Ректор Сумського Голова профспілкової icon

Ректор Сумського Голова профспілкової
Скачати 108.93 Kb.
НазваРектор Сумського Голова профспілкової
Дата30.06.2012
Розмір108.93 Kb.
ТипДокументи

Ректор Сумського Голова профспілкової
державного університету організації студентів СумДУ

________________ А.В. Васильєв ________________ Г.В. Яковлева

“____” ________________ 2009 р. “____” ________________ 2009 р.


КОЛЕКТИВНА УГОДА
між адміністрацією та профспілковою організацією студентів
Сумського державного університету
на 2009 – 2011 роки
1 Загальні питання


1.1 Зобов’язання адміністрації:

1.1.1 Надавати можливість профспілковій організації студентів (ПОС) включати своїх представників до стипендіальних комісій та комісій, на яких розглядаються (вирішуються) питання, що стосуються студентів.

Відповідальні: ректорат.

1.1.2 Планування та розподіл коштів університету та підрозділів, які безпосередньо стосуються інтересів студентів, проводити за участю представників профспілкової організації студентів.

Відповідальні: ректорат, начальник планово-фінансового відділу (ПФВ).

1.1.3 За погодженням із профспілковою організацією студентів:

– затверджувати правила внутрішнього розпорядку університету, правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках;

– заохочувати студентів за успіхи у навчальній, науковій та громадській роботі;

– надавати матеріальну допомогу;

– видавати накази про відрахування з університету та стягнення зі студентів, крім наказів про відрахування за особистим бажанням, за неуспішність у навчанні або за несплату за навчання;

– видавати накази та розпорядження, що стосуються умов навчання, проживання та побуту студентів;

- видавати накази стосовно переведення студентів на місця державного замовлення.

Відповідальні: ректорат, декани факультетів та директори інститутів.

1.1.4 Виділяти профспілковій організації студентів безкоштовно необхідні приміщення (к. Г-404 та Г-403 сумісно з профспілковою організацією працівників освіти і науки СумДУ) з обладнанням, освітленням, опаленням, прибиранням, охороною, обслуговуванням їх роботи, а також надавати можливість безкоштовного користування засобами зв’язку та за потребою транспортом.

Відповідальні: ректорат.

1.1.5 На підставі ст. 42 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” та ст. 85 Статуту Профспілки працівників освіти і науки України бухгалтерією університету утримувати профспілкові внески із стипендії членів профспілкової організації студентів СумДУ у розмірі 1% за їх особистими заявами та проводити перерахування членських внесків протягом 3 днів після виплати стипендій на розрахунковий рахунок профспілкової організації студентів.

Відповідальні: проректор з фінансово-економічної діяльності (ФЕД), головний бухгалтер.

1.1.6 Забезпечувати профспілкову організацію студентів та профспілкові бюро факультетів університетською газетою “Резонанс” у необхідній кількості (до 10 примірників) та запрошеннями на університетські культурно-масові заходи (не менше 3).

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи та гуманітарних питань.

1.1.7 Не рідше одного разу на семестр на спільних засіданнях ректорату, ПОС та студентського ректорату обговорювати проблеми студентського життя.

Відповідальні: ректорат.

1.1.8 Надавати студентам університету право на звільнення від відвідування занять протягом 3 днів при одруженні, народженні дитини (хлопцям), смерті членів сімї або родичів.

Відповідальні: декани факультетів та директори інститутів.

1.1.9 Надавати можливість ПОС розміщувати замовлення на тиражування інформаційних матеріалів у друкарні університету.

Відповідальні: заступник першого проректора – начальник організаційно-методичного управління.


1.2 Зобов’язання профспілкової організації студентів.

1.2.1 Спільно діяти у заходах, запланованих колективною угодою, інформувати студентів про хід виконання колективної угоди.

Відповідальні: голова ПОС, голови профбюро факультетів та інститутів.

1.2.2 Організовувати та проводити виховну роботу серед членів профспілки.

Відповідальні: голова ПОС, голови профбюро факультетів та інститутів.

1.2.3 Брати участь у розподілі та раціональному використанні коштів, якi виділяються на соціально-побутові потреби студентів, проведення культурно-виховної, спортивно-оздоровчої роботи, здійснювати заходи щодо їх додаткового залучення.

Відповідальний: голова ПОС.

1.2.4 Брати участь в обговоренні та розробці нормативних актів університету, що стосуються студентських проблем.

Відповідальний: голова ПОС.

1.2.5 Вимагати припинення дії наказів та розпоряджень, що суперечать чинному законодавству.

Відповідальний: голова ПОС.

1.2.6 Брати участь у розгляді питань, пов’язаних із відрахуванням з числа студентів університету, а також переведенням студентів на місця державного замовлення.

Відповідальні: голова ПОС, голови профбюро факультетів та інститутів.

1.2.7 Не рідше одного разу на семестр на спільних засіданнях ректорату, ПОС та студентського ректорату обговорювати проблеми студентського життя.

Відповідальні: голова ПОС, голови комісій ПОС.


2 Соціальний захист та стипендіальне забезпечення


2.1 Зобов’язання адміністрації:

2.1.1 Фонд соціальної допомоги студентам, аспірантам, докторантам у загальному розмірі до 10% стипендіального фонду утворювати та використовувати згідно з Положенням, затвердженим адмiнiстрацiєю та профспілковою організацією студентів.

Передбачити у зведеному кошторисі фінансування цільових програм соціальної підтримки студентства (оздоровлення, медичне обслуговування, культура і спорт тощо).

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та гуманітарних питань, проректор з ФЕД, начальник ПФВ, головний бухгалтер.

2.1.2 Залучення студентів до робіт, не пов’язаних з виконанням навчального плану, проводити із дотриманням належних умов праці, проживання та відпочинку.

Відповідальні: проректори, декани факультетів та директори інститутів.

2.1.3 При формуванні розкладу занять дотримуватись норм навчального навантаження та рівномірного розподілу годин протягом тижня.

Відповідальний: начальник навчально-організаційного відділу.

2.1.4 Своєчасно та в повному обсязі виплачувати стипендію студентам, аспірантам та докторантам СумДУ. Відповідні накази погоджувати з профспілковою організацією студентів, інформувати ПОС про зміни в умовах нормування розмірів стипендії.

Відповідальні: проректор з ФЕД, проректор з науково-педагогічної роботи та гуманітарних питань.

2.1.5 Безкоштовно надавати місця в гуртожитках СумДУ студентам-сиротам.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та гуманітарних питань, проректор з ФЕД, головний бухгалтер.

2.1.6 Залучати до роботи вчених рад університету та факультетів представників ПОС.

Відповідальні: перший проректор, декани факультетів та директори інститутів.

2.1.7 Узгоджувати з профкомом студентів та профбюро факультетів кандидатури, які висуваються на присвоєння іменних стипендій.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та гуманітарних питань, декани факультетів та директори інститутів.


2.2 Зобов’язання профспілкової організації студентів:

2.2.1 Брати участь у роботі стипендіальних комісій університету, факультетів при призначенні іменних стипендій та розподілі коштів Фонду соціальної допомоги студентам, аспірантам та докторантам.

Відповідальні: голова ПОС, голови профбюро факультетів та інститутів.

2.2.2 Здійснювати облік студентів пільгових категорій (сиріт, інвалідів, чорнобильців, студентів, що мають дітей віком до 3 років) та надавати допомогу за рахунок профспілкових членських внесків.

Відповідальні: голова ПОС, голови профбюро факультетів та інститутів, голова комісії соціального захисту студентів ПОС.

2.2.3 Здійснювати контроль за своєчасною виплатою стипендій, доплат, надбавок, а також за їх підвищенням згідно з чинним законодавством.

Відповідальний: голова ПОС.

2.2.4 Надавати нецільову благодійну допомогу малозабезпеченим та хворим студентам, сім’ї студента у випадку його смерті, смерті його близьких родичів (батьків, дітей, чоловіка, дружини) за рахунок профспілкових членських внесків.

Відповідальні: голова ПОС, голови профбюро факультетів та інститутів.


3 Поліпшення житлово-побутових умов


3.1 Зобов’язання адміністрації:

3.1.1 При формуванні плану підготовки університету до нового навчального року забезпечити пріоритетне виконання робіт з ремонту гуртожитків силами відповідних підрозділів університету. Спільно з профспілковою організацією студентів та студентським ректоратом формувати перелік першочергових об’єктів капітального ремонту студмістечка.

Відповідальні: проректор з АГР, начальник відділу по роботі зі студентською молоддю в гуртожитках.

3.1.2 Проводити поселення студентів у гуртожитки відповідно до “Положення про рейтинг на поселення у студентські гуртожитки СумДУ”.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та гуманітарних питань, начальник відділу по роботі зі студентською молоддю в гуртожитках.

3.1.3 За запитом інформувати профспілкову організацію студентів про зміни в планах виконання ремонтно-відновлювальних робіт

Відповідальні: проректор з АГР.

3.1.4 Сприяти вдосконаленню мережі закладів громадського харчування в навчальних корпусах та гуртожитках університету.

Відповідальні: проректор з АГР, директор їдальні.

3.1.5 Сприяти профкому студентів у контролі над роботою закладів громадського харчування на території університету та за результатами перевірок вживати дієвих заходів.

Відповідальні: проректор з АГР, директор їдальні.

3.1.6 Розподіл місць у студентських гуртожитках та поселення студентів здійснювати за погодженням з ПОС.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та гуманітарних питань, начальник відділу по роботі зі студентською молоддю в гуртожитках.

3.1.7 Забезпечувати встановлені безпечні умови праці і навчання, установлені нормами тепловий режим і освітленість в приміщеннях університету.

Відповідальні: проректор з АГР.


3.2 Зобов’язання профспілкової організації студентів:

3.2.1 За запрошенням брати участь у розробці та обговоренні проектів будівництва, поточного та капітального ремонту навчальних корпусів та гуртожитків СумДУ, надавати допомогу в залученні студентів до цих робіт.

Відповідальні: голова ПОС, голови профбюро факультетів та інститутів.

3.2.2 Сприяти розвитку закладів громадського харчування у навчальних корпусах та гуртожитках університету, контролювати їх роботу, відповідність цін на продукцію її якості.

Відповідальний: голова ПОС, голова комісії громадського контролю ПОС.

3.2.3 Брати участь у розподілі місць у студентських гуртожитках та поселенні студентів.

Відповідальні: голова ПОС, голови профбюро факультетів та інститутів, голова житлово-побутової комісії ПОС.

3.2.4 Здійснювати контроль за умовами проживання студентів у гуртожитках університету.

Відповідальний: голова житлово-побутової комісії ПОС.

3.2.5 Щорічно організовувати конкурси “Краща кімната”, “Краща секція”, “Кращий гуртожиток”.

Відповідальні: голова житлово-побутової комісії ПОС.

3.2.6 Сумісно зі студентським ректоратом здійснювати контроль за дотриманням студентами правил проживання в гуртожитках університету.

Відповідальні: голова житлово-побутової комісії ПОС.


4 Організація дозвілля студентів,
укріплення матеріальної бази об’єктів культури і спорту4.1 Зобов’язання адмiнiстрацiї:

4.1.1 Приміщення, призначені для проведення культурно-освітньої, оздоровчої та спортивної роботи серед студентів, що знаходяться на балансі університету, надавати у безкоштовне користування профспілковій організації студентів для проведення заходів.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та гуманітарних питань.


4.2 Зобов’язання профспілкової організації студентів:

4.2.1 Розвивати та всіляко підтримувати рiзноманiтнi форми роботи з організації дозвілля студентів (студентські клуби, кафе, дискотеки, творчі та художні колективи та інше).

Відповідальний: голова ПОС, голова комісії культури та спорту ПОС.

4.2.2 Проводити роботу із залучення студентів до участі в загальноуніверситетських заходах та занять у гуртках СумДУ.

Відповідальні: голова ПОС, голови профбюро факультетів та інститутів, голова комісії культури та спорту ПОС.

4.2.3 Забезпечити централізоване розповсюдження квитків серед студентів СумДУ на культурно-масові та спортивні заходи в університеті та за його межами.

Відповідальні: голова ПОС, голови профбюро факультетів та інститутів.


5 Спортивна робота та оздоровлення студентів


5.1 Зобов’язання адмiнiстрацiї:

5.1.1 Сприяти проведенню спор­тивних змагань, спартакіад з різних видів спорту в університеті, на факультетах, у студмістечку.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та гуманітарних питань, декани факультетів та директори інститутів.

5.1.2 Забезпечити своєчасну виплату матеріальної допомоги на оздоровлення студентам СумДУ за рахунок 10%-го стипендіального фонду (по мірі його надходження).

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та гуманітарних питань, головний бухгалтер.

5.2 Зобов’язання профспілкової організації студентів:

5.2.1 Забезпечити оздоровлення та відпочинок студентів шляхом надання путівок у лікувально-оздоровчі комплекси, оздоровчі табори та в пансіонати.

Відповідальні: голова ПОС, оздоровча комісія ПОС.


^ 6 Прикінцеві положення


6.1 Ця колективна угода укладається терміном на один рік і набирає чинності з моменту її підписання сторонами, а після закінчення строку дії продовжує функціонувати до її перегляду чи до укладання нової угоди.

6.2 Адміністрація та профспілкова організація студентів СумДУ при наявності взаємної згоди залишають за собою право вносити зміни та доповнення до колективної угоди протягом строку її функціонування.


ПОГОДЖЕНО:

Перший проректор Студентський ректор
______________ А.П. Козинцев

____________ В.Д. Карпуша


Проректор з ФЕД


____________ В.О. Касьяненко


Проректор з науково-педагогічної

роботи та гуманітарних питань


_____________ Н.Д. Світайло


Проректор з АГЧ


_____________ А.М. Положій


Юрисконсульт


_____________ О.М. Вакуленко
Схожі:

Ректор Сумського Голова профспілкової iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет
Погоджено голова профспілкової організації Сумського державного університету О. Г. Гопко
Ректор Сумського Голова профспілкової iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет
Погоджено голова профспілкової організації Сумського державного університету О. Г. Гопко
Ректор Сумського Голова профспілкової iconСумський державний університет кафедра філософії
Ректор Сумського державного університету професор Васильєв Анатолій Васильович – Голова Оргкомітету
Ректор Сумського Голова профспілкової iconСумський державний університет кафедра філософії
Ректор Сумського державного університету професор Васильєв Анатолій Васильович – Голова Оргкомітету
Ректор Сумського Голова профспілкової iconІіі всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Перекладацькі інновації"
Голова оргкомітету – васильєв анатолій Васильович, ректор Сумського державного університету, професор, академік Міжнародної інженерної...
Ректор Сумського Голова профспілкової iconКолективний договір підписали: Від власника: Від трудового колективу: Ректор Криворізького Голова первинної державного педагогічного профспілкової організації університету Криворізького державного педагогічного університету
Колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу 14 січня 2010 року
Ректор Сумського Голова профспілкової iconПрограмний комітет голова: бобало ю. Я
Голова: бобало ю. Я. Ректор Національного університету «Львівська політехніка», д т н., професор
Ректор Сумського Голова профспілкової iconГолові первинної профспілкової
Прошу зарахувати мене (поставити на облік,переєструвати) членом первинної профспілкової організації викладачів та співробітників...
Ректор Сумського Голова профспілкової iconЗатверджую ректор Сумського державного університету, проф
Асоціація формується із числа випускників Сумського державного університету. Також до її складу можуть входити посадові особи СумДУ,...
Ректор Сумського Голова профспілкової iconПрограмний комітет бобало ю. Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка»
Бобало ю. Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка», д т н., професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи