“Затверджено” icon

“Затверджено”




Скачати 114.28 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата30.06.2012
Розмір114.28 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

“Затверджено”


на методичній нараді кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

“____” ____________2007 р. (Протокол № __)

Завідувач кафедри

професор_________________Ю.Т.Ахтемійчук


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам І курсу І медичного та стоматологічного факультету


(спеціальність “стоматологія”)

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Під час ПІДГОТОВки ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ



^ М’язи таза, стегна та гомілки


Навчальна дисципліна: анатомія людини

кількість годин: 2


Методичні вказівки склав:

доц. Цигикало О.В.


Чернівці, 2007

1. Актуальність:

До вивчення анатомії людини на стоматологічному факультеті так як, і на інших факультетах медичного профілю, необхідно підходити комплексно. Лише в такому разі відбувається формування уявлення про організм людини, як цілісну систему. Тема заняття присвячена будові м’язів і фасцій таза та нижньої кінцівки. Вивчення цієї теми, як і інших, необхідні для розуміння взаємозв'язків, взаємодії м’язів, які забезпечують фізіоло­гічну функцію нижньої кінцівки. Знання з міології шиї можуть бути використані при вивченні нормальної та патологічної фізіології, неврології, хірургії, топографіч­ної анатомії і оперативної хірургії, ортопедії, травматології.

^ 2. Тривалість: 2 години

3. Навчальна мета:

- Знати: українську та латинську термінологію стосовно всіх складових м’язового апарату; будову м’язів та фасцій; класифікацію м’язів (за будовою та розвитком).

- Вміти: на анатомічних препаратах м’язів показувати: місця прикріплення м’язів таза, стегна та гомілки; будову фасцій таза та нижньої кінцівки.

- Опановувати практичні навички: препарування м’язів і фасцій тіла людини.

^ 4. Міжпредметна інтеграція (базовий рівень підготовки).

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. Біологія



Питання філогенезу органів та систем. Онтогенетичний розвиток людини. Дані з анатомії та фізіології людсь­кого організму. Взаємовідношення організму людини із зовнішнім середовищем, та вплив останнього на анатомічну будову на різних етапах розвитку людини.

2. Фізика


Властивості твердих тіл. Закони механіки.

Електричні явища в тканинах.

3. Хімія


Питання органічної та неорганічної хімії, щодо власти­востей газів, металів, солей, білків, жирів та вуглеводів.

4. Латинська мова


Корені і закінчення латинських термінів. Застосувати знання побудови і написання латинських термінів.

5. Гістологія

Гістологічна будова структур.

6. Фізіологія

Фізіологічні процеси обміну речовин в кістці.


^ 5. Поради студенту:

5.1. Зміст теми

М’язи та фасції нижньої кінцівки

Поділяються на м’язи тазового пояса, та м’язи вільної нижньої кінцівки

І. М’язи тазового пояса

Розрізняють внутрішні та зовнішні м’язи таза. До внутрішніх м’язів таза відносяться:

- клубово-поперековий м’яз починається від поперекових хребців і клубової ямки і прикріплюється до малого вертлюга стегнової кістки. Функція: згинає і повертає назовні стегно, а при фіксованих ногах нахиляє тулуб.

- грушоподібний м’яз починається від передньої поверхні крижової кістки і кріпиться до великого вертлюга стегнової кістки. Функція: відвертає та відводить стегно.

- внутрішній затульний м’яз бере початок від внутрішньої поверхні затульного отвору і прикріплюється до стегнової кістки. Функція: обертає стегно назовні і тягне його назад.

До групи зовнішніх м’язів тазу відносяться:

- великий, середній і малий сідничні м’язи;

- верхній і нижній близнюкові м’язи;

- зовнішній затульний м’яз;

- м’яз-натягувач широкої фасції;

- квадратний м’яз стегна.

Усі зовнішні м’язи тазу беруть початок від тазових кісток і більшість їх прикріплюються до стегнової кістки. Функція: розгинають та обертають стегно назовні.
^

ІІ. М’язи вільної нижньої кінцівки


Серед м’язів вільної нижньої кінцівки розрізняють м’язи стегна, гомілки та стопи.

1) М’язи стегна поділяють на передню, задню та присередню групи. а) передня група:

- чотириголовий м’яз стегна, один з найбільших м’язів людського тіла, починається від клубової та стегнової кісток, переходить у товстий сухожилок, який охоплює надколінок і кріпиться до горбистості великогомілкової кістки. Функція: розгинає гомілку і частково згинає стегно.

- кравецький м’яз починається від клубової ості і кріпиться до горбистості великогомілкової кістки. Функція: згинає та обертає стегно назовні, а гомілку обертає до середини.

б) задня група:

- півсухожилковий м’яз;

- півперетинчастий м’яз;

- двоголовий м’яз стегна.

Задня група м’язів стегна бере початок від сідничного горба і кріпиться до кісток гомілки. Функція: згинають і обертають гомілку.

в) присередня група:

- гребінний м’яз;

- стрункий м’яз;

- довгий, короткий, великий, малий привідні м’язи.

Присередня група м’язів стегна починається від лобкової та сідничної кісток і кріпиться до стегнової кістки за виключенням стрункого м’яза, який кріпиться до великогомілкової кістки. Функція: приводять стегно.

2) М’язи гомілки поділяють на передню, задню та бічну групи:

а) передня група:

- передній великогомілковий м’я;

- довгий м’яз-розгинач пальців;

- довгий м’яз-розгинач великого пальця.

Задня група м’язів гомілки починається від кісток гомілки і кріпиться до тильної поверхні кісток стопи. Функція: розгинають стопу та пальці, відвертають стопу.

б) бічна група:

- довгий і короткий малогомілкові м’язи.

Бічна група м’язів гомілки бере початок від малогомілкової кістки і кріпиться до великогомілкової кістки та кісток стопи. Функція: відводять, крутять та згинають стопу.

в) задня група:

- триголовий м’яз литки;

- литковий м’яз;

- камбалоподібний м’яз;

- підошвовий м’яз;

- підколінний м’яз:

- задній великогомілковий м’яз;

- довгий м’яз-згинач пальців;

- довгий м’яз-згинач великого пальця.

Найбільшим із м’язів задньої групи гомілки є триголовий м’яз литки. Він починається поверхневими головками від виростків стегнової кістки, а глибокою головкою – від кісток гомілки і, злившись у міцний п’ятковий (ахіловий) сухожилок, прикріплюється до горба п’яткової кістки. Функція: м’яз згинає стопу та гомілку. Решта м’язів задньої групи гомілки лежать під литковим м’язом. Вони починаються від кісток гомілки, їх сухожилки проходять позаду внутрішньої кісточки і кріпляться до підошвової поверхні кісток стопи та пальців. Функція: згинають стопу та пальці, підіймають внутрішній край стопи.

3) М’язи стопи нагадують за топографією м’язи кисті і поділяються на підошвову та тильну групу.

а) м’язи підошвової поверні поділяють на три групи:

- підвищення великого пальця:

- відвідний, привідний та короткий м’язи великого пальця.

- серединна група:

- квадратний м’яз підошви, червоподібні м’язи, короткий згинач пальців, тильні та підошвові міжкісткові м’язи.

- підвищення мізинця:

- короткий згинач мізинця та відвідний м’яз.

б) м’язи тильної поверхні:

-короткий розгинач пальців та розгинач великого пальця.

Фасції нижньої кінцівки. М’язи тазу покриті внутрішньотазовою фасцією, яка є безпосереднім продовженням внутрішньочеревноїфасції. Фасція стегна, або широка фасція, найбільш міцна у людському тілі. Вона вкриває та відмежовує м’язи за допомогою міжм’язових перетинок, які кріпляться до стегнової кістки, обмежуючи відповідні футляри, де знаходяться кровоносні судини, нерви та м’язи. Футлярну будову кінцівок використовують при виконанні футлярних новокаїнових анестезій. Фасція гомілки так само розмежовує м’язи на три футляри і утворює потовщення – поперечну зв’язку та кістково-фіброзні канали, де проходять сухожилки м’язів разом з синовіальними піхвами гомілки. Що стосується фасцій стопи, то на підошві вона значно потовщується, утворюючи підошвовий апоневроз.

Стегновий канал в нормі не існує, а є тільки слабе місце, розміщене під пахвинною зв’язкою. Простір під останньою за допомогою сполучно-тканинної перетинки поділяється на дві частини: бічну - м’язову і при­се­редню - судинну лакуни. В присередньому куті судинної лакуни, біля стінки стегнової вени залишається щілиноподібний простір – стегнове кільце.

Під впливом певних умов (значне схуднення, підвищений внутрішньо­черевний тиск, хронічні захворювання легень що супроводжуються надмір­ним кашлем та ін.), через названу структуру можуть виходити під шкіру стегна петлі кишок, утворюючи стегнову грижу.


^ 5.2. Контрольні питання:

 1. Як з топографічної точки зору розділені м’язи нижньої кінцівки?

 2. На які групи поділяються м’язи тазу?

 3. Які м’язи становлять внутрішню групу, їх точки початку, прикріплення, функція.

 4. Які м’язи становлять зовнішню групу, їх пошарове розміщення, точки початку, прикріплення, функція.

 5. На які групи розділяють м’язи стегна? 6. Які м’язи належать до передньої групи, їх початок, прикріплення, функція.

 6. Які м’язи належать до медіальної групи, місце їх початку, прикріплення, функція?

 7. Які м’язи належать до задньої групи, їх початок, прикріплення, функція?

 8. На які групи поділяються м’язи гомілки за функцією?

 9. Які групи м’язів (топографічно) є в ділянці гомілки?

 10. Які м’язи складають передню групу? Їх початок, прикріплення, функція?

 11. Які м’язи складають бічну групу? Їх початок, прикріплення, функція.

 12. Як розміщуються м’язи задньої групи гомілки?

 13. Які м’язи цієї групи належать до поверхневих? Місця їх початку, прикріплення, функція?

 14. Які м’язи належать до глибоких м’язів гомілки? Їх початок, прикріплення, функція.

 15. Як поділяються м’язи ступні?

 16. Які з них відносяться до тильних м’язів ступні. Місце початку, прикріплення, функція.

 17. На які групи поділяються підошвові м’язи ступні?

 18. Які м’язи входять до складу медіальної групи? Назвіть їх початок, прикріплення, функцію.

 19. Які м’язи входять до складу середньої групи? Назвіть їх початок, прикріплення, функцію.

 20. Які м’язи входять до складу латеральної групи. Назвіть їх початок, прикріплення, функцію?

 21. Чим відрізняються ці групи м’язів ступні від відповідних на кисті?

 22. Які м’язи здійснюють рух великого пальця?

 23. Які м’язи здійснюють рухи 2, 3, 4, 5 пальців, їх особливості?



^ 5.3. Заключний етап.

Оцінюється поточна діяльність кожного студента упродовж заняття, стандартизований кінцевий контроль, проводиться аналіз успішності студентів, оголошується оцінка діяльності кожного студента і виставляється у журнал обліку відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач засвідчує їх своїм підписом.

Тема наступного заняття: «М’язи стопи. Топографія фасцій нижньої кінцівки».

^ 6. Матеріали методичного забезпечення заняття

6.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання.

6.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: орі­єн­товні карти для формування практичних умінь і навичок, навчальні задачі.

6.3. Матеріали контролю для заключного етапу: задачі, завдання, тести.

1. Хворий не може відвести стегно назад і самостійно випрямити тулуб із зігнутого положення. Про ураження якого м’язу слід подумати?

Відповідь: ураження великого сідничного м’язу.


2. Підшкірний розрив сухожилка чотириголового м’яза стегна часто буває при падінні людини на спину: різко скорочується м’яз, намагаючись зберегти рівновагу. Вкажіть, які розлади рухів у нижній кінцівці вказують на дану патологію.
Відповідь: розгинання гомілки в колінному суглобі і згинання стегна в кульшовому суглобі.


3. Для діагностики парезів і паралічів у клініці визначають м’язову силу група м’язів та окремих м’язів за загальприйнятими методиками. На основі викладених прийомів назвіть м’яз (чи групу м’язів), функція яких досліджується.
а) пацієнт, лежачи на спині із зігнутим колінним суглобом під кутом 900 і п’яткою, що впирається в ліжко, згинає стегно; лікар в цей час опирається цьому рухові, натискаючи на нижню третину стегна спереду;

б) пацієнт, лежачи на спині, щіль притискає ноги одну до одної; лікар намагається розвести ноги;

в) пацієнту, лежачи на животі, з гомілкою на ліжку пропонують зігнути її, лікар перешкоджає цьому рукою, накладеною на середню третину гомілки.
Відповіді:
а) попереково-клубовий м’яз;

б) медіальна група м’язів стегна;

в) згиначі гомілки (двоголовий м’яз стегна, напівсухожильний, напівперетинчастий м’язи).


4. Для діагностики парезів і паралічів у клініці визначають м’язову силу група м’язів та окремих м’язів за загальприйнятими методиками. На основі викладених прийомів назвіть м’яз (чи групу м’язів), функція яких досліджується.
а) пацієнт сидить на стільці з опущеною ногою і йому пропонують виконати тильне згинання і супінацію ступні (підошовну сторону ступні повернути досередини). Лікар перешкоджає цьому рухові рукою, покладеною на передньовнутрішній бік ступні;

б) пацієнт на колінах із опущеними за край стільця ступнями. Лікар перешкоджає виконанню підошовного згинання ступні.

Відповіді:
а) передній великогомілковий м’яз;

б) триголовий м’яз гомілки.


5. Хворий звернувся із скаргами на зміну ходи: не може піднятися на пальці і під час ходьби постійно наступає на п’ятку. При клінічному обстеженні виявлено, що хворий не може виконати згинання тупні і пальців, котрі знаходяться в стані екстензії (розгинання) - так звана п’яткова ступня. Функція яких м’язів втрачена?

Відповідь: триголовий м’яз литки, який згинає ступню, довгий і короткий згиначі пальців, довгий і короткий згиначі великого пальця.


6. У нетренованих людей, частіше у військових після тривалих маршевих переходів бувають переломи ”від втоми” плесневих кісток - хвороба Дойчлендера. Недостатність функції яких м’язів має місце?

Відповідь: недостатність підошовних м’язів, які укріплюють склепіння ступні. Слабкість цих м’язів є також причиною плоскої ступні.


6.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів: орієнтовні карти для організації самостійної роботи студентів із навчальною літературою.


^ 7. Рекомендована література:

7.1. Основна.

1. Сапин М.Р. Анатомия человека. - М.: Медицина, 2000. - Т. 1,2.

2. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. -М.: Медицина, 2002.

3. Тонков В.Н. Учебник анатомии человека. - М., 1963.

4. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. - М., Медицина, 1996.-Т. 1-4.

7.2. Додаткова:

1. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Ковешниюва. - К.: Здоров'я, 2001. - 328 с.

2. Заклюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомічної і клінічної термінології. -К.: Здоров'я, 1993.

3. Нетлюх М.А. Латинсько-український анатомічний словник. - К.: Наукова думка, 1972.

4. Бобрик И.И., Милько В.И., Круцяк В.Н., Синицкая А.Н., Топчий Т.В. Учебное пособие по рентгенанатомии. - К. - Черновцы, 1989.

5. Матешук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. - Львів, 1997.


Методичні вказівки склав доц. Цигикало О.В.


Рецензія позитивна доц. Слободян О.М.

Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи