“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 90.27 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата30.06.2012
Розмір90.27 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

“Затверджено”


на методичній нараді кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

“____” ____________2007 р. (Протокол № __)

Завідувач кафедри

професор_________________Ю.Т.Ахтемійчук

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам І курсу І медичного та стоматологічного факультету


(спеціальність “стоматологія”)

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Під час ПІДГОТОВки ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ


Дрібні кістки лицевого черепа. Сполучення кісток черепа. Скронево-нижньощелепний суглоб.


Навчальна дисципліна:

анатомія людини

к-сть годин: 2


Методичну розробку склав:

доц. Слободян О.М.


Чернівці, 2007

^ 1. Науково-методичне обґрунтування теми:

До вивчення анатомії людини на стоматологічному факультеті так як і на інших факультетах медичного профілю необхідно підходити комплексно. Лише в такому разі відбувається формування уявлення про організм людини, як цілісну систему. Артрологія - розділ анатомії, який вивчає з'єднання кісток. Кістки і з'єднання складають пасивну частину опорно-рухового апарату і є базою вивчення м'язової системи, як окремої частини апарату руху. Тема заняття присвячена вивченню будови та з'єднань кісток лицевого черепа і основується на положеннях загальної артрології, викладених в матеріалах лекцій та підручниках. Знання цієї теми, як і інших з розділу з'єднань кісток необхідні для розуміння взаємозв'язків, взаємодії складових опорно-рухового апарату. Вони можуть бути використані при вивченні нормальної та патологічної фізіології, хірургії, топографічної анатомії і оперативної хірургії, ортопедії, травматології.

^ 2. Навчальна мета:

студент повинен:

знати: частини піднебінної кістки: горизонтальну та перпендикулярну пластинки, пірамідальний, очноямковий та клиноподібний відростки.

вміти: на черепі, препаратах, таблицях, муляжах демонструвати піднебінну кістку, нижню щелепу та дрібні кістки лицевого черепа.

опановувати практичні навички: показати частини верхньої щелепи: тіло та її поверхні, лобовий, комірковий, піднебінний та виличний відростки і демонструють основні структури на кожній частині;

- показати дрібні кістки лицевого черепа.

^ 3. Виховна мета.

  • розвинути уявлення про вплив вітчизняної анатомічної школи на вирішення проблем удосконалення та винаходів методик анатомічних досліджень;

  • розвинути почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій;

  • розвинути уявлення про необхідність досконалого вивчення матеріалу для покращення подальшого сприймання матеріалу;

  • розвинути уявлення про правові та морально-етичні норми проведення учбових заходів на дослідному матеріалі.


4. Міжпредметна інтеграція (базовий рівень підготовки).

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. Біологія


2. Фізика


3. Хімія


4. Латинська мова


5. Гістологія


6. Фізіологія

Питання філогенезу органів та систем. Онтогенетичний розвиток людини. Дані з анатомії та фізіології людського організму. Взаємовідношення організму людини із зовнішнім середовищем, та вплив останнього на анатомічну будову на різних етапах розвитку людини.


Властивості твердих тіл. Закони механіки.

Електричні явища в тканинах.


Питання органічної та неорганічної хімії, щодо властивостей газів, металів, солей, білків, жирів та вуглеводів.


Корені і закінчення латинських термінів. Застосувати знання побудови і написання латинських термінів.


Гістологічна будова структур.


Фізіологічні процеси обміну речовин в кістці.


5. Підготовчий етап. Розібратися в усіх складних патологічних процесах в організмі хворої людини можливо лише за умови досконалого знання її нормальної анатомії. Анатомія людини лежить в основі медичної науки.

5.2. Основний етап (зміст теми)

Тіло верхньої щетепи має чотир поверхні: очноямкову,передню, підвискову та носову. У товщі тіла знаходиться верхньощелепна (гайморова) порожнина, яка через одноіменний отвір з'єднується з середнім носовим ходом.

Очноямкова поверхня тіла верхньої щелепи утворює нижню стінку (дно) орбіти на якій розташована підочноямкова борозна, що переходить у одноіменний канал який відкривається одноіменним отвором на дні іклової ямки. Трохи нижче іклової ямки знаходяться коміркові випини зубних комірок. Дещо назад і вбік від передньої поверхні лежить підвискова поверхня на якій виступає верхньощелепний горб. Передня поверхня продовжується у носову поверхню тіла верхньої щелепи, що бере участь в утворенні бічної стінки носової порожнини і на ній знаходиться верхньощелепний роствір який сполучає носову порожнину з верхньощелепною пазухою. Поруч з основою лобового відростка знаходиться глибока слізна борозна, яка разом з одноіменною борозною на сусідній кістці бере участь в утворенні носослізного каналу. Лобовий відросток верхньої щелепи спрямований вверх, де з'єднується з лобовою кісткою утворюючи присередньої стінки орбіти та грушоподібного отвору носа.

Виличний відросток з'єднується з одноіменною кісткою.

Піднебінний відросток з'єднуєть з одноіменним . відростком протилежного боку утворюючи таким чином більшу частину кісткового піднебіння. Між обома піднебунними відростками, ближче до переднього краю знаходиться різцевий отвір, що веде до різцевого каналу.

Комірковий відросток відходить від нижнього краю тіла верхньої щелепи має форму підкови яка на нижньому краї має 8-9 зубних комірок, які відмежовані одна від другої міжкомірковими перегородками. З сусідніми кістками черепа верхня щелепа з'єднується за допомогою швів: міжщелепни, слізно-щелепним, щелепно-лобовим, а також з виличною, клиноподібною, піднебінною, носовою та решітчастою кістками.

^ Піднебінна кістка (os palatinum) розміщена позаду від верхньої щелепи і разом з нею бере учакстьв утворенні стінок ротової та носової порожнини. У ній розрізняють вертикальну та горизонтальну пластинки. Останні, з'єднуючись між собою утворюють серединний піднебінний шов, а вертикальні пластинки - відповідно поперечний піднебінний шов. Вертикальна, або прямовисна пластинка відходить від горизонтальної під прямим кутом вверх і з'єднується з клиноподібною кісткою та верхньою щелепою. На кожній з пластинок піднебінної кістки розташовані різні анатомічні структури такі як відростки, борозни, отвори та гребені.

поверхонь знаходиться відповідний отвір через який проходять кровоносні судини та нерви.

^ Нижня щелепа (mandibula) непарна кістка що нагадує підкову в якій розрізняють тіло та дві гілки.

У тілі нижньої щелепи розрізняють основу та коміркову частину. Посередині основи на зовнішній її поверхні розташован підборідна горбистість підборідні отвори через ял проходять одноіменні кровоносні судини та нерви. Посередині внутрішньої поверхні нижньої щелепи знаходиться кістковий виступ - підборідня ость до якої фіксуються м'язи язика, а трохи нижче і латеральніше знаходиться двочеревцева ямка. На бічних частинах внутрішньої поверхні нижньої щелепи знаходиться щелепно-під'язикова лінія, від якої бере початок одноіменний м'яз.

Гілки нижньої щелепи разом з тії тілом утворюють кут до зовнішньої поверхні якого фіксуються жувальні м'язи. Кожна з гілок нижньої щелепи закінчується двома відростками: вінцевим та суглобовим які відмежовані один від одного вирізкою. Що стосується суглобового відростка то він закінчується головкою нижньої щелепи, яка зчленовується з одноіменною ямкою вискової кістки, утворюючи висково-нижньощелепний суглоб. На внутрішній поверхні гілки нижньої щелепи знаходиться отвір нижньої щелепи, який веде в одноіменний канал в якок;у проходять одноіменні кровоносні судини та нерви.


^ Вилична кістка (os zygomaticum) парна чотирикутної форми кістка з невеликим підвищенням на бічній поверхні має три поверхні: бічну, вискову та очноямкову. З'єднуючись з одноіменними відростками верхньої щелепи, лобової та вискової кісток утворює виличну дугу. На кожній з названих

5.3. Контрольні питання:

1. Які кістки відносяться до лицевого черепа?

2. Які особливості черепа новонародженого?

3. З якими кістками черепа межує верхня щелепа?

4. Які частини і структури розрізняють у верхній щелепі?

5. Як побудована і куди відкривається верхньощелепна пазуха?

6. Назвіть відростки верхньої щелепи та структури, що на них розташовані?

7. Як побудовані і які структури знаходяться на краях та поверхнях піднебінної кістки, нижньої щелеп та малих кістках лицевого черепа?

8. Де розташована горизонтальна пластинка піднебінної кістки?

9. Де розміщується перпендикулярна пластинка піднебінної кістки, в утворенні стінок яких порожнин вона бере участь?

10.Які частини розрізняють на нижній щелепі?

11 .Які поверхні має тіло нижньої щелепи і які структури розташовані на них?

12.Які відростки мають гілки нижньої щелепи і які структури розташовані на

них?

13.Які утворення є на комірковій дузі?

14. Який канал розташований в товщі нижньої щелепи, які його вхідний та вихідний отвори?

15.Як з'єднується нижня щелепа з черепом?

16.Де розміщуються і з чим межують виличні кістки?

5.4. Заключний етап.

Оцінюється поточна діяльність кожного студента упродовж заняття, стандартизований кінцевий контроль, проводиться аналіз успішності студентів, оголошується оцінка діяльності кожного студента і виставляється у журнал обліку відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач засвідчує їх своїм підписом.

6. Матеріали методичного забезпечення заняття

6.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання.

6.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: орієнтовні карти для формування практичних умінь і навичок, навчальні задачі.

6.3. Матеріали контролю для заключного етапу: задачі, завдання, тести.

1. На зовнішній поверхні кута нижньої щелепи розташована:

A. Жувальна горбистість.

Б. Крилоподібна горбистість.

B. Різцевий канал.

Г. Піднебінні борозни.

Д. Вінцевий відросток.

2. Яка структура заважає протезуванню зубів:

A. Нижньо-щелепний валок.

Б. Щелепно-під'язикова лінія.

B. Піднижньо-щелепна ямка.

Г. Жувальна горбистість.

Д. Коса лінія.

3. Яка кількість крил леміша знаходиться на його верхньо-задньому краї?

A. 2.

Б. 3.

B. 1.

Г. 4.

Д. 5.

4. Які серед вказаних кісток не належать до дрібних кісток лицевого скелета?

A. Лобова кістка

Б. Леміш

B. Носова кістка

Г. Під'язикова кістка

Д. Сльозова кістка

5. Яка серед названих структур не належить до перпендикулярної пластинки?

A. Вінцевий відросток

Б. Решітчастий гребінь

B. Раковинний гребінь

Г. Очноямковий відросток

Д. Клиноподібний відросток

6.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів: орієнтовні карти для організації самостійної роботи студентів із навчальною літературою.


7. Рекомендована література:

7.1. Основна.

1. Сапин М.Р. Анатомия человека. - М.: Медицина, 2000. - Т. 1,2.

2. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. -М.: Медицина, 2002.

3. Тонков В.Н. Учебник анатомии человека. - М., 1963.

4. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. - М., Медицина, 1996.-Т. 1-4.

7.2. Додаткова:

1. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Ковешниюва. - К.: Здоров'я, 2001. - 328 с.

2. Заклюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомічної і клінічної термінології. -К.: Здоров'я, 1993.

3. Нетлюх М.А. Латинсько-український анатомічний словник. - К.: Наукова думка, 1972.

4. Бобрик И.И., Милько В.И., Круцяк В.Н., Синицкая А.Н., Топчий Т.В. Учебное пособие по рентгенанатомии. - К. - Черновцы, 1989.

5. Матешук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. - Львів, 1997.


Методичні вказівки склав доц. Слободян О.М.


Рецензія позитивна доц. Цигикало О.В.

Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи