Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета комп’ютерних інформаційних технологій І автоматики за 2010р icon

Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета комп’ютерних інформаційних технологій І автоматики за 2010р
Скачати 302.93 Kb.
НазваСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета комп’ютерних інформаційних технологій І автоматики за 2010р
Дата30.06.2012
Розмір302.93 Kb.
ТипДокументи
С П И С О К

праць, що опубліковані співробітниками кафедри ГЕА ім. Р.М. Лейбова

факультета комп’ютерних інформаційних технологій і автоматики за 2010р.

п/п

Автори

Назва статті, книги

Вихідні дані

Кільк. стор.

Назва

конференції,

дата і місце

1

2

3

4

5

6

^ Публікації ВАК

1

УКР

Маренич К.М.,

Василець С.В.

Зворотні енергетичні потоки двигунів як фактор погіршення безпеки експлуатації електротехнічного комплексу дільниці шахти

Наукові праці ДонНТУ. Серія „Електротехніка і енергетика”.

Вип. 9(158), Донецьк, ДонНТУ, 2009 р.

С.160-165

0.375

др. арк
34

УКР

Маренич К.М.,

Василець С.В.

Спільна робота двигунів як фактор формування зворотнього енергетичного потоку в дільничній електромережі шахти

Взрывозащищённое электрооборудова-ние. Сб. научн. тр. УкрНИИВЭ. Донецк-2010

С. 231-241

0.688

др. арк
3

Гусаров Анд.А.,

Гусаров А.Анд.,

Ковалёв Е.Б.,

Гвоздев В.А.

Алгоритм тепловой защиті низковольтніх асинхронніх двигателей с короткозамкнутім ротором

Взрывозащищённое электрооборудова-ние. Сб. научн. тр. УкрНИИВЭ. Донецк-2010

С.160-166

0.438

др. арк
4

Калинин В.В.,

Айдаров Ф.А.

Состояние изоляции сетей єлектроснабжения напряжением 6 кВ шахт Центрального Донбасса

Взрывозащищённое электрооборудова-ние. Сб. научн. тр. УкрНИИВЭ. Донецк-2010

С.268-276

0.563

др. арк
5

Гусаров.А.А,

Ковалев Е.Б.,

Гусаров А.А.

Температурная защита низковольтного асинхронного двигателя в составе устройства плавного пуска

Наукові праці ДонНТУ, серія „Обчислювальна техніка та автома-тизація”. Вип. 18 (169), Донецьк, ДонНТУ, 2010 р.

С. 50 – 56

0.438

др. арк
6

Гавриленко Б.В.,

Нєєжмаков С.В.,

Скоробогатова І.В.

Питання стабілізації температурного режиму в томільній зоні методичної нагрівальної печі


-------- * --------

С.84 – 91

0.5

др. арк
7

Никулин Э.К.

Исследование динамических характеристик шахтной водоотливной установки в пусковом режиме


-------- * --------

С. 92 – 96

0.313

др. арк
8

Маренич К.М.,

Василець С.В.

Структура та дослідження математичної моделі процесів при виникненні витоку струму на землю в електротехнічному комплексі дільниці шахти


-------- * --------

С. 141 – 151

0.688

др. арк
9

Дубинин С.В., Бурлака А.Н.

Исследование переходных процессов автоматизированного электропривода на основе электромагнитного тормоза скольжения

Наукові праці ДонНТУ, серія „Обчислювальна техніка та автома-тизація”. Вип. 19 (171), Донецьк, ДонНТУ, 2010 р.

С. 54 – 59

0.375

др. арк
10

Мельникова А.П., Оголобченко А.С.

Обоснование способа автоматического управления конвейерной линией


-------- * --------

С. 83 – 88

0.375

др. арк
11

Ковалёва И.В., Соболев В.В.

Анализ факторов воздействия при дугообразованиях в контексте моделирования коммутационных переходных процессов в силовой цепи электротехнического комплекса участка шахты

Наукові праці ДонНТУ, серія „Обчислювальна техніка та автома-тизація”. Вип. 19 (171), Донецьк, ДонНТУ, 2010 р.

С.198 – 204

0438

др. арк
12

Гусаров А.А., Ковалёв Е.Б.,

Гусаров А.А.

Температурное поле в обмотке глубокопазного ротора асинхронного двигателя при несостоявшемся пуске


-------- * --------

С.205 – 211

0.438

др. арк
13

Маренич К.Н., Ковалёва И.В.

О технических возможностях выявления начального этапа короткого замыкания в электросети участка шахты

Праці Луганського відділення Міжна-родної академії інформатизації №2(22) 2010 р.

С. 26-31

0.375

др. арк
14

укр

Маренич К.М.

Руссіян С.А.

Дослідження впливу технічних засобів керування уповільненням пуску асинхронного двигуна на стійкість параметрів апарата захисту від витоку струму на землю

Гірнича електротехніка та автоматика. Вип. 84.-Дніпропетровськ - 2010

С. 160-167

0.5

др. арк
15

Гавриленко Б.В.,

Неежмаков С.В.

Синтез математической модели топки кипящего слоя шахтного воздухоподогревателя при нестационарных условиях для задач автоматического управления

Наукові праці ДонНТУ, серія гірничо-електромеханічна Вип. 19 (175), Донецьк, ДонНТУ, 2010 р.

С. 45-56

0.688

др. арк
16

Маренич К.М.

Василець С.В.

Моделювання автокомпенсації ємнісної складової струму витоку при зниженні частоти ЕРС вибігу двигунів дільничної електромережі


-------- * --------

С. 147-158

0.688

др. арк
^ Міжнародні конференції в Росії

17

Маренич К.Н.

Исследовательские университеты как базис государственного прагматизма Украины в условиях глобализации мировой экономики ( не враховано в переліку публикацій 2009 р.)

Ростов-на-Дону, 2009

С.11-16

0.375

др. арк

IV Международный научно-методический симпозиум «Современнее проблемы многоуровневого образования»

18

Маренич К.Н.

Перспективы развития многоуровневого высшего образования в свете положения новой концепции подготовки магистров в Украине

Азов - 2010

С. 294-299

0.375

др. арк

VI Межрегиональная научно-практическая конференция «Компетентностный подход в подготовке специалиста в условиях многоуровневого субрегионального учебного комплекса

19

Скоробогатова И.В.,

Неежмаков С.В.

Вопросы автоматической стабилизации температурного режима в томильной зоне методической нагревательной печи

Ухта, УДТУ, 2010

С.134-136

0.188

др. арк

ХІ Международная молодежная научная конференция «Севергеоэкотех-2010»: материалы конференции (17-19 марта 2010 г., Ухта, УГТУ)

^ Науково-технічні конференції в Україні

20

Ковалёва И.В.

Обоснование способа автоматического подавления обратных ЭДС асинхронных двигателей при возникновении к.з. в питающем кабеле (стаття не врахована у звіті 2009 р.)

Одесса НИПКИ морфлота Украины; ОНПИ -2009

С.21-23

0.188

др. арк.

„Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании -2009” Сб. научн. тр. МНПК,Т.4, Технические науки Одесса, 2009 г.

21

Ковалёва И.В.

Обоснование способа выявления начального этапа короткого замыкания в электросети участка шахты

Донецк, ДонНТУ – 2010

С. 278-283

0.375

др. арк.

V науково-практична конференція „Донбас-2020: Перспективи розвитку очами иолодих вчених. Донецьк, ДонНТУ.- 25-27.05.2010 р.

22

Ковалёва И.В.

Особенности учёта работы контактора пускателя при моделировании коммутационных процессов в электротехническом комплексе участка шахты

Донецк, ДонНТУ – 2010

С. 48-50

0.188

др. арк


„Механика жидкости и газа” Материалы ІХ Научно-техн. конференции. 01-03.12.2010 г.

23

ДубининМ.С., Маренич К.Н.

Экспериментальные иссле-дования автокомпенсатора емкости сети участка шахты на основе конвертора отрицательного сопротивления

Донецк, ДонНТУ – 2010

С. 31-36

0.375

др. арк


„Механика жидкости и газа” Материалы ІХ Научно-техн. конференции. 01-03.12.2010 г.

Праці, що опубліковані студентами кафедри ГЕА, або разом із студентами (в Україні)

24

Теслев К.С.,

Новиков Е.Н

Исследование зависимости скорости газообмена в датчике метана

Донецьк

ДонНТУ,

18-20.05.2010 р.

С.36-39

0.25

др. арк.

Автоматизація техноло-гічних об’єктів та проце-сів. Пошук молодих. Збірник наукових праць Х НТК аспірантів та студентів в м. Донецьку 18-202 травня 2010 р.-

25

Стрюк И.Г.,

Неежмаков С.В.

Устройство измерения проскальзывания ленты конвейера

Донецьк

ДонНТУ,

18-20.05.2010 р.

С.58-60

0.188

др. арк.


-------- * --------

26

Ношкин В.А., Никулин Э.К.

Блок автоматизированного уп-равления углепогрузочным ко-мплексом поверхности шахты

Донецьк

ДонНТУ,

18-20.05.2010 р.

С.69-71

0.188

др. арк.


-------- * --------

27

Руднев М.В., Жовтобрух С.А.

Блок весовой загрузки скипа


-------- * --------

С.72-74

0.188

др. арк.


-------- * --------

28

Трофименко И.А.,

Маренич К.Н.

Разработка схемы стабилизации скорости валков асинхронного электропривода прокатного стана

Донецьк

ДонНТУ,

18-20.05.2010 р.

С.74-77

0.25

др. арк.


-------- * --------

29

Негода А.Ю., Никулин Э.К.

Способ и устройство автоматической защиты магистрального трубопровода от утечек

Донецьк

ДонНТУ,

18-20.05.2010 р.

С.89-92

0.25

др. арк.


-------- * --------

30

Харькин Е.А., Жовтобрух С.А.

Обоснование структурной схемы блока контроля температуры воздухонагревателей доменной печи

Донецьк

ДонНТУ,

18-20.05.2010 р.

С.101-104

0.25

др. арк.


-------- * --------

31

Манзур А.С., Никулин Э.К.

Блок автоматической загрузки скипов.

Донецьк

ДонНТУ,

18-20.05.2010 р.

С.104-106

0.188

др. арк.


-------- * --------

32

Губка Ю. А.,

Ерохин И. И.

Блок внепикового потребления электроэнергии водоотливом на базе аппаратуры ВАВ-1М

Донецьк

ДонНТУ,

18-20.05.2010 р.

С.109-111

0.188

др. арк.


-------- * --------

33

Застенкина М.А.,

Оголобченко А.С.,

Автоматическое согласование работы

ленточного конвейера с погрузкой угля в вагонетки локомотивной откатки

Донецьк

ДонНТУ,

18-20.05.2010 р.

С.117-121

0.313

др. арк.

Автоматизація техноло-гічних об’єктів та проце-сів. Пошук молодих. Збірник наукових праць Х НТК аспірантів та студентів в м. Донецьку 18-202 травня 2010 р.-

34

Гуцалюк С.В., Дубинин С.В

Исследование процесса формирования усилий в автоматизированной вынесенной системе подачи при заклинивании тяговой цепи

Донецьк

ДонНТУ,

18-20.05.2010 р.

С.124-126

0.188

др. арк.


-------- * --------

35

Гавриленко Д. А.,

Гавриленко Б.В.

Разработка и реализация алгоритма розжига котла низкотемпературного кипящего слоя

Донецьк

ДонНТУ,

18-20.05.2010 р.

С.129-132

0.25

др. арк.


-------- * --------

36

Пешляев О.И., Ерохин И.И

Промышленная система сбора информации

Донецьк

ДонНТУ,

18-20.05.2010 р.

С.141-145

0.313

др. арк.-------- * --------

37

Логинов В.А., Гавриленко Б.В.

Система управления вибропневматическим сепаратором

Донецьк

ДонНТУ,

18-20.05.2010 р.

С.160-162

0.188

др. арк.-------- * --------

38

укр

Турчеко В.А., Гавриленко Б.В.
Розробка пристрою контролю і сигналізації параметрів топки низькотемпературного киплячого шару (НТКШ)

Донецьк

ДонНТУ,

18-20.05.2010 р.

С.163-164

0.125

др. арк.


-------- * --------

39

Мельничук А.С. Гавриленко Б.В

Идентификация технического состояния подшипников качения

Донецьк

ДонНТУ,

18-20.05.2010 р.

С.165-166

0.125

др. арк.


-------- * --------

40

укр

Гришко С.А.,

Гавриленко Б.В.

Пристрій контролю пробуксовки стрічки конвєрної установки

Донецьк

ДонНТУ,

18-20.05.2010 р.

С. 167-168

0.125

др. арк.


-------- * --------

41

Шатилова Е.Е., Оголобченко А.С.

Подсистема сбора информации при оперативно-диспетческом управлении процессом проветривания шахты

Донецьк

ДонНТУ,

18-20.05.2010 р.

С.172-175

0.25

др. арк.


-------- * --------

42

укр

Петрень О.Ю.,

Рак О.М.,

Саулін В.К.

Про основні підходи щодо ефективності захисту електрообладнання від пилу

Донецьк

ДонНТУ,

18-20.05.2010 р.

С.179-182

0.25

др. арк.


-------- * --------

43

Васильков М.Ю.,

Никулин Э.К.

Исследование динамических характеристик шахтной вентиляторной установки в пусковом режиме

Донецьк

ДонНТУ,

18-20.05.2010 р.

С.190-193

0.25

др. арк.


-------- * --------

44

Богданов А.Н., Никулин Э.К.

Исследование динамических характеристик разгрузочного устройства скипового подъёма

Донецьк

ДонНТУ,

18-20.05.2010 р.

С.194-197

0.25

др. арк.


-------- * --------

45

Бурлака А.Н., Скубченко А.Г.

Экспериментальное исследование параметров испытательного стенда для обкатки приводных блоков скребковых конвейеров

Донецьк

ДонНТУ,

18-20.05.2010 р.

С.209-212

0.25

др. арк.


-------- * --------

46

Горлова А.А., Кривцов А.А., Маренич К.Н.

Регулятор роторного тока как средство автоматического управления разгоном электропривода одноконцевой откатки

Донецьк

ДонНТУ,

18-20.05.2010 р.

С.220-224

0.313

др. арк.


-------- * --------

47

Максимчук Н. И.,

Ставицкий В. Н

Обоснование структуры вентильного электропривода шахтного аккумуляторного электровоза

Донецьк

ДонНТУ,

18-20.05.2010 р.

С.224-226

0.188

др. арк.

Автоматизація техноло-гічних об’єктів та проце-сів. Пошук молодих. Збірник наукових праць Х НТК аспірантів та студентів в м. Донецьку 18-202 травня 2010 р.-

48

Юневич Б.А., Ставицкий В.Н.

Разработка регулятора нагрузки добычного комбайна с частотно-управляемым приводом подачи

Донецьк ДонНТУ,

18-20.05.2010 р.

С.231-233

0.188

др. арк.


-------- * --------

49

Мельников Б.И., Ставицкий В.Н.

Пути совершенствования тягового привода шахтного электровоза

Донецьк ДонНТУ,

18-20.05.2010 р.

С.241-243

0.188

др. арк.


-------- * --------

50

Логинов В.А.,

Гавриленко Б.В.

Перспективы вибропневматического обогащения

Донецк,

ДонНТУ – 2010

С. 99-101

0.188

др. арк.

V науково-практична конференція „Донбас-2020: Перспективи розвитку очами иолодих вчених. Донецьк, ДонНТУ.- 25-27.05.2010 р.

51

Мельничук А.С.,

Гавриленко Б.В.

Оценка технического состояния механического оборудования по виброскорости

Донецк,

ДонНТУ – 2010

С. 102-104

0.188

др. арк.


-------- * --------

52

Богданов А.Н., Никулин Э.К.

Блок автоматической загрузки и разгрузки скипа

Донецк,

ДонНТУ – 2010

С. 110-113

0.25

др. арк.


-------- * --------

53

Манзур А.С.,

Никулин Э.К.

Блок автоматической коррекции тахограммы движения подъёмного сосуда

Донецк,

ДонНТУ – 2010

С. 114-118

0.313

др. арк.


-------- * --------

54

Васильков М.Ю.

Никулин Э.К.

Блок управления пуском вентилятора главного проветривания

Донецк,

ДонНТУ – 2010

С.119-121

0.188

др. арк.


-------- * --------

55

Шеин А.Ю.,

Гавриленко Б.В.

Водород как альтернативный источник энергии

Донецк,

ДонНТУ – 2010

С. 284-287

0.25

др. арк.


-------- * --------

56

Гавриленко Д.А.

Гавриленко Б.В.

Автоматизация процесса розжига низкотемпературного кипящего слоя

Донецк,

ДонНТУ – 2010

С. 599-603

0.313

др. арк.


-------- * --------

^ Праці, що опубліковані студентами кафедри ГЕА, або разом із студентами (в Росії)

57

Бильдей Е.Е.,

Виляева Е.П.

Исследование особенностей влияния обратных энергетических потоков на аварийные процессы в электромеханическом комплексе шахты после защитного отключения (не враховано в звіті 2009 р.)

Ухта, УДТУ, 2009 р.

С. 23-25

0,188 др. арк.

Х Международная молодежная научная конференция «Севергеоэкотех-2009»: материалы конференции (18-20 марта 2009 г., Ухта): в 4 ч.; ч. 1

58

Бурковский А.В.

Обоснование целесообразности применения регулируемого пуска участкового ленточного конвейера (не враховано в звіті 2009 р.)

Ухта, УДТУ, 2009 р.

С. 26-28

0,188 др. арк----- « -----

59

Кривцов А.А.

Проблематика применения регулятора роторного тока в электроприводе магистрального ленточного конвейера (не враховано в звіті 2009 р.)

Ухта, УДТУ, 2009 р.

С. 78-80

0,188 др. арк----- « -----

60

Федченко В.В.

Особенности формирования электрических параметров асинхронного двигателя при квазичастотном управлении (не враховано в звіті 2009 р.)


Ухта, УДТУ, 2009 р.

С. 126-128

0,188 др. арк

Х Международная молодежная научная конференция «Севергеоэкотех-2009»: материалы конференции (18-20 марта 2009 г., Ухта): в 4 ч.; ч. 1

61

Фоменко А.И.

Автоматический контроль потребляемой активной мощности электродвигателем, коммутируемым высоковольтным распределительным устройством КРУВ-6 (не враховано в звіті 2009 р.)

Ухта, УДТУ, 2009 р.

С. 131-134

0,25 др. арк----- « -----

62

Толбатов А.С.

Подсистема учёта производительности очистного забоя для АСУТП шахты (не враховано в звіті 2009 р.)

Ухта, УДТУ, 2009 р.

С. 123-125

0,188 др. арк----- « -----

63

Шатилова Е.Е.

Обоснование структуры системы автоматизации процесса проветривания угольных шахт, опасных по газу (не враховано в звіті 2009 р.)

Ухта, УДТУ, 2009 р.

С. 145-149

0,313 др. арк----- « -----

64

Бильдей Е.Е.,

Вилдяева Е.П.

Исследование функциональных возможностей технических средств подавления обратных энергетических потоков асинхронных двигателей

Ухта, УДТУ, 2010 р.

С. 16-18

0.188

др. арк

ХІ Международная молодежная научная конференция «Севергеоэкотех-2010»: материалы конференции (17-19 марта 2010 г., Ухта, УГТУ)

65

Гавриленко Д.А.

Обоснование структуры системы управления и исследование процесса розжига низкотемпературного кипящего слоя

Ухта, УДТУ, 2010 р.

С.22-27

0.375

др. арк----- « -----

66

Гуцалюк С.В.

Снижение динамических нагрузок в вынесенной системе подачи очистного комбайна на основе дифференциального редуктора и электромагнитного тормоза скольжения

Ухта, УДТУ, 2010 р.

С41-44

0.25

др. арк----- « -----

67

Кривцов А.А.

Проблематика синхронизации системы импульсно-фазового управления для тиристорного регулятора роторного тока

Ухта, УДТУ, 2010 р.

С.63-65

0.188

др. арк----- « -----

68

Логинов В.А.

Контроль степени разрыхлённости постели вибрационно-пневматического сепаратора

Ухта, УДТУ, 2010 р.

С.78-80

0.188

др. арк----- « -----

69

Максимчук Н.И.

Исследование вентильного электропривода шахтного аккумуляторного электровоза

Ухта, УДТУ, 2010 р.

С.87-90

0.25

др. арк----- « -----

70

Мельничук А.С.

Алгоритм вибродиагностики с использованием переносной измерительной аппаратуры

Ухта, УДТУ, 2010 р.

С.94-96

0.188

др. арк----- « -----

71

Юневич Б.А.

Разработка и исследование регулятора нагрузки добычного комбайна с частотно-управ-ляемым приводом подачи

Ухта, УДТУ, 2010 р.

С.162-164

0.188

др. арк----- « -----

72

Фоменко А.И.

Выбор автоматического регулятора скорости ленты конвейера и обоснование его параметров при переводе работы электропривода в энергосберегающий режим

Ухта, УДТУ, 2010 р.

С.165-167

0.188

др. арк

ХІ Международная молодежная научная конференция «Севергеоэкотех-2010»: материалы конференции (17-19 марта 2010 г., Ухта, УГТУ)

73

Красюкова Н.А., Гавриленко Б.В.

Автоматическая система аэрогазового контроля и разгазирования тупиковой выработки шахты

Донецк, ДонНТУ – 2010

С.61-65

0.313

др. арк

„Механика жидкости и газа” Материалы ІХ Научно-техн. конференции. 01-03.12.2010 г.

74

Макаров А.В..

Гавриленко Б.В.

Устройство автоматического управления конвейерной линией

Донецк, ДонНТУ – 2010

С84-87

0.25

др. арк

„Механика жидкости и газа” Материалы ІХ Научно-техн. конференции. 01-03.12.2010 г.

75

Ставицкий В.Н.
Лукомский Л.В.

Анализ эффективности эксплуатации ленточного конвейера с нерегулируемым электроприводом в условиях переменного грузопотока

Донецк, ДонНТУ – 2010

С.133-136

0.25

др. арк

„Механика жидкости и газа” Материалы ІХ Научно-техн. конференции. 01-03.12.2010 г.

76

Ставицкий В.Н.,

Горбунов Е.Ю.

Применение широтно-импульсного регулирования переменного напряжения в устройстве плавного пуска (УПП) привода ленточного конвейера

Донецк, ДонНТУ – 2010

С.137-141

0.313

др. арк

„Механика жидкости и газа” Материалы ІХ Научно-техн. конференции. 01-03.12.2010 г.

Заявки на винаходи

77

Маренич К.М.

Ковальова І.В

Пристрій захисту від впливу асинхронного двигуна на точку короткого замикання в кабелі живлення

Заявка №а

2010-13816 від 22.11.2010 р.

11с.

0.688

др. арк

Заявки на корисні моделі

78

Маренич К.М.

Ковальова І.В

Пристрій захисту від впливу асинхронного двигуна на точку короткого замикання в кабелі живлення

Заявка № u

2010-14773 від 09.12.2010 р.

11с.

0.688

др. арк

Патенти на корисну модель

79

Маренич К.М.

Ковальова І.В

№ 48268 Н02Н3/00 Спосіб захисту від струмів короткого замикання в мережі живлення асинхронного двигуна

Бюл. №5, 2010р., зареєстровано

10.03.2010 р.3с.

0.188

др. арк

.

80

Маренич К.М.

Ковальова І.В

№50773 Н02Н3/00 Спосіб захисту від струмів короткого замикання в мережі живлення асинхронного двигуна

Бюл. №12, 2010р., зареєстровано

25.06.2010 р.4 с.

0.25

др. аркЗавкафедри «Гірнича електротехніка


і автоматика ім. Р.М. Лейбова» К.М. Маренич

Схожі:

Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета комп’ютерних інформаційних технологій І автоматики за 2010р iconСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета комп’ютерних інформаційних технологій І автоматики за 2010р
Зворотні енергетичні потоки двигунів як фактор погіршення безпеки експлуатації електротехнічного комплексу дільниці шахти
Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета комп’ютерних інформаційних технологій І автоматики за 2010р iconСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2005р
Зао «тэтз-инвест» – основной партнёр кафедры «Горная электротехника и автоматика» (стаття)
Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета комп’ютерних інформаційних технологій І автоматики за 2010р iconСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2005р
Зао «тэтз-инвест» – основной партнёр кафедры «Горная электротехника и автоматика» (стаття)
Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета комп’ютерних інформаційних технологій І автоматики за 2010р iconСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2008р
...
Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета комп’ютерних інформаційних технологій І автоматики за 2010р iconСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2008р
...
Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета комп’ютерних інформаційних технологій І автоматики за 2010р iconСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2009р
Особливості впливу асинхрон-них двигунів споживачів елек-тротехнічного комплексу на параметри безпеки в контексті результатів експериментальних...
Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета комп’ютерних інформаційних технологій І автоматики за 2010р iconСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2007р
Особенности применения конвертора отрицательного сопротивления для снижения ёмкостной составляющей тока утечки на землю в электросетях...
Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета комп’ютерних інформаційних технологій І автоматики за 2010р iconСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2006р
Аналіз параметрів системи «Тиристорний регулятор напруги – асинхронний генератор» як елемента навантаження приводного блока під час...
Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета комп’ютерних інформаційних технологій І автоматики за 2010р iconСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2009р
Особливості впливу асинхрон-них двигунів споживачів елек-тротехнічного комплексу на параметри безпеки в контексті результатів експериментальних...
Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета комп’ютерних інформаційних технологій І автоматики за 2010р iconСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2006р
Аналіз параметрів системи «Тиристорний регулятор напруги – асинхронний генератор» як елемента навантаження приводного блока під час...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи