“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 94.57 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата30.06.2012
Розмір94.57 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

“Затверджено”


на методичній нараді кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

“____” ____________2007 р. (Протокол № __)

Завідувач кафедри

професор_________________Ю.Т.Ахтемійчук


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам І курсу І медичного та стоматологічного факультету


(спеціальність “стоматологія”)

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Під час ПІДГОТОВки ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ^ М’язи і фасції грудей і живота. Діафрагма. Пахвинний канал.


Навчальна дисципліна: анатомія людини

кількість годин: 2


Методичні вказівки склав:

доц. Цигикало О.В.


Чернівці, 2007

1. Актуальність:

До вивчення анатомії людини на стоматологічному факультеті так як, і на інших факультетах медичного профілю, необхідно підходити комплексно. Лише в такому разі відбувається формування уявлення про організм людини, як цілісну систему. Тема заняття присвячена будові м’язів і фасцій грудей і живота, діафрагмі, пахвинному каналу. Вивчення цієї теми, як і інших необхідні для розуміння взаємозв'язків, взаємодії складових опорно-рухового апарату. Знання з міології можуть бути використані при вивченні нормальної та патологічної фізіології, хірургії, топографічної анатомії і оперативної хірургії, ортопедії, травматології.

^ 2. Тривалість: 2 години

3. Навчальна мета:

- Знати: українську та латинську термінологію стосовно всіх складових м’язового апарату; будову м’язів та фасцій; класифікацію м’язів (за будовою та розвитком).

- Вміти: на анатомічних препаратах м’язів показувати: місця прикріплення м’язів грудей та живота; сухожилкового центру і ніжок діафрагми, фасцій грудей, будову пахвинного каналу.

- Опановувати практичні навички: препарування м’язів і фасцій тіла людини.

^ 4. Міжпредметна інтеграція (базовий рівень підготовки).

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. БіологіяПитання філогенезу органів та систем. Онтогенетичний розвиток людини. Дані з анатомії та фізіології людсь­кого організму. Взаємовідношення організму людини із зовнішнім середовищем, та вплив останнього на анатомічну будову на різних етапах розвитку людини.

2. Фізика


Властивості твердих тіл. Закони механіки.

Електричні явища в тканинах.

3. Хімія


Питання органічної та неорганічної хімії, щодо власти­востей газів, металів, солей, білків, жирів та вуглеводів.

4. Латинська мова


Корені і закінчення латинських термінів. Застосувати знання побудови і написання латинських термінів.

5. Гістологія

Гістологічна будова структур.

6. Фізіологія

Фізіологічні процеси обміну речовин в кістці.


^ 5. Поради студенту:

5.1. Зміст теми

М’язи та фасції грудної клітки

Поділяються на поверхневі та глибокі.

І. Поверхневі м’язи грудної клітки:

- великий грудний м’яз починається від ключиці, груднини та хрящів ребер і прикріплюється до плечової кістки. Функція: згинає, приводить, обертає всередину плече;

- малий грудний м’яз починається від ребер і кріпиться до лопатки. Функція: тягне лопатку вперед і вниз, бере участь у акті вдиху;

- підключичний м’яз знаходиться між ребром і ключицею, тягне ключицю вниз:

- передній зубчастий м’яз починається від нижніх ребер і кріпиться до лопатки. Функція: тягне лопатку вперед і підіймає ребра.

ІІ. Глибокі м’язи грудної клітки:

- зовнішні та внутрішні міжреберові м’язи ;

- найглибші міжреброві м’язи:

- підреброві м’язи;

- поперечний м’яз грудної клітки.

Усі названі м’язи йдуть між суміжними ребрами. Функція: підіймають і опускають ребра.

Діафрагма – це м’яз, який герметично розділяє грудну і черевну порожнини. В ній розрізняють м’язову частину та сухожилковий центр.

Діафрагма має три отвори:

 • отвір порожнистої вени, розміщений в сухожилковому центрі;

 • аортальний отвір і стравохідний отвори, утворені переплетеннями ніжок діафрагми.

В діафрагмі є “слабі” місця, де відсутні м’язові волокна, а є лише фасції, плевра та очеревина. Це груднинно-реброві Ларрея та Моргань’ї та попереково-реброві трикутники Бохдалека. При надмірно широких трикутниках діафрагми можливі випини вмісту черевної порожнини у грудну, що отримало назву діафрагмових гриж. У розслабленому стані діафрагма у вигляді купола випнута вверх за рахунок більшого тиску в черевній порожнині. При скороченні діафрагмового м’яза її купол опускається, вона стає плоскою, внаслідок чого здійснюється вдох. Крім того її скорочення допомагають при пологах, блюванні, випорожненні органів малого тазу.

Мязи та фасції живота

М’язи живота поділяють на 3 групи:

І. Передня група:

 • прямий м’яз живота починається від хрящів V-VII ребер і прикріплюється до лобкової кістки. М’яз має 3-4 сухожилкових перемички і охоплений футляром сполучно-тканинного апоневрозу косих м’язів живота. Функція: нахиляє тулуб вперед, а при фіксованій грудній клітці підіймає вверх таз;

 • пірамідальний м’яз непостійний, бере початок від лобкової кістки і вплітається у білу лінію живота. Функція: натягує білу лінію живота.

ІІ. Бічна група:

- зовнішній косий м’яз живота починається від восьми нижніх ребер і кріпиться до клубової та лобкової кісток. У клубовій ділянці волокна зовнішнього косого м’яза живота переходять у апоневроз, який утворює потовщений тяж – пахвинну зв’язку (Пупарта), дві ніжки якої обмежують зовнішній отвір пахвинного каналу. Функція: згинає тулуб, тягне грудну клітку вниз, підіймає вверх таз;

- внутрішній косий м’яз живота бере початок від пахвинної зв’язки та клубового гребеня і прикріплюється до трьох нижніх ребер. Функція: повертає тулуб у відповідний бік, підійміє таз;

- поперечний м’яз живота бере початок від хрящів VI нижніх ребер, клубового гребеня та пупартової зв’язки і переходить у апоневроз, який бере участь в утворенні футляра прямого м’яза живота і білої лінії. Функція: опускає вниз ребра.

ІІІ. Задня група:

- квадратний м’яз попереку з’єднує ХІІ ребро з гребенем клубової кістки. Бере участь у бокових нахилах тулуба.

Внаслідок взаємного перехрещення м’язових волокон і апоневрозів передньо-бічної стінки живота утворюється цілісна структура - черевний прес, який бере участь у рухах тулуба, виконує згинання, відведення, приведення, обертання, підтримує внутріщньочеревний тиск і захищає органи черевної порожнини, а також бере участь у диханні, дефекації, сечовипусканні, блюванні, а у жінок сприяє потугам.

М’язи черевного пресу вкриті поверхневою і внутрішньочеревною фасціями, а остання з боку черевної порожнини вистелена очеревиною. В певних місцях черевної стінки існують відносно слабі місця, через які інколи можуть випинатися внутрішні органи і таким чином виникають черевні грижі. До таких місць в першу чергі відноситься пахвинний канал.

Пахвинний канал має чотири стінки та два отвори:

 • передня – утворена апоневрозом зовнішнього косого м’яза живота;

 • задня – поперечною фасцією;

 • верхня – нижніми краями внутрішнього косого і поперечного м’язів;

 • нижня – пахвинною зв’язкою.

Поверхневий отвір пахвинного каналу обмежений ніжками волокон апоневроза зовнішнього косого м’яза.

Глибокий отвір пахвинного каналу знаходиться на внутрішній поверхні передньої черевної стінки у ділянці бічної пахвинної ямки.

У чоловіків через пахвинний канал проходить сім’яний канатик, а в жінок – кругла зв’язка матки.


^ 5.2. Контрольні питання:

 1. Назвіть групи м’язів живота.

 2. Покажіть і назвіть бічні м’язи живота, їх початок, прикріплення, функція.

 3. Покажіть і назвіть передні м’язи живота, їх початок, прикріплення, особливості будови, функція.

 4. Покажіть і назвіть задні м’язи живота: їх початок, прикріплення, функція.

 5. Назвіть фасції живота, покажіть місця їх прикріплення.

 6. Особливості ходу апоневрозів м’язів живота.

 7. Назвіть і покажіть ділянки передньої черевної стінки, їх межі.

 8. Що таке біла лінія живота, її значення при лапаротомії?

 9. Назвіть слабкі місця на передній черевній стінці.

 10. Чим утворені стінки піхви прямого м’яза живота вище пупка?

 11. Чим утворені стінки піхви прямого м’яза живота нижче пупка?

 12. Що таке дугоподібна і півмісяцева лінії?

 13. Будова діафрагми, сухожилків центр, прикріплення.

 14. Ніжки діафрагми, отвори.

 15. Які анатомічні структури проходять через діафрагму?

 16. Поясніть утворення пахвинного каналу, його вміст.

 17. Назвіть і покажіть стінки пахвинного каналу.

 18. Назвіть і покажіть глибоке і поверхневе пахвинні кільця, чим вони обмежені.

 19. Назвіть і покажіть ямки та складки на задній поверхні передньої черевної стінки.

 20. Поясніть, коли утворюється пряма і коса пахвинні грижі.


^ 5.3. Заключний етап.

Оцінюється поточна діяльність кожного студента упродовж заняття, стандартизований кінцевий контроль, проводиться аналіз успішності студентів, оголошується оцінка діяльності кожного студента і виставляється у журнал обліку відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач засвідчує їх своїм підписом.

Тема наступного заняття: М’язи голови. Мімічні м’язи, особливості розвитку, будова та фасції.

^ 6. Матеріали методичного забезпечення заняття

6.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання.

6.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: орі­єн­товні карти для формування практичних умінь і навичок, навчальні задачі.

6.3. Матеріали контролю для заключного етапу: задачі, завдання, тести.

1. У хворого з міопатією (спадкове захворювання, що характеризується атрофією мязів) дуже тонка талія - “осина талія”. Які м’язи передньобокової стінки живота поражаються, а структура яких збережена?

Відповідь: атрофуються прямі та косі м’язи живота і зберігаються поперечні.

2. Апоневроз цього м’яза живота вище пупка бере участь в утворенні задньої стінки піхви прямого м’яза живота, нижче пупка - передньої стінки, по серединній лінії - білої лінії живота. Про який м’яз іде мова?

Відповідь: поперчний м’яз живота.


3. Який анатомічний утвір можна пошкодити під час оперативного втручання з приводу пахвинної кили у чоловіків?

Відповідь: сім’яний канатик.


4. Між фіброзними волокнами білої лінії живота є щілини та заглиблення, які можуть бути анатомічною передумовою в утворенні гриж білої лінії живота. За локалізацією вони можуть бути над- та підпупковими. Поясніть, чому кили першої локалізації зустрічаються значно частіше, ніж другої.

Відповідь: вище пупка краї прямих м’язів живота знаходяться на більшій відстані один від одного, біла лінія ширша (до 2,5 см), а від рівня пупка у напрямку лобкового симфізу біла ліня помітно звужується (до 2 мм), А товщина її в сагітальній площині зростає.


5. При запаленні атипово розміщеного апендикса у хворого з’являється болючість при пальпації в ділянці трикутника ПТІ. Вкажіть, якими орієнтирами Ви будете користуватися для визначення цього симптому.

Відповідь: латеральний край широкого м’язу спини, задній край зовнішнього косого м’яза живота, гребінь клубової кістки.

6. Під час операції з приводу стегнової грижі було зачеплено бічну стін­ку внутрішнього стегнового кільця. Який анатомічний утвір зазнав пошкодження?

A. Пахвинна зв'язка.

B. Стегнова артерія.

C. Стегнова вена.

D. Затокова зв'язка.

E. Гребінна зв'язка.


6.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів: орієнтовні карти для організації самостійної роботи студентів із навчальною літературою.

^ 7. Рекомендована література:

7.1. Основна.

1. Сапин М.Р. Анатомия человека. - М.: Медицина, 2000. - Т. 1,2.

2. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. -М.: Медицина, 2002.

3. Тонков В.Н. Учебник анатомии человека. - М., 1963.

4. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. - М., Медицина, 1996.-Т. 1-4.

7.2. Додаткова:

1. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Ковешниюва. - К.: Здоров'я, 2001. - 328 с.

2. Заклюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомічної і клінічної термінології. -К.: Здоров'я, 1993.

3. Нетлюх М.А. Латинсько-український анатомічний словник. - К.: Наукова думка, 1972.

4. Бобрик И.И., Милько В.И., Круцяк В.Н., Синицкая А.Н., Топчий Т.В. Учебное пособие по рентгенанатомии. - К. - Черновцы, 1989.

5. Матешук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. - Львів, 1997.


Методичні вказівки склав доц. Цигикало О.В.


Рецензія позитивна доц. Слободян О.М.

Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи