“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 168.76 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата30.06.2012
Розмір168.76 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

“Затверджено”


на методичній нараді кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

“____” ____________2007 р. (Протокол № __)

Завідувач кафедри

професор_________________Ю.Т.Ахтемійчук


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам І курсу І медичного та стоматологічного факультету


(спеціальність “стоматологія”)

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Під час ПІДГОТОВки ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯПідсумкове заняття

(1-й семестр)


Навчальна дисципліна: анатомія людини

кількість годин: 2


Методичні вказівки склав:

доц. Цигикало О.В.


Чернівці, 2007

1. Актуальність:

Досконале вивчення опорно-рухової системи та спланхнології на практичних заняттях - унікальна можливість зрозуміти біомеханіку рухів, побачити, як утворюються контури нашого тіла, вивчити топографічні взаємовідносини кісток, суглобів, м’язів, сухожилків та фасцій, що дозволить осмислено вивчати патологію опорно-рухового апарату і значно полегшить, зробить максимально точною діагностику. Знання про будову початкового відділу травної системи людини вельми важливі для майбутніх лікарів-стоматологів, щелепно-лицевих хірургів. На меті підсумкового заняття - вияснити рівень володіння практичними навичками, знаходити і показувати кістки, м’язи, відділи шлунково-кишкового тракту та зубо-щелепної ділянки, давати їх функціональну характеристику та ідентифікувати топогра­фічні утвори.

^ 2. Тривалість: 2 години

3. Навчальна мета:

знати: українську та латинську термінологію стосовно всіх складових м’язової, кісткової, травної систем; будову кісток, суглобів, м’язів, фасцій, ротової порожнини, язика, зубів; класифікацію зубів (за будовою та розвитком).

вміти: на анатомічних препаратах показувати: кістки, суглоби, фасції, сухожилки, черевце м’яза та інші анатомічні утвори, складові шлунково-кишкового тракту та зубо-щелепної ділянки.

опановувати практичні навички: препарування м’язів, фасцій, верхнього відділу травної системи людини.

^ 4. Міжпредметна інтеграція (базовий рівень підготовки).

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. Біологія


Питання філогенезу органів та систем. Онтогенетичний розвиток людини. Дані з анатомії та фізіології людсь­кого організму. Взаємовідношення організму людини із зовнішнім середовищем, та вплив останнього на анатомічну будову на різних етапах розвитку людини.

2. Фізика

Властивості твердих тіл. Закони механіки.

Електричні явища в тканинах.

3. Хімія

Питання органічної та неорганічної хімії, щодо власти­востей газів, металів, солей, білків, жирів та вуглеводів.

4. Латинська мова

Корені і закінчення латинських термінів. Застосувати знання побудови і написання латинських термінів.

5. Гістологія

Гістологічна будова структур.

6. Фізіологія

Фізіологічні процеси обміну речовин в кістці.


^ 5. Поради студенту:

5.1. Зміст теми

 1. Предмет анатомії та її значення для вивчення клінічних дисциплін.

 2. Короткі відомості про історію анатомії. Українська школа анатомів.

 3. Роль В.Н.Воробйова, В.М.Тонкова, М.С. Спірова в розвитку вітчизняної анатомії.

 4. Типи будови тіла. Вісі та площини людського організму.

 5. Кістка як орган, її будова, хімічний склад, розвиток, ріст.

 6. Класифікація кісток, вікові особливості.

 7. Хребець, загальний план будови.

 8. Шийні та грудні хребці.

 9. Поперекові хребці.

 10. Особливості розвитку та будови крижової кістки. Куприк.

 11. Хребетний стовп, його відділи, вигини, вікові особливості.

 12. Ребра, грудина, їх будова.

 13. Скелет верхньої кінцівки, його відділи, рентгенівське зображення.

 14. Кістки плечового поясу, їх сполучення.

 15. Плечова кістка її будова, рентгенівське зображення.

 16. Кістки передпліччя.

 17. Скелет кисті, його відділи, рентгенівське зображення.

 18. Тазова кіска, її будова, вікові особливості.

 19. Стегнова кістка, її будова, рентгенівське зображення.

 20. Кістки гомілки, їх будова.

 21. Скелет стопи, його відділи, будова кісток.

 22. Потилична, тім’яна кістки, їх будова, та особливості розвитку.

 23. Лобова, решітчаста кістки

 24. Клиноподібна кістка, її частини, будова.

 25. Скронева кістка, зовнішня будова, канали, порожнини.

 26. Верхня щелепа, розвиток, частини, ядра скостеніння.

 27. Поверхні тіла верхньої щелепи, їх рельєф.

 28. Відростки верхньої щелепи. Будова коміркового відростка.

 29. Нижня щелепа, розвиток, частини, ядра скостеніння.

 30. Будова тіла та гілок нижньої щелепи.

 31. Будова дрібних кісток лицевого черепа. Піднебінна та вилична кістки.

 32. Особливості розвитку черепа в онтогенезі.

 33. Череп в цілому, його відділи, частини поверхні, відмінності в будові черепа.

 34. Форми черепа, черепні показники.

 35. Форми лицевого черепа, показники лицевого черепа.

 36. Контрфорси верхньої щелепи.

 37. Контрфорси нижньої щелепи.

 38. Внутрішня основа черепа.

 39. Черепні ямки.

 40. Зовнішня основа черепа.

 41. Скронева та підскронева ямки.

 42. Крилопіднебінна ямка.

 43. Очна ямка.

 44. Кісткова носова порожнина її стінки.

 45. Приносові пазухи, їх топографія, сполучення, функція.

 46. Класифікація з'єднань кісток. Неперервні з'єднання.

 47. Перервні з'єднання кісток. Класифікація суглобів.

 48. З'єднання кісток черепа, їх вікові особливості. Види швів.

 49. Скроневонижньощелепний суглоб.

 50. З'єднання хребців, їх характеристика. Хребет в цілому.

 51. З'єднання ребер з хребцями та грудиною. Грудна клітка в цілому.

 52. З’єднання кісток плечового поясу.

 53. Плечовий суглоб, будова, рентгенівське зображення.

 54. Ліктьовий суглоб.

 55. З'єднання кісток передпліччя.

 56. Променевозап’ястковий суглоб, його будова.

 57. Суглоби кисті, їх характеристика, рентгенівське зображення.

 58. З'єднання кісток тазу. Таз в цілому. Статеві особливості.

 59. Кульшовий суглоб.

 60. Колінний суглоб.

 61. Гомілковостопний суглоб.

 62. Суглоби та склепіння стопи.

 63. М'язова система, її розвиток. Соматичні та вісцеральні м'язи, їх іннервація.

 64. М'яз як орган, загальний план будови, класифікація.

 65. М'язи синергісти та антагоністи. Допоміжні апарати м'язів.

 66. М'язи та фасції тулуба, їх класифікація, кровопостачання та іннервація.

 67. Поверхневі м'язи спини.

 68. Глибокі м'язи спини.

 69. Підпотиличні м'язи, їх функція кровопостачання, іннервація.

 70. М'язи та фасції грудей.

 71. Діафрагма, її частини пошарова будова, слабкі місця

 72. кровопостачання, іннервація.

 73. М'язи передньої та бічної стінок живота, їх топографія, функція...

 74. Прямі м'язи живота, їх будова, кровопостачання, іннервація.

 75. Піхва прямих м'язів живота.

 76. Слабкі місця стінок живота.

 77. Пахвинний канал, його стінки, кільця, вміст, значення.

 78. М'язи голови і шиї, їх функція, класифікація, кровопостачання, іннервація.

 79. Поверхневі м'язи шиї, їх розвиток, будова, функція, іннервація.

 80. Надпід'язикові та підпід’язикові м'язи шиї.

 81. Глибокі м'язи шиї, їх будова, функція, іннервація.

 82. Ділянки та трикутники шиї, їх границі, вміст.

 83. Фасції шиї, їх топографія, клітковинні простори шиї.

 84. Мімічні м'язи.

 85. Жувальні м'язи.

 86. Рухи у скроневонижньощелепному суглобі. Участь жувальних м'язів у здійснені рухів.

 87. Кістково-фасціальні та м'язові простори голови, практичне значення.

 88. М'язи верхньої кінцівки, їх класифікація, кровопостачання, іннервація.

 89. М'язи та фасції плечового поясу.

 90. Передня та задня група м'язів плеча. Фасції плеча.

 91. М'язи, що діють на суглоби плечового поясу, їх топографія, функція,

 92. іннервація.

 93. Передня група м'язів передпліччя.

 94. Променева та задня група м'язів передпліччя.

 95. М'язи кисті, їх класифікація, будова, функція, кровопостачання, іннервація.

 96. Пахвова порожнина.

 97. Канал променевого нерва, двоголові борозни плеча, їхні стінки, вміст.

 98. Борозни ліктьової ділянки, їх границі, вміст.

 99. Борозни передпліччя, їх стінки та вміст.

 100. Волокнисті та волокнисто-кісткові канали кисті, їх вміст.

 101. Синовіальні піхви кисті, їх будова, значення.

 102. М'язи нижньої кінцівки, їх класифікація, функція, кровопостачання, іннервація.

 103. Внутрішня група м'язів тазу.

 104. Зовнішня група м'язів тазу.

 105. Передня група м'язів стегна, їх функція, кровопостачання , іннервація.

 106. Медіальна група м'язів стегна, їх функції, кровопостачання, іннервація.

 107. Задня група м'язів стегна, їх функція, кровопостачання , іннервація.

 108. Передня та латеральна групи м'язів гомілки.

 109. Задня група м'язів гомілки.

 110. М'язи та фасції стопи, їх класифікація, кровопостачання, іннервація.

 111. М'язова та судинна лакуни.

 112. Стегновий трикутник, його стінки, вміст.

 113. Передня та задня стегнові борозни, привідний канал, їх стінки, вміст.

 114. Стегновий канал, його стінки, отвори.

 115. Підколінна ямка.

 116. Гомілково-підколінний канали, м’язово-малогомілкові канали, їх вміст.

 117. Синовіальні піхви м’язів сухожилків нижньої кінцівки.

 118. Порожнина рота, її стінки, відділи.

 119. Розвиток ротової порожнини. Вади розвитку.

 120. Язик, його будова, кровопостачання, іннервація. Слинні залози.

 121. Зуби, розвиток зубів.

 122. Загальна будова зуба.

 123. Ознаки зубів.

 124. Періодонт, його значення у фіксації зубів.

 125. Зубо-щелепний сегмент, характеристика сегментів верхньої та нижньої щелеп.

 126. Анатомія зубів: різці, ікга, малі і великі кутні зуби.

 127. Відмінності в кількості, розташування , формі зубів. Діастема. Краудинг. Медіоденс.

 128. Молочні зуби, їх будова, строки прорізування та зміни.

 129. Формули помтійних та молочних зубів.

 130. Прикус фізіологічний та патологічний.

 131. Зів, його границі. Лімфоїдне кільце глотки.

 132. Слинні залози, їх будова, топографія, протоки.


^ 5.2. Контрольні питання:

  1. Тіло хребця.

  2. Дуга хребця.

  3. Верхня хребцева вирізка.

  4. Хребцевий отвір.

  5. Нижня хребцева вирізка.

  6. Остистий відросток.

  7. Поперечний відросток.

  8. Нижній суглобовий відросток.

  9. Передня дуга першого шийного хребця.

  10. Ямка зуба першого шийного хребця.

  11. Задня дуга. першого шийного хребця.

  12. Зуб осьового хребця.

  13. Сонний горбок шостого шийного хребця.

  14. Основа крижової кістки.

  15. Вушкоподібна поверхня крижової кістки.

  16. Верхівка крижової кістки.

  17. Тазові крижові отвори.

  18. Дорзальні крижові отвори.

  19. Крижовий канал.

  20. Головка ребра.

  21. Шийка ребра.

  22. Горбок ребра.

  23. Горбок переднього драбинчастого м'яза( перше ребро).

  24. Борозна ребра.

  25. Борозна підключичної артерії ( перше ребро).

  26. Борозна підключичної вени( перше ребро).

  27. Овальний отвір.

  28. Остистий отвір.

  29. Крилоподібний відросток клиноподібної кістки.

  30. Крилоподібна ямка крилоподібного відростка клиноподібної кістки.

  31. Базальна частина потиличної кістки.

  32. Глотковий горбок потиличної кістки.

  33. Латеральна частина потиличної кістки.

  34. Канал під'язикового нерва.

  35. Зовнішній потиличний виступ.

  36. Внутрішній потиличний виступ.

  37. Борозна поперечної пазухи потиличної кістки.

  38. Великий потиличний отвір.

  39. Піраміда ( кам'яниста частина скроневої кістки).

  40. Борозна сигмоподібної пазухи скроневої кістки.

  41. Покрівля барабанної порожнини скроневої кістки.

  42. Втиснення трійчастого нерва піраміди скроневої кістки.

  43. Внутрішній слуховий отвір та внутрішній слуховий прохід.

  44. Ручка грудини.

  45. Яремна вирізка грудини.

  46. Тіло грудини.

  47. Мечоподібний відросток.

  48. Лобовий горб лобової кістки

  49. Надперенісся лобової кістки

  50. Надочноямковий отвір (вирізка ) лобової кістки.

  51. Виличний відросток лобової кістки.

  52. Тіло клиноподібної кістки.

  53. Турецьке сідло.

  54. Ямка мозкового придатка.

  55. Спинка сідла клиноподібної кістки.

  56. Мале крило клиноподібної кістки.

  57. Велике крило клиноподібної кістки.

  58. Зоровий канал.

  59. Круглий отвір.

  60. Нижня носова раковина.

  61. Сльозова кістка.

  62. Носова кістка.

  63. Леміш.

  64. Тіло верхньої щелепи.

  65. Підочноямковий отвір верхньої щелепи.

  66. Верхньощелепний горб.

  67. Сльозова борозна верхньої щелепи.

  68. Отвір верхньощелепної пазухи.

  69. Лобовий відросток верхньої щелепи.

  70. Виличний відросток верхньої щелепи.

  71. Піднебінний відросток верхньої щелепи.

  72. Вискова ямка.

  73. Перпендикулярна пластинка піднебінної кістки ( на черепі).

  74. Горизонтальна пластинка піднебінної кістки ( на черепі).

  75. Тіло нижньої щелепи.

  76. Двочеревцева ямка нижньої щелепи.

  77. Зубні комірки нижньої щелепи.

  78. Кут нижньої щелепи.

  79. Гілка нижньої щелепи.

  80. Вирізка нижньої щелепи.

  81. Шилоподібний відросток скроневої кістки.

  82. Шилососковий отвір скроневої кістки.

  83. Зовнішній слуховий отвір і зовнішній слуховий хід.

  84. Виличний відросток скроневої кістки.

  85. Сонний канал скроневої кістки.

  86. М'язовотрубний канал скроневої кістки.

  87. Очноямкова пластинка решітчастої кістки.

  88. Верхня носова раковина решітчастої кістки.

  89. Нижній носовий хід ( порожнина носа ).

  90. Різцевий канал.

  91. Крилопіднебінна ямка.

  92. Підвискова ямка.

  93. Верхня очноямкова щілина.

  94. Нижня очноямкова щілина.

  95. Лопаткова ость.

  96. Плечовий відросток.
   97. Суглобова западина лопатки.

  97. Надсуглобовий горбок лопатки .

  98. Підсуглобовий горбок лопатки.

  99. Шийка лопатки.

  100. Дзьобоподібний відросток.

  101. Анатомічна шийка плечової кістки.

  102. Малий горбок плечової кістки.

  103. Міжгорбкова борозна плечової кістки.

  104. Хірургічна шийка плечової кістки.

  105. Дельтоподібна горбистість плечової кістки.

  106. Борозна променевого нерва плечової кістки.

  107. Бічний надвиросток плечової кістки.

  108. Блок плечової кістки.

  109. Борозна ліктьового нерва плечової кістки.

  110. Ямка ліктьового відростка плечової кістки.

  111. Головка променевої кістки.

  112. Шийка променевої кістки.

  113. Суглобовий відросток нижньої щелепи.

  114. Вінцевий відросток нижньої щелепи.

  115. Тіло під'язикової кістки

  116. Рваний отвір (черепа)

  117. Яремний отвір (черепа)

  118. Передня черепна ямка

  119. Пальцеподібні втиснення (черепа)

  120. Середня черепна ямка

  121. Задня черепна ямка

  122. Схил (черепа)

  123. Борозна верхньої стрілової пазухи

  124. Борозна поперечної пазухи

  125. Борозна сигмоподібної пазухи

  126. Хоани ( задні носові отвори).

  127. Верхній носовий хід ( порожнина носа).

  128. Середній носовий хід ( порожнина носа).

  129. Фаланги пальців.

  130. Затульний отвір тазової кістки.

  131. Кульшова ямка тазової кістки.

  132. Вирізка кульшової западини тазової кістки.

  133. Клубовий гребінь.

  134. Передня верхня клубова ость.

  135. Передня нижня клубова ость.

  136. Задня нижня клубова ость.

  137. Велика сіднична вирізка.

  138. Верхня задня клубова ость.

  139. Сіднична ость.

  140. Мала сіднична вирізка.

  141. Сідничний горб.

  142. Лобковий горб.

  143. Затульна борозна.

  144. Великий вертлюг стегнової кістки.

  145. Міжвертлюжний гребінь.

  146. Міжвертлюжна лінія.

  147. Шийка стегнової кістки.

  148. Шорстка лінія стегнової кістки.

  149. Присередній виросток стегнової кістки.

  150. Бічний виросток великої гомілкової кістки.

  151. Наколінок.

  152. Блок надп'яткової кістки

  153. Головка надп'яткової кістки.

  154. Клубова кістка.

  155. Шилоподібний відросток променевої кістки.

  156. Ліктьовий відросток ліктьової кістки.

  157. Блокова вирізка ліктьової кістки.

  158. Вінцевий відросток ліктьової кістки.

  159. Горбистість ліктьової кістки.

  160. Головка ліктьової кістки.

  161. Шилоподібний відросток ліктьової кістки.

  162. Міжостьова зв'язка.

  163. Жовта зв'язка хребта.

  164. Суглоб головки ребра.

  165. Надплечоключичний суглоб.

  166. Міжключична зв 'язка.

  167. Суглобова губа плечового суглоба.

  168. Ліктьова бічна зв 'язка.

  169. Променева бічна зв'язка.

  170. Кільцева променева зв'язка

  171. Міжкісткова перетинка передпліччя.

  172. Канал зап'ястка.

  173. Затульна мембрана.

  174. Великий сідничний отвір.

  175. Малий сідничний отвір.

  176. Кульшова губа.

  177. Клубостегнова зв'язка.

  178. Сідничностегнова зв'язка.

  179. Лобковостегнова зв'язка.

  180. Поперечна зв'язка коліна.

  181. Бічний меніск колінного суглоба

  182. Присередній меніск колінного суглоба

  183. Передня схрещена зв'язка

  184. Задня схрещена зв'язка.

  185. Зв'язка наколінка.

  186. Міжкісткова перетинка гомілки.

  187. Роздвоєна зв'язка( ступні).

  188. Довга підошовна зв'язка.

  189. Бічний надвиросток стегнової кістки.

  190. Присередній виросток великогомілкової кістки.

  191. Бічна кісточка малогомілкової кістки.

  192. Шийка надп'ясткової кістки.

  193. П'ятковий горб.

  194. Човноподібна кістка заплесна.

  195. Вінцевий шов.

  196. Стріловий шов.

  197. Міжхребцевий диск.

  198. Передня поздовжня зв'язка ( хребта).

  199. Трапецієподібний м'яз.

  200. Найширший м'яз спини.

  201. М'яз - випрямляч хребта.

  202. Малий грудний м'яз.

  203. Поперековий трикутник.

  204. Пахвова порожнина.

  205. Трибічний отвір.

  206. Чотирибічний отвір.

  207. Поперекова частина діафрагми.

  208. Отвір порожнистої вени.

  209. Передня пластинка піхви прямого м'яза живота.

  210. Задня пластинка піхви прямого м'яза живота.

  211. Пахвинна зв'язка.

  212. Поверхневе пахвинне кільце.

  213. Зовнішній косий м'яз живота.

  214. Піднижньощелепний трикутник.

  215. Сонний трикутник.

  216. Лопатково - трахеальннй трикутник.

  217. Передній драбинчастий м'яз ( або похилий).

  218. Лобове черевце потилично-лобового м'яза.

  219. Надчерепний апоневроз.

  220. Великий виличний м'яз.

  221. Скроневий м'яз.

  222. Жувальні м'язи.

  223. Бічний крилоподібний м'яз.

  224. Присередній крилоподібний м'яз.

  225. Дельтоподібний м'яз.

  226. Надоєний м'яз.

  227. Підосний м'яз.

  228. Малий круглий м'яз.

  229. Великий круглий м'яз.

  230. Глибокий м'яз - згинач пальців.

  231. Довгий м'яз - згинач великого пальця.

  232. Квадратний м'яз- привертач.

  233. Довгий променевий м'яз -розгинач зап'ястка.

  234. Короткий променевий м'яз - розгинач зап'ястка.

  235. Розгинач пальців.

  236. Ліктьовий розгинач зап'ястка.

  237. М'яз - відвертач.

  238. Довгий відвідний м'яз великого пальця.

  239. Довгий м'яз - розгинач великого пальця.

  240. Клубовопоперековий м'яз.

  241. М'язова лакуна ( стегно ).

  242. Судинна лакуна ( стегно).

  243. Стегновий канал.

  244. Великий сідничний м'яз.

  245. Середній сідничний м'яз.

  246. Малий сідничний м'яз

  247. Грушоподібний м'яз.

  248. Надгрушоподібний отвір.

  249. Підгрушоподібний отвір.

  250. Кравецький м'яз.

  251. Прямий м'яз стегна ( чотириголовий м'яз стегна).

  252. Широка фасція стегна.

  253. Привідний канал.

  254. Стегнове кільце.

  255. Отвір підшкірної вени

  256. Довгий привідний м'яз ( стегно).

  257. Короткий привідний м'яз ( стегно ).

  258. Великий привідний м'яз ( стегно ).

  259. Двоголовий м'яз стегна.

  260. Півсухожилковий м'яз.

  261. Півперетинчастий м'яз.

  262. Довгий м'яз - розгинач пальців

  263. Передній великогомілковий м'яз.

  264. Довгий м'яз - розгинач великого пальця .

  265. Довгий малогомілковий м'яз.

  266. Короткий малогомілковий м'яз.

  267. Підколінна ямка.

  268. Довгий м'яз - розгинач пальців.

  269. Удержувач м'язів згиначів.

  270. Верхній удержувач малогомілкових м'язів.

  271. Короткий м'яз - згинач мізинця.

  272. Довга головка двоголового м'яза плеча.

  273. Апоневроз двоголового м'яза плеча.

  274. Присередня міжм'язова перегородка плеча.

  275. Ліктьова ямка.

  276. Променевий м'яз - згинач зап'ястка.

  277. Круглий м'яз - привертач.

  278. Ліктьовий м'яз - згинач зап'ястка.

  279. Поверхневий м'яз - згинач пальців.

  280. Триголовий м'яз литки.

  281. Камбалоподібний м'яз.

  282. Задній великогомілковий м'яз.

  283. Довгий м'яз - згинач великого пальця (стопи ).

  284. Нижній удержувач малогомілкових м'язів

  285. Квадратний м'яз підошви.

  286. Тверде піднебіння.

  287. М'яке піднебіння.

  288. Привушна слинна залоза.

  289. Коронка зуба.

  290. Шийка зуба.

  291. Корінь зуб.8.Ікла.

  292. Малі кутні.

  293. Великі кутні.

  294. Зуб мудрості.

  295. Грибоподібні сосочки язика.

  296. Жолобуваті сосочки язика.

  297. Листоподібні сосочки язика.

  298. Язиковий мигдалик.

  299. Піднебінний мигдалик.


^ 5.3. Заключний етап.

Оцінюється поточна діяльність кожного студента упродовж навчального семестру, стандартизований кінцевий контроль, проводиться аналіз успішності студентів, оголошується оцінка діяльності кожного студента і виставляється у журнал обліку відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач засвідчує їх своїм підписом.

^ 6. Матеріали методичного забезпечення заняття

6.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання.

6.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: орі­єн­товні карти для формування практичних умінь і навичок, навчальні задачі.

6.3. Матеріали контролю для заключного етапу: задачі, завдання, тести.

6.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів: орієнтовні карти для організації самостійної роботи студентів із навчальною літературою.


^ 7. Рекомендована література:

7.1. Основна.

1. Сапин М.Р. Анатомия человека. - М.: Медицина, 2000. - Т. 1,2.

2. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. -М.: Медицина, 2002.

3. Тонков В.Н. Учебник анатомии человека. - М., 1963.

4. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. - М., Медицина, 1996.-Т. 1-4.

7.2. Додаткова:

1. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Ковешниюва. - К.: Здоров'я, 2001. - 328 с.

2. Заклюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомічної і клінічної термінології. -К.: Здоров'я, 1993.

3. Нетлюх М.А. Латинсько-український анатомічний словник. - К.: Наукова думка, 1972.

4. Бобрик И.И., Милько В.И., Круцяк В.Н., Синицкая А.Н., Топчий Т.В. Учебное пособие по рентгенанатомии. - К. - Черновцы, 1989.

5. Матешук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. - Львів, 1997.


Методичні вказівки склав доц. Цигикало О.В.


Рецензія позитивна доц. Слободян О.М.

Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи