Звіт роботи кафедри теорії та практики перекладу сумду за 2010 рік icon

Звіт роботи кафедри теорії та практики перекладу сумду за 2010 рік
Скачати 62.63 Kb.
НазваЗвіт роботи кафедри теорії та практики перекладу сумду за 2010 рік
Дата30.06.2012
Розмір62.63 Kb.
ТипДокументи

ЗВІТ РОБОТИ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ СумДУ ЗА 2010 РІК


Протягом звітного періоду 2010р. кафедра виконала навчальне навантаження повністю в обсязі 6111 годин, з них:

лекції – 226 годин;

консультації – 90 годин;

практичні заняття – 1198 годин;

перевірка робіт – 130 годин;

заліки – 210 годин;

екзамени – 136 годин;

курсові роботи – 521 годин;

дипломні роботи – 1380 годин;

ДЕК – 161 годин;

керівництво НДРС – 190 годин;

керівництво аспірантами – 420 годин;

керівництво практикою – 665 годин;

інші види – 669 годин;

КМС – 115 годин;

Переклад, як універсальний засіб семантизації та перевірки знань є надійним засобом засвоєння знань, умінь та навичок. Актуальним залишається опанування прагматико-комунікативним, концептуальним, аспектним та текстовим підходом до умінь та навичок усного перекладу. У роботі кафедра ставила за мету подальше формування у студентів перекладацької компетенції та компетентності, гуманістичного світогляду, поваги до загальнолюдських цінностей. Філологізація традиційно займає чільне місце у процесі підготовки спеціалістів.

Навчально-методична робота на кафедрі проводилась у руслі забезпечення навчання курсів методичною літературою. Підготовлені екзаменаційні матеріали та успішно проведені випуски магістрів, спеціалістів та бакалаврів за спеціальностями 8.030507, 7.030507 та 6.030507 "Переклад" (акредитація була проведена у травні 2010 року). Вчасно проводилися контрольні роботи (залишкові, модульні, підсумкові, ректорські), відкриті заняття. У поточному навчальному році відкриті лекції та практичні заняття дали такі викладачі кафедри, як доц. Баранова С.В., доц. Чернюк Н.І., доц. Косенко Ю.В. Немає порушень у проведенні екзаменаційних сесій.

Поліпшилося забезпечення підручниками, літературою, ТЗН.

НДР викладачів знаходиться на належному рівні. Закінчила навчання в очній аспірантурі Жулавська О.О., в заочній аспірантурі - Пушко Л.В., продовжують навчання в очній аспірантурі Кобяков О.О., Шуменко О.А., Рева Н.С., Попова О.В., Єгорова О.І., Проценко О.В., Прокопенко А.В., Волков О.М., Переломов А.Ю.

Спільно з кафедрою германської філології 26-27 листопада 2010 р. було проведено ІХ Всеукраїнську наукову конференцію “Методологічні проблеми сучасного перекладу”, у якій брали участь 107 учасників ( у тому числі 74 учасники - з інших міст (Києва, Львова, Ужгорода, Горлівки, Донецька та ін.), з яких докторів наук – 22, кандидатів наук, викладачів – 34, аспірантів – 22.

Викладачі беруть участь у науковому житті країни. Проводиться значна робота з молодими науковцями, які зокрема, брали участь у конференціях, в тому числі:

- III Міжрегіональна конференція молодих учених та аспірантів «Дослідження молодих науковців в галузі гуманітарних наук» - Горлівка, 2010 р.;

- ІV Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих вчених «Українська перекладознавча традиція: історія, методика, сучасні концепції» / тези доповідей – Луцьк, 22 квітня 2010 р.;

- Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Мовна особистість студентів-філологів і учнів загальноосвітніх шкіл у сучасній парадигмі освіти» 22-23 вересня 2010 р. СумДПУ ім.А.С. Макаренка, 2010 р.;

- ІV Міжнародна науково-практична конференція «Когнітивні та дискурсивні структури германських мов у соціо-культурному просторі комунікації», 19 -20 березня 2010 р., м. Київ.;

- Всеукраїнська наукова конференція «Чародій українського перекладу», 26-28 квітня 2010 р., Суми: СумДУ, 2010р.;

- Молодіжна конференція «Соціально-гуманітарні проблеми сучасної молоді в Україні», 23-24 квітня 2010 р., Суми, СумДУ;

- Міжнародна наукова конференція «Мова як світ світів. Поетика і граматика» 18-19 листопада 2010 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології;

- Міжнародна наукова практична конференція «Інноваційні технології у навчанні іноземних мов», Горлівка, 2010;

- «Методи лінгвістичних досліджень», Міжнародна науково-практична конференція, Слов’янськ, СДПУ, 18-19 листопада 2010р.;

- Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» ім. проф. С. Бураго квітень 2010 р., м. Київ;

- науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету СумДУ, 19-24 квітня 2010 р.;

- Міжнародна науково-практична конференція “Мови і світ: дослідження та викладання”, березень 2010 р., м. Кіровоград;

- IV Міжнародна науково-практична конференція “Когнітивні та дискурсивні структури германських мов у соціокультурному просторі комунікації” 19-20 березня 2009 р., Київський міжнародний університет, м. Київ;

- «Вопросы филологии и журналистики», НОУ ВПО «Омская гуманитарная академия», м. Омськ, Росія, 2010 р.

- Міжнародна науково - практична конференція «Картина мира в языке» (VI TARPTAUTINĖS MOKSLINĖS KONFERENCIJOS Pasaulio vaizdas kalboje) - Каунас (Литва ) (21.10.2010 – 22.10.2010);

- Міжнародна науково - практична конференція «Язык и культура» 16-17 листопада 2010, м. Бори соглебск (Росія);

- Міжнародна науково - практична конференція «Кодифицированные и некодифицированые средства коммуникации в Оренбуржье» 8 жовтня 2010р., м. Оренбург (Росія);

- Конференция «Логический анализ языка 2010» «ПЕРЕВОД ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ НА РОДСТВЕННЫЕ И НЕРОДСТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ В РАЗНЫЕ ЭПОХИ» (18–20 октября 2010 г., Институт языкознания РАН, Москва)

На кафедрі працює Лабораторія функціональних лінгвістичних досліджень за темою «Еволюційні тенденції квантитативної лексики» №100.01.01.09 – 11 (номер державної реєстрації 01.09.U 00 13 90), керівник теми – проф. Швачко С.О.

За 2010 навчальний рік на кафедрі підготовлено до друку та опубліковано 2 збірники наукових праць, 3 методичних вказівок, 1 науковий посібник - одержав гриф МОН України, 2 посібники - направлено на отримання грифу МОН України.

Студенти спеціальності переклад під керівництвом викладачів кафедри опублікували тези на науково-практичній конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів (секції «Романо-германські мови і літератури» та «Гендерні дослідження») СумДУ. Майбутні перекладачі мали нагоду зустрічатися з носіями англійської мови, з визначними людьми Сумщини. Викладачі та студенти працюють кореспондентами у газеті "Панорама", "Резонанс" СумДУ, в якій вони друкують свої творчі доробки на англійській та німецькій мовах. Традиційними стали виступи по радіо та телебаченню з гідної уваги тематики: випуск бакалаврів, спеціалістів. Були проведені зустрічі з представниками American House, British Council, Східно-Мічиганського Університету, м. Іпсіланті (США) , традиційні свята України та носіїв англійської мови тощо. Студенти залучалися до сумісної праці з викладачами (підготовка методичних вказівок, аутентичного матеріалу з перекладу), виступали з доповідями на вузівській конференції. Фахівцями кафедри здійснювалася консультативна робота за такими напрямками:

- написання кандидатських дисертацій;

- рецензії, відгуки на наукові роботи;

- методична допомога школам області;

- опонування, рецензування дисертацій (кандидатських та докторських).

ПВС кафедри рецензував науково-методичні праці викладачів, аспірантів та студентів.

На кафедрі надавалися консультації молодим ученим різних вузів України. Подовжено договір з Вармінсько-Мазурським університетом в Ольштині (Польща), з вишами України, зі школами області. Регулярно виїздили викладачі в школи області, проводили олімпіади, контрольні роботи з абітурієнтами, консультації з вступних іспитів на спеціальність 6.030507 „Переклад”.

Проводилася консультативна робота по підготовці абітурієнтів, здійснюється орієнтація на професію перекладача та відбір найбільш здібної до цієї професій молоді.

Кафедра представлена в спеціалізованих радах по захисту дисертацій у Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, у редколегіях наукових збірників (Волинський національний університет імені Лесі Українки, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Сумський державний університет, Європейський університет, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка тощо). З 2009 року розпочато та подовжено у 2010 році видавництво наукового журналу «Філологічні трактати» спільно з Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна. До редколегії журналу входять Швачко С.О., Чернюк Н.І., Баранова С.В., Медвідь О.М.

У 2010 році викладачі кафедри перекладу продовжували виховну роботу серед студентів, а саме:

- Проводилися заходи присвячені святкуванню Дня перекладача, Різдва, Хелоуіну та Нового року, проведений конкурс на кращого знавця англійської поезії, конкурс новорічних сувенірів "Різдвяні фантазії";

- Організували культпоходи до театрів , кінотеатрів та музеїв міста;

- Організували конкурс творчих робіт студентів, випуск стіннівок, колажів.

Кафедрою проводиться поточна робота з обліку використання технічних засобів, учбових матеріалів; підписки періодичної літератури,; здійснили комп’ютерне верстання методичних вказівок, планів, матеріалів; ведеться облік проведених занять, взаємовідвідувань викладачами кафедри.

Недоліки в роботі:

- відсутність 100% забезпеченості навчальною літературою;

- частково реалізований план вивчення викладачами основ комп’ютерної грамоти;

- використання у біобібліографічному корпусі застарілої літератури (дипломні роботи);

- недостатня увага до зауважень керівників стосовно рецензій до випускних робіт студентів.


Зав. каф. теорії та практики перекладу проф. Швачко С.О.

Схожі:

Звіт роботи кафедри теорії та практики перекладу сумду за 2010 рік iconЗвіт роботи кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2011 рік
Кмс – 235; дек – 144 год.; керівництво практикою – 807 год.; аспірантами – 230 год. (з них 188 год за погодинною формою оплати)
Звіт роботи кафедри теорії та практики перекладу сумду за 2010 рік iconЗвіт про роботу кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2012 рік
Кмс – 115 год; дек – 160 год.; керівництво практикою – 919 год., аспірантами – 40 год., Ндрс 150 год. (з них 180 год за погодинною...
Звіт роботи кафедри теорії та практики перекладу сумду за 2010 рік iconКафедра теорії І практики перекладу
Кафедра теорії та практики перекладу (далі кафедра тпп) була утворена в 2006 році на основі функціонування підготовки спеціалістів...
Звіт роботи кафедри теорії та практики перекладу сумду за 2010 рік iconТеорії та практики перекладу
Перелік публікацій викладачів кафедри теорії та практики перекладу Чернюк Ніни Іванівни
Звіт роботи кафедри теорії та практики перекладу сумду за 2010 рік iconТеорії та практики перекладу
Перелік публікацій викладачів кафедри теорії та практики перекладу
Звіт роботи кафедри теорії та практики перекладу сумду за 2010 рік iconКафедра теорії та практики перекладу Сумду кафедра германської філології Сумду 3 в I т про ІХ всеукраїнську наукову конференцію «Методологічні проблеми сучасного перекладу»
Алежної країни. У сумському державному університеті проводиться значна робота по забезпеченню підготовки перекладачів англійської...
Звіт роботи кафедри теорії та практики перекладу сумду за 2010 рік iconСписок магістерських робіт кафедри теорії та практики перекладу
Макаров С. О. «Лексико-семантичні особливості перекладу дипломатичної термінології»
Звіт роботи кафедри теорії та практики перекладу сумду за 2010 рік iconПерелік опублікованих статей, доповідей та тез доповідей студентів кафедри теорії та практики перекладу за 2009 рік

Звіт роботи кафедри теорії та практики перекладу сумду за 2010 рік iconПерелік опублікованих статей, доповідей та тез доповідей студентів кафедри теорії та практики перекладу за 2009 рік

Звіт роботи кафедри теорії та практики перекладу сумду за 2010 рік iconОснови теорії мовної комунікації
С. О. Швачко д філол н., професор, зав кафедри теорії та практики перекладу Сумського державного університету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи