Звіт №71 від 04. 07. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   icon

Звіт №71 від 04. 07. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від  
Скачати 51.08 Kb.
НазваЗвіт №71 від 04. 07. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від  
Дата30.06.2012
Розмір51.08 Kb.
ТипЗвіт


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України

26.07.2010 № 922


ЗВІТ № 71 від 04.07.2011р.
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів


_________ від ____________ 

1. Замовник:

1.1. Найменування. . Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02071091

1.3. Місцезнаходження. 65082 м.Одеса, вул. Дворянська, 2 .

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Ігнатенко В’ячеслав Сергійович - Проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, 65082, м.Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна), 12, каб. 1, Тел./факс.: (048)723-34-75, e-mail: tanashchuk@onu.edu.ua .

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, код за ЄДРПОУ 00027677.

2. Джерело фінансування закупівлі. Спеціальний фонд Держбюджету.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. Устаткування для автоматичного оброблення інформації Код 30.02.1

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: Всього 504 одиниці

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності). www.tender.onu.edu.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу. ВДЗ №55 (501) від 09.05.2011, оголошення № 058648 (КОМ).

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу ВДЗ № 70 (516) від 13 .06.2011р. оголошення № 093626(КОМ).

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу. ВДЗ № 79(525) від 04.07.2011р. оголошення № 107837(КОМ)

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).


6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 2 учасника.

6.2. Найменування.

1) Приватне акціонерне товариство «Інформаційні Комп’ютерні системи «ІНКОМ»

2) Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «ВАЛ ТЕК»

6.3. Ідентифікаційний код:1)Код ЄДРПОУ 21670779, 2)Код ЄДРПОУ 20009888, 6.4. Місцезнаходження.

1) 65005 м. Одеса,вул.Степова, 23/25, тел./факс (048) 777-01-80, (048)777-01-79;

2) 01034, Україна, Київ, вул..Прорізна,8, Тел. (044) 455-72-06; (044)/246-43-43

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) . 09.06 .2011 р, до 10.00 г;

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) 09.06 .2011 р о 10.30г

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 2 пропозиції.

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів

1) 492 355грн 82 коп, (в т.ч. ПДВ), термін поставки до 31.12.2011р.

2) 560 194грн 80коп(в т.ч.ПДВ), термін поставки до 31.12.2011р..

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення. Не було.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 492 355грн 82 коп

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 560 194грн 80коп

номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 492 355грн 82 коп, (в т.ч.ПДВ), (чотириста дев’яносто дві тисячі триста п’ятдесят п’ять гривень 82 коп.)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 09.06 .2011 р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування. Приватне акціонерне товариство «Інформаційні Комп’ютерні системи «ІНКОМ»

9.2. Ідентифікаційний код. Код ЄДРПОУ 21670779,

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс. Україна, 65005 м. Одеса, вул. Степова, 23/25. Тел./ф (048) 777-01-80, 777-01-79;

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна. . 29.06.2011 р. на суму: 492 355грн 82 коп, (в т.ч.ПДВ), (чотириста дев’яносто дві тисячі триста п’ятдесят п’ять гривень 82 коп.) (в т.ч. ПДВ).

11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце). Не було

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

1) Приватне акціонерне товариство «Інформаційні Комп’ютерні системи «ІНКОМ»

2) Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «ВАЛ ТЕК»

13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством. Не було

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

1) Приватне акціонерне товариство «Інформаційні Комп’ютерні системи «ІНКОМ»

2) Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «ВАЛ ТЕК»

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника. Не було

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів найбільш економічно вигідною за критеріями оцінки ціна є пропозиція: Приватного акціонерного товариства «Інформаційні Комп’ютерні системи «ІНКОМ»

15. Склад комітету з конкурсних торгів:

(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів).


Голова комітету з конкурсних торгів

Проректор з науково-педагогічної

та соціально-економічної роботи ______________________ Ігнатенко В.С.


Заступник проректора з економічних питань______________________ Реут В.В

Головний інженер _______________________ Лащенко Ю.Г

Начальник відділу державних закупівель _______________________ Танащук А.П.

Юрист _______________________ Гресь М.В.

Секретар комітету з конкурсних торгів _______________________Харченко Т.І.

Схожі:

Звіт №71 від 04. 07. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт №93 від 07. 11. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357257
Звіт №71 від 04. 07. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт №97 від 25. 11. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357247
Звіт №71 від 04. 07. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт №62 від 11. 05. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357302
Звіт №71 від 04. 07. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт №85 від 28. 09. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357274
Звіт №71 від 04. 07. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт №70 від 24. 06. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357288
Звіт №71 від 04. 07. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт №67 від 03. 06. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357292
Звіт №71 від 04. 07. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт №71 від 04. 07. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357286
Звіт №71 від 04. 07. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт №101 від 06. 12. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357240
Звіт №71 від 04. 07. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт №100 від 02. 12. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357244
Звіт №71 від 04. 07. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт №01 від 18. 01. 2012р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357211
Звіт №71 від 04. 07. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт №02 від 18. 01. 2012р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357210
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи