\"Сучасні технології ведення буровибухових робіт, їхня економічна ефективність І техногенна безпека\" icon

"Сучасні технології ведення буровибухових робіт, їхня економічна ефективність І техногенна безпека"
Скачати 62.17 Kb.
Назва"Сучасні технології ведення буровибухових робіт, їхня економічна ефективність І техногенна безпека"
Дата30.06.2012
Розмір62.17 Kb.
ТипДокументи

шановні КОЛЕГИ!


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
IX Міжнародної науково-технічної
конференції

"Сучасні технології ведення
буровибухових робіт, їхня економічна ефективність і техногенна безпека"

21 - 25 червня 2010 р.

сел. Курортне, Крим
Мета конференції


Обмін науково-технічною інформацією, визначення перспективних напрямків створення й розвитку нової техніки й технологій, розробка спільних наукових програм, установлення ділових контактів у даних областях.
^

Робочі мови конференції


Українська, російська, англійська, німецька, французька.
Організаційний комітет

Голова:

Воробйов В.В. декан ФММ КДУ імені
Михайла Остроградського, д.т.н., проф., 0675329125, (05366) 36127; 32101

E-mail: vvv@kdu.edu.ua

Заст. голови:

Єфремов Е.І. – зав. відділу ІГТМ імені М.С. Полякова НАН України, чл. - кор. НАН України, д.т.н., проф.; (056) 3702702

^ Члени оргкомітету:

Махоня І.В.голова ради Міжвідомчої асоціації "Укрвибухпром";

Чебенко В.М. - проф. кафедри "Безпека життєдіяльності" КДУ імені Михайла Остроградського, д.т.н; (05366) 31012; 0668055719;

Гуменик І.Л. - зав. кафедри відкритих гірничих робіт НГУ України, д.т.н., проф.;

Горлов Ю.В. – генеральний директор ЗАТ «Міжвідомча комісія з вибухової справи», к.т.н. (Росія);

Джигрін А.В. – директор з наукової роботи ФДУП «ННЦДП – ІГС ім. О.О. Скочинського» (Росія), д.т.н., проф.

Секретар:

Ромашко Т.М. – cпівробітник кафедри «Технічна механіка» КДУ імені Михайла Остроградського

^ Тематика конференції

- теоретичні та експериментальні дослідження процесів руйнування гірських порід вибухом;

- нові емульсійні вибухові речовини і ефективність їхнього використання в гірничовидобувній галузі;

- прогресивні технології розробки корисних копалин;

- економічна ефективність застосування сучасних технологій розробки корисних копалин;

- проектування та проведення спеціальних вибухових робіт;

- питання техногенної безпеки при відкритій та підземній розробці корисних копалин.

^ Місце проведення конференції

Санаторій "Кримське примор'я" (сел. Курортне, Феодосійський р-н, Крим).

Санаторій знаходиться в одному із самих
мальовничих куточків південно-східного Криму, у підніжжя заповідного вулканічного масиву Кара-Даг. Ці місця, завдяки унікальним кліматичним умовам, красі ландшафту, багатству рослинності, є ідеальним місцем для відпочинку. Ласкаве, кри-шталево чисте море, сонце, гори, покриті хвойними і листяними лісами, чудово впливають на здоров'я відпочиваючих. На території санаторія розташований басейн.

Проїзд: до ст. Феодосія, далі маршрутним таксі "Феодосія - Біостанція" з центральної міської автостанції.

Заїзд учасників конференції – понеділок
21 червня 2010 р., від'їзд - субота 26 червня
2010 р. (сніданок)
.


Організаційний внесок


Для відшкодування витрат, пов'язаних з організацією і проведенням конференції (витрати на видання збірника, проживання в 2-х місцевому номері "Люкс" й триразове харчування протягом п'яти днів, інші витрати) необхідно перерахувати за кожного учасника (з доповіддю або без) 2400 грн.
(у т.ч. ПДВ – 400 грн.)


У зв'язку з необхідністю бронювання місць у санаторії, внесок повинен бути перерахований до ^ 10 червня 2010 року.

Банківські реквізити:

  • для учасників із України (гривні):


ТОВ "Велком-тур": 98100 Україна, АРК,
м. Феодосія, вул. Українська, 44.

^ Тел./факс (06562) 3-09-75

р/р 2600722000001 Симферопільський філіал АБ «Київська Русь», КРУ, МФО 384793

ЗКПО 24494308


Призначення платежу: "За участь у міжна-родній науково-технічній конференції ....." (вка-зується П.І.Б. учасника).


Друковані матеріали

Відібрані оргкомітетом наукові статті будуть опубліковані в збірнику наукових праць КДУ імені Михайла Остроградського, зареєстрованому у ВАК України (розділ "Технічні науки").

^ Оформлення матеріалів

Обсяг статей – 3-5 сторінок. Остання сторінка повинна бути заповнена не менш, ніж на 75%. Текстовий редактор Microsoft Word (7.0–2000).

Формат аркуша – А4, поля знизу, справа, зверху по 2 см, зліва – 2,5 см. Відстань від верхнього краю аркуша до верхнього колонтитула – 1,25 см, від нижнього краю аркуша до нижнього колонтитула – 2 см. Колонтитули парних та непарних сторінок відрізняються. Інтервал між рядками – одинарний.

Стиль УДК: шрифт Times New Roman, 12 pt, напівжирний, усі літери великі, без відступу, рівняння ліворуч.

Стиль НАЗВИ: шрифт Times New Roman, 12 pt, напівжирний, усі літери великі, без відступу, рівняння по центру, інтервал перед 6 pt, після 12 pt, автоматичний перенос слів заборонений.

Стиль авторів та організації: розташування через рядок після назви статті, шрифт Times New Roman, 12 pt, напівжирний курсив, без відступу, рівняння з лівого боку. Ліворуч прізвище, потім ініціали, наукове звання, вчена ступінь (посада). Дозволяється розташування по два прізвища в одному рядку. Повна назва організації (місто) з нового рядка, вирівнюванням ліворуч.

Стиль адреси: розташовується одразу після організації, шрифт Times New Roman, 12 pt, курсив, без відступу, рівняння з лівого боку. З нового рядка розташовується електронна адреса (обов’язково).

Стиль тексту статті: розташування у дві колонки, через рядок після електронної адреси, відстань між колонками – 10 мм, шрифт Times New Roman Cyr, 10 pt, звичайний, абзац 0,5 см, вирівнювання по ширині, автоматичне виставлення переносів, ширина зони переносу слів 0,25 см.

Стиль посилань: назва ЛІТЕРАТУРА через рядок після тексту статті великими літерами, вирівнювання по центру. Посилання в тексті на літературу по мірі згадування в квадратних дужках. Оформлення посилань згідно з державними стандартами ДСТУ 1.5-2003.

Стиль рисунків: рисунки виконують у програмах Visio або Corol. Для рисунків на окремій сторінці шрифт Times New Roman Cyr, 10 pt, звичайний, без відступу, вирівнювання по центру. Розташування об’ємних рисунків на початку або в кінці сторінки по ширині аркуша. Розташування невеликих рисунків – у кадрах. Підпис під рисунком – у цьому ж кадрі. Відступ абзацу в кадрі заборонений. Товщина ліній у рисунках не менше 0,3 мм.

Стиль формул: формули виконують у редакторі формул Microsoft Equation. Шрифт Times New Roman Cyr, 10 pt, звичайний, відступ 0,5 см, вирівнювання по центру, табуляція по правому краю на 1,7 см. Для редактора формул наступні параметри: великі, малі грецькі літери та символи – шрифт Symbol, інші Times New Roman Cyr. Розміри: звичайний 10 pt, крупний індекс 8 pt, дрібний індекс 7 pt, крупний символ 14 pt, дрібний символ – 10 pt.

Стиль таблиць: Об’ємні таблиці розташовують подібно рисункам. Невеликі таблиці - за текстом на ширину колонки.

^ Таблиці і малюнки розташовуються безпосередньо після згадування в тексті статті.

Стиль змісту: структурно стаття повинна складатися з наступних розділів: 1) Вступ; 2) Аналіз літературних джерел; 3) Мета роботи; 4) Матеріали і результати досліджень; 5) Висновки.

Відповідальність за науковий зміст і новизну наведених результатів безпосередньо несуть автори.


До статті повинні бути прикладені:

1. Дискета з файлом статті (бажано подавати електронні версти статей на оптичних носіях СD-R).

2. Екземпляр статті з анотацією російською, українською і англійською мовами, підписаний авторами.


Без оплати представлені матеріали не пуб-лікуються.


Матеріали до публікації необхідно вислати до 01.06.2010 р. за адресою:


Україна, 39600, Полтавська обл., м. Кременчук,

вул. Першотравнева, 20, корп. 2, організаційному секретарю конференції Ромашко Т.М.,

секція... (назва секції)

тел.: (05366) 36217; 31113

E-mail: tehm@polytech.poltava.ua

tehm@kdu.edu.ua


Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний

університет

імені Михайла Остроградського

Міжвідомча асоціація

"Укрвибухпром"

Наукова рада з проблеми "Механіка й
технологія вибуху" НАН України


Інститут геотехнічної механіки

імені М.С. Полякова НАН України

Національний гірничий університет

України

ЗАТ "Міжвідомча комісія з

вибухової справи при АГН" (Росія)


ІНФОРМАЦІЙНЕ

повідомлення


IХ МіЖНАРОДНА

НАУково-ТЕХНіЧнА

КОНФЕРЕНЦіЯ


Сучасні технології

ведення буровибухових робіт

їх економічна ефективність

та техногенна безпека”,


присвячена 50-річчю Кременчуцького державного університету імені

Михайла Остроградського


Крим 2010

21-25 червня 2010 р.

Схожі:

\"Сучасні технології ведення буровибухових робіт, їхня економічна ефективність І техногенна безпека\" iconНавчальна програма дисципліни «Екологічна та техногенна безпека»
«Екологічна та техногенна безпека» є складовою циклу професійної та практичної підготовки, яка входить до навчального плану підготовки...
\"Сучасні технології ведення буровибухових робіт, їхня економічна ефективність І техногенна безпека\" iconМельниченко О. В
У сучасних умовах ведення бізнесу важливе місце в усіх сферах економіки займає інформаційна безпека. Особливо велике значення вона...
\"Сучасні технології ведення буровибухових робіт, їхня економічна ефективність І техногенна безпека\" iconПаспорт cпеціальності 21. 06. 01 Екологічна безпека
Техногенна безпека держави є складовою частиною екологічної безпеки за кінцевим результатом впливу на навколишнє середовище
\"Сучасні технології ведення буровибухових робіт, їхня економічна ефективність І техногенна безпека\" iconПаспорт спеціальності 21. 06. 01 Екологічна безпека
Техногенна безпека держави є складовою частиною екологічної безпеки за кінцевим результатом впливу на навколишнє середовище
\"Сучасні технології ведення буровибухових робіт, їхня економічна ефективність І техногенна безпека\" iconПаспорт спеціальності 21. 06. 01 Екологічна безпека
Техногенна безпека держави є складовою частиною екологічної безпеки за кінцевим результатом впливу на навколишнє середовище
\"Сучасні технології ведення буровибухових робіт, їхня економічна ефективність І техногенна безпека\" iconСимпозіуми сучасні авіаційно-космічні технології
Запрошуємо Вас взяти участь у IV всесвітньому конгресі “Авіація у XXI столітті” – “Безпека в авіації та космічні технології”, який...
\"Сучасні технології ведення буровибухових робіт, їхня економічна ефективність І техногенна безпека\" iconЕкономічна ефективність десульфуризації високосірчистого вугілля
Донбасі складають понад 15 млрд т. Не добу­вають його виключно через відсутність ефективної промислової технології знесірчування....
\"Сучасні технології ведення буровибухових робіт, їхня економічна ефективність І техногенна безпека\" iconУдк 316 жінка І сучасний бізнес анотація
В статті розглянуто принципово нові можливості, що відкривають перед жінками, бажаючими започаткувати власний бізнес, сучасні технології,...
\"Сучасні технології ведення буровибухових робіт, їхня економічна ефективність І техногенна безпека\" iconМетодичні рекомендації до написання курсових робіт із зарубіжної літератури попередні зауваги
Цьому сприяє праця студентів у спеціальних семінарах, їхня активна участь у наукових студентських конференціях, написання рефератів,...
\"Сучасні технології ведення буровибухових робіт, їхня економічна ефективність І техногенна безпека\" iconЕкзаменаційні питання дисципліни
Економичний ефект и економічна ефективність. Стадії розрахунку економічного ефекту
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи