Звіт №100 від 02. 12. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   icon

Звіт №100 від 02. 12. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від  
НазваЗвіт №100 від 02. 12. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від  
Дата30.06.2012
Розмір50.4 Kb.
ТипЗвіт


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України

26.07.2010 № 922


ЗВІТ №100 від 02.12.2011р.
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів


_________ від ____________ 

1. Замовник:

1.1. Найменування. . Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02071091

1.3. Місцезнаходження. 65082 м.Одеса, вул. Дворянська, 2 .

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Ігнатенко В’ячеслав Сергійович - Проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, 65082, м.Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна), 12, каб. 1, Тел./факс.: (048)723-34-75, e-mail: tanashchuk@onu.edu.ua .

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, код за ЄДРПОУ 00027677.

2. Джерело фінансування закупівлі. Спеціальний фонд Держбюджету.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. Апарати загального призначення інші Код 29.24.3

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: Всього 2 комплекти

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності). www.tender.onu.edu.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу. ВДЗ № 121 (567) від 10.10.2011 р , оголошення № 175143 (МЕД)

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу ВДЗ № 136 (582) від 14.11.2011р. оголошення № 207341 (МЕД),

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу. ВДЗ № 144 (590) від 02.12.2011

оголошення № 222007 (МЕД),

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 2 учасника.

6.2. Найменування.

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛСІ» ЛТД

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕАЛАБ»

6.3. Ідентифікаційний код: 1)Код ЄДРПОУ 21632299, 2)Код ЄДРПОУ 33239012, 6.4. Місцезнаходження.

1) 03049, м.Київ,вул..Шовкуненка,8/20,к.51, тел../факс (044)520-05-05;245-32-24;

2) 03142, м.Київ,бульвар Вернадського 38а, Тел./факс (044). 424-32-16;598-10-74;;

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) . 10.11.2011 р, до 10.00 г;

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) 10.11.2011 р о 10.30г

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 2 пропозиції.

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів

1) 636 274 грн 20коп (в т.ч.ПДВ), термін поставки до 15.12.2011р..

2) 760 561 грн 68 коп, (в т.ч. ПДВ), термін поставки до 15.12.2011р.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення. Не було.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 636 274 грн 20коп (в т.ч. ПДВ)

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 760 561 грн 68 коп, (в т.ч. ПДВ)

номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів

636 274 грн 20коп, (в т.ч. ПДВ), Словами: шістсот тридцять шість тисяч двісті сімдесят чотири гривні 20 коп. (в т.ч. ПДВ)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 10.11.2011 р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування. Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛСІ» ЛТД;

9.2. Ідентифікаційний код. Код ЄДРПОУ 21632299,

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс. 03049, м.Київ,вул..Шовкуненка,8/20,к.51, тел../факс (044)520-05-05;245-32-24;

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна. . 29.11.2011 р. на суму: 636 274 грн 20коп, (в т.ч. ПДВ), Словами: шістсот тридцять шість тисяч двісті сімдесят чотири гривні 20 коп. (в т.ч. ПДВ)

11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце). Не було

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.


1) Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛСІ» ЛТД

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕАЛАБ»

13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством. Не було

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛСІ» ЛТД

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕАЛАБ»

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника. Не було

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів найбільш економічно вигідною за критеріями оцінки ціна є пропозиція: Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛСІ» ЛТД

15. Склад комітету з конкурсних торгів:

(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів).


Голова комітету з конкурсних торгів

Проректор з науково-педагогічної

та соціально-економічної роботи ______________________ Ігнатенко В.С.


Заступник проректора з економічних питань______________________ Реут В.В

Головний інженер _______________________ Лащенко Ю.Г

Начальник відділу державних закупівель _______________________ Танащук А.П.

Юрист _______________________ Гресь М.В.

Секретар комітету з конкурсних торгів _______________________Харченко Т.І.

Схожі:

Звіт №100 від 02. 12. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт №100 від 02. 12. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357244
Звіт №100 від 02. 12. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт №93 від 07. 11. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357257
Звіт №100 від 02. 12. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт №67 від 03. 06. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357292
Звіт №100 від 02. 12. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт №62 від 11. 05. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357302
Звіт №100 від 02. 12. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт №71 від 04. 07. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357286
Звіт №100 від 02. 12. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт №97 від 25. 11. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357247
Звіт №100 від 02. 12. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт №85 від 28. 09. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357274
Звіт №100 від 02. 12. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт №70 від 24. 06. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357288
Звіт №100 від 02. 12. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт №101 від 06. 12. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357240
Звіт №100 від 02. 12. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт №05 від 23. 01. 2012р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357208
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи