“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 97.94 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата30.06.2012
Розмір97.94 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

“Затверджено”


на методичній нараді кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

“____” ____________2007 р. (Протокол № __)

Завідувач кафедри

професор_________________Ю.Т.Ахтемійчук


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам І курсу І медичного та стоматологічного факультету


(спеціальність “стоматологія”)

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Під час ПІДГОТОВки ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ^ М’язи кисті, топографія і фасції верхньої кінцівки.


Навчальна дисципліна: анатомія людини

кількість годин: 2


Методичні вказівки склав:

доц. Цигикало О.В.


Чернівці, 2007

1. Актуальність:

До вивчення анатомії людини на стоматологічному факультеті так як, і на інших факультетах медичного профілю, необхідно підходити комплексно. Лише в такому разі відбувається формування уявлення про організм людини, як цілісну систему. Тема заняття присвячена будові м’язів і фасцій верхньої кінцівки і кисті. Вивчення цієї теми, як і інших, необхідні для розуміння взаємозв'язків, взаємодії м’язів, які забезпечують фізіологічну функцію верхньої кінцівки. Знання з міології шиї можуть бути використані при вивченні нормальної та патологічної фізіології, неврології, хірургії, топографіч­ної анатомії і оперативної хірургії, ортопедії, травматології.

^ 2. Тривалість: 2 години

3. Навчальна мета:

- Знати: українську та латинську термінологію стосовно всіх складових м’язового апарату; будову м’язів та фасцій; класифікацію м’язів (за будовою та розвитком).

- Вміти: на анатомічних препаратах м’язів показувати: місця прикріплення м’язів кисті та фасцій верхньої кінцівки.

- Опановувати практичні навички: препарування м’язів і фасцій тіла людини.

^ 4. Міжпредметна інтеграція (базовий рівень підготовки).

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. БіологіяПитання філогенезу органів та систем. Онтогенетичний розвиток людини. Дані з анатомії та фізіології людсь­кого організму. Взаємовідношення організму людини із зовнішнім середовищем, та вплив останнього на анатомічну будову на різних етапах розвитку людини.

2. Фізика


Властивості твердих тіл. Закони механіки.

Електричні явища в тканинах.

3. Хімія


Питання органічної та неорганічної хімії, щодо власти­востей газів, металів, солей, білків, жирів та вуглеводів.

4. Латинська мова


Корені і закінчення латинських термінів. Застосувати знання побудови і написання латинських термінів.

5. Гістологія

Гістологічна будова структур.

6. Фізіологія

Фізіологічні процеси обміну речовин в кістці.


^ 5. Поради студенту:

5.1. Зміст теми

М’язи та фасції верхньої кінцівки

Поділяються на м’язи плечового пояса, та вільної верхньої кінцівки.

І. М’язи плечового пояса:

- дельтоподібний м’яз;

- надостьовий м’яз;

- підостьовий м’яз;

- малий круглий м’яз;

- великий круглий м’яз;

- підлопатковий м’яз.

М’язи плечового пояса беруть свій початок від відповідних відділів лопатки (від чого і отримали свої назви) та ключиці і прикріплюються до зовнішньої поверхні плечової кістки. При скороченні ці м’язи змінюють положення верхньої кінцівки, або кісток плечового пояса, якщо рука фіксована. Так, дельтовидний м’яз разом з надостним відводять плече, підлопатковий і великий круглий повертають його до середини, а підостний і малий круглий – назовні.
^

ІІ. М’язи вільної верхньої кінцівки поділяються на:


1) М’язи плеча, які поділяються на передню та задню групи:

а) передня група (згиначі):

- дзьобо-плечовий м’яз;

- плечовий м’яз;

- двоголовий м’яз плеча.

Усі м’язи передньої групи плеча беруть початок від лопатки та плечової кістки і кріпляться до ліктьової, променевої та плечової кісток. Функція: згинають руку в плечовому та ліктьовому суглобах. Іннервація передньої групи м’язів плеча здійснюється м’язовошкірним нервом із бічного пучка плечового сплетення.

б) задня група (розгиначі):

- триголовий м’яз плеча;

- ліктьовий м’яз.

М’язи задньої групи плеча беруть початок від лопатки та плечової кістки і прикріплюються до ліктьового відростка ліктьової кістки. Іннервація задньої групи м’язів плеча здійснюється променевим нервом із заднього пучка плечового сплетення. При скороченні м’язів задньої групи плеча здійснюється розгинання передпліччя в ліктьовому суглобі.

2) М’язи передпліччя:

а) передня група (привертачі та згиначі кисті і пальців):

- променевий та ліктьовий згиначі кисті;

- поверхневий та глибокий згиначі пальців;

- довгий згинач великого пальця;

- круглий та квадратний привертачі.

Більшість м’язів передньої групи передпліччя беруть свій початок від внутрішнього надвиростка плечової кістки, а їх іннервація здійснюється серединним нервом за виключення ліктьового згинача кисті та ліктьової половини глибокого згинача пальців, іннервацію яких здійснює ліктьовий нерв.

За функцією м’язи згинають кисть і пальці.

б) задня група (відвертачі і розгиначі):

- променеві розгиначі кисті (три);

- спільний розгинач пальців;

- довгий та короткий розгиначі великого пальця;

- довгий відвідний м’яз великого пальця;

- м’яз-відвертач.

Задня група м’язів передпліччя є антагоністами передньої групи, тобто вони розгинають кисть і пальці і носять назви, які визначають їх функціональне призначення. Задню групу м’язів передпліччя іннервують гілки променевого нерва із заднього пучка плечового сплетення.

Крім того на зовнішній поверхні передпліччя знаходиться плече-променевий м’яз, який бере початок від зовнішнього краю плечової кістки і кріпиться до променевої кістки. Функція: згинає передпліччя та крутить променеву кістку.

3) М’язи кисті поділяються на м’язи долонної і тильної поверхні:

а) м’язи долонної поверхні поділяють на три групи:

 • підвищення великого пальця:

- відвідний, короткий згинач, привідний та протиставний м’язи великого пальця;

- середня група м’язів:

- червоподібні (чотири), долонні міжкісткові (три) та тильні між­кісткові (чотири);

- підвищення мізинця:

- короткий долонний м’яз, короткий згинач, відвідний та протиставний м’язи мізинця.

Між м’язами підвищення великого пальця (тенара), ма м’язами під­вищення мізинця (гіпотенара) розташовується трикутної форми апонев­ро­тична пластинка – долонний апоневроз в який вплітається сухожилок довгого долонного м’яза. Доброякісна гіперплазія долонного апоневроза коли його волокна проростають у сухожилки згиначів пальців отримала назву хвороби, або контрактури Дюпюітрена. Іннервацію м’язів підвищення великого пальця здійснюють серединний та ліктьовий нерви, м’язів підвищення мізинця – ліктьовий нерв, а середню групу м’язів кисті іннервують серединний, ліктьовий та променевий нерви.

Фасція плеча окутує його м’язи і розмежовує їх на окремі групи. Завдяки фасціальним перегородкам утворюються борозни, щілини та проміжки, заповнені пухкою клітковиною, де проходять кровоносні судини та нерви.

Фасція передпліччя утворює ізольовані футляри для окремих м’язів або їх груп. На межі з кистю вона утворює циркулярне потовщення, що отримало назву утримувача згиначів, а на тильній поверхні – відповідно розгиначів. Від утримувача розгиначів між сухожилками проходять сполучнотканинні перегородки, які утворюють кістково-фіброзні канали для сухожилків, охоплених сіновіальними піхвами. Що стосується утримувача згиначів, то він обмежує зап’ястковий канал для сухожилків згиначів та їх синовіальних піхв. На долонній поверхні фасція значно потовщується і перетворюється у трикутної форми пластинку, яка, як зазначалося вище, отримала назву долонного апоневроза.

Велике практичне значення на верхній кінцівці відіграють такі структури, як пахвова западина та ліктьова ямка, в яких лежать великі судинні та нервові стовбури.


^ 5.2. Контрольні питання:

 1. З якої частини і яких міотомів розвиваються м'язи верхньої кінцівки?

 2. Які з топографічної точки зору розрізняють м'язи верхньої кінцівки?

 3. Як верхня кінцівка з'єднується з тулубом?

 4. Які м'язи фіксують верхню кінцівку до тулубу?

 5. Які з них трункофугальні, а які — трункопетальні?

 6. Які м'язи розміщуються на спинній поверхні лопатки, їх початок і прикріплення, особливості ходу м'язевих пучків, відношення до плечового суглобу.

 7. Який м'яз розташований на реберній поверхні лопатки, початок, прикріплення, функція, відношення до плечового суглоба?

 8. Які м'язи укріплюють плечовий суглоб?

 9. Які рухи плечового поясу можливі, перерахуйте м'язи, які обумовлюють ці рухи?

 10. На які групи розподіляються м'язи плеча, чим вони відділені?

 11. Які м'язи відносяться до передньої групи м'язів плеча, точки початку і прикріплення, відношення до плечового і ліктьового суглобів?

 12. Що таке фасція Пирогова? За рахунок чого вона утворюється, яке має значення?

 13. Які м'язи відносяться до задньої групи м'язів плеча?

 14. Точки початку і прикріплення, відношення до плечового і ліктьового суглобів.

 15. Які рухи в плечовому суглобі можливі? Перерахуйте м'язи, які здійснюють ці рухи. Назвіть пару антагоністів.

 16. Які рухи можливі в ліктьовому суглобі, перерахуйте м'язи, які здійснюють ці рухи? Назвіть пари антагоністів.

 17. Які фасції в області плечового поясу і плеча розрізняють, їх відношення до м'язів і формування міжм'язових перегородок, кістково-фасціальних футлярів.

 18. Що таке пахвова ямка? Що таке пахвова порожнина?

 19. Які стінки має пахвова порожнина, назвіть м'язи, які їх утворюють?

 20. Що знаходиться в пахвовій порожнині і з чим вона сполучається?

 21. Чим обмежені чотирьохсторонній і трьохсторонній отвори?

 22. Які канали, борозни знаходяться в області плеча?


^ 5.3. Заключний етап.

Оцінюється поточна діяльність кожного студента упродовж заняття, стандартизований кінцевий контроль, проводиться аналіз успішності студентів, оголошується оцінка діяльності кожного студента і виставляється у журнал обліку відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач засвідчує їх своїм підписом.

Тема наступного заняття: «М’язи таза, стегна та гомілки».

^ 6. Матеріали методичного забезпечення заняття

6.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання.

6.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: орі­єн­товні карти для формування практичних умінь і навичок, навчальні задачі.

6.3. Матеріали контролю для заключного етапу: задачі, завдання, тести.

1. Хворий не може відвести кисть, згинальні і розгинальні рухи в променево-зап’ястковому суглобі дещо порушені. Назвіть уражені м’язи.

Відповідь: променевий згинач зап’ястка, довгий і короткий променеві розгиначі зап’ястка.


2. Хворий не може згинати середні фаланги ІІ -V пальців кисті при збереженні згинання дистальних фаланг. Ураження якого м’яза має місце?

Відповідь: уражений поверхневий згинач пальців.


3. Потерпілому нанесена глибока різана рана в ділянці латерального надвиростка плечової кістки. Сухожилки яких м’язів можуть постраждати при даній травмі?

Відповідь: ліктьового і плечопроменевого м’язів.


4. При ураженні променевого нерва спостерігається типова картина повислої кисті: хворий не може розігнути руку в променево-зап’ястковому суглобі, пальці в проксимальних фалангах, відвести великий палець, а також не може супінувати кисть та передпліччя. Назвіть м’язи, активна функція яких відсутня.
Відповідь: задня група м’язів передпліччя (довгий і короткий променеві розгиначі зап’ястка, розгинач пальців і розгинач мізинця, довгий відвідний м’яз великого пальця та м’яз-відвертач).


6.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів: орієнтовні карти для організації самостійної роботи студентів із навчальною літературою.


^ 7. Рекомендована література:

7.1. Основна.

1. Сапин М.Р. Анатомия человека. - М.: Медицина, 2000. - Т. 1,2.

2. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. -М.: Медицина, 2002.

3. Тонков В.Н. Учебник анатомии человека. - М., 1963.

4. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. - М., Медицина, 1996.-Т. 1-4.

7.2. Додаткова:

1. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Ковешниюва. - К.: Здоров'я, 2001. - 328 с.

2. Заклюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомічної і клінічної термінології. -К.: Здоров'я, 1993.

3. Нетлюх М.А. Латинсько-український анатомічний словник. - К.: Наукова думка, 1972.

4. Бобрик И.И., Милько В.И., Круцяк В.Н., Синицкая А.Н., Топчий Т.В. Учебное пособие по рентгенанатомии. - К. - Черновцы, 1989.

5. Матешук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. - Львів, 1997.


Методичні вказівки склав доц. Цигикало О.В.


Рецензія позитивна доц. Слободян О.М.

Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи