченко І.І.

ІФСК

ПР-73

13

Сленг як явище в сучасній лінгвістиці (С.63)

тези

ні

Україна

так

так

Свистун Г.


ІФСК

ПР-73
^ Чернюк Н.І.

14

Фразові слова як феномен англійської мови (С.27-28)

тези

ні

Україна

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій СумДУ, (Суми, 18-23 квітня 2011 року). Частина І. – Суми: Вид-во СумДу, 2011. - 203 с.

так

так

Кіржаєва О.С.

ІФСК

ПР-72

15

Конфліктна мовленнєва взаємодія (агресивний стиль спілкування) (С.36)

тези

ні

Україна

так

так

Крикун А.А.

ІФСК

ПР-72

16

Вираження невербальних компонентів спілкування в текстах (С.37-38)

тези

ні

Україна

так

так

Лапіна А.В.

ІФСК

ПР-72

Аспіранти
^ Кобяков О.О.

1

Лингвистические маркері коммуникативного молчания

тези

ні

Україна

У зб.: Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій (Суми, 18-23 квітня 2011р) - Вид-во СумДУ, - 2011. – С.31-32 (204с.)

так

так

Боровик Е., ПР-722

Изучение феномена молчания

тези

ні

Вірменія

У зб.:Материалы международной научной конференции «Современная литеравтура в меняющемся мире». – Єреван: Изд-во РАУ, 2011. – 120с. (С. 54-55)

так
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

Лингвистические маркеры коммуникативного молчания

стаття

ні

Білорусь

У зб: VI Международной научной конференции «Текст. Язык. Человек». Мозырь (Белорусь) 23 – 27 мая 2011 г.

так
Рева Н.С.

4

«Архітектонічні аспекти композиції реклам косметичних засобів на матеріалі англомовного дискурсу»

стаття

ні

Україна

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченко. – № 16(227). – Частина II. – Серія: Філологічні науки – Луганськ: Луганський національний університет імені Тараса Шевченко, 2011. С. 95-100

так

5

«Екстеріоризація графічних компонентів у текстах веб-банер»

стаття

ні

Україна

Збірка матеріалів ХІХ Міжнародної наукової конференції ім. проф. Сергія Бураго «Мова і культура» Т. IV (140). УДК 80 + 008] (082) М 74 М74 МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. IV (140). – 424 с. С. 31-36

так
^ Шуменко О.А.

6

Поверхнева та семантична девіація числівників англійської мови

стаття

ні

Україна

Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – №45, С. 156

так

7

Валентностні характеристики нумеральних слів (на матеріалі англомовного художнього дискурсу)

стаття

ні

Україна

Знак – сознание – знание [сб. науч. работ / ответств. ред. В. И. Теркулов]. – Горловка : Изд-во ГГПИИЯ, 2011. Вып. 2. – С.189-193.

так
Єгорова Л.І.

8

Етимологічні засади номінації концепту QUANTITY

тези

ні

Україна

Тези доповідей X наукової конференції «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» з міжнародною участю. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – С. 100–102.

Так

9

Статус лексико-семантичної групи (ЛСГ) невизначено-кількісних субстантивів англійської мови


тези

ні

Україна

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. За ред.. В. В. Опанасюк. – Суми : СумДУ, 2011. – Ч.1. – С. 17–18.

Так

так

Кальченко А.В.

ІФСК

ПР-83
1   2   3   4

Схожі:

Перелік публікацій викладачів кафедри iconПерелік публікацій кафедри
Перелік публікацій кафедри германської філології за 2012 рік1
Перелік публікацій викладачів кафедри iconПерелік публікацій викладачів кафедри управління проектами та прикладної статистики
Модель системної динаміки як основа побудови інструменту процесу моніторингу якості освітніх проектів
Перелік публікацій викладачів кафедри iconРозпорядження " " 2009 р. № м. Кременчук Про створення баз даних наукових публікацій студентів, аспірантів І викладачів на кафедрах університету
З метою визначення рейтингу викладачів створити на кафедрах окремі комп’ютерні бази даних наукових публікацій студентів, аспірантів...
Перелік публікацій викладачів кафедри iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Перелік публікацій викладачів кафедри iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Перелік публікацій викладачів кафедри iconТеорії та практики перекладу
Перелік публікацій викладачів кафедри теорії та практики перекладу Чернюк Ніни Іванівни
Перелік публікацій викладачів кафедри iconПерелік публікацій викладачів кафедри історії України за 2008 р
Матеріали міжнародної науково – практичної конференції “Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки,...
Перелік публікацій викладачів кафедри iconПерелік публікацій викладачів кафедри історії України за 2008 р
Матеріали міжнародної науково – практичної конференції “Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки,...
Перелік публікацій викладачів кафедри iconТеорії та практики перекладу
Перелік публікацій викладачів кафедри теорії та практики перекладу
Перелік публікацій викладачів кафедри iconПерелік публікацій викладачів кафедр Інституту хімічних технологій
Вид роботи (учб посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, авторефер.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи