“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 82.65 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата30.06.2012
Розмір82.65 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

“Затверджено”


на методичній нараді кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

“____” ____________2007 р. (Протокол № __)

Завідувач кафедри

професор_________________Ю.Т.Ахтемійчук


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам І курсу І медичного та стоматологічного факультету


(спеціальність “стоматологія”)

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Під час ПІДГОТОВки ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ^ М’язи та фасції шиї. Трикутники шиї.


Навчальна дисципліна: анатомія людини

кількість годин: 2


Методичні вказівки склав:

доц. Цигикало О.В.


Чернівці, 2007

1. Актуальність:

До вивчення анатомії людини на стоматологічному факультеті так як, і на інших факультетах медичного профілю, необхідно підходити комплексно. Лише в такому разі відбувається формування уявлення про організм людини, як цілісну систему. Тема заняття присвячена будові м’язів і фасцій шиї, трикутникам шиї. Вивчення цієї теми, як і інших необхідні для розуміння взаємозв'язків, взаємодії м’язів, які фізіологічну функцію шиї. Знання з міології шиї можуть бути використані при вивченні нормальної та патологічної фізіології, неврології, хірургії, топографічної анатомії і оперативної хірургії, ортопедії, травматології.

^ 2. Тривалість: 2 години

3. Навчальна мета:

- Знати: українську та латинську термінологію стосовно всіх складових м’язового апарату; будову м’язів та фасцій шиї; класифікацію м’язів (за будовою та розвитком).

- Вміти: на анатомічних препаратах м’язів показувати: місця прикріплення м’язів шиї; будову фасцій та трикутників шиї.

- Опановувати практичні навички: препарування м’язів і фасцій тіла людини.

^ 4. Міжпредметна інтеграція (базовий рівень підготовки).

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. БіологіяПитання філогенезу органів та систем. Онтогенетичний розвиток людини. Дані з анатомії та фізіології людсь­кого організму. Взаємовідношення організму людини із зовнішнім середовищем, та вплив останнього на анатомічну будову на різних етапах розвитку людини.

2. Фізика


Властивості твердих тіл. Закони механіки.

Електричні явища в тканинах.

3. Хімія


Питання органічної та неорганічної хімії, щодо власти­востей газів, металів, солей, білків, жирів та вуглеводів.

4. Латинська мова


Корені і закінчення латинських термінів. Застосувати знання побудови і написання латинських термінів.

5. Гістологія

Гістологічна будова структур.

6. Фізіологія

Фізіологічні процеси обміну речовин в кістці.


^ 5. Поради студенту:

5.1. Зміст теми

М’язи та фасції шиї

М’язи шиї поділяються на поверхневі та глибокі.

І. Поверхневі м’язи шиї:

- підшкірний м’яз шиї відноситься до мімічних м’язів, лежить безпосередньо під шкірою бічної поверхні шиї. При своєму скороченні натягує шкіру шиї та опускає кут рота. Іннервацію м’яза здійснює VI пара черепно-мозкових нервів, а саме - лицевий нерв.

- груднинно-ключично-соскоподібний м’яз найбільший м’яз шиї, бере початок від груднини та ключиці й кріпиться до соскоподібного відростка скроневої кістки. Іннервація – ХІ пара черепно-мозкових нервів, а саме- додатковим нервом. Функція: нахиляє голову вбік та назад.

Вище під’язикової кістки знаходяться м’язи, що опускають нижню щелепу та піднімають під’язикову кістку, а одночасно і гортань. До цих м’язів відноситься група надпід’язикових м’язів:

- двочеревцевий м’яз починається від нижньої щелепи і кріпиться до під’язикової кістки та соскоподібного відростка скроневої кістки.

- шило-під’язиковий м’яз починається від шилоподібного відростка скроневої кістки і кріпиться до під’язикової кістки;

- щелепно-під’язиковий м’яз бере початок від нижньої щелепи і кріпиться до під’язикової кістки.

Група надпід’язикових м’язів здійснюють рухи, які сприяють жуванню та ковтанню.

М’язи, що лежать нижче під’язикової кістки, або підпід’язикові м’язи лежать спереду від гортані, трахеї та щитовидної залози. До них відносяться:

 • груднинно-під’язиковий м’яз;

 • лопатково-під’язиковий м’яз;

 • груднинно-щитоподібний м’яз;

 • щито-під’язиковий м’яз.

Названа група м’язів бере початок від груднини, лопатки та щитовидного хряща і кріпиться до під’язикової кістки. Іннервація – гілками шийної петлі із шийного сплетення. Функція: при скороченні відтягують під’язикову кістку і гортань вниз.

ІІ. Глибокі м’язи шиї поділяються на бічну і присередню групи:

а) до бічної групи відносяться передній, середній і задній драбинчасті м’язи, які беруть початок від шийних хребців і кріпляться до верхніх ребер. Названі м’язи беруть участь у акті дихання, особливо, коли воно затруднене.

б) передхребтові м’язи - довгі м’язи голови та шиї розташовані спереду від шийних хребців. М’язи при скороченні згинають шию та нахиляють голову вперед. Глибокі м’язи шиї отримують іннервацію від рухових гілок шийного сплетення.

Фасції шиї. Згідно Міжнародної анатомічної номенклатури на шиї розрізняють шийну фасцію, яка поділяється на три пластинки, а саме: поверхневу, передтрахейну та передхребтову. Не дивлячись на це, більшість топографоанатомів та хірургів нашої країни взяли на озброєння більш обгрунтований у практичному відношенні поділ фасцій шиї за В.М.Шевкуненком. За цією класифікацією на шиї розрізняють п’ять фасцій: поверхневу, власну, лопатково-ключичний апоневроз, внутрішньошийну та передхребтову фасції. Між фасціями шиї знаходяться клітковинні простори, які відіграють велику роль у розповсюдженні гнійних процесів.

М’язи та фасції грудної клітки

Поділяються на поверхневі та глибокі.

І. Поверхневі м’язи грудної клітки:

- великий грудний м’яз починається від ключиці, груднини та хрящів ребер і прикріплюється до плечової кістки. Функція: згинає, приводить, обертає всередину плече;

- малий грудний м’яз починається від ребер і кріпиться до лопатки. Функція: тягне лопатку вперед і вниз, бере участь у акті вдиху;

- підключичний м’яз знаходиться між ребром і ключицею, тягне ключицю вниз:

- передній зубчастий м’яз починається від нижніх ребер і кріпиться до лопатки. Функція: тягне лопатку вперед і підіймає ребра.


^ 5.2. Контрольні питання:

 1. Які м'язи шиї відносяться до аутохтонних?

 2. На які групи розподіляються глибокі м'язи шиї? Назвіть та покажіть місце їх початку і прикріплення, функцію.

 3. Чим обмежені міждрабинчастий, переддрабинчастий простори, драбинчасто-хребтовий трикутник, що там проходить і з чим вони з'єднуються?

 4. Які фасції розрізняють в області шиї? Яка їх топографія, відношення до м'язів, внутрішніх органів, судинно-нервового пучка шиї.

 5. Яка фасція формує піхву судинно-нервового пучка?

 6. Які міжфасціальні простори утворюються в області шиї, що там про­ходить?

 7. Які міжфасціальні простори замкнені, а які сполучаються з грудною порожниною (яким середостінням)?


^ 5.3. Заключний етап.

Оцінюється поточна діяльність кожного студента упродовж заняття, стандартизований кінцевий контроль, проводиться аналіз успішності студентів, оголошується оцінка діяльності кожного студента і виставляється у журнал обліку відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач засвідчує їх своїм підписом.

Тема наступного заняття: «М’язи плечового поясу, плеча та передпліччя».

^ 6. Матеріали методичного забезпечення заняття

6.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання.

6.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: орі­єн­товні карти для формування практичних умінь і навичок, навчальні задачі.

6.3. Матеріали контролю для заключного етапу: задачі, завдання, тести.

Пацієнт поступив в клініку для лікування деформації шиї. При клінічному обстеженні виявлено такі симптоми: виражений нахил голови вліво, поворот обличчя вправо, пасивні рухи голови вправо обмежені. Діагноз: м’язова кривошия. Ураження якого м’язу має місце?

Відповідь: вкорочення грудино-ключично-соскоподібного м’яза.


У хворої, 37 років, у результаті потрапляння чужорідного тіла в дихальні шляхи з'явився кашель, а потім ядуха. Було зроблено трахеотомію в ділянці шиї, обмеженій верхнім черевцем лопатково-під'язикового м'яза, груднинно-ключично-соскоподібним м'язом та серединною лінією шиї. У якому трикутнику шиї проведено хірургічне втручання?

A. Caroticum.

B. Omotracheale.

C. Submandibular.

D. Omotraperoideum.

E. Omoclaviculare.

До лікаря звернувся хворий зі скаргами на біль у лівій половині шиї, який посилюється при рухах голови. Положення, у якому біль не турбує, — нахил голови вліво з поверненням обличчя вправо. Ураження якого м'яза спричинює біль?

A. Musculus sternocleidomastoideus sinister.

B. Musculus sternocleidomastoideus dexter.

C. Platysma dexter.

D. Platysma sinister.

E. Musculus longus colli.


До лікаря-педіатра звернулася мати з приводу того, що в її дитини віком 1 рік голова повернена в лівий бік. Який із м'язів шиї недорозвинений?

A. Груднинно-ключично-соскоподібний.

B. Підшкірний м'яз шиї.

C. Двочеревцевий.

D. Довгий м'яз шиї.

E. Шило-під'язиковий.

Хворий скаржиться на біль при рухах у лівій половині шиї. Найкраще положення тіла, у якому хворий не відчуває болю - нахил шиї вліво з одночасним підняттям голови і поверненням обличчя в протилежний бік. Функція якого м'яза порушена?

А. М. trapezius справа.

В. М. sternocleidomastoideus справа.

C. M. trapezius зліва.

D. M. sternocleidomastoideus зліва.

E. М. sternohyoideus.


6.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів: орієнтовні карти для організації самостійної роботи студентів із навчальною літературою.


^ 7. Рекомендована література:

7.1. Основна.

1. Сапин М.Р. Анатомия человека. - М.: Медицина, 2000. - Т. 1,2.

2. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. -М.: Медицина, 2002.

3. Тонков В.Н. Учебник анатомии человека. - М., 1963.

4. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. - М., Медицина, 1996.-Т. 1-4.

7.2. Додаткова:

1. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Ковешниюва. - К.: Здоров'я, 2001. - 328 с.

2. Заклюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомічної і клінічної термінології. -К.: Здоров'я, 1993.

3. Нетлюх М.А. Латинсько-український анатомічний словник. - К.: Наукова думка, 1972.

4. Бобрик И.И., Милько В.И., Круцяк В.Н., Синицкая А.Н., Топчий Т.В. Учебное пособие по рентгенанатомии. - К. - Черновцы, 1989.

5. Матешук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. - Львів, 1997.


Методичні вказівки склав доц. Цигикало О.В.


Рецензія позитивна доц. Слободян О.М.

Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи