І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення icon

І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Скачати 312.68 Kb.
НазваІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
І.І.Мечникова <> <> <> Послуги <><><> <> <> <> <> <> <> <> <> <
Дата30.06.2012
Розмір312.68 Kb.
ТипРішенняОдеський національний університет імені І.І.Мечникова

Послуги

ЗАТВЕРДЖЕНО
РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
ПРОТОКОЛ № 59
від "27" квітня 2011 року
ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ^

Проректор з науково-педагогічної


та соціально-економічної роботи


______________________В.С.Ігнатенко

м.п.


^

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


(відкриті торги)
на закупівлю


Устаткування для автоматичного оброблення інформації Код 30.02.1


м.Одеса – 2011


 І. Загальні положення

1

2

^ 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010 року № 2289-VI (зі змінами та доповненнями), надалі Закон.

Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

^ 2. Інформація про замовника торгів

 

повне найменування

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

місцезнаходження

Україна, 65082, м.Одеса, вул.Дворянська, 2.

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Відповідальний за проведення торгів Ігнатенко В’ячеслав Сергійович - Проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, 65082, м.Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна), 12, каб. 1,


На всі питання відносно документації конкурсних торгів звертатися за тел. (048)723-10-29, 723-34-75, Танащук Анжела Павлівна, e-mail: tanashchuk@onu.edu.ua, Секретар комітету з конкурсних торгів Харченко Тамара Іванівна, e-mail: harchenko@onu.edu.ua .

Отримання документації конкурсних торгів здійснюється за адресою 65082, м.Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна), 12, каб. 1, тел. 723-34-75

3. Інформація про предмет закупівлі

 

найменування предмета закупівлі

Устаткування для автоматичного оброблення інформації Код 30.02.1(комп’ютери, монітори, оперативна пам'ять, оптичний привід, блоки живлення та інші),

Закупівля не передбачає поділ предмета закупівлі на частини (лоти).

вид предмета закупівлі

Товар

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

65082, м.Одеса, вул.Дворянська, 2.,

кількість: Всього 504 одиниці.

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

до 31 грудня 2011р.

^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

^ 6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних  торгів є гривня.

Учасник процедури закупівлі не може зазначити ціну пропозиції в іншій валюті ніж гривня.

 

^ 7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів

Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів та підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською мовою.

ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

^ 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. 

Усі учасники повинні обов’язково подати замовнику торгів свої заяви на участь у вищезазначених торгах незалежно від того, звідки вони отримали документацію конкурсних торгів.

^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

Збори учасників щодо роз’яснення змісту документації конкурсних торгів замовником не проводяться.

ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами). 

 

 

 

 

 

 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до 10-30 години 09.06.2011»

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, складається з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та містить:

1) пропозицію конкурсних торгів за формою, що надана в Додатках 1 та 2;

2) копію свідоцтва про державну реєстрацію, завіреною печаткою підприємства;

3) копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), завіреною печаткою підприємства;

4) копію Статуту, завіреною печаткою підприємства;

5) загальні відомості: найменування, П.І.Б. керівника, контактний телефон, реквізити (юридична адреса, фактична адреса, опис технічної бази, телефони, факс), дата створення;

6) інформацію щодо підтвердження дотримання учасником вимог щодо предмету закупівлі (Додаток 1);

7) інформацію щодо підтвердження досвіду виконання відповідних замовлень за останні три роки; (наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. Надається у формі переліку договорів(або інших документів) – назва організації, предмет договору та вартість кожного договору за трирічний період 2008 - 2010 рр., (обов”язково додати 3-5 копій аналогічних договорів)

8) підтвердження повноважень осіб на право діяти від імені підприємства (організації);

9) довідку ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів) на дату проведення торгів;

10) довідку уповноваженого органу про відсутність рішення про визнання учасника в установленому порядку банкрутом;

11) документ, що підтверджує правомочність особи на укладення договору про закупівлю;

12) довідку обслуговуючого банку про відсутність заборгованості по кредитах;

13) копію свідоцтва платника ПДВ (для платників ПДВ), завіреною печаткою підприємства;

14) копію довідки взяття на облік платника податків (для платників ПДВ), завіреною печаткою підприємства.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

^ 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення не вимагається

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.


^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону. 

Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Кваліфікаційні критерії:

- фінансова спроможність учасника виконати зобов’язання, що є предметом закупівлі;

- наявність кваліфікованих спеціалістів за відповідним фахом;

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних замовлень;

- учасник не має заборгованості за кредитами.


Вимоги до учасників:

Відповідно до статті 17 Закону замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі якщо:


1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника у змові;

4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник визнаний у встановленому Законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника у разі якщо:

1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозиції конкурсних торгів документ, який підтверджує відповідність пропозиції вимогам до предмета закупівлі, зазначеним у Додатку 1.

^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Подання пропозицій за окремими частинами предмету закупівлі (лотами) не передбачено.

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

ІV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

 місце подання пропозицій конкурсних торгів:

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

 

 

 

 

Особисто або поштою

65082, м.Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна), 12, каб. 1

 

 ^ 09.06.2011 року до 10 год. 00 хв.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. 

^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

 дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

 

 

  


65082, м.Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна), 12, каб. 1


 09.06.2011 року о 10 год. 30 хв.

 До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

^ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону.

Переможцем визначається учасник, пропозиція якого не була відхилена відповідно до статей 16, 17, 28, 29 Закону та має найнижчу ціну.

^ Методика оцінки:

Єдиним критерієм оцінки пропозицій є ціна. Максимально можлива кількість балів по критерію «Ціна» дорівнює 100 балам.

Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл - обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;

100 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки, шикуються по мірі зростання значень показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету.

^ 2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його  пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

^ 3. Інша інформація 

 

1)Додатки до документації конкурсних торгів є її невід’ємною частиною.

Додаток 1. Технічне завдання на закупівлю: Устаткування для автоматичного оброблення інформації Код 30.02.1(комп’ютери, монітори, оперативна пам'ять, оптичний привід, блоки живлення та інші)

^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів


Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

   1) учасник:

   не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

   не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

   3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 

^ 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

Замовник відміняє торги у разі:

   - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

    - виявлення факту змови учасників;

   - порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

    - подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

    - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

    - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

   Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

   - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

    - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

VІ. Укладання договору про закупівлю

^ 1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

^ 2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

 

Договір про закупівлю укладається у письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, зазначених Законом України «Про здійснення державних закупівель».

Договір про закупівлю набирає чинності з моменту його підписання замовником та учасником, визначеним переможцем процедури закупівлі.

Предметом договору є: ^ Устаткування для автоматичного оброблення інформації Код 30.02.1 (комп’ютери, монітори, оперативна пам'ять, оптичний привід, блоки живлення та інші),

Основні вимоги щодо предмету закупівлі зазначені в Технічних вимогах, які є невід’ємною частиною договору.

Істотні умови договору про закупівлю не повинні змінюватися після підписання договору до повного виконання зобов’язань сторонами.


Здійснення попередньої оплати не передбачається.

Замовник здійснює оплату товару виконавцю після поставки продукції та згідно наданих накладних.

Виконавець зобов’язаний забезпечити поставку товару у строки, встановлені договором.

Термін поставки товару до 31 грудня 2011 року.

Поставка товару здійснюється за адресою Україна, 65082, м.Одеса, вул.Дворянська,2

За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором в строк сторони договору несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Замовник має право зменшити обсяг закупівлі залежно від реального фінансування.


^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

^ 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Замовник не вимагає надання забезпечення виконання договору про закупівлю.Додаток 1

Технічне завдання

на закупівлю:

Устаткування для автоматичного оброблення інформації Код 30.02.1

(комп’ютери, монітори, оперативна пам'ять, оптичний привід, блоки живлення та інші)

п/п

Назва товару

КількістьПК у комплекті (тип 1)

30ПК у комплекті (тип 2)

40ПК у комплекті (тип 3)

40Монітор (тип 1)

130Монітор (тип 2)

2Оперативна пам’ять (тип 1)

6Оперативна пам’ять (тип 2)

6Оптичний привід DVD-RW

50Блок живлення

20Клавіатура (тип 1)

30Клавіатура (тип 2)

20Миша оптична

100Мережевий адаптер

30Загальна кількість: 504 одиниці.


^ Технічні характеристики товару:


Найменування

Вимоги

 1. ПК у комплекті

(тип 1)

Процесор

Частота шини – не менш 1066 МГц, сокет LGA775
Частота процесора не менш 2,93ГГц
Об’єм кеша L2 3072 кб, об’єм кеша L1 64 кб, техпроцес 45 нм
^ Системна плата

Чипсет Intel® G41+ICH7, сокет LGA 775
Підтримка процесорів Intel Core 2 Quad / Core 2 Extreme / Core 2 Duo
частота системної шини 800-1333 МГц
підтримка Hyper-Threading, багатоядерних процесорів
підтримка DDR3-DIMM
слоти розширення не менш 1xPCI-E 16x, 1xPCI-E 1x, 2xPCI
мережевий адаптер 10/100 Мбіт/с
високошвидкісний контролер USB (USB2.0), не менше 4 портів
підтримка ACPI 2.0, технологій M-Flash, APS, USB Safeguard

Інтегрований відеоадаптер

MSI G41M-P26 або аналог

^ Системна пам'ять

RAM 4 Gb DDR3 1333 (2*2048 MB), двоканальна

Наявність сертифікату від виробника системної плати (QVL)

Жорсткий диск

Тип SATA2

Ємність, не менше 500 Gb
Швидкість оборотів шпінделя 7.200rpm
Розмір буфера, не менше 16 Мб
Підтримка технологій ShockGuard, NoTouch

^ Графічний адаптер

Шина: PCI-E 2.0

Відеопам’ять 512Мб, тип відеопам‘яті DDR2, частота 400МГц

Графічний чип: GeForce 210

Техпроцес 40нм

Частота GPU, не менше 589 МГц

Порти DVI-I, D-Sub

Підтримка технологій Splendid, Gamer OSD

^ Блок живлення

Вхідна напруга, діапазон, не менше 115V~230V, 8A~4A

Наявність passive PFC, OVP, OTP

Вентилятор охолодження - 120мм + Seasonic, шум – не більше 27dB

Максимальна комбінована потужність по лініям +3,3, +5 и +12 В не менше 400Вт

^ Операційна система Windows 7 Pro-64-bit RU (DOEM)

Додатково: корпус, оптична миша (див. пункт 12), клавіатура (див. пункт 11)

 1. ^ ПК у комплекті

(тип 2)

Процесор

Частота шини – не менш 800 МГц, сокет LGA775
Частота процесора не менш 2,6ГГц
Об’єм кеша L2 1024 кб, об’єм кеша L1 64 кб, техпроцес 45 нм
^ Системна плата

Чипсет Intel® G41+ICH7, сокет LGA 775
Підтримка процесорів Intel Core 2 Quad / Core 2 Extreme / Core 2 Duo
частота системної шини 800-1333 МГц
підтримка Hyper-Threading, багатоядерних процесорів
підтримка DDR3-DIMM
слоти розширення не менш 1xPCI-E 16x, 1xPCI-E 1x, 2xPCI
мережевий адаптер 10/100 Мбіт/с
високошвидкісний контролер USB (USB2.0), не менше 4 портів
підтримка ACPI 2.0, технологій M-Flash, APS, USB Safeguard

Інтегрований відеоадаптер

MSI G41M-P26 або аналог

Системна пам'ять

RAM 2 Gb DDR3 1333 (1*2048 MB)

Наявність сертифікату від виробника системної плати (QVL)

^ Жорсткий диск

Тип SATA2

Ємність, не менше 160 Gb
Швидкість оборотів шпінделя 7.200rpm
Розмір буфера, не менше 8 Мб
Підтримка технологій ShockGuard, NoTouch

^ Блок живлення

Вхідна напруга, діапазон, не менше 115V~230V, 8A~4A

Наявність passive PFC, OVP, OTP

Вентилятор охолодження - 120мм + Seasonic, шум – не більше 27dB

Максимальна комбінована потужність по лініям +3,3, +5 и +12 В не менше 400Вт

^ Операційна система Windows 7 Pro-32-bit RU (DOEM)

Додатково: корпус, оптична миша (див. пункт 12), клавіатура (див. пункт 11)

 1. ^ ПК у комплекті

(тип 3)

Системна плата

Набір системної логіки – Intel® NM10
Підтримка процесорів - вбудований Intel Atom D525 (1.8 ГГц)

Слоти розширення не менш 1xPCI 2.2
Високошвидкісний контролер USB (USB2.0), не менше 4 зовнішніх портів

Форм-фактор - Mini-ITX

Мережевий адаптер RTL8111E 10/100/1000 Мбіт/с

Інтегрований відеоадаптер

Зовнішні роз'єми (не менше): 1 x PS/2 Keyboard, 1 x PS/2 Mouse, 1 x VGA, 1 x Serial port, 1 x Parallel port, 1 x LAN (RJ45) port, 4 x USB 2.0, 4 Channel Audio I/O

Gigabyte GA-D525TUD або аналог

^ Системна пам'ять

RAM 2 Gb DDR3 1333 МГц

Наявність сертифікату від виробника системної плати (QVL)

Жорсткий диск

Тип SATA2, форм-фактор – 2,5”

Ємність, не менше 160 Gb
Швидкість оборотів шпінделя 7.200rpm
Розмір буфера, не менше 8 Мб

Корпус

Тип корпусу – Mini-ITX з можливістю закріплення на моніторі та VESA-кронштейном у комплекті

Роз'єми на передній панелі – мінімум 2 x USB2.0

Кількість та тип відсіків для дискових накопичувачів 1 шт. - 2,5", внутрішній

^ Блок живлення

Тип блоку живлення - зовнішній AC-DC адаптер ~220В / =12В/3,5А

Операційна система Windows 7 Pro-32-bit RU (DOEM)

Додатково: оптична миша (див. пункт 12), клавіатура (див. пункт 11)

^ 4. Монітор (тип 1)

Діагональ (дюйм) 19” широкоформатний

Яскравість (типова) 300 кд/мІ

Контрастність динамічна 8 000:1 (статична 1 000:1)

Роздільна здатність (макс.) WXGA+ (WSXGA)

Час відгуку, макс: 5 мс

Кут огляду (гор./верт.) 170˚ / 170˚ (CR >10)

Кількість кольорів (макс.) 16.7 M

Вхідний відео сигнал Аналоговий RGB.

Тип синхронізації Роздільна по гор. / верт., комбінована, по зеленому сигналу

Тип роз'єма 15pin D-SUB

Функціональні можливості: Plug & Play DDC 2B

Відповідність стандарту TCO'03

Настінне кріплення: VESA

Колір корпуса Чорний

Спеціальні характеристики: HDCP, 4:3 in Wide, Photo Effect, Таймер вимкнення, Формат зображення, Кольоровий ефект, Настроювана кнопка, Сертифікат Windows

Живлення:

Увімкнений 35W

Режим DPMS < 0.3 W

Тип живлення: вбудований блок живлення

Рекомендована модель: LG W1942S-PF або аналог

^ 5. Монітор (тип 2)


Екран: LED широкоформатний

Діагональ (дюйм) 24”

Яскравість (типова) 250 кд/мІ

Контрастність MEGA (Статична 1 000:1)

Відношення сторін: 16:9

Роздільна здатність (макс.) 1920 x 1080

Час відгуку 2 мс

Кут огляду (гор./верт.) 170˚ / 160˚ (CR >10)

Кількість кольорів (макс.) 16.7 M

Вхідний відео сигнал Аналоговий RGB, DVI

Тип синхронізації Роздільна по гор. / верт., комбінована, по зеленому сигналу

Тип роз'єма D-Sub, 2 x HDMI

Функціональні можливості:

Plug & Play DDC 2B

Сумісність з Mac

Відповідність стандарту TCO'5.0

Колір корпуса Чорний

Спеціальні характеристики: MagicBright3, MagicEco, MagicAngle, MagicReturn, Таймер вимкнення, Формат зображення, Кольоровий ефект, Настроювана кнопка, Сумісність з Windows7

Живлення:

Увімкнений 27 W

Режим DPMS < 0.3 W

Тип живлення: вбудований блок живлення

Рекомендована модель: Samsung BX2450 або аналог

^ 6. Оперативна пам’ять (тип 1)

Пам'ять (RAM)

4 Гб (один модуль 4096 Мб), тип DDR3-1333 ECC Registred Dual Rank зі списку QVL системної плати X8DTU (для сервера Supermicro X8DTU)

^ 7.Оперативна пам’ять (тип 2)

Пам'ять (RAM)

4 Гб (один модуль 4096 Мб), тип FB-DIMM DDR2-667 ECC Registred Dual Rank зі списку QVL системної плати X7DB8 (для сервера Supermicro X7DB8)

^ 8. Оптичний привід DVD-RW

DVD-RW: оптичний привід з IDE підключенням

Додатково: IDE-шлейф в комплекті

^ 9. Блок живлення


Блок живлення

Вхідна напруга, діапазон, не менше 115V~230V, 8A~4A

Наявність passive PFC, OVP, OTP

Вентилятор охолодження - 120мм + Seasonic, шум – не більше 27dB

Максимальна комбінована потужність по лініям +3,3, +5 и +12 В не менше 400Вт

10. Клавіатура

(тип 1)

^ Тип підключення: USB

Габарити: 45-48 см х 15-18 см

Кількість кнопок: 104

Наявність українських символів на клавішах

Рекомендована модель: USB Logitech Deluxe 250 або аналог

11. Клавіатура

(тип 2)

 


 

^ Тип підключення: PS/2

Габарити: 45-48 см х 15-18 см

Кількість кнопок: 104

Наявність українських символів на клавішах

Рекомендована модель: Logitech Deluxe 250 PS/2 або аналог

^ 12. Миша оптична

Тип миші: оптична

Тип підключення: USB

Кількість кнопок: 3

Наявність скролеру, супроводжуюче ПЗ SetPoint від виробника, килимок

 • Рекомендована модель: Logitech B110 або аналог

^ 13. Мережевий адаптер

Характеристики:

PCI Wi-Fi Adapter

Стандарти
+ IEEE 802.11g/b/n
Діапазон частот
2.4 – 2.4835ГГц
Антена
+ З’ємна антена, 2dBi
Безпека
+ WEP-шифрування даних 64/128-біт
+ Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-EAP)
+ 802.1x
Швидкість передачі даних
+ 802.11n: до 150 Мбіт/с
+ 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Мбіт/с
+ 802.11b: 1/2/5,5/11 Мбіт/с
Робоча напруга
+ 5В постійного струму +/- 5%
Розміри
+ 122 x 120 x 22 мм
Сертифікати
+ CE
+ FCC Class B
+ C-Tick
+ IC
+ Wi-Fi
+ WPS

Рекомендована модель: D-Link DWA-525 або аналог


Додаткові вимоги:


^ 1. Технічні вимоги:

- гарантійний термін на ПК – не менше 3 років;

- гарантійний термін на інше обладнання – не менше 2 років;

- надати зобов’язання з гарантійного відновлення працездатності обладнання на території Замовника або у сервісному центрі (витрати на доставку обладнання - за рахунок постачальника) у строк до 24 годин з наданням аналогічного устаткування для заміни на час ремонту;

- для ПК чіпсет та центральний процесор повинен бути виробництва Intel;

- специфікація на складові частини повинні бути надані у максимально докладній та детальній формі, щоб забезпечити детальний аналіз технічних характеристик;

- гарантійний строк повинен поширюватися на комп'ютери в цілому, у іншому випадку гарантійним строком буде вважатися найменший гарантійний строк на комплектуючі.

^ Також є обов’язковими:

- наявність у виробника сертифікату ДСТУ ISO 9001-2001 (надати у складі пропозиції копію сертифікату);

- наявність у виробника сертифікату ДСТУ ISO 14001 (надати у складі пропозиції копію сертифікату) ;

- наявність висновку Державної санітарно-гігієнічної експертизи (надати у складі пропозиції копію сертифікату);

- наявність сертифікації “Certified for Windows 7” (надати підтвердження з сайту Microsoft);

- наявність можливості автоматичної активації Windows без телефону та без доступу до мережі інтернет (надати підтвердження від Microsoft про можливість автоматичної активації Windows без телефону та без доступу до мережі інтернет на ПК, що пропонуються).


2. Інші вимоги:

2.1 Зобов’язання по постачанню продукції повністю до місця, що вказане Замовником.

2.2 Переможець повинен надати:

На продукцію вітчизняного виробництва

 • копію сертифікату відповідності на бланку Держспоживстандарту України, виданий органом з сертифікації, який має відповідну галузь акредитації.

На продукцію імпортного виробництва надати один з наступних документів:

 • на продукцію, яка знаходиться на території Україні – свідоцтво про визнання, видане органом з сертифікації відповідної галузі акредитації, по якому можливо ідентифікувати продукцію, що пропонується та копію документу виробника, який підтверджує якість та приналежність продукції. Якщо по свідоцтву про визнання не можливо ідентифікувати продукцію, то додатково надати копію сертифікату походження СТ-1 або експертний висновок торгово-промислової палати ТПП;

 • на продукцію, яка не надійшла на територію України – довідку органу з сертифікації відповідної галузі акредитації про те, що буде проведено сертифікацію продукції або буде надано свідоцтво про визнання при надходженні на Україну партії продукції. Довідка повинна містити термін надання документу з моменту надходження продукції на Україну;

 • копію сертифікату відповідності на серійний випуск продукції, виданий органом з сертифікації на бланку Держспоживстандарту України, який має відповідну галузь акредитації.

2.3.Учасник повинен надати наступні дані про продукцію:

 • найменування, тип, вид, виконання (та інше) продукції згідно із нормативними документами на виготовлення продукції;

 • дату виготовлення (для продукції що виготовлена), але не раніше 2011 року;

 • найменування виробника продукції, країни походження товару;

 • дані про технічні характеристики продукції, які вказані в тендерній документації.

2.4.Розділ «Вимоги щодо якості продукції» повинен бути складений окремим розділом у тендерній пропозиції учасника.

2.5.Продукція повинна бути новою та такою, що не була у використанні.

2.6 Дані, надані учасником, будуть внесені до договору постачання у разі, якщо учасник буде визнаний переможцем.

2.7. Зобов’язання з гарантійного та післягарантійного обслуговування, забезпечення запасними частинами на протязі терміну служби не менше 3 років, технічна, сервісна підтримка.

2.8. Наявність власного сервісного центру в м. Одеса.


Додаток 2


^ ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


Устаткування для автоматичного оброблення інформації Код 30.02.1

(комп’ютери, монітори, оперативна пам'ять, оптичний привід, блоки живлення та інші),


______________________________________________________

(Повна назва учасника торгів)

Вивчивши документацію конкурсних торгів, ми, що нижче підписалися, пропонуємо забезпечити придбання ^ Устаткування для автоматичного оброблення інформації Код 30.02.1 (комп’ютери, монітори, оперативна пам'ять, оптичний привід, блоки живлення та інші), згідно Технічного завдання на суму ________________________,

словами:_______________________________________________________________ гривень.

Ми зобов’язуємося у разі акцепту цієї пропозиції конкурсних торгів забезпечити поставку^ Устаткування для автоматичного оброблення інформації Код 30.02.1 (комп’ютери, монітори, оперативна пам'ять, оптичний привід, блоки живлення та інші), до 31 грудня 2011 року згідно Технічного завдання.

Ми згодні дотримуватись положень цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 днів починаючи з дати, установленої як день розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Ця пропозиції конкурсних торгів буде залишатися обов’язковою для нас і може бути прийнята у будь-який час до закінчення зазначеного періоду.


_____________ __________ ___________

( посада ) ( підпис ) (П. І. Б)


"_____" __________ 2011 року

Схожі:

І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Технічному завданні Додаток 1, в розділі Додаткові вимоги п., абзац (стор. 13)
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Технічному завданні Додаток 1, в розділі Додаткові вимоги п., абзац (стор. 13)
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання (код 30. 01. 2)
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання (код 30. 01. 2)
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
В’ячеслав Сергійович Проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, 65082, м. Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна),...
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
В’ячеслав Сергійович Проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, 65082, м. Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна),...
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010...
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010...
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010...
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010...
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи