Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2009р icon

Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2009р
Скачати 156.61 Kb.
НазваСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2009р
Дата30.06.2012
Розмір156.61 Kb.
ТипДокументи
С П И С О К

праць, що опубліковані співробітниками кафедри ГЕА ім. Р.М. Лейбова

факультета енергомеханіки і автоматизації за 2009р.

п/п

Автори

Назва статті, книги

Вихідні дані

Кільк. стор.

Назва

конференції,

дата і місце

1

2

3

4

5

6

^ Публікації ВАК

1

УКР

Василець С.В.


Особливості впливу асинхрон-них двигунів споживачів елек-тротехнічного комплексу на параметри безпеки в контексті результатів експериментальних досліджень

(стаття не врахована в переліку публикацій 2008 р.)

Праці Таврійського державного агротехнолоічного університету – Вип. 8. Т.10. – Мелітополь: ТДАТУ, 2008

С.161-166

0.375

др. арк
2

Неежмаков С.В

Исследование математической модели топки кипящего слоя шахтного автономного воздухоподогревателя

(стаття не врахована в переліку публикацій 2008 р.)

Праці Таврійського державного агротехнолоічного університету – Вип. 8. Т.10. – Мелітополь: ТДАТУ, 2008

С.173-177

0.313

др. арк
3

УКР

Ткаченко Г.Є.


Критерії оптимального управління роботою топок НТКШ при їх сумісній роботі на теплову мережу

(стаття не врахована в переліку публикацій 2008 р.)


-------- >> --------

С.124-128

0.313

др. арк
4

Чернов И.Я., Карась С.В.

Поиск и реализация путей повышения технического уровня взрывобезопасных КТП при повышении мощности до 1600 кВА

(стаття не врахована в переліку публикацій 2008 р.)

Вісник Національ-ного технічного університету „Хар-ківський політех-нічний інститут”. Зб. Наук. праць. Тематичний вип.: Проблеми удоско-налення електри-чних машин і апаратів. Харків, НТУ „ХПІ” 2008

С. 137-155

1,125

др. арк
5

Жовтобрух С.А., Маренич К.Н.

Анализ динамических процессов в электромеханическом комплексе пресса СМ1085 при формовании огнеупора

Праці Луганського відділення Міжнародної академії інформатизації №1(18) 2009 р.

С. 28-33

0.375

др. арк
6

Маренич К.Н.,

Руссиян С.А.

Исследование влияния переходных процессов при коммутации присоединения в электротехническом комплексе на устойчивость к ложным срабатываниям аппратата АЗУР-4

Праці Луганського відділення Міжнародної академії інформатизації №1(18) 2009 р.

С 52 – 57

0.375

др. арк
7

УКР

Маренич К. М., Руссіян С.А., Дубінін М.С.

Вплив низькочастотної складової напруги перетворювача частоти на роботу апарата захисту в електротехнічному комплексі дільниці шахти

Праці Таврійсь-кого державного агротехнологіч-ного університе-ту Випуск 9. Том 2

Мелітополь-2009


С.82-89

0.5

др. арк
8

Гусаров А.А., Ковалёв Е.Б.

Аналитическое определение установившегося температурного поля в обмотке ротора с учётом вытеснения тока в пазу асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором

Електроніка і електромеханіка

Науково-практичний журнал, 2009, №4

С. 21-23

0.188

др. арк
9

УКР

Маренич К.М., Василець С.В.

Обгрунтування ефективності нейтралізації зворотньої ЕРС двигунів як способу підвищення безпеки експлуатації електротехнічного комплексу дільниці шахти

Технічна електродинаміка

Наук-техн збірник праць НАНУ

2009 р., №2

С. 42-47

0.375

др. арк
10

Гусаров А.А.,

Ковалёв Е.Б.

Определение температуры элементов тепловой схемы замещения асинхронного двигателя для разработки теплового реле и диагностики

Взрывозащищённое электрооборудование. Сб. научн. тр. УкрНИИВЭ. Донецк-2009

С.155-161

0.438

др. арк
11

Маренич К.Н., Руссиян С.А., Дубинин М.С.

Исследование влияния преобразователя частоты на параметры электробезопасности отходящего присоединения в сети участка шахты

Взрывозащищённое электрооборудование. Сб. научн. тр. УкрНИИВЭ. Донецк-2009

С.. 221-227

0.438

др. арк
^ Міжнародні конференції в Росії

12

Орлянский А.А.,

Артёменко О.К.

Оголобченко А.С.

Обоснование технических решений по системе автоматического регулирования насосных установок гидротехнологических процессов шахт (доповідь не врахована в переліку публикацій 2008 р.)

Ухта: УДТУ, 2008.

С.71-75

0.313

др. арк

IХ Международная молодежная научная конференция «Севергеоэкотех-2008»: материалы конференции (19-21 марта 2008 г., Ухта): в 3 ч.; ч. 1

13

Маренич К.Н.

Актуальные задачи подготовки бакалавров и пути их решения (доповідь не врахована в переліку публикацій 2008 р.)

Ростов-на-Дону, 2008

С.40-44

0.313

др. арк

IV Международный научно-методический симпозиум «Современнее проблемы многоуровневого образования»

14

Маренич К.Н.

Евроинтеграция высшей школы Украины - важнейший аспект повышения качества образования

Азов - 2009

С. 73-79

0.438

др. арк

VI Межрегиональная научно-практическая конференция «Компетентностный подход в подготовке специалиста в условиях многоуровневого субрегионального учебного комплекса

^ Науково-технічні конференції в Україні

15

Сорока Е.А., Ковалёв Е.Б.

Пути совершенствования систем охлаждения сухих взрывозащищенных трансформаторов

Донецьк, ДонНТУ-2009

С.123-125

0.188

др. арк

Автоматизація техноло-гічних об’єктів та проце-сів. Пошук молодих. Збірник наукових праць ІХ НТК аспірантів та студентів в м. Донецьку 20-22 травня 2009 р.-

^ Праці, що опубліковані студентами кафедри ГЕА, або разом із студентами (в Україні)

16

Черченко Е. С., Синюкова Т.Б.

Оценка сложности систем управления

Донецьк, ДонНТУ-2009

С. 8-13

0.375

др. арк

Автоматизація техноло-гічних об’єктів та проце-сів. Пошук молодих. Збірник наукових праць ІХ НТК аспірантів та студентів в м. Донецьку 20-22 травня 2009 р.-

17

Гавриленко Д. А., Гавриленко Б.В.

Устройство автоматического розжига котлоагрегата низкотемпературного кипящего слоя с использованием плазменно-топливных систем

Донецьк, ДонНТУ-2009

С.14-18

0.313

др. арк

Автоматизація техноло-гічних об’єктів та проце-сів. Пошук молодих. Збірник наукових праць ІХ НТК аспірантів та студентів в м. Донецьку 20-22 травня 2009 р.-

18

Скоробогатова И.В., Гавриленко Б.В
^

Математическое моделирование нагрева заготовки


Донецьк, ДонНТУ-2009

С.23-25

0.188

др. арк


-------- >> --------

19

Таратута А.С., Новиков Е.Н.

Адаптивные системы управления электроприводами

Донецьк, ДонНТУ-2009

С. 52-55

0.25

др. арк


-------- >> --------

20

Ламбрино К.А. Новиков Е.Н.

Динамика автоматизированных шахтных подъ­емных установок

Донецьк, ДонНТУ-2009

С.56-58

0.188

др. арк


-------- >> --------

21

Смоляной А.В., Рак А.Н.,

Саулин В.К

Совершенствование конструкции реакционной камеры термокаталитического датчика концентрации метана

Донецьк, ДонНТУ-2009

С.59-60

0.125

др. арк


-------- >> --------

22

Конограй В.Ю., Маренич К.Н.

О рациональности автомати-зации процесса подготовки огнеупорной массы в условиях Часово – Ярского огнеупорного комбината

Донецьк, ДонНТУ-2009

С.63-65

0.188

др. арк


-------- >> --------

23

Черченко Е. С., Синюкова Т.Б.

Пути повышения надёжности реверсирования вентилятор-ной установки главного проветривания

Донецьк, ДонНТУ-2009

С.66-68

0.313

др. арк


-------- >> --------

24

Мельничук А.С., Гавриленко Б.В.

Идентификация состояния механических узлов очистного комбайна

Донецьк, ДонНТУ-2009

С.75-78

0.25

др. арк


-------- >> --------

25

Гуцалюк С.В., Дубинин С.В.

Устройство для автоматичес-кого контроля производительности комбайна с вынесенной системой подачи

Донецьк, ДонНТУ-2009

С.79-80

0.125

др. арк


-------- >> --------

26

Якименко С.И., Жовтобрух С.А.

Блок стабилизации весовой загрузки кокса

Донецьк, ДонНТУ-2009

С. 115-117

0.188

др. арк


-------- >> --------

27

Жуковский А.С., Маренич К.Н

О структуре модели системы «квазичастотный преобразова-тель – асинхронный двигатель»

Донецьк, ДонНТУ-2009

С.118-119

0.125

др. арк


-------- >> --------

28

Бильдей Е.Е., Виляева Е.П., Маренич К.Н.

Принципы моделирования процессов в шахтной участковой электросети после защит-ного отключения

Донецьк, ДонНТУ-2009

С.120-122

0.188

др. арк


-------- >> --------

29

Логинов В.А., Гавриленко Б.В.

Автоматизация процесса обогащения углей на вибрационно-пневматическом сепараторе

Донецьк, ДонНТУ-2009

С.126-128

0.188

др. Арк
-------- >> --------

30

Гавриленко Д. А.,

Гавриленко Б.В.

Моделирование процесса розжига низкотемпературного кипящего слоя

Донецьк, ДонНТУ-2009

С. 43-48

0.375

др. арк

„Механика жидкости и газа” Материалы VIII Научно-техн. конференции. 09.12.2009 г.

31

Оголобченко А.С

Мельникова А.П.

Совершенствование системы автоматиза-ции канвейрных линий

Донецьк, ДонНТУ-2009

С. 168 -172

0.313

др. арк.

„Механика жидкости и газа” Материалы VIII Научно-техн. конференции. 09.12.2009 г.

32

Мельничук А.С., Гавриленко Б.В.

Алгоритм вибродиагностики
современной измерительной аппаратурой


Донецьк, ДонНТУ-2009

С. 173-176

0.25

др. арк.

„Механика жидкости и газа” Материалы VIII Научно-техн. конференции. 09.12.2009 г.

33

Правдин А.А., Дубинин С.В.

Повышение эффективности
автоматической системы контроля и защиты от утечек тока
на землю в низковольтной сети участка шахты


Донецьк, ДонНТУ-2009

С. 187 – 191

0.313

др. арк.

„Механика жидкости и газа” Материалы VIII Научно-техн. конференции. 09.12.2009 г.

34

Скоробогатова И.В., Гавриленко Б.В.

Анализ температурного
режима в томильной зоне методической нагревательной печи (МНП)


Донецьк,

ДонНТУ-2009

С. 203-206

0.25

др. арк.

„Механика жидкости и газа” Материалы VIII Научно-техн. конференции. 09.12.2009 г.

Праці, що опубліковані студентами кафедри ГЕА, або разом із студентами (в Росії)

35

Дубравина А.А., Оголобченко И.В.

Оголобченко А.С.

Автоматическое согласование режимов работы многоступенчатого водоотлива шахты

(доповідь не врахована в переліку публикацій 2008 р.)

Ухта: УДТУ, 2008.

С.49-53

0.313

др. арк

IХ Международная молодежная научная конференция «Севергеоэкотех-2008»: материалы конференции (19-21 марта 2008 г., Ухта): в 3 ч.; ч. 1

^ Підручники (з грифом МОН України)36

Маренич К.М.,

Калінін В.В.,

Товстик Ю.В.

Лізан І.Я.,

Коломієць В.В.

«^ Електрообладнання технологічних установок гірничих підприємств»

підручник

2009 р.

22, 68

др. арк.

(гриф МОН України – лист від 16.07.2009 р.

№ 1/ ІІ-5544)

^ Заявки на корисні моделі

37

Маренич К.М.

Ковальова І.В

Спосіб захисту від струмів короткого замикання в мережі живлення асинхронного двигуна
7с.

0.438

др. арк

Заявка № U 2009 09 863 від 28.09.2009 р.

38

Маренич К.М.

Ковальова І.В

Спосіб захисту від струмів короткого замикання в мережі живлення асинхронного двигуна
.

0.438

др. арк

Заявка № U 2009 13013 від 14.12.2009 р.

Завкафедри «Гірнича електротехніка


і автоматика ім. Р.М. Лейбова» К.М. Маренич

Схожі:

Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2009р iconСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2009р
Особливості впливу асинхрон-них двигунів споживачів елек-тротехнічного комплексу на параметри безпеки в контексті результатів експериментальних...
Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2009р iconСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2005р
Зао «тэтз-инвест» – основной партнёр кафедры «Горная электротехника и автоматика» (стаття)
Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2009р iconСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2005р
Зао «тэтз-инвест» – основной партнёр кафедры «Горная электротехника и автоматика» (стаття)
Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2009р iconСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2008р
...
Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2009р iconСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2008р
...
Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2009р iconСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2006р
Аналіз параметрів системи «Тиристорний регулятор напруги – асинхронний генератор» як елемента навантаження приводного блока під час...
Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2009р iconСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2007р
Особенности применения конвертора отрицательного сопротивления для снижения ёмкостной составляющей тока утечки на землю в электросетях...
Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2009р iconСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2007р
Особенности применения конвертора отрицательного сопротивления для снижения ёмкостной составляющей тока утечки на землю в электросетях...
Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2009р iconСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2006р
Аналіз параметрів системи «Тиристорний регулятор напруги – асинхронний генератор» як елемента навантаження приводного блока під час...
Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2009р iconСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета комп’ютерних інформаційних технологій І автоматики за 2010р
Зворотні енергетичні потоки двигунів як фактор погіршення безпеки експлуатації електротехнічного комплексу дільниці шахти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи